Vad kan det vara om det fördjupades eller intensifierades av lungmönstret på fluorografi eller röntgen i lungorna?

Radiografi i den moderna realiteten i medicin är fortfarande informativ och enkel metod. Det används vid diagnosen lungsjukdomar, hjärtan och andra organ. Fluorografi vid upptäckt av pulmonell patologi används oftare. Denna metod anses vara screening och allmänt tillgänglig.

Patienter och läkare möter ofta sådana radiologiska manifestationer som lungernas mörkare på fluorografi. Vad är den kliniska situationen som den kan associeras med? Artikeln täcker också sådana frågor som förstärkning av lungmönstret, skleros av aortan och dess bågar.

Mörkningen av lungorna på fluorografi

Först måste du förstå att röntgenbilden är en negativ bild. Det mest praktiska sättet är att se och analysera det med hjälp av ett negatoskop - en speciell skärm. Mer täta strukturer är ljusa (vita). Ju lägre densiteten desto mörkare bilden blir.

Lungorna är ett parat organ som innehåller luft och interstitiell vätska, liksom blodkärl med blod. Bilden är mörka fält. Om det finns ett ljusare område som ses på bilden med negatoskopet, säger de om fokus eller mitten av mörkare, så paradoxalt som det låter.

Vad kunde det vara?

Bland alla framväxande kliniska och radiologiska situationer av särskild betydelse är det faktum att undersökningen om fluorografi visade mörkare. Det finns olika variationer av detta fenomen.

Omfattande förmörkelse i lungorna på fluorografi. Att detta kan vara, kan bedömas först efter ytterligare undersökning. En sådan förändring i lungfältens utsprång kan orsaka inte bara lungsjukdomar utan också skador på andra organ i bröstet: mediastinum, membran, matstrupe, lymfkällor.

Nästa möjliga patologi är ett avrundat fokus eller dämpningsfokus. Den kan ha formen av en cirkel, oval struktur, ellips. Det är viktigt att förstå i detalj vad som menas med förmörkelse i lungorna på en ovalformad fluorografi. Och igen står doktorn inför frågan om lokalisering av den patologiska bildningen eller processen.

skäl

Det finns många potentiella etiologiska faktorer för den beskrivna radiologiska förändringen. Ta reda på det kan vara efter ytterligare forskning.

När en omfattande mörkering av lungorna detekteras med fluorografi, bör skälen söks med hjälp av en röntgenteknik med flera projektioner. När mediastinala strukturer flyttas mot skuggans centrum, misstänks lungkollaps, dess frånvaro (efter pulmonektomi) och även cirrhotisk deformation av lungvävnaden. Den sistnämnda situationen skiljer sig från de två första, eftersom blackouten själv har en heterogen (ojämn) karaktär.

Ibland förflyttas mediastinum och dess strukturer till motsatt sida. Om en blackout detekteras på fluorografi är det troligt att detta kan vara en stor tumörbildning eller total hydrothorax, ackumulering av luft i pleurhålorna.

De orsakande faktorerna för förekomsten av en rundad blackout kan vara följande tillstånd och sjukdomar:

 • olika typer av tuberkulos
 • lunginflammation: lobar, segmental;
 • cystisk hålighet;
 • maligna tumörer;
 • godartade neoplasmer (till exempel hamartom);
 • aneurysmal expansion av blodkärl;
 • echinokocker och andra parasitära sjukdomar.

I tvivelaktiga fall kompletteras den diagnostiska undersökningen med tomografiska tekniker.

Vad betyder förstärkning av lungmönstret på röntgenstrålen?

Lungorna har en heterogen struktur. Det här är trots allt ett komplex av strukturer:

 • alveolerna;
 • bronkialträd;
 • vener;
 • artär;
 • lymfkörtlar;
 • nervstrumpor och ändar.

Kanske förödelsen och förbättringen av lungmönstret på röntgenbilden. Vad representerar detta externt och vilka sjukdomar bör uteslutas?

Först och främst tror läkare på inflammationsförändringar i lungorna. Dessutom visar det sig i de flesta fall att dessa är restverkningar i lungstrukturen efter inflammation. Detta händer efter lunginflammation, tuberkulos.

När den inflammatoriska mekanismen för utseendet på ett förbättrat lungmönster är uteslutet är det nödvändigt att söka efter hjärtframkallande orsaker. Den funktionella diagnostikern tänker i detta fall av mitralkroppar. Dessa är olika alternativ för störningen av ventilens normala drift, vilket ger normalt blodflöde från vänstra atrium till vänster ventrikel. Om fluorografi avslöjar en ökning av lungmönstret från en tidig ålder är sannolikheten för en korrekt hypotes ganska stor. En sådan förändring i lungmönstret kan orsaka både insufficiens och stenos (kontraktion) av mitralventilen.

En mindre möjlig anledning är en ökning av trycket i lungartärsystemet. Lunghypertension exponeras endast av en kardiolog, och för att bekräfta det krävs en ekokardioskopi.

Vad mer kan du se på bilden?

På röntgenstrålar eller fluorografi, förutom mörkare, detekteras en upplysning av lungfältet. Samtidigt ser det ut mörkare än normalt lungvävnad. Deformationen av lungens rötter är också möjlig.

Röntgenstrålar är viktiga inte bara för att utesluta pulmonell patologi. De låter dig upptäcka patologiska förändringar i hjärtat och stora kärl.

Förstorat hjärta (förlängt vänster)

Vänster ventrikelhypertrofi förekommer i nästan varje patient med arteriell hypertension. Förhöjda blodtryckssiffror bestäms i sin tur av hälften av befolkningen. Därför detekteras ofta ett förstorat hjärta i bilden av fluorografi.

Hela organ som helhet kan växa, liksom några av dess individuella håligheter. Konfigurationen av hjärtskuggan beror på detta. Det är hon som kommer att driva specialisten till rätt idé och låta bygga den rätta kliniska hypotesen.

Visa en förändring i den bakre kardiophreniska vinkeln (mellan hjärtat och membranet). Under normala förhållanden är denna vinkel akut. Med hypertrofi i vänster ventrikel blir den matt. Identifiering av fenomenet tyder på att hjärtat förlängs till vänster. Fluorografi ger inte heltäckande information, så det är nödvändigt att genomföra en ultraljud för en mer detaljerad bestämning av hjärtkammarens storlek och volym.

Aortisk induration

Hjärtans skugga består av två konturer - höger och vänster. Vart och ett av dem återspeglar uppbyggnaden av hjärtkaviteterna och utflödeskärlen. Den övre delen av den högra konturen och den större hälften av vänster bildas av aortan och dess grenar.

Vi talar om metabolisk sjukdom, vilket uttrycks i ackumuleringen av överskott av fett i kärlväggen. Det kan orsaka stroke och hjärtinfarkt i destabiliseringen av aterosklerotisk plack. Komprimering av aortabågen med fluorografi är ett skäl att förskriva ett biokemiskt blodprov för att bestämma koncentrationen av kolesterol och dess fraktioner. Du kan lägga till ultraljudstekniker - ECHO-KG och ultraljudsdopplerografi.

