Varför har spädbarn vätska i lungorna?

Om födelsen var normal, har nyfödden ingen vätska i lungorna. Under födseln utvisar han den innehålla fostervätskan, och under det första andetaget räcks alveolerna och vävnaderna fylls med syre. Men det finns situationer när lungorna inte frigörs från vätskan, och det stör det normala andetaget hos den nyfödda. Detta tillstånd kallas övergående tachypnea.
Vad kan vara orsaken till att barnet inte blir av med fostervätskan?

Varför har nyfödda vätska i lungorna?

Fostervätska kan förbli i lungorna hos prematura barn under snabb leverans.

Detta beror på att trycket inte når den önskade kraften för att utlösa vätskan.

Nyfödda barn som extraheras av kejsarsnitt har också risk för aspiration. Effekten av närvaro av vätska i lungorna är inte bevisad på utvecklingen av lungsjukdomar, men vid obduktion av barn som dog under de första 10 dagarna av födseln hittades vätska i lungorna hos 102 av de 179 studerade (1958).
Faktorer som påverkar aspirationens början:

 • Kejsarsnitt
 • tidig och snabb leverans (den nyfödda har inte tid att anpassa sig till de snabbt föränderliga förhållandena).

Hur man känner igen närvaro av vätska i lungorna vid födseln

Barnet andas ljudigt och ofta, medan bluesen i huden förblir, är hjälmmusklerna involverade i andningsprocessen (rörelse av näsens vingar är märkbar, sternum bildar en fossa vid inandning och nackvenerna sväller). Under auscultation med hjälp av ett fonendoskop lyssnar barnläkaren tydligt på våta raler. Röntgen visar graden och nivån på lungornas involvering i denna process.

Den enda möjliga behandlingsmetoden är att skölja och dränera vätskan genom en speciell elektrisk sugning med ytterligare syrebehandling tills alla symptom är helt eliminerade. I svåra fall överförs barnet till intensivvården och ansluts till en ventilator.

Förebyggande av intag av fostervätska hos nyfödda under arbetet:

 1. För det första är förvaltningen av födseln naturligt om det inte finns några reella kontraindikationer. Vid tiden för genomgången av alla stadier i ordning är den nyfödda förberedd för de förändrade förutsättningarna för vital aktivitet, under tryck pressas amniotiska vätskor ut, en liten del kvar i kroppen hostar upp de första 10 sekunderna efter barnets födelse.
 2. Strikt barnmorskontroll vid alla faser av födelseprocessen. Snabb leverans är inte tillåtet.
 3. Strikt kontroll över kvinnans artärtryck i arbetet och aktuell minskning vid dess ökning.
 4. I samband med graviditet krävs ett besök hos gynekologen.
 5. Ett fullständigt upphörande med att röka och att dricka alkohol krävs.
 6. Alla infektioner, inklusive kroniska, måste härdas.

Korrekt näring under graviditeten bör vara ett medvetet behov och genomföras regelbundet. Tillräcklig konsumtion av frukt, grönsaker, kött. Från fett, rökt och särskilt starkt salt måste överges.

Lätt vätskeretention i lungan hos en nyfödd

Med liten vätskeretention i lungan hos ett nyfött, lungtillpassningssyndrom (transient tachypnea hos den nyfödda) manifesteras.

Vanligtvis tolereras detta tillstånd lätt, försvinner inom 2 dagar och uppenbaras av obetydlig andningsfel. Denna situation förekommer hos 1-2% av nyfödda.

När man passerar moderns födelsekanal klämmer det nyfödda ut en betydande del av fostervätskan, men en liten mängd kvarstår och rensas inte av hosta under det första andetaget och sugs in i andningsvägarna och in i lungorna.

Faktorer som framkallar detta tillstånd innefattar prematuritet, svår materiell anestesi, bäckvård, och hör till den manliga kön.

Diagnosen bekräftas av bröstradio. Efter 48 timmar försvinner vattnet i lungorna helt.

Behandling är vanligtvis inte nödvändig, bara observation och mätning. Den första klockan mäter blodets gaskomposition, andelen syre. Om blodvärdena inte förbättras, men förvärras, är diagnosen felaktig, det är nödvändigt att återta testerna och klargöra orsaken till tillståndet.

Orsaker, symtom och behandling av vätska i lungorna

Fluid i lungorna är ett ganska farligt problem och du måste börja behandlingen omedelbart. Detta innebär att en person har en allvarlig sjukdom, i avsaknad av terapi som olika komplikationer kan uppstå, inklusive död.

Varför samlas vätska i lungorna

Om vätska ackumuleras i lungorna, indikerar det alltid förekomsten av en sjukdom. Ett sådant fenomen kan observeras i följande fall:

 • Med hjärtsvikt. På grund av detta ökar trycket i lungartären, vilket leder till ansamling av vätska i kroppen.
 • På grund av kränkningar av blodkärlens struktur. Därifrån störs deras permeabilitet, blod går in i lungorna genom sina väggar och förblir där.
 • Med lunginflammation. Det finns en inflammation i pleura, i vilken region det purulenta exsudatet ackumuleras. Lunginflammation orsakas oftast av en stark hypotermi i kroppen, för att förhindra att du behöver klä sig enligt vädret och inte stanna länge i kylan.
 • Tumörer i lungorna. På grund av dem stör blodcirkulationen i organen, och stagnation i dem observeras.

Det här är väldigt farligt. De flesta lung-neoplasmer är maligna. Därför bör deras borttagning tillgripas så snart som möjligt.

 • Tuberkulos. I detta fall ackumuleras pulverformiga partiklar av blod och lungvävnad i lungorna på grund av organets uppdelning.
 • Skador på bröstet. De leder till olika sprickor, vilket medför ackumulering av exsudat. Vätskan bildas gradvis, och patienten noterar också svår smärta i skadans område. Kanske blått på den plats som slog.
 • Sjukdomar i inre organ som leder till inflammatorisk process i pleura. Detta sker ofta med levercirros.

Patologi kan inträffa efter hjärtkirurgi. Orgelet börjar arbeta med vissa misslyckanden, så det är möjligt att kasta blod i lungorna. Detta är ganska ofta ett fenomen som inträffar ungefär 1-2 veckor efter operationen, så läkare förbereder patienten för eventuella komplikationer i förväg.

Vatten i lungorna kan också vara från utsidan. Till exempel, om en person kvävde. En del av vätskan kan förbli i luftvägarna, och sedan kommer den in i huvudandningsorganet.

