Hur länge kan du leva med tuberkulos

Tuberkulos är en allvarlig och farlig sjukdom som alla människor på jorden förmodligen hört talas om.

Men inte alla är bekanta med det nog för att kunna vid rätt tidpunkt känna igen de störande signalerna i kroppen.

Det här är just den skonsamhet av denna lidelse som framträder ganska plötsligt och utvecklas mycket snabbt, varför varje dag är viktigt för att diagnostisera det och börja kämpa för det.

Personer som personligen har stött på en sådan sjukdom frågar sig själva och andra, hur kan jag bli smittade, kan det botas, vilka är komplikationerna efter lungtubberkulos och hur länge lever de med tuberkulos?

Begreppet tuberkulos och orsakerna till sjukdomen

Tuberkulos är en världsomspännande smittsam sjukdom på grund av dess stora spridning. Dess utveckling är provocerad av olika grupper av bakterier, som också kallas Koch-pinnar.

Orsaken till infektion är ofta kontakt med patienten, eftersom denna sjukdom överförs huvudsakligen av luftburna droppar.

Men det finns en annan anledning till överföring: du medvetet eller inte, kanske på grund av vårdslöshet eller okunnighet, kom du i kontakt med smittade saker. Denna överföringsmetod kallas för kontakt varje dag.

Det finns också alimentärmetoden för överföring av tuberkulos, vars mykobakterier träder in i kroppen via matsmältningsorganet. Extremt sällsynt intrauterin infektion med tuberkulos. Detta händer om barnets mor påverkas av denna infektion.

Det kan inte sägas att tuberkulos påverkar personer av en viss ålder eller social status. I världen bland de sjuka finns det många barn och unga män som blev offer för Kochs pinnar.

Tidigare ansågs det att denna infektion i princip förkortar livet för sådana populationer som fångar, drogmissbrukare och hemlösa. Nu finns det ofta hos dem som kan vara en framgångsrik företagare eller chef för en välmående familj.

I det här fallet kan människor fortsätta att engagera sig i dagliga aktiviteter, även utan att veta vilken fara som började utvecklas i kroppen.

Kochs trollstav, som är känd som den främsta orsaken till denna sjukdom, kan leva i nästan 5 månader i en gynnsam miljö. Så för henne är de råa upplysta platserna, gamla böcker och damm.

Dessutom påverkar infektionen personer som missbrukar rökning (mer än 20 cigarretter per dag) eller har ett försvagat immunförsvar, inklusive de som har HIV.

Diagnos av tuberkulos

Eftersom tuberkulos kan gå långsamt och nästan omärkligt, det detekteras under fluorografi (bröströntgen).

Denna metod med hög noggrannhet bestämmer närvaron av samma mykobakterier. Oftast används den i senare skeden, då kanske sönderfallet av patientens lungor redan har börjat.

Dessutom kan sjukdomen uppstå om du tar ett smut av sputum.

En sådan mikroskopisk metod för forskning är emellertid inte effektiv i de tidiga stadierna av sjukdomen och detektion av tuberkulos hos barn, eftersom det ofta visar ett negativt resultat.

Också experter kan ta blod för analys. Det är sant att en sådan studie kan ta 2-3 månader, eftersom Koch-fästet under laboratorieförhållanden utvecklas mycket långsammare än i människokroppen.

Med hjälp av de prov som läkaren erhållit bestäms känsligheten för vissa läkemedel. I det här fallet kan läkaren välja rätt effektiv behandling.

Symtom på tuberkulos

Som nämnts ovan kan lungtubberkulos vara i kroppen och inte uppenbaras av några symtom eller så obetydliga att en person helt enkelt inte uppmärksammar dem.

Men om du fortfarande vet om manifestationen av en sådan sjukdom och hittade liknande symtom, bör du vara uppmärksam på den och söka professionell hjälp från specialister.

Symptomatiska manifestationer kan delas in i två grupper - det tidiga skedet och de återstående stegen. Denna speciella sjukdoms förtränglighet ligger i de vanliga och kända symptomen för en vuxen.

Vi talar om ökad trötthet, känslor av svaghet i kroppen, slöhet, svaghet, apati, ansiktsfläck, vilket ofta förklaras av trängsel på jobbet.

De nästa alarmerande faktorerna är en liten ökning av kroppstemperaturen (37-37,5 C), vanligtvis på natten eller på kvällen, problem med sömn. Sedan börjar störningen av yrsel och överdriven svettning.

När aptiten försvinner och några kilo förloras utan uppenbar anledning, kommer du knappast att kunna ignorera sådana allvarliga processer i kroppen.

Under tiden kommer infektionen att förr eller senare börja manifestera sig med andra, mer alarmerande symptom.

I händelse av tuberkulos, hosta, väsande andning i lungorna, andningssvårigheter, sputumutsläpp, bröstsmärta, lätt andfåddhet och som ett resultat av denna svårighet med den minsta rörelsen, är de vanligaste problemen.

Allt detta har naturligtvis en väldigt negativ inverkan på kroppen, vilket leder till extrem utmattning. Inte överraskande diagnostiseras tuberkulos endast i senare skeden, eftersom dess symtom faller under definitionen av många andra sjukdomar.

Men dessa manifestationer kan inte kallas de mest hemska, eftersom det också finns komplikationer av tuberkulos.

Komplikationer av pulmonell tuberkulos

Om sjukdomen inte detekteras i tid, kan komplikationer inte undvikas, vilket ökar risken för dödsfall. När en host tar formen av ett permanent symptom och varje dag att bli av med den obehagliga känslan i bronkierna är svårare, så är detta det första, verkligen alarmerande symptomet.

Vidare börjar patologin manifestera sig tydligare, eftersom du kan spåra blod genom urladdning av sputum. Detta fenomen kallas redan hemoptys.

Det blir det obestridliga beviset på progressiv sjukdom och skada på lungsystemet, såväl som hjärt-, bronchus- och mag-tarmkanalen.

Emphysema, utvecklingen av en tendens till hjärtinfarkt och anfall, kronisk andningsfel, försämring av mag- och leverarbetet är andra kritiska processer som kan utvecklas i kroppen.

Med tanke på den omfattning som denna infektion kan påverka människokroppen är det inte förvånande att det dödliga resultatet ofta händer, men vissa återhämtar sig helt.

För att aldrig veta vad som är de långsiktiga effekterna av tuberkulos, bör man vara uppmärksam på symptomen i tid och fortsätta behandlingen.

Behandling och långtidseffekter av tuberkulos

För att behandlingen skall vara effektiv är det nödvändigt att tillämpa läkemedel och metoder mot tuberkulos. Den vanligaste är naturligtvis kemoterapi.