Aortaskleros

Detta är ett annat vanligt radiologiskt fenomen. Skleros av aortabågen med fluorografi anses vara en manifestation av systemisk ateroskleros.

Om kolesterolplakor detekteras under lungröntgenstrålning, finns det större sannolikhet för kärlskador på andra ställen. Först och främst bör atherosklerotiska förändringar i krans- och njurartärerna uteslutas.

Det är möjligt att bekräfta skleros av aortabågen med hjälp av en ultraljudsteknik. För att göra detta, använd ekkokardioskopi.

Användbar video

För vad det är nödvändigt att göra fluorografi - kan du lära av följande video:

Blackouts i lungorna på röntgenstrålar

Lungernas anatomiska struktur, deras förmåga att fyllas med luft, som enkelt överför röntgenstrålning, gör det möjligt att, under fluoroskopi, få en bild som i detalj återspeglar alla strukturella element i lungorna. Mörkningen i lungorna på röntgen reflekterar emellertid inte alltid förändringar i vävnaderna i själva lungan eftersom andra bröstkorgar ligger på lungans nivå och därför strömmar strålningsstrålen genom kroppen och projicerar en bild av alla organ och vävnader överlagda på varandra på filmen faller in i hans sortiment.

I det avseendet är det nödvändigt att tydligt differentiera lokaliseringen av det patologiska fokuset (i bröstets, membranets, pleuralhålan eller direkt i lungorna) när man upptäcker någon mörk bildning i bilden innan den svarar på frågan om vad det kan vara.

De viktigaste syndromen på röntgenbilden

På den radiografiska bilden, gjord i framprojektionen, bildar lungornas konturer lungfälten i hela området, korsad av ribbans symmetriska skuggor. En stor skugga mellan lungfälten bildas av den kombinerade uppskjutningen av hjärtprojektionen och huvudartärerna. Inuti lungfältens kontur kan du se lungens rötter, som ligger i samma nivå med de främre ändarna på 2 och 4 ribbor och en liten mörkning av området som orsakas av ett rikt kärlnät som ligger i lungvävnaden.

Alla patologiska förändringar som reflekteras på röntgenstrålar kan delas in i tre grupper.

dimbar

Visas på bilden, i de fall där den friska delen av lungan ersätts av en patologisk bildning eller substans, vilket får luftdelen att förskjutas av mer täta massor. Det observeras vanligtvis vid följande sjukdomar:

 • bronkiell obstruktion (atelektas);
 • ackumulering av inflammatorisk vätska (lunginflammation);
 • godartad eller malign vävnadsdegenerering (tumörprocess).

Byte av lungmönster

Denna grupp av förändringar kan anses vara den vanligaste. Trots den enorma listan över lungens patologier kan alla möjliga förändringar i röntgenbilden tillskrivas ett av 5 syndrom:

 • total (full) eller subtotal (nästan fullständig) blackout;
 • begränsad blackout;
 • rund (sfärisk) skugga;
 • ringformad skugga;
 • fokal mörkering.

upplysning

Upplysning i bilden återspeglar en minskning av densiteten och volymen av mjukvävnad. I regel uppstår ett liknande fenomen när en luftkavitet (pneumothorax) bildas i lungan. På grund av den specifika reflektionen av röntgenresultatet på fotografiskt papper reflekteras de områden som lätt överför strålning i en mörkare färg på grund av den mer intensiva röntgeneffekten på silverjonerna i fotopapper, har områden med mer tät struktur en ljus färg. Ordalydelsen "blackout" i bilden återspeglas faktiskt i form av ett ljust område eller fokus.

Total blackout-syndrom

Den totala mörkningen av lungan på röntgenbilden är en fullständig eller partiell mörkare (minst 2/3 av lungfältet). Samtidigt är luckor i övre eller nedre delen av lungan möjliga. De huvudsakliga fysiologiska orsakerna till manifestationen av detta syndrom är frånvaron av luft i lunghålan, en ökning i vävnadens densitet hos hela ytan av lungan, innehållet av vätska i pleurhålan eller något patologiskt innehåll.

De sjukdomar som kan orsaka ett sådant syndrom är:

 • atelektas;
 • cirros;
 • exudativ pleurisy;
 • lunginflammation.

För genomförandet av differentialdiagnosen av sjukdomar är det nödvändigt att förlita sig på två huvuddrag. Det första tecknet är att bedöma mediastinumets placering. Det kan vara korrekt eller kompenserat, vanligtvis i motsatt riktning till mörkningscentret. Huvudriktlinjen för att identifiera förskjutningsaxeln är hjärtans skugga, som är mestadels till vänster om bröstets mittlinje och mindre till höger och magen, den mest informativa delen av denna är luftbubblan, som alltid är tydligt synlig i bilderna.

Det andra tecknet som möjliggör identifiering av ett patologiskt tillstånd är en bedömning av mörkbildningens homogenitet. Med en enhetlig mörkning kan således atelektas diagnostiseras med en hög grad av sannolikhet och med ojämn cirros. Avkodning av resultaten som erhållits med hjälp av röntgenmetoden består i en omfattande bedömning av alla visuellt detekterade patologiska element i jämförelse med de enskilda patients anatomiska egenskaper.

Begränsat dämpningssyndrom

För att identifiera orsakerna till den begränsade minskningen av lungfältet är det nödvändigt att ta en bild i två riktningar - i en direkt utsprång och en sida. Enligt resultaten av de erhållna bilderna är det viktigt att bedöma vad lokaliseringen av mörkningscentret är. Om skuggan i alla bilder ligger inuti lungfältet och konvergerar i storlek med sina konturer eller har en mindre volym, är det logiskt att anta en lungskada.

Vid mörkering, med en bred bas intill membranet eller mediastinala organ, kan extrapulmonala patologier (vätskeintag i pleurhålan) diagnostiseras. Ett annat kriterium för att utvärdera begränsad dunkling är storlek. I det här fallet bör två möjliga alternativ beaktas:

 • Storleken på mörkningen följer tydligt konturerna av den drabbade delen av lungan, vilket kan indikera en inflammatorisk process;
 • Storleken på blackout är mindre än den normala storleken på det drabbade segmentet av lungan, vilket tyder på cirros av lungvävnaden eller blockeringen av bronchus.

Speciellt bör nämnas fall där det finns en mörkning av normala storlekar, i strukturen av vilken ljusfoci (kaviteter) kan spåras. För det första är det i detta fall nödvändigt att klargöra om det finns vätska i hålrummet. För att göra detta, utför en serie bilder i olika positioner hos patienten (står, ljuger eller lutar) och bedömer förändringar i nivån på den uppskattade övre gränsen för det flytande innehållet. Om vätskan är närvarande diagnostiseras en lungabscess, och om det inte är det är den sannolika diagnosen tuberkulos.

Round Shadow Syndrome

Jag anger det runda skuggssyndromet när platsen på lungorna har en rund eller oval form i två bilder tagen vinkelrätt mot varandra, det vill säga framför och sida. För att dechiffrera resultaten av röntgenbilder, när de upptäcker en rund skugga, litar de på 4 tecken:

 • form av blackout;
 • lokalisering av blackout i förhållande till närliggande organ
 • klarhet och tjocklek av dess konturer;
 • struktur av skuggans inre fält.

