Vad ökar i lungröntgenbilden

Ett av symptomen, som bestäms av röntgenundersökning av bröstet, är förstärkning av lungmönstret. Vad betyder den här funktionen? Vilka sjukdomar manifesterar sig på detta sätt? Finns förstärkningen endast i lungsjukdomar, eller kan det vara ett symptom på någon annan patologi?

Vad menas med detta symptom

Ett lungmönster är ett nätverk av kärl som passerar genom lungens vävnad. Normalt är det tydligare vid lungens rötter och sprider sig när det rör sig bort från dem. Detta beror på en minskning av den vaskulära lumenens diameter eftersom de rör sig bort från lungens rot. Normalt är ett sådant mönster mer tydligt synligt i lungornas nedre lober, eftersom de största kärlen finns där. Bronki och lymfatiska kärl röntgen visar inte.

Förstärkning av lungmönstret - detta indikeras när en röntgenbild av lungornas kärl och rötter detekteras på röntgenbilden. Samtidigt blir mönstret lika skarpt i både övre och nedre loberna, i mitten och på lungans periferi.

När kan vi se ökningen av lungmönstret

Detta symptom upptäcks genom röntgenundersökning av bröstet, inklusive fluorografi. Vilka sjukdomar uppenbaras av ökat lungmönster:

 • bronkit - akut eller kronisk, obstruktiv och icke-obstruktiv;
 • brännvårds- eller lobar lunginflammation;
 • tuberkulös process i lungan;
 • maligna lungtumörer;
 • yrkessjukdomar - pneumokonios, silikos;
 • lungödem;
 • hjärtsjukdomar - medfödda eller förvärvade defekter, kardiomyopati.

Förstärkning av lungmönstret kan vara lokalt eller diffust. Det beror på arten av den patologiska processen. Om processen är begränsad (fokal lunginflammation eller en liten tumör), kommer symtomet också att vara begränsat, beläget i en liten del av lungan. Om patologin är vanlig (lobar lunginflammation, bronkit, miliär tuberkulos) kommer det att finnas en ökning av alla fält i lungan.

Vad är mekanismerna

Detta symptom observeras på grund av tre patologiska förändringar i lungvävnaden:

 • ökade blodkärl, vilket ofta händer med hjärtfel
 • inflammation i kärlväggen direkt i lunginflammation eller tuberkulos;
 • förekomsten av bindväv i lungparenkymen med långvarig lunginflammation och kronisk bronkit samt med yrkessjukdomar i lungorna.

Först och främst manifesteras förbättringen direkt vid lungens rötter. Med spridningen av den patologiska processen blir lungmönstret klart på resten av ytan. Ett lungmönster i olika patologier kan inte bara bilda blodkärl, utan också inflammera små bronkier, lymfkärl och bindvävskikt.

Hur manifesterar symptomet

Det vaskulära nätverket på en röntgen ser ut som ett kluster av celler. När deformationen av det vaskulära mönstret framträder, ser det ut som en tydligare beteckning av konturerna för varje cell. Detta kombineras med en minskning av insynen i lungfälten. Samtidigt kan andra symtom som indikerar en sjukdom detekteras:

 • minskning av andningsutflykten - rörlighet i lungfälgen och membranet vid andningsrörelser. Det finns vid inflammation eller proliferation av bindväv;
 • Skuggans utseende i lungan - detta indikerar närvaron av en abscess eller tumör, ett tuberkulöst fokus.

För en mer exakt diagnos av sjukdomen, som manifesteras av detta symptom, är det nödvändigt att genomföra en röntgenstudie i två projicer. På fluorografi är det inte alltid möjligt att avslöja förstärkning av lungmönstret, eftersom denna metod har en lägre upplösning än röntgenundersökningen. Fluorografi utförs emellertid mycket oftare än en fullständig röntgenundersökning, därför är dess hjälp vid diagnostisering av sjukdomar ganska hög. Röntgenundersökning för att upptäcka detta symptom bör utföras med hjälp av strålar med ökad styvhet.

Om du hittar ett symptom som ökat lungmönster är det nödvändigt att utse en ytterligare riktade undersökning. Detta symptom kan indikera inte bara relativt oskadliga förhållanden, men även sådana allvarliga lungsjukdomar som onkologisk patologi och tuberkulos.

Lungmönstret förstärks eller deformeras: vad kan detta indikera?

När röntgenundersökning av bröstet eller med fluorografi i beskrivningen kan ses periodvis, förstärks lungmönstret (eller deformeras). Detta symptom är beskrivande. Läkaren, som gör en liknande slutsats, anger avvikelsen från röntgenbilden från normen.

Den kliniska signifikansen av den detekterade förbättringen av lungmönstret beror på patientens klagomål, på undersöknings- och undersökningens data, på resultaten av andra undersökningar. Denna förändring i röntgen reflekterar sjukdomen i hjärtat, lungorna och bronkierna i en annan natur. I vissa situationer indikerar det ökade lungmönstret inte någon sjukdom alls.

Principen om röntgendiagnostik är att använda röntgenstrålens förmåga att tränga igenom människans vävnader. När de passerar genom vävnader absorberas de delvis av olika strukturer (ben, brosk, vätskor). Graden av absorption av strålar av olika vävnader är annorlunda. De olika organen i människokroppen bildar "skuggor", som skuggorna av genomskinliga föremål i solens strålar.

Bilden tas genom att fastställa den återstående strålen efter att ha passerat genom kroppen, på en röntgenfilm eller med en känslig skärm. Eftersom skuggorna från olika strukturer överlappar varandra, kräver tolkningen av den resulterande bilden speciella färdigheter och kan skilja sig från en läkare till en annan.

Lungmönstret bildas av blodkärlens skugga. Genom vätskan (och blodet också) röntgen är dåliga. Det är därför som exudatet i pleurhålan ger en mycket intensiv skugga. Vid lungens rötter är kärlen bredare, så den totala transparensen är lägre. I periferin är lungfälten mer transparenta, så där är kärlen tunnare och lungans totala luftighet är större.

Bronkierna är praktiskt taget odetekterbara på röntgen. Men när murarna i bronkierna tjocknar som ett resultat av inflammation eller infiltrationens utveckling kring dem, ger de också nyans. Skuggor med hög intensitet kan uppstå på grund av inflammation i bindvävsmellan mellan lungens lobar.

Ett lungmönster är en samling linjära skuggor som sträcker sig från lungens rötter mot lungfältens yttre gränser, som förgrenas som rot eller krona av ett träd. Dessa skuggor bildas normalt av blodkärl och i patologi av förtjockade bronkier och komprimerade eller infiltrerade bindvävskikt mellan lungens lobar.

