Blackouts i lungorna på röntgenstrålar

Lungernas anatomiska struktur, deras förmåga att fyllas med luft, som enkelt överför röntgenstrålning, gör det möjligt att, under fluoroskopi, få en bild som i detalj återspeglar alla strukturella element i lungorna. Mörkningen i lungorna på röntgen reflekterar emellertid inte alltid förändringar i vävnaderna i själva lungan eftersom andra bröstkorgar ligger på lungans nivå och därför strömmar strålningsstrålen genom kroppen och projicerar en bild av alla organ och vävnader överlagda på varandra på filmen faller in i hans sortiment.

I det avseendet är det nödvändigt att tydligt differentiera lokaliseringen av det patologiska fokuset (i bröstets, membranets, pleuralhålan eller direkt i lungorna) när man upptäcker någon mörk bildning i bilden innan den svarar på frågan om vad det kan vara.

De viktigaste syndromen på röntgenbilden

På den radiografiska bilden, gjord i framprojektionen, bildar lungornas konturer lungfälten i hela området, korsad av ribbans symmetriska skuggor. En stor skugga mellan lungfälten bildas av den kombinerade uppskjutningen av hjärtprojektionen och huvudartärerna. Inuti lungfältens kontur kan du se lungens rötter, som ligger i samma nivå med de främre ändarna på 2 och 4 ribbor och en liten mörkning av området som orsakas av ett rikt kärlnät som ligger i lungvävnaden.

Alla patologiska förändringar som reflekteras på röntgenstrålar kan delas in i tre grupper.

dimbar

Visas på bilden, i de fall där den friska delen av lungan ersätts av en patologisk bildning eller substans, vilket får luftdelen att förskjutas av mer täta massor. Det observeras vanligtvis vid följande sjukdomar:

 • bronkiell obstruktion (atelektas);
 • ackumulering av inflammatorisk vätska (lunginflammation);
 • godartad eller malign vävnadsdegenerering (tumörprocess).

Byte av lungmönster

Denna grupp av förändringar kan anses vara den vanligaste. Trots den enorma listan över lungens patologier kan alla möjliga förändringar i röntgenbilden tillskrivas ett av 5 syndrom:

 • total (full) eller subtotal (nästan fullständig) blackout;
 • begränsad blackout;
 • rund (sfärisk) skugga;
 • ringformad skugga;
 • fokal mörkering.

upplysning

Upplysning i bilden återspeglar en minskning av densiteten och volymen av mjukvävnad. I regel uppstår ett liknande fenomen när en luftkavitet (pneumothorax) bildas i lungan. På grund av den specifika reflektionen av röntgenresultatet på fotografiskt papper reflekteras de områden som lätt överför strålning i en mörkare färg på grund av den mer intensiva röntgeneffekten på silverjonerna i fotopapper, har områden med mer tät struktur en ljus färg. Ordalydelsen "blackout" i bilden återspeglas faktiskt i form av ett ljust område eller fokus.

Total blackout-syndrom

Den totala mörkningen av lungan på röntgenbilden är en fullständig eller partiell mörkare (minst 2/3 av lungfältet). Samtidigt är luckor i övre eller nedre delen av lungan möjliga. De huvudsakliga fysiologiska orsakerna till manifestationen av detta syndrom är frånvaron av luft i lunghålan, en ökning i vävnadens densitet hos hela ytan av lungan, innehållet av vätska i pleurhålan eller något patologiskt innehåll.

De sjukdomar som kan orsaka ett sådant syndrom är:

 • atelektas;
 • cirros;
 • exudativ pleurisy;
 • lunginflammation.

För genomförandet av differentialdiagnosen av sjukdomar är det nödvändigt att förlita sig på två huvuddrag. Det första tecknet är att bedöma mediastinumets placering. Det kan vara korrekt eller kompenserat, vanligtvis i motsatt riktning till mörkningscentret. Huvudriktlinjen för att identifiera förskjutningsaxeln är hjärtans skugga, som är mestadels till vänster om bröstets mittlinje och mindre till höger och magen, den mest informativa delen av denna är luftbubblan, som alltid är tydligt synlig i bilderna.

Det andra tecknet som möjliggör identifiering av ett patologiskt tillstånd är en bedömning av mörkbildningens homogenitet. Med en enhetlig mörkning kan således atelektas diagnostiseras med en hög grad av sannolikhet och med ojämn cirros. Avkodning av resultaten som erhållits med hjälp av röntgenmetoden består i en omfattande bedömning av alla visuellt detekterade patologiska element i jämförelse med de enskilda patients anatomiska egenskaper.

Begränsat dämpningssyndrom

För att identifiera orsakerna till den begränsade minskningen av lungfältet är det nödvändigt att ta en bild i två riktningar - i en direkt utsprång och en sida. Enligt resultaten av de erhållna bilderna är det viktigt att bedöma vad lokaliseringen av mörkningscentret är. Om skuggan i alla bilder ligger inuti lungfältet och konvergerar i storlek med sina konturer eller har en mindre volym, är det logiskt att anta en lungskada.

Vid mörkering, med en bred bas intill membranet eller mediastinala organ, kan extrapulmonala patologier (vätskeintag i pleurhålan) diagnostiseras. Ett annat kriterium för att utvärdera begränsad dunkling är storlek. I det här fallet bör två möjliga alternativ beaktas:

 • Storleken på mörkningen följer tydligt konturerna av den drabbade delen av lungan, vilket kan indikera en inflammatorisk process;
 • Storleken på blackout är mindre än den normala storleken på det drabbade segmentet av lungan, vilket tyder på cirros av lungvävnaden eller blockeringen av bronchus.

Speciellt bör nämnas fall där det finns en mörkning av normala storlekar, i strukturen av vilken ljusfoci (kaviteter) kan spåras. För det första är det i detta fall nödvändigt att klargöra om det finns vätska i hålrummet. För att göra detta, utför en serie bilder i olika positioner hos patienten (står, ljuger eller lutar) och bedömer förändringar i nivån på den uppskattade övre gränsen för det flytande innehållet. Om vätskan är närvarande diagnostiseras en lungabscess, och om det inte är det är den sannolika diagnosen tuberkulos.

Round Shadow Syndrome

Jag anger det runda skuggssyndromet när platsen på lungorna har en rund eller oval form i två bilder tagen vinkelrätt mot varandra, det vill säga framför och sida. För att dechiffrera resultaten av röntgenbilder, när de upptäcker en rund skugga, litar de på 4 tecken:

 • form av blackout;
 • lokalisering av blackout i förhållande till närliggande organ
 • klarhet och tjocklek av dess konturer;
 • struktur av skuggans inre fält.

