Tuberkulomavlägsnande tekniker

Bildandet av tuberkulom innebär att tuberkulos har tagit en farlig form, och i lungorna har processen att utveckla foci av nekros med högt innehåll av mykobakterier börjat. Detta händer hos cirka 5% av patienterna med diagnosen lungtubberkulos. Ibland uppstår bildandet av sådana lesioner som ett resultat av felaktig eller ineffektiv behandling, vilket inte har upphört med förstörelsen av alla patogener. I vissa fall utvecklas olika patologier mot bakgrunden av den underliggande sjukdomen, exempelvis metaboliska störningar, endokrina problem och diabetes.

beskrivning

Diagnos av lungtubberkulom är extremt svårt, sjukdomen fortskrider oftast utan symptom, detekteras av en slump. Intensiv utveckling kan ge uttalade symtom som är karakteristiska för tuberkulos:

 • bröstsmärta
 • hackande hosta;
 • subferral temperatur;
 • sputum med blod.

Du kan se tuberkulom på röntgenbilden. På bilden är det mycket lik en cancerous tumör, vilket ofta orsakar svårigheter att göra en diagnos. I den öppna formen är sjukdomen smittsam, mykobakterier utsädes i prover, inte alltid ens i nedbrytningsfasen, Mantoux-testet ger ett positivt resultat.

I avsaknad av behandling kommer lungtubberkummet i sönderdelningsfasen, varefter hål bokstavligen kvarstår i det drabbade organs vävnader och förfallets produkter och cellrester blir giftiga för kroppen. I denna fas är arbetet i lungorna väsentligt hindrat, och sannolikheten för död ökar många gånger över.

Drogbehandling

Vid val av terapeutisk taktik beaktas ett stort antal faktorer:

 • utbildningens storlek
 • utvecklingsstadiet
 • varaktighet.

Drogbehandling används för små storlekar av tuberkulom. Utnämnd en lång tid av kemoterapi, som varar upp till sex månader.

Kursen består av inte mindre än fyra anti-tuberkulosläkemedel, behandlingsregimen och doserna bestäms individuellt.

På grund av diagnosproblemen är dock sannolikheten för medicinsk fel hög. När storstort tuberkulom, som innehåller ett stort antal MBT med hög virulens, behandlas konservativt, fördröjs processen bara, och patogenen blir resistent mot läkemedel.

Drogbehandling av lungtubberkulom är i allmänhet ineffektivt. Läkemedel kan påverka patogener, men kan inte tränga in i tuberkulosen på grund av bristen på blodkärl i den. Oftast är kirurgi det enda sättet att förhindra allvarliga komplikationer och patientens död.

Små tuberkulom kan inte detekteras genom radiografisk undersökning, men i närvaro av uttalade symtom på förgiftning av organismen är det nödvändigt att operera på patienten.

kirurgi

De absoluta indikationerna för operation för att ta bort tuberkulom är:

 • brist på effekt från konservativ behandling;
 • okänslighet hos mikrober mot anti-tuberkulosläkemedel;
 • irreversibla morfologiska processer i lung-, pleurala vävnader, lymfkörtlar.

Kirurgiskt avlägsnande av tuberkulom anges även i följande fall:

 • stora storlekar, mer än 2 cm i diameter;
 • utvecklingen av allvarliga komplikationer med en liten mängd tuberkulom i sig;
 • aktiv form av tuberkulos när övre luftvägarna är försämrade
 • frekventa manifestationer av förgiftning;
 • bildandet av flera tuberkulor i ett lungsegment.

Alla operationer för resektion av tuberkulom utförs på ett planerat sätt. Urgent ingrepp kan behövas endast när det finns ett direkt hot mot patientens liv: med snabb bildning av intensiv pneumotorax eller öppnandet av massiv lungblödning.

Den huvudsakliga typen av operation är borttagning av lungvävnad. Resektion kan utföras i olika storlekar, men i de flesta fall tas ett litet fragment av organet bort. För närvarande är kirurgi möjlig med minimal skada på pulmonell parenkym. Kirurger har högteknologiska verktyg. Det opererade organs dissektion görs med hjälp av el eller laser, och sömmen utförs av en apparat som lägger särskilda tantalhakpar på dissektionsstället. Denna metod lämnar nästan inga ärr efter att suturen har tagits bort.

För stor tuberkulom utförs lobektomi. Om den del av lungen som återstår efter avlägsnande av tuberkulom inte helt kan fylla pleurhålan, använd metoden för aeroperitoneum att lyfta den övre delen av membranet.

Operationen för att ta bort tuberkulom, utom i brådskande fall, utförs vid slutet av den akuta perioden under remission efter att ha utfört ett fullständigt utbud av diagnostiska studier. Kirurgisk ingrepp utförs inte om processen är omfattande och påverkar en stor mängd organ och vävnader, liksom på de allmänna indikatorerna för patientens hälsotillstånd, om han har akut hjärt-, njur-, lunginsufficiens.

Om det finns kontraindikationer kan även en operation utföras där ribborna avlägsnas från ena sidan så att bröstväggen sänks. En sådan operation utförs oftast av personer under 40 år.

Postoperativ period

Efter operationen för att avlägsna tuberkulom är rehabiliteringsperiodens längd cirka en månad. Vid det första skedet av rehabilitering är patienten under konstant medicinsk övervakning, dessutom kan läkemedelsterapi mot tuberkulos ordineras. Därefter är patienten helt återställd och kan återgå till det normala livet. Vid denna tidpunkt visas en strikt regim, ordentlig regelbunden näring, symtomatisk behandling, lindrande smärta, terapeutisk och förebyggande fysisk träning och andningsövningar under ledning av en specialist. Rekommenderas också kursen av spa behandling.

Följderna av operation kan vara:

 • akut hjärtsjukdom och andningssvikt
 • öppna inre blödning
 • pleural empyema;
 • inflammation i vävnaderna i lungorna och pleura;
 • återkommande sjukdom.

utsikterna

Den fördelaktiga effekten efter operation för att avlägsna tuberkulom observeras i cirka 90-95% av fallen, vilket är en bra indikation för dess användning som huvudbehandlingsmetod. Dödsfall vid borttagning av lungvävnad är endast 1%. En lyckad operation kan få patienten tillbaka till det normala livet. Det är naturligtvis inte möjligt att helt eliminera ett återfall, men det är nödvändigt att noggrant övervaka tillståndet i ditt andningsorgan. I inget fall rök inte, gör övningar, andning övningar. I allmänhet, med rätt tillvägagångssätt, kommer arbetet i den återstående delen av lungan att kunna ge vävnaden den nödvändiga mängden syre.

tuberculoma

Tuberculoma - är en form av tuberkulos som kännetecknas av särskilda radiologiska egenskaper som liknar tumörmassan som utgör grunden för sitt namn. Tuberkulomah under några tillstånd kännetecknade av likformiga morfologiska särdrag i form av en rundad form, närvaro och täta kapslar kaseös amorft innehåll, enheten karaktär och en liten kast upp till ett belopp som inte överstiger 80 mm.