Innan vi talar om patologin är det värt att bekanta sig med vad lungmönstret ska vara normalt. För att inte hända, den ena läkaren anser att ritningen förstärkts, och den andra inte, måste det finnas allmänna utvärderingskriterier. Normalt lungmönster är erkänt när följande villkor är uppfyllda:

 1. 1. Skuggor går från roten till periferin och slutar på ett avstånd av cirka 1/3 från bröstets yttre konturer. Det vill säga, lungfältens periferi bör inte ha ett signifikant antal element i lungmönstret.
 2. 2. Skuggor från fartyg (element i lungmönstret) ska vara relativt raka i områdena före och efter deras uppdelning (när stora kaliberfartyg är uppdelade i småkaliberfartyg).
 3. 3. Skärmens diameter (skuggans bredd) bör minskas enhetligt från mitten till periferin, på grund av detta är intensiteten hos skuggorna vid rötterna i aggregat större än vid periferin.
 4. 4. Den övergripande bilden ska likna en fjäril i sin kontur.
 5. 5. Intensiteten hos elementen i lungmönstret bör inte vara högre än intensiteten hos ribborna och mediastinumens skuggor.
 6. 6. Skuggans mättnad ska vara symmetrisk till höger och till vänster vid samma interkostala utrymmen.

Naturligtvis är mannen inte en maskin, släppt från transportören. Varje patient som genomgår fluorografi eller radiografi har sina egna egenskaper hos organismen. Människor har olika vikt (detta påverkar bröstväggens tjocklek och graden av absorption av strålarna), konstitutionen (hårdare eller tunnare struktur med normal vikt), ålder (barnet har en tunnare struktur än en vuxen) och andra skillnader som kan påverka röntgenbilden. Dessutom måste bilden vara tekniskt korrekt så att den kan tolkas korrekt.

Om bilden i luren inte ser ut som det är normalt, ska doktorn i berättelsen om hans slutsats, innan han drar en slutsats, återspegla vad dessa förändringar är. När man beskriver röntgenbilder är slutsatsen om lungmönsterets karaktär endast en del av den övergripande bilden. Och det ska utvärderas i samverkan med andra. Typer av patologiskt lungmönster:

 1. 1. Förstärkning är när skuggorna från kärlen (och andra element) sträcker sig längre än 1/3 av lungfälten. De kan nå gränsen på bröstet.
 2. 2. Anrikning. Ett lungmönster berikas om fler skuggor detekteras per enhetsarea av bilden än normalt. I dessa situationer beskrivs ibland en förtjockning av mönstret (om det samtidigt finns tecken på minskad luftighet i lungorna).
 3. 3. Tung. Detta är en ökning av skuggans intensitet, i synnerhet stammen, deras expansion (root drag). Ibland försvinner den normala minskningen i diameter från mitten till periferin, och lungmönstret ser ut som grova linjer.
 4. 4. Mesh och mesh - skärningspunkten för linjära skuggor med bildandet av en bild av ett rutnät eller, mer grovt, som honungskamrater.
 5. 5. Svaghet och försvagning - Skuggorna från kärlen är tunnare, de är mindre i förhållande till ökad öppenhet i lungorna.
 6. 6. Deformation - skuggorna går i en okarakteristisk riktning, de "bryter" som det var.
 7. 7. Brist på lungmönster i en av avdelningarna.

Ett lungmönster kan ändras lokalt - i någon del av lungfälten finns också förändringar av diffus natur. Dessutom kan de kombineras med andra manifestationer av patologi (fokala och infiltrativa skuggor, håligheter, närvaro av vätska i de nedre delarna, expansion och deformation av bröstet och andra).

Isolerad förstärkning av lungmönstret är ganska sällsynt. Om det inte är bestämt från tid till tider under undersökningen (som en egenskap av en person eller sjukdomens utfall), då är det inte möjligt att välja felaktig tolkning av bilden i avsaknad av klagomål och förutsättningar för sjukdomen (rökning).

Eftersom kärlen och bronkierna med omgivande bindväv är involverade i bildandet av skuggor, är förändringen i mönstret nästan alltid associerad med patologin i respiratoriska och kardiovaskulära system. Dessa kan vara följande sjukdomar:

 1. 1. Kronisk bronkit (inklusive rökarens bronkit) - Lungmönster över alla fält (diffus) stärks, ibland tyazh, deformeras i långt avancerade steg.
 2. 2. Lunginflammation - i början och första gången efter återhämtning, när det fortfarande inte finns infiltration eller redan, är lungmönstret förstärkt lokalt.
 3. 3. ORZ med bronkiala skador, såväl som isolerad akut bronkit - bestäms av det förbättrade lungmönstret, särskilt i rotzonen.
 4. 4. Hjärtfel som orsakar stagnation av blod i lungcirkulationen, hjärtsvikt orsakat av andra orsaker. Förstärkning och berikning av lungmönstret bildas på grund av överflöd av blodkärl. Det är mer uttalat i nedre sektionerna. Ibland kombineras med utseendet av vätska i pleurala bihålor.
 5. 5. Kronisk obstruktiv lungsjukdom, bronchial astma. Också bestämd av diffus amplifiering, lungvävnads tyngd. Om lungemfysem utvecklas är figuren tvärtom utarmad. Detta beror på överbelastning av lungorna och följaktligen en ökning av lungornas luftighet. I emfysem är den fatformade bröstet uppblåst.
 6. 6. Silikos, sarkoidos och andra liknande lungsjukdomar. Bilden förstärks i början, senare blir den grov, blir tung, förvärvar en retikulär och senare - cellulär struktur. Nodulära skuggor kan detekteras.
 7. 7. Tuberkulos. Lungmönstret förändras vanligen lokalt - i lesionerna är det grovt deformerat. Eftersom tuberkulos ofta kombineras med kronisk bronkit och obstruktiv sjukdom kombineras lokala förändringar med diffus amplifiering.
 8. 8. Lungcancer följs sällan av en förändring i lungmönstret, bara fokus eller infiltration bestäms. Men ett karakteristiskt drag hos brännskuggor i lungcancer är närvaron av en "väg till roten" - en grov ledning som förbinder tumören och lungrotet. Således framgår det att spridningen av cancerceller från primärskada till de intrathoraciska lymfkörtlarna genom lymfkärlen manifesteras.
 9. 9. Frånvaro av en del av lungan efter resektion - bilden tunnas och svagas på grund av sträckningen av de återstående delarna.
 10. 10. Pneumothorax - det finns inget lungmönster på platser där luft ackumuleras.

