Blackouts i lungorna på röntgenstrålar

Lungernas anatomiska struktur, deras förmåga att fyllas med luft, som enkelt överför röntgenstrålning, gör det möjligt att, under fluoroskopi, få en bild som i detalj återspeglar alla strukturella element i lungorna. Mörkningen i lungorna på röntgen reflekterar emellertid inte alltid förändringar i vävnaderna i själva lungan eftersom andra bröstkorgar ligger på lungans nivå och därför strömmar strålningsstrålen genom kroppen och projicerar en bild av alla organ och vävnader överlagda på varandra på filmen faller in i hans sortiment.

I det avseendet är det nödvändigt att tydligt differentiera lokaliseringen av det patologiska fokuset (i bröstets, membranets, pleuralhålan eller direkt i lungorna) när man upptäcker någon mörk bildning i bilden innan den svarar på frågan om vad det kan vara.

De viktigaste syndromen på röntgenbilden

På den radiografiska bilden, gjord i framprojektionen, bildar lungornas konturer lungfälten i hela området, korsad av ribbans symmetriska skuggor. En stor skugga mellan lungfälten bildas av den kombinerade uppskjutningen av hjärtprojektionen och huvudartärerna. Inuti lungfältens kontur kan du se lungens rötter, som ligger i samma nivå med de främre ändarna på 2 och 4 ribbor och en liten mörkning av området som orsakas av ett rikt kärlnät som ligger i lungvävnaden.

Alla patologiska förändringar som reflekteras på röntgenstrålar kan delas in i tre grupper.

dimbar

Visas på bilden, i de fall där den friska delen av lungan ersätts av en patologisk bildning eller substans, vilket får luftdelen att förskjutas av mer täta massor. Det observeras vanligtvis vid följande sjukdomar:

 • bronkiell obstruktion (atelektas);
 • ackumulering av inflammatorisk vätska (lunginflammation);
 • godartad eller malign vävnadsdegenerering (tumörprocess).

Byte av lungmönster

Denna grupp av förändringar kan anses vara den vanligaste. Trots den enorma listan över lungens patologier kan alla möjliga förändringar i röntgenbilden tillskrivas ett av 5 syndrom:

 • total (full) eller subtotal (nästan fullständig) blackout;
 • begränsad blackout;
 • rund (sfärisk) skugga;
 • ringformad skugga;
 • fokal mörkering.

upplysning

Upplysning i bilden återspeglar en minskning av densiteten och volymen av mjukvävnad. I regel uppstår ett liknande fenomen när en luftkavitet (pneumothorax) bildas i lungan. På grund av den specifika reflektionen av röntgenresultatet på fotografiskt papper reflekteras de områden som lätt överför strålning i en mörkare färg på grund av den mer intensiva röntgeneffekten på silverjonerna i fotopapper, har områden med mer tät struktur en ljus färg. Ordalydelsen "blackout" i bilden återspeglas faktiskt i form av ett ljust område eller fokus.

Total blackout-syndrom

Den totala mörkningen av lungan på röntgenbilden är en fullständig eller partiell mörkare (minst 2/3 av lungfältet). Samtidigt är luckor i övre eller nedre delen av lungan möjliga. De huvudsakliga fysiologiska orsakerna till manifestationen av detta syndrom är frånvaron av luft i lunghålan, en ökning i vävnadens densitet hos hela ytan av lungan, innehållet av vätska i pleurhålan eller något patologiskt innehåll.

De sjukdomar som kan orsaka ett sådant syndrom är:

 • atelektas;
 • cirros;
 • exudativ pleurisy;
 • lunginflammation.

För genomförandet av differentialdiagnosen av sjukdomar är det nödvändigt att förlita sig på två huvuddrag. Det första tecknet är att bedöma mediastinumets placering. Det kan vara korrekt eller kompenserat, vanligtvis i motsatt riktning till mörkningscentret. Huvudriktlinjen för att identifiera förskjutningsaxeln är hjärtans skugga, som är mestadels till vänster om bröstets mittlinje och mindre till höger och magen, den mest informativa delen av denna är luftbubblan, som alltid är tydligt synlig i bilderna.

Det andra tecknet som möjliggör identifiering av ett patologiskt tillstånd är en bedömning av mörkbildningens homogenitet. Med en enhetlig mörkning kan således atelektas diagnostiseras med en hög grad av sannolikhet och med ojämn cirros. Avkodning av resultaten som erhållits med hjälp av röntgenmetoden består i en omfattande bedömning av alla visuellt detekterade patologiska element i jämförelse med de enskilda patients anatomiska egenskaper.

Begränsat dämpningssyndrom

För att identifiera orsakerna till den begränsade minskningen av lungfältet är det nödvändigt att ta en bild i två riktningar - i en direkt utsprång och en sida. Enligt resultaten av de erhållna bilderna är det viktigt att bedöma vad lokaliseringen av mörkningscentret är. Om skuggan i alla bilder ligger inuti lungfältet och konvergerar i storlek med sina konturer eller har en mindre volym, är det logiskt att anta en lungskada.

Vid mörkering, med en bred bas intill membranet eller mediastinala organ, kan extrapulmonala patologier (vätskeintag i pleurhålan) diagnostiseras. Ett annat kriterium för att utvärdera begränsad dunkling är storlek. I det här fallet bör två möjliga alternativ beaktas:

 • Storleken på mörkningen följer tydligt konturerna av den drabbade delen av lungan, vilket kan indikera en inflammatorisk process;
 • Storleken på blackout är mindre än den normala storleken på det drabbade segmentet av lungan, vilket tyder på cirros av lungvävnaden eller blockeringen av bronchus.

Speciellt bör nämnas fall där det finns en mörkning av normala storlekar, i strukturen av vilken ljusfoci (kaviteter) kan spåras. För det första är det i detta fall nödvändigt att klargöra om det finns vätska i hålrummet. För att göra detta, utför en serie bilder i olika positioner hos patienten (står, ljuger eller lutar) och bedömer förändringar i nivån på den uppskattade övre gränsen för det flytande innehållet. Om vätskan är närvarande diagnostiseras en lungabscess, och om det inte är det är den sannolika diagnosen tuberkulos.

Round Shadow Syndrome

Jag anger det runda skuggssyndromet när platsen på lungorna har en rund eller oval form i två bilder tagen vinkelrätt mot varandra, det vill säga framför och sida. För att dechiffrera resultaten av röntgenbilder, när de upptäcker en rund skugga, litar de på 4 tecken:

 • form av blackout;
 • lokalisering av blackout i förhållande till närliggande organ
 • klarhet och tjocklek av dess konturer;
 • struktur av skuggans inre fält.