I de flesta fall bidrar det till att övervinna sjukdomen, men det händer att det här förfarandet inte kan ge någon nytta, utan tvärtom ännu större skada.

Vi pratar om allergier, vilket manifesterar sig efter droger.

Andra delar av komplex behandling av tuberkulos inkluderar besök på sanatoriumorter, kirurgi och kollapsbehandling.

Metod för behandling beror på scenen, formen och den specifika typen av sjukdomen, symtom, andra existerande åkommor. Vägen mot infektion bestäms av läkare i varje enskilt fall.

Behandling orsakar ofta de långsiktiga effekterna av tuberkulos, eftersom denna sjukdom långsamt men säkert kan spridas i hela kroppen och därmed negativt påverka alla vitala system i kroppen.

Sådana fenomen är vanligtvis allergiska eller toxiska. Hypertensivt syndrom, feber, allergi i sig, i sällsynta fall, angioödem, hänvisas till den första typen.

Den andra typen av konsekvenser beror direkt på hur mycket anti-tuberkulosläkemedel som används, liksom tillståndet för de organ som är involverade i ämnesomsättningen (metabolism).

Vissa mediciner orsakar hörselkomplikationer, medan andra har större inverkan på synen.

Den smutsiga infektionen är att den "attackerar" exakt de system som är mest känsliga och försvagade.

Lång livslängd för tuberkulos

Hur länge lever en person med tuberkulos? Detta är för komplicerat en fråga för att ge ett bestämt och korrekt svar på det.

Allting beror givetvis på varje enskild patients tillstånd, nämligen på hans livsstil, sjukdomsformen, liksom effekten av de använda metoderna.

Med en öppen form av tuberkulos beror en stor andel av dödligheten på att de flesta människor vänder sig till medicinska institutioner för hjälp för sent. Detta påverkar signifikant behandlingsprocessen, eftersom patientens tillstånd kan försämras mycket snabbt.

I denna grupp finns hiv-patienter, barn och äldre och aktiva rökare, eftersom immuniteten i början försvagas.

Men om du vänder dig till specialister i tid, utför en ordentlig diagnos och glöm inte förebyggande, då kommer sjukdomen inte att förkorta ditt liv avsevärt.

Med en sluten form av tuberkulos är allting något mer komplicerat. I detta fall är patienten i stor risk för att få ett antal allvarliga komplikationer.

Kroppen slutar nästan omedelbart att fungera på vanligt sätt, om vissa aggressiva processer blockerar sin normala funktion.

Annars kan döden undvikas. Tyvärr, med den slutna formen är restaurering och förmågan att leva mer problematisk än med den öppna.

Enligt statistiken är mer än en tredjedel av världens befolkning smittad med Mycobacterium tuberculosis. I Ukraina har denna sjukdom täckt mer än 700 tusen människor.

I Vitryssland påverkar en infektion 5000 personer varje år. Dödligheten i Ryssland är cirka 15-18 personer per 100 tusen invånare.

Sätt att förlänga din ålder för personer med tuberkulos

Alla vill leva så länge som möjligt, oavsett vilken sjukdom som helst. När det gäller tuberkulos finns det flera allmänna rekommendationer om hur man gör denna dröm till en verklighet.

Dessutom är dessa tips universella och kan vara användbara inte bara för dem som drabbas av denna allvarliga sjukdom.

 1. Ner med dåliga vanor. I själva verket vet vi alla att tobak och alkohol inte bär någonting bra i sig själva. Det är tillrådligt att följa allas moderata användning av dessa ämnen, och helst borde de helt överges. Det finns inga undantag eller alternativ till denna regel om din diagnos är "tuberkulos".
 2. Rätt näring. För att behålla alla nödvändiga organsystem i ordning är det viktigt att uppmärksamma vad du äter, hur mycket och när. Inte bara hälsan i mag-tarmkanalen, som är signifikant försvagad av tuberkulos, men även hudens, humör, naglar, hår, etc. beror på kvaliteten och användbarheten av maten. Glöm inte att i kosten är det viktigt att bibehålla en balans mellan proteiner, fetter och kolhydrater, samt konsumera mat rik på vitaminer, spårämnen och aminosyror.
 3. Solen kan skada. En lång vistelse i solen kan påverka hälsan hos ens en helt frisk person. Det är dåligt för huden, speciellt om du är i direkt solljus från 11:00 till 16:00. Naturligtvis talar vi om årets varma porer.
 4. Optimism. Klagomål om öde, tårar, despondency, själv-flagellation etc. kommer inte att hjälpa dig att klara av sjukdomen eller i allmänhet för att lyckas i livet. Läkare påminner dig alltid om att en positiv attityd är en stor hjälp till kroppen.
 5. Börja inte patologin och ignorera inte råd från en läkare. Som redan nämnts, om du vänder dig till läkare i tid, kan du rädda ditt liv. Men i händelse av till och med nedslående prognoser, ge inte upp och låt allt gå till chans. Korrekt behandling och god vila är viktigt i kampen mot tuberkulos.

Öppen form av tuberkulos

En öppen form av tuberkulos är en patologi där spridningen av viruset uppträder, i de flesta fall genom hosta.

När mykobakterier kommer in i lungvävnaden börjar förstöringen av celler, med bildandet av djupa håligheter.
Utan snabb behandling kan en patient med aktiv tuberkulos dö.

Öppen form av tuberkulos

Aktiv tuberkulos är ett tillstånd där kroppens immunförsvar inte kan bekämpa bakterierna av tuberkulos, därför utvecklas bakterier i den yttre eller interna miljön. Mikroorganismer sprider sig genom luften och påverkar vanligtvis lungorna, även om de kan involvera andra organ och kroppsdelar i den patologiska processen.

Om kroppens motstånd är låg, till exempel på grund av åldrande, undernäring, infektioner som HIV eller av andra skäl aktiveras bakterierna och orsakar en öppen form av tuberkulos.

Enligt beräkningar av Världshälsoorganisationen utvecklar 8 miljoner människor världen över varje år en aktiv form av sjukdomen och nästan två av dem dör. Varje tionde person som är infekterad med patogener kan ha öppen tuberkulos. Risken för utveckling är störst under det första året efter infektion, men formen utvecklas ofta många år senare.

Dormanta mikrober skadar inte kroppen eller orsakar symtom på sjukdomen. Detta kallas latent tuberkulosinfektion.

