Vilka operationer görs för lungsjukdomar?

Lungsjukdomar är mycket olika, och läkare använder olika metoder för deras behandling. I vissa fall är terapeutiska åtgärder ineffektiva, och för att övervinna en farlig sjukdom är det nödvändigt att använda kirurgi.

Lungkirurgi är en nödvändig åtgärd, som används i svåra situationer när det inte finns något annat sätt att hantera patologin. Men många patienter är oroliga när de lär sig att de behöver en sådan operation. Därför är det viktigt att veta vad som utgör ett sådant ingrepp, om det är farligt och hur det kommer att påverka en persons framtida liv.

Det borde sägas att bröstkirurgi med den senaste tekniken inte utgör något hot mot hälsan. Men detta är bara sant om den läkare som är engagerad i genomförandet, har tillräcklig kvalifikation, liksom om alla försiktighetsåtgärder observeras. I det här fallet, även efter ett allvarligt kirurgiskt ingripande, kommer patienten att kunna återhämta sig och leva ett helt liv.

Indikationer och typer av verksamheter

Lungoperationer utförs inte utan speciellt behov. Läkaren försöker först att hantera problemet utan att använda radikala åtgärder. Det finns dock situationer när en operation är nödvändig. Detta är:

 • medfödda abnormiteter
 • lungskador
 • Förekomsten av neoplasmer (malign och icke-malign);
 • lungtubberkulos i svår form;
 • cystor;
 • lunginfarkt;
 • en abscess;
 • atelektas;
 • pleurisy, etc.

I något av dessa fall är det svårt att hantera sjukdomen, endast med läkemedel och terapeutiska förfaranden. Men i början av sjukdomen kan dessa metoder vara effektiva, så det är viktigt att söka hjälp av en specialist tidigt. Detta kommer att undvika användning av radikala behandlingsåtgärder. Så även i närvaro av de angivna svårigheterna kan operationen inte utse. Läkaren ska vägledas av patientens egenskaper, sjukdomsgraden och många andra faktorer innan man fattar ett sådant beslut.

Operationer som utförs med lungsjukdomar är indelade i 2 grupper. Detta är:

Pulmonectomy. Annars kallas en sådan operation för pulmonektomi. Det innebär att lungan helt tas bort. Det ordineras i närvaro av en malign tumör i en lunga eller med den breda fördelningen av patologiska foci i lungvävnaderna. I det här fallet är det lättare att ta bort hela lungan än för att skilja de skadade områdena. Avlägsnande av lungan är den viktigaste operationen, eftersom hälften av orgeln elimineras.

Denna typ av ingrepp utövas inte bara för vuxna, men även för barn. I vissa fall, när patienten är ett barn, fattas beslutet att utföra en sådan operation ännu snabbare, eftersom patologiska processer i det skadade organet störa kroppens normala utveckling. Operationen utförs för att ta bort lungan under generell anestesi.

Lungresektion Denna typ av ingrepp innefattar borttagning av en del av lungan, den där patologins centrum ligger. Lungresektion är av flera typer. Detta är:

 • atypisk resektion av lungan. Ett annat namn för denna operation är en regional resektion av lungan. Under det, ta bort en del av kroppen, som ligger på kanten;
 • segmentoektomiya. Denna resektion av lungorna övas i händelse av skador på ett enda segment tillsammans med bronchus. Intervention innebär att denna webbplats tas bort. Oftast är det inte nödvändigt att skära bröstet när det utförs, och nödvändiga åtgärder utförs med hjälp av ett endoskop.
 • lobektomi. Denna typ av operation utövas med nederlag av lungloben, som måste avlägsnas kirurgiskt;
 • bilobektomiya. Under denna operation avlägsnas två lunglober;
 • avlägsnande av en lunglobe (eller två) är den vanligaste typen av ingrepp. Behovet av det uppstår i närvaro av tuberkulos, cyster, tumörer lokaliserade inom en lob, etc. En sådan resektion av lungan kan utföras på ett minimalt invasivt sätt, men beslutet bör förbli hos läkaren;
 • reduktion. I detta fall förväntas avlägsnande av icke fungerande lungvävnad, varigenom organets storlek minskas.

Enligt interventionstekniken kan sådana operationer delas in i två typer. Detta är:

 • Thorakotomi kirurgi. Med genomförandet genomförs en bred öppning av bröstet för att utföra manipuleringarna.
 • Thorakoskopisk kirurgi. Detta är en minimalt invasiv typ av ingrepp, där det inte finns något behov av att skära bröstet, eftersom ett endoskop används.

Separat betraktas en lungtransplantationskirurgi, som visade sig relativt nyligen,. Ta det ut i de svåraste situationerna när patientens lungor upphör att fungera, och utan sådant ingripande kommer hans död att uppstå.

Nyligen läste jag en artikel som berättar om verktyget Intoxic för återtagande av parasiter från människokroppen. Med detta läkemedel kan du förresten bli av med förkylningar, problem med andningssystemet, kronisk trötthet, migrän, stress, konstant irritabilitet, patologi i mag-tarmkanalen och många andra problem.

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställde förpackningen. Jag märkte förändringarna en vecka senare: maskar började bokstavligen flyga ut ur mig. Jag kände en ökning av styrka, jag slutade att hosta, konstant huvudvärk lät mig gå och efter 2 veckor försvann de helt. Jag känner att min kropp återhämtar sig från försvagande parasitutmattning. Prova det och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

Livet efter operationen

Det är svårt att säga hur länge kroppen kommer att återhämta sig efter operationen. Detta påverkas av många omständigheter. Det är särskilt viktigt att patienten överensstämmer med läkarens rekommendationer och undviker de skadliga effekterna, vilket kommer att bidra till att minimera konsekvenserna.

Om en lunga är kvar

Oftast är patienterna oroade över frågan om det är möjligt att leva med en lunga. Det är nödvändigt att förstå att läkare inte fattar beslutet att ta bort hälften av orgelet i onödan. Vanligtvis beror patientens liv på det, så denna åtgärd är berättigad.

Modern teknik för genomförande av olika insatser kan få bra resultat. En person som har genomgått en operation för att ta bort en lunga kan framgångsrikt anpassa sig till nya förhållanden. Det beror på hur väl pneumoektomi utfördes, liksom på aggressiviteten hos sjukdomen.