Eftersom skuggan som återspeglas i bilden, inom gränsen för lungfältet, faktiskt kan vara utanför den, kan bedömningen av formen av mörkningen väsentligt underlätta diagnosen. Så den runda formen är karakteristisk för intrapulmonala formationer (tumör, cysta, infiltrera, fylld med inflammatoriskt innehåll). Oval skugga är i de flesta fall resultatet av klämning av den cirkulära bildningen, lungans väggar.

Strukturen av skuggans inre fält är mycket informativ. Om, vid analys av resultaten, skuggans heterogenitet är uppenbart, t ex lättare foci, är det med stor sannolikhet möjligt att diagnostisera sönderfallet av nekrotisk vävnad (med förfallande cancer eller sönderdelning av tuberkulös infiltration) eller kavitetsbildning. Mörkare områden kan indikera en delvis förkalkning av tuberkulom.

En tydlig och tät kontur indikerar närvaron av en fibrös kapselkännetecken hos en echinokockcyst. Endast de skuggor som har en diameter på mer än 1 cm hör till syndromet i en rund skugga, skuggor med mindre diameter anses vara foci.

Ringskuggsyndrom

En ringformad plats på lungan på en röntgen är det enklaste syndromet att utföra en analys av. Som regel visas en ringformig skugga på röntgenbilden som ett resultat av bildandet av ett hålrum fyllt med luft. Det obligatoriska tillståndet enligt vilket den upptäckta blackouten hänför sig till det ringformiga skuggssyndromet är bevarandet av den slutna ringen när man tar bilder i alla utsprång och i olika positioner av patientens kropp. Om åtminstone i en av serierna av bilder ringen inte har en sluten struktur kan skuggan betraktas som en optisk illusion.

När en hålighet finns i lungan ska enhetligheten och tjockleken på dess väggar utvärderas. Så, med en stor och jämn tjocklek på konturen kan vi anta det inflammatoriska ursprunget i hålrummet, till exempel ett tuberkulärt hålrum. En liknande bild observeras i abscessen, när purulent fusion av vävnader sker med avlägsnande av innehåll genom bronkierna. Med en abscess fortsätter emellertid rester av pus oftast att vara i kaviteten och deras fullständiga avlägsnande är ganska sällsynt, därför är vanligtvis ett sådant hålrum ett tuberkulärt hålrum.

Ojämnt brett väggar av ringen indikerar förloppet av lungcancer. Nekrotiska processer i tumörvävnad kan orsaka kavitetsbildning, men eftersom nekros utvecklas ojämnt kvarstår tumörmassorna på hålets inre väggar, vilket ger effekten av "ojämnhet" av ringen.

Fokal dämpningssyndrom

Spots på lungorna större än 1 mm och mindre än 1 cm betraktas som skador. På ett röntgenfotografi kan du se från 1 till flera foci som ligger på ett betydande avstånd från varandra eller i en grupp. Om focifördelningsområdet inte överstiger 2 interkostala utrymmen i området anses skadorna (spridning) vara begränsade och med fördelningen av foci över ett större område - diffus.

Huvudkriterierna för bedömning av focal blackouts är:

 • distributionsområde och plats för foci;
 • mörka konturer;
 • intensitet av blackouts.

Med platsen för en eller flera obscuration i de övre delarna av lungan - ett tydligt tecken på tuberkulos. Flera foci med begränsad fördelning är ett tecken på brännvårds lunginflammation eller resultatet av kollaps av en tuberkulosgrotta som vanligtvis ligger något högre än det detekterade foci. I det senare fallet kan en rund eller ringformad skugga också observeras på fotografiet.

Anledningen till utseendet på en enda blackout i någon del av lungan, anser i första hand sannolikheten för att utveckla cancer eller metastasering av tumören. Skuggans klara konturer vittnar om detta. Fuzzy konturer indikerar det inflammatoriska ursprunget av blackouts.

För att bedöma intensiteten av mörkningen jämförs de med bilden av de fartyg som visualiseras i bilden. Om svärdet av fokuset är sämre än skuggan på fartyget, är detta en lågintensiv mörkningsegenskap för brännvårds lunginflammation eller infiltrerad tuberkulos. Med medellång och stark mörkering av fokuset, när svårighetsgraden är lika eller mörkare än det vaskulära mönstret, är det möjligt att bedöma dämpningen av den tuberkulösa processen.

Eftersom den omfattande spridningen av foci kan indikera mer än 100 sjukdomar, bör storleken på blackouts uppskattas för att skilja orsakerna. Således kan de minsta foci som täcker hela lungområdet, betyda pneumokoni, miliär tuberkulos eller brännvårds lunginflammation.

Det är viktigt! Oavsett vilka förändringar som observeras på lungens röntgenstråle, bör man ta hänsyn till närvaron av ett normalt lungmönster, som kännetecknas av närvaron av skuggorna i kärlsystemet, när man analyserar resultaten.

I de överväldigande majoriteten av fallen är det omöjligt att göra en slutgiltig diagnos på basis av lungens radiografi, eftersom analysen av den erhållna bilden tillåter att avslöja endast syndromskaraktäristiken hos en viss sjukdom. Om röntgenstrålar visade mörkare av något område, för att klargöra diagnosen och bedöma sjukdomsdynamiken är det nödvändigt att genomföra en uppsättning laboratorietester och ytterligare diagnostik med hjälp av MSCT, bronkografi, biopsi etc.

Dämpning i lungorna på en röntgenstråle

En gång om året uppmanas alla invånare i landet att genomgå en förebyggande läkarundersökning. Det innefattar nödvändigtvis fluorografi i lungorna. Detta görs för att förhindra framväxt och utveckling av tuberkulos i början.

Faktum är att i vårt land varje år ökar antalet personer som blir sjuka med tuberkulos. Även om dödsfallet från denna sjukdom gradvis minskar.

Ibland finns det en liten mörkning av lungorna i bilden. Många människor, har lärt sig det, ger in i panik. Och förgäves. Först måste du ta reda på orsaken. Trots allt kan inte alltid fläckar på lungorna med fluorografi innebära en allvarlig sjukdom. Blackouts i lungorna kan vara av många anledningar.

Vad är typ av blackouts

Först måste du ta reda på vilka typer av mörka fläckar och vad är deras ursprung.

Det finns flera typer av förmörkelse i lungorna på röntgenstrålen:

 • ojämn;
 • fokusera;
 • segment;
 • eget kapital;
 • innehållande vätska;
 • av obestämd form.

