Hur mycket lunginflammation behandlas och vad som påverkar återhämtningstiden

Lunginflammation är en av de vanligaste infektionssjukdomarna. Karakteriserad av en inflammatorisk process i lungvävnaden, oftast akut, orsakad av olika grupper av patogener. Det klassificeras av allvarlighetsgrad, patogen, storlek och lokalisering av lesionen, såväl som out-of-hospital och nosocomial.

Etiologi av sjukdomen

Lunginflammation förekommer i olika åldersgrupper av befolkningen, den genomsnittliga förekomsten i Ryssland är 3,9 fall per 1000 personer per år. Den högsta incidensen av lunginflammation observeras bland barn under 5-7 år och äldre (20-45 fall per tusen population).

Infektionsmedel som orsakar lunginflammation - olika virus, bakterier, svampar, protozoer. Det vanligaste och mest frekventa orsakssambandet till lunginflammation är bakterien Streptococcus pneumoniae. Atypisk lunginflammation innefattar klamydia, legionella, mykoplasma och virus. Huvudfaktorerna för utvecklingen av lunginflammation är en minskning av immuniteten, både lokal (respiratorisk) och allmän.

Faktorer som påverkar Cure Rate

 1. Typ av smittämne. Den mest ihållande och långa processen, resistens mot antibiotika kännetecknas av lunginflammation orsakad av enterobakterier, blåpus bacillus, acinetobakterier, legionella och pneumocystis. Dessutom kan bakteriell lunginflammation kvarstå länge om bakterierna har flera resistenser mot antibiotika.
 2. Hälsa, kroniska sjukdomar. Den mest långvariga och svåra lunginflammation uppträder hos personer med diabeteshistoria, njursvikt, medfödd patologi i immunsystemet. Lunginflammation hos drogmissbrukare, hos patienter med hiv, utmärks av en särskilt lång och ihärdig kurs, uttalad andfåddhet och involvering av nästan hela lungvävnaden i lesionen.
 3. Patientens ålder. Barn under fem år har särdrag hos cellkompositionen av blodlymfocyter som dominerar bland leukocyter, immunsvaret mot patogenen är ofullständigt, dessutom finns det anatomiska egenskaper (svaghet i andningsmusklerna, bildande av en mer viskös bronkial sekretion, litet lungvävnad jämfört med vuxna) Dessa faktorer leder till att inflammation hos barn uppstår oftare och är allvarligare än hos vuxna. Upp till ett år uppträder viral lunginflammation oftare, de kännetecknas av en snabbare kurs och möjligheten till livshotande spasmer i luftvägarna. Nästa ökning av förekomsten noteras i ålderdom.
 4. Komplikation av tidigare virusinfektion. Multiplicera i luftvägarna i luftvägarna underlättar viruset fixeringen av bakterier i dem och utvecklingen av komplikationer. I det här fallet kan orsaken också vara människans egen flora, som normalt förekommer i andningsorganen och inte orsakar sjukdom.
 5. Akut och långvarig stress, hypotermi, utmattning, undernäring, trötthet.
 6. Lång vistelse på ett sjukhus. Många sjukhusavdelningar har sin egen nosokomiala flora, där bakteriestammar är extremt resistenta mot desinfektionsmedel och antibiotika och kan överleva under mycket lång tid. Sådana bakterier kan orsaka utvecklingen av nosokomial lunginflammation hos människor, kännetecknad av en långvarig och komplex terapi.
 7. Allergiska sjukdomar som åtföljs av bronkial hyperaktivitet. Detta leder till ökad utsöndring i bronkierna, smalningen av deras lumen, stagnation av sputum i lungorna, vilket skapar förutsättningar för tillväxt av bakterier.
 8. Kronisk inflammation i bronkierna (rökarens bronkit, KOL). Konstant inflammation i slemhinnan skapar gynnsamma villkor för bakteriens tillväxt.

Sjukdomsklassificering av smittämne

 1. Bakteriell lunginflammation

Typisk lunginflammation, huvudrepresentanterna: Streptokocker lunginflammation (pneumokockinfektion), hemofilusbaciller, olika typer av stafylokocker. Behandlingstiden för okomplicerade mildare former är 5-7 dagar, beroende på hur antibiotikumet väljs och dess effekt. Hos personer med försvagat immunförsvar kan bakterier som pyocyanklyft, legionella, Staphylococcus aureus, Klebsiella, klamydia och mykoplasma orsaka lunginflammation. Behandlingstiden kommer från 15-20 dagar till 1,5 månader (med abscessering), sjukhusvistelse är obligatorisk. Pneumocystisk lunginflammation påverkar ofta HIV-infekterade personer.

 1. Viral lunginflammation

Är karakteristiska för nyfödda och barn i ett år av livet. Ofta är manifestationer av medfödd intrauterin infektion. Typiska representanter: adenovirus, CMV och PC-infektion, influensavirus, parainfluensa. Varaktigheten av okomplicerade former är 3-7 dagar, men ofta är en virusinfektion komplicerad av bakteriell vidhäftning och behandlingstiden förlängs till 15 dagar. Hospitalisering på sjukhuset är önskvärt, små barn har ofta astmaattacker mot bakgrund av respiratoriska virusinfektioner.

Skillnader i behov av sjukhusvistelse

 1. Behöver inte sjukhusvistelse. Denna grupp omfattar upp till 75% av alla patienter, de bär lunginflammation i mild form och behöver endast poliklinisk behandling i kliniken.
 2. Kräver sjukhusvistelse på sjukhuset. Denna grupp omfattar personer med måttligt svår lunginflammation, som har svåra symtom på sjukdomen, milda patienter som har allvarliga kroniska sjukdomar, spädbarn och småbarn, personer med låg social status, äldre efter 70 år, patienter med risk för aspiration och några andra. kategorier av patienter. Dessa patienter befinner sig i terapeutiska eller pulmonella avdelningen. Behandlingstiden är cirka 10-21 dagar, beroende på den radiologiska dynamiken och typen av patogen.
 3. En kategori personer som behöver sjukhusvistelse i intensivvården. Det inkluderar patienter med svår lunginflammation, barn under ett år, människor med livshotande tillstånd.

Allvarlighet av lunginflammation

 1. Mild svårighetsgrad. Kroppstemperatur upp till 38 ° C, andningshastighet upp till 25 rörelser per minut. Intoxikation uttrycks inte, pulsen ligger inom normala gränser. Symptom på lunginflammation är mild, vissa av dem är frånvarande.
 2. Medium svårighetsgrad. Temperaturer upp till 39 ° C, dyspné, upp till 30 andningsrörelser per minut, en ökning av hjärtfrekvensen till 100 per minut. Allvarlig förgiftning, huvudvärk, svår svaghet, frossa, morgon och nattsvett.
 3. Tung grad. En kraftig försämring av patientens tillstånd, temperatur upp till 40 ° C, allvarlig dyspné (> 30), interostal spänning, lagring i hälften av lungorna vid andningshandlingen är möjlig. Acceleration av hjärtfrekvens (> 100), allvarlig förgiftning, medvetslöshet, delirium, utveckling av komplikationer (pleurisy, purulenta abscesser, pneumotorax, sepsis, infektiös toxisk chock) är möjliga.