Diagnos "tuberculoma" ljus kan förekomma i både primär och sekundär infektion, transformeras från andra morfologiska former av tuberkulos (fokal, infiltrativ, kaseös, brännvidd).

Patologiska kännetecken tuberculoma är indelade i: infiltrativ pneumonisk (ihållande fokal ändrar tuberkulös lunginflammation med närvaron av delarna caseation) true tuberkel (total caseation belagd tät kapsel) och den fyllda håligheten, vars innehåll är massa bestående av caseation, slem och koagulerat lymfa.

Infiltrativa - pneumoniska tuberkulom manifesteras av bildandet av ett uttalat symtomkomplex som huvudsakligen är av inflammatorisk natur. I vissa situationer fastställs diagnosen "tuberkulom" av en slump vid en undersökning, vilket indikerar sin latenta kurs, som kan observeras under en längre tid.

De flesta patienter som lider av tuberkulomah, säger hyperergic reaktion på tuberkulintest. Typiska laboratoriekriterier tuberculoma inte, men vissa patienter upplever förändringar i hemogram form av ökad ESR, vänsterskift leukocytisk formel. Det är extremt svårt att upptäcka mycobacterium tuberculosis i denna kategori av patienter. I en situation där en person innehar tuberculoma stora, är det möjligt att upptäcka slagverk och auskultation förändringar till en förkortning av slagverksljud och generera buller pleural friktion.

Kollapsen av tuberculoma visas när integritet intrång i dess kapslar med samtidig utveckling av perifocal reaktion bronchogenic spridning till den patologiska process som manifesteras exacerbation av kliniska symptom och tillägg av det nya.

Orsaker till lungtubberkulom

Förekomsten av tuberkulom bland alla kliniska former av pulmonell tuberkulos är endast 5%, med prioriterad majoritet i den vuxna patientkategorin. I ungefär hälften av de ovan angivna fallen känner patienterna inte länge om förekomsten av tuberkulom i sina kroppar, och kontrollen av diagnosen blir möjlig endast efter en röntgenundersökning.

Bildning tuberculoma kan betraktas som svaret från lungcellerna att komma in i människokroppen främmande Mycobacterium tuberculosis. Fibroplastiska processer börjar aktiveras i fokus för skador på lungvävnaden. Mycket ofta tuberculoma utveckling i samband med otillräckliga antituberkulos terapi krets eller total brist på sådan, vilket resulterar i patienten permanent levande patogener existerar, vilket är gynnsamt för utveckling av nekros bakgrund i lesionen.

Resultatet av detta långsiktiga närvaron av levande mykobakterier i lungvävnaden är utvecklingen av den inflammatoriska responsen, som gradvis resorberas och i dess ställe är utformad infiltration nekros med ökande massa. Dessa mekanismer förekommer oftast hos personer som lider av immunförsvarets allvarliga nedsatta funktion. I frånvaro av aktuell medicinering runt nekrotiska massor bildade granulosaceller förändringar med fibrös komponent, och därigenom bilda en tjock kapsel som täcker hela ytan av den resulterande tuberculoma.

Den huvudsakliga morfologiska egenskapen hos den infiltrativa-pneumoniska typen av tuberkulom är närvaron av en stor caseös kärna och ett tunt skal. I sin tur kan sanna tuberkulom utvecklas i form av ensom eller konglomerat caseos.

Solitärt tuberkulom är ett runt fokus av nekros, omgiven av en tvåskikts granulat med homogen innehåll. Konglomerat tuberkulom är ett komplex av homogena kinomer som är inneslutna i en enda kapsel.

Desintegration tuberculoma sker genom bildningen av frakturställen caseation fagocytiska celler, huvudsakligen i dess perifera sektioner, varigenom hålrummet kan vara förbunden med den stora bronkerna och lung bronkogent dessiminatsiya bildas. I denna situation är tuberkulom smittsam. Tillgänglig låg immunfunktion i den mänskliga maskinen, villkoren för omvandlingen av tuberculoma i fibrocavernous form av lungtuberkulos.

I en situation där tuberkulos är utsatt för regression, finns det en tätning caseation och dess fragmentering, som åtföljs av en minskning i härd och bildandet av fokala fibros storlekar. Tuberkulom kapselregression är bildandet av ärr och pleurala lager.

Det så kallade "falska tuberkulom" är ett hålrum, vars hålighet är fylld med lymf, cellmassa och nekrotisk innehåll.

Symtom och tecken på lungtubberkulom

Kliniska manifestationer i tuberkulom utvecklas endast när den infektiösa processen förvärras och uppenbaras av feber, produktiv hosta och svår nattsvett. I 70% av fallen är kollapset av tuberkulom åtföljt av utvecklingen av hemoptys.

När man observerar patienter som lider av någon form av tuberkulos, bör man komma ihåg att bildandet och kliniken av tuberkulom kan vara långsiktigt asymptomatisk. I denna situation är strålningsdiagnostiska metoder en bra hjälp vid tillförlitlig kontroll av diagnosen.

Skialogicheskimi tuberculoma symptom, som förekommer i 90% av fallen, är detekteringen av intensiv rundad skugga med skarpa, jämna konturer, företrädesvis av en homogen struktur, och med förlängd varaktighet - närvaron av inneslutningar fin kalk. Visualisering av skuggmönstret noteras som regel, förändringar i lung bakgrund, manifesteras i närvaro av fokal, ärrbildning. Podplevralnoe tuberculoma plats tillsammans med utvecklingen av inflammatorisk respons eller ärr från lungsäcken, manifestera sin förtjockning eller bildning av pleural förtöjd.

Tuberculoma i det akuta skedet är alltid luddiga konturer och perifocal infiltration, som lätt känns igen vid bedömningen rentgenarhiva patienten visar dynamiken i tuberkulos. Förstärkning av den inflammatoriska processen tyder på att tuberkulom är smittsam.

Typiskt, bildandet av den kliniska bilden hos patienter som lider tuberkulomah, sker endast vid början av sjukdomen manifesteras genom icke-specifik berusning syndrom (sjukdomskänsla, aptit och åtföljande nedbrytning viktminskning, feber subfebrile ändringsbar typ). Endast en liten del av patienter som lider av tuberkulom, uppkomsten av smärta i bröstet och hemoptys, vilket är ett tecken på inflammation i pleura.

Den motsatta situationen observeras i en patient med tuberculoma i stadiet av förfall, när det finns en betydande försämring av det allmänna tillståndet på grund av att både respiratoriska störningar och allvarlig förgiftning syndrom. Tuberkulom kännetecknas av cyklisk kurs. I rollen som provokatör exacerbation tuberculoma finns olika externa och interna faktorer i form av somatiska sjukdomar, skador, förändringar immunbiologiska bakgrund. Maximala frekvensen för exacerbationer står vid början av bildandet av tuberculoma, beroende på dess storlek och morfologiska strukturen.