Eftersom skuggan som återspeglas i bilden, inom gränsen för lungfältet, faktiskt kan vara utanför den, kan bedömningen av formen av mörkningen väsentligt underlätta diagnosen. Så den runda formen är karakteristisk för intrapulmonala formationer (tumör, cysta, infiltrera, fylld med inflammatoriskt innehåll). Oval skugga är i de flesta fall resultatet av klämning av den cirkulära bildningen, lungans väggar.

Strukturen av skuggans inre fält är mycket informativ. Om, vid analys av resultaten, skuggans heterogenitet är uppenbart, t ex lättare foci, är det med stor sannolikhet möjligt att diagnostisera sönderfallet av nekrotisk vävnad (med förfallande cancer eller sönderdelning av tuberkulös infiltration) eller kavitetsbildning. Mörkare områden kan indikera en delvis förkalkning av tuberkulom.

En tydlig och tät kontur indikerar närvaron av en fibrös kapselkännetecken hos en echinokockcyst. Endast de skuggor som har en diameter på mer än 1 cm hör till syndromet i en rund skugga, skuggor med mindre diameter anses vara foci.

Ringskuggsyndrom

En ringformad plats på lungan på en röntgen är det enklaste syndromet att utföra en analys av. Som regel visas en ringformig skugga på röntgenbilden som ett resultat av bildandet av ett hålrum fyllt med luft. Det obligatoriska tillståndet enligt vilket den upptäckta blackouten hänför sig till det ringformiga skuggssyndromet är bevarandet av den slutna ringen när man tar bilder i alla utsprång och i olika positioner av patientens kropp. Om åtminstone i en av serierna av bilder ringen inte har en sluten struktur kan skuggan betraktas som en optisk illusion.

När en hålighet finns i lungan ska enhetligheten och tjockleken på dess väggar utvärderas. Så, med en stor och jämn tjocklek på konturen kan vi anta det inflammatoriska ursprunget i hålrummet, till exempel ett tuberkulärt hålrum. En liknande bild observeras i abscessen, när purulent fusion av vävnader sker med avlägsnande av innehåll genom bronkierna. Med en abscess fortsätter emellertid rester av pus oftast att vara i kaviteten och deras fullständiga avlägsnande är ganska sällsynt, därför är vanligtvis ett sådant hålrum ett tuberkulärt hålrum.

Ojämnt brett väggar av ringen indikerar förloppet av lungcancer. Nekrotiska processer i tumörvävnad kan orsaka kavitetsbildning, men eftersom nekros utvecklas ojämnt kvarstår tumörmassorna på hålets inre väggar, vilket ger effekten av "ojämnhet" av ringen.

Fokal dämpningssyndrom

Spots på lungorna större än 1 mm och mindre än 1 cm betraktas som skador. På ett röntgenfotografi kan du se från 1 till flera foci som ligger på ett betydande avstånd från varandra eller i en grupp. Om focifördelningsområdet inte överstiger 2 interkostala utrymmen i området anses skadorna (spridning) vara begränsade och med fördelningen av foci över ett större område - diffus.

Huvudkriterierna för bedömning av focal blackouts är:

 • distributionsområde och plats för foci;
 • mörka konturer;
 • intensitet av blackouts.

Med platsen för en eller flera obscuration i de övre delarna av lungan - ett tydligt tecken på tuberkulos. Flera foci med begränsad fördelning är ett tecken på brännvårds lunginflammation eller resultatet av kollaps av en tuberkulosgrotta som vanligtvis ligger något högre än det detekterade foci. I det senare fallet kan en rund eller ringformad skugga också observeras på fotografiet.

Anledningen till utseendet på en enda blackout i någon del av lungan, anser i första hand sannolikheten för att utveckla cancer eller metastasering av tumören. Skuggans klara konturer vittnar om detta. Fuzzy konturer indikerar det inflammatoriska ursprunget av blackouts.

För att bedöma intensiteten av mörkningen jämförs de med bilden av de fartyg som visualiseras i bilden. Om svärdet av fokuset är sämre än skuggan på fartyget, är detta en lågintensiv mörkningsegenskap för brännvårds lunginflammation eller infiltrerad tuberkulos. Med medellång och stark mörkering av fokuset, när svårighetsgraden är lika eller mörkare än det vaskulära mönstret, är det möjligt att bedöma dämpningen av den tuberkulösa processen.

Eftersom den omfattande spridningen av foci kan indikera mer än 100 sjukdomar, bör storleken på blackouts uppskattas för att skilja orsakerna. Således kan de minsta foci som täcker hela lungområdet, betyda pneumokoni, miliär tuberkulos eller brännvårds lunginflammation.

Det är viktigt! Oavsett vilka förändringar som observeras på lungens röntgenstråle, bör man ta hänsyn till närvaron av ett normalt lungmönster, som kännetecknas av närvaron av skuggorna i kärlsystemet, när man analyserar resultaten.

I de överväldigande majoriteten av fallen är det omöjligt att göra en slutgiltig diagnos på basis av lungens radiografi, eftersom analysen av den erhållna bilden tillåter att avslöja endast syndromskaraktäristiken hos en viss sjukdom. Om röntgenstrålar visade mörkare av något område, för att klargöra diagnosen och bedöma sjukdomsdynamiken är det nödvändigt att genomföra en uppsättning laboratorietester och ytterligare diagnostik med hjälp av MSCT, bronkografi, biopsi etc.

Vad kan innebära blackout på lungorna på röntgenstrålarna

Ibland, för att hälsa, det finns inte tillräckligt med tid, ansvar, lust, äntligen medvetenhet om vikten av denna uppgift. Det är därför i medicinska institutioner, både offentliga och privata, det finns ett krav på ett antal obligatoriska undersökningar, oavsett orsaken till behandlingen. Ett av dessa förfaranden är årlig fluorografi. Läkarna rekommenderar att man genomgår det eller röntgenstrålarna i lungorna för att upptäcka sjukdomar som till exempel lungcancer eller tuberkulos. Tidig upptäckt av dessa och andra sjukdomar ökar effektiviteten av behandlingen och ökar sannolikheten för ett positivt resultat.

Det finns fall där mörkgöring är fixerad på den slutliga lungbilden, vilket orsakar känslor nära panik hos patienter. Låt oss se hur mörkningen av lungorna på röntgen ser ut, varifrån det uppstår att detta kan vara och vad är orsaken till dess bildning. Det finns många faktorer av svartvita fläckar i bilderna. Men innan du går vidare till övervägande av orsakerna till blackout och deras analys, måste du först ta reda på hur en vanlig röntgen ser ut.