Var och en av de ovan nämnda patologierna på egen väg är farlig. Ju tidigare behandling är igång, desto större är risken för att återhämtningen snabbt kommer utan att väcka allvarliga komplikationer.

Vätskansamling hos gamla människor

Vätska i lungorna hos äldre kan ackumuleras på grund av långvarig användning av acetylsalicylsyra. Gamla män dricker det för att lindra smärta.

Dessutom kan vatten i lungorna hos äldre uppstå på grund av sin stillasittande livsstil. Detta leder till nedsatt lungcirkulation, stagnation uppstår. För att förebygga sådana fenomen behöver därför äldre människor flytta mer.

Huvudsakliga manifestationer

I närvaro av vätska i lungorna lider man av olika symtom. Deras svårighetsgrad beror på mängden ackumulerat exsudat. Patienten kan uppleva följande symtom:

 • Andnöd. På grund av ackumulering av vätska i lungorna stör gasförloppsprocessen och för att åtminstone öka viss mängd mängden syre som produceras börjar organet att fungera i felaktigt läge. Andning ökar, medan det blir tungt - det här kallas andfåddhet.
 • Ju sämre tillståndet hos personen, desto mer uttalade är manifestationerna av andfåddhet. Med tiden uppstår det även i ett avslappnat tillstånd och under sömnen.
 • Hosta. Det förekommer vanligtvis senare när lungens tillstånd försämras. Hostan kan vara torr eller våt, den är intermittent, med stor mängd sputum.
 • Smärta. Det är lokaliserat i bröstet. I vila, värk och tolerans, och under hosta och under fysisk ansträngning ökar det.
 • Ändra hudfärg. På grund av syreförlust kan slemhinnorna bli blek, och områdena nära näsan och läpparna kan bli svagt blåa.
 • Försämring av allmänhetens välbefinnande. Patienterna blir svaga, lustiga och rastfria.
 • Andningsfel. Lungödem förekommer, en person kan inte andas normalt, han klagar över astmaattacker.
 • I lungorna gurglar något. En person känner detta när man flyttar kroppen när man vrider.

Om något av ovanstående symptom uppstår ska du omedelbart kontakta en läkare. Annars finns det sannolikheten för allvarliga komplikationer.

Diagnostiska tester

Diagnosen görs endast efter en rad diagnostiska procedurer. Dessa inkluderar:

 • Undersökning av patienten och lyssnande på hans lungor. Läkaren ska fråga patienten vad som exakt stör honom för att ens ha den minsta tanken på patologin.
 • Röntgen eller fluorografi. Detta är den mest informativa diagnostiska metoden. På röntgenbilden syns tydliga ändringar. Det drabbade området är mörkt.
 • Blodprov för att avgöra om en person är förkyld eller om immunsystemet fungerar normalt.

Ibland krävs differentiell diagnos om läkaren inte kan göra en korrekt diagnos. I detta fall kan ytterligare diagnostiska procedurer utföras.

Hur man behandlar

Orsakerna och behandlingen av vätska i lungorna är inbördes relaterade. Läkaren kan bara ordinera terapi efter sjukdomsnamnet som orsakade obehagliga symptom. Nästan i 100% av fallen krävs sjukhusvård av patienten.

Behandlingen kan vara konservativ eller operativ. Med medicinering ger resultatet endast om vätskan har ackumulerats lite. Följande mediciner kan användas för att eliminera sjukdomen:

 1. Antiinflammatoriska läkemedel. De lindrar inflammation, minskar svullnad och eliminerar smärta.
 2. Diuretika. Accelerera utsöndringen av vätskor från kroppen och förhindra deras stagnation.
 3. Antibiotika. De dödar patogener som leder till utvecklingen av en inflammatorisk eller smittsam process.
 4. Analgetika. De lindrar muskelspasmer, minskar smärta och lindrar patientens allmänna tillstånd.
 5. Mukolytika. Torka viskös sputum och bidra till snabb avlägsnande från lungorna.

Behandlas det hemma? Självmedicinering för alla sjukdomar som involverar vätskans ackumulering kan vara mycket farligt för hälsan. En person kan kväva.

Om läkemedel inte ger något resultat, justerar läkaren behandlingsregimen. I sådant fall kan pumpning av den ackumulerade vätskan vara nödvändig.

Hur man pumpar ut vätska från lungorna

Om vätska har ackumulerats i pleurhålan krävs evakuering. En frisk person har också den, men dess kvantitet överskrider inte 2 ml. Om mer än 10 ml vätska har ackumulerats krävs borttagning. Efter pumpning ska patientens andning normaliseras, kväve kommer att passera.

Vanligtvis utnyttjas pumpvätska med en icke-infektiös natur. Det kallas ett transudat. Om patologin är associerad med en inflammatorisk process måste du först bota den. Om den här vätskan kvarstår måste den dra tillbaka.

Före proceduren behöver patienten inte särskild träning. Processen utförs enligt följande algoritm:

 • Patienten bör sitta ner, böja sig framåt och lägga händerna på ett speciellt bord.
 • Lokalbedövning utförs. En injektion av novokain görs även för att undvika smärta. Punkteringsstället bestäms preliminärt baserat på de data som erhållits under en ultraljudsskanning eller röntgen.
 • Huden gnides med alkohol. Då börjar läkaren göra en punktering. Han måste agera mycket noggrant för att inte skada nerverna och blodkärlen. Djup måste också vara korrekt. Om du sätter in nålen för djup kan den skada lungan.

Läkaren måste sätta in nålen tills den känns som den har misslyckats. Den övre delen av lungan är tätare än dess innehåll.

 • Därefter pumpar doktorn ut den ackumulerade vätskan.
 • Vid slutet behandlas punkteringsstället med en antiseptisk lösning och ett sterilt förband appliceras på plats.

I ett förfarande kan inte mer än en liter transudat tas ut ur lungorna. Om du överskrider denna gräns kan du få allvarliga komplikationer, även döden.

Vätskepumpning ska utföras av en erfaren specialist. Du kan inte lita på denna procedur medarbetares akuta eller en person utan träning. Det måste utföras under sterila förhållanden.

Hur många gånger kan du pumpa ut vätska från lungorna

Antalet upprepningar av förfarandet bestäms av den behandlande läkaren. Det är viktigt att eliminera orsaken till att vätska samlas in. Därefter ackumuleras det mindre, så det måste pumpas mindre ofta tills behovet av detta är helt borta.