Är tuberkulom smittsam? I de flesta situationer utgör inte ens den fortsatta existensen av tuberkulom i människokroppen någon fara för andra. Men med kollaps av stora tuberkuler är det möjligt att den aktiva mycobacterium tuberkulosen släpps ut i miljön, vilket i sig är en farlig situation för dem runt omkring den. Små tuberkulom, även vid flera lungskador, är benägna att självregression, mot vilken fibrösa fokalförändringar i lungparenkymen observeras.

Tuberkulombehandling

tuberculoma behandling utan kirurgi är en svår uppgift för en TB, eftersom de flesta antibakteriella läkemedel inte kan tränga in i tubercles grund av bristande vaskularisering. Konservativ behandling tuberculoma är endast tillåten i fråga om sin ringa storlek, högst 20 mm i en situation där den har en stor storlek och består av en Mycobacterium tuberculosis med en hög grad av virulens är de vanligaste phthisiologists fel.

Kirurgi för att avlägsna tuberculoma anses helt berättigat i situationer befintliga dess sönderfall och vid frekventa kliniska exacerbationer kan diametern av de tuberkler vara mindre än 2 cm. Små enda tuberculoma kan vara lång radiografisk latenta, men närvaron av permanenta fenomen uttalade berusning syndrom är en direkt indikation för kirurgisk korrigering.

Mängden operativt stöd för tuberkulom har ett korrelationsberoende av dess metriska parametrar och närvaron av förändringar i den pulmonella bakgrunden. Kirurgi för att avlägsna perifert belägen och inte ha tecken på sönderdelning är användningen av kilresektion. I en situation där det finns ett större tuberkulom kan mängden operativ förmån öka avsevärt och uppnå avlägsnande av en hel lunglob. Positiv effekt från användningen av kirurgisk behandling av tuberkulom når 95%, vilket är ett bra prognostiskt tecken för dess användning som en ledande teknik.

Antibakteriell terapi före operation för avlägsnande av tuberkulom indikeras endast i den situation där det finns kliniska, laboratorie- och instrumentala bevis på ett akut stadium eller allvarlig förgiftning. Valet av ett effektivt farmakologiskt läkemedel bör baseras på data från tidigare använt läkemedelsbehandling, känslighetsindikatorer för mykobakterier som uppträder i detta särskilda fall till olika grupper av antibakteriella medel. Kombinationen av flera antibakteriella läkemedel är att föredra, och behandlingstiden beror på hur mycket resorptionen av perifokal inflammation är, eliminering av berusnings manifestationer, som är genomsnittliga i tre till fyra månader, men kan ta upp till sex månader.

Efter användning av kirurgiska fördelar, som den huvudsakliga metoden för behandling av tuberkulom, visas också användning av långsiktig antibakteriell läkemedelsbehandling med en sexmånadersperiod som har anti-återfall.

Om patienten har tecken på en allergisk reaktion, är det absolut nödvändigt att inkludera i huvudläkemedelskomplexet, förutom tuberkulosläkemedel, desensibiliserande medel. Patienter som har en trög tuberkulös process och det inte finns någon effekt av användningen av kemoterapi rekommenderas användning av en specifik stimulans i form av tuberkulin.

I olika former av tuberkulos används metoden för att bilda artificiell pneumotorax i stor utsträckning, men denna metod har inte funnits i behandling av tuberkulom. I de flesta situationer är användningen av alla ovanstående behandlingsmetoder, inklusive både läkemedels- och kirurgisk komponent, ett gynnsamt resultat av sjukdomen, som består i fullständig återhämtning eller bildning av minimala återstående förändringar av typen av täta lesioner.

Avlägsnande av tuberkulom

Frågan om tuberkulom är smittsam och om det finns risk för att man uppmanar aktiv tuberkulos från en person som lider av denna patologi är den vanligaste. Trots det faktum att i de flesta situationer, denna patologi inte för epidemiologiskt farliga situationer, beslutet om kirurgisk behandling av tuberculoma bör ske så snart som möjligt i följande fall: de metriska parametrar tuberculoma större än 2 cm, förekomsten av små tuberculoma har symptom på frekventa kliniska exacerbationer, förekomst av tecken på tuberkulosförgiftning, aktiv utsöndring av mykobakterier av en person med tuberkulos, tecken på en specifik skada i bronkierna, multipel tuberkler Beläget inom en enda sektor i lungan.

Kirurgisk behandling av tuberkulom är en allmänt erkänd effektiv metod att hantera denna patologi. Den första anmärkningen av kirurgisk behandling av tuberkulos dateras tillbaka till 1700-talet, och vid den tiden bestod den operativa fördelen endast i öppning och tömning av abscessen, vilket hade negativa konsekvenser för patientens återhämtning. För närvarande används olika operativa hjälpmedel för thorakoplasti, som faller i kategorin effektiva och minimalt invasiva kirurgiska metoder för behandling av tuberkulos och tuberkul, i stor utsträckning.

Modern pulmonell tuberkulomoperation kännetecknas av ett mångsidigt genomförande av lungresektion. Absolut indikation för tillämpning av lungvävnad resektion för tuberkulomah kemoterapi är låg effektivitet, särskilt när multipel tuberkulomah, läkemedelsresistens hos Mycobacterium tuberculosis, närvaron av irreversibla morfologiska förändringar i den pulmonella parenkymet och lungsäcken lymfkörtlar komplikationer hota patientens liv.

Alla operativa fördelar som används för tuberkulom utförs på ett planerat sätt, och indikationen för operationen i brådskande ordning är förekomsten av komplikationer av tuberkulös process i form av intensiv pneumotorax och lungblödning. I denna situation utförs operationen för att eliminera hotet mot patientens liv.

De absoluta kontraindikationerna för användning av kirurgisk behandling för tuberkulom är den höga prevalensen av processen och svåra andningssjukdomar, lever- och njursvikt.

Den vanligaste typen av kirurgisk behandling av tuberkulom är lungresektion, som började användas sedan slutet av 40-talet av det tjugonde århundradet. Lungresektion kan utföras i en annan volym, men för tuberkulom används liten eller ekonomisk resektion oftast vid avlägsnande av ett segment eller en lungform. Precision eller "hög precision" resektion inbegriper avlägsnande av tuberkulom med ett minimalt lager av lungparenchyma och är guldstandarden vid behandling av denna patologi.

För närvarande är ekonomisk lungresektion teknisk lätt att utföra tack vare användningen av en häftapparat och införandet av mekaniska suturer med tantalfästen. Direkt separation av pulmonell parenkym utförs genom elektrokoagulering eller användningen av en neodym-laserstråle.