Hur ser en klassisk röntgen ut?

Den klassiska bilden är den motsatta (negativa) bilden. Skillnaden mellan negativ och positiv på röntgenbilden är att det finns en invers korrespondens mellan skuggorna. Det vill säga, de lätta delarna i bilden visar organ med maximal densitet, vilka kvarhåller, absorberar röntgenstrålar och mer mörka områden, respektive mindre täta vävnader och hålrum, vilket släpper in obegränsad strålning.

De friska lungorna i bilden ser så här ut: höger - kort och bred, vänster - lång och smal, vilket motsvarar normen. Dessa områden bör vara transparenta, eftersom de innehåller en stor mängd luft och i praktiken hindrar inte röntgenstrålning.

Orsaker till fläckar på bilden

Orsakerna till fläckar kan vara många. Full avkodning kan endast ges av en kvalificerad radiolog. Det är dock möjligt att identifiera de främsta anledningarna till att det finns en blackout i röntgenbilden:

 • foci av aktiv tuberkulos och post-tuberkulos förändringar;
 • Förekomsten av en godartad eller malign tumör;
 • effekter av rökning
 • posttraumatiska skador;
 • ackumulering av intrapleurala vätskor;
 • bronkitsjukdomar;
 • förekomsten av abscesser.

En viktig roll spelas av platsens plats. Beroende på platsen - på höger eller vänster lunga, i nedre delen eller överst - kan värdet av denna mörkning också ändras. För att ta reda på den verkliga orsaken till skuggan i bilden är det nödvändigt att konsultera en specialist.

Typer av blackouts

Fläckarna i lungorna i röntgenbilden är markant olika från varandra i utseende. Det kan vara en mörk eller vit fläck. Det finns sådana avvikelser som ökat (vid akut bronkit, lunginflammation) eller tyazhnye rötter (som indikerar kronisk bronkit, rökning) samt bilaterala linjära skuggor (vid tuberkulös infiltration och grotta). Det kan inte ens vara en plats, men bara en vit prick. I medicin är det vanligt att klassificera blackouts i flera grundläggande typer:

 • ojämn;
 • brännvidden;
 • segment;
 • av obestämd form
 • eget kapital;
 • med närvaro av vätska.

Baserat på typen av blackout kommer läkaren att kunna göra en noggrann diagnos och föreskriva en behandlingssätt.

Fokal mörkbildning i lungorna

Skuggor av denna typ uppstår på grund av inflammatoriska, tumör-, ärrprocesser som påverkar andningssystemet eller kärlsjukdomar. Trots att storleken på sådana blackouts inte överstiger en och en halv centimeter, kan de vara orsaken till allvarliga sjukdomar. De ser ut som en liten klar skugga i röntgenbilden, den så kallade spot-nodulen. Orsaken till deras förekomst är ofta omöjlig att avgöra, vilket är naturen, i sådana fall är ytterligare undersökningar nödvändiga. Brännvidd, eller fokaliknande, varierar blackouts i storlek, plats, intensitet, är singel, multipel, diffus och spridd. Om fokala svagheter finns tillsammans med symtom som feber, huvudvärk, hosta och känsla av tyngd i bröstet, kan detta vara det första tecknet på bronkopneumoni.

Ringskuggsyndrom

Den blackout i form av en ringformad skugga på en röntgen är ett tecken på ett sönderfallshålrum. Det kan indikera flera patologier. Det viktigaste och vanligaste innebär att det var kontakt med en person som lider av tuberkulos, men kroppen kunde bifoga tuberkelbacillus i ett kalciummembran och förhindra att det utvecklas, det vill säga förkalkning bildas. Skälen till denna skugga kan också vara:

 • en abscess;
 • luftcyst;
 • sönderfallande tumör.

För en noggrann diagnos måste du genomgå ytterligare undersökning.

Rundfokusering

Brännvidd, eller rund, förmörkelser överskrider ofta storleken på en centimeter och är också bland tecknen på sjukdomsuppkomsten. Brännskuggor kräver noggrann forskning, eftersom de kan vara tecken på sådana farliga tillstånd som:

 • bronkial astma
 • Närvaron av parasiter inuti kroppen;
 • lunginflammation och lokal utbuktning (bildad genom vätskeansamling).

Orsaker till fokala eller sfäriska skuggor kan vara cysta (medfödda eller förvärvade). De kan till och med indikera utseendet av tumörprocesser av följande typer:

 • sarkom och metastaser - är maligna
 • hamartokondroma, adenom och fibroma är godartade.

Segmentär och fraktionell dimning

Förmörkelsen närvarande i fluorografi bilden kan lokaliseras som enskilda segment med ett stort antal konturer. Ofta har segmentmörkningen formen av en triangel. Tomter med liknande skuggor kan vara mer än en. För att bestämma den exakta orsaken till deras förekomst måste du genomgå en fullständig undersökning. Förekomsten av enskilda segment kan prata om:

 • endobronchiala tumörer;
 • närvaro av en främmande kropp eller mekanisk skada.

Men uppkomsten av en grupp av segment är mycket farligare och kan indikera:

 • lunginflammationssjukdom;
 • Förekomsten av tuberkulos eller andra inflammationer
 • central cancer;
 • metastaser av maligna tumörer i andra organ.

Fraktionell mörkning, men liknar en segment, men har fortfarande skillnader. Skuggans konturer är tydligt synliga och lätt definierade. De kan ha en annan form. Närvaron av sådana fläckar betyder:

 • kronisk lungsjukdom;
 • förekomst av bronkial obstruktion.

Om den nedre eller mellersta delen av lungan är mörk, indikerar detta närvaron av en malign eller godartad tumör.

Neutral dimning

Om det finns en fläck på lungorna i obestämd form, indikerar det i de flesta fall det förekomst av stafylokock lunginflammation. Denna sjukdom har flera former:

 • primär - kan uppstå på grund av den inflammatoriska processen i vävnaderna i lungorna eller bronkierna;
 • sekundär - kan uppstå på grund av utvecklingen av ett purulent fokus i kroppen.

Numera är denna sjukdom ganska vanlig. Förutom lunginflammation indikerar denna typ av mörkare vävnadsvullnad, närvaro av en tumör, blödning och andra patologier. Den exakta bestämningen av platsens källa kan erhållas efter nödvändiga laboratorietester.

Om utseendet på sådana fläckar åtföljs av metastaser, feber, svaghet och hosta kan detta betyda en cancerous tumör, inflammation i lungan eller närvaron av pleurisy.