Är slemmen dåligt?

För en snabb återhämtning är det viktigt att sputum expectoreras och tas bort från kroppen. Pulmonologen EV Tolbuzina berättar hur man gör detta.

Bevisat, effektivt sätt - skriv ett recept. Läs mer >>

För närvarande (2015) använder patientskalor och prognoser ofta (PSI - prognos utvärdering, BTS, ATS, EPO kriterier, CURB-65 - utvärdering av indikationer för sjukhusvistelse och sjukhusvistelse i ICU).

Funktioner av immunitet, som påverkar sjukdomsförloppet

Vår kropp har ett utvecklat och välfungerande immunsystem som skyddar oss mot majoriteten av utländska agenter som ständigt är i kontakt med oss. Bakterier och protozoer som orsakar lunginflammation är ständigt i luften och i lungorna, men inte alla som kommer i kontakt med dem utvecklar sjukdomen.

De mest utsatta grupperna är barn och äldre. De har en fysiologisk minskning av immuniteten.

Det finns medfödda sjukdomar som minskar immuniteten - primär immunbrist (Brutons sjukdom, Di Georges syndrom, olika hypogammaglobulinemi). Frekvensen hos dessa sjukdomar är extremt liten och de uppträder alla i tidig barndom.

Sekundär immunbrist. Denna grupp omfattar personer med hiv. Många av dem utvecklar atypiska former av lunginflammation (mykoplasma, pneumocystis). Behandlingen av sådan lunginflammation är mycket lång, ofta är patienterna i reanimation och sjukdomsutfallet är ogynnsamt.

Mottagandet av glukokortikoidhormoner och behandling med cytostatika orsakar också en uttalad minskning av immuniteten och ökar risken för bakterieinfektioner.

Med socialt missgynnade befolkningen. Incidensen bland dem är högre än genomsnittet för åldersgruppen. Detta beror på dålig näring, dåliga levnadsförhållanden, dålig hygien, överbeläggning, brist på medel för antibiotika.

Vad bestämmer framgången med behandlingen

Varaktigheten av sjukdomen påverkas av:

 1. patientens ålder
 2. immunitet, kroniska sjukdomar;
 3. aktualitet att söka medicinsk hjälp;
 4. korrekt diagnos och utnämning av en rationell antibiotikabehandling eller antiviral terapi.

Läkemedel för val av antibiotikabehandling

Enligt rekommendationerna bör behandling av okomplicerade, icke-allvarliga former av lunginflammation i gemenskapen börja med skyddade penicilliner (amoxicillin / klavulansyra, amoxiclav). I händelse av penicillinallergi eller misstänkt atypisk lunginflammation är startterapin administrering av makrolider (azitromycin, klaritromycin). Istället för skyddade penicilliner är receptet av cefalosporiner (cefuroximaxetil) tillåtet. Ett alternativ är levofloxacin och moxifloxacin.

Vid mild lunginflammation är endast oral administrering av ett antibiotikum möjligt. För måttlig lunginflammation är administrering av antibiotika parenteral intramuskulär, med efterföljande överföring till oral administrering. I svår lunginflammation är antibiotika ordinerad huvudsakligen parenteralt intravenöst. Du kan läsa mer om behandling av lunginflammation här.

Kriterier för effektiviteten av antibiotikabehandling

 1. Minska svårighetsgraden av kliniska symtom (minskning av temperaturen, fördröjning av andfåddhet, svaghet, normalisering av välbefinnande, minskning av hostens intensitet).
 2. Ändra blodbilden enligt analysen. Minskning av antalet neutrofiler, eliminering av förändringen av leukoformuly.
 3. Minskning av inflammation i lungorna enligt röntgenbilder.

Kriterier för ändring av antibiotikum

 1. Frånvaron av klinisk effekt 48 timmar efter behandlingstiden (allmänt tillstånd, temperaturkurva, andningsfrekvens, puls).
 2. Hämta antibiotika data, vilket indikerar bakteriens känslighet för antibiotika.
 3. Brist på positiva förändringar på roentgenogrammet, negativ radiologisk dynamik i lungorna.

Hur mycket behandlas lunginflammation


Ofta bringar obehag inte bara sjukdomen i sig, utan också behandlingsprocessen i sjukhusinställningen. Självklart skulle både patienten och hans släktingar vilja veta hur många dagar lunginflammation behandlas och hur snart man kan förvänta sig fullständig återhämtning. Många människor är rädda för sjukhusvistelse - även om de känner sig väldigt dåliga försöker de övertyga läkaren om att de kan återhämta sig hemma. Mer än hälften av sjukdomsfallet behandlas på poliklinisk grund, och om en specialist insisterar på inpatientbehandling är det bra skäl till detta.

Tyvärr är situationen ganska vanlig när patienten eller hans släktingar inte litar på den behandlande läkaren. Om sjukdomen, enligt deras uppfattning, varar för länge, börjar de misstänka att behandlingen genomförs felaktigt och försöka ta reda på från vänner eller via Internet hur många dagar finns på sjukhuset med lunginflammation. I denna situation är det viktigt att komma ihåg att människor reagerar på samma infektion på olika sätt. Vissa lyckas klara av sjukdomen snabbt, andra tar mer tid. Vi kommer att försöka hjälpa dig att förstå frågan om hur länge lunginflammation behandlas.

Indikationer för sjukhusvistelse

Innan vi beaktar hur många dagar behandlingen av lunginflammation på ett sjukhus varar, uppmärksammar vi det faktum att läkare i deras arbete styrs av vissa standarder som uppfyller internationella standarder. Baserat på dessa bestämmelser inkluderar polikliniska patienter patienter med mild, liksom måttligt svår form av lunginflammation. Hur mycket behandlas lunginflammation hemma? Det tar mellan 7 och 21 dagar. Faktorer som påverkar hur länge lunginflammation behandlas:

 • patogenens natur
 • svårighetsgraden;
 • antibiotisk respons;
 • kroppens allmänna tillstånd.

Vid allvarlig lunginflammation är det nödvändigt att behandla insjuknande. Behovet av sjukhusvistelse bestäms i punkter enligt CURB65-skalan och kliniska utvärderingsdata. Närvaron av följande faktorer beaktas:

 • ålder över 65 år
 • minskning av systoliskt och (eller) diastoliskt tryck under kritisk punkt
 • blodkarbamid är mer än 7 mmol / l;
 • tecken på nedsatt medvetenhet.

Varje faktor är betygsatt till 1 poäng. Vid 0 poäng behandlas patienten på poliklinik, och vid 1-3 poäng är han på sjukhus. I praktiken behandlar sjukhuset personer med allvarliga comorbiditeter, tecken på nedsatt medvetenhet, svår uttorkning, akut respiratorisk misslyckande, purulent sputum, hög feber kombinerad med allvarlig förgiftning och bilateral inflammatorisk process.