Vad menas med fokal dimming? Dessa är små fläckar i form av knölar. De kan förekomma med tumörer och inflammationer, vaskulära störningar. Men bara en bild kan inte ingå om sjukdomen. Det är nödvändigt att genomgå ytterligare fullständig granskning. Dessa inkluderar: röntgen-, computertomografi, blod- och urintest, sputumundersökning.

När kombinerade focal blackouts och hosta med feber kan föreslå utvecklingen av bronkopneumoni.

Ibland är blodprov normalt och en patient med liknande skuggning visar klagomål om svaghet, aptitlöshet och stark hosta. Detta kan vara ett tecken på utvecklingen av fokal tuberkulos. Även fokala blackouts i lungorna på fluorografi är manifestationer av lunginfarkt, lungcancerprocesser och många andra sjukdomar.

Fokusdämpning är en mörk punkt med rundad form, med en diameter i diameter på mer än tio millimeter. Deras närvaro indikerar många sjukdomar, till exempel för att:

 • lunginflammation;
 • bronkial astma
 • cyst fylld med luft;
 • tuberkler;
 • abscess.

Du kan också anta närvaro av tumörer. Ibland indikerar detta fenomen en fraktur på revbenen.

Segmentförmörkelse i lungorna på fluorografi indikerar att det är:

 • lunginflammation;
 • cancer;
 • Förekomsten av en främmande kropp i lungan;
 • tuberkulos;
 • metastaser i andra organ.

Det beror helt på hur många sådana segment och vilken form de är. Ofta är segmentala blackouts i lungorna på fluorografi i form av en triangel. Ibland inhalerar barn små delar av leksaker, och detta kan spåras i röntgenbilden som en segmentfläck på lungorna.

Nyligen läste jag en artikel som berättar om verktyget Intoxic för återtagande av parasiter från människokroppen. Med detta läkemedel kan du förresten bli av med förkylningar, problem med andningssystemet, kronisk trötthet, migrän, stress, konstant irritabilitet, patologi i mag-tarmkanalen och många andra problem.

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställde förpackningen. Jag märkte förändringarna en vecka senare: maskar började bokstavligen flyga ut ur mig. Jag kände en ökning av styrka, jag slutade att hosta, konstant huvudvärk lät mig gå och efter 2 veckor försvann de helt. Jag känner att min kropp återhämtar sig från försvagande parasitutmattning. Prova det och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

Vid fraktionering av dimmer är konturerna tydliga synliga. De finns i olika former: konvex, konkav, rätlinjig etc. Ett sådant fenomen kan prata om:

 • möjlig kronisk lungsjukdom;
 • cirros;
 • bronkiektasi;
 • purulenta inflammationer;
 • tumör.

Om blackout innehåller vätska, betyder det att lungödem utvecklas. Det är av två typer:

 1. Hydrostatiskt ödem. Det händer med ökat tryck i kärlen. Vätskan lämnar sedan kärlet och går in i alveolen och fyller sedan lungan. Detta händer i sjukdomar som: angina och andra hjärt-kärlsjukdomar.
 2. Membranös. Det händer när toxiner tvinga vätska ut ur kärlen i lungan.

En mörk plats i lungorna i obestämd form indikerar utvecklingen av stafylokock lunginflammation. Det kan också indikera ett lunginfarkt, ödem, svullnad, blödning, ackumulering av pleurala vätskor och andra sjukdomar som måste bekräftas med en fullständig undersökning.

Jag måste säga att i bilderna finns det inte bara blackouts, med emfysem, till exempel finns det en vit fläck i lungorna på en röntgen. Dessutom uppstår vita fläckar när främmande kroppar träder in i andningsvägarna.

Hur dechiffreras resultaten av fluorografi och vad ska man göra nästa?

Ofta kan platsen för blackouts berätta mycket. En enda punkt indikerar ofta en tumör. Flera fläckar på lungorna indikerar förekomst av tuberkulos, inflammation, vätskans ackumulering.

Om blackout är i övre delen av lungan är det troligtvis tuberkulos. En plats med fuzzy gränser indikerar utvecklingen av lunginflammation. En viss form av blackout indikerar lunginfarkt eller blödning. Om en person röker länge kommer det också att finnas förändringar i FLG. Rökarnas lungor är vanligtvis täckta med mörka fläckar.

Vanligtvis, efter att ha passerat genom en röntgen, får en person en bild med avkodning. I det finns fraser, ibland skrämmande patienten.

Vi måste överväga vad de menar.

 1. Expansionen av rötterna i bilden indikerar utvecklingen av bronkit eller lunginflammation.
 2. Fibervävnad talar om tidigare överförda inflammatoriska processer i lungorna, såväl som operationer eller skador.
 3. Tunga rötter är rökare eller patienter med bronkit.
 4. Förekomsten av förkalkningar tyder på att personen hade ett möte med en patient med tuberkulos. Men infektionen hände inte.
 5. Membranet förändras hos patienter med fetma, pleurisy eller sjukdomar i mag-tarmkanalen.
 6. Brännskuggor heter olika blackouts.
 7. Teckning av fartyg förvärras - det betyder att sjukdomar i hjärt-kärlsystemet är närvarande, liksom bronkit eller lunginflammation. Du kan till och med anta onkologi.
 8. Sine - betyder att det finns ett luftrum. Vanligtvis hos friska människor fylls de med luft och hos patienter med lunginflammation eller tuberkulos - med vätska.
 9. Mediastinum är förskjuten (dilaterad). Så det finns en patologi i hjärt-kärlsystemet. Detta kan vara myokardit, hjärtsvikt, hypertoni.

Först måste vi avsätta en panik. Ibland händer det att utrustningen är felaktig eller det finns en defekt på filmen. Som ett resultat kan lungorna i bilden också mörkas. Därför bör omedelbar förtvivlan inte vara.

För det andra bör du kontakta en specialist. Tja, om staden har en pulmonolog. Om inte, måste du gå till TB-läkaren. De arbetar på alla platser. Din läkare kommer att hänvisa dig till en fullständig undersökning. Det kan också innehålla Diaskintest.

Diaskintest - det nyaste effektiva sättet att studera människokroppen för närvaro av tuberkulos. Det görs på samma sätt som Mantoux-testet, men är en förbättrad version av den. När du utför detta testfel är minimal.

Därefter kan läkaren förskriva:

Beräknad tomografi av lungorna, såväl som bronkoskopi av lungorna eller trakeobronkoskopi kan ordineras. I detta fall undersöks övre luftvägarna och lungorna med hjälp av en sond som sätts in genom näsan. Förfarandet är harmlöst och smärtfritt.