Mörkning med vätska

Om vätska är synligt på röntgenbilden, indikerar detta ödem i orgeln. Detta tillstånd uppstår på grund av det ökade trycket i lungkapillärerna eller en minskad indikator på protein i kroppen. Ödem är uppdelat i två typer, delat av förekomsten:

 • hydrostatiskt ödem. Dess orsak är ett ökat intravaskulärt tryck, på grund av vilket vätska tränger in i alveolerna och fyller lungan. Orsaken till denna svullnad kan vara sjukdomar i hjärt-kärlsystemet;
 • membranöst ödem. Det uppstår på grund av ackumulering av toxiner i kroppen, vilket leder till att vätskan också kommer in i lungan.

För att bestämma orsaken till platsen krävs en röntgen i ytterligare prognoser, beräknad tomografi och dekryptering av de erhållna sektionerna av en professionell.

Total blackout-syndrom

Under total mörkning innebär mörkningen av hela lungfältet på röntgenbilden. Blackout kan vara singel eller dubbelsidig.

Bilateral blackout talar oftast om:

 • giftigt eller hjärtat lungödem;
 • stafylokock lunginflammation;
 • pleural schwartes.

Ensidig skuggning är också indelad i flera underarter:

Homogen mörkning kan indikera lungens atelektas eller fullständig frånvaro av ett organ (till exempel vid medfödd sjukdom). Totala skuggor observeras vid inflammatorisk infiltration eller pleural schwartes. Närvaron av intensiv mörkering indikerar sacculerat pleurisy eller omfattande lungcystst.

I allmänhet indikerar total blackout ett stort hälsoproblem, så gå igenom ett upprepat skott och kontakta en oberoende läkare - den mest korrekta lösningen.

Hur visas de på röntgenstrålning i olika sjukdomar

Röntgen kan du visuellt undersöka tillståndet av lungvävnaden, baserat på närvaron eller frånvaron av skuggor, deras form och koncentration av den normala bilden, vilket kan indikera närvaro eller eliminering av patologiska processer. Om mörkningen åtföljs av karakteristiska symtom, kan det hända att ytterligare blodprov inte är nödvändiga.

tuberkulos

Om en linjär dämpning av lungan i röntgenstrålens övre del detekteras är slutsatsen slående - det här är troligen tuberkulos. Men om det inte finns någon hosta, kan en noggrann diagnos endast göras med en fullständig undersökning av patienten. Fördröjning med detta är inte värt det, eftersom detekteringen av tuberkulos i de tidiga stadierna - nyckeln till en snabb och framgångsrik återhämtning.

lunginflammation

Om röntgenbilden visade mörka områden i lungens nedre del är det troligtvis lunginflammation. Mer tydligt kan du se symtomen på sjukdomen i bilden som tas vid klimaxen i sin kurs. På filmen är sådana specifika fläckar luddiga och har en mycket heterogen struktur.

Förekomsten av sådana skuggor hos en frisk person tyder på att han hade haft lunginflammation eller bronkit. Med full återhämtning kommer dessa platser att försvinna helt.

Lungcancer

En av de mest hemska diagnoserna förblir naturligtvis cancer. En karakteristisk plats i lungorna, synlig på röntgenbilden, kan indikera utvecklingen av denna sjukdom. Det är värt att notera att så länge storleken på formationerna är mindre än 2 mm är det svårt att göra en medicinsk slutsats om fluorografi, när de når 3 mm är det möjligt att upprätta en diagnos, för att en bild tas i två olika projektioner: en rak linje och en sida.

Förekomsten av cancer framgår av förekomsten av en skugga med en spridningskontur. En stor vit fläck sticker ut mot dess bakgrund, vilket indikerar tumörns upplösning.

För att göra en slutgiltig diagnos är det inte bara en ögonblicksbild, du måste genomgå ett komplett utbud av undersökningar utnämnda av specialister.

pleurit

Under sitt arbete måste läkare ta itu med olika vanliga symptom, såsom: hosta, feber eller, till exempel, svaghet i kroppen. Patienterna lägger som regel inte stor vikt vid dem, men sådana vanliga tecken kan vara indikatorer på vätskansamling i pleurhålan. I bilder uttrycks detta fenomen inte av några styva geometriska konturer. Darkening obscure former är patologiska förändringar i vävnaderna i lungorna och kan inte vara mer än stafylokock lunginflammation.

Enligt medicinsk statistik blir stafylokock lunginflammation vanligare. Direkt blackout i bilden talar om vävnadsödem, inre blödning, lunginfarkt, tumör och utseende av pleurvätska, liksom andra sjukdomar som kan detekteras genom laboratorietester.

Nikotinberoende

Många patienter som söker medicinsk hjälp lider av nikotinberoende, och idag är det inte ovanligt. Om röntgenstrålar visade en blackout kan orsaken vara att röka. Detta beror på att bronkierna uppstår i bronkierna, och den största svårigheten ligger i att vid första anblicken det är svårt att bestämma de strukturella gränserna för lungens rötter. De är vanligtvis för suddiga. Detta beror på att lungkärlen börjar öka på grund av andningssvikt, på grund av vilken suddning observeras på rötternas konturer. Men trots detta finns det en chans för en rökare att upptäcka olika sjukdomar i andningssystemet, inklusive tuberkulos och lungcancer.

Med paragonimiasis

I de inledande stadierna övergår paraganimos som en akut allergisk sjukdom. Under denna period är det svårt att göra en diagnos, eftersom symtomen är nästan frånvarande. Därefter visas specifika symtom, såsom hosta och bröstsmärta.

Röntgenshowkarakteristiska foci med radiell skuggning.

Med candidiasis

Platsen i bilden kan indikera närvaron av candidiasis. I vissa fall uppstår miliär mörkbildning.

Symptomen på sjukdomen liknar bronkit. En komplikation av sjukdomen kan vara pleurisy.

Med diffus pneumoskleros

Om bilden visar ökad öppenhet i lungvävnaden, kan detta indikera förekomst av diffus lungfibros. Ofta kombineras det med fokala förmörkelser.

Symptom på sjukdomen är hosta med sputum, andfåddhet och generell svaghet.

Med feber

Om blackout på fluorografi har stora fokus och skarpa kanter, är det symtom på feber. Ofta har det uttalade symtom, så en ögonblicksbild med sådana tecken är redan en ytterligare bekräftelse på sjukdomen.

Hög svettning, bröstsmärta och andfåddhet är de första tecknen på detta tillstånd.