I vissa fall återvänder sjukdomen som orsakade behovet av sådana åtgärder, vilket blir mycket farligt. Det är dock säkrare än att försöka rädda ett skadat område från vilket patologin kan spridas ytterligare.

En annan viktig aspekt är att efter avlägsnande av lungan måste en person besöka en specialist för schemalagda undersökningar.

Detta möjliggör tidig upptäckt av ett återfall och initiering av behandling för att förhindra liknande problem.

I hälften av fallen efter pneumoektomi får människor funktionshinder. Detta är gjort så att en person inte kan överutöva medan han är engagerad i utförandet av sina arbetsuppgifter. Men att få en handikappgrupp betyder inte att det kommer att vara permanent.

Efter en tid kan funktionshinderna avbrytas om patientens kropp har återhämtat sig. Det betyder att det är möjligt att leva med en lunga. Självklart kommer dessa försiktighetsåtgärder att krävas, men även i det här fallet har personen en chans att leva länge.

När det gäller livslängden hos en patient som genomgått lungoperationer är det svårt att argumentera. Det beror på många omständigheter, såsom sjukdomsformen, behandlingens aktuella karaktär, kroppens individuella uthållighet, efterlevnad av förebyggande åtgärder etc. Ibland kan den tidigare patienten leda ett normalt liv, med nästan inga gränser för sig själv.

Postoperativ återhämtning

Efter en operation på lungorna av någon typ har utförts, kommer patientens andningsfunktion först att försämras, så återvinning innebär att denna funktion återgår till ett normalt tillstånd. Detta händer under överinseende av läkare, så primär rehabilitering efter lungoperation innebär patientens vistelse på sjukhuset. D

För att andningen ska normalisera snabbare kan speciella procedurer, andningsövningar, medicinering och andra åtgärder förskrivas. Läkaren väljer alla dessa aktiviteter individuellt, med hänsyn till särdragen i varje enskilt fall.

En mycket viktig del av återhämtningsåtgärderna är patientens näring. Det är nödvändigt att klargöra med läkaren vad som kan ätas efter operationen. Mat bör inte vara tungt. Men för återhämtning är det nödvändigt att äta hälsosam och näringsrik mat, som är rik på protein och vitaminer. Detta kommer att stärka människokroppen och påskynda läkningsprocessen.

Dessutom, under återhämtningsfasen, är riktig näring viktig, andra regler måste följas. Detta är:

 1. Fullstöd.
 2. Brist på stressiga situationer.
 3. Undvik allvarlig fysisk ansträngning.
 4. Utför hygienprocedurer.
 5. Mottagande av föreskrivna läkemedel.
 6. Ge upp dåliga vanor, särskilt rökning.
 7. Frekventa promenader i frisk luft.

Det är väldigt viktigt att inte sakna förebyggande undersökningar och att informera läkaren om eventuella negativa förändringar i kroppen.

Återhämtning efter borttagning av en del av lungan

Fråga: "Jag hade en operation: de tog bort 2 segment av rätt lunga. Resultaten av histologi: I lungvävnaden har stora foci av fallös nekros av varierande grad av recept, vissa med kalciuminklusioner, en kapsel runt periferin etc. Operationen var framgångsrik, lungan öppnade, suturerna åtträngde. Men mina händer är väldigt ömma, jag lyfter dem med stor svårighet och smärta, bukpressen fungerar inte alls. Ska allt detta återställas och vad ska man göra för detta? Och hur länge ska jag ta pillarna, om jag hade tagit 4 månader före operationen och redan 3 månader efter operationen? "Frågar Hope.

Läkaren i den högsta kategorin, pulmonologist - Sosnovsky Alexander Nikolaevich svarar:

Fallös nekros kan vara resultatet av två helt olika patologier av lung-tuberkulos och svampinfektion. Därför kan man i preoperativ och rehabiliteringsperioden ta helt olika droger. Om infektionen är svamp, fortsätter behandlingsförloppet på grundval av närvaron av andra foci av mykotisk spridning. I den postoperativa perioden kan det vara upp till 12 månader.

Lungtubberkulos är emellertid vanligare. Den normala varaktigheten av det dagliga intaget av anti-tuberkulosläkemedel efter operationen är 4 månader. Sedan, i 4 år krävs anti-återfall satser i 3 månader per år. Enligt fisiopulmonologens beslut kan läkemedlet efter operationen förlängas till sex, och ibland upp till 12 månader. Det beror på de enskilda egenskaperna hos utvecklingen av tuberkulos hos en viss patient. Avgörande är patientens allmänna tillstånd, förekomsten av förändringar i analyserna, studien av akuta fasindikatorer och resultaten av det postoperativa diaskin-testet. Den vanliga övningen efter 6 månader för att utföra beräknad tomografi av lungorna för att utesluta nya foci av screening. Om testen är normal och hälsotillståndet är tillfredsställande, används inte anti-tuberkulosmedicin i mer än 4 månader.

Smärta i händerna och svagheten i buken är knappast förknippade med operationen. Vanligtvis fortsätter den postoperativa perioden med en allmän svaghet, som försvinner ungefär 14 dagar efter ingripandet. Det finns många anledningar till varför dessa symptom kan utvecklas. För det första är många anti-TB-läkemedel ganska svåra för människokroppen att bära. Deras huvudsakliga bieffekt är effekten på det perifera nervsystemet. Som ett resultat kan nerver som är ansvariga för den normala funktionen av lemmar och bukmuskler skadas. Avbryta användningen av specifika läkemedel mot tuberkulos kommer att leda till en fullständig återställning av muskelfunktionen, och svaghet och smärta kommer att passera fullständigt. I ditt fall måste du antagligen ta dem inte mer än en månad.

För det andra är ofta orsaken till svaghet och smärta i musklerna förändringar i blodets elektrolytkomposition. Operationen kan framkalla en obalans, och det är ofta svårt att återställa det utan att bestämma bristen eller överskottet av en specifik elektrolyt exakt. Det räcker att genomföra ett utökat biokemiskt blodprov vid någon klinik i samhället. Detta kommer att tydligt avgöra situationen. Riktningen till analysen, som utförs i närvaro av en försäkring utan kostnad, kan erhållas från distriktets läkare.