Man bör komma ihåg att radiologen inte gör en diagnos, även om han på grund av sin erfarenhet antar vilken typ av sjukdom som orsakar förändringarna. Det är hans ansvar att kvalitativt beskriva vad han såg i bilderna.

Detta beror på det faktum att radiologen inte ser patienten (labbtekniker brukar ta bilder). Vid behov blir han bekant med sjukdomshistorien, men detta är inte alltid tillräckligt. För att rättfärdiga diagnosen, att kombinera all data (klagomål, anamnese, inspektionsdata, resultaten av röntgen och andra undersökningar) ska den behandlande läkaren.

Bland de ovanstående sjukdomarna är de flesta av dem ganska allvarliga. Ja, och få i beskrivningen av hans röntgenundersökning av slutsatsen av patologin är alltid obehaglig. Men allt är inte alltid dåligt. Vissa förutsättningar, tillsammans med en ökning i lungmönstret, är ganska ofarliga - samma akut respiratoriska sjukdom eller akut bronkit, och de förekommer oftast.

Dessutom finns det ett antal situationer där slutsatsen om förbättring av lungmönstret gjordes felaktigt, och när den undersöktes återförvisas den. Faktum är att en bild endast kan beskrivas korrekt när den är tillverkad av hög kvalitet. Detta innebär att patienten sätts rakt framför skärmen, storleken på fotopapiret är tillräcklig för att bygga den här personen och själva bilden har normal styvhet.

Svårighetsgraden av bilden bestäms av huruvida den valda intensiteten hos röntgenstrålen är lika med patientens kroppsbyggnad. Om strålen är starkare än vad som behövs, "bryter igenom" kroppens vävnader och skuggorna visar sig vara av lägre intensitet. Den "mjuka" bilden, tvärtom, gjordes med otillräcklig strålningsintensitet, och även de formationer som vanligtvis inte syns på röntgenbilder förefaller. Om slutsatsen görs utan att ta hänsyn till den här faktorn, kan man i den "mjuka" bilden se ett förbättrat lungmönster, men i en högkvalitativ bild är det normalt.

En annan situation där en felaktig slutsats görs om förbättring och berikning av ett lungmönster är när en bild tas inte vid andningshöjden. Om lungorna inte räcks tillräckligt, är deras luftighet lägre. Och lungmönstret förtjockar och förstärker, särskilt i basala områden. Men en sådan tolkning är felaktig, eftersom det är omöjligt att göra en slutsats om en sådan ögonblicksbild alls.

Ett annat fall av felaktig tolkning - om bilden togs med felanställning av patienten - en axel närmare skärmen, den andra längre. På bilden reflekteras det på ett sådant sätt att den ena halvan av bröstet ser mindre ut än den andra, och lungmönstret är tjockt och förstärkt i det. Ibland observeras ett liknande mönster hos patienter med svår skolios eller andra bröstdeformationer. Om man inte uppmärksammar det är det möjligt att fatta en felaktig slutsats om att stärka lungmönstret på röntgenbilden.

Enligt de "beskurna" bilderna, som inte föll i bilden av en del av lungfälten, är det också möjligt att dra en slutsats om förstärkning av lungmönstret. Och när du beskriver dem kan du hoppa över vilken patologi som helst, om skuggan var utanför bilden.

Om läkaren tvingas göra en beskrivning av bilder av låg kvalitet, bör han ange detta. Till exempel, "ett skott av ökad styvhet" eller "inställning av patienten är fel." Men om detta inte tas i beaktande är överdiagnos situationer möjliga - när läkaren ser de förändringar som inte existerar.

Allt ovanstående bör återigen bekräfta att alla ytterligare undersökningar därför kallas för att de är avsedda att komplettera den kliniska bilden. Om resultatet av undersökningen strider mot symtomen och resultaten av andra tester, är den uppgift som läkarens uppgift är att finna en förklaring. Antingen värderas en sådan slutsats igen och andra klargörande undersökningar tilldelas patienten (sjukdomen i början och förändringar i lungorna finns). Antingen slutsatsen om förstärkning av lungmönstret anses vara felaktig, vilket bekräftas genom upprepad undersökning.

Förstärkning av lungmönstret - när börjar man oroa sig?

Röntgenundersökning är det enklaste sättet att visualisera en persons inre organ. Sjukdomar i det bronkopulmonala systemet är den vanligaste indikationen för att utföra en sådan studie. Ofta bestämmer radiologen förstärkningen av lungmönstret på röntgenstrålen. Vad är det Det är inte klart för en enkel patient, det medför en viss oro. Utan en förklaring av den behandlande läkaren finns det ingen anledning att panik - sådan "vinst" indikerar inte alltid en allvarlig sjukdom.

Ofta finns det en situation när lungmönstret stärks, men det finns inga objektiva symptom på sjukdomen. Det finns ingen host, temperaturförhöjningen är inte löst, symtom på förgiftning visas inte. I detta fall föreskrivs en upprepad ögonblicksbild eller en fördjupad undersökning, eftersom vissa sjukdomar är asymptomatiska, särskilt i de inledande skedena - ett levande exempel på tuberkulos, neoplasmer.

Vad är ett lungmönster?

I en persons helt friska lungor, visar ett normalt lungmönster en bild av blod som cirkulerar genom artärer och vener. Bronkierna eller lymfkörtlarna deltar inte i teneration. Mönstret är väl uttalat i rotzonen, där kärlets diameter är maximal och gradvis försämras till periferin och blir subtil.

Komplicerad lungritning på grund av det stora antalet blodkärl som sammanflätar varandra.

Vaskulära skuggor kan ackumuleras på varandra och bilda täta foci i bilden. Från de riktiga foci som uppstår i olika inflammationer kännetecknas de av andra fartyg som avgår från dem i olika riktningar. Sådana foci försvinner med den minsta förändringen i patientens position hos kroppen, därför registreras de inte längre på upprepade bilder. Bronkialgrenar tar en liten roll i bildandet av lungmönstret - de ser ut som en ljusare bakgrund för homogena kärllinjer.

Hur förändras lungmönstret med sjukdomar?

Sjukdomar i lungorna och patologierna i mediastinum orsakar förändringar i det normala lungmönstret. Detta beror på inflammation runt blodkärlen, vars väggar tjocknar - detta påverkar oundvikligen röntgenbilden. Bronkjärns väggar börjar delta i skuggformning - de tjocknar, bindvävstycken uppträder och det finns inga skiljeväggar mellan alveolerna, som normalt saknas.

