Inkubationsperiod för tuberkulos

Trots det faktum att världens medicinska samfund tar enorma åtgärder för att bekämpa tuberkulos är det fortfarande en mycket vanlig sjukdom - enligt specialister är en tredjedel av världens invånare smittade med denna infektion.

Vi kommer senare prata i artikeln om vad sjukdomen är, hur inkubationstiden för tuberkulos pågår och hur dess symptom uppträder hos barn och vuxna.

Vad är tuberkulos

Tuberkulos är en sjukdom som har smittsam botten och orsakas av mykobakterier, även kallade Koch-pinnar. De kan överföra även när man pratar med en sjuk person, och ännu mer vid tidpunkten för hosta och nysning. Och oftast har dessa mikroorganismer skadliga effekter på lungorna, men de kan också skada andra organ eller system i människokroppen.

Från det ögonblick som sjukdomens orsakssaker kommer in i kroppen tills de första symptomen på det utvecklande sjukdomen sker under en tid. Läkare definierar det som inkubationstiden för tuberkulos. Förresten är en person under den inte farlig för andra. I regel tar inkubationsperioden från 3 till 12 veckor, men ibland kan flera år passera före de första tecknen på patologi - allt detta beror bara på tillståndet för mänsklig immunitet.

När blir tuberkulos ett verkligt hot?

Om en persons immunsystem är stark, klarar det som regel det bra med mykobakterier - sjukdomen utvecklas inte och rester av den patogena floran tas bort från kroppen utan att skada den. Men i fallet när en person har några kroniska sjukdomar eller patologier skapas utmärkta förhållanden för utvecklingen av mykobakterier, vilket i slutändan leder till utvecklingen av en detaljerad bild av sjukdomen.

Det måste sägas att hela tiden medan inkubationstiden för tuberkulos varar, dess patogener multiplicerar aktivt, därför hur snabbt immunsystemet kan ackumuleras och hur mycket den mikrobiella populationen kan ackumuleras beror det på vilken typ av sjukdom den kommer att utvecklas.

Vad kan annars påverka känsligheten för tuberkulos?

I allmänhet är mottagligheten hos den mänskliga kroppen för tuberkulos orsaksmedlet ganska hög. Och den mest mottagliga för denna sjukdom är barn under två år och ungdomar, liksom äldre (över 60 år).

Förutom förekomst av kroniska sjukdomar påverkas känsligheten för Koch-pinnar också av användningen av hormonella läkemedel, liksom långtidssökande rökning och alkoholintag.

Den tid under vilken inkubationstiden för lungtubberkulos kvarstår beror direkt på hur länge den smittade personen har varit i kontakt med smittämnet, liksom koncentrationen av mykobakterier som har trätt in i kroppen. Med långvarig kontakt och hög koncentration av patogenen kan således den kliniska bilden av tuberkulos börja manifestera sig på en kortare period, dvs inkubationsperioden kommer att minskas kraftigt.

Några av de olika formerna av tuberkulos

Egenheten hos inkubationstiden för tuberkulos är frånvaron av några kliniska symptom på förekomst av patologiska mikroorganismer. De börjar bara dyka upp efter det att de är färdiga. Och ofta uppträder den beskrivna sjukdomen en viral infektion, vilket i hög grad komplicerar den tidiga diagnosen av denna allvarliga sjukdom.

Det finns två former av tuberkulos - stängda och öppna. I det här fallet kännetecknas det första av en nästan fullständig frånvaro av utsöndring av infekterade mykobakterier i miljön, och den andra kännetecknas däremot av ett högt innehåll av patogener i utsöndrat sputum. Därför behandlas den slutna formen av sjukdomen på öppenvårdsbasis, och med öppen tuberkulos är endast inpatientbehandling nödvändig.

Hur är inkubationsperioden för olika former av tuberkulos

Som redan nämnts påverkar den patologiska processen med infektion med Kochs trollband oftast de mänskliga lungorna. Men man bör komma ihåg att infektionen också kan få extrapulmonal lokalisering.

Om vi ​​jämför utvecklingen av en sluten eller öppen tuberkulos som har börjat utvecklas i lungorna (inkubationsperioden) med utlösningen av extrapulmonell tuberkulos, då blir latentperioden i det senare fallet längre. Detta beror på att de initiala morfologiska förändringarna fortfarande kommer att utvecklas i lungorna och i lymfkörtlarna, och då kommer patogenen att sprida sig till andra organ.

Är det möjligt att upptäcka tuberkulos i inkubationsperioden?

Oavsett om en sluten eller öppen form av tuberkulos utvecklas är inkubationsperioden lika gömd, och det är omöjligt att upptäcka processen som har börjat på egen hand, eftersom endast den förändrade strukturen av lungvävnad indikerar närvaron av infektion, och detta kan endast på ett tillförlitligt sätt bekräfta fluorografi. Förresten, därför bör denna undersökning genomföras årligen, oavsett hur du känner. Tidig upptäckt av ett patologiskt tillstånd hjälper till att snabbt och enkelt klara det.

Och de kliniska manifestationer som uppstår vid sjukdomsuppkomsten, som vi har sagt, uppfattas ofta som symptom på andningssjukdomar:

 • svaghet
 • apati
 • trötthet,
 • låg temperatur (37 ° С),
 • brist på aptit
 • nattsvettar
 • svullna lymfkörtlar.

Varför tuberkulos är särskilt farlig för barn

Inkubationsperioden för tuberkulos hos barn är ganska kort eftersom infektionen snabbt sprider sig genom hela kroppen, på grund av deras dåligt utvecklade immunförsvar. De första symptomen på sjukdomen börjar oftast störa barnet nästan omedelbart efter infektion.

Och precis på grund av sin snabba utveckling för barn är tuberkulos mycket farlig - det påverkar inte bara lungorna utan också andra organ, som hjärnans foder (i sådana fall utvecklas tuberkulös meningit), vilket leder till allvarliga konsekvenser. Barn som lever i dåliga förhållanden, får inte tillräckligt med vitaminer och äter illa, är mest utsatta för infektion.