Detta är en mycket effektiv undersökning och ger en komplett bild av lungans och övre luftvägarnas tillstånd. Du bör inte vägra det om läkaren föreskriver denna procedur.

Efter en fullständig undersökning av patienten blir diagnosen omedelbart klar och hur man behandlar den. Därför, ju tidigare undersökningen genomförs, kommer lämplig behandling att börja tidigare.

Vad kan det vara om det fördjupades eller intensifierades av lungmönstret på fluorografi eller röntgen i lungorna?

Radiografi i den moderna realiteten i medicin är fortfarande informativ och enkel metod. Det används vid diagnosen lungsjukdomar, hjärtan och andra organ. Fluorografi vid upptäckt av pulmonell patologi används oftare. Denna metod anses vara screening och allmänt tillgänglig.

Patienter och läkare möter ofta sådana radiologiska manifestationer som lungernas mörkare på fluorografi. Vad är den kliniska situationen som den kan associeras med? Artikeln täcker också sådana frågor som förstärkning av lungmönstret, skleros av aortan och dess bågar.

Mörkningen av lungorna på fluorografi

Först måste du förstå att röntgenbilden är en negativ bild. Det mest praktiska sättet är att se och analysera det med hjälp av ett negatoskop - en speciell skärm. Mer täta strukturer är ljusa (vita). Ju lägre densiteten desto mörkare bilden blir.

Lungorna är ett parat organ som innehåller luft och interstitiell vätska, liksom blodkärl med blod. Bilden är mörka fält. Om det finns ett ljusare område som ses på bilden med negatoskopet, säger de om fokus eller mitten av mörkare, så paradoxalt som det låter.

Vad kunde det vara?

Bland alla framväxande kliniska och radiologiska situationer av särskild betydelse är det faktum att undersökningen om fluorografi visade mörkare. Det finns olika variationer av detta fenomen.

Omfattande förmörkelse i lungorna på fluorografi. Att detta kan vara, kan bedömas först efter ytterligare undersökning. En sådan förändring i lungfältens utsprång kan orsaka inte bara lungsjukdomar utan också skador på andra organ i bröstet: mediastinum, membran, matstrupe, lymfkällor.

Nästa möjliga patologi är ett avrundat fokus eller dämpningsfokus. Den kan ha formen av en cirkel, oval struktur, ellips. Det är viktigt att förstå i detalj vad som menas med förmörkelse i lungorna på en ovalformad fluorografi. Och igen står doktorn inför frågan om lokalisering av den patologiska bildningen eller processen.

skäl

Det finns många potentiella etiologiska faktorer för den beskrivna radiologiska förändringen. Ta reda på det kan vara efter ytterligare forskning.

När en omfattande mörkering av lungorna detekteras med fluorografi, bör skälen söks med hjälp av en röntgenteknik med flera projektioner. När mediastinala strukturer flyttas mot skuggans centrum, misstänks lungkollaps, dess frånvaro (efter pulmonektomi) och även cirrhotisk deformation av lungvävnaden. Den sistnämnda situationen skiljer sig från de två första, eftersom blackouten själv har en heterogen (ojämn) karaktär.

Ibland förflyttas mediastinum och dess strukturer till motsatt sida. Om en blackout detekteras på fluorografi är det troligt att detta kan vara en stor tumörbildning eller total hydrothorax, ackumulering av luft i pleurhålorna.

De orsakande faktorerna för förekomsten av en rundad blackout kan vara följande tillstånd och sjukdomar:

 • olika typer av tuberkulos
 • lunginflammation: lobar, segmental;
 • cystisk hålighet;
 • maligna tumörer;
 • godartade neoplasmer (till exempel hamartom);
 • aneurysmal expansion av blodkärl;
 • echinokocker och andra parasitära sjukdomar.

I tvivelaktiga fall kompletteras den diagnostiska undersökningen med tomografiska tekniker.

Vad betyder förstärkning av lungmönstret på röntgenstrålen?

Lungorna har en heterogen struktur. Det här är trots allt ett komplex av strukturer:

 • alveolerna;
 • bronkialträd;
 • vener;
 • artär;
 • lymfkörtlar;
 • nervstrumpor och ändar.

Kanske förödelsen och förbättringen av lungmönstret på röntgenbilden. Vad representerar detta externt och vilka sjukdomar bör uteslutas?

Först och främst tror läkare på inflammationsförändringar i lungorna. Dessutom visar det sig i de flesta fall att dessa är restverkningar i lungstrukturen efter inflammation. Detta händer efter lunginflammation, tuberkulos.

När den inflammatoriska mekanismen för utseendet på ett förbättrat lungmönster är uteslutet är det nödvändigt att söka efter hjärtframkallande orsaker. Den funktionella diagnostikern tänker i detta fall av mitralkroppar. Dessa är olika alternativ för störningen av ventilens normala drift, vilket ger normalt blodflöde från vänstra atrium till vänster ventrikel. Om fluorografi avslöjar en ökning av lungmönstret från en tidig ålder är sannolikheten för en korrekt hypotes ganska stor. En sådan förändring i lungmönstret kan orsaka både insufficiens och stenos (kontraktion) av mitralventilen.

En mindre möjlig anledning är en ökning av trycket i lungartärsystemet. Lunghypertension exponeras endast av en kardiolog, och för att bekräfta det krävs en ekokardioskopi.

Vad mer kan du se på bilden?

På röntgenstrålar eller fluorografi, förutom mörkare, detekteras en upplysning av lungfältet. Samtidigt ser det ut mörkare än normalt lungvävnad. Deformationen av lungens rötter är också möjlig.

Röntgenstrålar är viktiga inte bara för att utesluta pulmonell patologi. De låter dig upptäcka patologiska förändringar i hjärtat och stora kärl.

Förstorat hjärta (förlängt vänster)

Vänster ventrikelhypertrofi förekommer i nästan varje patient med arteriell hypertension. Förhöjda blodtryckssiffror bestäms i sin tur av hälften av befolkningen. Därför detekteras ofta ett förstorat hjärta i bilden av fluorografi.

Hela organ som helhet kan växa, liksom några av dess individuella håligheter. Konfigurationen av hjärtskuggan beror på detta. Det är hon som kommer att driva specialisten till rätt idé och låta bygga den rätta kliniska hypotesen.

Visa en förändring i den bakre kardiophreniska vinkeln (mellan hjärtat och membranet). Under normala förhållanden är denna vinkel akut. Med hypertrofi i vänster ventrikel blir den matt. Identifiering av fenomenet tyder på att hjärtat förlängs till vänster. Fluorografi ger inte heltäckande information, så det är nödvändigt att genomföra en ultraljud för en mer detaljerad bestämning av hjärtkammarens storlek och volym.