Blod- och lymfatiska kärl har ett starkt svåra utseende, de blir mycket väl synliga. Detta mönster, i vilket det vaskulära mönstret förbättras kraftigt, observeras hos vissa sjukdomar som åtföljs av allvarliga hemodynamiska störningar:

 • kombinerad stenos av mitralventilen;
 • pneumoskleros i sina olika manifestationer;
 • sarkoidossteg II-III.

Med hög grad av tillförlitlighet kan lungmönstret endast studeras på en röntgenbild med hög upplösning eller tomogram. För detta ändamål är syftet med en undersökning som utförs av högrittighetsstrålar att vara optimala - i sådana bilder är alla delar av lungorna tydliga synliga. För att klargöra diagnosen är det viktigt att dynamiskt observera och utvärdera röntgenbilder vid olika tider. Det finns två alternativ för förändring av lungmönstret - förstärkning och nedsättning.

När är ökningen i lungmönstret?

Lokal förstärkning, åtföljd av deformation, är lätt att diagnostisera - bara jämför bilderna av motsatta lungor. Sådana förändringar indikerar ofta inflammatoriska sjukdomar. Ofta föreslår detta ett initialt skede eller tvärtom, långvarig lunginflammation, pneumoskleros, orsakad av begränsad suppuration i lungorna och tuberkulos.

Det är viktigt att den kliniska bilden inte alltid tydligt uttrycks - förgiftningen är ofta liten, det finns en host med slemhinnan eller purulent sputum.

Trots det faktum att bronkierna på radiografi deformeras och stängs, förbli de passabla, och bronkiektas finns ofta på bronkografin. Förstärkning av mönstret under lång tid observeras som en manifestation av återstående effekter efter akut lunginflammation - det kvarstår till sex månader.

När ska ljudet larmas?

För de flesta patienter blir något oförståeligt ord i sluten av en specialist en anledning till tvivel. Faktum är att det inte finns något behov av panik före tid. Ofta är slutsatsen "förstärkning av lungmönstret" en vanlig följd av överdiagnos, vilken en stor del av radiologerna "syndar". Diagnostiserar kronisk bronkit, läkare stör inte ofta med ytterligare analys av röntgenstrålar som tagits för en tid sedan.

I praktiken har läkare i kommunala kliniker för en detaljerad rättegång helt enkelt inte tillräckligt med tid. Dessutom refererar röntgendiagnostik till ganska subjektiva forskningsmetoder - beslutet fattas av en person med utgångspunkt i hans syn och erfarenhet, så att fel inte kan uteslutas. När en person får en radiologs slutsats på händerna, var inte panik, ha läst formuleringen "stärka figuren" - det här är inte en dödlig diagnos, och ibland har det inget praktiskt värde. I det fall då slutsatsen säger om en specifik patologi - tuberkulos, tumör eller lunginflammation, kan behandlingen inte längre skjutas upp.

Är röntgen säker?

Trots det faktum att patienten får en viss dos av strålning, är röntgendiagnostiken helt säker. Det faktum att det är billigt gör den här avbildningsmetoden optimal för de flesta patienter.

Tillgången till en sådan metod betyder inte möjligheten för dess okontrollerade användning, och till och med behovet av ett andra skott blir inte alltid en absolut indikation för upprepning.

I vissa fall föredrar läkaren en annan metod för forskning. All strålning som tas emot tas med nödvändighet i beaktande och summeras - vilket eliminerar möjligheten till en "överdosering" och orsakar personskada. Varje enskild person bör dock ta hand om sig själv - om han / hon lämnar sådana undersökningar på eget initiativ är det obligatoriskt att anmäla dem till din läkare.

Fördelarna med radiografi är uppenbara.

Att göra en röntgen idag handlar om några minuter. Det är inte längre nödvändigt att vänta på att filmen ska utvecklas och bilden torkar - resultatet blir ofta synligt på datorskärmen efter några sekunder. Detta förenklar diagnosen och gör den mer operativ. Dessutom noteras bland fördelarna med radiologisk undersökning:

 • patientsäkerhet;
 • förmågan att studera något organ eller en del av kroppen
 • Pre-kontrast möjliggör korrekt diagnos i tveksamma fall;
 • minimalt antal kontraindikationer
 • låg kostnad - i de flesta fall betalar patienten ingenting för bilden;
 • digitalisering gör att du kan spara resultaten för att bedöma patientens tillstånd över tiden;
 • möjligheten att få ytterligare information under studien med hjälp av ytterligare programvara.

Trots alla fördelar har radiografi vissa nackdelar, liksom kontraindikationer. En sådan studie utförs inte för gravida kvinnor. Även om moderna anordningar och medel för skydd mot joniserande strålning tillåter radiografi och gravida kvinnor - enligt strikta indikationer, med det obligatoriska skyddet av bukområdet. Den relativa bristen på kan tillskrivas inte den högsta upplösningen av de erhållna bilderna - moderna metoder för tomografi kan upptäcka patologi mer exakt.

Vad är förstärkning av lungmönstret på röntgenstrålen?

Det enklaste sättet att se de inre organen är röntgenundersökning. Huvudindikatorn för dess genomförande är sjukdomar i bronkier och lungor. Sällan bestämmer specialisten på röntgenförstärkningen av lungmönstret. Vad är det Var inte panik före tid och det är bättre att vänta på förklaringen av doktorn.

Lungritning - vad är det?

Om en persons lungor är helt friska, är ett normalt lungmönster en bild av blod som cirkulerar genom venerna och artärerna. Lymfkörtlar eller bronkier deltar inte i skuggbildning. Bilden är tydligt synlig i rotzonen, där fartygens största diameter, med gradvis försämring till periferin, blir knappt synlig.

Komplicerad lungritning representeras av ett stort antal sammanflödande blodkärl. Vaskulära skuggor kan ackumuleras på varandra, vilket i bilden bildar täta foci. De skiljer sig från den verkliga foci som kan uppstå med olika inflammationer, andra kärl, avgår från dem i olika riktningar. Sådana foci kan försvinna även med de minsta förändringar i kroppens position av patienten och de registreras inte längre i upprepade fotografier. Vid bildandet av lungmönstret tar bronkialförgreningar också en liten del, som tycks vara en ljusare bakgrund för homogena vaskulära linjer.

Förändring av lungmönstret vid sjukdomar

Normalt lungmönster kan förändras om det finns patologier av mediastinala organ och lungsjukdom. Detta beror på det faktum att inflammation uppstår runt blodkärlen, vilket orsakar förtjockning av sina väggar, vilket nödvändigtvis återspeglas i röntgenbilden. Bronkernas väggar börjar delta i bildandet av skuggor - deras förtjockning uppstår, mellan bindväven finns mellanlag, som normalt borde vara frånvarande.