I denna form av tuberkulos som tuberkulom kan tidig lungresektion förhindra att den patologiska processen utvecklas, minska den totala behandlingen och rehabilitera patienten i klinisk och arbetsplan. Lungresektion i tuberkulom kan med rätta betraktas som ett alternativ till långsiktig kemoterapi med anti-tuberkulosläkemedel, särskilt vid tillstånd av ökad motståndskraft mot mycobacterium tuberkulos mot antibiotika.

Kirurgi för tuberkulom utförs bäst under fullständig remission, bekräftad av kliniska, laboratorie- och radiologiska indikatorer.

När tillgänglig för patienten en stor mängd tuberkulomah kirurgi definieras som lobektomi, och i en situation där den återstående delen i lungparenkym inte kan fullständigt fylla pleurahålan, gripa implementera en teknik för artificiell pneumoperitoneum höjd för ändamålet av membranet kupolen.

Dödligheten från användning av liten lungresektion överstiger inte 1%, medan nivån på den positiva effekten från användningen av denna kirurgiska behandling av tuberkulom är 95%. Varaktigheten av rehabiliteringsperioden efter snabb borttagning av tuberkulom är i genomsnitt en månad, varefter patienten är helt återställd till arbetsförmåga.

Om en patient har kontraindikationer för lung resektion, eller om det finns tecken på förfall tuberculoma bör föredras som ett kirurgiskt stöd - thoracoplasty, som tolereras väl av ungdomar, medan den äldre denna operation inte bör användas. Dessa begränsningar är associerade med den möjliga utvecklingen av komplikationer i den postoperativa perioden i form av atelektas.

I den postoperativa perioden bör patienten genomgå en behandling av sanatorium-utväg.

Tuberkulom - vilken läkare hjälper? Om du har eller misstänker utvecklingen av tuberkulom, ska du omedelbart söka råd från sådana läkare som en läkare, bröstkirurg.

Avlägsnande av tuberkulom

Tuberkulom är en asymptomatisk, innesluten, fallös lesion i lungen på mer än 1 cm, vilken bildas som ett resultat av olika former av tuberkulos. Detta är en oberoende form av lungtubberkulos som uppträder när en patient är sensibiliserad eller som en följd av felaktig behandling. Det kan vara stabilt, progressivt eller regressivt. Beroende på detta fattas beslutet om behandlingstaktik. Kirurgisk ingrepp indikeras endast med progressivt tuberkulom, mer än 2-3 cm i diameter, resistens mot kemoterapi i sex månader, förekomsten av många foci.

Typer av ingrepp

Valet av metod beror på fallerna:

 • I en kilformad resektion exciserar kirurger med en skalpell det drabbade området, eftersom de inte visuellt kan skilja tumören från caseom och först därefter histologiskt bestämma tumörets etiologi.
 • En segmentektomi utförs idag av en laser och består av resektion av ett helt lungsegment. Efter denna intervention behöver kroppen kemoterapi för att ersätta de förlorade cellerna.
 • Om en betydande del av organ påverkas av tuberkulos, utför kirurger lobektomi, det vill säga avlägsnande av lungens lopp. Detta öppnar bröstet och genom ett litet snitt avlägsnas hela organets klibb. Vanligtvis åtföljs operationen av att pumpa exudat från pleurhålan.

Efter operationen väntar patienten på en halvårig kurs av antibiotika och anti-tuberkulosläkemedel. Enligt statistiken återfinns 95% av den drivna återhämtningen. Dödligheten är endast 1%. Därför ger läkare vanligtvis patienter en bra prognos.

Det är värt att notera att verksamheten är föreskriven under remission. Rehabilitering sker inom en månad, varefter patienten anses fullt fungerande.

Hur man förbereder?

Före operationen ordinerar läkare antibiotikabehandling. Förberedelser väljs utifrån individuell tolerans och känslighet mot antibiotika. Om patienten tidigare behandlades med antibakteriella medel, ta hänsyn till resultatet av behandlingen och doseringen. Vid upplösning av tuberkulom ökar dosen, beroende på graden av sönderdelning och patientens tillstånd.

Egenskaper av

Efter förberedande terapi kommer nästa steg - operationen för att ta bort tuberkulom. Det genomförs genom två metoder: elektrokoagulation eller laser.
Vid förberedelse administreras patienten antibiotika. Samtidigt utför anslutningen av ventilatorn.

Sedan startar operationen själv, vilket varar i genomsnitt cirka 45 minuter. Kirurger öppnar bröstet och genom ett litet hål avlägsnar det patologiska fokuset med elektrokoagulering av blödningsytan. Sömmar efter borttagning lägger lager. Kontrollen utförs med hjälp av röntgen.

Det finns ett antal kontraindikationer där operationen blir omöjlig. Dessa är sjukdomar i njurarna, lever, andningsorgan, försvagad immunitet. Förutom ålderdom eller för stora skador. Om operationen är omöjlig, på grund av förekomsten av de angivna skälen, utför kirurgerna turaklaster. Patienten avlägsnas flera revben för att göra plats för produktivt arbete i lungorna. Efter denna operation rätas de, ventilationen förbättras och processen med att återställa de drabbade områdena börjar.

Det är viktigt att förstå att ju tidigare du befinner dig under överinseende av läkare, desto lättare blir operationen.

Postoperativ rehabilitering

Efter borttagning av tuberkulom är patientens livslängd säker. Varje operation är en stor stress för kroppen, vilket kräver tid att återhämta sig. Läkare råder under denna period att inte överge smärtstillande medel eftersom de inte bara lindrar smärta, men också lägre kroppstemperatur. Följaktligen är kroppen lättare att tolerera dålig hälsa.

Den första postoperativa uppgiften är att öppna och "andas" den opererade lungan. Samtidigt är det nödvändigt att tömma, ta bort överskott av vätska. Om lungan inte startar sitt arbete aktivt, måste operationen upprepas. Att utveckla en lungläkare rekommenderar uppblåsningsballonger.
Tiden för rehabilitering för varje individ. Det beror på ålder, symtom och organismens tillstånd som helhet.

Under den första veckan efter operationen föreskrivs antibiotika och smärtstillande medel till patienten, vars längd beror på patientens tillstånd.

Läkemedelsperioden är i genomsnitt 4 månader, ibland utökas rehabiliteringskursen till 6 månader. Men under denna period är det mycket viktigt att kroppen inte vänjer sig vid vissa mediciner, så de byter ut. Det gör det också möjligt att hantera eventuella återfall och snabbt uppnå en positiv effekt.

Särskild uppmärksamhet under rehabiliteringsperioden bör betalas till sömmen. Det är också nödvändigt att tillhandahålla en balanserad kost så att kroppen återvinns snabbare. Det tar i genomsnitt cirka 8 veckor, varav 4 är patienten i en sjukhus och 4 i ett sanatorium.