Folkmedel för stillastående vätskor

Behandling med folkmedicin är endast möjlig om det finns ackumulering av en liten mängd vätska. I mycket avancerade fall är sådan terapi väldigt farlig. Följande åtgärder är effektiva för att avlägsna stillastående slem:

 1. Ett glas havre häll 150 ml mjölk, simma i 20 minuter. Torka sedan ett verktyg och ta 1 msk. tre gånger om dagen. Havre har en bra expektorant effekt och tar snabbt bort slem från lungorna.
 2. Häll 800 g persilja mjölk, laga över låg värme tills vätskan avdunstar med hälften. Därefter slipa den resulterande produkten genom en sikt. Ta 1 msk. varje timme Persilja har diuretika egenskaper, så det hjälper till att lindra lungödem.
 3. Skala en medellök, finhacka och strö med socker. Efter en tid visas juicen, vilken har en helande effekt.

Helt avlägsna vätskan hemma är omöjligt. Kräver användning av specialverktyg. Dessutom kan du inte göra dig själv en korrekt diagnos. En mottagning av olämpliga medel får inte ge något resultat.

Återställningsförutsägelser

Om tid för att starta behandlingen är prognosen gynnsam. Sjukdomen kan botas utan att det uppstår komplikationer för kroppen. Därefter lever människor ett helt liv.

Men om du försenar och inte går till doktorn i tid, kan konsekvenserna vara hemska. Ödem ökar genom att klämma i luftvägarna. En person kan dö på grund av andningsfel.

Vätska i lungorna är alltid mycket farligt. Om patienten misstänks i denna patologi måste du genast gå till sjukhuset. Diagnosen kan också ta tid. Och i vissa fall är det även timmar som är viktiga för att rädda en persons liv.

Överdriven vätska i lungorna

Vätskans ackumulering i lungvävnaden eller lungödem är en allvarlig sjukdom som kräver medicinsk intervention och långvarig behandling. Utvecklingsgraden av sjukdomen beror på orsakerna och immunsystemet i kroppen.

Ibland kan det ta flera veckor innan de första symptomen visas. Akut ödem utvecklas på bara några timmar.

Orsakerna till sjukdomen kan inte bara vara lungsjukdomar utan även andra organers patologier. Innan läkaren förskriver behandlingen måste läkaren bestämma orsakerna och symptomen på vätska i lungorna.

Symtom och orsaker till patologi

När vätska ackumuleras i lungvävnaden visas symptom som inte kan ignoreras. Det allra första tecknet som uppstår när vätska ackumuleras i lungvävnaderna är smärta i sidorna och under revbenen, och sedan uppträder andfåddhet. Dessa symtom kan inträffa när som helst, även i vila, utan fysisk ansträngning.

Vid vidare utveckling av sjukdomen kan en host uppträda, först en mindre, som kan förklaras av en förkylning. Över tiden, när hosta börjar, börjar slem att röra sig bort.

Samtidigt med dessa processer utvecklas takykardi, nervös utmattning och huvudvärk uppträder ofta. Vätskan i lungorna provocerar syrehushåll, vilket resulterar i att blek och blå hud observeras.

De sekundära symptomen är:

 1. Ofta förekommande hicka.
 2. Skarp buksmärta.
 3. Intestinal svullnad.
 4. Spänningen i bukmusklerna.
 5. Ovanliga känslor vid sväljning.

Ju mer vätska uppträder i lungorna, desto svårare blir symtomen, vilket gör att patienten blir värre. Lungödem är en ganska allvarlig sjukdom och om du har dessa symptom behöver du se en specialist. Utvecklingen av sjukdomen kan orsaka irreversibla hälsoeffekter, och till och med vara dödlig.

Varför produceras vatten i lungorna? Vätska i lungorna ackumuleras alltid av någon anledning, och utvecklas aldrig som en oberoende sjukdom. Oftast sker denna sjukdom som en följd av bakteriella och virala sjukdomar i lungorna eller bröstskadorna.

Följande processer kan prova vätskans ackumulering i lungorna:

 1. Inflammatoriska och infektiösa processer i lungorna: lunginflammation, pleurisy, tuberkulos.
 2. Maligna tumörer i luftvägarna.
 3. Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet: högt blodtryck, medfödda hjärtefekter, svagt hjärtslag.
 4. Traumatiska hjärnskador, hjärnkirurgi.
 5. Njur- och leverfel.
 6. Levercirros.
 7. Systemiska sjukdomar: reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus, sklerodermi.
 8. Pulmonell tromboembolism.
 9. Allvarlig förgiftning med droger och droger.

För att fastställa orsakerna till vilka vätska kan samlas i lungorna används screeningar för att bestämma vattennivån och sjukdomsutsträckningen.

Nyligen läste jag en artikel som berättar om verktyget Intoxic för återtagande av parasiter från människokroppen. Med detta läkemedel kan du förresten bli av med förkylningar, problem med andningssystemet, kronisk trötthet, migrän, stress, konstant irritabilitet, patologi i mag-tarmkanalen och många andra problem.

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställde förpackningen. Jag märkte förändringarna en vecka senare: maskar började bokstavligen flyga ut ur mig. Jag kände en ökning av styrka, jag slutade att hosta, konstant huvudvärk lät mig gå och efter 2 veckor försvann de helt. Jag känner att min kropp återhämtar sig från försvagande parasitutmattning. Prova det och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

Diagnos och behandling

Vad ska man göra när det finns symptom på överflödig vätska i lungvävnaden? Naturligtvis, kontakta en läkare: en allmänläkare eller pulmonologist, som kommer att föreskriva ett antal nödvändiga undersökningar. Att bestämma ackumuleringen av vätska i lungorna är väldigt enkelt, det räcker att ta en röntgen i bröstet. Efter bekräftelse av diagnosen krävs en ultraljudsundersökning för att bestämma mängden vatten i lungorna.

I den erforderliga orderen, ta prov: blod för allmän analys och koagulering. När orsaken förblir okänd, föreskrivs ett antal ytterligare undersökningar:

 1. Biokemisk analys av blod.
 2. Leverprov.
 3. Kontrollera trycket i lungartären.
 4. Diagnostik av hjärt-kärlsystemet.
 5. Detektion av systemiska sjukdomar: C-reaktivt protein, reumatoid faktor.
 6. Ultraljud av de inre organen.
 7. MR, CT.

Hur man tar bort vätska från lungorna?