På grund av det faktum att utseendet på lymfatiska och blodkärl är allvarligt försvagat blir de tydligt synliga. Ett sådant ökat vaskulärt mönster observeras vanligtvis i olika sjukdomar, vilka åtföljs av allvarliga hemodynamiska störningar:

 • lungfibros;
 • kombinerad stenos av mitralventilen;
 • sarkoidos 2 - 3 steg.

Bilden med hög tillförlitlighet kan endast studeras på ett högupplöst tomogram eller en röntgenbild. Det bästa är syftet med studien, som utförs av strålning med hög styvhet, som i sådana bilder är alla sektioner av lungorna perfekt observerade. För att klargöra diagnosen är det viktigt att utvärdera röntgenbilder som görs vid olika tidpunkter och dynamisk observation. Det finns två typer av förändringar i lungmönstret - vakuum och förstärkning.

I vilka fall finns det en ökning av lungmönstret?

Lokal förstärkning, som åtföljs av deformation, är mycket lätt att diagnostisera när man jämför mönster av motstående lungor. Förändringar indikerar ofta inflammatoriska sjukdomar. Detta kan exempelvis vara tuberkulos, pneumoskleros orsakad av begränsad suppuration i lungorna, den första fasen av lunginflammation eller dess kroniska form. Samtidigt är den kliniska bilden inte alltid väl uttryckt - förgiftningen är vanligtvis liten, det finns hosta med purulent eller slemhinnigt sputum.

Även om det på radiografin deformeras och stängs bronkierna, men de är acceptabla, och på bronkografi kan en specialist upptäcka bronkiektas. Efter akut lunginflammation kan resterande effekter manifesteras under lång tid i form av en ökning av lungmönstret och detta tillstånd kvarstår i upp till sex månader.

I vilka fall är det värt att låta larmet?

Den som ser ett oförståeligt ord i diagnosen börjar oroa sig. Faktum är att du inte blir upprörd före tiden. Sällan är slutsatsen "förstärkning av lungmönstret" resultatet av överdiagnos, eftersom radiologer vanligtvis "syndar". När man diagnostiserar kronisk bronkit, kontrollerar läkare ganska ofta inte ytterligare tester av röntgenstrålar, som togs för en tid sedan.

Detta förklaras av det faktum att läkare i kommunala kliniker oftast inte har tillräckligt med tid för en sådan rättegång. Dessutom anses röntgenstrålar vara en subjektiv metod för forskning, när en person fattar ett beslut och endast litar på sin erfarenhet, är därför fel inte uteslutna. Ordalydelsen "förstärkning av lungmönstret" är inte en dödlig diagnos och har ibland ingen praktisk betydelse. Men i fall där slutsatsen indikerar en specifik patologi - lunginflammation, tumörer eller tuberkulos, kan behandlingen inte skjutas upp.

Förstärkning av lungmönstret i ett barn

Ibland föreskrivs en röntgenundersökning för barn som är under 15 år, eftersom det är denna procedur som anses vara den enda metoden som bekräftar barnets kropps tillstånd. Röntgen utförs snabbt, så att även de minsta barnen kan undersökas. Barnet passerar in i röntgenbåsen med en av föräldrarna, som kommer att hålla honom stillastående. För att få en högkvalitativ bild ska barnet inte röra sig i en sekund.

Om slutsatsen säger "ökat lungmönster" kan detta indikera bronkit eller lunginflammation. Men ofta erhålls ett sådant mönster på grund av att examensreglerna bryts, till exempel när barnet grät eller inte andades under undersökningen.

Fördelarna med radiografi

Denna procedur utförs ganska snabbt, och resultatet på datorskärmen visas efter några sekunder. Dessutom är fördelarna med röntgenundersökningen följande:

 • patientsäkerhet;
 • Tack vare preliminär kontrast kan du göra en noggrann diagnos i tveksamma fall.
 • ett litet antal kontraindikationer;
 • Ytterligare information kan erhållas i forskningsprocessen med hjälp av programvaran.

Således, om man under röntgenundersökningen gjorde en slutsats om "förstärkning av lungmönstret", bör du inte panik före tidpunkten, eftersom det inte alltid indikerar en allvarlig sjukdom. Det är troligt att någon typ av fel inträffade under undersökningen.

Diffus förbättring av lungmönstret med fluorografi - vad är det

Förstärkning av lungmönstret är en ökning av antalet kärlskuggor per kvadratmilimeter av området av lungfältet på röntgenbilden. Förekomsten är isolerad, lokal, begränsad eller spridd amplifiering. Alla typer av patomorfologi visar olika typer av sjukdomar, men kan vara en manifestation av en klinisk form i olika utvecklingsstadier. Det finns ingen specifik nosologi med en viss typ av förändring av mönstret.

Diffus förbättring av lungmönstret - vad är det (fluorografi)

Efter fluorografi får människor ibland resultatet - diffus förstärkning av lungmönstret. Detta röntgensyndrom visar ökad blodtillförsel till alla delar av lungsystemet.

De vanligaste sjukdomarna där det finns en diffus förändring i mönstret:

1. pneumoskleros vid kronisk bronkit
2. Bronchiectasis;
3. Obstruktiv pneumonit
4. Kronisk tuberkulos.

Dissektion av kärl på fluorogrammet indikeras av en ökning av antalet skuggor i alla lungfält. Syndromet kan vara den enda patologiska manifestationen i bilden, i kombination med andra röntgenstammar (begränsning, total mörkning, upplysning, ringformad skugga). När du får detta resultat borde du inte oroa dig. Tillståndet indikerar endast en kompensatorisk ökning av blodtillförseln till lungfälten för att kompensera för brist på blod i kroppen. Vid kroniska eller obstruktiva sjukdomar levereras mindre syre genom den alveolokapillära barriären. För bildandet av stabila diffusa förändringar kräver en lång gång av bronkit med bildandet av cikatricialband. Vid det första skedet av bronkial obstruktion är de inte synliga i bilden. Mönsterförändringar förekommer vid det första skedet av kronisk bronkit, bronkiektas. Lokal pneumoskleros kan inte alltid identifieras på röntgenbilden. För att eliminera tillståndet börjar kroppen bygga upp kärlkapillärer som ökar absorptionen av syre från luften som passerar genom bronkialkanalen.

Vad är en lokal ökning av lungmönstret i de nedre delarna av lungorna

Lokal förbättring kan spåras till den första fasen av lunginflammation, när kärlen expanderar runt det infiltrativa fokuset. Den liknande bilden spåras längs periferin av tuberkulöst fokus.