Det kan vara kort tid eller många år. När mikroberna aktiveras, börjar de växa och skada kroppen, då visas specifika tecken på patologi. Detta kallas aktiv eller öppen tuberkulos.

Titta på videoklipp om detta ämne.

De viktigaste symptomen på patologi

Manifestationer av aktiv tuberkulos beror på organismens individuella egenskaper.

Öppen tuberkulos kan orsaka symtom som:

 • produktiv hosta som varar 3 veckor eller längre;
 • bröstsmärta
 • sputum med blod.

Icke-specifika tecken kan innefatta:

 • svaghet eller trötthet;
 • viktminskning
 • anorexi;
 • frossa;
 • feber;
 • nattsvettar.

Dessa möjliga symtom på tuberkulos är inte tillförlitliga tecken på sjukdomen. Andra hälsoproblem kan också orsaka dessa symtom. Varje person med sannolika manifestationer av sjukdomen ska snarast möjligt kontakta en läkare så att problemet kan diagnostiseras och behandlas i rätt tid.

Risken för infektion - hur du kan få patologi

Hur kan du fånga den öppna formen av tuberkulos? Vem som helst kan bli smittad med en farlig sjukdom. När någon som lider av lungt tuberkulos hostar, nysar eller samtal, kan bakterierna sprutas in i luften. Människor i närheten kan andas in i agenter. Det är omöjligt att dra upp sjukdomen från ett handslag eller från mat, disk, sänglinne och andra föremål. De flesta andra är smittade med personer med svaga immunförsvar.

Hur blir du smittade:

 • missbruk av alkohol eller droger
 • har diabetes
 • med silikos;
 • har huvud- eller nackcancer
 • i närvaro av leukemi eller Hodgkins sjukdom;
 • vid diagnosering av allvarlig njursjukdom
 • har låg kroppsvikt
 • under vissa behandlingar (till exempel kortikosteroider eller organtransplantation);
 • under perioden med specialiserad behandling av reumatoid artrit eller Crohns sjukdom.

Om patogenerna befinner sig i lungorna, måste du vara försiktig med att skydda andra människor mot bakterier, eftersom risken för infektion med en öppen form av tuberkulos ökar flera gånger. Fråga din läkare eller sjuksköterska, de kommer att berätta vad du ska göra för att förhindra överföring av bakterier till släktingar och släktingar och hur du kan smitta dig själv.

Hur många lever med denna sjukdom

Patologi leder inte alltid till döden. Utan behandling kan livslängden variera från 5 till 30 år, hur länge de lever med den öppna formen av tuberkulos beror på många externa och interna faktorer.

Först och främst påverkar det immunförsvaret hos organismen, liksom ålder och närvaro av associerade sjukdomar.

Du kan förvänta sig att hålla ditt jobb, stanna hos din familj och leva ett normalt liv om du blir sjuk med tuberkulos. Men de måste regelbundet ta mediciner för att säkerställa positiv dynamik och förhindra att andra människor blir smittade.

Efter behandling är chansen till full återhämtning mycket hög, men inte 100% garanterad. Det finns särskilt svåra former av störningen, som nästan inte är mottagliga för de flesta antibakteriella läkemedel.

Dålig prognos för liv och hög risk skapar rökning mer än 20 cigaretter per dag. Detta ökar risken för förekomsten av patologi och farliga komplikationer i två till fyra gånger. Diabetes försämrar också prognosen.

Andra smärtsamma förhållanden som minskar risken för återhämtning:

 • alkoholism;
 • slutstadiet av njursjukdom;
 • undernäring;
 • Hodgkins lymfom;
 • kronisk lungsjukdom.

Öppet och slutet formulär - jämförelse

Personer med latent form av infektionen blir inte sjuka och har inga symptom. De är smittade med mycobacterium M. tuberculosis (Kochs trollstav), men visar inga tecken på sjukdom.

Den enda bekräftelsen är en positiv reaktion på ett tuberkulinhudtest eller ett blodprov för tuberkulos. Personer med latent form är inte smittsamma mot andra.

I allmänhet utvecklar 5-10% av de infekterade människorna utan behandling en öppen form av sjukdomen under en viss livstid. I hälften kommer det att hända inom de första två åren efter infektion.

Hos personer vars immunförsvar är svagt, särskilt hos HIV-infekterade personer, är risken att utveckla den aktiva formen av sjukdomen signifikant högre än hos patienter med normalt kroppsförsvar.

Hos en person med latent tuberkulosinfektion

 • vanligen ett hudtest eller ett blodprovsresultat indikerar en infektion;
 • normal bröst röntgen och negativt sputum test;
 • tuberkulosebakterier i kroppen lever men inaktiva;
 • inga symptom
 • mikroorganismer sprider sig inte till andra.

I vissa människor övervinnar bakterierna immunsystemet och börjar multiplicera, vilket leder till progression från slutet till öppen form av patologi. Vissa blir sjuk snart efter infektion, och andra senare, när kroppens reaktion blir svag.

Öppen tuberkulos är en mycket allvarlig sjukdom och kan leda till döden utan behandling. Den slutna formen är alltid farlig eftersom en person inte kan starta läkemedelsbehandlingen i tid.

En smittad person med öppen form:

 • ett positivt hudtest eller blodprov som indikerar en infektion;
 • en onormal bröströntgen eller ett positivt utslag av sputum, och odling inokuleras också;
 • det finns aktiva tuberkulosebakterier i kroppen;
 • många symptom uppträder, såsom hosta i 3 veckor eller längre, hemoptys, bröstsmärta, oförklarlig viktminskning och aptit, nattsvett, feber, trötthet och frossa;
 • bakterier kan sprida sig till andra
 • Behandling är obligatorisk.

Första tecken på sjukdom

Manifestationer av tuberkulos utvecklas vanligen långsamt under flera månader och år, ofta maskerade av andra förhållanden. Bakterier multipliceras mycket långsamt, så symtom på sjukdomen uppträder också långsamt, vanligtvis från flera månader till många år. Många av symtomen är vaga och kan ha andra orsaker.

De klassiska manifestationerna av aktiv tuberkulos är:

 • sjukdomskänsla;
 • nattsvettar;
 • generaliserad smärta i kroppen
 • intermittent feber;
 • viktminskning och aptit
 • trötthet.

Av de specifika symptomen är de första tecknen på en öppen form av tuberkulos en bestående hosta, som på morgonen kan vara med gult eller grönt sputum. Med tiden uppträder blodspår, även om dess stora antal är ovanligt.

Hosta anses ofta vara förknippad med rökning, astma eller en ny sjukdom, men de glömmer bort tuberkulos. Patologi orsakar en ökning av nattsvett, medan personen vaknar, blötlägger med svett.