Sjukhusläge

De som är nära patienten är vanligtvis oroade inte bara för hur mycket lunginflammation behandlas på sjukhuset, utan också för hur länge den farligaste perioden varar. Läkarna fördelar de första 3-4 dagarna från början av behandlingen. Mot bakgrund av berusning och feber är det ett behov av sängstöd. För att förhindra trycksår ​​och stagnation i lungorna är det nödvändigt att stiga åtminstone i minst 20 minuter. När temperaturen sjunker kan patienten gå upp och ta en kort promenad.

Hur mycket du måste stanna på sjukhuset för lunginflammation beror inte bara på läkemedelsbehandlingens effektivitet utan även på stödåtgärder. Patienten måste dricka mycket vätskor. Särskilt användbart i denna situation, mineralvatten utan gas, örtte, juice, fruktdrycker. Frukt, grönsaker, lätta soppor samt rätter och ångat kött och fisk bör ligga till grund för patientens diet.

Antibiotikares längd

Hur många dagar kvarstår en antibiotikabehandling för lunginflammation? I de flesta fall, efter den 7: e dagen, stoppas de. Med en måttlig svår sjukdom är emellertid längden upp till 10 dagar, och med svårighet kan dess varaktighet överstiga 20 dagar.

Varaktigheten av behandling av lunginflammation med antibiotika beror på patogenens art. Om sjukdomen orsakas av pneumokocker, rekommenderas att ta dessa läkemedel inom 5 dagar efter att temperaturen har minskat till normala nivåer, med stafylokock och legionellabild - 21 dagar. Om orsaken till sjukdomen är enterobakterier eller en pyo-purulent bacillus är kursens varaktighet från 21 till 42 dagar. Om en lungabscess har utvecklats måste antibiotika vara full i 42-56 dagar.

Villkor för fullständig återhämtning

Patienten anses vara återhämtad om han inte har hosta, kroppstemperaturen är normal, andningen är lugn och fri och det finns ingen tecken på inflammation på röntgenbilder. Hur mycket ska lunginflammation behandlas för att uppnå de angivna resultaten? Vanligtvis är 3 veckor tillräckligt, men du måste stanna under en doktors överinseende i ytterligare 6 månader.

Återhämtning saktar sig ibland på grund av svåra kroniska sjukdomar, medfödda abnormiteter, sekundär immunbrist. Hur många dagar kan bota långvarig lunginflammation? Ovanstående period fördubblas.

Hur många dagar kvarstår sjukhuset för lunginflammation? I mild form - 17-20 dagar, med måttlig svårighetsgrad - 20-23 dagar, med svår inflammation - 40-48 dagar.

Alla nyanser som berör dig bör diskuteras med din läkare. Endast han kan ge ett objektivt svar på frågan om hur mycket tid lunginflammation behandlas i fall som liknar din. Du måste vara säker på den specialist som för närvarande ansvarar för din hälsa och ditt liv.

För att man inte måste undra i framtiden hur mycket man ska behandla lunginflammation bör man ta hänsyn till förebyggande åtgärder. Det rekommenderas att härda kroppen, ventilera rummet, att hålla sig till en balanserad kost.

Hur mycket behandlas lunginflammation beroende på sjukdomens egenskaper?

Bland sjukdomar i andningsorganen är en av de allvarligaste och farligaste lunginflammation, vilka ofta kallar lunginflammation. Denna sjukdom kommer plötsligt, kännetecknas av allvarliga komplikationer och bör behandlas så snart som möjligt. Men många är oroade över frågan om hur mycket lunginflammation som behandlas hos vuxna, för att vi alltid vill veta vad som ska förväntas och hur snabbt det blir möjligt att återhämta sig.

Tyvärr är det mycket svårt att ringa exakta datum även för en erfaren specialist. Här beror mycket på de individuella egenskaperna hos varje persons organism, det finns en mängd olika faktorer, men för att åtminstone grovt förutsäga tidpunkten för behandlingen av lunginflammation, behöver du veta så mycket om sjukdomen som möjligt.

Etiologi av sjukdomen

Som nämnts ovan kallas lunginflammation också lunginflammation. Denna sjukdom har ofta en bakteriell natur, och bakterier som pneumokocker och stafylokocker anses vara de främsta orsakerna, men det är också ganska sannolikt att den hemofila bacillus är ganska sannolikt.

Dessutom kan lunginflammation hos vuxna i de mest sällsynta fallen orsakas av bakterierna Klebsiella och E. coli, men i dessa fall har patienten vanligen comorbiditeter.

Det bör också sägas att lunginflammation ofta påverkar kroppen med ett försvagat immunförsvar, därför är det ofta fallet för äldre, vars kropp är värre vid att hantera sådana attacker. Det är lätt att gissa att ju äldre personen är, desto längre blir behandlingen.

Det finns dock en risk att bli sjuk även i till synes starka unga och medelålders människor, och försvagningen av immunitet är också att skylla på. När det gäller återhämtningshastigheten kan en annan grundläggande faktor noteras. Behandlingstiden beror på det stadium vid vilket lunginflammation diagnostiserades och hur snabbt behandlingen startades.

Det sista som alla bör veta är att lunginflammation enkelt anpassar sig till den föreskrivna behandlingen och det finns fall där även starka antibiotika inte ger rätt resultat. Naturligtvis bör en erfaren läkare omedelbart svara på sådana situationer, men detta är en av anledningarna till att det inte är så lätt att svara på frågan "hur länge behandlas lunginflammation?"

Symtom och försvårande faktorer

Det finns en utbredd åsikt bland både befolkningen och den medicinska personalen som i lunginflammationens embryonala stadium lätt förväxlas med vanlig bronkit.

Liksom bronkit är symptomen:

 1. En stark temperaturhöjning, upp till 39 grader termometer;
 2. Allmän förgiftning av kroppen;
 3. Hosta (både stark och ljus, beroende på situationen);
 4. Möjlig andnöd med liten ansträngning och liten brist på luft.

Läkaren, som ser sådana symptom, kan initialt diagnostisera bronkit, men om den föreskrivna behandlingen inte ger rätt resultat under en period av 2-3 dagar, kommer ditt tillstånd inte att förbättras eller till och med att symtomen blir svårare, bör du återkomma till en specialist. När det gäller symptomen som specifikt hänför sig till lunginflammation är de följande:

 1. Långvariga hostepisoder med efterföljande sputumutmatning;
 2. Smärta känns i bröstområdet, speciellt med djupt andetag;
 3. Andnöd, även med oskad gång
 4. Allvarlig andedräkt, känsla, en ek på bröstet ligger en sten;
 5. Temperaturökning, förgiftning, trötthet och generell försämring av hälsan.

Beroende på hur många dagar som har gått sedan sjukdomsuppkomsten, blir symtomen hårdare, sjukdomen ökar proportionellt, patienten behöver tidig behandling, annars kan konsekvenserna vara mycket allvarliga (upp till döden beroende på svårighetsgraden av lungskadorna).