Eftersom skuggan som återspeglas i bilden, inom gränsen för lungfältet, faktiskt kan vara utanför den, kan bedömningen av formen av mörkningen väsentligt underlätta diagnosen. Så den runda formen är karakteristisk för intrapulmonala formationer (tumör, cysta, infiltrera, fylld med inflammatoriskt innehåll). Oval skugga är i de flesta fall resultatet av klämning av den cirkulära bildningen, lungans väggar.

Strukturen av skuggans inre fält är mycket informativ. Om, vid analys av resultaten, skuggans heterogenitet är uppenbart, t ex lättare foci, är det med stor sannolikhet möjligt att diagnostisera sönderfallet av nekrotisk vävnad (med förfallande cancer eller sönderdelning av tuberkulös infiltration) eller kavitetsbildning. Mörkare områden kan indikera en delvis förkalkning av tuberkulom.

En tydlig och tät kontur indikerar närvaron av en fibrös kapselkännetecken hos en echinokockcyst. Endast de skuggor som har en diameter på mer än 1 cm hör till syndromet i en rund skugga, skuggor med mindre diameter anses vara foci.

Ringskuggsyndrom

En ringformad plats på lungan på en röntgen är det enklaste syndromet att utföra en analys av. Som regel visas en ringformig skugga på röntgenbilden som ett resultat av bildandet av ett hålrum fyllt med luft. Det obligatoriska tillståndet enligt vilket den upptäckta blackouten hänför sig till det ringformiga skuggssyndromet är bevarandet av den slutna ringen när man tar bilder i alla utsprång och i olika positioner av patientens kropp. Om åtminstone i en av serierna av bilder ringen inte har en sluten struktur kan skuggan betraktas som en optisk illusion.

När en hålighet finns i lungan ska enhetligheten och tjockleken på dess väggar utvärderas. Så, med en stor och jämn tjocklek på konturen kan vi anta det inflammatoriska ursprunget i hålrummet, till exempel ett tuberkulärt hålrum. En liknande bild observeras i abscessen, när purulent fusion av vävnader sker med avlägsnande av innehåll genom bronkierna. Med en abscess fortsätter emellertid rester av pus oftast att vara i kaviteten och deras fullständiga avlägsnande är ganska sällsynt, därför är vanligtvis ett sådant hålrum ett tuberkulärt hålrum.

Ojämnt brett väggar av ringen indikerar förloppet av lungcancer. Nekrotiska processer i tumörvävnad kan orsaka kavitetsbildning, men eftersom nekros utvecklas ojämnt kvarstår tumörmassorna på hålets inre väggar, vilket ger effekten av "ojämnhet" av ringen.

Fokal dämpningssyndrom

Spots på lungorna större än 1 mm och mindre än 1 cm betraktas som skador. På ett röntgenfotografi kan du se från 1 till flera foci som ligger på ett betydande avstånd från varandra eller i en grupp. Om focifördelningsområdet inte överstiger 2 interkostala utrymmen i området anses skadorna (spridning) vara begränsade och med fördelningen av foci över ett större område - diffus.

Huvudkriterierna för bedömning av focal blackouts är:

 • distributionsområde och plats för foci;
 • mörka konturer;
 • intensitet av blackouts.

Med platsen för en eller flera obscuration i de övre delarna av lungan - ett tydligt tecken på tuberkulos. Flera foci med begränsad fördelning är ett tecken på brännvårds lunginflammation eller resultatet av kollaps av en tuberkulosgrotta som vanligtvis ligger något högre än det detekterade foci. I det senare fallet kan en rund eller ringformad skugga också observeras på fotografiet.

Anledningen till utseendet på en enda blackout i någon del av lungan, anser i första hand sannolikheten för att utveckla cancer eller metastasering av tumören. Skuggans klara konturer vittnar om detta. Fuzzy konturer indikerar det inflammatoriska ursprunget av blackouts.

För att bedöma intensiteten av mörkningen jämförs de med bilden av de fartyg som visualiseras i bilden. Om svärdet av fokuset är sämre än skuggan på fartyget, är detta en lågintensiv mörkningsegenskap för brännvårds lunginflammation eller infiltrerad tuberkulos. Med medellång och stark mörkering av fokuset, när svårighetsgraden är lika eller mörkare än det vaskulära mönstret, är det möjligt att bedöma dämpningen av den tuberkulösa processen.

Eftersom den omfattande spridningen av foci kan indikera mer än 100 sjukdomar, bör storleken på blackouts uppskattas för att skilja orsakerna. Således kan de minsta foci som täcker hela lungområdet, betyda pneumokoni, miliär tuberkulos eller brännvårds lunginflammation.

Det är viktigt! Oavsett vilka förändringar som observeras på lungens röntgenstråle, bör man ta hänsyn till närvaron av ett normalt lungmönster, som kännetecknas av närvaron av skuggorna i kärlsystemet, när man analyserar resultaten.

I de överväldigande majoriteten av fallen är det omöjligt att göra en slutgiltig diagnos på basis av lungens radiografi, eftersom analysen av den erhållna bilden tillåter att avslöja endast syndromskaraktäristiken hos en viss sjukdom. Om röntgenstrålar visade mörkare av något område, för att klargöra diagnosen och bedöma sjukdomsdynamiken är det nödvändigt att genomföra en uppsättning laboratorietester och ytterligare diagnostik med hjälp av MSCT, bronkografi, biopsi etc.

Mörkning i lungorna

Förebyggande läkarundersökningar måste utföras årligen. En av de obligatoriska åtgärderna i den periodiska läkarundersökningen är röntgenundersökning av lungorna - detta är gjort för tidig upptäckt av sjukdomar. Ett larm kommer att vara patologiska blackouts i lungorna. Orsakerna till sådana manifestationer kan vara olika, och för att identifiera dem exakt, kommer läkaren definitivt förskriva en ytterligare undersökning. Symptomen på lungbildningens mörkning, som upprättades under fluorografi, är inte en diagnos av sjukdomen, utan en indikator på förekomsten av olika sjukdomar.

Mörkning i lungorna på röntgen

Vad är mörkningen av lungorna?

Lungsjukdomar åtföljs huvudsakligen av komprimering i lungens vävnader, detta beror på minskad eller ingen luftflöde i vissa delar av organ, vilket uppenbaras vid röntgenundersökning av mörka fläckar. Ett sådant symptom kan indikera patologiska processer både i lungan och bortom.

Blackouts, orsakerna till vilka ligger i pulmonella patologier, kan skilja sig åt i deras intensitet, klarhet, antal och storlek. Dimning kan visa:

 • Inflammatoriska processer och vävnadskonsolidering.
 • Noder av tumörbildning.
 • Omprovbar för luften - lungans fall.
 • Utvecklingen av tuberkulos.
 • Närvaron av vätska i lungans pleurala område (pleura är ett membran som täcker lungorna och bröstkaviteten).
 • Inflammationer i pleurala regionen, eventuellt purulenta (abscesser).