När sjukdomen fortskrider, ökar trötthet och sjukdom och viktminskning och aptit utvecklas. Andra vanliga tidiga händelser är bröstsmärta och andfåddhet. De kan bero på bildandet av pleural effusion - ackumulering av vätska mellan tunna membran som täcker lungorna och den inre delen av bröstväggen.

Tuberkulos och inkubationsperiod

Mycobacterium tuberculosis mikrobakterier har en otroligt låg smittsam dos - mindre än 10 mikroorganismer för att initiera sjukdomen. Bakterier har en lång inkubationsperiod: från två till tolv veckor med ett intervall från fjorton dagar till flera årtionden.

De har förmågan att både hemlighet och initiering av den aktiva formen av sjukdomen. Mykobakterier, inandade av värden, infekterar lungorna och absorberas av de alveolära makrofagerna. Därefter kan de förbli inaktiva under lång tid eller börja multiplicera inuti dessa celler, vilket medför utseendet av en öppen infektion.

Enligt uppgifterna utvecklar en infekterad person en primär infektion i lungorna, som inte har några symtom, inom sex veckor efter infektion.

Då går sjukdomen in i den inaktiva fasen, som kan vara från flera veckor till flera år. Inkubationsperioden kan vara långvarig. Därför kan alla som kommer i kontakt med en potentiellt infekterad person riskera att smittas.

Hur skyddar du dig från den öppna formen av tuberkulos

Vaccination kan hjälpa till att skydda mot sjukdom. Infektionssjukdomar är ganska vanliga hos barn. BCG ges till alla barn i länder där sjukdomen är vanlig.

I länder som Storbritannien är det rekommenderat för dem med hög risk. Före vaccination ges en man ett Mantoux-hudtest för att detektera förekomsten av latent tuberkulos. Infektion anses vara den farligaste för spädbarn.

Förebyggande åtgärder består av två huvudfaser:

 • hindra utseendet hos personer med en aktiv fas i trånga platser;
 • förhindra utvecklingen av den aktiva fasen hos personer med latent tuberkulos.

Hur skyddar du dig hemma:

 1. Husen ska vara tillräckligt ventilerade.
 2. Den som hostar är skyldig att lära sig respiratorisk etikett, andningshygien och följa den lärda praxisen.
 3. Med positiva utstrykningsresultat bör tuberkulospatienter:
 • spendera så mycket tid som möjligt i friska luften;
 • Sova separat från andra familjemedlemmar i ett välventilerat område.
 • så lite tid som möjligt att vara i kollektivtrafik och på platser där ett stort antal människor samlas.

Behandling av patienter med en sluten form av sjukdomen är den mest effektiva metoden för skydd mot den öppna formen av sjukdomen.

Många personer med latent infektion utvecklar aldrig aktiv sjukdom.

En särskild högriskgrupp är:

 • personer med HIV-infektion;
 • personer som har blivit smittade de senaste 2 åren
 • spädbarn och småbarn;
 • missbrukare;
 • de äldre.

Om du har en dold infektion, måste du ta medicin.

Vad bestämmer livslängden i olika former av tuberkulos?

Tuberkulos är en hemsk och ganska allvarlig sjukdom. En person som står inför denna sjukdom har omedelbart många frågor - hur man bor, hur kan man bota tuberkulos, hur många år har du levt med det?

Varje dag blir hundratals människor sjuk med tuberkulos och dussintals patienter dör. Den härliga sjukdomen är att en person blir smittad, men bor samtidigt i månader och år, omedveten om sjukdomen.

Om patienten smittas, smittar han varje dag ett stort antal personer som han kontaktar, utan att misstänka att han är sjuk. Tuberkulos har redan hävdat och fortsätter att ta många mänskliga liv varje dag.

Tuberkulos är nådelös: han har ingen medlidande för barn eller vuxna. Att säga exakt hur många som är sjuka är mycket svåra, eftersom smittan inte omedelbart får sig att känna sig. Phlegm innehåller Kochs pinnar, vilket är orsaken till denna sjukdom. Mycobacteria bevarar vital aktivitet i flera månader under gynnsamma förhållanden för deras utveckling: på böckerna, i damm i lägenheten, i mörka och ouppvärmda rum med hög luftfuktighet.

Sannolikheten för infektion ökar också med långvarig och regelbunden kontakt med patienten, särskilt med öppen form, med nedsatt och försvagad immunitet, samt missbruk av alkohol, droger och rökning.

Hur beror livslängden på sjukdomsformen och scenen?

Hur många lever med tuberkulos?

Det är svårt att ge ett entydigt svar på denna fråga, eftersom patientens livslängd beror på olika faktorer: det påverkar:

 • vilken form av sjukdomen patienten har
 • Vilken typ av livsstil leder en person?
 • hur adekvat är pågående terapeutiska åtgärder.
till innehållet ↑

Stängd form av tuberkulos

Nästan varje enskild person på jorden är bäraren av Kochs trollstav. När mykobakterier går in i kroppen, blir de ofarliga och kan leva mer än ett år. Samtidigt manifesterar Koch-pinnar sig inte och provar inte förekomsten av sjukdomen. Det är asymptomatiskt och detekteras endast med hjälp av ett Mantoux-test eller speciella test. Denna form av sjukdomen kallas stängd. Det är inte farligt för andra.

Om vi ​​talar om den slutna formen av tuberkulos, hur många år du kan leva med och hur snabbt en person kan dö måste du påpeka att det beror på hur sannolikt komplikationerna och andra försvårande effekterna av tuberkulos ligger hos en patient. Om sådana negativa faktorer saknas kan resultatet av sjukdomen vara ganska positivt.

Men i händelse av åtminstone flera aggressiva processer kommer kroppens normala funktion att störas. I allmänhet tar återhämtningsprocessen från flera månader till två eller tre år. Dödligheten är ungefär lika för både yngre och äldre.

Öppna tuberkulos

Ett stort antal personer som är bärare av Koch pinnar, nästan friska. Mykobakterier som finns i kroppen är inaktiva och utgör inget hot.

Situationen kan helt förändras till det värre i händelse av att:

 • patienten har dåliga vanor
 • den infekterade personen har minskat immunitet
 • patienten har hiv status
 • patienten tillhör ålderskategorin "barn" eller "äldre".

I detta fall är en kraftig ökning av antalet patogener möjlig. Tyvärr är det dessa kategorier av patienter som oftast står inför dödsfall från tuberkulos. Endast en tidig start av korrekt utvecklad diagnostisk teknik, adekvat och snabb behandling och förebyggande åtgärder kan minska dessa indikatorer.