Förutom de symtom som du redan vet kan du identifiera ett antal faktorer som kan förvärra effekterna av lunginflammation och samtidigt vara synderna för dess utbrott. Förutom det vaga begreppet "försvagning av immunsystemet" är bland dessa faktorer följande:

 • Närvaron eller nyligen onkologiska sjukdomar;
 • Sjukdomar i de inre organen (kardiovaskulärt system, lever, njurar, etc.);
 • Lungproblem (från vanlig bronkit till tuberkulos);
 • Störningar och sjukdomar i centrala nervsystemet;
 • Dåliga vanor i form av alkoholism och rökning;
 • Ålder över 65 år;
 • Fel livsstil, överdriven motion, konstant stress och mer.

Var och en av ovanstående punkter kan påverka din hälsa negativt, försvaga immunsystemet och ge lunginflammation möjlighet att få överkroppen. Dessutom kommer förekomsten av något av de problem som beskrivs ovan under sjukdomen att påverka hur länge lunginflammation behandlas, det vill säga att återhämtningstiden blir svårare att förutsäga.

Svårighetsgraden av lunginflammation

Även medvetande om sjukdomsets etiologi, dess symtom och konsekvenserna beror det mycket på vilket stadium behandlingen startade. Naturligtvis tar behandlingen mer än en dag, kanske mer än en vecka, men ett gynnsamt resultat och en kort återhämtning beror också på svårighetsgraden och progressionen av lunginflammation. Således skiljer läkare följande grader av sjukdom:

 1. Mild - vi talar om fokuserad vänstersidad lunginflammation, där en obetydlig del av lungvävnaden i vänster lunga påverkas. Självklart försämras patientens tillstånd med detta ganska starkt, hosta, feber, andfåddhet, bröstsmärta och andra associerade symtom är närvarande. Men om behandlingen påbörjas snabbt, ska läkningsprocessen inte ta mer än en vecka.
 2. Medium grad - här kan vi prata om den så kallade segmentell lunginflammation, där det drabbade området är mycket större, foci är närvarande på 2-3 platser, kanske till och med i båda lungorna. I detta fall förvärras symtomen, det finns förändringar i blodbilden och många läkare förutser en längre behandlingstid, upp till 10 dagar, inklusive hemterapi.
 3. Svår - hänvisar till totalitär lunginflammation, vilket är mycket sällsynt. Med denna diagnos täcker sjukdomen lungan helt, patienten behöver akut inlägg och konstant övervakning. I det här fallet är det svårt att prata om hur mycket lunginflammation som behandlas, eftersom patientens tillstånd är mycket allvarligt. I en avancerad ålder, med en sådan utveckling, är risken för ett dödligt utfall högt, men för en ung organism finns all chans att återhämta sig.

Som du kan se är det mycket som verkligen beror på situationen, men det är otvistligt att det är bättre att upptäcka sjukdomen i början, eftersom det i så fall oavsett hur mycket lunginflammation behandlas är det ett minimalt hot och personen kan återställa sig snabbt.

Diagnos av sjukdomen

Även när den specialist du refererade känner till dina symtom i ord behöver han utföra en rad procedurer för att bekräfta sjukdomen innan behandlingen påbörjas.

Den enklaste och mest obligatoriska diagnosmetoden, vilken någon läkare ska ta till sig vid första upptagningen - lyssna och "tappa" (lunger) av lungorna.

Om det finns tvivel i diagnosen, men det finns fortfarande misstanke om lunginflammation, är en röntgenröntgen tilldelad. Om lungröntgenbilden deformeras, det finns blackouts eller andra anomalier, blir diagnosen mycket enklare.

Slutligen kan ett sputumkulturtest krävas för att identifiera typen av patogen och ett blodprov för antikroppar, men sådana förfaranden utförs tidigare i behandlingssteget för att bestämma ett effektivare sätt att kontrollera lunginflammation eller för att kontrollera hur effektivt de föreskrivna läkemedlen är.

Behandlingsprocess

Det första jag vill säga är att om läkaren rekommenderar eller insisterar på sjukhusvistelse av en patient, är det troligt att det finns goda skäl till detta och du borde inte motsätta sig det. Trots att det är obehagligt att bli behandlad på sjukhuset, visar praktiken att en sådan behandling är effektivare och kontinuerlig övervakning och närvaron av en läkare bredvid den kommer att ge ökad säkerhet. Dessutom, om en måttlig och särskilt allvarlig grad av lunginflammation diagnostiseras krävs sjukhusvistelse.

När det gäller behandling i allmänhet används oftast antibiotika. Sådana starka enheter tilldelas strikt av läkaren, deras mottagning regleras också av en specialist och långvarig användning av sådana droger kan nå 6-7 dagar. Om det emellertid inte finns några förbättringar efter 3-4 dagar kan detta indikera att sjukdomen har anpassat sig till läkemedlet och det är nödvändigt att förskriva antibiotika med ett annat handlingsspektrum.

När det gäller det specifika svaret på frågan - "hur mycket lunginflammation behandlas", i mild form kan huvudbehandlingen ta upp till 7 dagar, men det tar ofta lång tid (upp till 10 dagar) att avlägsna resterande effekter, fortsätta behandlingen och följ instruktionerna från den behandlande läkaren. När det gäller mer allvarliga former av sjukdomen kan tidpunkten öka, ingen kommer att ge ett tydligt svar, allt beror på kroppens förmåga att motstå sjukdomen, återhämta sig etc. Var uppmärksam, se din hälsa och bli inte sjuk!

Varaktighet av kursen och behandling av lunginflammation hos vuxna

Lunginflammation är en allmänt känd infektionssjukdom som påverkar lungvävnaden. Frekvensen av dess förekomst är ganska hög i alla åldersgrupper, och ett svagt allmänt och lokalt immunförsvarsspel spelar en nyckelroll i sjukdomsutvecklingen och varaktigheten.

Behandlingstiden för lunginflammation hos vuxna bestäms av ursprungets art, graden av svårighetsgrad, yttre faktorer och förmågan att behandla denna sjukdom.

I detta avseende varierar tidpunkten för sjukdomen från sju till femtio dagar. Så att lunginflammation inte blir långvarig, orsakar inte komplikationerna som följer med det, leder inte till döden, det är nödvändigt att uppmärksamma symtomen på sjukdomen och omedelbart söka medicinsk hjälp.

Symptom på lunginflammation, orsaker, typer och svårighetsgrad av sjukdomen

Lunginflammation utvecklas på grund av patogena bakterier som fångas och utvecklas i lungvävnaden.

Uppehåller sig för att fungera fullt, rapporterar kroppen sjukdomen med följande symtom:

 • svaghet och trötthet
 • andfåddhet och kvävande andning;
 • bröstsmärta
 • ökad kroppstemperatur;
 • hosta.