Lungformig mörkning, som manifesteras under påverkan av problem med andra organ, kan också ses på fotografierna, och dessa kan innefatta:

 • Svullna lymfkörtlar.
 • Utbildning på revbenen eller ryggraden.
 • Problem med matstrupen, till exempel dess förlängning.

Typer av blackouts

Placeringen av blackouts, deras storlek och form beror på de utvecklade patologiska lungskadorna. Flera typer av dämpning av organ klassificeras:

 • Ojämn.
 • Focal.
 • Segment.
 • Mörkning av obestämd form.
 • Fractional.
 • Mörkning med närvaro av vätska.

Fokal mörkbildning i lungorna

Focal blackouts är små, upp till en centimeter, fläckar-nodules. De manifesterar sig i inflammatoriska och neoplastiska processer, såväl som i samband med vaskulära störningar. Det kan väl vara början på någon form av lungsjukdom. En bild kan inte användas för att korrekt bestämma orsaken till skadorna och dess natur. Därför utsetts ytterligare undersökningar, särskilt datortomografi och ytterligare röntgen. Laboratorieprov är föreskrivna för sputum, urin och blod.

Om fokala svagheter åtföljs av feber, svaghet, huvudvärk, våt eller torr hosta, bröstsmärta - dessa tecken kan indikera bronkopneumoni.
Om blodprovet inte visade några förändringar kan detta vara ett tecken på fokal tuberkulos och patienten klagar över förlust av aptit, svaghet, torr hosta, irritabilitet och bröstsmärta. Om du misstänker denna diagnos utnämns riktade studier.

Lunginfarkt manifesteras oftast av tromboflebit i nedre extremiteterna, hjärtavvikelser, smärtor i sidan och till och med hemoptys.
"Liten" perifer lungcancer identifieras vanligtvis omedelbart i en fluorografibild.

Dessa är de vanligaste sjukdomarna, i början av vilka kan tala brännskuggor, men de kan också indikera andra pulmonella patologier.

Round (focal) dimming

Enstaka fokalskuggor av cirkulär form och större än en centimeter i storlek kan också vara tecken på olika sjukdomar. De kräver mer noggrann forskning för att fastställa en noggrann diagnos.

De kan vara tecken på inflammatoriska processer och förekommer i följande fall:

 • lunginflammation;
 • lokal effusion (ökad vätska i organets vävnader);
 • eosinofil infiltration, som kan orsakas av parasiter i kroppen, olika mediciner, lungvävnadskada, bronkialastma och andra orsaker;
 • tuberkulomah;
 • abscesser.

Orsaker till runda fläckar kan förvärvas eller medfödda cyster. De kan fyllas med luft eller vätska.

Sådana blackouts kan indikera tumörbildning:

Callus (sfärisk) - det här kan vara en ribbfraktur eller öområden på den. Denna faktor måste också beaktas när man avkodar en bild med fokuseringsskuggor.

Segmental blackout

Skuggning kan lokaliseras av enskilda segment av olika former, huvudsakligen i form av en triangel. Det kan finnas flera sådana platser på lungan, och diagnosen görs efter en omfattande undersökning. Mörkningen av enskilda segment på en eller båda lungorna kan tala om sådana sjukdomar som:

Enkla segment:

 • endobronchiala tumörer (godartade eller maligna);
 • främmande kropp eller mekanisk skada på lungvävnaden.

Förekomsten av flera mörka segment:

 • akut eller kronisk lunginflammation (lunginflammation);
 • tuberkulos eller andra inflammatoriska processer;
 • central cancer;
 • stenos (förminskning) av den centrala bronchusen;
 • ackumulering av en liten mängd vätska i pleura;
 • metastaser av maligna tumörer i andra organ.

Neutral dimning

Sådana blackouts i radiografiska bilder bildar inte geometriska former och har inga bestämda gränser.

Dessa patologiska förändringar i lungvävnad är oftast stafylokock lunginflammation. Denna sjukdom har primära och sekundära former:

 • Den primära formen uppträder som ett resultat av inflammatoriska processer i bronkierna eller lungvävnaden.
 • Den sekundära formen av sjukdomen manifesteras på grund av hematogen introduktion från något purulent fokus i kroppen (detta kan vara osteomyelit, adnexit eller andra liknande sjukdomar). Nyligen har stafylokock lunginflammation blivit ganska vanlig.

Sådan mörkning kan indikera vävnadsödem, lunginfarkt, blödning, tumör, ackumulering av pleurala vätskor och andra sjukdomar som kan bestämmas exakt efter laboratorietester har utförts.

Sådan blackout kan uppstå på grund av inflammation i lungan (lunginflammation) eller utspädning av vätska i pleura (exudativ pleurisy). Dessa sjukdomar åtföljs av feber, hosta, svaghet, huvudvärk.

Fraktionell skuggning

Vid bråkdelning i lungan är dess konturer tydligt synliga och tydligt definierade i fotografierna. De kan ha konvexa, konkava, rätlinjiga och andra former.

 • Lobarförmörkning kan vara tecken på någon kronisk lungsjukdom. I tomografi är det lätt att identifiera sjukdomar som cirros, bronkiectasi (expansionen av en del av bronchus vid skador på dess vägg), purulenta skador och andra sjukdomar.
 • Alla dessa patologiska processer på tomografiska bilder skiljer sig enkelt från cancer. Därför uppträder behovet av att exakt fastställa en malign tumör om en bronkiell obstruktion detekteras (inflammatorisk eller ärrbildning).

Maligna och godartade tumörer bildas vanligtvis i mellanliggande bronchus. Samtidigt mörkas organets nedre och mellersta flikar.

Mörkning med vätska

Försvagningen av lungorna av denna typ kan indikera en utvecklande organsvullnad. Detta kan ske med en ökning av trycket i lungkapillärerna eller vid låga nivåer av protein i blodet. Vatten i lungorna stör normal organfunktion. Ödem kan vara av två typer och beror på orsakerna som orsakade det.

 • Hydrostatiskt ödem kan inträffa med en ökning av intravaskulärt tryck, vilket ökar risken för att vätska flyr från kärlet, som kommer in i alveolerna (andningsapparatens sista del), fyller lungan. Denna patologi kan inträffa i närvaro av hjärt-kärlsjukdom eller andra kardiovaskulära sjukdomar.
 • Membranöst ödem förekommer under påverkan av toxiner som kan bryta väggen av samma alveoler och lämna lungans extravaskulära utrymme.

Mycket för att etablera diagnosen beror på kvalifikationer och erfarenheter hos radiologen som kommer att beskriva röntgenbilden. Apparaten på vilken röntgenstrålar gjordes är också viktig. Därför skulle det vara användbart att dubbelkontrollera genom att göra en fluorografi om möjligt på en mer sofistikerad enhet och från en annan radiolog.

Vad betyder förmörkelse i lungorna på fluorografi?

Blackout i lungorna i bilden X-ray - vad är det? Denna fråga ställs av många patienter i vilka resultaten av fluorografi är tvetydiga.

Blackout kan betyda någonting, så om radiologen utfärdade en sådan slutsats, borde du inte panik - troligtvis kommer du att beställa en ytterligare undersökning.