Hypoektasi hos den nedre lobben i endobronchial formation åtföljs också av liknande radiologiska manifestationer, men mönstret bör noggrant analyseras, eftersom patologisk retikulär deformation ofta bildas.

Obstruktiv pneumonit är en patologi som inte kan bestämmas på photofluorogrammet. Morfologiskt substrat av sjukdomen - Expansionen av bronchusmur med närvaro av infiltration inuti håligheten. Runt platsen för inflammation utvecklas ökad blodtillförsel för att säkerställa flödet av skyddande celler för att hjälpa till att hantera patologin.

Lokal förbättring av lungmönstret i nedre sektionerna spåras vid upplösningsfasen av fokal, segmentell, sämre lunginflammation.

Fluorografi - förstärkning av lungmönstret (vad är det)

Med fluorografi är ökningen i lungmönstret en frekvent slutsats, men radiologer bildar ofta inte en sådan beskrivning på grund av massprevalensen av syndromet. Tunga industriarbetare, anställda av kemiska företag faller ofta under påverkan av tungmetaller, element i det periodiska systemet med yrke. Inandning av toxiner leder till specifika lungförändringar. Detektion av ett lungmönster med fluorografi i denna patientkategori är ett karakteristiskt fenomen.

Undersökningen präglas av utseendet på specifika förändringar på röntgenbilden, orsakad av förändringar i bröstkavitets densitet. Endast med en signifikant skillnad mellan konstruktionens densitet kommer radiologen att kunna visualisera förändringarna.

En tydlig lokalisering av förändringar i de övre, mellersta och nedre sektionerna baseras på erfarenhet från en specialist. Varje radiolog bör kunna skilja en normal bild från en patologisk. Kunskap om bröstkorgen ger möjlighet att tydligt skilja skillnaden mellan normal och patologisk.

Grunden för att stärka mönstret är oftast pneumosklerotiska förändringar. Spridningen av bindväv i lungparenkymen visas på photofluorogrammet. Lungmönstret beror på kärlens skuggor, och bindväven skapar svårigheter för mikrocirkulationen. För att kompensera för förändringar är pulmonal parenchymen mättad med många små kapillärer som kompenserar för patologiska förändringar. Beroende på platsen kännetecknas beskrivningen av patologin efter fluorografi av följande medicinska termer:

• stratifiering;
• Cicatricial förändringar;
• Radiance;
• tung;
• Fibros
• Skleros.

Allt syndrom är väl spårat i bilden genom att öka densiteten. Lungorna är luftiga, därför är utseendet på en tät skugga på deras bakgrund väl visualiserad på en röntgenfotografi, fotofluorogram.

Den morfologiska grunden för tillväxten av lungans bindväv - skydd mot överdriven sträckning av bronchialträdet. Hos patienter med hypertensiv sjukdom bildas en förstärkning på grund av bronsens förtjockade väggar i bilden, bildade av täta kärl.

Ett karakteristiskt drag hos patologin i lunghålorna är ett kondenserat mönster runt det ringformade syndromet. Med en abscess finns en vätskenivå inom en rundad begränsad lumen.

Skillnaden i bildtäthet kan spåras i följande patologiska former:

1. Calcinates;
2. Infiltrerar;
3. Cancer;
4. Cyst;
5. Emphysema.

Varje bildning har ett specifikt röntgensyndrom med förändringar i lungmönstret runt omkretsen.

I närvaro av lunginflammation observeras mörkringssyndrom - brännpunkt, segment, lobar. Runt skuggan observeras foci av screening, förstärkning av bilden.

Efter analys har fluorogramet följande slutsatser:

• Rötterna expanderas, komprimeras;
• rotbelastning
• Radikal förbättring;
• Fokala skuggor;
• Runda skuggor av förstenade rötter;
• Calcinates;
• Förändringar av kost- och diafragmatiska bihålor, membran kupoler;
• Skift mediastinalskugga.

Skälen till förstärkning av lungmönstret till höger och vänster

Förstärkning av lungmönstret till höger eller vänster karakteriserar lokala sjukdomar. Vid förstärkning av blodtillförseln i den nedre delen av höger eller vänster lunga är det möjligt att anta lokala patologiska former.

Med diffusa förändringar påverkas båda lungfälten. Ändringar är lokaliserade i de övre, mellersta, nedre sektionerna. Vid lokalisering av patologi innebär rätt eller lokaliserad eller begränsad patologi - lunginflammation, bronkiektas, cancernod. För att bestämma morfologin med fluorografi eller radiografi i flera prognoser kommer det inte att lyckas. Ytterligare diagnostik kräver bronkografi, kontrastberäknad tomografi.

Lungritning är skuggan av nätverket av små kärl i venös och artärbädd. Normalt minskar blodkärlens tjocklek när de flyttas från mitten till periferin. Tunga skuggor når inte periferin med 1 cm. Radiell riktning från rötterna är en fysiologisk variant.

Det maximala informationsinnehållet vid studier av röntgenbilder som erhållits vid undersökning av hårda röntgenstrålar. Beräknad tomografi avslöjar morfologiska substrat kring vilka vaskulär deformitet spåras.

De arteriella och venösa länkens kärl är sammanflätade, så att de inte kan differentieras på en röntgenstråle. År och artärer skapar linjära skuggor.

Patologi med diffusa förändringar i lungmönstret kan bestämmas med användning av ett specifikt röntgenmönster. Skuggor av små fartyg kan ha en av tre former:

1. Net;
2. Mesh nodular;
3. Fokal.

Sammanfattningsvis beskriver vi de sjukdomar där det finns en diffus förbättring av lungmönstret:

Lunginflammation
• Tuberkulos;
Lungödem
• Hjärtfel
• Mitral stenos;
• Pneumoskleros (silikotuberkulos, silikotisk);
• De första stadierna av cancer.
I patologins initiala steg finns det en förstärkning av mönstret i basaldivisionerna. När man sluter slutsatsen bör man ta hänsyn till de anatomiska och individuella egenskaperna hos röntgenanatomi hos män, kvinnor, barn, äldre.

På fluogrammet diffunderar förstärkning av lungmönstret i båda lungfälten.

Radiograf: diffus förtjockning av lungmönstret, stor i nedre sektionerna

Andra åsikten av medicinska experter

Skicka data från din forskning och få expert hjälp från våra experter!