För det tredje kan de symtom som indikeras av dig orsakas av andra sjukdomar som förvärras efter operationen. Detta kan vara en kronisk infektion som orsakar förgiftning, liksom degenerativa dystrofiska sjukdomar i ryggraden. För att utesluta dessa sjukdomar är det bäst att också kontakta en primär terapeutisk specialist. Han kommer att ge anvisningar för ryggradens röntgen, en ultraljudsskanning av buken, en ultraljudsskanning av hjärtat och olika ytterligare test. Om några förändringar upptäcks hjälper doktorn att samordna behandlingen själv, eller kommer att erbjuda råd från specialister.

Så, du kommer snart att avbryta anti-TB-droger. Om allt obehag efter detta kommer att passera, var de förmodligen förknippade med en lång medication. Under alla omständigheter, för att klara ytterligare tester och prata med den lokala läkaren kommer det inte att bli överflödigt inom en snar framtid.

Lungkirurgi: resektion, fullständig borttagning - indikationer, behandling, rehabilitering

Behovet av lungoperationer orsakar alltid en välgrundad rädsla för både patienten och hans släktingar. Å ena sidan är själva ingripandet ganska traumatiskt och riskabelt, Å andra sidan är operationer på andningsorganen indikerade för personer med allvarlig patologi, som utan behandling kan leda till patientens död.

Kirurgisk behandling av lungsjukdomar ställer höga krav på patientens allmänna tillstånd, eftersom det ofta åtföljs av ett stort operativt trauma och en lång rehabiliteringsperiod. Interventioner av detta slag bör behandlas med största allvar, med vederbörlig hänsyn till både preoperativ förberedelse och efterföljande återhämtning.

Lungorna är ett parat organ beläget i bröstkorgarna (pleurala). Livet utan dem är omöjligt, eftersom huvudfunktionen i andningsorganen är att ge syre till alla vävnader i människokroppen och avlägsna koldioxid. Samtidigt har kroppen förlorat en del eller till och med en hel lunga, och kroppen kan framgångsrikt anpassa sig till nya förhållanden, och resten av lungparenchymen kan ta över den förlorade vävnadens funktion.

Typen av lungkirurgi beror på arten av sjukdomen och dess prevalens. Om möjligt behåller kirurger maxvolymen av respiratorisk parenkym, om detta inte strider mot principerna för radikal behandling. Under de senaste åren har moderna minimalt invasiva tekniker framgångsrikt använts för att avlägsna lungfragment genom små snitt, vilket bidrar till snabbare återhämtning och en kortare återhämtningsperiod.

När lungkirurgi behövs

Lungkirurgi utförs i närvaro av en allvarlig orsak till detta. Antalet indikationer inkluderar:

 • Tumörer är godartade och maligna
 • Inflammatoriska processer (abscesser, lunginflammation, akut och kronisk pleurisy, pleural empyema);
 • Smittsamma och parasitära sjukdomar (tuberkulos, echinokocker);
 • Malformationer i andningssystemet, lungcyst;
 • bronkiektasi;
 • Fokal kollaps av pulmonell parenkym - atelektas;
 • Nedgången i pleura vidhäftningar, tumör, infektion.

Tumörer och vissa former av tuberkulos anses vara den vanligaste orsaken till lungoperationer. I lungcancer innefattar operationen inte bara avlägsnandet av en del eller hela organet utan även excisionen av lymfatiska dräneringsvägarna - de ljuva lymfkörtlarna. För omfattande tumörer kan resektion av revbenen, perikardiala segment behövas.

typer av kirurgi för kirurgisk behandling av lungcancer

De typer av ingrepp på lungorna beror på att vävnadsvolymen avlägsnas. Så, pulmonektomi är möjligt - avlägsnande av ett helt organ eller resektion - excision av ett fragment av lungan (lobe, segment). Med den omfattande karaktären av lesionen, massiv cancer, spridda former av tuberkulos, är det omöjligt att rädda patienten från patologin genom att bara avlägsna ett fragment av organet. Därför indikeras en radikal behandling - pulmonektomi. Om sjukdomen är begränsad till en lunga eller ett segment av lungan, räcker det med att bara beskära dem.

Traditionell öppen kirurgi utförs i fall där kirurgen tvingas ta bort en stor mängd organ. Nyligen har de gett vägen till minimalt invasiva ingrepp som möjliggör excision av den drabbade vävnaden genom små snitt - bröstkoskopi. Bland moderna, minimalt invasiva kirurgiska behandlingsmetoder blir användningen av en laser, elektrocautery och frysning popularitet.

Funktioner av operationer

När ingrepp i lunganvändningen har tillgång till den kortaste vägen till det patologiska fokuset:

Antero-lateral tillvägagångssätt betyder ett bågformat snitt mellan 3: e och 4: e ribben, och börjar lite lateralt från omkretslinjen, sträcker sig till den bakre axillären. Den bakre lateralen är från mitten av den tredje till fjärde bröstkotan, längs parvertebralinjen till vinkeln på scapulaen, sedan längs den sjätte ribben till den främre axillärlinjen. En lateral snitt görs när patienten ligger på den friska sidan, från midklavikulära linjen till paravertebralen, vid nivån av femte till sjätte revbenen.

Ibland måste man ta bort revbenen för att nå ett patologiskt fokus. Idag är det möjligt att ta bort inte bara ett segment, utan också en hel lobe, på ett thoraxkopiskt sätt, när kirurgen gör tre små snitt på ca 2 cm och en till 10 cm, genom vilka verktyg sätts in i pleurhålan.

Pneumonectomy

Pulmonektomi är operationen för att avlägsna lungan, som används vid destruktion av alla sina lober i vanliga former av tuberkulos, cancer, purulenta processer. Detta är den viktigaste volymprocessen, eftersom patienten förlorar ett helt organ samtidigt.

Rätt lunga avlägsnas från anterior-lateral eller posterior approach. En gång i brösthålan, leder kirurgen först och främst elementen i lungrotet separat: först är artären, då venen och bronkinet först bunden. Det är viktigt att bronkitstubben inte är för lång eftersom det medför risk för stagnation i dess innehåll, infektion och suppuration, vilket kan orsaka insolvens av stygn och inflammation i pleurhålan. Bronchus sutureras med silke eller suturer appliceras med hjälp av en speciell enhet - en bronkodilator. Efter ligering av lungrotelementen avlägsnas det drabbade organet från bröstkaviteten.

När stumpen i bronchus sutureras är det nödvändigt att kontrollera stygnarnas täthet, vilket uppnås genom att tvinga luften in i lungorna. Om allt är i ordning, täcker området av kärlbunten av pleura, och pleurhålan sutureras och lämnar avlopp i den.