Blackout i bilden kan vara ett tecken på början av sjukdomen och den vanliga defekten på filmen.

Orsaker till blackouts

Fluorografi rekommenderas för profylaktiska ändamål en gång per år. Detektion av blackouts på fluorografi hjälper till att identifiera några farliga sjukdomar och börja behandling i tid.

Blackout i lungorna kan bero på:

 • inflammation;
 • bronkit;
 • tuberkulos;
 • tumörer, inklusive cancer;
 • skador;
 • Inkomst av främmande kroppar
 • abscesser;
 • vätskeansamlingar;
 • röka.

I medicinsk praxis är dessa de vanligaste orsakerna till blackouts. Bland dem är farliga för patientens liv och hans miljösjukdom.

Därför, om en blackout finns på fluorografi, är det därför alltid en anledning att starta en mer detaljerad undersökning med andra diagnostiska metoder.

Blackout i lungorna, som finns på fluorografi, talar om oegentligheter både i lungorna själva och i angränsande områden.

Stället kan vara förstorade lymfkörtlar, utbildning på kanten, ryggkotor, esofageal utvidgning.

Formen och placeringen av blackouten

En enda punkt i bilden indikerar en tumör. Flera fläckar handlar om inflammation, tuberkulos, vätskans ackumulering och förekomsten av tumörer i andra organ.

Om blackout är i lungens topp, kan tuberkulos antas. En plats med suddiga gränser indikerar lunginflammation, speciellt om patienten har svaghet, hög feber.

Men i vissa fall sker lunginflammation utan att temperaturen ökar. Den specifika geometriska formen på platsen kan uppmana läkaren att patienten har ett lunginfarkt, blödning.

Lungor röker på fluorografi

Rökare har risk för lungsjukdomar. För ett år med rökning avgör ett glas giftiga hartser på detta organs vävnad.

Rökare mer än andra behöver en årlig röntgenundersökning.

Förändringar i lungvävnaden i rökare förekommer snabbt, men som regel visas de inte på fluorografi.

Fluorografi hjälper till att identifiera inte det faktum att röka och tumörer som uppstått som en följd av denna skadliga vana.

Hur rökning påverkar lungorna, visar tydligt en annan undersökning - radiografisk.

Röntgen visar påfallande hur olika är organen hos en frisk person och en rökare.

Ljus icke rökare i bilden kommer att vara en ljus likformig färg, eftersom de är fyllda med luft, är det väl möjligt att skilja mönstret av blodkärl. Lökarna på rökaren är täckta med mörka fläckar.

Hur ser blackout ut på en ögonblicksbild?

Blackouts i lungorna kan vara av olika storlek och form, placerad var som helst i lungan. Följande blackout-klassificering antas.

Fokusering av lungorna på fluorografi - se ut som nodulära fläckar med en diameter på mindre än en centimeter. De förekommer som ett resultat av tumörprocesser, vaskulära störningar.

Mörkning av denna typ kan väl vara en allvarlig sjukdom, men röntgenbilden ger inte läkaren möjlighet att göra en noggrann diagnos.

Focal blackouts, följt av hög feber, generell svaghet, hosta, kan prata om fokal tuberkulos - specialiserade tester är tilldelade för att identifiera den.

För att klargöra patientens diagnos skickas till en mer informativ undersökning: beräknad tomografi.

Det kommer att bli nödvändigt att genomgå laboratorietester: donera sputum, blod, urin.

Fokal mörkare framträder också i en sådan sällsynt sjukdom som lunginfarkt, där hemoptys är möjlig.

Dessutom lunginfarkt åtföljs av inflammation i benens vener, hjärtsmärta, smärta i sidan.

Runda utbrott i lungorna är cirkulära enda fläckar, vars diameter är mer än en centimeter. Medel dessa fläckar i bilden kan som en inflammatorisk process och närvaron av tumörer (både godartade och maligna).

Det är av denna anledning att om det finns runda formen i bilden, kommer läkaren definitivt att föreskriva ytterligare förfaranden.

Spots kan vara en cyste fylld med luft eller vätska, en överbelastning av lungparasiter, en abscess. Även dessa formationer förekommer i bronkial astma.

Segmental mörkning av lungorna på fluorografi - i så fall har fläckarna i bilden en triangulär form, det kan finnas flera av dem.

Orsaker till segmentdimmning av lungorna eller lungorna - endobronchial tumör, närvaron av en främmande kropp, skada.

Om det finns flera mörka segment, är detta ett tecken på lunginflammation, tuberkulos, central cancer, central bronkusminskning, metastasering.

Shapeless mörkering av lungorna på fluorografi - ser ut som fläckar utan tydliga gränser, utan att ha rätt geometrisk form.

De talar ofta om stafylokock eller vanlig lunginflammation. Staphylokock lunginflammation har en primär och sekundär form.
View:


Primär förekommer som ett resultat av inflammatoriska processer i vävnaderna, sekundära - när ett purulent fokus införs i kroppen (detta kan ske med osteomyelit, adnexit).

Staphylococcal lunginflammation är vanligare på senare tid än vanligt.

Också, blackout i obestämd form kan prata om exudativ pleurisy. I alla dessa fall kommer patienten att ha feber, hosta, svaghet.

Mörkningen av lungloben på fluorografi är när den drabbade loben är tydligt synlig i bilden och har tydliga konturer.

Mörkningen av lungloben är ett tecken på någon "kronik" i lungorna: cirros, purulenta skador, bronkiektas.

Blackout med fluid på fluorografi - indikerar lungödem som uppstår under ischemi, förgiftning med vissa toxiner och kärlsjukdomar.

Om du, efter att ha besökt fluorografikontoret, var stämplat och fridfullt skickat hem, innebär det att ingen patologi hittades, för annars är kontorsarbetaren skyldig att informera patienten eller hans lokala läkare om behovet av djuptestning.

Dekodning av fluorogram och andra metoder

Efter att ha besökt fluorografi rummet, får patienten en bild och hans transkript.

Kommentarerna för ögonblicksbilden kan innehålla följande information:

 • rotförhöjning - indikerar bronkit, lunginflammation;
 • hårda rötter - patologiska förändringar på grund av rökning, bronkit;
 • fördjupad ritning av blodkärl - talar om nedsatt blodcirkulation i lungorna, hjärtproblem och hjärt-kärlsystem, bronkit och lunginflammation, initialt stadium av onkologi;
 • fibrös vävnad - ett spår av tidigare överförda sjukdomar, operation, skador;
 • brännskuggor - det här är faktiskt mörkare. Om skuggorna åtföljs av en ökning av det vaskulära mönstret indikerar detta lunginflammation.
 • Beräknar - indikerar att det var kontakt med en tuberkulospasient, men en hälsosam organism placerade en pinne i kalciumskalet och det fanns ingen ytterligare smittspridning.
 • förändringar i membranet - effekterna av fetma, pleurisy, sjukdomar i mag-tarmkanalen;
 • sinus - i friska lungor bildar pleuralveckar luftrum, i patienter är dessa hål fyllda med vätska eller fast ihop.

Platser i bilden kan indikera flera dussin sjukdomar, så det är viktigt att fortsätta undersökningen.