Förstärkning av det vaskulära mönstret på röntgenbilden

En röntgenkropp är ett standardförfarande som utförs årligen för att upptäcka patologiska förändringar i lungorna och i hjärtat i ett tidigt skede. Med denna diagnostiska metod kan du se de första tecknen på sådana allvarliga sjukdomar som tuberkulos, lunginflammation och onkologi. Förstärkning av lungmönstret på fluorografi stör ofta radiologen, eftersom ett sådant resultat inte alltid indikerar förekomsten av en allvarlig sjukdom.

Vad betyder det

Uttrycket "lungmönster" menas visning av ett nätverk av kärl som passerar genom lungvävnaden. Bilden av en frisk person är tydligare synligt kärlnät vid rötterna, som i denna del är de största kärlen. Ju närmare gränsen till lungfälten, ju blekare bilden - lungans kärlsystem i periferin är inte tydligt synlig. På den radiologiska bilden kan sådana avvikelser som förstärkning eller deformation av lungmönstret observeras.

Normalt ser en fluorografi-skanning ut så här:

 • klarheten i bilden av vänster och höger lunga borde vara densamma;
 • Skärens grenar i bilden måste vara raka;
 • Den allmänna bilden av bilden ska likna en fjäril med sin kontur, grenarnas förgrening ska vara fläktformad och jämn;
 • intensiteten av avbildning av fartyg minskar från lungens rötter till periferin och skuggorna slutar ungefär 1/3 avstånd från bröstets yttre gränser;
 • tjockleken på kärlen i röntgenfotografiet ska minska likformigt från rötterna i lungsystemet till periferin;
 • det vaskulära gallret bör inte ses bättre än skuggan av revbenen.

Lungmönstret bildas av det arteriella nätverket som sträcker sig från lungrotet. Ett hälsosamt broncho-pulmonalt system är ett nätverk av fartyg som är jämnt inskränkta från rotzonen till lungens yttre konturer.

Vad förbättras mönstret på röntgenbilden

Förstärkning av lungmönstret är en tydlig bild av kärlen över hela ytan av lungorna och deras rötter. Bilden visar tydligt mönstret på lungens övre och nedre ben. Detta kan indikera hur sådana patologiska processer går:

 • tuberkulos;
 • onkologiska neoplasmer;
 • lunginflammation;
 • hjärtsjukdom (medfödd eller förvärvad);
 • akut, obstruktiv och kronisk bronkit;
 • lungödem;
 • vissa yrkessjukdomar - silikos, pneumokonios.

Beroende på typ och omfattning av den patologiska processen kan förbättringen vara lokal och diffus. Sådana sjukdomar som fokal lunginflammation, maligna neoplasmer visas i bilden som en eller flera inflammationsfaser. I sådana processer förbättras mönstret exakt i de områden där patologi utvecklas. Detta kallas lokal lungförbättring.

Om en omfattande patologisk process sker i lungorna, förstärks mönstret längs hela bronchopulmonalträdet, från rötterna till de yttre gränserna och på periferin. Diffus förstärkning av lungmönstret i bilden kan indikera närvaron av sådana sjukdomar som miliär tuberkulos, lobar lunginflammation, kronisk och obstruktiv bronkit.

Skälen till vinstmönstret vid undersökning av en frisk person

Lungritning kan stärkas och utanför sjukdomen. Det händer så att avvikelserna är synliga endast i röntgen, men personen känner inte några associerade symtom. I detta fall anses den ökade displayen av blodkärl i rotszonen inte vara ett tecken på någon sjukdom. Tydligheten i displayen av kärlsnätet kan ökas av följande skäl:

 • naturliga åldersrelaterade förändringar i människokroppen. Orsaken till ökningen i mönstret kan vara ökat blodtryck, vasodilatorintag etc.;
 • nyligen överförd bronkopulmonär sjukdom. Fartyg i lungens basala zoner kan tydligt visas på bilden, om en person nyligen har varit sjuk med bronkit, pleurisy eller till och med vanliga SARS;
 • individuella egenskaper hos strukturen hos det vaskulära nätet i det bronkopulmonära trädet.

När en person nyligen har fått en förkylning kan en resterande hosta orsaka en liten inflammation i bronkinet. Ibland visas detta på röntgenbilden som en förstärkning av det basala lungmönstret. Detta betyder inte någon allvarlig sjukdom och kräver ingen grundlig diagnos. Det är nog att besöka läkaren så att han noggrant skulle lyssna på lungorna och eliminera wheezing och sedan behandla sjukdomen med förskrivna läkemedel.

Deformation av lungmönstret

Förstärkning av visningen av lungformiga kärlkärl indikerar inte alltid närvaron av någon farlig sjukdom, såväl som deformationen av lungmönstret på fluorografi. Vad är skillnaden mellan dessa två abnormiteter i röntgenstrålen?

 1. Med ett förbättrat mönster finns det bara en ökad klarhet i displayen av kärlnätet i periferin och i lungens rotzon, men grenarna på kärlen är raka och korrekta.
 2. Med deformationen av lungmönstret är förändringar i dess naturliga läge och deras konturer synliga.

På bilden med ett deformerat mönster observeras ojämna skuggor och gränser på fartygen, i olika zoner kan deras konturer förändras och expandera från rötterna till periferin.

Som i fallet med amplifiering kan deformationen bestämmas i separata zoner och kan spridas över hela ytan av lungfälten:

 • Lokala förändringar i konturerna och expansion av blodkärl talar oftast om en nyligen uppskjuten inflammatorisk process.
 • ojämna konturer av de vaskulära grenarna över ett stort avstånd observeras i diffusa (omfattande) patologiska processer.

Förstärkning eller deformation av det vaskulära mönstret på fluorografi efter bronkit, lunginflammation eller SARS observeras inte kontinuerligt. Detta fenomen försvinner vanligtvis inom några veckor efter full återhämtning.

Relaterade symptom och ytterligare undersökning

I diffusa lungskador, som observeras i en fluoroskopi, finns det vanligtvis associerade tecken på sjukdomen i form av något av dessa symtom:

 • förhöjda till subfebrila temperaturmärken;
 • urladdning av purulent eller blodigt sputum;
 • allvarlig andfåddhet
 • astmaattacker
 • smärta i hjärtat
 • högt blodtryck;
 • sällsynt eller förvärrad hosta.

Om röntgenbilden observeras för att stärka mönstret över stora delar av kärlsnätet skickas patienten för undersökning. Vanligtvis är han ordinerad ett sputum, blod och urintest, ett EKG och en upprepad röntgenundersökning.

När inga andra klagomål, med undantag för förstärkning av kärlnätet i bilden, observeras, undersöks möjligheten av ytterligare undersökning av läkaren. I händelse av små lokala avvikelser i form av vasodilatation i rotzonen eller deformiteterna i kretsarna i det vaskulära nätverket hos rökare, kan pulmonologen beställa en upprepad röntgenundersökning eller betrakta detta som en normal tillfällig eller åldersrelaterad förändring i lungs struktur.