Man bör komma ihåg att den öppna formen kan gå in i ett slutet stadium, vilket är en försvårande faktor.

För att förhindra detta är det nödvändigt så snart som möjligt att börja kroppens återhämtningsprocesser.

Varför inträffar döden?

Bland alla smittsamma sjukdomar ligger tuberkulos först. Idag kan moderna specialister inom fisiologi inte äntligen vinna över denna sjukdom. Hög dödlighet fortsätter att växa. Detta är resultatet av negativa processer i samhället, liksom utvecklingen av möjliga komplikationer i kroppen.

Med tuberkulos påverkas många inre organ och hud, matsmältningsstörningar störs, blodets sammansättning försämras vilket ökar processen med ett sorgligt utfall. Allt detta bidrar till försämringen av indikatorer på dödsfall från tuberkulos.

Också viktiga orsaker till försämringen av sjukdomens förekomst spelas en viktig roll av patienterna som ignorerar uppenbara tecken på sjukdomen, sena hänvisning till specialister, ineffektiv behandling och inkompetens hos specialiserade läkare.

Enligt statistiken, i vårt land varje dag omkring 200 personer, och mer än femtio patienter dör. Tuberkulos har blivit en epidemi. Patienternas svåra tillstånd förvärras:

 • påkänning;
 • ohälsosam diet;
 • reducerad immunitet.

I avsaknad av adekvat behandling kan patienten bara leva ett par år. Men med noggrann överensstämmelse med alla läkemedelsföreskrifter och lämpliga mediciner i kombination med hemligheterna att behandla traditionell medicin, samtidigt som man observerar en normal livsstil, kommer chanserna att inte bara leva längre men helt återhämta sig, öka många gånger.

Det är bevisat att rätt behandling kan rädda patientens liv. Detta sker i 70% av fallen. I det här fallet tar hela återhämtningsprocessen från flera månader till ett och ett halvt år.

Efter att ha analyserat statistiken och upptäckt hur de dör av tuberkulos kan vi dra slutsatsen att död hos en patient med tuberkulos ofta kan utlösas av olika komplikationer. Tuberkulos kan utlösa aktiveringen av en rad olika patologiska förändringar i patientens kropp.

Så, sjukdom kan leda till:

 • emfysem;
 • kronisk andningsfel.

Dessutom påverkar denna sjukdom det kardiovaskulära systemet, vilket orsakar bildandet av lunghjärtat, vilket ökar risken för hjärtinfarkt. Tuberkulos förvärrar lever och mage.

För att fullt ut förstå varför sannolikheten för död ökar är det nödvändigt att vara medveten om andra faktorer som kan leda till det sorgliga resultatet av tuberkulos.

Död från tuberkulos kan uppstå av andra orsaker:

 • Den nästan fullständiga frånvaron av förebyggande åtgärder för att förhindra tuberkulos.
 • förekomsten av dåliga vanor
 • långvarig kontakt med virusets speciella bärare.

Vid sjukdom av denna sjukdom bör man försöka att inte ge upp och inte förtvivlan, men titta på framtiden med optimism och förstå att det är ganska möjligt att leva kvalitativt i många år efter diagnosen "tuberkulos" har gjorts.

Det är nödvändigt att följa läkarens rekommendationer, att följa en särskild diet, för att behålla tillräcklig fysisk aktivitet, att ta vitaminpreparat, att vaccineras i tid. Detta kommer att bidra till att normalisera metabolismen, öka immuniteten och öka kroppens motståndskraft mot eventuell infektion.

Oavsett om de dör av tuberkulos

Död från tuberkulos är inte en myt även idag, i det 21: a århundradet. Orsaken till denna process är ouppmärksamhet hos patienterna till de mest alarmerande symptomen och dålig behandlingskvalitet, ett inkompetent tillvägagångssätt hos pulmonologer och phthisiatricians. Det är möjligt att klara av den presenterade processen endast under förutsättning att diagnosen är korrekt och korrekt behandlad.

Allmän dödlighet data

Med lungens nederlag är andelen dödlighet alltid extremt hög, enligt WHO är tuberkulos den största smittsamma dödsorsaken i världen. Detta resultat förklaras av den höga sannolikheten för utveckling av komplikationer och kritiska processer, som är omöjliga att leva med. I händelse av tuberkulös skada påverkas interna organ (lever, njurar, hjärta och andra), hud och naturliga processer: Spjälkning, blodkompositionen förvärras, vilket accelererar det sorgliga resultatet.

Dödlighetsstatistik och hur länge en person med tuberkulos kan leva beror direkt på hans sociala status, kvaliteten på vården. Det bör noteras sådana indikatorer som:

 • år 2014 upplevde 1 000 000 barn tuberkulos och 140 000 barn dog av den presenterade sjukdomen.
 • patologisk process är en av de viktigaste faktorerna för död hos människor med hiv - det provar 25% av alla dödliga fall,
 • År 2014 utvecklade 480000 personer runt om i världen tuberkulos med en mångsidig drogresistent grad (MDR-TB), där det är extremt svårt att leva i 100% fullfjädrad liv.

Öppna tuberkulos och indikatorer

Indikatorer relaterade till mortalitet hos personer med öppen typ av patologiskt tillstånd i lungområdet är bland de viktigaste. Faren att det sorgliga resultatet kommer kommer beror på det faktum att många är för sent för att vända sig till en specialist för medicinsk rådgivning. Detta försvårar och förlänger den potentiella behandlingen.

Det är viktigt att notera att den öppna formen av lungskador kan omvandlas till ett slutet stadium vilket ytterligare försvårar processen. Detta är en annan orsak till kroppens tidiga återhämtning.

I öppen form av pulmonell tuberkulos uppfattas döden oftast av människor vars immunitet i början försvagas - människor med hiv, såväl som barn och äldre.

Det bör påpekas att för att minska indikatorerna för dödsfall och oförmåga att leva inom ramen för sjukdomens öppna typ kommer det att visa sig med tidig behandling och efterföljande korrekt diagnos samt förebyggande.

Stängd form av tuberkulos

När man talar om den slutna formen av pulmonell tuberkulos och hur mycket människor lever med det, bör det noteras att en viktig roll i processen som presenteras leder till sannolikheten för att bli med komplikationer och andra försvårande konsekvenser. I sin frånvaro kan sjukdomsresultatet vara det mest positiva. Det är dock tillräckligt att aktivera flera aggressiva processer för att patientens kropp ska sluta fungera korrekt.