Med den dramatiska utvecklingen av sjukdomen hos patienten är ansluten till apparaten av artificiell ventilation och genomföra undersökningar för att bestämma orsakerna. Efter att ha undersökt patienten och utför den nödvändiga forskningen bestämmer läkaren hur man tar bort vätskan från lungorna.

Behandling av sjukdomar som åtföljs av ackumulering av vätska i lungorna beror på svårighetsgraden av sjukdomen och orsakerna till dess förekomst. I vissa fall är behandling hemma möjlig, men oftast, för att avlägsna vatten från lungorna, är det nödvändigt att gå till sjukhuset där komplex terapi kommer att ordineras.

Huvudsyftet med behandlingen är att utsöndra vatten, slappna av muskler och minska inflammation i lungvävnaderna. I de flesta fall är det nödvändigt att behandla inte lungorna själva, men andra organ och system i kroppen. När orsaken är löst, kommer vätskenivån i lungvävnaderna att återgå till normala.

Drogbehandling

I händelse av en sjukdom som orsakas av störningar i hjärtets arbete, föreskrivs diuretika (furosemid), bronkodilatatorer (Eufillin) och hjärtdroger (Nitroglycerin, Validol). Diuretika bidrar till avlägsnande av överskott av vätska från hela kroppen, inklusive från lungorna.

Bronkodilatatorer lindrar spasmer och minskar belastningen på andningsorganen. Analgetika har samma egenskaper, till exempel morfin.

Om vatten kommer in i lungorna som ett resultat av förgiftning och infektionssjukdomar, är det nödvändigt att använda antibakteriella medel och läkemedel som tar bort toxiner och sönderdelningsprodukter från patogena mikroorganismer. För att förhindra blodstagnation i lungorna kan Nitroglycerin också ordineras, vilket också hjälper till att lindra belastningen på hjärtmusklerna.

Som ytterligare behandling föreskrivs nootropa läkemedel för förebyggande och behandling av hypoxi orsakad av brist på syre. I vissa fall använder man gasinhalation för att öka syrgasnivån i blodet.

För behandling och förebyggande av ödem, efter bröstskada, föreskrivs smärtstillande medel, fysioterapi, dränering av bröstkaviteten utförs.

Om vatten börjar komma in i lungorna på grund av levercirros, är nödbehandling med diuretika och droger som minskar nivån i natrium i blodet nödvändigt. Vid svår cirrhose krävs en levertransplantation, annars kommer lungödem, även under behandlingen, att återkomma ständigt.

I allvarliga patologier finns vätska inte bara i lungorna utan även i pleurhålan. Även en liten mängd vatten, som avgår från normen, kräver omedelbar intervention. När pleurisy måste pumpas exudat med en speciell kateter.

Pleurocentes - pumpning av överskott av vätska från pleurhålan. Förfarandet utförs under lokalbedövning och tar inte mycket tid. Efter pleurocentes finns det ingen garanti för att vätskan inte längre ackumuleras. I vissa fall används pleurodesis - pumpar vatten och fyller kaviteten med droger som förhindrar återkommande sjukdom. Under dessa förfaranden tas det samlade exsudatet för histologi när orsakerna till ödem är maligna och godartade tillväxt.

Alternativ medicin

När överskott av vätska diagnostiseras i lungorna är det möjligt att behandla folkmedicin, men endast efter samråd med din läkare. I alternativ medicin, för att lindra lungödem, används recept, vars funktion är baserad på avlägsnande av vatten från kroppen, den allmänna förstärkningen av förbättrad blodtillförsel i kroppen.

 1. Ett avkok som tar bort vätska och slem från lungorna: Koka ett glas havrekorn över låg värme i 30 minuter i en halv liter mjölk och stam. Rör kornen slipa genom en sikta och blanda med mjölk. Drick tre gånger om dagen före måltiden.

Linsea-te hjälper dig att ta bort överflödig vätska: Ta två matskedar frön till koka i två koppar vatten.

Drick denna drink minst sex gånger om dagen för ett halvt glas. Det bästa resultatet kommer att ges genom att du dricker te på tom mage.

 • Ödem orsakad av hjärtsjukdom, hjälper till att avlägsna infusionen av gräscyanos. Två teskedar av växten koka i ett vattenbad i 15 minuter, när det är kallt att spänna. Drick efter måltider 3 gånger om dagen i matsked.
 • Kongestiv och urinverkan har ett avkok av hästslag. Matsked av örter brygga i ett glas kokande vatten. Insistera minst 3 timmar. Drick ett sätt på 1/3 kopp tre gånger om dagen.
 • Under behandlingen är det nödvändigt att inkludera cowberry buljong, tranbärsjuice, grönt te i kosten. Dessa drycker hjälper till att ta bort överskott av vätska från kroppen. Hallon, rödbetor och bröd kvass och färsk juice från morötter, bergaska, vinbär och plommon har samma effekt.

  Vegetabiliska dekoktioner bör tas med försiktighet, speciellt för personer med allergier. Det är värt att komma ihåg att allergier kan uppträda kraftigt på grund av kroppens svaga motstånd under sjukdomen.

  Folkmekanismer används endast som en adjuvansbehandling, för att lindra tillståndet och påskynda återhämtningen. Den huvudsakliga behandlingen ska vara medicinering, inandning och fysioterapi.

  Basaltemperatur från A till Z

  * Kära vänner! Ja, det här annonserar, spinner så!

  Vatten i lungan av ett barn!

  Flickor lycka till! Jag vet kanske att en liten blogg har skapat... Min brorson är imorgon bråttom, baby 3, 5 år. Inflammation av lungorna och vätska i en lunga. Kanske kom någon över det här, hörde? Hur går den här typen av operation vanligtvis? Efter rehabilitering?... och hur mycket kostar pengar till en läkare i allmänhet?

  Läs kommentarer 12:

  Vilken stad bor du i?

  Här hjälper jag dig, fråga en fråga http://meduniver.com/forum/ - det finns kvalificerade läkare, de svarar snabbt. Jag använder det själv. Endast läkare kan svara på en sådan fråga, och vi är inte vanliga människor.

  Vattnet i lungan är som en exudativ pleurisy. Det var tydligen inflammation och denna biverkning. Jag var sjuk och jag pumpades ut denna vätskan från det interkostala utrymmet.. de tog det för analys (tuberkulos). Med bra behandling kan du återgå till normal på sex månader. Jag har haft tillräckligt med år

  Det här är en mycket allvarlig sak. Om kroppen är försvagad, då är allt illa... Men det är litet, allt kommer att bli bra. Och nästan alltid med konsekvenser för livet. Andningsövningar hjälper, men din baby är fortfarande liten. Gud ge dig! Lycka till!