Aortisk induration

Hjärtans skugga består av två konturer - höger och vänster. Vart och ett av dem återspeglar uppbyggnaden av hjärtkaviteterna och utflödeskärlen. Den övre delen av den högra konturen och den större hälften av vänster bildas av aortan och dess grenar.

Vi talar om metabolisk sjukdom, vilket uttrycks i ackumuleringen av överskott av fett i kärlväggen. Det kan orsaka stroke och hjärtinfarkt i destabiliseringen av aterosklerotisk plack. Komprimering av aortabågen med fluorografi är ett skäl att förskriva ett biokemiskt blodprov för att bestämma koncentrationen av kolesterol och dess fraktioner. Du kan lägga till ultraljudstekniker - ECHO-KG och ultraljudsdopplerografi.

Aortaskleros

Detta är ett annat vanligt radiologiskt fenomen. Skleros av aortabågen med fluorografi anses vara en manifestation av systemisk ateroskleros.

Om kolesterolplakor detekteras under lungröntgenstrålning, finns det större sannolikhet för kärlskador på andra ställen. Först och främst bör atherosklerotiska förändringar i krans- och njurartärerna uteslutas.

Det är möjligt att bekräfta skleros av aortabågen med hjälp av en ultraljudsteknik. För att göra detta, använd ekkokardioskopi.

Användbar video

För vad det är nödvändigt att göra fluorografi - kan du lära av följande video:

Hur dechiffreras resultaten av fluorografi?

Resultaten av fluorografi kan avslöja inte bara början av tuberkulos, men också många inflammatoriska sjukdomar och processer som påverkar lungorna, bronkierna och närliggande vävnader.

Att screenas för profylaktiska ändamål, helst en gång per år. Om det finns en sjukdom i andningssystemet eller om det finns ett hot mot andningssystemet som ett resultat av yrkesverksamhet, kan de beställa ytterligare undersökningar - det här är ingen hälsorisk.

Typer av blackouts i lungorna

Vad är det - blackouts i lungorna på fluorografi, och hur kan de klassificeras?

Beroende på lesionen kan du se följande blackout i bilden:

 • ojämn;
 • segment;
 • eget kapital;
 • brännvidden;
 • vilket indikerar närvaron av vätska;
 • obestämd form med suddiga konturer.

Alla förändringar i lungvävnaden återspeglas i bilden och ändrar den kliniska bilden.

Orsaker till blackout i lungorna kan vara:

 • pulmonell tuberkulos i olika steg och former;
 • onkologiska processer;
 • lungkollaps - bildandet av ett ogenomträngligt område för luft;
 • purulent-inflammatoriska processer - abscesser;
 • problem med pleura - membranet som skiljer andningssystemet från resten av organen i bröstet;
 • ackumulering av vätska i pleurala regionen.

Mörka fläckar i bilden framträder med problem i organen, som också faller i röntgenapparatens fokus. Detta händer med en ökning av lymfkörtlar orsakade av inflammatoriska processer i alla delar av kroppen, neoplasmer på ryggraden eller revbenen i bröstet, med problem med matstrupen - till exempel under dess patologiska expansion.

Om det under fluorografi uppträder en blackout i bilden, betyder det inte att de omedelbart kommer att "låsa upp" i tuberkulosdispensern och börja "mata" dem med tabletter för tuberkulos. Som du kan se visar det mörka området på bilden inte alltid problem med andningssystemet.

För det första är det nödvändigt att utse en detaljerad röntgenundersökning där bröstcellen kommer att fotograferas i flera projektioner. Det är mycket viktigt att bilden sedan läses av en erfaren radiolog för att undvika fel som kan påverka patientens hälsa allvarligt.

Om det finns en mörkare i lungorna, görs diagnosen på grundval av detaljerade radiologiska data.

Orsaker till blackouts

Fokal mörkning i lungorna ser ut som små knölar - upp till 10 mm i diameter. Deras förekomst orsakas av kärlsjukdomar, de inledande stadierna av onkologiska processer och sjukdomar i andningsorganen. För att noggrant identifiera orsaken, förutom radiografi, är det nödvändigt att göra en beräknad tomografi och för att klara allmänna tester, som förutom "i tjänst" - urin och blod också innefattar sputum.

Undersökning av sputum för undersökning är ett vanligt förfarande för lungsjukdomar.

Trots patientens klagomål om hosta och bröstsmärta kan ett blodprov inte visa förändringar. En sådan klinisk bild är karakteristisk för fokal tuberkulos, så rutinundersökningar kommer att fortsättas för att göra en noggrann diagnos.

Focal blackouts förekommer i bilden även i hjärtinfarkt eller i lungcancer. Symtom på hjärtinfarkt kan i stor utsträckning likna den akuta utvecklingen av tuberkulos.

Ytterligare symtom: smärta i bröstet, skiftat till vänster sida och sträcker sig till sidan och baksidan, hemoptys. Vid myokardinfarkt utvecklas tromboflebit i nedre extremiteterna.

Lungcancer detekteras genom blodprov.

Segmentavbrott är synliga i bilden som segment med klara konturer - i de flesta fall har de en triangulär form. Om segmentet är singel kan det vara en följd av: en traumatisk skada av lungvävnaden, närvaron av en endobronchial tumör av olika etiologi, närvaron av en främmande kropp - barn inhalerar ofta små leksaker.

Om det finns flera segment kan patienten diagnostiseras:

 • lunginflammation av varierande svårighetsgrad i akut eller kronisk form;
 • cancer;
 • tuberkulos;
 • förminskning av den centrala bronkialgrenen på grund av stenos;
 • förekomst av metastaser i de omgivande organen;
 • ackumulering av vätska i pleurala regionen.

Bråkig mörkning har tydliga konturer, tydligt synliga på bilden. Denna bild indikerar förekomsten av kronisk lungsjukdom - purulent vävnadsskada, bronkiektas eller andra. Om bilden visar en bronkial obstruktion, kan en illamående process misstänks.

Fokusdämpning visas med följande problem i lungorna och omgivande vävnader:

 • lunginflammation;
 • ackumulering av vätska i pleurvävnadseffusion;
 • Förekomsten av eosinofil infiltrera - orminfestation;
 • bronkial astma
 • abscess.

Orsak brännskuggor i bilden av tumörer av olika etiologier, benkallor, växer på revbenen efter frakturer.

Vätskan i lungorna, som orsakar progressiv svullnad av organet, ackumuleras med en ökning av intravaskulärt tryck under ischemi eller allmän förgiftning av kroppen.