Förekomsten av en främmande kropp i lungorna

Det händer att en fläck på röntgen i lungorna indikerar närvaron av en främmande kropp. Ofta påverkar detta barn, som tenderar att smaka allting och kan oavsiktligt svälja ett föremål. Till läkarnas skag kan sådana främmande kroppar inte alltid upptäckas med hjälp av röntgenstrålar, därför rekommenderas i sådana fall att använda sig av endoskopiska diagnostiska metoder. En av de främsta tecknen på främmande element i lungorna är närvaron av ljusfläckar. Det är också viktigt att ett lungfluorogram i sig inte kan användas för att diagnostisera, i sådana situationer krävs en högkvalificerad radiolog för att hantera denna fråga.

Helminths kan vara främmande kroppar. Svårigheten att bekämpa parasiter ligger för det mesta i svårigheten att upptäcka dem. Hittills har läkare lärt sig att identifiera dem på extra grunder:

 • skarp viktminskning
 • återkommande huvudvärk;
 • irritabilitet, sömnsvikt
 • aptitstörning
 • buksmärta, förstoppning eller omvänt diarré.

Dessa är möjliga tecken på förekomsten av parasiter i kroppen. Underskatta inte dem, eftersom de är den största faran på grund av den snabba rörelsen och sprids i hela kroppen. Således kommer det inte vara svårt för dem att tränga in i lungorna, hjärnan och andra viktiga vitala organ för vidare reproduktion.

Vad ska man göra när röntgenfläckar detekteras

Det mest korrekta beslutet i denna situation kommer inte att vara panik. Det är inte nödvändigt att behandla fläckar som hittades under lungfluorografi tills en fullständig undersökning har slutförts. Som det redan har blivit klart kan det finnas många orsaker till deras utseende, därför är det omöjligt att själv göra en diagnos utan att ha råd med en specialiserad läkare.

Om du upptäcker brott i lungmönstret, bör du kontakta en smal specialist: pulmonolog eller fisiolog. För att klargöra diagnosen ordinerar läkaren:

 • allmän och biokemisk analys av blod och urin;
 • Röntgen i de nödvändiga projektionerna;
 • Diaskintest eller sputumkultur för förekomsten av patogener av tuberkulos;
 • beräknad tomografi av lungorna;
 • bronkoskopi i lungorna eller trakeobronkoskopi, när andningsorganen undersöks med hjälp av en sond som sätts in genom näsan.

Det är inte värt att skjuta upp behandlingen på obestämd tid, särskilt om det finns en blackout på lungorna hos ett barn. Tidig noggrann diagnos hjälper till att snabbt övervinna sjukdomen.

Syndrom avrundad och fokuserad skugga med radiografi

Vad är en fläck på lungorna / vad betyder en fläck på lungan / vad betyder en fläck på en lunga

I radiologi kallas en plats en skugga. En skugga som liknar en punkt och mindre än 1 cm i diameter är en fokusskugga. En fokalskugga kallas en fokalstorlek, som varierar från 0,1 cm till 1,0 cm. Dessa patologiska foci är karakteristiska för olika nosologiska former. Av ursprung kan dessa foci vara inflammatoriska och tumörgeneser, liksom på grund av blödning, ödem, atelektas. Röntgenupplevelse visar att foci i lungorna finns i inflammatoriska sjukdomar som patologiskt förändrar strukturen hos lungparenkymen. I vårt land är foci också karakteristiska för tuberkulos (fokal tuberkulos). I praktiken finns det ofta när det finns 2-3 lesioner i en lunga, då talar radiologer om en grupp av lesioner i lungan. Oerfaren och unga specialister tar för en brännskugga sköldens tvärsnitt, skuggan av bröstvårtorens bröstvårtor och kalciumföremål i bruskens brosk.

Brännskuggan har följande egenskaper:

1) Lokalisering av fokusskugga.
2) Förekomsten av fokuseringsskuggor.
3) Konturerna för fokalskuggor.
4) Intensitet av fokusskugga.

I denna patient avslöjas en lesion i mitten av den högra lungen med ett sönderfallshålrum i mitten (indikerad med en pil). Enligt kliniken diagnostiserades patienten med tuberkulos.

Vitpunkt på lungens röntgen / vita fläckar på bilden av lungorna / vita fläckar i lungorna / två fläckar på lungan / lungsjukdomen i lungan

För varje sjukdom finns en karakteristisk lokalisering av utbrottet. För tuberkulos (fokal tuberkulos och tuberkulom) präglas av lokalisering i lungans topp och under nyckelbenet. I lunginflammation kan lokalisering vara vilken som helst, men för inflammatoriska lungsjukdomar är en grupp foci karakteristisk (2-3 foci). För perifer lungcancer eller tumörmetastas är en karakteristisk egenskap på en röntgenbild en enda skada utan tecken på förkalkning.

Skisserna i fokus är skarpa och oskärpa. Oskärpa konturer indikerar ofta en inflammatorisk orsak till lesionens ursprung. Om vi ​​på röntgenbilden träffar ett enda fokus med skarpa konturer, som inte finns i toppunktet och subklaverområdet, tyder radiologen på perifer cancer. Ett enda fokus med skarpa konturer som ligger i toppen eller under kragebenet föreslår tuberkulos (fokal tuberkulos eller tuberkulom).

Tilldela följande struktur av fokus - homogen eller heterogen. Om vi ​​betraktar exemplet lungtubberkulos, kan vi med hjälp av dessa egenskaper säga sjukdomsfasen, vilken tas i beaktande vid val av kemoterapi. Homogen fokuseringsskugga som är karakteristisk för tuberkulos i konsolideringsfasen och heterogen för tuberkulom.

Denna patient visade förändringar i lungens rötter, vilket motsvarar tuberkulos av de intrathoraciska lymfkörtlarna i en patient med långvarig feber och hosta.

Liten fläck på lung / liten fläck på lungorna / fläckarna i lungorna på röntgen /

Om det talar om intensiteten hos en brännskugga, jämför radiologer ofta intensiteten med närliggande anatomiska strukturer, till exempel med blodkärlen i lungorna.

Tilldela följande fokusintensitet:

1) lågintensitetsskugga - om fokusen visualiseras av intensitet, som en längsgående sektion av fartyget.
2) Medium intensitetsskugga - om fokus visualiseras av intensitet, som ett kärl i axiell sektion.
3) Tät fokus (högintensitetsskugga) - om fokus visualiseras av en intensitet högre än intensiteten hos lungkärlet i axiell sektion.