  Min vän pumpades vätska från lungan. Men han är en vuxen. Denna följd var lunginflammation. Efter tre månader återhämtade jag mig helt. Det fanns inga konsekvenser.
  Jag tycker att det är lättare för barn.

  Hälsa till din baby. Tro på det bästa!

  Jasmin, min mamma hade flytande i sin tid i hennes lunga. Hon pumpade vätska genom röret från baksidan. Pumpade ut 2-3 gånger, totalt 3,5 liter ut. Nu är min mamma igång, allt är bra med henne. Nephew hälsa! Allt kommer att bli bra!

  Vilken skräck, men jag tror att allt kommer att bli bra. Medicin i vår ålder fungerar underverk, men tyvärr inte gratis. Lycka till, och viktigast av allt, hälsa.

  Jag vet ingenting om detta, men jag önskar barnet en snabb återhämtning!

  Detta kallas pleurisy. Det kan vara torrt och vått. Jag fick det år 2004. Pumpade ut under lokalbedövning. Jag hörde allt. Vätskor var 3, 5 liter. Och innan det togs en punktering från lungan. Förfarandet är inte trevligt. Jag svimmade. Sedan gick 10 dagar med ett strå, den återstående vätskan kom ut. Denna punktering skickades till Kiev för analys för att identifiera orsaksmedlet för pleurisy. Jag hade inte tur. Min inflammation var tuberkulös etiologi, Kochs trollstav orsakade inflammation. Men själva lungan påverkades inte av det. Ligger i en rörklinik 2, 5 månader. Det var hemskt. Jag skriver detta till vad. Vätska måste testas för analys för att identifiera orsaksmedlet. Kanske något.

  Jag önskar barnet en snabb återhämtning och mammas tålamod.

  Averan71, på grund av konsekvenserna. De är inte för livet, men bara för några år, men med rätt behandling. Jag har 5 års smärtor på platsen där de skär. Särskilt känsligt var vädret. Nu gör ingenting ont.

  Vatten i lungorna hos ett barn

  Graviditet är förknippad med ett antal oro och oro, men den mest känsliga situationen är födelse, där tryck och spänning ökar många gånger.

  Det är under detta stadium att anomalier finns i barnet som stör mamman utan slut. Problemet börjar när barnet inte släpper ut den önskade mängden fostervätska från lungorna. Barnet måste utvisa den fostervätska som fyller hans lungor när han var i livmodern. Denna vätska bör avlägsnas när det överförs kemiska signaler som indikerar att vätskan bör uteslutas. Det är genom dessa kemiska signaler att vätskan är utpressad. När barnet passerar genom födelsekanalen trycker trycket på vätskan ut. Flytande rester avlägsnas därefter genom hosta. Det varar 10 sekunder och barnet börjar andas luften som fyller lungorna och trycker ut resterande vätska i dem. Det finns dock vissa fall där vätskan inte kommer ut, det kan orsaka vissa komplikationer. Antingen var trycket som användes under födseln inte tillräckligt för att driva fostervätskan. Detta tillstånd kallas övergående tachypnea.

  Ett annat tillstånd som kan leda till andningssvårigheter, kallad meconium, på grund av närvaron av meconium i lungorna hos ett barn. Det är på grund av detta att lungorna inte svullnar efter födseln. Detta är känt som meconium aspirationssyndrom, och kan leda ett barn till den neonatala intensivvården. Generellt mekonium; Det är en klibbig substans som släpps först efter födseln, tillsammans med barnets utmatning. Men när meconium släpps före födseln i fostervätska skapas ett problem. Det här är när amniotvätskan inte trycks ut i tid, och det finns en fördröjning av andningen. I nästa avsnitt i artikeln kommer vi att titta på de funktioner som amniotvätskan utför.

  Rollen av fostervätska?

  Fostervätska är en vätska där barnet flyter i livmodern. Denna flytande mekanism hjälper barnet i sin utveckling. Detta är vad fostervätska gör för barnets tillväxt och utveckling.

  • Fostervätska tjänar som ett smörjmedel där barnet flyter och rör sig.
  • Hon spelar en viktig roll för att skydda barnet och ge den en kudde.
  • Det ger förtroende för att navelsträngen inte kommer att ingå. Barnet kan kvävas om syreförsörjningen genom navelsträngen är avskuren.
  • Det bidrar också till tillväxten och utvecklingen av lungorna, barnet inhalerar fostervätskan.
  • Den består av näringsämnen och komponenter som hjälper ett barn att bygga sitt immunsystem.

  Vad är symtomen på övergående tachypnea

  Du kan förstå att ditt barn upplever detta tillstånd om du märker det:

  • Barnet andas snabbt.
  • Blåsar in i näsborrarna vid inandning och utandning.
  • Ribbågen bildar en mun som en struktur när barnet andas
  • Barn med vätska i lungorna orsakar vissa stönningar
  • I de yttre kaviteterna i munnen och näsan visas blåa strålar.

  Behandling för övergående tachypné

  Det finns vissa diagnostiska test som upptäcker denna abnormitet, till exempel ett komplett blodtal (CBC) för att detektera förekomsten av infektioner. bröströntgen, det visar om barnets lungor fylls i stor utsträckning. Supplerande syre tillhandahålls genom att donera en syremask och kontinuerligt tryck i luftvägarna, genom vilka luft passerar, vilket öppnar luftvägarna i barnets lungor.

  Tyvärr finns det inte några förebyggande åtgärder för att styra uppkomsten av detta tillstånd.

  7 orsaker till vätska i lungorna hur man behandlar?

  Uppsamling av vätska i lungorna är ett problem vars lösning inte kan skjutas upp. Detta är en indikator på allvarliga sjukdomar där medicinsk intervention behövs. Det finns en stor sannolikhet för komplikationer som kan leda till allvarliga följder och till och med död hos patienten. Modern medicin vet många sätt att bli av med vätska i lungorna.

  Orsaker till sjukdom

  Vätska i lungorna ackumuleras på grund av ökad vaskulär permeabilitet eller skada på dem. I det senare fallet finns det en inflammatorisk process, åtföljd av bildandet av exsudat. Det kan finnas flera anledningar till vätskans ackumulering i lungorna. En av dem är en störning i lymfsystemet, varifrån ödem bildas.