Eventuella komplikationer och upprepningar

Du måste veta att även om operationen för att ta bort tuberkulom lyckas i de flesta fall finns det risk för några komplikationer. Sådana konsekvenser inkluderar blödning, lunginflammation, atelektas - en minskning i lungens lopp. Som en följd kan, efter operation, hjärt- eller lunginsufficiens utvecklas, återfall och operationen måste upprepas. För att minimera denna möjlighet tar kirurgen vanligtvis det extra lungsegmentet bort.

Det händer att tuberkulom påverkar lymfkörtlarna, då kommer de också att tas bort. Efter operationen kan patienten ansöka om ITU för registrering av funktionshinder.

Under alla omständigheter kan modern kirurgi göra dig av med tuberkler av varierande svårighetsgrad. I det här fallet är det hög sannolikhet att patienten efter operationen och rehabilitering kommer att glömma sin sjukdom för alltid.

Lung tuberkulom

Lung-tuberkulom är ett sockulärt fallöst fokus i lungvävnaden med en diameter på mer än 1 cm, vilket resulterar i resultatet av olika former av tuberkulos. Tuberkulom i lungan är oftast asymptomatisk, så i de flesta fall detekteras det av en slump. Med progressionen åtföljs av tecken på berusning, subfebril tillstånd, hosta, hemoptys. Den huvudsakliga metoden för att detektera lungtubberculom är röntgen. En positiv tuberkulinreaktion noteras; Kontoret i sputumet är inte alltid detekterat. Konservativ taktik (specifik kemoterapi) appliceras på pulmonell tuberkulos, i vissa fall ett kirurgiskt tillvägagångssätt (segmentektomi, lobektomi).

Lung tuberkulom

Lung-tuberkulom är en oberoende form av lungtubberkulos, som är fokus för ostlik nekros, begränsad från lungvävnaden till den fibrösa kapseln. Pulmonalt tuberkulom detekteras hos 4-6% av patienterna med primärt diagnostiserad respiratorisk tuberkulos. Det rådande kontingenten är ungdomar i åldern 25-40 år. I mer än hälften av fallen detekteras pulmonalt tuberkulom under profylaktisk fluorografi, eftersom den inte åtföljs av uppenbara kliniska manifestationer. Samtidigt orsakar sönderfallet av tuberkulom en förvärring av den tuberkulösa processen och utgör en fara inte bara för patienten (på grund av bronkogen spridning) men också för människorna runtom dem (på grund av infektiöshet). Dessa omständigheter utesluter möjligheten till passiv observation av patienter med asymptomatiskt lungt tuberkulom och kräver en aktiv ställning hos TB-specialister och pulmonologer.

Orsaker till lungtubberkulom

Majoriteten av lungtubberkulos bildas som en följd av utvecklingen av sekundära former av tuberkulos (infiltrativ, fokal, spridad, cavernös), som vanligen bildas från det primära tuberkuloskomplexet och tuberkulos VGLU. Samtidigt är 80% av tuberklerna resultatet av otillräcklig behandling av lungtubberkulos och endast 20% sker utan föregående behandling. En känd roll i patogenesen av sjukdomen är överkänslighet hos kroppen. Bland de faktorer som gynnar bildandet av tuberkulom i lungan ingår forskare metaboliska störningar: i synnerhet är denna form av tuberkulos relativt vanlig hos patienter med diabetes.

Organiseringen av lung tuberkulom återspeglar kroppens svar på den långvariga persistensen av mycobacterium tuberculosis i lungvävnaden. Specifik terroterapi mot tuberkulos kan relativt snabbt leda till resorption av perifokal inflammation och infiltrationsbildning med ett stort antal fallösa nekrotiska massor. Över tiden bildar ett granuleringslager runt den centrala zonen av fallhaltens fokus och längs periferi-kollagenfibrerna, som sedan fibrosiseras. I snittet består lung-tuberkulom av en caseös kärna omgiven av en tvåskiktskapsel: det inre skiktet är bildat av tuberkulösa granuleringar och det yttre skiktet är bildat av fibrösa fibrer. Typiskt tar processen att bilda tuberkulom i lungan från 1 till 3 år.

Makroskopiskt är lungtubberculom en enda, sällan multipel, rund eller ovalformad lesion, större än 1-1,5 cm i diameter. Tuberkulom lokaliserad i perifera delar av lungan, med samma frekvens detekterad i vänster och höger lunga.

Lung tuberculom klassificering

Patologiskt är lungtubberculomerna uppdelade i infiltrativ-pneumonisk, ensam (homogen och lagrad) och konglomerat. Infiltrativ-pneumonisk form uppstår som en följd av ofullständig involution av infiltrativ tuberkulos; kännetecknad av alternerande lappar av caseos med epitelioida cellgranulomer, närvaron av en tunn fibrös kapsel. Solitärt (enkel) tuberkulom kan ha en homogen eller skiktad struktur. I det första fallet representeras den av en kaseosnekrotisk kärna omgiven av en tvåskiktskapsel; i de andra koncentriskt belägna områdena av kasein, separerade av fibrer, vilket indikerar en vågliknande process. Konglomerat tuberkulom består av flera nära belägna fallformiga foci som är inneslutna i en gemensam kapsel.

Verkligt lungtubberculom ska särskiljas från pseudotuberculoma (caseom), som bildas som ett resultat av utplåning av dräneringsbronkusen och fyllning av hålrummet med caseös. De största lungtubberculomaerna är uppdelade i små (upp till 2 cm i diameter), medium (upp till 4 cm i diameter), stora (upp till 6 cm i diameter) och gigantiska (mer än 6 cm i diameter).

Den kliniska kursen av pulmonell tuberkulom kan vara:

 • stabilt - i avsaknad av progression av kliniska och radiologiska tecken på tuberkulom;
 • progressiv - när kapseln löses, smälts caseos, den släpps genom dräneringsbronkusen med bildandet av ett hålrum och bronkogen sådd av den omgivande lungvävnaden;
 • regressiv - vid förkalkning av caseos och hyalinisering av den fibrösa kapseln.

Symptom på lungtubberkulom

Tuberkulom i lungan kännetecknas av kursens asymptomatiska eller oligosymptomatiska karaktär. I det första fallet har patienter inga klagomål. I det andra fallet kan trötthet, svettning, aptitförlust, en sällsynt hosta (torr eller lumpig sputum) och periodiskt subfebrilt tillstånd uppstå utan förvärring. Den subpleurala arrangemanget av tuberkulom i lungan orsakar utseende av smärta hos en dragande eller gnällande karaktär på sidan av den lesion som är förknippad med andning.

Under upplösningen av tuberkulom blir förgiftningen mer uttalad, en ihållande feber, hosta med sputum och hemoptys förekommer hos vissa patienter. Den framskridande banan av lungtubberkulom kan bidra till utvecklingen av fallös lunginflammation, fibro-cavernös eller spridd lungtubberkulos. Under gynnsamma förhållanden är härdningsregering möjlig.