Med en lågintensiv skugga på röntgenbilden, beroende på kliniken, är det möjligt att misstänka brännvårds lunginflammation eller tuberkulos i infiltrationsfasen (fokal tuberkulos). En medelstark skugga indikerar dämpningen av tuberkuloseprocessen, som oftast observeras med adekvat behandling.

Radiologer separerar också separat Gon-stället eller den stallade förkalkade lesionen i lungan, vilken tillsammans med den förkalkade lymfkörtnin föreslår ett primär tuberkuloskomplex.

Varje centrum (plats) om du tittar noga är unik, och endast en erfaren radiolog kan jämföra den kliniska bilden med bilden på röntgenbilden. För att undvika onödiga diagnostiska fel utförs radiografi i två projiceringar och utförs också efter en viss tid för att bedöma fokus i dynamiken. Till exempel, om en enda skada i en lunga hittades hos en 70-årig rökare av en patients hela liv, skulle det vara mer korrekt att betrakta denna bildning som lungcancer.

En 76-årig patient har en skugga på rätt lunga. Ursprungligen var perifer lungcancer misstänkt, men diagnosen i denna patient var hamartom i rätt lunga.

Runda fläcken på lungorna / lunginflammation i lungorna på höger sida av fläcken på lungorna / fläckarna på lungorna orsakar

Den runda fläcken på röntgenbilden motsvarar röntgensyndromet i en rund skugga. Ett runda skuggsyndrom hänvisas till när följande skuggor visualiseras på en röntgenbild:

1) Singel runda skugga.
2) Solitary halvcirkelformiga skuggor.
3) Enstaka ovala skuggor.
4) Flera runda skuggor.
5) Flera halvcirkulära skuggor.
6) Flera ovala skuggor.

Också ett viktigt kriterium för att säga när en rund skugga är synlig på röntgenbilden är storleken. Storleken på en rund skugga bör vara mer än 1 centimeter, eftersom mindre skuggor är foci.

En rund skugga, som ett fokus, orsakas av olika patologiska orsaker i lungan, till exempel:

1) Den inflammatoriska processen.
2) Tumörprocess.

Också en rund skugga visualiseras med hål i lungan med vätska. Det finns också anledningar som inte är relaterade till lungens patologi, men för vilken en rund skugga visualiseras - detta är pleurans patologi. Dessa inkluderar pleurisy (inflammation i pleura), en tumör i pleura, en cyste.

Patienten har en cyst fylld med vätska.

Spots på höger lunga / fläck på vänster lunga / fläck på lungorna med fluorografi

För att föreslå vilken sjukdom den runda skuggan svarar radiologen initialt följande frågor:

1) Vilken form är en skugga?
2) Finns det en relation med de omgivande organen?
3) Vad är skuggans konturer?
4) Vad är skuggans struktur?

Formen av en rundad skugga särskiljer processen från den patologiska processen, vilken är inuti och utanför lungan. För lungpatologi är en rundad, men också ovalformad skugga, karakteristisk. Den ovalformade skuggan finns i lungans cyster, som är fyllda med vätska. Också skuggan av en oval form är en karakteristisk bild, när cysten i storlek har ökat till sådana dimensioner att den kommer i kontakt med membranet, pleura, mediastinum och bröstvägg.

Konturerna i den avrundade skuggan gör det möjligt för radiologen att fastställa orsaken till patologin, därför är de ett viktigt inslag i beskrivningen.

1) Fuzzy eller så kallas de oskärpa.
2) Tydlig eller skarp.

Fuzzy konturer för inflammatoriska sjukdomar lätt. Det är omöjligt att göra en viss diagnos i det här fallet, men det identifierade symptomet smalnar ner i differentialserien. Med klara konturer bör en lungtumör, tuberkulom eller flytande cystisk bildning som inte innehåller luft inuti antas.

Patienten har en blackout i rätt lunga, som är karakteristisk för lobar lunginflammation.

Platsen i bilden lung / röntgen ljus vit fläck / röntgen ljus ljuspunkt

En rundad skugga i sin struktur visualiseras likformig eller ojämn. Skuggan är likformig i tuberkulom, men mot bakgrund av skuggan måste kalcium vara en förutsättning. Om det finns en rund formation där det finns en hålighet inuti, så är det första som radiologer tror en tumör med sönderdelning eller infiltrativ tuberkulos i sönderdelningsfasen. Cancer är mer karakteristiskt för en rundad skugga med ett hålrum där ojämna inre konturer och ojämn väggtjocklek. För tuberkulom kännetecknas av en hålighet av liten storlek halvmåneform. Ett hålrum med vätskeinnehåll visualiseras när en cyste öppnas (utloppet av vätskeinnehåll) i bronchus, liksom i en lungabscess, som åtföljs av ett allvarligt tillstånd hos patienten.

Vid avkodning av röntgenbilder med avrundad skugga, händer det att radiologen inte medför en slutsats trots att man beaktar alla ovanstående tecken. Då är förutsättningen för diagnosen korrekt bedömning av lungvävnad, som ligger intill det patologiska fokuset. Om den omgivande lungvävnaden med oskärpa konturer är intakt, är detta ett tecken på frisk inflammation (akut och subakut fas). Fibros av den omgivande vävnaden indikerar en kronisk inflammatorisk process, som oftare är karakteristisk för tuberkulos. Kronisk inflammation av tuberkulös ursprung kännetecknas av en väg till lungrot, som visualiseras som en bronkus som dränerar hålrummet med förtjockade väggar.

Den här patienten har cancer i vänster lunga.

Andra åsikten av medicinska experter

Skicka data från din forskning och få expert hjälp från våra experter!

Vad kan det vara om det fördjupades eller intensifierades av lungmönstret på fluorografi eller röntgen i lungorna?

Radiografi i den moderna realiteten i medicin är fortfarande informativ och enkel metod. Det används vid diagnosen lungsjukdomar, hjärtan och andra organ. Fluorografi vid upptäckt av pulmonell patologi används oftare. Denna metod anses vara screening och allmänt tillgänglig.

Patienter och läkare möter ofta sådana radiologiska manifestationer som lungernas mörkare på fluorografi. Vad är den kliniska situationen som den kan associeras med? Artikeln täcker också sådana frågor som förstärkning av lungmönstret, skleros av aortan och dess bågar.

Mörkningen av lungorna på fluorografi

Först måste du förstå att röntgenbilden är en negativ bild. Det mest praktiska sättet är att se och analysera det med hjälp av ett negatoskop - en speciell skärm. Mer täta strukturer är ljusa (vita). Ju lägre densiteten desto mörkare bilden blir.