  • Förekomsten av inflammatoriska processer.
  • Hjärtproblem kan skada både vänster och höger lunga.
  • Skador på bröstet, hjärnan.
  • Kronisk respiratorisk patologi, som bildar ödem.
  • Pneumothorax.
  • Oncology.
  • Leversjukdom.

  Vätskan i lungvävnaden ackumuleras som ett resultat av sjukdomar som orsakar nedsatt aktivitet hos immunsystemet. En av dem är diabetes.

  Klinisk bild

  Den normala mängden vätska överskrider inte ett två millimeter lager. En liten ökning som hans kropp tolererar lätt, och milda symptom kan gå obemärkt. När vätskan börjar ackumuleras blir lungan mindre elastisk, vilket får gasutbyte inuti det att bryta ner sig.

  • Dyspné som uppstår även vid vila. Syretillförseln till alveolerna minskar, andning är svårt, vilket kan orsaka hypoxi. Vätskauppbyggnad orsakar hjärtattacker. Patienten har inte tillräckligt med luft, det finns smärta inuti bröstet. De resulterande symtomen förvärras när personen ligger.
  • Hosta, ibland åtföljd av sputum. Anfall stör vanligtvis på morgonen, på natten, störande med vila.
  • Svaghet, du kan känna dig trött även under vila.
  • Yrsel, svimning.
  • Ökad nervositet.
  • Chills, blåaktig hudfläck på grund av att du utvecklar hypoxi, extremiteter i nummen.

  Vid de första symptomen på astmaanfall är möjliga, så bör du omedelbart kontakta en läkare.

  Diagnostiska metoder

  För att välja ett effektivt behandlingsschema är det viktigt för läkaren att se till att vätska har ackumulerats inuti lungorna och också för att få reda på varför detta händer. Moderna diagnostiska metoder gör att du kan få resultat på kort tid.

  • Biokemisk analys av blod.
  • Studien av blodets gaskomposition.
  • Blodtest för koagulering.
  • Detektion av associerade sjukdomar.

  Vid behov tar analysen urin, pulmonal exsudat.

  video

  Video - behandling av exudativ pleurisy

  Behandlingsmetoder

  Eliminering av orsaken till vilken vätska ackumuleras, reduktion av hypoxi - de främsta målen som eftersträvar åtgärder för behandling av lungödem.

  • Vid lunginflammation är det viktigt att stoppa utvecklingen av den smittsamma processen, därför föreskrivs antibiotika. Antivirala droger kommer att bidra till att stärka kroppens försvar.
  • När vätska ackumuleras i lungorna vid hjärtsvikt, innebär behandling att man använder diuretika och bronkodilatatorer. Avlägsnande av ackumulerad vätska kan minska belastningen på lungorna. Bronkodilatorer hjälper till att ta bort spasmer som lindrar stress på andningsorganen. Samtidigt föreskrivs läkemedel för att stärka hjärtmuskeln.
  • Vid diagnos av pleurisy väljer läkaren lämpliga antibiotika, hormonella och antitussiva. Ytterligare metoder - massage, UHF, andningsövningar. Om det behövs görs en pleural punktering.
  • Om ansamling av vätska beror på hjärnans sjukdomar, användningen av diuretikumet Furosemide.
  • Vätskan som bildas på grund av njursvikt elimineras med hjälp av konservativ behandling och en speciell diet.
  • När leverpatologier kräver behandling med diuretika, diet.
  • När vätska börjar samlas på grund av bröstskada, kan dränering behövas. Patienten ordineras inandning av fuktat syre.

  Innan du eliminerar orsaken till vätskans ackumulering i lungorna, är det ibland nödvändigt att tillgripa mekanisk ventilation.

  Beroende på vad som orsakar ackumulering av vätska i lungorna orsakar behandlingen utförs för att minska hypoxi, öka intraalveolärt tryck. För detta är det rekommenderat att genomföra andningsstöd, syreinandning. Eliminera venös stasis, minska belastningen på vänster ventrikel utan att öka syret i myokardiet med hjälp av läkemedel med nitrater.

  Användningen av analgetika kommer att lindra mental stress, på grund av vilken andningsmusklerna blir mindre stressade. Inotropa läkemedel som dopamin används också.

  Ibland föreskrivs pleurocentes - ett förfarande för att pumpa överskott av vätska. Det utförs under lokalbedövning, det tar lite tid. Det garanterar emellertid inte att vätskan inte ackumuleras igen. Pleurodesisen hjälper till att undvika återfall när, efter att ha pumpat ut vatten, är kaviteten fylld med medicin. Exudat samlas in och utsätts för histologisk undersökning, om bildandet av ödem är associerat med en godartad eller malign tumör.

  Folkmekanismer

  Patologi som ackumulering av vätska i lungorna anses vara ganska farligt, så självmedicinering är olämplig här. Så snart symptom som kännetecknar denna sjukdom upptäcks, krävs det att den visas för en specialist. Det är emellertid ibland möjligt att lindra patientens tillstånd när en vätska börjar ackumulera i lungorna genom folkmedicin. Det är bättre att rådgöra med din läkare om deras användning.

  • Anisfrön (3 teskedar) koka i ett glas honung i ca 15 minuter. Efter kylning, tillsätt ½ tsk soda och ta en sked av det tre gånger om dagen.
  • Buljong från linfrön. För 1 liter vatten behöver 4 matskedar frön. Koka, insistera, dricka ett avkok på 100 ml var 2,5: e timme.
  • Rotcyanos. Från det förbereder ett avkok. Vid 0,5 liter vatten tas 1 matsked råvaror. Sätt blandningen i ett vattenbad i 40 minuter. Cool, stam, drick 50 ml dagligen.
  • Tinktur på honung. För beredningen behöver du honung, smör, kakao, lera - 100 g vardera och 20 ml aloejuice. Blanda alla ingredienser noggrant och värm lite. Innan du tar, lägg till ett glas mjölk. Den färdiga drogen dricker på en tesked.
  • Infusion av aloe med honung och Cahors. Blanda komponenter (150, 250 och 300 g) och insistera på en mörk plats för en dag. Ta en tesked tre gånger om dagen.
  • Persilja avkok. Växten har egenskapen att avlägsna den ackumulerade vätskan från lungorna, vilket hjälper till att bekämpa patologi. 400 g färska persiljaflingor krävs. De behöver hälla 0,5 liter mjölk. Sätt på spisen och koka. Därefter reduceras värmen och koka tills vätskemängden halveras. Ta ett avkok av en matsked varje par timmar.