Patologier uttryckta genom att dölja obestämda former kan vara tecken på många sjukdomar:

 • inflammatoriska processer orsakade av stafylokockinfektion;
 • ackumulering av pleuralvätska;
 • hjärtinfarkt;
 • exudativ pleurisy.

Därför bör du inte ställa in dig själv en diagnos om du, efter mottagande av en blankett från röntgenrummet, kommer att märkas för ändringar. Därefter kommer de att göra en detaljerad bild och endast då, enligt beskrivningen av specialisten, kommer ett beslut att fattas om ytterligare diagnostiska åtgärder för att bestämma hur man behandlar den resulterande sjukdomen.

Decryption snapshot

Resultat från en radiolog med en presumptiv diagnos kan se ut så här:

 1. Rötterna är förseglade och utvidgade - möjligt: ​​bronkit, lunginflammation, bronkial astma.
 2. Förekomsten av hårda rötter i bilden är karakteristisk för exacerbationer av kronisk bronkit och kan indikera missbruk av rökning.
 3. Förstärkning av det vaskulära mönstret kan vara ett symptom: Kardiovaskulära problem, inflammation, bronkit, cancer i första skedet.
 4. Förekomsten av fibrös vävnad indikerar att en sjukdomshistoria i andningssystemet.
 5. Om det är skrivet i radiologens slutsats: brännskuggor - det här är en signal till doktorn: att utse ytterligare undersökningar. Sådana symtom indikerar förekomst av lunginflammation i övre eller mellersta sektionen eller tuberkulos.
 6. Med tydliga fläckar i bilden orsakad av närvaron av förkalkningar är patientbehandling inte nödvändig. Ämnet kom i kontakt med patienter med tuberkulos eller bakteriell lunginflammation, men hans kropp besegrade sjukdomen på egen hand. Infektionen isolerades genom avsättningar av kalciumsalter.

Bilder kan beskrivas enligt följande.

Det finns ändringar i membranet. Sådana anomalier utvecklas av genetiska skäl, på grund av limprocesser i bröstet, kroniska sjukdomar i matsmältningsorganen - lever, matstrupe, mage, tarmar.

Sinus är fri eller förseglad. Med friska lungor är bihålan fri, om den är förseglad krävs en ytterligare undersökning - det finns en andning i andningssystemet.

Förekomsten av pleuropiska skikt och vidhäftningar indikerar överförda pleurala skador.

Mediastinum förskjuts eller expanderas. Termen mediastinum betyder utrymmet mellan lungorna där organen ligger: aorta, hjärta, lymfkörtlar, kärl, luftrör, matstrupe. Expansion av mediastinum är ett symptom på sjukdomar i hjärt-kärlsystemet: högt blodtryck, myokardit, hjärtsvikt.

Det är omöjligt att säkert säga utan ytterligare undersökningar hur man behandlar om det finns en förmörkelse i lungorna.

Denna bild kan indikera sjukdomar i andningssystemet och förekomsten av patologier i de omgivande vävnaderna. Det terapeutiska systemet specificeras på grundval av laboratorie- och hårdvaruforskning.

Orsaker och metoder för att diagnostisera blackout i lungorna

Uttrycket "blackout i lungorna" används för att detektera någon pulmonell patologi. Vad är en fluorografi, det är känt för varje vuxen. Denna screeningstudie avslöjar patologi i lungorna, mediastinum och bröstväggen. Regelbundna kontroller som inkluderar denna undersökning gör det möjligt att bestämma sjukdomen i tidiga skeden. För närvarande, enligt WHO-rekommendationer, behöver fluorografi göras en gång vartannat år till vanliga människor. Barngardinsarbetare, lärare, läkare och livsmedelsindustriarbetare rekommenderas att göra denna forskning en gång per år.

Vad kan blackout betyda och hur är det detekterat?

Bröstpatologin, detekterad av fluorografi, formuleras av läkare som "blackout i lungorna". Samtidigt ligger varje anledning som inte nödvändigtvis har en malaktig natur bakom denna formulering. Skugga i lungan kan manifestera ett stort antal sjukdomar, allt från banal lungfibros och slutar med cancer. För att utesluta falska data vid upptäckt av patologiska förändringar rekommenderas det att utföra röntgenundersökning av bröstorganen.

Det är dock inte grundläggande i diagnosen. Men det gör det möjligt att utesluta fel i tolkningen av fluorografiska data, med undantag av närvaron av en rad olika artefakter, defekter av själva filmen och undersökningsmetoderna.

Den mest detaljerade undersökningen av bröstet är beräknad tomografi. Det låter dig göra en diagnos och bestämma taktiken för ytterligare behandling med stor sannolikhet.

Det är värt att veta att någon lungsjukdom uppenbaras av en förändring i lungvävnaden, kännetecknad av dess komprimering och därefter ett brott mot luftighet. Det är dessa områden och utgör en patologisk inriktning. I vissa fall kan dessa förändringar maskera en allvarligare patologi och orsaka negativa resultat. Dessutom manifesteras den radiologiska termen "mörkare" faktiskt av utseendet på ljusa områden på röntgenbilden.

Vad orsakar förmörkelse i lungorna?

När man utför en röntgenundersökning av bröstet bör man bestämma placeringen av den identifierade patologin (i lung- eller intilliggande strukturer). Förtydligande av lokalisering är av stor betydelse för att bestämma taktiken för ytterligare undersökning och anvisningar i behandling.

Ofta identifierar läkare följande orsaker till blackout i lungorna:

 • tumör (malign, godartad);
 • tuberkulos;
 • lunginflammation;
 • bullous förändringar i lungvävnad;
 • sjukdomar associerade med bildandet av en abscesshålighet;
 • parasitiska cystor, medfödda;
 • effekter av skada (hematom, traumatisk cyst);
 • främmande kroppar
 • lunglymfadenopati;
 • atelektas av lung av någon art.

Orsaker till extrapulmonal mörkare:

 • pleural exudat;
 • inflammation i pleura tillsammans med förtjockning (inklusive tumörer);
 • neoplasmer av revben, ryggrad, mediastinumen själv och dess organ;
 • aneurysm i bröstkörteln;
 • lymfadenopati av olika lokaliseringar;
 • membranets patologi, inklusive den traumatiska naturen;
 • införlivandet av bukorganen i pleural;
 • mediastinum lipom (källa - Morgagni eller Lorea spalt).

Upptäckta blackouts klassificeras som begränsade och vanliga.

Skuggor som är mindre än en och en halv centimeter anses vara begränsade, de kallas ofta lungnoduler. Samtidigt beskrivs de i form: rund eller oval. Konturerna kan vara jämn, vilket är mer typiskt för godartad patologi eller kuperad. Förstorade lymfkörtlar i mediastinum har polycykliska konturer, vilket också är signifikant i diagnosen.