Lungorna är ett parat organ som innehåller luft och interstitiell vätska, liksom blodkärl med blod. Bilden är mörka fält. Om det finns ett ljusare område som ses på bilden med negatoskopet, säger de om fokus eller mitten av mörkare, så paradoxalt som det låter.

Vad kunde det vara?

Bland alla framväxande kliniska och radiologiska situationer av särskild betydelse är det faktum att undersökningen om fluorografi visade mörkare. Det finns olika variationer av detta fenomen.

Omfattande förmörkelse i lungorna på fluorografi. Att detta kan vara, kan bedömas först efter ytterligare undersökning. En sådan förändring i lungfältens utsprång kan orsaka inte bara lungsjukdomar utan också skador på andra organ i bröstet: mediastinum, membran, matstrupe, lymfkällor.

Nästa möjliga patologi är ett avrundat fokus eller dämpningsfokus. Den kan ha formen av en cirkel, oval struktur, ellips. Det är viktigt att förstå i detalj vad som menas med förmörkelse i lungorna på en ovalformad fluorografi. Och igen står doktorn inför frågan om lokalisering av den patologiska bildningen eller processen.

skäl

Det finns många potentiella etiologiska faktorer för den beskrivna radiologiska förändringen. Ta reda på det kan vara efter ytterligare forskning.

När en omfattande mörkering av lungorna detekteras med fluorografi, bör skälen söks med hjälp av en röntgenteknik med flera projektioner. När mediastinala strukturer flyttas mot skuggans centrum, misstänks lungkollaps, dess frånvaro (efter pulmonektomi) och även cirrhotisk deformation av lungvävnaden. Den sistnämnda situationen skiljer sig från de två första, eftersom blackouten själv har en heterogen (ojämn) karaktär.

Ibland förflyttas mediastinum och dess strukturer till motsatt sida. Om en blackout detekteras på fluorografi är det troligt att detta kan vara en stor tumörbildning eller total hydrothorax, ackumulering av luft i pleurhålorna.

De orsakande faktorerna för förekomsten av en rundad blackout kan vara följande tillstånd och sjukdomar:

 • olika typer av tuberkulos
 • lunginflammation: lobar, segmental;
 • cystisk hålighet;
 • maligna tumörer;
 • godartade neoplasmer (till exempel hamartom);
 • aneurysmal expansion av blodkärl;
 • echinokocker och andra parasitära sjukdomar.

I tvivelaktiga fall kompletteras den diagnostiska undersökningen med tomografiska tekniker.

Vad betyder förstärkning av lungmönstret på röntgenstrålen?

Lungorna har en heterogen struktur. Det här är trots allt ett komplex av strukturer:

 • alveolerna;
 • bronkialträd;
 • vener;
 • artär;
 • lymfkörtlar;
 • nervstrumpor och ändar.

Kanske förödelsen och förbättringen av lungmönstret på röntgenbilden. Vad representerar detta externt och vilka sjukdomar bör uteslutas?

Först och främst tror läkare på inflammationsförändringar i lungorna. Dessutom visar det sig i de flesta fall att dessa är restverkningar i lungstrukturen efter inflammation. Detta händer efter lunginflammation, tuberkulos.

När den inflammatoriska mekanismen för utseendet på ett förbättrat lungmönster är uteslutet är det nödvändigt att söka efter hjärtframkallande orsaker. Den funktionella diagnostikern tänker i detta fall av mitralkroppar. Dessa är olika alternativ för störningen av ventilens normala drift, vilket ger normalt blodflöde från vänstra atrium till vänster ventrikel. Om fluorografi avslöjar en ökning av lungmönstret från en tidig ålder är sannolikheten för en korrekt hypotes ganska stor. En sådan förändring i lungmönstret kan orsaka både insufficiens och stenos (kontraktion) av mitralventilen.

En mindre möjlig anledning är en ökning av trycket i lungartärsystemet. Lunghypertension exponeras endast av en kardiolog, och för att bekräfta det krävs en ekokardioskopi.

Vad mer kan du se på bilden?

På röntgenstrålar eller fluorografi, förutom mörkare, detekteras en upplysning av lungfältet. Samtidigt ser det ut mörkare än normalt lungvävnad. Deformationen av lungens rötter är också möjlig.

Röntgenstrålar är viktiga inte bara för att utesluta pulmonell patologi. De låter dig upptäcka patologiska förändringar i hjärtat och stora kärl.

Förstorat hjärta (förlängt vänster)

Vänster ventrikelhypertrofi förekommer i nästan varje patient med arteriell hypertension. Förhöjda blodtryckssiffror bestäms i sin tur av hälften av befolkningen. Därför detekteras ofta ett förstorat hjärta i bilden av fluorografi.

Hela organ som helhet kan växa, liksom några av dess individuella håligheter. Konfigurationen av hjärtskuggan beror på detta. Det är hon som kommer att driva specialisten till rätt idé och låta bygga den rätta kliniska hypotesen.

Visa en förändring i den bakre kardiophreniska vinkeln (mellan hjärtat och membranet). Under normala förhållanden är denna vinkel akut. Med hypertrofi i vänster ventrikel blir den matt. Identifiering av fenomenet tyder på att hjärtat förlängs till vänster. Fluorografi ger inte heltäckande information, så det är nödvändigt att genomföra en ultraljud för en mer detaljerad bestämning av hjärtkammarens storlek och volym.

Aortisk induration

Hjärtans skugga består av två konturer - höger och vänster. Vart och ett av dem återspeglar uppbyggnaden av hjärtkaviteterna och utflödeskärlen. Den övre delen av den högra konturen och den större hälften av vänster bildas av aortan och dess grenar.

Vi talar om metabolisk sjukdom, vilket uttrycks i ackumuleringen av överskott av fett i kärlväggen. Det kan orsaka stroke och hjärtinfarkt i destabiliseringen av aterosklerotisk plack. Komprimering av aortabågen med fluorografi är ett skäl att förskriva ett biokemiskt blodprov för att bestämma koncentrationen av kolesterol och dess fraktioner. Du kan lägga till ultraljudstekniker - ECHO-KG och ultraljudsdopplerografi.

Aortaskleros

Detta är ett annat vanligt radiologiskt fenomen. Skleros av aortabågen med fluorografi anses vara en manifestation av systemisk ateroskleros.

Om kolesterolplakor detekteras under lungröntgenstrålning, finns det större sannolikhet för kärlskador på andra ställen. Först och främst bör atherosklerotiska förändringar i krans- och njurartärerna uteslutas.

Det är möjligt att bekräfta skleros av aortabågen med hjälp av en ultraljudsteknik. För att göra detta, använd ekkokardioskopi.