Diagnos av lungt tuberkulom

Diagnos av tuberkulom i lungan är förknippad med vissa svårigheter som orsakas av den frekventa frånvaron av tuberkuloshistoria, mild klinisk och fysisk data. Tuberkulindiagnos kan ge olika resultat: oftast detekteras överkänslighet eller överkänslighet mot tuberkulin, men under kemoterapi kan Mantoux-testet vara måttligt eller svagt positivt.

Fysisk undersökning kan avslöja en förkortning av lungljudet, försvagning av andning över nidus, ibland torr eller våt ralor, pleural friktionsbuller. Förändringar i den kliniska och biokemiska bilden av blod är mer signifikanta i fall av progressivt lungtubberkulom: måttlig leukocytos, lymfopeni, monocytos, accelererad ESR och hypoalbuminemi noteras. Detekteringen av MBT i sputum och tvättar från bronkierna är inte alltid möjligt även i fasen av sönderfallet av tuberkulom.

Grunden för kontroll av diagnosen är lungens strålning. En karakteristisk radiologisk egenskap är förekomsten av en begränsad mörkning av en regelbunden rundad form med tydliga konturer och en övervägande homogen struktur. I det akuta scenet blir konturerna av lungtubberkulaturet suddiga på grund av utseendet av perifokal infiltration.

Differentiell diagnos av tubercles utförs med lunghamartom, perifer lungcancer, lungmetastaser, aspergillom, echinokockcyststorlek. Bronkoskopi, CT-skanning av lungorna, thoraxoscopy, lungbiopsi bidrar till att utesluta icke-tuberkuloseprocessen.

Behandling och prognos av pulmonalt tuberkulom

Vid bestämning av behandlingstaktiken beaktas många faktorer: Lung-tuberkulomets storlek, kursens fas, historiens historia etc. Konservativa taktik används för foci på mindre än 2 cm. Patienterna ordineras III kemoterapi: grupper (rifampicin, ethambutol, isoniazid och pyrazinamid), sedan i fyra till sex månader - 2 tuberculostatika (rifampicin eller ethambutol i kombination med isoniazid). För att påskynda involutionen av lungens tuberkulom utförs antiinflammatorisk behandling i andra behandlingsfasen: tuberkulinbehandling, administrering av BCG-vaccinet, lidasinjektion, PTL (inductotermi, ultraljud).

Enligt nuvarande standarder som antagits i Phthisiopneumology, är kirurgisk behandling indikeras i lung tuberculoma diameter 2-3 cm, dess tendens till progression, resistens mot kemoterapi för 4-6 månader., Närvaron av multipel foci. Operationsmängden kan variera från kilresektion och segmentektomi till lobektomi. Efter operation med anti-återfall, är tuberkulostatisk behandling ordinerad i upp till 6 månader.

Tidig föreskriven behandling och kirurgisk ingrepp gör det möjligt för oss att hoppas på en fullständig klinisk botemedel i 95% av fallen. återkommande är sällsynta. Utan lämplig behandling observeras sällan spontant regressivt pulmonalt tuberkulom. i de flesta fall utvecklas en av formerna av aktiv pulmonell tuberkulos förr eller senare.

Flera metoder för kirurgi för att avlägsna lungtubberkulom

Tuberkulom (fallös lunga) är en klinisk form av tuberkulos, som kännetecknas av närvaron i lungorna av en rundad form, vars storlek är mer än 1 cm i diameter.

Det är ett specifikt fokus och isoleras ofta från lungorna av en dubbelskiktad kapsel, vilket förklarar den långa stabiliteten och låga svårighetsgraden av symtomen på sjukdomen.

Kirurgi för att avlägsna lungt tuberkulom

Tuberkulom svarar oftast inte på antibakteriell terapi, eftersom det inte finns några kärl i caseomen och detta kräver kirurgisk ingrepp.

Men är det alltid i behandlingen av sådana sjukdomar tillvägagångssätt till operation? Egentligen nej. Det beror allt på egenskaperna hos sjukdomsförloppet.

Indikationer för kirurgisk behandling av tuberkulos är:

 1. rundade lungmassor som överskrider 2 cm i diameter;
 2. ofta förvärrar avrundade formationer av mindre storlek, hotet mot sönderdelning och tuberkulär berusning;
 3. fördelningen av baciller;
 4. bronkiell lesion;
 5. Förekomsten av flera tuberkulos i lungan;
 6. aktiv fas av tuberkulos, där tuberkulom är smittsam.

Idag är operationen i samband med preoperativ och postoperativ behandling den mest effektiva metoden för behandling av tuberkulos och leder i de flesta fall till patientens fullständiga återhämtning.

Förfaranden av förfarandet

Behandling av pulmonell tuberkulos med kirurgi består av följande steg:

1. Antibakteriell terapi. Vid den första behandlingsfasen väljer en phthisiatrician läkare en lista över nödvändiga mediciner och sätter dosen. En speciell indikation för proceduren är allvarlig patientförgiftning.

Hjälp! Om behandlingen av sjukdomen var för lång, rekommenderas inte detta stadium. Det är försenat till återhämtningsperioden.

2. Förbereda patienten för operation. I scenen ingår urval och utnämning av antibiotika av TB-specialisten (Pyrazinamid). Före operationen genomgår patienten ett antal diagnostiska förfaranden: röntgen-, CT-skanning, bronkoskopi och sputumanalys. Patienten genomgår generell anestesi och en specialiserad utrustning är ansluten som stöder lungs luftvägsprocess.

Foto 1. Läkemedlet Pyrazinamid, 50 tabletter av 500 mg från tillverkaren Darnitsa.

Totalt tar förberedande skede ca 2 månader. Men det är viktigt att komma ihåg att förberedelserna för kirurgi är en individuell process, och i vissa fall behöver inte patienten en kemoterapi. Taktik för beredning bestäms av läkaren.

3. Direkt drift. Varaktighet högst en timme.

4. Återhämtning efter anestesi (upp till 5 dagar). Efter anestesi ges patienten tid för att återhämta sig och slappna av. Sedan är fluorografi tilldelad för att kontrollera effektiviteten av operationen.

Beroende på den kliniska formen av sjukdomen väljs följande metoder för borttagning av tuberkul:

 1. Segmentresektion.

Typiskt används denna metod när det inte är möjligt att korrekt upprätta diagnosen, eftersom tuberkulom ofta liknar andra neoplasmer. Uppgiften med operationen är att avlägsna en liten del av den drabbade lungvävnaden.

Förfarandet utförs under generell anestesi och varar i genomsnitt inte mer än 40 minuter. Ett litet snitt görs mellan lungorna, där en speciell enhet sätts in, vilket gör det möjligt att flytta revbenen från varandra. Kirurgen granskar i detalj alla segment av lungorna och tar bort det skadade området. Det är den vanligaste och mest effektiva typen av operation för att ta bort tuberkulom.