Dödligheten är ungefär lika för barn och äldre. Hastigheten för den presenterade processen är direkt beroende av frånvaro eller närvaro av HIV, inkludering av andra komplikationer och kritiska processer. Återhämtning i sluten tuberkulos och upprätthållande av förmågan att leva är en mer problematisk process än i den öppna sorten.

Barndödlighet

Pediatrisk pulmonell tuberkulos är ett mycket vanligare patologiskt tillstånd än önskat. Detta beror på olika faktorer, vilka inkluderar:

 • föräldrarnas låga sociala status och som ett resultat oförmågan att tillhandahålla adekvat behandling
 • sen diagnos och början av återhämtningsprocessen;
 • brist på uppmärksamhet på de mest störande symtomen och oförmågan att förklara dem för barnet själv.

Enligt WHO står över en miljon barn varje år i världen inför den presenterade sjukdomen och 14-16% av dem dör, oavsett hur lång tid behandlingen tar. Med tanke på kritiken hos de presenterade indikatorerna bör särskild uppmärksamhet ägnas åt inte bara behandling och diagnostiska åtgärder i förhållande till det patologiska tillståndet.

Det är viktigt att aktivt delta i spridningen av information om hur länge du kan leva med tuberkulos och vad resultatet är. Med korrekt information, enligt WHO: s representanter, kommer dödsrelaterade indikatorer att minska avsevärt. För det mesta bör denna process gälla barn, under behandling som det är mest nödvändigt att stärka immunförsvaret och kroppens skyddskrafter.

Indikatorer hos äldre

Äldre människor är mest mottagliga för döden vid bildandet av lungtubberkulos. Detta beror på olika faktorer: ett försvagat immunförsvar, förekomst av kroniska sjukdomar, oförmåga att absorbera vissa droger. I vissa fall, även om en tidigt inledd återhämtningskurs, oavsett hur länge den varar, kommer resultatet fortfarande att vara ledsen.

För att minska dödligheten och hantera sannolikheten för komplikationer är det nödvändigt att utesluta all kontakt med patienten (för att inte fånga den latenta formen), leda en hälsosam livsstil och kontakta pulmonologen eller fisiologen när de första symptomen uppträder.

Med rätt behandling kommer läkare att kunna rädda patientens liv - det händer i 65% av fallen. De återstående fallen, tillsammans med förmågan att leva, leder till kritiska komplikationer och minst signifikanta grupper - till döden. För att få fullständig information om vad resultatet i ett patologiskt tillstånd, behöver du veta om komplikationerna av lungtubberkulos.

Komplikationer - huvudorsaken

Bildandet av komplikationer i någon sjukdom ökar sannolikheten för död. Som du vet, provar lungtubberkulos många kritiska processer, bland annat:

 • försämring av andningsförloppet - emfysem, kronisk respiratorisk misslyckande;
 • problem i hjärtets arbete - från lunghjärtat till insufficiens och ökad tendens till kramper, hjärtinfarkt;
 • förvärringen av de inre organens arbete - från levern till magen.

Med tanke på kritiken hos de presenterade processerna finns det inget överraskande i det faktum att de provocerar ett dödligt utfall. Samtidigt är det viktigt att vara uppmärksam på hur länge komplikationen fortsätter och huruvida den är förknippad med kraftfulla faktorer som förvärrar tillståndet. Om processen som presenteras är kontrollerbar genom medicinering eller fysiska förfaranden, utgör det ett verkligt hot mot bevarandet av livet.

Annars är sannolikheten för död hög. Detta gäller lika med barn och vuxna, såväl som män och kvinnor. För att bättre förstå varför sannolikheten för död ökar är det nödvändigt att ha tillförlitlig information om ytterligare faktorer.

Ytterligare faktorer

Andra orsaker kan påverka dödshastigheten för lungens tuberkulos, inklusive bristande förebyggande, många dåliga vanor och konstant kontakt med den som bär viruset. Dessa är bara några av de provokerande faktorer som bör noteras. Vid normal hälsa hindrar de också en person från att upprätthålla ett helt liv. Men i närvaro av tuberkulos förvärras alla processer med vital aktivitet.

Den enda tillräckliga åtgärden för att minska risken för död bör betraktas som att upprätthålla en hälsosam livsstil och efterföljande kompetent behandling. Endast detta kommer att förlänga livet för en person med tuberkulos.

Under de senaste åren har WHO genomfört särskilda informationsprogram i många länder runt om i världen som berättar allt om hur man klarar av tuberkulos och vad resultatet är. Innovation har avsevärt minskat prestanda och förbättrar patienternas livskvalitet.

Behandling och förebyggande

För att behandling och förebyggande av tuberkulos ska vara 100% effektiv, krävs ett kontinuerligt samråd med en pulmonolog och en specialist på TB. För att undvika döden kommer att dyka upp när man använder kemoterapi, och även kraftfulla antibiotika komponenter. Det rekommenderas att utföra behandling vid behandling av öppenvård för att göra processen effektiv.

Dessutom bör uppmärksamhet ägnas åt att stärka kropp och immunitet, användning av vitaminkomplex och användning av vaccination.

Dessa aktiviteter har en positiv effekt på att minska dödligheten och förbättra patienternas livskvalitet. Det är lika viktigt att införa en speciell diet, samt att observera allvarlig fysisk aktivitet. Den senare innebär dagliga promenader, morgonövningar och härdning. Verksamhet kan påskynda ämnesomsättningen och förbättra graden av kroppsbeständighet, inte bara hos barn utan också hos äldre. I enlighet med WHOs förväntningar bör den korrekta behandlingen och förebyggandet minska andelen dödsfall med 25-30% (oavsett form av tuberkulos och svårighetsgraden av komplikationer).

Det är möjligt att prata mycket om huruvida de dör av tuberkulos. Den presenterade sjukdomen är en av de mest skandliga och därför farliga. Det påverkar trots allt hela kroppen, berövar en person med förmågan att andas normalt och upprätthålla en aktiv livsstil. För att klara den långsamma döden är det nödvändigt att uppmärksamma de minsta symptomen och utföra diagnostik, terapi och förebyggande av den patologiska processen.

Livslängden hos patienter med tuberkulos

Livsprognosen för lungtubberkulos och andra organ beror på sjukdomsstadiet och formen, adekvat behandling, överensstämmelse med villkoren och reglerna för behandling.

Dör de av tuberkulos?

Tuberkulos är en dödlig sjukdom som oundvikligen leder till död utan behandling. Tidig terapi kan förlänga livet. Om de infekterade ignorerar deras tillstånd, lever de som regel inte mer än sex månader.