Användbar video

För vad det är nödvändigt att göra fluorografi - kan du lära av följande video:

Lungens patologi på en röntgenbild: rötter, cyster och blackouts


Patologin i lungorna på röntgenbilden bestäms inte bara av anomalösa upplysningar och förmörkelse. Innan vi fortsätter till bildandet av röntgenprotokollet undersöker radiologen andra vävnader för att inte missa en minuts detalj på röntgenbilden.

Vad är lungens patologi i röntgenstrålen

Patologi av lungorna på röntgenbilden beskrivs av följande röntgenstörningar:

 1. Total blackout.
 2. Begränsad blackout.
 3. Rund skugga.
 4. Enstaka skugga.
 5. Ringformad skugga.
 6. Subsegment darkening.
 7. Upplysning.

Det finns andra radiologiska syndrom, men i bilderna på bröstkorgen är de mindre vanliga.

Förutom ovanstående formationer uppmärksammar läkaren uppmärksamhet på lungens rötter, lungmönster, mediastinumets tillstånd.

Röntgenskyltar av pulmonell arteriell tromboembolism (M. Hofers schema)

Vad är roten till lungan på röntgenstrålen

På röntgen på bröstet spåras lungens rötter på båda sidor av medialskuggan i de mediala delarna av lungfälten. De bildas av en kombination av arteriella och venösa kärl, en grupp lymfkörtlar och nervstammar. Huvudrollen i bildandet av bilden i bilden spelas av venerna och artärerna.

När du läser röntgenbilder klassificerar läkaren rötterna i 3 komponentavdelningar:

 • huvudet - bildat av stora kärlskuggor, lungartärernas grenar;
 • kroppen bildas av grenar av lungartären och andra kärl;
 • svansformad av vener som har en horisontell riktning.

Rötternas struktur är uppdelad i:

I stammen är rothuvudet representerat av en massiv bildning, som för det mesta representeras av lungartären. Smulös struktur präglas av uttalad hållfasthet, varav de flesta är grenar från artärer och vener.

På en röntgen under en scopic undersökning (genomskinlighet) kan man se en samling av förstorade lymfkörtlar mot bakgrund av rötter vid virus- eller bakterieinfektioner. Dessa formationer refererar inte till funktionella strukturer under normala förhållanden, men uppträder när inflammationen i lymfkärlen.

Patologiska rötter i bilden visar flera morfologiska varianter:

 • låg struktur
 • öka;
 • projiceringsöverlagring;
 • förskjutning;
 • ökas;
 • deformation av vaskulär typ;
 • fiberförsegling.

Om radiologen i beskrivningsprotokollet indikerar att rötterna inte är väldigt strukturella kan detta innebära tillväxten av fibrös vävnad i dem (efter inflammation eller i ålderdom) vilket gör det svårt att visualisera i bilden.

Rötterna av tyazhists enligt kärltypen är i hjärtsjukdomar och högt blodtryck, när det finns stillastående förändringar i blodförsörjningens lilla cirkel.

Rot-deformitet av den vaskulära typen förekommer i kroniska lungsjukdomar med bildandet av bronkiektas (kaviteter i bronkiets vägg).

Förskjutningen av medianstrukturerna observeras vid atelektas av lungsegmenten, tumörer, vätskeackumulering i pleurhålan.

Vad är totalt blackout

Vid röntgen kännetecknas den totala mörkningen på sidan och direktljusbilden av en vit skugga, som upptar det mesta av lungfältet. Ibland är det ensidigt och bilateralt. Orsakerna till syndromet är giftigt lungödem eller hjärtsjukdom, som åtföljs av svår hemotorax.

Så här läser du en bild med begränsad dimning

Röntgendämpningssyndrom åtföljs av en vit fläck som inte sträcker sig bortom lungloben eller segmentet. Det finns en patologi i cancer, tuberkulos, lobar lunginflammation. I närvaro av syndromet i bilden måste radiologen bestämma den exakta lokaliseringen av mörkningen per segment. Ofta, samtidigt med denna patologi deformeras lungens rötter på grund av inflammatoriska förändringar.

Subsegmentdämpning tar upp något av lungsegmentet, men täcker inte helt det.

Hur farligt är den runda och enstaka skuggan i bilden av lungorna

Den runda skuggan på röntgenstrålen har en begränsad lokalisering med runda eller ovala konturer mer än 1,5 cm i diameter. I närvaro av detta syndrom är det nödvändigt att fastställa lokaliseringen av den patologiska processen. Det kan placeras intra- eller extrapulmonärt. Orsaker kan vara mesorelom i lungorna, membranbråck och revben.

Vilka formationer av bröstorganen ger en rund skugga:

 • tuberculoma;
 • svullnad;
 • en abscess;
 • arteriovenös aneurysm;
 • cystor.

Om det finns flera runda skuggor på lungens röntgenstråle, så är det mest sannolikt cancermetastaser.

Vad är en lungcyst på röntgenbilder?


Cysten av en lunga på roentgenogrammet visas av en ringformad skugga. Vi bestämde oss för att beskriva detta röntgensyndrom separat eftersom patologin i bilden sällan observeras, därför glömmer radiologerna sina specifika manifestationer. Sjukdomen missas när dechiffrera bilder av lungorna, om läkaren inte föreskriver en sidoprojektion. Om cysten har tunna väggar är den inte tydligt synlig på en direkt röntgenbild. Bara genom att öka den i storlek eller ackumulera flytande innehåll i den, är det möjligt att överväga bildningen i bilden om den är liten.

Radiograf och CT-skanning av perikardcyst

En cyste är en lunghålighet med ett fiberhaltigt yttre membran. Insidan kan det fodras med bronkial epitel. En klar strågrå vätska inuti den orsakas av en glandulär utsöndring.

En speciell typ är en echinokockscyst i lungan. Det utlöses av parasitism i kroppen av bandenorm Echinococcus granulosus (Batch). Ett specifikt tecken på en echinokockcyst är en remsa av upplysning mellan cystens två membraner. Det bildas på grund av det faktum att patogenembryot har sitt eget hölje, men i lungorna bildas en skyddande fibrös kapsel ovanpå den, vilket begränsar patogenen från lungparenkymen. Dessa två skal ligger nära varandra, men säkrar inte, vilket ger en tunn ringformad upplysning.

Självklart bestäms patologin på lungens röntgen av en kombination av olika skuggor. De bildar en doktors uppfattning om tillståndet hos bröstorgans organ hos människor. Endast efter att ha studerat radiologiska syndrom är det möjligt att läsa roentgenogram.