Hos barn är en av metoderna för tidig upptäckt av tuberkulos Mantoux-testet, vilket gör det möjligt att bestämma förekomsten av infektion i ett tidigt skede och följaktligen att inleda terapeutiska åtgärder i tid. För att skydda ditt barn från den beskrivna sjukdomen är det nödvändigt att vaccinera i tid och övervaka barnets hälsa, eftersom denna sjukdom gäller för de som är enklare att förebygga än att bota.

Vem har risk att förvärva tuberkulos?

Inkubationsperioden för tuberkulos hos vuxna är längre, men risken för att sjukdomen kommer att utvecklas är fortsatt hög oavsett ålder. Bland vuxna är vissa grupper av människor särskilt mottagliga för den sjukdom som beskrivs. Dessa inkluderar:

 • personer med svag immunitet (särskilt HIV-infekterade);
 • långsiktiga dieters;
 • patienter som lider av diabetes eller tar hormonella droger
 • serverar tid på platser av internering
 • lider av narkotika och alkoholberoende
 • personer utan viss bostadsort
 • flyktingar och invandrare.

Resor med kollektivtrafik, resor till affärer eller andra platser med stora folkmassor kan inte utan riskera infektion med tuberkelbaciller. Och för att minska risken för att fånga en farlig sjukdom är det tillräckligt att äta rätt, härda och genomgå tester i tid.

Inkubationsperiod för pulmonell tuberkulos

Tuberkulos är en av de vanliga och farliga smittsamma sjukdomarna. Inkubationsperioden för tuberkulos kan vara länge. Sjukdomen orsakas av syrabeständiga mikrober. Läkare särskiljer två typer av sjukdomsförloppet: stängda och öppna former. Med den första typen av sjukdom finns det bara 10% chans att det kommer att utvecklas över tiden. Med det kan en person inte infektera andra. En öppen tuberkulosinkubationstid som varar länge karakteriseras av spridningen av bakterier i lungorna. Mikroorganismer kan utsöndras tillsammans med expektorant sputum, vilket ökar under sjukdom.

Oftast påverkar sjukdomen lungorna, men många fall är kända när tuberkulos hos andra organ har diagnostiserats. Varaktigheten av inkubationstiden för tuberkulos kan vara olika beroende på personens egenskaper och sjukdomsförloppet. Experter diagnostiserar denna sjukdom hos 30% av befolkningen.

Orsaker till tuberkulos

Som nämnts ovan kan den främsta orsaken till tuberkulos kallas bakterier, vilka på medicinsk språk kallas Koch-pinnar. Perioden för inkubation av tuberkulos beror i första hand på vad som orsakade sjukdomen. Anledningen till utvecklingen av diagnosen kan kallas olika egenskaper: från svag immunitet mot dåliga vanor. Följande grupper av personer står i riskzonen:

 • missbrukare;
 • personer som är i fängelse
 • HIV-patienter;
 • patienter med dålig ärftlighet
 • barn under 2 år (det är viktigt att veta att inkubationsperioden för tuberkulos hos barn är densamma som hos vuxna);
 • personer med nedsatt immunitet
 • flyktingar;
 • pensionärer från 60 år
 • människor på en strikt diet och undervisar obalanserad näring;
 • missbrukare av dåliga vanor.

Foto 1. Addicts - risk för infektion med infektionssjukdom.

Inkubationsperioden för pulmonell tuberkulos varar tills alla symptom på sjukdomen uppträder. De förekommer först efter en tid när sjukdomen passerar in i ett annat skede. För att undvika allvarlig sjukdom är det nödvändigt att engagera sig i att förebygga det.

Foto 2. Flyktingar diagnostiseras ofta med lungtubberkulos.

Stage av tuberkulos

Inkubationsperioden för pulmonell tuberkulos hos vuxna och barn varar fram till utvecklingen av sjukdomsprogression. Som någon sjukdom har den här etapperna och formerna. Alla läkare identifierade tre stadier av diagnos, vilka skiljer sig från varandra i symptomens manifestation:

 1. Primär infektion. Under denna fas utvecklas lokal inflammation där infektion har inträffat. Det är i detta skede som de första kliniska tecknen på sjukdomen uppträder, som en person skyller för svaghet och indisposition, som han mår bra. En liten hosta, aptitlöshet och vikt kan gå med. Under detta stadium utvecklas tuberkulos, där inkubationstiden är svår att misstänka.
 2. Dold infektion. Den andra etappen av sjukdomen visas endast om personen har ett försvagat immunförsvar, som inte kan bekämpa infektionen. Som övning visar, inkubationstiden för tuberkulos hos vuxna inte längre än hos barn. Mykobakterier på en snabb tid multipliceras och sprids genom hela kroppen. Med tiden bildas foci av inflammation på olika organ.
 3. Återkommande tuberkulos. Detta är den farligaste delen av sjukdomen - när fokuseringen av inflammation påverkar människans organ. Oftast påverkar angränsande organ och om kaviteten går in i bronkierna, då kan vi prata om öppen tuberkulos när en person redan är farlig för andra.

Foto 3. Mykobakterier.

Oavsett det faktum att alla dessa stadier av sjukdomen har särskiljningsegenskaper och de uttryckta symptomen, tittar ofta läkaren över den primära infektionen och skyller den på en annan sjukdom som är säker för människor. Detta beror på bristen på särskiljande symtom. Infektion av sjukdomen efter manifestationen av första etappen kan fortsätta i flera år. I det fallet, om du saknar den första graden av sjukdomen, kommer den att gå in i en dold, och sedan i det sista skedet av sjukdomen, vilket är svårt att bota.

Foto 4. Undersökning efter primär infektion.