Den vänstra lungen avlägsnas vanligtvis från anterior-lateral åtkomst. Vänster huvudbronkus är längre än höger, så doktorn måste vara försiktig så att stubben inte blir lång. Behållarna och bronkorna behandlas på samma sätt som på höger sida.

Pulmonektomi (pneumonektomi) utförs inte bara för vuxna men också för barn, men ålder spelar inte en avgörande roll vid valet av kirurgisk teknik och typen av operation bestäms av sjukdomen (bronkiektas, polycystisk lunga, atelektas). Vid allvarlig patologi i andningsvägarna, som kräver kirurgisk korrigering, är inte förväntad taktik alltid berättigad, eftersom många processer kan störa tillväxten och utvecklingen av ett barn med oupphörlig behandling.

Avlägsnande av lungan utförs under generell anestesi, införandet av muskelavslappnande medel och tracheal intubation för ventilation av parankymen hos orgeln är obligatoriska. I avsaknad av en uppenbar inflammatorisk process kan avloppet inte lämnas, och behovet av dem uppstår när pleurisy eller ett annat exudat i bröstkaviteten uppträder.

lobektomi

Lobektomi är borttagandet av en lung i lungan, och om två avlägsnas samtidigt, kommer operationen att kallas bilobektomi. Detta är den vanligaste typen av lungoperationer. Indikationer för lobektomi är tumörer, begränsade lobor, cystor, vissa former av tuberkulos och individuell bronkiektas. Lobektomi utförs också i onkopatologi, när tumören är lokal och sträcker sig inte till de omgivande vävnaderna.

Den högra lungen innehåller tre lober, vänster - två. De övre och mellersta lobarna på höger och övre lobben avlägsnas från anterior-lateral tillvägagångssätt, lungens nedre del avlägsnas från den bakre sidan.

Efter att ha öppnat bröstkorget, finner kirurgen kärl och bronkus, binder dem separat på det minst traumatiska sättet. För det första behandlas kärlen, sedan bronchusen, som sys med en tråd eller en broncho fixer. Efter dessa manipuleringar täcker bronchus pleuran, och kirurgen tar bort lungan.

Efter lobektomi är det viktigt att räta ut de återstående lobesna under operationen. För detta ändamål pumpas syre i lungorna under tryck. Efter operationen måste patienten självständigt sträcka lungparenchymen genom att utföra särskilda övningar.

Efter lobektomi kvarstår dränering i pleurhålan. I den övre lobektomin installeras de genom det tredje och åttonde mellanklassområdet, och när man tar bort de nedre lobbenen, är en dränering tillräcklig för att komma in i det åttonde mellanlagringsutrymmet.

segmentectomy

En segmentektomi är en operation för att ta bort en del av lungan som kallas ett segment. Varje del av orgeln består av flera segment som har sin egen artär, ven och segmentbronk. Detta är en oberoende pulmonal enhet som kan skäras säkert för resten av orgeln. För att ta bort ett sådant fragment, använd någon av de metoder som ger den kortaste vägen till den drabbade lungvävnaden.

Indikationerna för segmentektomi anses vara små lungtumörer som inte sträcker sig bortom segmentet, en lungcyst, små segmentala abscesser och tuberkuloshålor.

Efter dissektion av bröstväggen, isolerar kirurgen och bandagerar den segmentala artären, venen och sista av alla segmentbronkorna. Val av ett segment från den omgivande vävnaden bör göras från mitten till periferin. I slutet av operationen installeras dränering i pleurhålan i det drabbade området, och lungan är uppblåst med luft. Om ett stort antal gasbubblor släpps sutureras lungvävnaden. Röntgenkontroll krävs innan såret stängs.

Pneumolys och pneumotomi

En del av operationen på lungorna syftar till att eliminera patologiska förändringar, men åtföljs inte av att delarna avlägsnas. De betraktar pneumolys och pneumotomi.

Pneumolys är en operation för att dissekera vidhäftningar som förhindrar lungorna att spricka upp, fyllas med luft. En stark vidhäftande process åtföljer tumörer, tuberkulos, suppurativa processer i pleurhålorna, fibrinös pleuris i njurens patologi, extrapulmonala tumörer. Ofta utförs denna typ av kirurgi vid tuberkulos när stora täta vidhäftningar bildas, men hålrummets storlek får inte överstiga 3 cm, det vill säga att sjukdomen bör begränsas. Annars kan det kräva en mer radikal intervention - lobektomi, segmentektomi.

Spjälkning av adhesioner utförs extrapleuralt, intrapleuralt eller extraperiostealt. Vid extrapleural pneumolys exfolierar kirurgen parietal pleural sheet (yttre) och injicerar luft eller flytande paraffin i bröstkaviteten för att förhindra att lungan uppblåses och bildandet av nya vidhäftningar. Intrapleural dissektion vidhäftning frambringad genom penetration under parietal pleura. Extraperiosteal långt traumatisk och har inte hittat bred tillämpning. Det består i exfoliering av muskelfliken från revbenen och införandet av polymerbollar i det resulterande utrymmet.

Adhesioner dissekeras med en varm slinga. Instrument införs i bröstkavitetsområdet där det inte finns några vidhäftningar (under röntgenkontroll). För tillgång till det serösa membranet återger kirurgen områdena av revbenen (den fjärde i fall av övre loben, den åttonde i fall av sämre), exfolierar pleura och suturerar de mjuka vävnaderna. Hela behandlingsprocessen tar upp till en och en halv till två månader.

Pneumotomi är en annan typ av palliativ kirurgi, vilket indikeras för patienter med brännvårdspulver - abscesser. En abscess är en hålighet fylld med pus som kan evakueras ut genom bröstväggens öppning.

Pneumotomi är också indicerat för patienter med tuberkulos, tumörer och andra processer som kräver radikal behandling, men som är omöjligt på grund av ett allvarligt tillstånd. Pneumotomi är i detta fall utformat för att lindra patientens välbefinnande, men hjälper inte helt att lindra patologin.