De vanligaste är förändringar i lungvävnad vid lunginflammation eller massiv pleural effusion. Fokuserna på mörkare med lunginflammation kan vara så massiva att de upptar hela lungan. Förutom detta kan det finnas en vätska i pleurhålan, vilket bara komplicerar behandlingen och diagnosen.

Därför är det värt att notera följande faktorer med massiv dimning:

 • hydrothorax (pleurisy, hemotorax, chylotorax);
 • polysegmental lunginflammation;
 • tuberkulos;
 • lungödem;
 • lungcancer med atelektas.

Man bör komma ihåg att alla tidigare drabbats av lungsjukdomar: lunginflammation, empyema, trauma med brutna revben och förekomst av pleurala komplikationer - lämna alltid de karakteristiska förändringarna som förblir en livstid. Uppgifterna för dessa patienter ska sparas och inte förväxlas med de som hittats. Detta är viktigare om problemet gäller ett barn.

Lung Blackout Behandlingsmetoder

Behandlingens art beror helt och hållet på den fastställda preliminära diagnosen.

Tänk på de vanligaste typerna av patologier.

Vid skada utan skada på ribbburet kan hematom eller atelektaser bildas i lungvävnaden, vars orsak kan vara antingen en kompression av bronkierna och ett hematom. Behandlingen varierar beroende på närvaron eller frånvaron av en. Läkemedelsterapi är lämplig i närvaro av hematom eller lungskada. Om bronkusbrottet brister, vilket kan klargöras med ytterligare en metod för forskning, såsom fibrobronchoscopy, kan du inte göra utan operation.

När det kombineras med en lungskada med sprickor i revbenen, kommer behandlingen att innefatta ytterligare smärtlindring. Det är också absolut nödvändigt att utesluta blödningstillstånd. Om det finns en, behövs en nödoperation.

Om lungcancer detekteras, indikeras kirurgisk behandling. Men tillvägagångssättet för terapi måste vara rent individuellt. Det finns många nyanser som handlingenas taktik beror på. Operationen kan åtföljas av kemoterapeutiskt stöd, vilket utförs både i förberedelsesteget och under operationen. Lungcancer är en allvarlig patologi som kräver ett integrerat behandlingssätt, och det finns ingen standardisering här.

En sådan diagnos som lunginflammation görs inte bara på grundval av röntgenundersökningen utan även med hänsyn till kliniska data. Skadans omfattning beror på orsaken till sjukdomen, på patogenen och på den aktuella behandlingen. Beroende på arten av sjukdomens utseende, beskrivs bredspektrum antibiotika eller antisvampmedel, penicillin och makrolider och antivirala läkemedel. I själva verket är lunginflammation ett stort hot mot människans liv. Dessutom har det många komplikationer som gör det tyngre eller kan inträffa efter behandling.

Av de viktigaste komplikationerna kan noteras pleurisy. Det manifesteras genom ackumulering av vätska i pleurhålan från sidan av lesionen. En stor mängd exsudat tillåter inte att lungvävnaden fungerar fullt och provar många andra patologiska tillstånd som kan leda till allvarliga konsekvenser.

En mer allvarlig komplikation av lunginflammation är den purulenta processen i pleura. Det kallas empyema. Manifieras av ackumulering av pus i pleurhålan, vilket inte bara leder till ökad andningsfel, men också förgiftning av kroppen med sönderdelningsprodukter. Och pleura, som det är känt, har en stor yta som suger alla dessa ämnen. Purulenta processer i lungorna och pleuralhålan har en mycket hög procentuell mortalitet. Därför bör deras utseende undvikas med alla kända metoder.

Orsakerna till blackouts i lungan är många. Därför, vid den minsta misstanken om förekomsten av patologiska förändringar, är ett akut behov av att konsultera en läkare.

Blackout i lungorna med fluorografi - vi analyserar i stor detalj

Fluorografi - en röntgenundersökningsmetod som innebär att fotografera en bild av ett föremål från skärmen. Lungmörkningen för fluorografi - vad är det? En sådan fråga ställs av många personer som har en fotofluorografi tvetydig.

En förmörkelse kan samtidigt prata mycket eller ingenting alls, så om radiologen gav en sådan slutsats, borde du inte vara nervös - för att sådana patienter förskrivs förhandsgranskning. Blackout på fluorografi kan vara ett tecken på patologi, liksom en enkel defekt i bilden.

Orsaker till förmörkelser

Fluorografi rekommenderas att göra en gång per år (se Hur ofta kan du göra röntgenstrålar: Undersökningsfunktioner). Detektion av svarta fläckar på fluorografi gör det möjligt att identifiera farliga sjukdomar och omedelbart förskriva behandling.

Svullnad i lungorna kan bero på: lunginflammation, bronkit, tuberkulos, tumörer, cancer, skador, främmande kroppar, abscesser, vätskeansamling och långvarig rökning. I medicin är dessa de vanligaste orsakerna till förmörkelser.

Numeriska koder som används vid utvärdering av ett fotofluorogram

Mörkning i bilden - inte nödvändigtvis patologi

Utbrott i bilden är inte nödvändigtvis onkologi eller tuberkulos, även om det självklart också kan tala om allvarlig patologi. Dessutom kan en förmörkelse förekomma i bilden under långvarig cigarettrökning (se Vilken rökares röntgenshow: är förändringar synliga?).

Härifrån är det svårt att omedelbart avgöra vad som kan vara mörkningen i höger eller vänster lunga på fluorografi. Kanske kom ett främmande objekt där?

Detta händer ofta med nyfikna barn. Observera att typerna av förmörkelser inte är direkt relaterade till patologier, och problemet kan inte omedelbart bestämmas av platsformen.

Den mörka fläcken på lungan är uppdelad i antal och storlek i fluorografi. Enkla fläckar indikerar tumörer, de kan vara maligna och godartade.

Om svärdet i lungorna på fluorografi inte är en, indikerar detta förekomsten av flera patologier. Också viktigt är platsen för fläckarna.

Så om en lesion av toppet av ett organ syns på mörkningen i lungorna på fluorografi, kan det här indikera tuberkulos, men doktorn måste förutom att testa ett andra skott.

Dekodning av röntgenbilder

I närvaro av blackouts skriver läkaren den avsedda diagnosen.

Förstärkning av det vaskulära mönstret

Vanligtvis är förhöjningen av ett vaskulärt mönster orsakad av skuggan av lungartärerna eller venerna. Dess ökade utseende är ett tecken på bronkit, ett första skede av cancer eller lunginflammation. Det kan också tala om brister i arbete i hjärt-kärlsystemet.