Det är värt att notera att sjukdomens första etapp är densamma hos vuxna och barn. Men någon grad av tuberkulos är särskilt farlig för gravida och äldre, eftersom immuniteten försvagas under denna period. Det är knappast möjligt att undvika komplikationer av sjukdomen, även om det är dags att tillgripa behandlingen. Den andra etappen av sjukdomen tvärtom går fort och maximalt 1,5 månader blir till återkommande tuberkulos.

Foto 5. Tuberkulos i kroppen hos en gravid kvinna är den farligaste.

Funktioner av inkubationstiden av sjukdomen

Lungtubberkulos, inkubationstiden kan vara annorlunda, varar i genomsnitt 3-4 veckor - det här är en allvarlig sjukdom. Innan de första symptomen kommer Koch-staven in i människokroppen och attackeras av immunsystemet. I händelse av att immunsystemet är utmärkt, inträffar infektion, men om en person ofta är sjuk, går tuberkulos i ett lätt skede.

Inkubationstiden för varje person är individuell. Men ofta är det inte mindre än 3 månader, men inte mer än ett år. Komplexiteten hos denna sjukdom ligger i det faktum att dess första symtom är liknande ARVI-loppet. Vid denna tidpunkt är en person inte farlig för andra, för tuberkulos är ännu inte engagerad för människor. I genomsnitt fortsätter en tillfällig karaktär i 3 till 12 veckor efter infektion har gått in i kroppen. Infektion sker endast i området för hur håligheter bildas i lungorna och när övre luftvägarna påverkas.

Foto 6. Temperaturen stiger vid infektion med tuberkulos.

Som en övning visar varje 10 person som har blivit sjuk tills ett halvår har asymptomatisk tuberkulos. Och efter inandning av andfåddhet, hosta, huvudvärk och svagheter, skyller personen på förkylningen och om dessa symtom inte går bort efter en månad börjar bara de sjuka att bli oroliga. Varaktigheten av sjukdomsperioden utan externa tecken beror direkt på lokaliseringen av inflammation och mänsklig immunitet.

Denna sjukdom kan inte identifieras oberoende, en kvalificerad specialist och en omfattande undersökning kommer att krävas. I praktiken finns det många fall då läkare förvirrade tuberkulos med ARVI. En latent sjukdom anses vid en tidpunkt då symptomen är frånvarande - detta tillstånd kan vara i flera år.

Foto 7. Människans immunförsvar.

Ett tydligt symptom på sjukdomen kan kallas temperatursteg, men inte mer än 38 grader. Med tuberkulos manifesterar sig detta symtom på kvällen, före nattens sömn, och kvarstår länge. Och även om termometerns märke är 37,5 under lång tid, är det ett brådskande behov att konsultera en läkare. Tillsammans med detta symptom på sjukdomen uppträder patienten frossa, svettningar och ökad hjärtfrekvens ökar.

Trots det faktum att varaktigheten av en asymptomatisk period kan vara i åratal är tuberkulos en farlig sjukdom som ofta leder till döden. Därför är tidig diagnos och behandling viktiga.

Foto 8. Fluorografi.

Diagnos av sjukdomen i ett tidigt skede

Eftersom sjukdomen kan bestå länge och inte producerar sig, är en tidig diagnos vid primär tuberkulos nödvändig. Särskilda åtgärder för att diagnostisera sjukdomen är följande:

 • Mantoux test - hos barn;
 • fluorografi - hos vuxna.

Foto 9. Mantoux test hjälper till att diagnostisera sjukdomen hos barn.

Det bör noteras att under incubationstiden av sjukdomen visar Mantoux-testet och fluorografin frånvaron av tuberkulos. Och därför, efter kontakt med infekterade personer, bör man inte testa, men sök råd från en läkare. Hittills kan det bästa sättet att upptäcka tuberkulos i de tidiga stadierna kallas ett tuberkulinprov. Diagnos av sjukdomen är viktigt att utföra i de tidiga stadierna, under inkubationsperioden, för att snabbt börja återhämta sig.

I mitten av 2011 publicerade ryska forskare ett antal uppgifter om det nya systemet för diagnos av tuberkulos. Grunden för detta system är ett nytt läkemedel - diaskintos. Med det kommer läkare att kunna identifiera patienter (främst barn) som har en allergisk reaktion på ett renat tuberkulöst allergen. Men hittills, som ett sätt att diagnostisera tuberkulos, fortsätter de att använda testet med tuberkulin, vilket innebär att en viss procentandel positiva resultat kan vara falska.

Initialt, med symtomen på denna diagnos, ska patienten kontakta en allmänläkare eller barnläkare som lyssnar på klagomål och undersökningar. Det är viktigt att veta om en person har kontakt med en patient med tuberkulos. I detta fall är även enkel konversation viktig eftersom smittsamma sjukdomar överförs av luftburna droppar.

Den första diagnostiska metoden kan kallas bröströntgen. Andra förfaranden inkluderar följande:

 • biopsi;
 • blodprov;
 • bronkoskopi;
 • sputumanalys
 • Lungens MR
 • Molekylär genetisk analys.

Foto 10. Läkare undersöker ett blodprov för en noggrann diagnos.

I händelse av att diagnosen är bekräftad måste läkaren bestämma läskens exakta plats, sjukdomsstadiet och närvaron / frånvaron av komplikationer. I termer av tuberkulos kan terapeuten utfärda en hänvisning till en specialist för vidare behandling. Det är värt att veta att för att bestämma den exakta diagnosen är det nödvändigt att diagnostisera sjukdomen med hjälp av flera metoder. Behandling av infekterade patienter utförs endast på sjukhuset, eftersom de är farliga för miljön. Isolering är en nödvändig åtgärd efter en diagnos.

Pulmonell tuberkulos - inkubationsperiod

Hur uppträder tuberkulos, hur länge stannar inkubationstiden? Trots de åtgärder som modern medicin tar för att bekämpa lungsjukdomar är tuberkulos fortfarande ett vanligt och farligt hälsotillstånd som är viktigt att behandla som det upptäckts. Som läkarna säger är 1/3 av planeten för närvarande infekterad med mykobakterier som orsakar lungpatologi.