Innan du utför en pneumotomi måste kirurgen utföra en thoraxkopi för att hitta den kortaste vägen till det patologiska fokuset. Sedan reser ribfragmenten. När åtkomst till pleurhålan erhålles och förutsatt att det inte finns några täta vidhäftningar i den, är den senare ansluten (operationens första steg). Ungefär en vecka senare är lungen dissekerad, och kanterna av abscessen är fixerade till parietalpleura, vilket ger det bästa utflödet av patologiska innehåll. En abscess behandlas med antiseptika och lämnar tamponger som fuktas med ett desinfektionsmedel i det. Om det finns täta vidhäftningar i pleuralhålan utförs pneumotomi i ett skede.

Före och efter operationen

Lungkirurgi är traumatisk, och tillståndet hos patienter med lungsjukdom är ofta svårt, så en korrekt förberedelse för den kommande behandlingen är mycket viktigt. Förutom standardprocedurer, inklusive en allmän analys av blod och urin, kan biokemisk undersökning av blod, koagulation och strålning av lungorna, CT-skanningar, MRI, fluoroskopi och ultraljud av bröstorganen krävas.

För rena processer, tuberkulos eller tumörer tar patienten redan antibiotika, anti-tuberkulosemediciner, cytostatika etc. En viktig punkt vid förberedelserna för lungoperationer är andnings gymnastik. Under inga omständigheter kan det försummas, eftersom det inte bara bidrar till evakuering av innehållet från lungorna före ingreppet, men syftar också till att lätta lungorna och återställa andningsfunktionen efter behandling.

Under preoperativperioden hjälper övningsmetoden övningsövningarna. En patient med abscesser, håligheter, bronkiektas bör göras vänd och lutar torso med en samtidig höjning av armen. När sputum når bronchusen och orsakar hostreflex, lutar patienten fram och ner, vilket underlättar eliminering med hosta. Försvagade och bedridda patienter kan göra övningarna som ligger i sängen, medan sängens huvud ände sjunker lite.

Postoperativ rehabilitering tar i genomsnitt cirka två veckor, men kan ta längre tid, beroende på patologin. Det innefattar behandling av postoperativa sår, byte av dressingar, tamponger med pneumotomi etc., anslutning till regimen och motionsterapi.

Konsekvenserna av behandlingen kan vara andningsfel, sekundära purulenta processer, blödning, suturfel och empyema. För att förebygga dem, antibiotika, smärtstillande läkemedel ordineras, och urladdningen från såret övervakas. Andningsövningar är obligatoriska, som patienten fortsätter att utföra hemma. Övningar utförs med hjälp av en instruktör, och de bör startas inom några timmar från återhämtningstiden från anestesi.

Livslängden efter kirurgisk behandling av lungsjukdomar beror på typ av ingrepp och arten av patologin. Så, när man tar bort enstaka cyster, små tuberkulösa foci, godartade tumörer, patienter lever så mycket som andra människor. I fall av cancer, allvarlig purulent process, lunggången kan döden uppkomma från septiska komplikationer, blödning, andnings- och hjärtsvikt när som helst efter ingreppet, om det inte bidrog till att uppnå stabila tillstånd.

Med en framgångsrik operation, frånvaron av komplikationer och sjukdomsprogressionen är den totala prognosen inte dålig. Självklart kommer patienten att behöva övervaka hans andningsorgan, det kan inte prata om att röka, andningsövningar kommer att behövas, men med rätt tillvägagångssätt kommer hälsosamma lopp i lungorna att ge kroppen det nödvändiga syret.

Handikapp efter lungoperation når 50% eller mer och indikeras för patienter efter pneumonektomi, i vissa fall efter lobektomi, när funktionshinder försämras. Gruppen är tilldelad i enlighet med patientens tillstånd och granskas periodiskt. Efter en lång period av rehabilitering återställer de flesta operationer både hälsa och funktionshinder. Om patienten återvinner och är redo att återvända till jobbet, kan handikappet tas bort.

Lungkirurgi utförs vanligtvis gratis, eftersom det kräver patologins allvar och inte patientens önskan. Behandling finns tillgänglig i avdelningarna för thoraxkirurgi, och många operationer utförs på systemet för OMS. Patienten kan dock genomgå både betald behandling i både offentliga och privata kliniker, betala för själva operationen och bekväma förhållanden på sjukhuset. Kostnaden varierar, men det kan inte vara lågt, eftersom lungoperationer är komplicerade och kräver deltagande av högkvalificerade specialister. Pneumonectomy kostar i genomsnitt cirka 45-50 tusen, med excision av mediastinala lymfkörtlar - upp till 200-300 tusen rubel. Avlägsnande av en aktie eller ett segment kommer att kosta från 20 tusen rubel på ett offentligt sjukhus och upp till 100 tusen i en privat klinik.

Funktioner av lung lobektomi

Lung lobectomy är en operation för att excisera den anatomiska loben i andningsorganet. En sådan operation utförs exklusivt inom de anatomiska gränserna. Lobektomi anses vara en ganska komplicerad och riskabel operation, men i vissa fall är det det enda sättet att rädda en persons liv. Före operationen undersöks patienten grundligt, eftersom det ställs höga krav på patientens tillstånd. Detta beror på det höga traumatet och en ganska lång rehabiliteringsperiod.

Indikationer för operation

Ta bara bort en del av lungan när det finns allvarliga bevis. Huvudindikationerna för en sådan operation är:

 • tumörer av olika natur;
 • omfattande inflammatoriska processer, som inkluderar abscesser, lunginflammation, pleurisy och empyema;
 • infektiösa och parasitära patologier;
 • medfödda missbildningar av andningssystemet;
 • lungcystst;
 • atelektas;
 • patologi i pleura, lim eller infektiös natur.

Oftast genomförs lung lobektomi med avancerade former av tuberkulos och med tumörer. Vid onkologiska sjukdomar under operationen avlägsnas inte bara andningsorganets klibb, utan även bröstkörtlarna är utskurna.

Nyligen har lågtraumatiska operationer utförts i allt större utsträckning, vilket gör det möjligt att extrahera en del av lungan genom ett relativt litet snitt. Speciellt vanliga operationer med användning av elektrocautery och laser, även om erfarna kirurger ofta tillgriper frysning.

Om lesionens område är för stort, kan det krävas en resektion av revbenen och perikardiazonen.

Framställning av lobektomi

Förberedelse för operation är endast nödvändig för de patienter som har mycket purulent vätska eller om förgiftning är för uttalad. På något sätt måste du se till att volymen av utgående sputum var ca 60 ml per dag. Kroppstemperatur och blodtal bör också ligga inom normala gränser.