För ytterligare undersökning skickar läkaren patienten till en pulmonolog och onkolog, där han måste genomgå specifika förfaranden.

Diaskintest - en metod för att diagnostisera tuberkulos. Till skillnad från Mantoux-testet, vilket ofta visar ett felaktigt resultat, svarar Diaskintest inte på BCG och gör det möjligt att korrekt diagnostisera tuberkulos.

Sputumtest - laboratorieundersökning av sputum. Detekterar tuberkulosbakterier, maligna celler, olika föroreningar som är karakteristiska för vissa patologiska tillstånd.

Beräknad tomografi av lungorna är en ytterligare, men informativ metod för att diagnostisera sjukdomar i lungvävnaden, pleura och mediastinum.

Diagnostisk bronkoskopi av lungorna eller trakeobronchoskopi utförs med hjälp av flexibla endoskop som sätts in genom näsan.

Före proceduren görs en röntgenstråle för att eliminera luftvägsobstruktion.

Undersökningen låter dig inte bara se lungorna utan också att samla materialet (det är absolut smärtfritt).

Materialet utsätts vidare för histologisk, cytologisk, bakteriell forskning.

Ett blodprov för tumörmarkörer, en hjälpmetod för att diagnostisera cancer, låter dig upptäcka specifika proteiner i ditt blod som produceras av maligna tumörceller.

Blod tas från en ven, på en tom mage. Antalet tumörmarkörer ökar inte bara i cancer, men också i ett antal infektiösa och inflammatoriska sjukdomar.

Vid avkodning av fluorografi finns det fel, men själva metoden kan inte kallas ineffektiv. Fluorografi diagnostiserar fruktansvärda sjukdomar som tuberkulos och lungcancer.

Detta är en snabb och billig metod som kan användas för klinisk undersökning av befolkningen.

Ofta är det bara tack vare honom att det är möjligt att identifiera nya fall av tuberkulosinfektion och börja behandla patienten i tid.

Blackout i lungorna med fluorografi - vi analyserar i stor detalj

Fluorografi - en röntgenundersökningsmetod som innebär att fotografera en bild av ett föremål från skärmen. Lungmörkningen för fluorografi - vad är det? En sådan fråga ställs av många personer som har en fotofluorografi tvetydig.

En förmörkelse kan samtidigt prata mycket eller ingenting alls, så om radiologen gav en sådan slutsats, borde du inte vara nervös - för att sådana patienter förskrivs förhandsgranskning. Blackout på fluorografi kan vara ett tecken på patologi, liksom en enkel defekt i bilden.

Orsaker till förmörkelser

Fluorografi rekommenderas att göra en gång per år (se Hur ofta kan du göra röntgenstrålar: Undersökningsfunktioner). Detektion av svarta fläckar på fluorografi gör det möjligt att identifiera farliga sjukdomar och omedelbart förskriva behandling.

Svullnad i lungorna kan bero på: lunginflammation, bronkit, tuberkulos, tumörer, cancer, skador, främmande kroppar, abscesser, vätskeansamling och långvarig rökning. I medicin är dessa de vanligaste orsakerna till förmörkelser.

Numeriska koder som används vid utvärdering av ett fotofluorogram

Mörkning i bilden - inte nödvändigtvis patologi

Utbrott i bilden är inte nödvändigtvis onkologi eller tuberkulos, även om det självklart också kan tala om allvarlig patologi. Dessutom kan en förmörkelse förekomma i bilden under långvarig cigarettrökning (se Vilken rökares röntgenshow: är förändringar synliga?).

Härifrån är det svårt att omedelbart avgöra vad som kan vara mörkningen i höger eller vänster lunga på fluorografi. Kanske kom ett främmande objekt där?

Detta händer ofta med nyfikna barn. Observera att typerna av förmörkelser inte är direkt relaterade till patologier, och problemet kan inte omedelbart bestämmas av platsformen.

Den mörka fläcken på lungan är uppdelad i antal och storlek i fluorografi. Enkla fläckar indikerar tumörer, de kan vara maligna och godartade.

Om svärdet i lungorna på fluorografi inte är en, indikerar detta förekomsten av flera patologier. Också viktigt är platsen för fläckarna.

Så om en lesion av toppet av ett organ syns på mörkningen i lungorna på fluorografi, kan det här indikera tuberkulos, men doktorn måste förutom att testa ett andra skott.

Dekodning av röntgenbilder

I närvaro av blackouts skriver läkaren den avsedda diagnosen.

Förstärkning av det vaskulära mönstret

Vanligtvis är förhöjningen av ett vaskulärt mönster orsakad av skuggan av lungartärerna eller venerna. Dess ökade utseende är ett tecken på bronkit, ett första skede av cancer eller lunginflammation. Det kan också tala om brister i arbete i hjärt-kärlsystemet.

Rot kompaktering och expansion

Komprimering och expansion av rötterna är karakteristiska för: lunginflammation, bronkit och andra kroniska och inflammatoriska patologier.

Pleural sinus

Den pleurala sinus är kaviteten som bildas i pleuralveckorna. Sinusen är fri i normala lungor, och omvänt förseglad i pulmonell patologi.

Fibervävnad

Förekomsten av fibrös vävnad - indikerar att patienten redan har lunginflammation.

adhesioner

Förekomsten av vidhäftningar tyder på att en person tidigare hade inflammation i pleura.

förkalkningar

Säkra täta runda skuggor. Det sägs att personen hade kontakt med patienten: tuberkulos eller lunginflammation.

Med andra ord kom en infektion i lungorna, men den var lokaliserad och utvecklades inte och isolerades genom avsättningar av kalciumsalter.

Bländarändringar

Ändringar i membranet indikerar en anomali i dess broschyrer. Vanligtvis utvecklas denna patologi på grund av dålig genetik, deformation genom adhesioner, övervikt och tidigare sjukdomar.

Brännskuggor

Brännskuggor är mörka fläckar som mäter ungefär 1 centimeter. Det kan sägas att detta är det första tecknet på lunginflammation eller tuberkulos sjukdom.

Mediastinal Shadow Shift

Mediastinum är utrymmet mellan lungorna och andra organ. Expansion talar om ökat tryck, vilket ökar hjärtans storlek, myokardit eller CHF.

Typer av blackouts

Blackout med lunginflammation

Lunginflammation orsakas av Pseudomonas aeruginosa som kännetecknas av akut inbrott, allvarligt allvarligt tillstånd, hög kroppstemperatur, andfåddhet, cyanos, takykardi, tecken på berusning, fokal dulling av slagverksljud, crepitus och wheezing. Lunginflammation kan vara komplicerad av pleurisy.

På bröstkorgets röntgenstråle detekteras fokalskador (foci av inflammatorisk infiltration), vid abscessbildning bildas håligheter med horisontell nivå och i närvaro av exudativ pleuris, intensiv homogen mörkbildning. Från sputumet sänks innehållet i pleurhålan, urladdningen från såren, den blåa pusbacillusen.

Blackout med paragonimiasis

Den initiala scenen av paragonimos fortsätter som en akut allergisk sjukdom. Upptäck förändringar i lungorna ("flyktiga" infiltrat, lunginflammation, pleuris).