Enligt medicinsk statistik dör män oftare från tuberkulos i lungorna än kvinnor i åldrarna 20 till 45 år. De främsta orsakerna till hög mortalitet är:

 • sen diagnos av sjukdomen, eftersom det är svårt att identifiera i de tidiga stadierna;
 • specificiteten av utvecklingen av anomali, graden av dess framsteg och de komplikationer som följer med den. Detta är en brist på respiratorisk, lung- och hjärtaktivitet; blödning i lungorna; amyloiddystrofi (kränkning av proteinmetabolism); hypertrofi i hjärtats högra hjärtkammare, utvecklas på grundval av sjukdomar som bryter mot lungens struktur eller funktion;
 • frekvensen av patologiens spridning
 • sena överklaganden till specialister;
 • systematisk kränkning av behandlingsregimen
 • immunbrist.

Kombinationen av alla ovanstående faktorer medför ett dödligt utfall.

Allmän dödlighet Information

Världshälsoorganisationen konstaterar att lungskador av tuberkulos är den främsta dödsorsaken i världen från infektioner. Källan till denna situation är utvecklingen av nya sjukdomar i de inre vitala organen (lever, njurar, hjärta), liksom olika blodproblem, matsmältning.

Statistik visar ett direkt beroende av en persons livslängd på sin sociala status och kvalitetsfaktorn för den vård som patienten får. Tuberkulosdödlighet enligt Rosstat för 12 månader 2015 - 3,2% av alla dödsfall per år.

Öppna tuberkulos och indikatorer

Denna typ av patologi är en av de vanligaste och smittsamma för andra.

Hotet om en öppen form av tuberkulos är att infektionen överförs när den kommunicerar med en infekterad person nästan omedelbart. Infektion sker genom luftburna droppar. Insidiousnessen av denna typ av patologi är också i det faktum att tuberkulosviruset behåller sin aktivitet under ganska lång tid, även på ytor som behandlas med kemiska preparat.

Karakteristiska symptom på öppen tuberkulos:

 • specifik lunghosta som är värre på natten;
 • Vid hosta finns det sputum med blod i andningsorganen;
 • ökad svettning;
 • hög kroppstemperatur
 • ingen önskan att äta;
 • viktminskning på kort tid;
 • smärta i bröstet;
 • svaghet;
 • trötthet.

Behandlingsförloppet, utfört för att bota den öppna formen, utförs endast i en specialiserad klinik. I regel används antibakteriell behandling, under vilken läkemedel ordineras individuellt för varje patient. Varaktigheten av patientens vistelse på sjukhuset i ungefär sex månader.

När det gäller dödligheten för denna typ av anomali, minskar tidig diagnos och en väl valda terapeutiska kurs signifikant sannolikheten för ett ogynnsamt resultat av sjukdomen. Försumma inte förebyggande metoder:

 • leda en hälsosam livsstil
 • eliminera dåliga vanor
 • oftare i frisk luft och solljus;
 • stärka immunförsvaret
 • upprätthålla personlig hygien och upprätthålla renhet och ordning i huset;
 • god näring
 • om möjligt genomgå en lämplig undersökning (årlig fluorografi) eller speciell testning.

Stängd form av tuberkulos

Tuberkulos av den slutna formen är en latent patologi under lång tid. Det är inte farligt för andra under denna period, men går ofta in i ett kroniskt stadium, fibrous-cavernous tuberculosis.

För latent typ av anomali präglas av frånvaro av hosta och andra åkommor som är karakteristiska för sjukdomsöppningen. Vanligtvis observeras denna form hos personer med stark immunitet.

Barndödlighet

Problemet med förekomsten av barndoms tuberkulos fortsätter att vara relevant i våra dagar. Alla barn är i fara, men oftast påverkar tuberkulos barn under 4 år. Enligt statistiken för ett årtionde var det totala antalet barn och ungdomar som smittades med Kochs trollstav något minskat. Emellertid fortsätter denna fråga att vara aktuell. Det noteras att sjukdomen tar mer och mer allvarliga former och hotar den yngre generens hälsa.

Under det senaste decenniet har det skett en ökning av barn smittade med tuberkulos. Experter tror att orsakerna till denna situation är:

 • otillräcklig uppmärksamhet på detta problem från staten;
 • Föräldrarnas likgiltighet för deras barns hälsa
 • negativa attityder mot vacciner i samhället.

Dödligheten hos nyfödda smittade med tuberkulos har en relativt låg andel av den totala dödligheten, men denna siffra ökar avsevärt av ungdomar. Det är redan hälften av dödsfallet vid 15-17 års ålder.

Morbiditet och dödlighet hos äldre

Klinisk och statistisk data som samlats in över åren visar på en extremt hög förekomst av tuberkulos bland personer i äldre åldersgrupper. Denna faktor orsakas av anledningen till den speciella egendomen:

 • Minskad känslighet för Mantoux-reaktionen i denna kategori av män och kvinnor.
 • Diagnos av anomalier i det sista steget.
 • Utvecklingen av patologiska förändringar i de interna organen och operatörstörningar som är karakteristiska hos äldre: endokrina, neuropsykiatriska och andra. Mot bakgrund av dessa förändringar bildas tuberkuloscentraler i lungorna, lymfkörtlarna och andra organ.
 • Förekomsten av andningssjukdomar (kronisk bronkit, emfysem, pneumoskleros); matsmältningssystem och leder.

Personer med diabetes, maligna tumörer och nedsatt blodcirkulation är i fara. Det är värt att notera de sociala och levande förhållandena för denna kategori av medborgare, till exempel: fullvärdig diet, materiellt tillstånd, förmågan att få kvalificerad sjukvård samt en persons livsstil.

Dödsorsakerna bland äldre män och kvinnor från tuberkulos är:

 • ignorerar symtomen på sjukdomen (hosta, andfåddhet, aptitlöshet, viktminskning) och försenad tillgång till en läkare;
 • sjukdomsprogression;
 • den försummade fasen av patologi;
 • komplikationer bildade under utveckling av anomalier.

Sätt att förlänga livet

Om infektion med tuberkulos har inträffat är detta inte en dödsdom.

Modern medicin har effektiva metoder och effektiva läkemedel som kan bota den öppna formen av sjukdomen. Utan dröjsmål startade diagnostiken och behandlingen som är de första förutsättningarna. I framtiden, för att förlänga livet bör observeras:

 • alla läkarinställningar
 • ändra ditt vanliga sätt att leva och göra det mer hälsosamt, ge upp dåliga vanor
 • öka immunförsvarets skyddsfunktioner;
 • genomgår regelbundna undersökningar regelbundet.