 1. Bisegmental resektion.

Metoden utförs med noggrann diagnos och innebär borttagning av en signifikant del eller delar av lungsegmentet. Förfarandet utförs under generell anestesi på principen om segmentresektion, men det kräver en längre återhämtning: flera kurser av sanatoriumbehandling och en behandling med postoperativ kemoterapi kommer att krävas. Statistiken indikerar en hög effektivitet av operationen, över 90 procent av patienterna tolererar förfarandet utan betydande komplikationer.

Lobectomy-metoden utförs i de fall där hela lungan påverkas och innebär att den fullständigt avlägsnas. Lobektomi är öppen och stängd. Öppen Lobectomy utförs under allmänbedövning genom att öppna bröstet för att få tillgång till lungorna. Stängd vy genom att använda ett litet hål.

Operationen varar inte mer än en timme. Nya studier visar att Lobectomys effektivitet är ganska hög och prognosen är gynnsam. I 85-90 procent av fallen är operationen framgångsrik och utan komplikationer.

Behandling efter operation

Efter operationen är en persons liv inte i fara, men själva förfarandet är en stor stress för kroppen. Patienten är svag och det här tillståndet är komplicerat genom att ta medicinering, därför behöver personen en lång rehabilitering och återhämtning under den postoperativa perioden.

För att kontrollera effektiviteten efter operationen för att avlägsna tuberkulom, föreskrivs fluorografi, och för fullständig återhämtning, en behandling av kemoterapi, profylaktisk behandling i samband med fysioterapi och antiinflammatoriska läkemedel. På bilden efter framgångsrik operation är lungorna rena och det finns inga tecken på skador.

Ungefärlig dosering

 1. Den första veckan är Ftivazid (0,5 U) och Streptomycin (0,375 U) 2 gånger om dagen tillsammans med smärtstillande medel (Ketorol). Om dessa läkemedel redan har tagits, kommer läkaren att öka dosen.

Foto 2. Streptomycin, torrt pulver i ampuller från tillverkaren "Biochemist".

 1. Om under veckan är kroppstemperaturen normal, ersätter läkaren Ftivazid med para-aminosalicylsyra. Om patienten efter en vecka har postoperativ feber, föreskriver läkaren två antibiotika och avbryter en av dem endast under 20-25 dagar.

Det är viktigt! Även om patienten inte upplever feber och återfall är medicinering obligatorisk i 4 månader efter operationen. Om det finns aktiva foci - sex månader. Men det bör komma ihåg att rehabiliteringskursen väljs av läkaren individuellt och med hänsyn till patientens tillstånd.

Det är mycket viktigt att ta smärtstillande medel. De kommer att ta bort kroppens höga temperatur och hjälpa patienten i rehabilitering. Blåsande ballonger, madrasser och andra saker hjälper också kroppen i återhämtningsprocessen och kommer tillbaka till lungorna.

Under återhämtningsperioden är det mycket viktigt att observera suturernas sterilitet, att äta rätt och att göra speciella övningar för att eliminera vidhäftningar. Hela tiden (från 4 månader) behöver patienten sjukhusvistelse: upp till 2 månader på sjukhuset, resten av tiden - i sanatoriet.

Efter borttagning av tuberkulos, som efter någon annan operation, finns det en liten risk för komplikationer. I 5% av fallen kan komplikationer förekomma i form av:

 • lunginflammation;
 • hjärtsvikt;
 • blödning som kräver upprepad kirurgisk ingrepp.

För att förhindra komplikationer utförs en antibiotikabehandling och kemoterapi. Taktiken är individuell och tas upp av läkaren. Fall av återkommande sjukdom uppträder sällan, men sannolikheten är inte utesluten, därför måste patienten ständigt diagnostiseras för att snabbt kunna identifiera eventuella avvikelser.

Tuberkulos är inte en mening

Effektiviteten av kirurgisk behandling av tuberkulos tillsammans med preoperativ och postoperativ behandling i 95% av fallen leder till full återhämtning av kroppen. Det viktigaste är att ansvarsfullt behandla din hälsa och strikt följa alla medicinska recept.

Användbar video

En liten video, där man kan se hur man gör argonplasma koagulering, bränna lårens spikar.

Pulmonell tuberkulos: hur och vad man ska behandla, folkmedicin och kirurgi

Lungt tuberkulom är en specifik form av tuberkulos som uppstår i form av fallösa lesioner, vars diameter kan överstiga 1 centimeter. Mycket ofta kallas denna sjukdom för ett fenomen. Tillsammans kan tuberkulom förekomma både hos en frisk person och hos en patient med tuberkulos.

Vad är lungt tuberkulom?

Förekomsten av pulmonalt tuberkulom observeras hos 5-6 procent av patienterna med tuberkulos. I grund och botten är de ganska unga, från 25 till 40 år gamla. Lungt tuberkulom är inte ett komplement till huvudformen av tuberkulos. Det är dess oberoende form och liknar en ostlik nekros, som separeras från lungvävnaden med en kapsel av fibros.

I de flesta fall uppträder detektion av tuberkulom under fluorografi, som kan utföras för förebyggande syfte. Detekteringen av tuberkulos är avsiktligt ganska svår, eftersom den utvecklas utan uppenbara symptom.

Men det betyder inte att tuberkulom är säkert. Dess upplösning hotar med komplikationer vid utvecklingen av tuberkulos och är farlig inte bara för patienten utan också för människorna runt honom, eftersom denna process hotar infektion mot andra människor. Även om denna sjukdom inte ingår i listan över dem som kan orsaka en epidemi, kan konsekvenserna av en långvarig brist på terapi bli för farlig för patienten och andra, så du borde inte vänta men börja omedelbart.

orsaker till

Varför är utvecklingen av denna sjukdom möjlig? Tuberkulom bildas som ett svar från lungceller till intag av tuberkulosebakterier. Lungvävnaden påverkas, vilket resulterar i att fibroplastiska processer börjar fungera. Sällan utvecklas lungt tuberkulom på grund av felaktig behandling av tuberkulos eller fullständig frånvaro av det. På grund av detta finns det länge en lång tid i människokroppen, vilka är utomjordiska mikroorganismer som bara utvecklas i lesionsfokuset.

Lungvävnad kan inte stå emot ett antal utomjordiska levande organismer. På grund av detta finns infektionsfokuser, som försvinner efter ett tag, och i deras plats uppträder en infiltration. Det är möjligt att observera en ökad mängd nekros.

Sådana processer kan oftast observeras hos personer med kraftigt nedsatt immunitet. Om processen som uppstått inte diagnostiseras, och behandlingen inte börjar, kommer vissa fibrösa komponenter att uppstå runt den nekrotiska formationen. De kommer så småningom att bilda en kapsel som täcker hela tuberkulom.

Om processen sker i vanligt tempo och under normala omständigheter, blir dess varaktighet ca 1-3 år.