Förstärkning av lungmönstret på röntgenbilden indikerar inte alltid förekomst av hälsoproblem. Ibland utvidgas kärlen till följd av den uppskjutna inflammatoriska processen. Om omfattande deformationer observeras i bilden skickas patienten till en ytterligare undersökning för att bestämma orsaken till denna avvikelse.

Lungritning förstärktes. Vad betyder dess diffusa förbättring?

Om läkaren säger att ditt lungmönster stärks betyder det att du genomgick en fluorografi och radiologen dechiffrerade bilden och fann några avvikelser från den genomsnittliga statistiska normen. Men det betyder inte att du har en allvarlig lungsjukdom som kräver omedelbar behandling. I avsaknad av symptom och klagomål kräver förändringar i röntgenbilden mer detaljerad förtydligande eller dynamisk observation. Läkaren kan ordna en upprepad ögonblicksbild efter en tid eller skicka för ytterligare undersökning.

I det föreslagna materialet betraktar vi frågan om vad detta innebär när lungmönstret stärks, i vilka sjukdomar finns det en diffus ökning av densiteten hos alveolär vävnad.

Röntgenundersökning av bröstorganen rekommenderas att passera även helt friska människor minst en gång per år. Detta är ett slags screening för en så farlig och svår att kontrollera infektion som tuberkulos och screening för lungcancer. Men även många andningssjukdomar, kardiovaskulär system, mediastinum, systemisk patologi kan påverka lungens hälsa och orsaka abnormiteter i dem. Medfödda hjärtsjukdomar orsakar till exempel en diffus ökning i lungmönstret.

Förändringar som påverkar hela lungfältet kallas diffusa. Markera också gemensamma och begränsade ändringar. Limited - upptar inte mer än två interkostala utrymmen, utbredd - mer än två fält.

Ett lungmönster är inget annat än en skugga av ett nätverk av små kärl av arteriella och venösa sängar, vilka är synliga på röntgenbilden. Med tanke på att fartygen i riktning från centrum till periferin blir mindre och tunnare, är normalt lungmönstret mer uttalat i lungens rotzon, mindre uttalat i sina centrala delar och nästan omärkligt i periferin. Den avgår radiellt från rötterna och minskar jämnt i periferin.

Bröstkorgar med hård röntgen eller beräknad tomografi ger maximal information om lungens cirkulationssystem. Varken bronkierna eller bildandet av lymfsystemet är involverade i bildandet av skuggan av en hälsosam personens lungmönster - den bildas enbart av den vaskulära komponenten. Fartyg i den venösa och artärlänken som sammanflätar i bilden bildar utsprång från strålens röntgenstråle - de överlappande skuggorna på varandra. Lungornas nedre lobar är mer massiva, det finns fler kärl i dem, därför är det i de nedre delarna alltid ett lungmönster mer uttalat.

Tre typer diffus lungmönster förändras

Förändringar och förbättring av lungmönstret förekommer i medfödda och förvärvade sjukdomar, som åtföljs av en ökning i lungblodtillförseln (lunghypertension), inflammatorisk förtjockning av kärlväggarna, inflammatoriska förändringar och spridning av bindväv i bronkierna och lymfekanalerna.

I detta fall blir kärlen och bronkierna närmare, ser sinuous och shriveled, de vaskulära skuggorna förstärks sedan, sedan avbrutna - på grund av en förändring i axelarna hos de vaskulära grenarna. Lymfkärl ses i form av intermittenta rätlinjiga skuggor. På grund av tätningen är de anatomiska formationerna på röntgenbilden tydligare synliga. Samtidigt är i mitten och yttre rhomboider en cellulär, finkopplad struktur synlig vilket indikerar ett överflödigt blodtillförsel till bindväven, karaktäristiska celler, celler och slingor framträder. Samtidigt blir lungfälten mindre transparenta.

Det finns tre typer av diffusa förändringar i lungmönstret på röntgenbilden:

Sjukdomar där lungmönstret stärks på en eller båda sidor

Läkare isolerar sjukdomar där lungmönstret kan stärkas på ena eller båda sidorna. Dessa inkluderar följande typer av patologi:

 • isolerad eller kombinerad mitralstenos
 • medfödda hjärtfel
 • akut eller kronisk bronkit
 • lunginflammation;
 • lungödem;
 • tuberkulos;
 • de inledande stadierna av cancer;
 • siltiotisk eller fibiotisk tuberkulos pneumoskleros.

Om lungmönstret stärks i basalzonen, men det finns inga andra tecken på sjukdomen anses detta inte som en patologi som kräver behandling. Dessa kan vara individuella eller åldersegenskaper. I rotszoner är stora bronkier och blodkärl, som grenar sig till mindre och nästan försvinner mot periferin. På bilden visar lätta fläckar bronkierna och mörkerskålarna.

Förstärkning av mönstret i de basala avdelningarna bestäms av bristen på differentiering mellan bronkierna och kärlen (de blir osynliga), närvaron av en krökning i parenchymriktningen och en ökning av området i basalområdet. Detta vittnar om den inflammatoriska processen i bronkierna, fibros av basalcellulosa, som finns i akut eller kronisk bronkit.

Inflammade och förstorade lymfkörtlar på röntgenbilder definieras i form av rundade formationer med separata kretsar. Lymfbelastning i lymfkärlen detekteras av karakteristiska skuggor av radiell eller randliknande form. Om det finns en lämplig klinisk bild blir ändringarna på filmen en bekräftelse på diagnosen och låter dig titta på bilderna under behandlingen och kontrollera effektiviteten.

Även i kronisk bronkit expanderas och deformeras rötterna.

Vad ska man göra om förstärkt basal eller parenkymal lungritning?

Låt inte larmet löpa för tidigt, om du, vid avsaknad av klagomål och symptom, vid rutinbesiktning fann förändringar på röntgenbilden. Men det är inte heller nödvändigt att vägra ytterligare undersökning som läkaren kan erbjuda. Det är möjligt att de första tecknen på sjukdomen först fann sig på fluorografi. Vad man ska göra om förstärkt basalt eller parenkymalt lungmönster - beror på de medföljande patologierna.

Om du har en akut respiratorisk virusinfektion kan du också ha ett förstärkt rotlungmönster på grund av inflammation i bronkierna. I det här fallet bör du besöka läkaren och följa hans rekommendationer för behandling av förkylning.

Allmän doktor Bavykina Catherine