Allergisk myokardit, meningoencefalit observeras ganska ofta. I grund och botten är sjukdomens initiala stadium asymptomatisk. Med övergången till subakutet och sedan till det kroniska scenet överväger förändringar i lungorna: bröstsmärta, hosta med sputumurladdning, pleural effusion, feber.

Fibrösa förändringar i lungorna utvecklas senare, på fotofluorogrammet avslöjar de foci med karakteristisk radiell mörkbildning och lätta vakuoler i mitten, infiltrationsområden i lungvävnaden, förkalkning och ibland diffus pneumoskleros.

Blackout med candidiasis

Med mild sjukdom liknar candidiasis den kliniska bilden av bronkit. På roentgenogrammet finns en ökning av bronchialkärlmönstret. I senare perioder och i allvarliga fall manifesteras lungens candidiasis av brännvård eller lobar lunginflammation, instabila "flyktiga" infiltreringar är möjliga.

På fluorografi kommer att vara en spottig förmörkelse, vilket betyder liten pneumonisk foci, atelektas. Ibland finns miljärskuggning ("snöflingor"). Candida lunginflammation kan vara komplicerad av pleurisy.

Blackout med diffus pneumoskleros

Funktioner av den kliniska kursen av diffus lungfibros. Klagomål hos patienter med hosta med sputum (som följd av samtidig bronkit), andnöd, som först uppträder under fysisk ansträngning, senare i viloläge, och slutligen blir konstant, generell svaghet, ibland vid aktivering av inflammatorisk process feber. Vid undersökning upptäcks cyanos (som ett resultat av alveolhypoventilation), livmoderhalscancer, svullnad, andfåddhet (symptom på lungsjukdomar).

Bröstkorgen kan komprimeras, men oftare bestäms närvaron av onormal luftighet av de utvidgade interkostala utrymmena - den emfysematösa formen av HA. Andningsvägarna i lungorna och rörligheten i den nedre lungregionen är begränsade. Med perkussion, som ett resultat av samtidig emfysem, detekteras ett boxat ljud.

Vid auskultation av lungorna hörs hård, ibland försvagad, vesikulär andning (med emfysem), torra och fuktiga raler. Användning av röntgenstudier bestämmer ökad genomskinlighet hos perifera lungfält i kombination med svårighetsgrad, brännvikt och förstärkning av det vaskulära mönstret, ibland tecken på bronkiektas.

Funktioner av den kliniska kursen av diffus lungfibros

Biokemiska blodprov visar en ökning av innehållet i alfa-2 och gamma globuliner, fibrinogen; i urin noteras moderat proteinuri. Röntgen i andningsorganet möjliggör att detektera en förmörkelse av motsvarande segment / lobe i lungan, infiltrationsområden. När lungsungen är uttalade tecken på andningsfel och förgiftning.

Blackout med feber

Klagomål (feber av remitting typ, bröstsmärta, andfåddhet, hosta med urladdning av purulent sputum med en obehaglig lukt i mängden 200 ml till 1-2 liter per dag, svettning). Bröstets radiografi (storfokusförmörkelse med skrynkliga kanter och fuzzy konturer - i infiltreringsfasen och närvaron av kavitetsbildningens form med en horisontell vätskevätska i en annan period).

Cancer blackout

Lungcancer är vanligare hos män som är över 40 år och rökare under lång tid. Mot bakgrund av en förmörkelse av en del av lungorna finns främst upplysning, vilket indikerar upplösning av lungvävnaden, liksom bronkogen fokalmetastas till intilliggande områden.

Blackout exudativ pleurisy

Mycket ofta anses exudativ pleuris i de tidiga upptäcktsstegen som lunginflammation, eftersom de har många av samma tecken. En liten mängd vätska i pleurhålan är ofta mycket svår att bestämma från en röntgenbild.

I detta fall är komplikationerna mycket lätta att lösa genom ultraljudsundersökning av lungorna, vilket bestämmer 150-200 ml av effusion i pleurhålan. Dessutom kännetecknas exudativ pleurisyck av en specifik hosta med utmatning av slem och purulent sputum.

Röntgenförstoring av lungorna

Oftast, för att utföra de mest informativa och exakta tillstånden i andningsorganen, föreskriver läkare en sådan vanlig studie som röntgenstrålar. Genomförandet av denna procedur visas ofta för att klargöra resultatet av tidigare fluorografi eller på grundval av den allmänna kliniska bilden av patientens tillstånd. Till exempel, i vissa lungsjukdomar, blir densiteten hos någon lungvävnad förhöjd. De erhållna fotona, vilka var och en visar tillståndet av lungorna, noteras liknande fenomen i form av fläckar och blackouts i lungorna på röntgenstrålar.

Om fläckar rapporteras till patienten är den första reaktionen hos majoriteten rädsla, många tycker att det är en malign tumör. Cancer ger några svagheter, men är långt ifrån den enda anledningen till utseende av fläckar. För att undvika att slösa extra nerver, och också att börja agera så snabbt som möjligt när blackouts detekteras, är det värt att utforska sina typer, samt att bli bekant med huvudorsakerna till deras förekomst.

Orsaker till fläckar på fångad bild

De främsta orsakerna till utseendet på röntgenfoton av fläckar eller utbrott kan vara följande orsaker till förmörkelse i lungorna:

 1. Det felaktiga arbetet med modern röntgenmedicinsk utrustning, användningen av en film av mycket låg kvalitet, kränkning av vissa normer av dess utveckling.
 2. Förekomsten av främmande föremål i lungorna.
 3. Preliminära kirurgiska ingrepp. Operationsplatsen bildar ofta tjock och grov ärrvävnad. På grund av dess högre densitet kan i sådana bilder se ut som ljusa eller mörka fläckar.
 4. Olika inflammatoriska processer som uppträder i andningssystemet och lungorna, utfärdar de också i form av vita täta svagheter.
 5. Orsaken till platsen kan vara ett kluster av olika skadliga parasiter, som ofta är lokaliserade i vävnaderna. Den vanligaste alveokocken eller pribaren.
 6. Tidigare fått olika skador på revbenen, komplexa och lättare frakturer tar också ofta i form av fläckar.
 7. Uppsamling av stora mängder vätska i andningsorganen.
 8. Olika typer av tumörer och metastaser tenderar också att ge nyans, vilket framhävs i bilden med vita fläckar.

När man upptäcker sådana blackouts, ordinerar läkare vanligtvis ytterligare former av undersökning. Detta grundar sig på ett stort antal anledningar som kan leda till deras bildande. Behörig behandling är endast föreskriven efter att lesionerna är fullständigt etablerade och orsaken till mörkningen i lungorna. De vanliga symptomen och hälsotillståndet beaktas.

Vad kan vara fläckarna på bilden?