Det är viktigt att ta hänsyn till orsakerna som bidrar till utvecklingen av sjukdomen och dess längre kurs:

 • dåliga vanor - rökning, droganvändning;
 • ogynnsam ekologisk situation
 • försvagad immunitet
 • Förekomsten av samtidiga kroniska sjukdomar;

Diagnos av lunginflammation innebär bröströntgen och laboratorieanalys av sputum, som kan bestämma orsakssambandet hos sjukdomen.

Hur mycket lunginflammation behandlas hos en vuxen bestäms av läkaren baserat på diagnosen och orsakssambandet som orsakade sjukdomen.

Det finns bakteriell och viral lunginflammation. De senare är vanligare hos barn. Bakteriell lunginflammation orsakas av pneumokock, stafylokockinfektioner, en hemophilus bacillus och även mykoplasma, klamydia och andra typer av bakterier.

Naturen hos de bakterier som infekterade lungorna, storleken på spridningskällan, bestämmer varaktigheten och arten av behandlingen som föreskrivs. Det är värt att notera att bakteriologisk analys utförs på ett sjukhus, och läkemedelsbehandlingen och dess varaktighet varierar beroende på de erhållna resultaten.

 • en mild grad där några av symtomen inte uttalas eller saknas, temperaturen inte överstiger 38 ° C, det allmänna tillståndet är inte komplicerat av tecken på förgiftning, hjärtaktivitet inom det normala intervallet;
 • den genomsnittliga graden, där de viktigaste symptomen på lunginflammation är väl uttalade, når kroppstemperaturen 39 ° C, det är svettning, frossa, huvudvärk, andfåddhet, ökar hjärtmuskulärets arbete.
 • svår grad med allvarlig förgiftning, temperaturer upp till 40˚є, samtidiga komplikationer, nedsatt lung- och hjärtfunktion, medvetslöshet.
till innehållet ↑

Behovet av sjukhus

Beslutet om inläggning av en vuxen patient med lunginflammation fattas av läkaren på grundval av en primär diagnos.

Patienter med mild sjukdom behandlas vanligtvis framgångsrikt hemma i 10-14 dagar om de ordineras en omfattande behandling (antibakteriell, antiinflammatorisk, immunmodulerande och andra droger). I andra fall krävs sjukhusvistelse och varaktigheten av inpatientbehandling beror på den kliniska bilden och varierar från 10 till 21 dagar.

Under denna period genomgår patienten en röntgenstråle (minst två gånger), orsakssambandet för lunginflammation detekteras, allmänna test utförs, komplex behandling, massage sessioner, fysioterapi och fysioterapi är föreskrivna.

Faktorer som ökar varaktigheten av lunginflammation hos vuxna

Faktorer som hälsa, ålder och andra kan väsentligt förändra sjukdomsförloppet, göra det snabbare eller omvänt, mer utökat. Tänk på följande faktorer:

 1. Äldre patienter, efter 70 år, har försvagat immunförsvar, på grund av vilka utbrott av lunginflammation vid denna ålder är vanliga och läkningsprocessen är längre.
 2. Tidigare virala sjukdomar som påverkar luftvägarna. I försvagade bronkier och lungor sätter bakterierna sig lätt och orsakar komplikationer. Även den flora som redan finns i en vuxens kropp och "sover" före virusets arbete kan bli det orsakssamband som leder till lunginflammation.
 3. Typ av infektion, den mest bestående av vilka är enterobakterier, pneumocystis, legionella och några andra. Om bakteriologisk lunginflammation detekteras, justeras behandlingsförloppet (till exempel kombineras två typer av antibiotika i olika grupper).
 4. Förekomsten av kroniska sjukdomar, särskilt njursjukdom, immunsystemets patologi, inklusive HIV, diabetes, onkologi, lågt blodtryck. I detta fall finns det stor risk för inflammation i lungvävnaden, samtidig hjärtsvikt och förlängning av behandlingstiden.
 5. Förekomsten av dåliga vanor som gör bronkier och lungor särskilt sårbara. Så, i lungorna hos en rökare med en skadad slemhinna, blir patogena bakterier lätt rotta och läkningsprocessen hos sådana patienter är längre.
 6. Miljöfaktorer och utmattning som orsakas av deras effekter, stress, nervös och fysisk utmattning, hypotermi ökar sannolikheten för sjukdom och bestämmer en längre behandlingstid.
 7. Allergiska reaktioner som orsakar bronkial aktivitet och sputumstagnation, i vilken patogena bakterier multipliceras. I dessa fall är behandlingens längd inte bara förlängd men också justerad, med beaktande av användningen av antihistaminer.
 8. Nosokomial lunginflammation är en speciell form av lunginflammation som uppstår på grund av en lång vistelse på sjukhuset, där bakterier är resistenta mot desinfektion. Detta är den svåraste och svåra att behandla formen av lunginflammation, vars längd når 56 dagar.

Vad kommer att påskynda processen för återhämtning från lunginflammation?

Cure lunginflammation kommer att hjälpa en positiv attityd, frånvaron av dåliga vanor som förvärrar sjukdomsförloppet, läkarbesöket när det uppstår ett smärtstillstånd, förekomsten av god lokal och allmän immunitet, viljan att följa läkarens recept upp till full återhämtning.

På doktorens sida, aktuell diagnos av lunginflammation och utnämning av omfattande behandling som kombinerar antibiotika, mukolytika, antivirala, antipyretiska och andra droger.

Icke-läkemedelsbehandlingar för lunginflammation är lika viktiga i läkningsprocessen. Denna massage, fysioterapi, användningen av traditionella medicinmetoder som följer med den huvudsakliga behandlingen.

Massage och fysisk terapi bidrar till normal ventilation av lungorna, normalisering av blodcirkulationen, de förbättrar sputumutsläpp, minskar risken för limprocesser och påskyndar resorptionen av inflammatorisk fokus.

Med en massage, med regelbundet tillvägagångssätt för övningar, stärker fysisk terapi andningsmusklerna, vilket är ett bra förebyggande av lunginflammation och andra sjukdomar i andningsorganen.

Det är möjligt att påbörja enkla fysiska övningar redan vid normalisering av kroppstemperaturen hos patienten, i benägen position. När det allmänna tillståndet förbättras ökar övningskomplexet, övningar läggs sitta och stå. Massage rekommenderas vid slutstadiet av behandling av lunginflammation, när det finns en positiv trend från läkemedelsbehandling.

Förutom medicinska möten bör du vara uppmärksam på:

 1. Säng vila, men inte rörlösa, och rullar från sida till sida för att undvika stagnation av sputum i lungorna. Här är det viktigt att rationellt kombinera patientens fred med behovet av att flytta för återhämtningens skull.
 2. Kampen mot hosta, som förutom medicinska rekommendationer kan omfatta användning av varma drycker med alkaliska vatten (till exempel mjölk med Borjomi), inhalationer med örtinfusioner, användning av salvor med eteriska oljor, hostmjukning (i samråd med din läkare).
 3. Överensstämmelse med dricksregimen, som eliminerar dehydrering och hjälper till att späda och avlägsna sputum. Lingonbär och tranbärsdrycker, vildrosa, vinbär och torkade frukter, mineralvatten utan gaser och örtte kommer att underlätta patientens tillstånd.
 4. Vård av tarmmikrofloran, som under påverkan av antibiotika upplever allvarligt obehag (dysbios). Levande bakterier som finns i mjölkprodukter, liksom probiotika, kommer att bidra till att korrigera behandlingen, vilket gör den ännu effektivare.
 5. Underhålla tillräcklig näring, inklusive balansen mellan proteiner, fetter och kolhydrater, samt alla nödvändiga vitaminer. Du borde inte äta feta livsmedel, eftersom de fördröjer frisättningen av sputum och därmed sakta ner återhämtningen.