Dessutom måste doktorn genomföra rehabilitering av bronkialdet med endoskopi. Samtidigt tas pus bort och kaviteter tvättas med antibakteriella preparat och antiseptika. Det är mycket viktigt att patienten äter bra och andas övningar.

Sannolikheten för komplikationer i den postoperativa perioden reduceras signifikant om läkaren lyckas uppnå ett torrt bronkialträd. Om operationen utförs på en patient med tuberkulos, bör anti-tuberkulosbehandling genomföras parallellt.

En patient före en lobektomi undersöks fullständigt. Det är oacceptabelt att utföra kirurgiskt ingripande under förvärring av kroniska sjukdomar eller infektiösa patologier av allmän karaktär.

Funktioner för att utföra lobektomi

Avlägsnande av lungens lopp utförs genom snittet som görs närmast platsen för inflammation. Det finns följande typer av åtkomst:

 • Anterolateralt. I detta fall gör kirurgen ett snitt mellan det tredje och fjärde revbenet, från bröstbenet till bakre delen av armhålan.
 • Side. Patienten placeras på en hälsosam sida och en snygg snitt görs från nyckelbenet till ryggradsområdet. Åtkomst sker i nivå med 5-6 revben.
 • Posterolateral. Detta snitt utförs från mitten av den tredje eller fjärde bröstkotan till hörnet av scapula, varefter ett snitt görs längs linjen i den sjätte ribben till framkanten av armhålan.

I vissa fall är det nödvändigt att ta bort små portioner av revbenen för att nå källan till inflammation. Med läkemedelsutveckling blev det möjligt att utföra torakoskopisk kirurgi. I detta fall gör doktorn tre små snitt ca 2 cm lång och en 10 cm stor. Kirurgiska instrument sätts försiktigt genom dessa snitt i pleurområdet. Frekvensen av negativa konsekvenser efter sådana operationer är lägre än vid klassisk operation.

Efter öppnandet av brystbenet hittar läkaren ett stort kärl och bronkus, som sedan försiktigt binds. Ursprungligen behandlar kirurgen fartygen, och efter bronchusen. För att göra detta, använd en medicinsk tråd eller en bronhospacer. Efter de förberedande manipulationerna är bronchen täckt med pleura, och lungens lopp avlägsnas.

Efter en lobektomi är det väldigt viktigt att rätta de övriga delarna av lungan så tidigt som under operationen. För detta ändamål fylls andningsorganen med syre under högt tryck. Under återhämtningsperioden efter operationen måste patienten utföra särskilda andningsövningar för att rätta ut alla delar av lungan.

Efter en lobektomi sätts dräner in i pleurhålan för att tömma exsudatet. Vid avlägsnande av övre delen av övre insatsen är flera dräneringsrör, medan den undre delen av lungan tas bort, endast en dränering är tillräcklig.

Postoperativ period

Efter operationen är det i flera dagar nödvändigt att se till att utsöndringen, blodet och luften flyter fritt genom dräneringsrören. Om operationen utfördes utan komplikationer upphör luften under de första timmarna och avfallsvätskans volym är inte mer än 500 ml. Patienter får sitta på andra dagen och gå ut ur sängen på tredje dagen. Två veckor senare släpps patienten från sjukhuset för poliklinisk behandling.

Patienter som lider av lobektomi rekommenderas att genomgå regelbunden sanatoriumbehandling i torrt klimat. Patienter av ung ålder kan börja arbeta efter 2-3 månader, hos äldre patienter kan det ta upp till sex månader för rehabilitering.

Dödligheten under och omedelbart efter operationen är ca 3%. Livsprojektioner efter borttagande av godartade tumörer, både omedelbara och avlägsna, är mycket bra. Om operationen utfördes för tuberkulos, abscess eller bronkiektas, så observeras ett positivt resultat hos nästan 90% av patienterna. Överlevnadsprognosen för patienter med lungcancer är cirka 40%.

Efter en lobektomi kan en allvarlig komplikation som lungatelektas förekomma.

När ska man se en läkare

Efter lobektomi är ett akut behov av att konsultera en läkare om det finns sådana symptom:

 • Temperaturen steg, en chill dök upp och symptom på allmän förgiftning observerades.
 • Postoperativ sutur starkt rodnad, ödem, eller började skada.
 • Om illamående och kräkningar observeras några dagar efter urladdning från sjukhuset.
 • Om smärtan från den opererade sidan inte försvinner ens efter att ha tagit smärtstillande medel.
 • Om blod uppträder i urinen eller det finns konstant smärta vid urinering.
 • Det var smärta i bröstet, det blev svårt att andas eller oroade andfåddhet.
 • Om blodig eller purulent slem utsöndras vid hosta.
 • Om det allmänna hälsotillståndet har försämrats avsevärt.
 • Med svullnad i benen.

En ambulans behövs om det finns svår bröstsmärta och om andningen har blivit mycket svår.

För att undvika komplikationer i den postoperativa perioden måste patienten gå mycket hemma, undvika att lyfta vikter och noggrant övervaka suturens renhet. Läkaren kommer att berätta för dig hur du ska ta hand om sömmen, hur man simmar och vilket sätt på dagen att följa. Under återhämtningsperioden bör patientens mat vara rationellt. Menyn ska ha en hel del färska grönsaker och frukter, liksom mejeriprodukter. Glöm inte att ta mediciner som har ordinerats av din läkare.

Rehabilitering efter lungoperation

Avlägsnandet av en lunga, dess lobe eller segment är vanligtvis förknippad med mycket allvarliga smärtsamma förändringar i lungvävnadens struktur. Det är omöjligt att lämna den drabbade lungvävnaden, det förgiftar kroppen med vävnadsupplösningsprodukter, den patologiska floran "levande" i detta område producerar ständigt toxiner och strävar efter att sprida sig utanför det drabbade området.

Utvecklingen av patologiska förändringar i lungorna kan ha olika orsakssamband: Komplikationer efter lunginflammation, infektioner, specificitet av den individuella utvecklingen av organismen, ärftlighet, dåliga vanor - bara lista inte. Sjukdomen utvecklas gradvis och upp till en viss punkt klarar kroppen den kraftfulla förgiftningen som det drabbade området av lungorna ger och den andningsvolym som är nödvändig för livet tillhandahålls av en hälsosam, fungerande del av lungorna. Däremot utvecklas sjukdomen och det kommer en tid när kirurgi blir det enda sättet att rädda patientens liv.