Tuberkulos hos barn och vuxna visar karaktäristiska tecken som är viktiga att vara uppmärksamma, eftersom patologins öppna form överförs från person till person av luftburna droppar.

Vad är lungt tuberkulos?

Tuberkulos är en infektionssjukdom som utvecklas i lunghålan. Dess patogen är mykobakterier, även kallad Kochs bacillus. Att hämta denna sjukdom är ganska enkel, eftersom denna typ av bakterier snabbt tränger in i människokroppen och börjar sin negativa effekt i den.

Som det är känt, överförs den öppna formen av patologi från en sjuk person till en frisk genom att andas, så att alla kan bli smittade med lungtubberkulos bara genom att andas med en smittad person i samma rum, prata med honom eller använda vissa personliga saker.

Ofta påverkar tuberkulos i lungans hålighet, men ofta utvecklar patologin på andra inre organ av personen, som bryter mot deras integritet och funktionalitet. Dessutom påverkar sjukdomen ofta system i människokroppen, vilket medför att patienten förlorar förmågan att leda ett normalt liv.

Idag skiljer moderna mediciner 2 former av patologi - öppna och stängda. Den öppna formen manifesteras genom spridningen av farliga bakterier i luftmiljön, vilket leder till massiv infektion. Den slutna formen präglas av frånvaron av mykobakterier som släpps ut i miljön.

Öppna och stängda former har olika symtom och tecken på spridning i hela kroppen. Till exempel kännetecknas den öppna formen av frisättningen av sputum, som innehåller sjukdoms orsakssamband (Kochs trollstav).

Behandla former av lungpatologi hos barn och vuxna måste också vara olika:

 1. Den öppna formen behandlas endast på sjukhuset med hjälp av läkemedel och vissa förfaranden.
 2. Den slutna formen behandlas hemma med alla rekommendationer från läkaren.

Inkubationstiden för sjukdomen gör det möjligt för en specialist att identifiera orsaken till sjukdomen, samt förstå de negativa effekterna av mykobakterier på människokroppen, i synnerhet - lungans hålighet.

Det är möjligt att avslöja patologins form och svårighetsgrad vid leveransen av vissa analyser, som doktorerna föreskriver vid sitt första besök.

Inkubationsperiod för tuberkulos

Perioden från vilken mykobakterier har avgjort i människokroppen, nämligen i lunghålan, och tills de första symtomen på sjukdomen utvecklas kallas inkubation. Vad betyder detta? Inkubationsperioden gör det klart hur länge Kochs trollstav är i kroppen och hur snabbt det sprider sig genom lunghålan. Baserat på detta kan läkaren inte bara bestämma sjukdomsformen, men också behandlingstiden, eftersom varje organism är individuell, därför utvecklar mycobakterierna beroende på immunsystemets tillstånd och infekterar lunghålan en annorlunda tid.

I genomsnitt uppträder de första symptomen hos barn och vuxna vid 3-12 månader av infektion med Kochs sockerrör.

 • Tecken på öppen form förekommer i 5-12 månader;
 • Symptom på den slutna formen kan observeras efter 3-5 månader av sjukdomen.

Därför är det viktigt att du besöker läkaren när du upptäcker ovanliga symptom hos barn och vuxna, eftersom infektionen i kroppen utvecklas väldigt snabbt.

Inkubationstiden för pulmonell tuberkulos kännetecknas av att bakterier tas in i andningsorganet, som omedelbart utsätts för immunitet - om en person utför alla sina uppgifter och funktioner dör Koch-fästet snabbt och släpps ganska snabbt i miljön. I detta fall stannar utvecklingen av tuberkulos. Om immunsystemet försämras börjar emellertid bakterierna snabbt att attackera lunghålan, vilket leder till infektionens utveckling. Detta görs enligt följande: bakterier tränger in i blodflödet, där de snabbt sprids genom hela kroppen och kommer in i lungorna, vilket leder till inflammation. Efter en tid är inkubationsperioden över och patienten uppmärksammar utseendet på de första tecknen på sjukdom som utvecklas i lungorna.

De öppna och stängda formerna i kroppen utvecklas en annan tid, så i detta fall ger inkubationstiden läkaren tydlig bild av sjukdomen och den behandling som är viktig att utföra på kort tid omedelbart efter diagnosen.

Det är också värt att notera att Mantoux-testet är negativt under inkubationsperioden, vilket innebär att det är omöjligt att upptäcka lunginflammation på ett tidigt stadium. Sjukdomen kan bara diagnostiseras hos barn och vuxna med de första symptomen.

Symtom på tuberkulos

Omedelbart bör det noteras att det inte alltid är möjligt att känna igen sjukdomen eftersom symtomen ofta saknas i patienten.

I det här fallet kan det enda mätmåttet kallas fluorografi, vilket visar doktorn om förekomsten av inflammation i lunghålan.

De första symptomen på tuberkulos jämförs ofta med tecken på förgiftning av kroppen (förgiftning).

Dessa inkluderar:

 • viktminskning
 • temperaturökning till 37 grader, som kan kallas obetydlig;
 • slöhet och generell svaghet;
 • apati;
 • sömnlöshet eller en dålig nattsömn;
 • hudens hud, speciellt i händer och ansikte;
 • brist på aptit länge.

Som du kan se kan dessa symtom inte kallas karakteristiska, eftersom de utvecklas i närvaro av många sjukdomar i kroppen, allt från förgiftning och slutar med influensa.

De klassiska symptomen som karakteriserar pulmonell tuberkulos inkluderar:

 • hosta upp sputum (öppen form);
 • smärta i bröstbenet med djupt andetag, när man hostar och när man utför stark fysisk ansträngning
 • dyspné, även i vila av patienten;
 • slem med blod.