Hur mycket lunginflammation behandlas beror inte bara på doktorns föreskrivna behandling utan också i stor utsträckning på patienten själv, sin inställning till sig själv och sin sjukdom. Det är dags att fråga om medicinsk hjälp utan att vänta på en allvarlig försämring av tillståndet - det är ansvaret för en vuxen som ansvarar för sin egen hälsa.

Hur lång tid tar det att fullständigt bota lunginflammation?

Ofta kan man höra från patienterna frågan: Hur mycket behandlas lunginflammation? I medicin kallas denna sjukdom lunginflammation. Efter infektion i kroppen påverkar först lungvävnaden.

Jag måste säga att denna sjukdom är mycket farlig och kräver en seriös tillvägagångssätt och behandling. Enligt statistiken dör cirka 5% av patienterna med svår lunginflammation.

Symptom på sjukdomen

Symptomen på lunginflammation är mycket lik symptom på andningssjukdomar som har en akut form, såsom bronkit. Men det finns karaktäristiska skillnader:

 • Andnöd, alltid följd av lunginflammation,
 • Hög temperatur
 • Hosta med sputum,
 • Det finns allvarlig smärta i bröstet, särskilt i vänster sida,
 • Det allmänna tillståndet ständigt försämras. Det kan vara väldigt tungt.

Sjukdomsklassificering

För att få en uppfattning om hur mycket lunginflammation som behandlas hos vuxna är det nödvändigt att känna till arten av denna sjukdom. När allt kommer omkring är behandlingen av lunginflammation i en sjukhusinställning baserad på en sådan diagnos.

Inflammation av lungorna är uppdelad i flera grupper.

bakteriell

Detta är den vanligaste typen av sjukdom. Anledningen blir:

 • Hemofilisk trollstav,
 • Pneumokockinfektion,
 • Stafylokocker.

Lunginflammation orsakad av bakterier behandlas om sjukdomsförloppet är mildt, vanligtvis sju dagar. Det beror helt på typen av antibiotikum, administreringsförloppet och den effekt som erhålls.

Om en person har ett svagt immunförsvar kan andra bakterier också vara orsaken till sjukdomen:

 • legionella,
 • Pseudomonas aeruginosa,
 • Staphylococcus aureus,
 • klamydia,
 • Klebsiella,
 • Mykoplasma.

Behandlingen kan pågå i ganska lång tid. Hur mycket tid som behövs för fullständig botemedel beror på det allmänna tillståndet hos en frisk person. Patienten måste placeras på sjukhuset, där alla nödvändiga förfaranden utförs. Människor med HIV-infektion är mer benägna att få pneumocystisk lunginflammation.

viral

I de flesta fall diagnostiseras sådan lunginflammation hos nyfödda, under det första året av sitt liv. Läkare fixar många fall i samband med intrauterin infektion, medfödd typ.

Denna lunginflammation orsakas av ett lungvirus som har flera sorter:

Hur lång tid en behandling kan hålla beror på individens individuella hälsa. Vanligen kan den milda formen ta cirka fem dagar.

Ibland förenar bakteriell inflammation en virusinfektion. I detta fall kan behandlingstiden öka och nå 15 dagar. Det är lämpligt att utföra behandlingen på sjukhuset, eftersom de nyfödda barnen kan uppleva astmaattacker.

Vilka faktorer påverkar behandlingstiden

Typ av infektion

Lunginflammation orsakad av flera typer av mikroorganismer behandlas längst:

 • enterobakterier,
 • Atsinetobakteriyami,
 • Legionella,
 • Pneumocystis.

Dessa mikroorganismer är immun mot antibiotika. Hur länge behandlingen av sådana bakterier är svår att säga. Men i tid har behandlingen alltid haft en positiv trend.

Kroniska sjukdomar

Lunginflammation är mycket svår och tar mycket lång tid om en person är sjuk med kroniska sjukdomar:

 • Diabetes mellitus
 • Nedsatt immunförsvar
 • Njurinsufficiens.

Människor med hiv, såväl som narkomaner, får mycket lång behandling. De har andfåddhet och ett allmänt nederlag för hela lungsystemet.

ålder

Vid ett barn som är yngre än fem år kommer lymfocyter också in i blodet, förutom leukocyter. Immunsystemet är ännu inte helt format, det kan inte bekämpa patogenen i full kraft.

Anatomiska egenskaper hos barnet, till exempel:

 • Svaga andningssvårigheter
 • Ökad viskositet av bronkial sekret
 • Ljus upptar ett litet område.

De blir orsaken till mer frekventa lunginflammationssjukdomar jämfört med vuxna.

Om barnet är mindre än ett år gammalt har han ofta viral lunginflammation. Det förekommer mycket snabbt och kan orsaka kramp i övre luftvägarna.

komplikationer

En tidigare infektion kan orsaka lunginflammation. Viruset tillåter bakterier att förbli i andningsorganen, och de orsakar senare olika komplikationer.

Stressiga förhållanden, dålig näring, extrem hypotermi och trötthet leder till inflammation och komplikationer.

Allergiska sjukdomar

Dessa sjukdomar orsakar hyperaktivitet hos bronkierna. Som ett resultat producerar de många hemligheter. Det stänger lumen och leder till stagnation av sputum. Lungor har bara inte tid att bli av med den. Som ett resultat börjar accelererad reproduktion av bakterier.

Hur lång tid tar det att fullständigt bota lunginflammation

Inflammation av lungorna behandlas på sjukhuset, men behandling kan utföras hemma. Det viktigaste är att veta svårighetsgraden av sjukdomen. På detta beror varaktigheten av behandlingen och utnämningen av lämpliga mediciner. Varaktigheten av sjukhusbehandling beror på sjukdomsformen och dess svårighetsgrad.

Från en mängd faktorer beror på patientens sjukhusvistelse. Först och främst handlar det om patienter som inte kan behandlas med droger i vanlig form. De behöver utarbeta ett specifikt system och utveckla ett behandlingsschema. Innan en sjuksköterska inleds, är en röntgenkropp gjord. Om sjukdomen är mycket hög är sjukhuset omedelbart inlagd.

Efter röntgenstudie fysiologiska indikationer:

Alla dessa mätningar jämförs med standardvärdena. När det finns starka skillnader, och patienten har symtom på hjärnhinneinflammation, skickas han omedelbart till sjukhuset. På liknande sätt, kom i händelse av detektering av tumörformationer och hjärtsjukdom.