Operationen utförs, patientens liv är uteslutet. Men kirurgi för att ta bort en del av lungan är ett mycket svårt ingripande. Borsten, pleura är dissekerad, lungområdet är utskuret - ingreppen är mycket stora och signifikanta för kroppen. Dessutom får patienten en massiv läkemedelsbehandling mot bakgrunden av den allmänna försvagningen av kroppen i samband med den underliggande sjukdomsbanan.


Du behöver inte vara professionell inom medicinområdet för att förstå att en person i detta fall behöver seriös och långsiktig fysisk rehabilitering, vars syfte är att återställa livskvaliteten.

Vad händer efter operationen?

Den första är försämringen av kroppens syreförsörjning. Andnöd, svaghet, ökad huvudvärk, bröstsmärta, hjärtproblem, hjärtklappning. Det är nödvändigt att förstå att alla dessa problem är förknippade med en minskning av lungens storlek efter operationen - ett tomrum har bildats i bröstet.

Bildandet av tomt utrymme inuti bröstet påverkar allvarligt kroppens tillstånd. Det leder till en förändring i den vanliga råder i processen av tillväxt och utveckling intrakavitära tryckförhållanden i kroppen macrofield: bukhålan, bukhålan, brösthålan som också till en förändring i befintliga organ rumslig plats. Den syntopiska och skelettformiga organen förändras, det vill säga arrangemanget av organ i förhållande till andra organ och relativt skelettet. Bukorganen: mage, tarmar och organ belägna i bröstet: lungor, hjärta, aorta, börja matstrupe att skifta, och de kränkningar av den rumsliga strukturen av den ytterligare bördan av patienten, vilket resulterar i ett fel i de andra system i kroppen på grund av förändringar i villkor blodtillförseln och inervatsii organ - spänning eller kompression av nervstammarna och kärlbuntarna.

Ett annat problem efter operation är pleural och andra vidhäftningar. Vidhäftningar begränsar förändringarna i linjära dimensioner av de återstående delarna av lungorna och minskar därmed tidvattenvolymen. Efter operationen är resterande förgiftning också ett problem - den drabbade delen av lungan avlägsnas och förkroppar inte längre kroppen, men lungan är svamp i sin struktur och i dess porer kvarstår en stor mängd oönskade avfallsprodukter som behöver tömmas. ta bort från kroppen.

Kan du hjälpa kroppen snabbare och mer fullständigt anpassa efter ett så allvarligt kirurgiskt ingripande?

Vilka rehabiliteringsuppgifter ska lösas under genomförandet av rehabiliteringsprogrammet?

Den första uppgiften är att "andas" de övriga delarna av lungorna och dränera, rengör dem med hjälp av speciella aktiva dräneringstekniker.

Den andra uppgiften är att hjälpa kroppen i processen med fysisk omstrukturering. Det är nödvändigt att aktivt bilda kroppens statik och dynamik, liksom balansen i trycket i makrokroppshåligheterna.

Den tredje uppgiften är att återställa lungans förskjutning, för det är nödvändigt att eliminera vidhäftningarna, men inte på ett operativt sätt, och återigen med hjälp av fysiska rehabiliteringstekniker, det vill säga med speciella övningar!

Alla dessa uppgifter är framgångsrikt löst i vår klinik.

Det måste sägas att vi inte accepterar allt för rehabilitering!

Inträde för behandling utförs efter samråd med våra specialister.

Listan över kontraindikationer för ockupationen av författarens metod för NE Blyum från sidan av broncho-lungsystemet.

1. Lungtubberkulos.

3. Sjukdomar åtföljda av riklig sputum.

4. Purulenta sjukdomar: lungabscess, pleural empyema.

5. Akut lunginflammation.

7. Feber av okänt ursprung.

För att genomföra en gymnastik kurs för patienter med andningssjukdomar, är det nödvändigt att klara ett komplett blodprov, sputumtest (om det separeras), genomgå fluorografi (eller en överblick över bröstet).


Bronkial astma är en kronisk inflammatorisk och allergisk sjukdom i luftvägarna i samband med ökad reaktivitet hos bronkierna och en tendens att spasma, minska deras lumen. Liksom ackumuleringen av tjockt visköst sputum i dem. Sjukdomen är orsakad av specifika allergier, sensibilisering mot pollen av växter, djurhår, husdamm och andra allergener och icke-specifika - skadliga miljöfaktorer (rök, olika gaser, aerosoler och mineralstoft). Utvecklingen av sjukdomen bidrar till genetisk predisposition, vissa miljöförhållanden. Sjukdomen manifesteras andnöd, väsande andning och torra periodiska attacker av andnöd som sker vid kontakt med allergenet, fysisk aktivitet, exponering för kall luft, mot respiratoriska virusinfektioner. Förloppet av bronkial astma är av olika slag: mild intermittent, ihållande, måttlig och svår med utveckling av andningsfel. Behandling av bronchial astma innehåller ett omfattande tillvägagångssätt - undviker kontakt med allergener, läkemedelsinhalation (bronkodilator och antiinflammatorisk) behandling. Viktigt i hanteringen av patienter med astma är rehabiliteringsåtgärder (fysioterapi, andningsövningar, homeopatisk metod) som syftar till att förbättra kvaliteten och livslängden hos en person med astma.


Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Den sjukdomen av de övre och nedre luftvägarna inflammatoriska och stadigt progressiv karaktär, baserat på svårigheten och begränsningen av luft in i luftvägarna, på grund av den kontinuerliga stimuleringen av lungvävnader av olika skadliga mikropartiklar, mineraldamm, cigarettrök varmluft, fukt. Sjukdomen är uppenbarad av långvarig hosta med expectorering av slemhinnor - purulent eller purulent sputum, wheezing i lungorna, andfåddhet vid promenader och annan fysisk ansträngning. Vidare leder till utveckling av emfysem, pneumoskleros av andningsfel och gradvis invaliditet hos patienten. Den huvudsakliga metoden för behandling är antiinflammatorisk behandling och avvisning av exponering för skadliga faktorer. En viktig roll spelas av icke-farmakologiska metoder för exponering (homeopati, örtmedicin) och rehabiliteringsåtgärder: fysioterapi och andningsövningar; vilket ökar lungens vitala kapacitet, ökar dräneringen av stillastående sputum och minskar den fortsatta utvecklingen av den inflammatoriska processen i lungvävnaden.