  Behandling med folkläkemedel används vanligtvis som ett komplement till huvudterapin. För att bota svullnad i lungorna, ta bort ackumulerande vätska, det kräver tålamod och uthållighet. En frivolous inställning till hälsan i en sådan patologi är ett verkligt hot mot livet. Du bör inte riskera och försöka bota dig själv. Misstänkt lungödem - en anledning att omedelbart kontakta en läkare.

  Eventuella komplikationer

  Om du börjar behandla sjukdomen omedelbart, när mängden vätska som samlas in i pleura är liten, observeras den positiva trenden ganska snabbt. Med strikt överensstämmelse med doktors rekommendationer och frånvaron av komplikationer orsakade av andra patologier är återhämtning oundviklig. En försummat situation har allvarliga konsekvenser. Vätskans ackumulering leder till hypoxi, andning blir snabb, det finns hosta, vilket förvärrar förvärringen ytterligare. Mängden utsöndrad slem ökar, patienten blir orolig, feber observeras, huden blir blek, kroppstemperaturen sjunker.

  En av de allvarligaste konsekvenserna är obalansen i nervsystemet och hjärnaktiviteten. Risken för kroniska leversjukdomar, störningar i kärlsystemet och stroke ökar. Sannolikheten för ett dödligt utfall är inte uteslutet.

  Om symptom uppträder som indikerar vätska i lungorna, bör behandlingen inledas utan dröjsmål. Det är nödvändigt att omedelbart leverera patienten till läkaren.

  förebyggande

  Minska sannolikheten för den patologiska processen i samband med ackumulering av vätska i lungorna,

  • När det finns kardiovaskulära sjukdomar, är det nödvändigt att undersökas 2 gånger per år.
  • Patienter med allergier, astma, bär alltid droger som lindrar en attack.
  • Personer som arbetar i farliga industrier måste vidta åtgärder för att förhindra förgiftning.
  • Periodiska läkarundersökningar hjälper till att identifiera problemet i tid.
  • Håll dig till en livsstil som innebär att du slutar röka, alkoholmissbruk, en full och balanserad kost, fysisk utbildning.
  • Undergå regelbundna röntgenstrålar.

  Du kan inte ignorera symptomen som indikerar en patologi i lungorna. I de tidiga stadierna är det mycket lättare att hantera sjukdomen. De som har behandlats för vätskans ackumulering i lungorna rekommenderas att noggrant övervaka deras hälsa, speciellt för att skydda deras andningsorgan.

  Orsaker, symtom på utseende och behandling av vätska (vatten) i lungorna

  Fluid i lungorna är ett allvarligt problem som kräver medicinsk intervention. Komplikationer av sjukdomen kan leda till patientens död. Närvaron av vätska i lungsystemet indikerar ett antal sjukdomar.

  Behandling av sjukdomen beror på graden av fyllning med vätska. Lungens alveoler fylls med blod istället för blod. Denna patologi är direkt beroende av mekanisk skada på lungans väggar eller högt blodtryck. Vad är orsaken till en sådan pulmonell patologi? Vad kan vara konsekvenserna om vätska kommer in i lungorna?

  Orsaker till sjukdom

  Vätskan i lungorna förekommer på grund av penetration av väggarna i lungvävnaden på grund av överträdelsen av deras integritet. I detta fall finns svullnad i lungvävnaden och bildandet av exsudat. Muddy innehåll suger in i alveolerna. Detta tillstånd kan orsakas av:

  • inflammatoriska processer i lungvävnaden i pleurisy, tuberkulös berusning och lunginflammation;
  • med en svag hjärtslag;
  • vid hjärtsvikt när närvaron av vätska påverkar ökningen av blodtrycket;
  • medfödd och ärftlig hjärtsjukdom (vice);
  • skador på bröstet och lungorna;
  • med hjärnskador
  • under hjärnkirurgi
  • med pneumothorax;
  • onkologiska neoplasmer;
  • njur- eller leverinsufficiens
  • i svåra fall av levercirros.

  Med andra orsaker kallar läkare bakteriella och virala etiologier. Det är möjligt att svullnaden och utseendet av vätska i lungvävnaden är resultatet av systemiska störningar i kroppen på grund av lupus erythematosus, reumatoid artrit, tromboembolism av lungartärer, aneurysmer och hemodialys.

  Symptom på vätska i lungorna

  Det fysiologiska tillståndet under sjukdomen är relaterat till hur mycket vätska har ackumulerats i lungans väggar. Symptom på vätska:

  1. Utseendet på andfåddhet. Läkare anser att detta fenomen är det viktigaste symptomet. Om sjukdomen ökar gradvis, kan dyspné gränsar till trötthet och vice versa. Dessa tecken visas i ett ganska lugnt tillstånd och kan förekomma utan någon anledning. I akuta fall kan patienten kvävas.
  2. Med förvärringen av sjukdomen uppstår hostbildning och slim kan släppas. Mot bakgrund av dessa processer uppvisar yrsel, takykardi, nervös nedbrytning och hunger.
  3. Vissa patienter känner smärta i den nedre delen av bröstet, med starka hostattacker, intensifierar de.
  4. Symptomen på syresvält utlöser hudens blåaktiga hud.
  5. I vissa fall blir patienter rastlös och nervösa störningar observeras.

  Hosta och andnöd uppträder oftast tidigt på morgonen. Vid andra tider på dagen framkallar hosta stressiga tillstånd, fysisk ansträngning eller frysningar under hypotermi. Mot bakgrund av hjärtsvikt kan hosta orsaka rastlös sömn.

  Lungödem och vätskedannande är en mycket farlig sjukdom för en persons liv. Blodkärl transporterar inte syre i den föreskrivna volymen, och lungens näring är otillräcklig. Hypoxi i lungorna ökar med en ökning av den ackumulerade vätskan och svullnaden i lungvävnaden. Konsekvensen av detta fenomen kan vara försvagad eller snabb andning. Komplicerad puffiness i lungens intermittenta hosta. Med sådana symptomatiska attacker ökar utsöndringen av slem och patienten känner rädslan för döden, vilket visar extern ångest. Av yttre tecken kan symtom observeras: kroppens ludd och frysningar. Samtidigt minskar kroppstemperaturen. Ett symptom på lungödem kan observeras hos äldre.

  Om du upptäcker de första symptomen på lungödem, måste du omedelbart vidta förebyggande åtgärder och skicka patienten till ett sjukhus. Om detta inte är gjort är i de flesta fall förekomsten av sådana symptom dödlig.