Tuberkulos påverkar oftast lungorna, men därefter sprider bakterierna genom hela kroppen med blodflödet till tarmarna, benen och andra mänskliga organ. Detta medför att sjukdomen utvecklas i hela kroppen, vilket kräver brådskande behandling, annars är det ganska svårt att återställa funktionaliteten hos de drabbade systemen och organen.

Behandling är viktigt att genomföra efter ett besök till läkaren, som i de flesta fall sker det på sjukhuset.

Symtom, tecken, stadium och former av lungtubberkulos hos vuxna

Vad är lungt tuberkulos?

Lungtubberkulos är en infektionssjukdom som kännetecknas av utseendet av specifika inflammatoriska förändringar i lungorna. Denna sjukdom orsakas av mycobacterium tuberculosis, även kallad tubercle bacillus. Det sänds genom luften, när man hostar, pratar, nysar.

Enligt WHO finns det upp till 2 miljarder infekterade människor i världen. Medicinska källor indikerar att sjukdomen för året av 100 tusen invånare i Ryssland dödade 18 personer, verkar det, siffran är inte stor. Men baserat på det totala antalet människor i landet visar det sig att tuberkulos kommer att döda 25 000 personer på bara ett kalenderår. Även om de senaste 13 åren har dödligheten av denna sjukdom minskat med nästan 45%.

Inkubationsperiod för pulmonell tuberkulos

Från det ögonblick som kochstaven kommer in i kroppen, och tills personen utvecklar de första symtomen på sjukdomen, passerar en viss period, kallad inkubationsperioden. Varje person har en annan tidsram, men varar minst 3 månader och inte mer än ett år. Även om det ögonblick då bakterien går ut från inkubationsstadiet kan ofta misstas för symtomen på en vanlig SARS.

Under inkubationsperioden inträffar följande: alla mykobakterier i luftvägarna attackeras av immunitet. Om han klarar sig bra med sina egna funktioner, dör de. I detta fall utvecklas inte sjukdomen. Om immunsystemet misslyckas, fortsätter mykobakteriet sin resa genom luftvägarna, absorberas i blodet och kommer in i lungorna och börjar orsaka inflammation i dem. Vid slutet av inkubationsperioden uppträder de första symptomen på sjukdomen.

Det är viktigt att en person inte är infektiös i det här läget för dem som är omkring honom. Dessutom ger Mantoux-testet negativa resultat, vilket väsentligt komplicerar diagnosen av sjukdomen i de tidiga stadierna.

Tidiga tecken på lungtubberkulos

Du måste vara uppmärksam på din egen hälsa och uppmärksamma de minsta förändringarna i din egen kropp för att inte missa de tidiga tecknen på pulmonell tuberkulos. Detta är viktigt eftersom sjukdomen ofta inte manifesterar sig och kan detekteras först efter att ha genomgått röntgen.

Följande symtom ska varna en person:

Hyppig och omotiverad yrsel.

Apati och slöhet.

Sömnstörningar och överdriven svettning under vilodag.

Pallor i huden.

Rodna på kinderna.

Oförklarlig viktminskning.

Brist på aptit, inte förknippad med gastrointestinala sjukdomar.

Låg kroppstemperatur inte överstigande 37 ° C.

Om ett eller flera symptom upptäcks är det vettigt att konsultera en läkare och genomgå inte bara en röntgen, utan också en röntgenröntgen i lungorna.

Andra symptom på pulmonell tuberkulos

På ett sent stadium av sjukdomen manifesterar tuberkulos sig mer uttalad. Det kännetecknas av följande egenskaper:

Konstant hosta med och utan sputum.

Dyspné, där en person känner en akut brist på luft även efter lite fysisk ansträngning.

Wheezes som läkaren kan uppmärksamma medan han lyssnar. Deras intensitet och egenskaper låter sig inte till en specifik beskrivning, eftersom de kan varieras: torr och våt.

Glitter i ögonen, blekhet i huden.

Skarp viktminskning, upp till 15 kg eller mer.

Utseendet av blod i sputumet.

Utseendet av smärta i bröstbenet, både under djupt andetag och i vila. Detta symptom uppträder i händelse av att processen har flyttat till pleura.

Om de två sista tecknen hittades betyder det att personen är sjuk med en komplex form av tuberkulos och han visas tidigt på sjukhusvistelsen. Ofta händer det att sjukdomen, som börjar i lungorna, passerar genom blodet till tarmarna, till benen och till andra organ.

Temperatur i pulmonell tuberkulos

Hypertermi är en av de ledande tecknen på infektion i kroppen med Mycobacterium tuberculosis. Det är denna reaktion av kroppen ofta före alla större manifestationer av sjukdomen och är ett kliniskt tecken på lungskador. Denna sjukdom kännetecknas av vidhängande höga termometervärden (i den akuta formen av tuberkulos och i fallös lunginflammation) och subfebrila värden (i den fokala, infiltrerade och spridda formen).

Sällan, men följande typ av feber uppträder: Temperaturen stiger till en låg nivå på morgonen och minskar på kvällen. Med aktiva, progressiva former av sjukdomen kan temperaturen nå 41 ° C.

Hosta för lung tuberkulos

Hosta för lungtubberkulos har följande egenskaper:

Hosta våt. Personen känner att det finns en klump i bröstet och försöker hela tiden att hosta upp hans. Detta beror på det faktum att slem ackumuleras i bronkierna som ett resultat av den inflammatoriska processen. Det stör den normala luftcirkulationen, stör gasutbytet i alveolerna. Därför utvecklar en person en skyddande reflex - en konstant hosta, som är utformad för att rensa lumen för normal passage av luften. Men på grund av det faktum att mucusen ständigt anländer, uppstår hosta om och om igen.