Som förebyggande åtgärder som hjälper till att förhindra infektion, inkludera följande:

 • går i friska luften;
 • solbad;
 • förstärkning av immunitet
 • regelbunden härdning
 • god näring och vitaminer;
 • våt rengöring;
 • årlig undersökning.

Hur länge kan du leva med en diagnos av lungtubberkulos med öppen och sluten form?

Tuberkulos är en fruktansvärd sjukdom. Människor som står inför denna sjukdom har frågor: hur länge lever de med tuberkulos, är det botad, är tuberkulos en mening?

Höra ordet "tuberkulos", många av oss skakar. Alla vet att denna sjukdom är listig och fruktansvärd. Endast i vårt land varje dag tar det dussintals liv. Hundratals människor blir sjuka med tuberkulos. Att vara smittad med denna sjukdom, kan en person leva i flera månader och inte misstänka att han är sjuk. Genom detta är hon hemskt. En patient infekterad med tuberkulos kontaktar dagligen med ett stort antal människor, smittar dem med denna farliga infektion, även utan att misstänka att han är sjuk.

Mycobacterium risk

I den moderna världen är risken för infektion med pulmonell tuberkulos ganska stor, eftersom sjukdomen överförs av luftburna droppar. Tuberkulos har redan upphört att vara en sjukdom av domare, hemlösa, drogmissbrukare. Tyvärr kan de idag bli sjuk från en ganska välmående och rik familj. Du kan bli smittad i kollektivtrafiken, jobba med en sjuk person, träffa honom dagligen vid landningen eller gå med honom till en gym. Det exakta antalet fall av tuberkulos i landet är svårt att beräkna. De orsakssjukdomar som orsakas av sjukdomen är Koch-pinnar, som kan bibehålla vitaliteten från 3 till 5 månader under gynnsamma förhållanden för dem: i rumsdamm, i böcker, i mörka, fuktiga rum.

Det finns flera faktorer som bidrar till infektion:

 1. Förlängd nära kontakt med patientens öppna form.
 2. Minskad immunitet.
 3. Dåliga vanor.

Hur man bor med diagnosen "tuberkulos"?

Många har hört diagnosen "tuberkulos", betraktar den som en dödsdom. Men i själva verket är inte allt så illa. Utan korrekt behandling kan en patient med pulmonell tuberkulos leva i 5 till 6 månader. Med korrekt vård och korrekt behandling kommer återhämtningen att ta från flera månader till två år, beroende på sjukdomsformen.

Tuberkulos kan uppstå både i öppen form och i slutet. Nästan alla är en bärare av Kochs wands. En gång i människokroppen ger dessa bakterier ingen skada och kan leva i det i flera år utan att visa sig eller orsaka sjukdom. Symtom är helt frånvarande. Sjukdomen kan detekteras endast genom Mantoux-test eller särskild analys. Denna blankett kallas stängd. Patienter med denna form anses vara ofarliga för andra, men det finns fortfarande en viss riskandel.

En öppen form är farlig, och när den är i kroppen, kommer bakterierna aktivt att proliferera i lungorna efter att de kommer in i kroppen. Formen är mycket farlig för andra. Läkare rekommenderar att sådana patienter isoleras från resten. Men de flesta bärare av Kochs pinnar anses vara friska eftersom bakterierna i deras kroppar är inaktiva och inte skada hälsan. Förekomsten av dåliga vanor eller en minskning av kroppens försvar kan provocera multiplikationen av patogener.

Om du inte startar sjukdomen och strikt följer doktorns rekommendationer med öppen form, hoppa inte över mediciner, äta rätt och bra, då är det riktigt att besegra sjukdomen och återgå till ett normalt hälsosamt liv.

Om du inte ger upp och tror på det bästa, är det inte den mest hemska prövningen i livet att leva med en sådan diagnos. En patient med öppen form av tuberkulos är viktigt att följa flera regler för att undvika infektion hos andra:

 1. Täck din näsa och mun med en näsduk, eftersom de patogena bakterierna oftast överförs genom saliv.
 2. Papperslakan, efter användning, ska brännas och inte kastas bort.
 3. Har enskilda rätter, ge inte till att använda den till andra.
 4. I patientens rum för att utföra daglig våtrengöring med användning av tvättmedel och desinfektionsmedel.
 5. Spit sputum i speciella burkar, stängda med lock.
 6. Håll personliga sängkläder och handdukar skilda från resten, låt inte någon annan använda dem.
 7. Ventilera rum så ofta som möjligt.

Patienter är strängt förbjudna att använda alkohol och tobak, du måste fullt ut äta och skydda din hud från solens strålar. Den första reaktionen hos en person som lärde sig om diagnosen "tuberkulos" - chock, panik, rädsla. För många människor är denna sjukdom förknippad med en dysfunktionell livsstil: med drinkare, narkomaner. Det finns frågor: hur man bor med tuberkulos, kommer han att botas, kommer hans vänner att vända sig, kommer han att förlora sitt jobb? Verkligheten är inte så hemsk. Vänner är kända i sådana situationer, och det finns en särskild långvarig sjuklista för arbete.

Symptom på infektion

Lång hosta (mer än 3 veckor), låg temperatur, som inte faller mer än en vecka, plötslig viktminskning, generell svaghet, trötthet, aptitlöshet, nattsvett. Om du märker dessa symtom i dig själv eller hos dina nära och kära, bör du definitivt rådfråga en läkare. Förutom Mantoux-testet (vilket vanligtvis görs för barn) detekteras tuberkulos genom lungfluorografi, som görs inte mer än 1-2 gånger om året, genom sputumundersökning eller genom blodprov för tuberkulos.

Efter behandlingen återstår risken att återkomma sjukdomen, tyvärr. Därför måste de som varit sjuka vara mer försiktiga med sin hälsa, regelbundet genomgå undersökningar, äta bra, spela sport - då kommer den fruktansvärda sjukdomen inte att återvända.

Tuberkulos är ett seriöst test, vissa misslyckas, bryta. Vänner och släktingar vänder sig bort från dem, planerna smuler, det verkar som livet avspår. Det är viktigt att inte ge upp, hitta styrkan att bekämpa sjukdomen. Folk med tuberkulos har sagt att efter en sjukdom har de omprövat sina liv på nytt. Visningarna har förändrats, de har blivit försiktigare och uppmärksamma på deras hälsa och för andra. Dessa människor hittade styrkan att övervinna en fruktansvärd sjukdom och komma ut ur det som en vinnare med sina huvuden hållna höga.