  Diagnostiska metoder

  När patientens första symtom skickas till en diagnostisk studie. Detta kan ske snabbt och resultaten kan erhållas inom kort tid.

  För att bestämma den exakta diagnosen måste läkaren samla en historia av symtom, för att göra patienten en röntgenröntgen och ultraljud i lungorna. I det senare fallet bestäms närvaron och mängden fluidutsläpp i lungvävnaderna. För en mer noggrann diagnos kan ytterligare biokemiska blod-, urin- och pulmonella exudatprov krävas. Medicinska protokoll definierade följande lista över läkarens åtgärder i närvaro av ovanstående symtom hos en patient:

  • klassificering av patientklagomål
  • undersökning och bestämning av det allmänna tillståndet (mätning av kroppstemperatur, bestämning av hudfärg);
  • Slutsats av fluoroskopisk undersökning
  • ultraljudsdata;
  • blodprov, urin och exudat.

  För ytterligare diagnostik används anamnese när det gäller att studera trycket i lungvävnaderna, en blodproppsanalys studeras, ett test görs eller vice versa diagnostiseras ett hjärtmuskelsymtom. I historien om patientens sjukdom kontrolleras biokemiska analyser noggrant och förekomsten av samtidiga sjukdomar - njure, lever och hjärna.

  Vid medföljande symtom är komplex behandling ordinerad.

  Patologi behandling

  Komplexet av terapeutiska åtgärder tillämpas beroende på sjukdomshistorien och patientens allvarlighetsgrad. Vid behandling av lungödem används metoder:

  1. Vid hjärtsvikt utförs behandling på grundval av användningen av diuretika. Diuretika bidrar till avlägsnande av överskott av vätska från kroppen, vilket minskar belastningen på lungvävnaden.
  2. Om orsaken till sjukdomen är en smittsam miljö används antiseptiska och antibiotika i komplex behandling.
  3. Orsaken till lungexsudat kan förklaras av njursvikt under hemodialys. Använd i detta fall metoden för artificiellt avlägsnande av överskott av vätska från patienten. Använd därför en kateter för dessa ändamål.
  4. I svåra fall, använd en ventilator. Detta stöder patientens allmänna tillstånd. Syreinhalationer är också möjliga.

  Med ett symptom på allvarlig dyspné kommer en pumpning ur vätskan att krävas. För detta ändamål införs en kateter i lunghålan.

  Folkmedicin

  Vätskans ackumulering i lungorna är ett farligt fenomen som kräver patientinläggning. Men vid förbättring av tillståndet är det möjligt att bekämpa detta problem med folkmekanismer.

  Anis frön avkok kommer att hjälpa. Anisfrön i mängden 3 tsk. Koka i ett glas honung i 15 minuter. Lägg sedan ½ tesked soda där och kan tas oralt.

  Buljong linfrö: 4 matskedar linfrö koka i en liter vatten, låt det brygga. Stam och ta oralt varannan 2,5 timmar, 100-150 ml.

  Du kan noga hugga roten av cyanos -1 msk. l. häll vatten - 0, 5 liter. och lägg i ett vattenbad i 40 minuter. Då är det nödvändigt att filtrera allt detta och ta 50 ml under dagen. Du kan ta upp till 4 gånger om dagen.

  Behandling av lungödem och avlägsnande av ackumulerad vätska är en mycket komplex process och kräver tålamod och uthållighet hos patienten. Vid den minsta misstanke om lungödem, bör man inte försumma behandlingen och ta lätt på sin hälsa. Dessutom föreskriva behandling i form av antibiotika eller antivirala läkemedel. Det här är inte fallet "Jag ligger och allt kommer att gå," är det viktigt att behandla. En försening i sjukvården kan kosta patientens liv.

  Möjliga konsekvenser

  Med mindre symtom och närvaro av vätska i lungorna finns det en positiv trend i behandlingen av denna sjukdom. Om alla försiktighetsåtgärder och rekommendationer från läkare observeras, är ett gynnsamt resultat av behandlingen oundviklig. Detta sker huvudsakligen i pleurisy eller lunginflammation, om det inte finns några komplikationer av en annan etiologi. Svåra former av sjukdomen och konsekvenserna kan komplicera ytterligare rehabilitering av återhämtning.

  Konsekvenserna av svår ödem kan vara försämring i lungans arbete, kronisk hypoxi. En allvarlig konsekvens av en sådan sjukdom i lungsystemet kan vara en obalans i nervsystemet och hjärnan. Konsekvenserna av sjukdomen kan prova kroniska sjukdomar i lever och njurar. En brott mot hjärnan kan orsaka vegetativa-kärlsjukdomar, stroke och leda till döden. Som ett resultat är förebyggande av sjukdomar i lungsystemet viktigt.

  Förebyggande åtgärder

  Det är omöjligt att eliminera risken för sjukdom. Speciellt om faktorer i den bakterieförorenade miljön kan orsaka detta. Det är omöjligt att skydda dig mot smittsam pleuris eller lunginflammation. Men det är viktigt att veta försiktighetsåtgärderna under säsongperioder.

  Patienter med kroniska sjukdomar i kardiovaskulärsystemet bör genomgå en studie minst två gånger om året.

  Puffiness i lungorna kan utlösa allergiska reaktioner. Därför bör människor som är benägen för allergier ständigt använda antihistaminer eller eliminera så mycket som möjligt från provokerande allergener.

  Vid kontakt med skadliga ämnen (kemisk produktion, olyckor vid kemiska anläggningar), bör man inte glömma skyddsåtgärderna - andningsskydd och skyddsdräkt. För sådana personer ges regelbundna förebyggande undersökningar.

  En viktig roll i förebyggandet av sjukdomar i lungsystemet spelas av en hälsosam livsstil, sluta röka. Det handlar inte bara om ödem, men också andra lungsjukdomar som denna skadliga missbruk kan provocera.

  Nyare forskare har identifierat en annan orsak till utseendet av vätska i lungorna - ingreppet av giftiga ämnen och cancerframkallande ämnen, som innehåller tobaksrök. Nikotinämnen som kommer in i lungorna transporteras genom kärl till andra organ och system och provar kroniska sjukdomar. Vid det minsta tillfället bör du själv överge denna dåliga vana eller söka hjälp av en psykoterapeut.

  I grund och botten kan vatten i lungorna med korrekt behandling ha ett gynnsamt resultat.

  Även efter återhämtning borde du ständigt övervaka ditt hälso- och andningssystem och ständigt samråda på kliniken.

  Speciellt i säsongsvariationer.