Anfallens natur är oftast långvarig. Detta beror på det faktum att patienten, vid försök att hosta slem, påkänner pleura och membran, vilket orsakar tryck i lungorna och nedsatt ventilation. Detta leder till spridning av inflammation och orsakar andningssvårigheter, och därmed nya hostproblem.

Hosta med tuberkulos uppträder oftast med sputum. Det är en specifik blandning av pus och slem. Det har ett stort antal patogener, vilket förklarar förekomsten av tuberkulos. I början av tuberkulosutvecklingen är mucus klar och lätt, sen blir den rostig på grund av blodföroreningar. I sista skedet börjar en person att läka upp med blod ensam, med tillsats av pus. Utsläpp har en obehaglig försvagad lukt.

Förstärkning av hosta uppträder oftast när en person befinner sig i en benägen position. Därför övertar anfall ofta patienten under en natts sömn. Detta beror på överdriven slemproduktion och dess stagnation, när en person förblir oförändrad under lång tid. Det kan också finnas bröstsmärta och ständig uppmaning att hosta. För att lindra patientens tillstånd kan vila på höga kuddar.

Är lungtubberkulos smittsam eller inte?

Denna sjukdom är mycket farlig och smittsam, särskilt med tanke på hur många människor lider av tuberkulos. Överföringsläget är luftburet. Försäkra mot ett möte med en farlig mykobakterie kan inte en person. Dessutom kan inte bara människor bli bärare av sjukdomen, men också insekter, som flugor och kackerlackor.

Det finns en tro på att en person är smittsam om han är bärare av den öppna formen av sjukdomen. Detta är faktiskt fallet. Tuberkulos i sluten form överförs inte. Men faran ligger i det faktum att sjukdomsövergången från en sluten form till en öppen man inte alltid kan märkas i tid. Symptomen är lätt förväxlade med förkylning, medan personen redan är en fara för andra. Och i ett år infekterar en person som lider av en öppen form minst 15 personer. Det är därför sjukdomen är så vanlig på planeten.

Stage av lungtubberkulos

Det finns tre stadier av lungtubberkulos:

Primär infektion. Inflammation utvecklas lokalt i det område där infektionen har slagit. I detta fall kommer bakterierna in i lymfkörtlarna och ett primärkomplex bildas. Som regel känner en person bra, ibland finns det primär tecken på infektion.

Steg av latent infektion. Om immunförsvaret försvagas börjar mycobakterierna föröka sig och sprida sig i hela kroppen. Foci av tuberkulos bildas, lokaliserad i olika organ.

Återkommande vuxen tuberkulos. Formade foci av sjukdomar börjar påverka organen. Oftast påverkas lungorna. Om kaviteterna som bildas inuti dem går igenom i bronkierna, blir personen infektiös mot dem omkring honom och du kan prata om sjukdomsöppningen.

Pulmonell tuberkulos bildas

Sjuka formerna kan vara olika. Det beror på den form av tuberkulos som prognosen och behandlingsmetoden till stor del beror på, liksom hur farlig sjukdomen kommer att vara för andra och för Kochs stavens bärare.

Infiltrativ pulmonell tuberkulos

Denna form av sjukdomen kännetecknas av det faktum att inflammatoriska förändringar av exudativ natur bildas i lungorna (det vill säga processerna förekommer direkt inom inflammationsområdet). Fallös nekros bildas i mitten - vävnaden blir liknande proteinmassan som består av stugaost. Förfalskningsprocessen är ganska dynamisk. Carry caseous lunginflammation hör till samma form av tuberkulos, men nekros är mer uttalad med den.

Ibland fortsätter den infiltrativa formen i praktiken (det vill säga omärkbar för personen själv) och detekteras endast när personen genomgår en röntgenundersökning. Ett uppenbart symptom på denna sjukdomsform är tidig hemoptys, med ett ganska tillfredsställande tillstånd hos en person. Ofta utvecklas sjukdomen under lunginflammation, bronkit, långvarig influensa etc.

Disseminerad pulmonell tuberkulos

Denna form av sjukdomen uppstår som ett resultat av det faktum att mykobakterier sprids i hela kroppen genom blodet eller lymfsystemet, och ibland på båda hållen. Om spridningen uppträder i blodet, bildar foci i den övre lungen. Om lymfsystemet, då i nedre sektionerna finns ett stort antal foci. Medan den generaliserade versionen av den spridda formen är ganska sällsynt, med övervägande lungskada i nästan 90% av fallen.

Det finns många alternativ för förekomst av denna form av sjukdomen, såväl som kliniska manifestationer. Uppkomsten av tuberkulos kan vara både subakut och kronisk. I det första fallet börjar sjukdomen sakta, ökningen av symtom sker gradvis, men förgiftningen är ganska uttalad. Ofta finns det lesioner utanför lungorna. Denna form är karakteristisk för både den första etappen av sjukdomsutvecklingen och den andra.

Cavernous pulmonary tuberculosis

Den cavernösa formen har ett antal egenskaper och kännetecknas primärt av närvaron av en tunnväggig hålighet som uppträder på lungvävnaden. Mer aktivt börjar grottorna utvecklas när tuberkulom börjar sönderfalla eller när andra former av tuberkulos utvecklas, ofta infiltrativa.

Primär infektion är alltid dold. Bakterier går oftast in i kroppen via en aerogen väg. Katarrhalfenomen börjar dyka upp senare när väggarna runt kaviteten blir tjockare. På den radiologiska bilden synlig hålighet, som har formen av en cirkel. Behandling sker med flera typer av läkemedel, i kombination med fysioterapi och immunostimulerande läkemedel.

Fiberlungtubberkulos

Ett distinkt kännetecken hos den fibrösa formen är närvaron av ett fibröst hålrum, utseendet av motsvarande förändringar i lungvävnaden. Samtidigt påverkas bronkierna intill kaviteten, emfysem, bronkiektas och pneumoskleros uppträder ofta i lungorna.