Syftet med sjukhusvistelse beror på sjukdomsformen. Betydande roll spelas också av läkemedel. Om kroppen visar en positiv trend i föreskrivna läkemedel när de korrekta terapeutiska åtgärderna utförs, avgår patienten vanligtvis på den fjärde dagen på sjukhusvistelsen.

Det finns emellertid vissa omständigheter när den behandlande läkaren beslutar att fortsätta sjukhusvistelsen för att kunna genomföra en förbättrad behandling.

När formen av lunginflammation inte befinner sig i ett allvarligt stadium utlöses patienten efter tre dagar. Han kan framgångsrikt fortsätta sin behandling hemma.

Komplicerad lunginflammation kräver längre behandling, det brukar variera ca 10 dagar. Den genomsnittliga behandlingstiden finns nedan:

 1. Lätt - samhällsförvärvad typisk lunginflammation 5-7 dagar, nosokomial lunginflammation 7-15 dagar, atypiska former av lunginflammation 7-14 dagar, lunginflammation hos personer med försvagade immunförsvar 14-21 dagar.
 2. Medium - gemenskapsförvärvad typisk lunginflammation 5-15 dagar, nosokomial lunginflammation 10-21 dagar, atypiska former av lunginflammation 10-21 dagar, lunginflammation hos personer med försvagad immunitet 14-21 dagar.
 3. Svår - samhällsförvärvad typisk lunginflammation 10-21 dagar, nosokomial lunginflammation 14-56 dagar, atypiska former av lunginflammation 14-56 dagar, lunginflammation hos personer med försvagade immunsystem 14-56 dagar.

förebyggande

För förebyggande åtgärder använder förstärkt terapi speciella läkemedel med uttalad antibakteriell karaktär. De utnämns beroende på patientens ålder och hans individuella tillstånd.

När lunginflammation inte når komplicerad form, då behandlingen av sjukdomen utfördes mycket kompetent och de mest effektiva läkemedlen valdes, kan vi säkert förutse en snabb återhämtning. I grund och botten kommer alla patienter som behandlas för lunginflammation att återhämta sig fullständigt inom tre veckor eller en månad.

För att aldrig veta vad som är lunginflammation, är det nödvändigt att engagera sig i förebyggande av lunginflammation. Alla läkare rekommenderar normalt att träna kroppen. Detta kan göras på olika sätt. Någon lämplig kontrastdusch, och någon kan bara gå igenom parken i frostigt väder. Men samtidigt är det viktigt att sluta röka och glömma alkohol.

Det är mycket viktigt att alltid ventilera rummet där du måste vara länge. På din arbetsplats bör alltid vara ren luft.

Var noga med att lufta din lägenhet, helst på morgonen och kvällen.

Titta på din kost. Övervaka inte och bibehålla en balans. Håll alltid en hälsosam livsstil. Glöm inte sporten som hjälper till att göra ditt immunsystem starkare och mer tillförlitligt.

slutsats

Varaktigheten av behandlingen som beskrivs ovan är i stor utsträckning beroende av varje enskild person. Någon på tre dagar kommer att vara helt frisk, och någon måste behandlas en månad (vilket betyder behandling av lunginflammation på sjukhuset). Och ändå är det bättre att komma ihåg om förebyggande och aldrig få lunginflammation.

Hur länge behandlas lunginflammation?

Hur mycket behandlas lunginflammation hos vuxna och barn?

Lunginflammation som härrör från komplikationer och progression av skador i nedre luftvägarna är ganska svårt och lång att läka.

Men risken för lunginflammation ligger någon annanstans. Den bakteriella naturen hos förekomsten leder till att lungvävnaden är delvis påverkad av patogena mikroorganismer och inte kan fungera fullt ut.

Hur lång tid tar behandlingsprocessen, och på vilka faktorer beror det på, låt oss titta längre.

Funktioner av lunginflammation

Många människor underskattar allvaret av denna sjukdom, bifogar primitiva metoder för självbehandling, men förgäves. Enligt statistiken är 12% av alla fall av lunginflammation dödlig.

Detta uppnås på grund av den långvariga bristen på korrekt behandling, som syftar till att eliminera bakterier och mikrober som orsakar omfattande inflammation.

I riskzonen är de människor som röker länge och arbetar också med skadliga ämnen.

Deras lungor förlorar gradvis sina skyddande egenskaper och blir mer sårbara mot bakterier. Som ett resultat går någon kall sjukdom inte bort inom en vecka, men förvärras av en komplicerad kurs.

För att bestämma förekomst av lunginflammation med följande symtom:

 • försämring av det allmänna tillståndet, feber och retention under veckan;
 • bröstsmärta
 • allvarlig hosta med sputum
 • andfåddhet vid någon fysisk rörelse.

Utseendet på dessa tecken tyder på en överhängande fara för hälsa och liv, därför är snabb tillgång till specialister extremt viktigt.

Vad bestämmer återhämtningshastigheten?

Det finns ett antal faktorer som är involverade i behandlingsprocessen. Det är vid deras närvaro att läkemedelsbehandling väljs och behandlingens varaktighet beror på den. Låt oss undersöka i detalj var och en av dem.

Steg av lunginflammation

Ju snabbare patienten ges lämplig behandling, desto snabbare återhämtning.

Beroende på hur länge lunginflammation utvecklas, skiljer sig följande steg:

 1. Steg I - Blodtrycket sänks, med takykardi. Bröstkorget är ojämnt exponerat, smärta noteras vid palpation av det drabbade området. En person plågas av attacker av kvävande hosta och når kräkningar. Samtidigt kan sputum vara transparent eller ha blodföroreningar. Behandling för detta stadium tar minst 14 dagar, med antibiotika och andra läkemedel som eliminerar symtomatisk smärta.
 2. Steg II - patientens tillstånd är extremt allvarligt. De viktigaste symptomen är förknippade med ökad ångest och rädsla för kvävning. Alveolära raler är väl hörda, smärta kan få ökande kraft på palpation. Slemmen kan ha en gröngul nyans, ibland med blodföroreningar. Behandlingen av andra etappen tar minst en månad, medan hälften av denna period ges för bevarandet av liv och upprätthållandet av vitala processer.
 3. Steg III - ett tillstånd av progressiv lunginflammation, där allt blod är infekterat, vilket leder till döden. I det här fallet talar vi om de protokoll som du kan få tid att hjälpa till med. Annars är döden oundviklig. Behandling utförs endast på sjukhuset, samtidigt kan återupplivning och förstärkt terapi vara nödvändig först.

Det är inte svårt att gissa att behandlingen i början är enklare och inte överstiger 15-20 dagar. Medan förvärrad lunginflammation inte bara kan orsaka komplikationer, men också leda till döden.