Rot kompaktering och expansion

Komprimering och expansion av rötterna är karakteristiska för: lunginflammation, bronkit och andra kroniska och inflammatoriska patologier.

Pleural sinus

Den pleurala sinus är kaviteten som bildas i pleuralveckorna. Sinusen är fri i normala lungor, och omvänt förseglad i pulmonell patologi.

Fibervävnad

Förekomsten av fibrös vävnad - indikerar att patienten redan har lunginflammation.

adhesioner

Förekomsten av vidhäftningar tyder på att en person tidigare hade inflammation i pleura.

förkalkningar

Säkra täta runda skuggor. Det sägs att personen hade kontakt med patienten: tuberkulos eller lunginflammation.

Med andra ord kom en infektion i lungorna, men den var lokaliserad och utvecklades inte och isolerades genom avsättningar av kalciumsalter.

Bländarändringar

Ändringar i membranet indikerar en anomali i dess broschyrer. Vanligtvis utvecklas denna patologi på grund av dålig genetik, deformation genom adhesioner, övervikt och tidigare sjukdomar.

Brännskuggor

Brännskuggor är mörka fläckar som mäter ungefär 1 centimeter. Det kan sägas att detta är det första tecknet på lunginflammation eller tuberkulos sjukdom.

Mediastinal Shadow Shift

Mediastinum är utrymmet mellan lungorna och andra organ. Expansion talar om ökat tryck, vilket ökar hjärtans storlek, myokardit eller CHF.

Typer av blackouts

Blackout med lunginflammation

Lunginflammation orsakas av Pseudomonas aeruginosa som kännetecknas av akut inbrott, allvarligt allvarligt tillstånd, hög kroppstemperatur, andfåddhet, cyanos, takykardi, tecken på berusning, fokal dulling av slagverksljud, crepitus och wheezing. Lunginflammation kan vara komplicerad av pleurisy.

På bröstkorgets röntgenstråle detekteras fokalskador (foci av inflammatorisk infiltration), vid abscessbildning bildas håligheter med horisontell nivå och i närvaro av exudativ pleuris, intensiv homogen mörkbildning. Från sputumet sänks innehållet i pleurhålan, urladdningen från såren, den blåa pusbacillusen.

Blackout med paragonimiasis

Den initiala scenen av paragonimos fortsätter som en akut allergisk sjukdom. Upptäck förändringar i lungorna ("flyktiga" infiltrat, lunginflammation, pleuris).

Allergisk myokardit, meningoencefalit observeras ganska ofta. I grund och botten är sjukdomens initiala stadium asymptomatisk. Med övergången till subakutet och sedan till det kroniska scenet överväger förändringar i lungorna: bröstsmärta, hosta med sputumurladdning, pleural effusion, feber.

Fibrösa förändringar i lungorna utvecklas senare, på fotofluorogrammet avslöjar de foci med karakteristisk radiell mörkbildning och lätta vakuoler i mitten, infiltrationsområden i lungvävnaden, förkalkning och ibland diffus pneumoskleros.

Blackout med candidiasis

Med mild sjukdom liknar candidiasis den kliniska bilden av bronkit. På roentgenogrammet finns en ökning av bronchialkärlmönstret. I senare perioder och i allvarliga fall manifesteras lungens candidiasis av brännvård eller lobar lunginflammation, instabila "flyktiga" infiltreringar är möjliga.

På fluorografi kommer att vara en spottig förmörkelse, vilket betyder liten pneumonisk foci, atelektas. Ibland finns miljärskuggning ("snöflingor"). Candida lunginflammation kan vara komplicerad av pleurisy.

Blackout med diffus pneumoskleros

Funktioner av den kliniska kursen av diffus lungfibros. Klagomål hos patienter med hosta med sputum (som följd av samtidig bronkit), andnöd, som först uppträder under fysisk ansträngning, senare i viloläge, och slutligen blir konstant, generell svaghet, ibland vid aktivering av inflammatorisk process feber. Vid undersökning upptäcks cyanos (som ett resultat av alveolhypoventilation), livmoderhalscancer, svullnad, andfåddhet (symptom på lungsjukdomar).

Bröstkorgen kan komprimeras, men oftare bestäms närvaron av onormal luftighet av de utvidgade interkostala utrymmena - den emfysematösa formen av HA. Andningsvägarna i lungorna och rörligheten i den nedre lungregionen är begränsade. Med perkussion, som ett resultat av samtidig emfysem, detekteras ett boxat ljud.

Vid auskultation av lungorna hörs hård, ibland försvagad, vesikulär andning (med emfysem), torra och fuktiga raler. Användning av röntgenstudier bestämmer ökad genomskinlighet hos perifera lungfält i kombination med svårighetsgrad, brännvikt och förstärkning av det vaskulära mönstret, ibland tecken på bronkiektas.

Funktioner av den kliniska kursen av diffus lungfibros

Biokemiska blodprov visar en ökning av innehållet i alfa-2 och gamma globuliner, fibrinogen; i urin noteras moderat proteinuri. Röntgen i andningsorganet möjliggör att detektera en förmörkelse av motsvarande segment / lobe i lungan, infiltrationsområden. När lungsungen är uttalade tecken på andningsfel och förgiftning.

Blackout med feber

Klagomål (feber av remitting typ, bröstsmärta, andfåddhet, hosta med urladdning av purulent sputum med en obehaglig lukt i mängden 200 ml till 1-2 liter per dag, svettning). Bröstets radiografi (storfokusförmörkelse med skrynkliga kanter och fuzzy konturer - i infiltreringsfasen och närvaron av kavitetsbildningens form med en horisontell vätskevätska i en annan period).

Cancer blackout

Lungcancer är vanligare hos män som är över 40 år och rökare under lång tid. Mot bakgrund av en förmörkelse av en del av lungorna finns främst upplysning, vilket indikerar upplösning av lungvävnaden, liksom bronkogen fokalmetastas till intilliggande områden.

Blackout exudativ pleurisy

Mycket ofta anses exudativ pleuris i de tidiga upptäcktsstegen som lunginflammation, eftersom de har många av samma tecken. En liten mängd vätska i pleurhålan är ofta mycket svår att bestämma från en röntgenbild.

I detta fall är komplikationerna mycket lätta att lösa genom ultraljudsundersökning av lungorna, vilket bestämmer 150-200 ml av effusion i pleurhålan. Dessutom kännetecknas exudativ pleurisyck av en specifik hosta med utmatning av slem och purulent sputum.