Processerna som föregår utseende av en fibrös hål är infiltrativa, knepiga eller spridda former av sjukdomen. Antalet foci kan vara både multipel och singel, grottor förekommer både i en och i båda lungorna. Det finns flera alternativ för sjukdomsutvecklingen:

Tack vare kemoterapi sjunker sjukdomen, försvärningen uppträder efter några år.

Lugna perioder ersätts ofta av perioder av exacerbation.

Ibland börjar komplikationer, mot bakgrund av fibrerande tuberkulos, att utvecklas, ofta med sjukdomens progressiva karaktär.

Fokal lungtubberkulos

Denna form är oftast sekundär. När det förekommer några foci är platsen för lokaliseringen annorlunda - den kan påverkas som en och båda lungorna. Symtom är inte uppenbart. Denna form innefattar både fräscha foci och långvariga, fibrösa lesioner. De skiljer sig i densitet, komposition, storlek.

Allvarlig förgiftning av kroppen med hosta, hög kroppstemperatur och andra symtom i fokalformen av sjukdomen sker under akutfasen. Om förändringar av fokalitet i lungorna inte avslöjar aktiva tecken, vilket framgår av röntgenundersökning, anses tuberkulos härdad.

Öppna lungt tuberkulos

Denna form är den farligaste. Vanligtvis påverkar lungorna, men andra organ kan också vara involverade i processen. Infektion sker genom inandning av patogenen. En patient med öppen form måste isoleras.

Denna term betyder att en person är smittsam mot dem som finns runt honom, eftersom han utsöndrar aktiva mykobakterier på onsdagen. För att bestämma närvaron av en öppen form kan du använda studien av sputum.

Härdningen av den öppna formen är möjlig, även om det är en ganska komplicerad process. Svårigheten är att bakterier blir resistenta mot många typer av droger. Dessutom bör sådana personer vara i långvarig isolering från andra.

Stängd lung tuberkulos

Den slutna formen av sjukdomen är motsatsen till den öppna formen. När det inte uppstår vid utsläpp av miljön smittsam mot människorna kring mykobakterier.

Denna typ av sjukdom är mycket mindre vanligt och kan inte manifestera sig länge. Endast Mantoux-testet kommer att vara positivt. Enligt några rapporter är en tredjedel av världens befolkning smittad med denna form av tuberkulos.

Komplikationer och effekter av pulmonell tuberkulos

Komplikationer av tuberkulos är patologiska processer som orsakas av den underliggande sjukdomen. Om sjukdomen inte behandlas är den mest hemska konsekvensen en dödsfall för en person.

Följande komplikationer kan också särskiljas:

Andra interna organ kan påverkas. Oftast sker detta när behandlingen inte startas i tid. I de flesta fall leder levern, dess funktion störs.

Joder kan påverkas, ben tuberkulos utvecklas, vilket leder till svår smärta, svullnad, artrit och ibland abscesser.

Lungblödning är en av de hemska komplikationerna hos den underliggande sjukdomen. I det här fallet behöver en person akut vård.

Immunsystemet försvagas, vilket gör att kroppen blir sårbar för en mängd olika infektioner. Patienten börjar oftare drabbas av influensa, förkylningar etc.

Broncholitis, i vilken en förkalkad formation observeras i bronkens lumen.

Aspergillom är en svampinfektion i lungvävnaden som kan skada blodkärlets vägg, som ligger intill formationen och orsakar lungblödning.

Tuberkulom är en tumörliknande bildning.

Reaktivering av tuberkuloseprocessen.

Bronchiectasis, där en person utvecklar ospecifik inflammation.

En person som en gång haft tuberkulos är inte immun mot konsekvenserna i framtiden. Så det finns ingen garanti för att en kvinna kan föda ett helt friskt barn. Han kan uppleva både fysiska och psykiska avvikelser. Ofta finns det en frusen graviditet och död hos barnet under födseln.

Ibland kan en person för en tid efter en sjukdom lida av huvudvärk, obehag i muskler och leder. Oftast är en liknande reaktion resultatet av behandling med potenta läkemedel. Ofta krävs återställande av tarm- och magfunktion, och det finns en störning i avföringen.

Tuberkulos och lungcancer

Kombinationen av tuberkulos och lungcancer under senare tid är inte ovanlig. Nya studier visar att lungcancer uppträder 10 gånger oftare hos personer som har genomgått tuberkulos. Därför rankas alla som lider av tuberkulos och går över 40 års ålder, rankad som en riskgrupp i onkologi.

De mest mottagliga för lungcancer är rökare som har en stor upplevelse, människor som har metatuberkulos-syndrom och de personer som har utsatts för olika cancerframkallande faktorer under lång tid.

Oftast är diagnosen lungcancer etablerad hos personer med kroniska former av tuberkulos och fibrösa formationer i vävnaderna. Ett annat problem med sådana människor är svårigheten att diagnostisera. Röntgenundersökning kan inte ge en komplett bild och ytterligare metoder krävs - cytologiska och histologiska. När lungcancer detekteras krävs kirurgi.

Diagnos av pulmonell tuberkulos

Diagnos av sjukdomen innehåller instrumentala, immunologiska och laboratorieforskningsmetoder och består av flera på varandra följande steg:

Lyssna på patientens klagomål, läkarna uppmärksammar närvaron av andfåddhet, generell svaghet, viktminskning, hosta och sputumets natur.

Samla historien om sjukdomen. Samtidigt är det nödvändigt att ta reda på om personen hade kontakt med patienter med tuberkulos, hur sjukdomen började och hur den fortskrider.

Därefter genomförs en allmän undersökning som innefattar observation av huden, studien av lymfkörtlar och lyssnar på lungorna med en speciell enhet, phonendoskopet.