Kliniska och morfologiska egenskaper

Beroende på vilken del lesionen finns och hur stor dess storlek är, utmärks följande former:

 1. Brännvårds lunginflammation - den inflammatoriska processen är lokaliserad i en specifik alveol. Behandlingstiden är minimal, medan det finns en bra prognos för återvinning utan komplikationer.
 2. Segmental lunginflammation - inflammation fångar ett helt segment av lungan, och sjukdomsförloppet blir mer komplicerat. Korrekt vald behandling ger resultat redan den 5: e dagen, eftersom en fullständig återhämtning inträffar inte tidigare än 15 dagar.
 3. Lobar lunginflammation - lesionen täcker en hel lungkula. Patientens tillstånd är extremt allvarligt, behandlingen utförs endast på sjukhuset och det varar minst en månad.
 4. Croupös lunginflammation - lunginflammation täcker båda delarna av lungorna, ett kritiskt tillstånd. Hur mycket denna typ av lunginflammation behandlas direkt beror på kvaliteten på behandlingen och personens individuella egenskaper.

Tidig diagnos och snabb medicinsk hjälp ökar möjligheterna till återhämtning tiofaldigt. Om kölden inte är mottaglig för självbehandling, men bara förvärras, är det bättre att överlåta hennes behandling till specialister.

etiologi

Orsaken till lunginflammation spelar också en roll under sjukdomsperioden.

De kan delas upp i flera grupper:

 • bakteriepatogena mikroorganismer som framkallar inflammation förstörs inom 10-12 dagar;
 • svamp - svampar blir orsaken till lunginflammation, som kan elimineras om 5-7 dagar;
 • Virala virus kan övervinnas om 12-14 dagar med korrekt vald antiviral terapi.
 • sekundärbildad vid långvarig kontakt med skadliga par, elimineras beroende på svårighetsgraden.

Att identifiera orsakerna till utvecklingen av lunginflammation gör det möjligt att göra behandlingen mest effektiva och effektiva. En detaljerad analys av blod och sputum samt en röntgenbild gör det möjligt för dig att utvärdera situationen mer fullständigt och navigera när du förskriver droger.

patogenes

Inte mindre viktig komponent är patogenes, vilket tillåter att bestämma mekanismen för utveckling och funktion av sjukdomen.

Att känna till dessa egenskaper är det möjligt att inte bara undvika inpatientbehandling utan också för att minimera sjukdomsperioden.

Beroende på mekanismen för sjukdommens ursprung, är lunginflammation uppdelad i följande grupper:

 • immunbrist - manifesterad under perioder av förvärring av HIV-infektion, och dess fullständiga botemedel är omöjligt;
 • aspiration - observeras när akuta och flytande främmande partiklar kommer in i alveolerna och därigenom provocera en inflammatorisk process;
 • hypostatisk - utvecklas hos personer med nedsatt blodcirkulation och kongestiva processer i lungorna kan ha en annan natur;
 • postoperativ - när anestesi används under lång tid kan patienten få denna typ av lunginflammation, som försvinner efter 5-7 dagar oberoende.

Det är oerhört viktigt att bestämma den korrekta utvecklingen av sjukdomen. Detta kommer att bidra till att få förutsägelser för återhämtning samt att bestämma den ungefärliga varaktigheten av behandlingsförloppet.

Egenskaper av behandlingen

Lunginflammation kräver ett integrerat tillvägagångssätt under behandlingen. Dess längd är direkt relaterad till hur effektiv behandlingen kommer att bli.

Omfattande behandling består av följande bestämmelser:

 1. Antibakteriell terapi - gör att du kan undertrycka processerna för reproduktion av patogen mikroflora, vilket gör dem till minsta antal.
 2. Överensstämmelse med sängstöd - patienten måste ligga i viloläget och ibland byta ut det. Detta är viktigt så att sputum inte samlar och hostar lätt. Det är nödvändigt att ge patienten god mat, mata den i en lumpig flytande form, förbättra smältbarheten. Att dricka mycket vätskor och få rätt mängd vitaminer och mineraler i din kropp kommer att påskynda återhämtningen.
 3. Bronkodilatorbehandling - gör det möjligt att förbättra expectorantprocessen, där sputum avviker obehindrat.
 4. Användningen av antihistaminer är lämplig i fallet då patienten har en allergisk reaktion mot droger.
 5. Syrebehandling är en hjälpbehandlingsmetod med hög effektivitet. Blodet är artificiellt mättat med syre, vilket är omöjligt med lunginflammation. Förfarandet hjälper till att undvika anemi och allvarligare konsekvenser.
 6. Vitaminkomplex ger dig möjlighet att behålla kroppens immunrespons, stimulera dem att aktivera.
 7. Analgetika är effektiva för att eliminera det akuta smärtsyndromet som följer av det avancerade stadium av lunginflammation.
 8. Vid eliminering av de resterande effekterna av lunginflammation används fysioterapeutiska metoder i stor utsträckning för att påskynda urladdning av sputum.

I de fall då lunginflammation har en kronisk kurs med periodisk förvärring, behöver du veta om förebyggande.

Den består av följande punkter:

 • eliminera hypotermi
 • stödja kroppen med vitaminkomplex i offseasonen;
 • ta droger för att förebygga akut respiratoriska infektioner;
 • begränsa kommunikationen med sjuka
 • upprätthålla personlig hygien
 • luftar ofta rummet.

När tillståndet försämras rekommenderas att du inte försenar resan till läkaren, eftersom tidig diagnos är nyckeln till en snabb återhämtning. Ansvar och brist på självbehandling ger möjlighet att göra behandlingen så effektiv och kortlivad.

Individuella egenskaper hos kroppen

Lunginflammation kan behandlas så snabbt som möjligt när sjukdomen inte har några associerade sjukdomar, särskilt kroniska.

Men det här är inte de enda faktorer som behandlingsperioden beror på:

 1. Ålderskritiska åldersmärken där lunginflammation är extremt svår att behandla är 0-3 år och 68-80 år. Det är under dessa perioder av livet att immunreaktionerna befinner sig i ett dämpningsstadium, vilket ökar behandlingens varaktighet och inte ger en garanti för ett positivt resultat.
 2. Förekomsten av kroniska sjukdomar - om patienten har problem med vitala organers funktion och sjukdomen är i akut stadium kan behandlingen av lunginflammation ta upp till flera månader.
 3. Förekomsten av autoimmuna sjukdomar - förekomsten av sådana sjukdomar försenar avsevärt läkningsprocessen och har också en mer komplex belastning på kroppen.

Ett separat föremål bör markera förekomsten av allergiska reaktioner. Det är de som hämmar behandlingen, eftersom den föreskrivna läkemedlet kan inte användas fullt ut på grund av individuell intolerans.

I det avseendet, före behandling, rekommenderas att göra ett allergitest som gör det möjligt att bestämma vilka läkemedel som har reaktioner och som kan användas fritt vid komplex terapi.

Således varierar antalet dagar som krävs för fullständig botning och rehabilitering efter lunginflammation beroende på dess egenskaper, orsaker och natur.

Det är viktigt att överväga dessa faktorer och inte förvänta sig blixtsnabba resultat. Fullständig omfattande behandling, under överinseende av specialister, är bunden att leda till återhämtning.