I processen att genomföra ytterligare läkarundersökningar och en noggrann studie av de erhållna bilderna utvärderar specialisten skuggningen med följande parametrar:

 • Platsen är den övre, nedre eller mellersta delen av lungan. Det kan också vara den externa, interna och genomsnittliga andelen av ett givet organ. På detta sätt kan en klar bild av sjukdomen erhållas;
 • Storleken gör det möjligt att fastställa patologins totala area.
 • Svårighetsgraden. På grundval av detta kan du bestämma graden av densitet hos den aktuella skadorna. Svårighetsgraden kan vara måttlig, svag och intensiv;
 • Allmänna konturer. Uppmärksamhet görs på huruvida en jämn eller ojämn kant har en fläck. På grundval av detta kan ofta utbildningens karaktär bestämmas.

Förutom ovanstående skillnader kan fläckarna i bilden klassificeras av andra tecken. Läkare tar nödvändigtvis hänsyn till dem för att få en mer noggrann diagnos.

Stänk och mörkare som uppträder i lungorna och luftstrupen kan kännetecknas av deras läge, men också i utseende och i allmän form. Fördelningen är som följer:

 1. Fractional. Platsen är tydlig i konturer, det kan vara på ett speciellt sätt konkav eller väsentligt konvex. Blackout kan utvecklas mot bakgrund av inflammation, cirros eller förstörelse. Om en sådan lapp ligger i lungens mitt eller underdel kan läkaren misstänka en malign tumör.
 2. Ojämn. Det här är en relativt liten centimeterbildning som kan bevisa förekomst av inflammation, utveckling av vener och blodkärlens patologi, samt utveckling av perifera former av cancer, farlig tuberkulos och plötsligt lunginfarkt. Om sådana foci hittades mot bakgrund av huvudvärk, hosta och smärta, kan du bedöma bronkial lunginflammation.
 3. Obestämd i form. Det här är speciella fläckar som inte har en ljus svårighetsgrad eller form. För att ge patienten den mest exakta diagnosen utnämns modernare undersökningar, såsom CT eller MR. Sådana vita fläckar indikerar ofta patologier såsom pleurisy, lunginflammation, blödning, liksom tumörens olika natur. Diagnosen specificeras inte bara med hjälp av CT, men också med laboratorietester.
 4. Vätska. Detta är direkt bevis på lungödem. Vätskan som samlas in i lungorna kan bero på ökat tryck i många kärl, graden av permeabilitet hos deras alveolära vägg. I detta fall kommer vätskan omedelbart in i lungvävnaden och stör deras funktionalitet.
 5. Segment. Detta är en blackout i form av en triangel. Detta är tecken på patologier som cancer, olika godartade tillväxter, lunginflammation, förekomsten av metastaser från andra organ, tuberkulos och vätskansamling. Här är läkarens kompetens väldigt viktigt, eftersom ju tidigare åtgärderna vidtas, desto större chanser kommer patienten att få när en dödlig patologi upptäcks.
 6. Focal. I regel är dessa enskilda fläckar, med en storlek på i genomsnitt 1 cm. Sådana foci förekommer på grund av lunginflammation, med ökad mängd vätska i organen, andning, tuberkulos och dessa kan också vara cysta och purulenta abscesser.

Det är omöjligt att fastställa en noggrann diagnos för endast typ och plats för fläckarna. Det är av den anledningen att ytterligare kvalitativ undersökning krävs.

Tolkning av de mottagna bilderna

Några minuter efter att ha hållit frysskåpets skåp, får en person en ögonblicksbild och en detaljerad transkript av den. Följande information kan finnas i kommentarerna till fotot i form av medicinska termer, som var och en beskriver ett särskilt hälsoproblem:

 • En ökning av rötterna till höger eller vänster lunga, vilket kan indikera bronkit eller inflammation i lungorna. Tunga rötter är speciella patologiska förändringar som uppstår på grund av rökning eller akut bronkit;
 • Förekomsten av ett djupgående mönster av kärlen till höger eller vänster lunga indikerar en kränkning av blodcirkulationen i andningsorganen, en mängd problem med kärl och hjärta, bronkit samt inflammation i lungorna kan vara den första etappen av den onkologiska processen.
 • Fibros och fibervävnad är en följd av tidigare kirurgiska ingrepp, skador;
 • Brännskuggor som representerar vissa blackouts. Om dessa skuggor åtföljs av en ökning av det övergripande vaskulära mönstret kan läkaren döma lunginflammation;
 • Kalcium i höger eller vänster lunga - innebär att personen hade kontakt med en patient med tuberkulos. Samtidigt stängde en frisk kropp av en oinfekterad person en troll i ett kalciumskal. Det är styrkan av immunitet som förhindrar smittspridning.
 • Byte av membran - allt detta kan vara konsekvenserna av problem som fetma, pleurisy, sjukdomar i mag-tarmkanalen.

Fläckarna och blackouts som finns i bilden kan bli bevis på flera dussintals olika sjukdomar, det är av den anledningen att efter röntgenstrålen är det nödvändigt att fortsätta en kvalitativ medicinsk undersökning av höger eller vänster lunga.

Uppföljningsundersökning

För att utföra uppföljningen kan läkaren skicka patienten till en pulmonolog eller till en onkolog, där han kommer att visa sig att genomgå vissa specifika förfaranden. Här är de vanligaste:

 1. Detta kan vara diaskintest, vilket kan fastställa närvaron av tuberkulos. Om vi ​​jämför detta förfarande med Mantoux, vilket ofta ger ett felaktigt och felaktigt resultat, svarar en sådan undersökning inte på BCG, vilket ofta visar ett barns fullständiga brist på problem. Detta är ett perfekt tillfälle att korrekt diagnostisera tuberkulos.
 2. Studien av sputum hos barn och vuxna är en annan obligatorisk analys, som utförs i laboratoriet. Baserat på de erhållna resultaten kan tuberkelbaciller detekteras, närvaron av maligna celler, liksom olika föroreningar som kan vara karakteristiska för vissa patologiska tillstånd.
 3. Ofta föreskriver läkare en mer modern metod för undersökning - beräknad tomografi av lungorna. Detta är en ytterligare, informativ metod för diagnos av sjukdomar i lungvävnaden, pleura och mediastinum. Det visade sig vara den mest tillförlitliga metoden.
 4. Bronkoskopi av lungorna eller trakeobronkoskopi kan också användas. Denna procedur utförs med hjälp av tillräckligt flexibla i designmedicinska endoskop som sätts in genom näsan. Genom denna form av undersökning kan du se lungorna, liksom utföra materialinsamling, och det är helt smärtfritt. Det uppsamlade materialet, som regel, utsätts för efterföljande diagnos - bakteriell, histologisk och cytologisk.

Om en läkare misstänker lungcancer på grundval av röntgen kan en analys av tumörmarkörer förskrivas. Analysen gör det möjligt att detektera specifika proteiner som vanligtvis produceras vid uppkomsten av maligna tumörer.

Sammanfattning

Om det upptäcktes mörker eller ljusfläckar på bilden, var inte panik vid bildens syn. Den bästa lösningen i detta fall är att strikt följa läkarens rekommendationer. Specialisten kommer att göra en mer detaljerad ytterligare undersökning för att klargöra diagnosen. Detta är det enda sättet att utveckla högsta kvalitet, ta tidsåtgärder och därigenom förhindra allvarliga komplikationer.