Om du misstänker en eventuell närvaro av sjukdomen, utförs ett Mantoux-test. Samtidigt introduceras patogenens antigen i människans hud, efter några dagar undersöks injektionsstället och kroppens immunsvar. Om en infektion har inträffat kommer reaktionen att vara ganska uttalad: fläcken är stor. Det bör emellertid förstås att endast med hjälp av denna teknik är det omöjligt att göra en diagnos, eftersom tuberkulinprovet ofta ger falska resultat.

En person som misstänks ha tuberkulos skickas till röntgenstrålar i lungorna. Denna studie låter dig se några förändringar i dem och att misstänka sjukdomen närvaro. Men för att helt bekräfta diagnosen eller att avvisa hans röntgenstrålar kan inte.

Därefter måste patienten passera sputumet för analys. Minst tre slag är föremål för undersökning. Om patogener finns i sputumet och karaktäristiska förändringar ses på röntgenstrålen, så upprepas tester för att bekräfta diagnosen. Om ett positivt resultat bestäms med sjukdomsformen och föreskriva lämplig behandling.

Ytterligare forskningsmetoder är följande:

Bronkoskopi, som tillåter användning av en speciell enhet för att inspektera lungorna från insidan. Också under denna studie är spolor gjorda av alveolerna och bronkierna, sedan undersöks deras cellulära komposition och närvaron av patogenet detekteras. Vid behov samlas det drabbade området upp under bronkoskopi.

Punktering i pleurala regionen görs i närvaro av tuberkulös pleurisy i lungan. Efter samlingen görs en undersökning av kompositionen och närvaron av motsvarande mykobakterier i den.

En biopsi av det drabbade området utförs för att studera sin cellulära komposition. Om ett granulom hittas, är diagnosen inte längre ifrågasatt.

Om diagnosen med ovanstående metoder är svår, använd sedan PCR. För detta tas blod för analys.

Hur är behandlingen?

Behandlingen av sjukdomen har särskilda mål:

Eliminering av kliniska manifestationer, liksom laboratorie tecken på sjukdomen.

Återställande av mänsklig prestation. Återgå till det vanliga livet.

Fortsatt upphörande av bakterier, vilket måste bekräftas av särskilda studier.

Eliminering av destruktiva, fokala och infiltrativa manifestationer av sjukdomen, frånvaron av aktiva tecken på sjukdomen vid röntgenundersökning.

Behandlingen görs i en tuberkulosautomat. Den ledande metoden är effekten på mykobakterier med hjälp av droger. I det här fallet är ett läkemedel inte tillräckligt, de brukar användas i ett komplex enligt ett visst schema.

Rifamyciner, aminoglykazider, polypeptider, isonikotinsyra-hydroside, pyrazinamid, cykloserin, tiamider, fluorokinoloner etc. är aktiva mot de mykobakterier som orsakar sjukdomen. De har alla antibakteriella och bakteriostatiska egenskaper.

Om resistensen hos mykobakterier mot läkemedel observeras och behandlingen inte ger den önskade effekten, används sådana höga effektiva medel som streptomycin, rifampicin, pyrazinamid, ethambutol och några andra.

Med hjälp av läkemedelsreservat ingår amikacin, kanamycin, cyklolserin, PASK etc. Vid genomförande av farmakoterapi är det viktigt att följa vissa principer:

Behandlingen bör inledas omedelbart efter det att en diagnos har gjorts.

Läkemedel används inte separat, men i kombination.

Terapi utförs under lång tid.

Vid varje behandlingsstadium krävs medicinsk övervakning.

Ibland kräver sjukdomen operation, men det finns strikta indikationer på detta:

Kemoterapi har inte haft den önskade effekten, personen manifesterar multidrugsresistens.

Sjukdomen har orsakat oåterkalleliga förändringar i pleura, lungor, bronkier och lymfkörtlar.

Det finns livshotande komplikationer orsakade av sjukdomen.

Oftast krävs kirurgi vid etablering av cavernös, fibrös tuberkulos, liksom tuberkulom. Även om operationen utförs med andra former av sjukdomen, men mindre ofta.

I de flesta fall planeras kirurgi för tuberkulos, men ibland krävs nödåtgärd. Det förekommer i tillstånd som hotar en persons liv, såsom: intensiv pneumotorax, kraftiga lungblödningar etc.

Kontraindikationer är processens höga förekomst, allvarlig nedsättning av andningsfunktionen, njure och leversjukdom.

Förebyggande av pulmonell tuberkulos

Betydelsen av förebyggande åtgärder kan inte underskattas med tanke på förekomsten av sjukdomen bland befolkningen. Den specifika metoden innefattar först och främst vaccination. Alla vet BCG-vaccinet, vilket läggs till barn som fortfarande är på sjukhuset. Det härrör från en försvagad mycobacterium-stam som orsakar sjukdomar. Introduktionen är att producera specifik immunitet. Detta vaccin ger inte 100% garanti för att en person inte blir sjuk, men mest sannolikt kommer han att drabbas av mild tuberkulos. Immunitet kvarstår i 5 år, och därefter utförs mänsklig revaccination (vid 7 och 14). Om det finns bevis, ska vaccinet administreras innan personen når 30 år, med ett intervall på 5 år.

Det faktum att Mantoux-testet efter introduktionen av vaccinet blir positivt i 7 år är normen. Detta indikerar en bra immunitet.

En sådan screeningsmetod för undersökning, eftersom fluorografi bör genomföras årligen. Förutom tuberkulos kommer det att avslöja andra patologier i lungorna i de tidiga stadierna.

En viktig metod för förebyggande är uteslutande av kontakter med patienter. Naturligtvis, för att helt skydda dig mot infektion på det här sättet, kommer det inte att fungera, men om det finns information om att en person är infekterad med en öppen form, är kontakten med honom viktigt att undvika.

En full kost, en hälsosam livsstil, undviker dåliga vanor - allt detta kommer att bidra till att stödja immunsystemet och hjälpa det att motstå Mycobacterium tuberculosis vid ett eventuellt möte med den.

Författare till artikeln: Makarova Evgenia Vladimirovna, pulmonologist