Tuberkulom kan vara både singel och multipel (men mycket mindre ofta). De diagnostiseras lika ofta i vänster och i lungens högra lober.

Diagnos av tuberkulom

Detekteringen av tuberkulos är ganska svår. Fysisk undersökning av patienten är nästan värdelös, eftersom denna sjukdom inte har några specifika symptom. Lyssna wheezing kan bara placeras runt tuberkulom.

Blodprovet visar inga funktioner. Om sjukdomen har förvärrats kan studien visa några måttliga förändringar i vita blodkroppsammansättning.

Patienter som har tuberkulom kan framgångsrikt genomföra tuberkulinprov. Detta läkemedel har en positiv effekt på sådana patienter. Den huvudsakliga metoden för att bestämma huruvida en patient har tuberkulom är röntgen.

Behandling och förebyggande

Att bota ett tuberkulom utan kirurgi är en mycket svår uppgift. Antibakteriella läkemedel kan inte tränga in i det. Därför kan man med konservativa metoder behandla tuberkulom endast i de fallen om den inte har nått en storlek på 20 millimeter. Om hon förvärvar en stor storlek, kommer beslutet att behandla henne med mediciner ett stort misstag hos den behandlande läkaren.

Avlägsnande av tuberkulom

Avlägsnande av tuberkulom är en mycket effektiv och beprövad metod att hantera sjukdomen genom åren.

Modern operation innebär många sätt att utföra resektion av lungorna:

Kirurgisk avlägsnande av tuberkulom är en helt berättigad operation som gör att sjukdomsutvecklingen och förekomsten av komplikationer omöjliggörs. Efter avlägsnande av tuberkulom bör en sexmånaders antibakteriell terapi utföras:

Som regel är följande schema tilldelat:

 • fyra anti-tuberkulosläkemedel förskrivs dagligen under 60 dagar: Rifampicin, Pyrazinamid, Isoniazid, Combutol);
 • De närmaste 4-6 månaderna måste du ta dagligen två droger (Isoniazid och Rifampicin);
 • sedan tar en av drogerna, oftast Isoniazid, i 1-2 år för att förhindra återfall.

Före operationen kan läkemedlet för antibiotikabehandling endast användas för behandling av litet tuberkulom eller för korrelation av sjukdomen.

Olika former av tuberkulos är väl behandlingsbara med droger, men tuberkulom ingår inte i denna lista. Tuberkulom bör behandlas fullständigt - genom att kombinera kirurgi med medicinsk behandling. Som ett resultat av korrekt behandling är den fullständiga försvinnandet av sjukdomen möjlig.

Således är kirurgisk behandling av tubulocula indikerad för sådana tecken:

 • dess storlek överstiger 20 millimeter;
 • om tuberkulom är liten, men dess utveckling åtföljs av komplikationer;
 • om tuberkulös berusning upptäcks
 • om en patient med tuberkulom har en stark frisättning av bakterier
 • om det finns tecken på bronkiala skador
 • flera tuberkulom;
 • alla tuberkulom är belägna i en pulmonal lob.

Efter operationen kommer patienten, förutom läkemedelsbehandlingens gång, att också vara användbar för att genomgå en behandling i ett sanatorium.

Traditionella behandlingsmetoder

Det är känt att antibakteriella medel har en skadlig effekt på kroppen, så att ibland för att lungtubberkulom ska passera utan negativa konsekvenser för andra system och organ, föredrar människor ibland att använda behandling med folkmedicin.

Deras användning kommer att möjliggöra för att undvika operation eller eventuella komplikationer efter det. Det finns andra fördelar med traditionella behandlingsmetoder:

 • ökar nivån på kroppsbeständighet;
 • Metabolismen accelereras;
 • Sådana metoder tillåter sputum snabbare och lättare att avlägsnas från lungorna.

Det är naturligtvis nödvändigt att säga om minuserna:

 • Behandlingstiden, som inte alltid är acceptabel
 • allergiska reaktioner på komponenter av folkmekanismer;
 • ingen behandlingsflödesstyrning.

Oftast för behandling av tuberkulom används infusioner, kompressor eller avkok av medvedka, propolis eller Kalanchoe.

För att göra propolisktinktur behöver du:

 • slip 100 milligram propolis (desto mindre desto bättre);
 • ta en flaska och sätt i den beredda propolisen;
 • inuti häll medicinsk alkohol (200 ml);
 • insistera på en skuggad plats i två veckor;
 • skaka flaskan flera gånger under denna tid;
 • agenten kan användas två gånger om dagen medan du dricker 25 mg tinktur.

Om du använder det här verktyget regelbundet, är det vanligtvis inte nödvändigt att ta bort tuberkulom.

För receptet med Medvedka måste du ta:

 • 100 gram Medvedki (chop);
 • 500 gram naturlig honung;
 • blanda allt grundligt;
 • Ta 2 teskedar tre gånger dagligen före måltiderna.

Kalanchoe kan växa bara hemma. Dess användning är tillgänglig för alla.

Du kan ansöka på följande sätt:

 • slipa växtens löv i en köttkvarn;
 • blanda 1: 1 med honung;
 • ta 2 gånger om dagen och 1 msk. skedblandning.

Även om det finns tvivel om effektiviteten av folkmedicin, före behandling av tuberkulos med kirurgiska metoder är det värt att prova dem, eftersom kirurgisk behandling är mycket mer traumatisk för kroppen och återhämtning efter operation kan ta mycket lång tid.

Om tuberkulos inte behandlas under lång tid kan du få många komplikationer. Idag är det möjligt att välja den behandling som är mest lämplig för varje patient. Om det av någon anledning inte går ut att behandlas med traditionell terapi, är behandling av folkmedicinsk läkemedel ganska lämplig för sjukdomen i lungtubberkulos.

förebyggande

Tuberkulos, som tuberkulom, är en social sjukdom, vars spridning beror på det mänskliga tillståndet. Därför är bland de främsta orsakerna till den epidemiologiska utvecklingen av tuberkulos i något land en nedgång i levnadsstandarden, en ökning av antalet fattiga som inte har fast bostadsort.

För att minska tuberkulosens hastighet måste du:

 • genomföra hälsofrämjande aktiviteter
 • identifiera patienter i ett tidigt skede av sjukdomen och genomföra aktuell behandling
 • genomföra preliminära inspektioner
 • vaccinera barn.

Den öppna formen av tuberkulom är lika farlig som andra former av tuberkulos. Glöm inte därför förebyggande och från tid till annan kontrolleras av läkare. Och även efter operationen för att ta bort tuberkulom, glöm inte att följa säkerhetsreglerna för att undvika återfall.

Diagnosen "tuberkulom" idag är inte en mening. När allt kommer ifrån kan bara de försummade formerna inte ges till folk- eller drogbehandling.

Och även om de är ineffektiva är det möjligt att bota en tuberkulos med hjälp av en operativ åtgärd och återföra patienten till ett helt liv.