Akut lobar eller brännvårds lunginflammation är en av de vanligaste sjukdomarna av bakteriell natur, kännetecknad av allvarlig förgiftning, feber, hosta och andfåddhet. Förekommer på grund av tidigare luftvägsinfektion, kronisk bronkit, obstruktiva lungsjukdomar, minskad kroppsskydd, förekomsten av associerade kroniska sjukdomar, ökad fysisk ansträngning och rökning. Uppkallad av olika bakteriemedel som normalt finns närvarande i bronkiets lumen i slemhinnan, men i förhållanden med nedsatt immunitet blir patogena (det vill säga de kan orsaka inflammation i lungvävnaden). I det akuta stadiet av sjukdomen är en ansamling av inflammatorisk exsudat i lumen alveolerna och i detta skede antibiotikabehandling, stadiet av resorption av sårvätska (i slutet av den andra veckan av sjukdom) bör rehabiliteringsåtgärder genomföras för att förbättra dräneringen av lungfunktionen. öka volymen av bröstkorgen rörelser och öka lungkapacitet.Kompleks speciellt konstruerade terapeutiska övningar simulatorer leder till ökad dränering funktion av lungor, ventilation och perfusion ökning av lungvävnad, därigenom påskynda dispergeringen av det inflammatoriska fokus och minskar risken för komplikationer av akut lunginflammation (fokal fibros, pleurodiragmatisk vidhäftning, lungabscess, andningssvikt).


I vår klinik finns möjligheten att tillämpa komplexa exponeringsmetoder för alla listade sjukdomar: fysikterapi klasser enligt den ursprungliga författarens metod på speciella simulatorer under övervakning och direktledning av författaren av tekniken och erfarna träningsbehandlingar, massage, behandling med homeopatiska metoder. Som ett resultat av regelbundna övningar ökar tonen i bröstmusklerna, och lungens vitala kapacitet ökar. Utmatningen av stillastående sputum förbättras, vilket leder till att bronkiens lumen expanderar, frekvensen och intensiteten av astmaattacker minskar vilket gör det möjligt att senare minska dosen av inandade läkemedel som tas och börjar andas fritt.

Rehabilitering och återhämtning efter lungoperation

 • lunginflammation
 • kronisk bronkit
 • allergisk bronkopulmonell aspergillos
 • alveolär mikrolithiasis
 • bronkial astma idiopatisk fibrosering alveolitis
 • lunghypertension
 • lungalveolär proteinos
 • lungfibros
 • sömnapné
 • osteokondroplastisk trakeobronchopati lunginflammation
 • kronisk bronkit (rökarens bronkit, etc.)
 • exogen allergisk alveolitis
 • trakeobronchitis, kronisk obstruktiv lungsjukdom:
 • pneumosclerosis
 • lungemfysem

Läs mer om rehabilitering efter lungoperation genom att ringa 8 (499) 395-00-21

 • Adress till kliniken: Moskva, tunnelbanestation Oktyabrskoe pol, ul. Raspletina d 4 byggnad 1
 • Registrera dig för ett samråd: 8 800 500 77 02 (gratis)

Rehabilitering efter lungfjerning

Hem »Spinalbehandling» Återhämtning efter lungkirurgi

Ett nytt ord i rehabilitering efter operation på lungorna. Författarens teknik.

Efter operationen:

Avlägsnandet av en lunga, dess lobe eller segment är vanligtvis förknippad med mycket allvarliga smärtsamma förändringar i lungvävnadens struktur. Det är omöjligt att lämna den drabbade lungvävnaden, det förgiftar kroppen med vävnadsupplösningsprodukter, den patologiska floran "levande" i detta område producerar ständigt toxiner och strävar efter att sprida sig utanför det drabbade området.

Utvecklingen av patologiska förändringar i lungorna kan ha olika orsakssamband: Komplikationer efter lunginflammation, infektioner, specificitet av den individuella utvecklingen av organismen, ärftlighet, dåliga vanor - bara lista inte. Sjukdomen utvecklas gradvis och upp till en viss punkt klarar kroppen den kraftfulla förgiftningen som det drabbade området av lungorna ger och den andningsvolym som är nödvändig för livet tillhandahålls av en hälsosam, fungerande del av lungorna. Däremot utvecklas sjukdomen och det kommer en tid när kirurgi blir det enda sättet att rädda patientens liv.

Operationen utförs, patientens liv är uteslutet. Men kirurgi för att ta bort en del av lungan är ett mycket svårt ingripande. Borsten, pleura är dissekerad, lungområdet är utskuret - ingreppen är mycket stora och signifikanta för kroppen. Dessutom får patienten en massiv läkemedelsbehandling mot bakgrunden av den allmänna försvagningen av kroppen i samband med den underliggande sjukdomsbanan.


Du behöver inte vara professionell inom medicinområdet för att förstå att en person i detta fall behöver seriös och långsiktig fysisk rehabilitering, vars syfte är att återställa livskvaliteten.

Bildandet av tomt utrymme inuti bröstet påverkar allvarligt kroppens tillstånd. Det leder till en förändring i den vanliga råder i processen av tillväxt och utveckling intrakavitära tryckförhållanden i kroppen macrofield: bukhålan, bukhålan, brösthålan som också till en förändring i befintliga organ rumslig plats. Den syntopiska och skelettformiga organen förändras, det vill säga arrangemanget av organ i förhållande till andra organ och relativt skelettet. Bukorganen: mage, tarmar och organ belägna i bröstet: lungor, hjärta, aorta, börja matstrupe att skifta, och de kränkningar av den rumsliga strukturen av den ytterligare bördan av patienten, vilket resulterar i ett fel i de andra system i kroppen på grund av förändringar i villkor blodtillförseln och inervatsii organ - spänning eller kompression av nervstammarna och kärlbuntarna.

Ett annat problem efter operation är pleural och andra vidhäftningar. Vidhäftningar begränsar förändringarna i linjära dimensioner av de återstående delarna av lungorna och minskar därmed tidvattenvolymen. Efter operationen är återstående berusning också ett problem - den drabbade delen av lungan avlägsnas och förkroppar inte längre kroppen, men lungan är svamp i sin struktur och i dess porer kvarstår ett stort antal oönskade avfallsprodukter som behöver tömmas ut ur kroppen.

Kan du hjälpa kroppen snabbare och mer fullständigt anpassa efter ett så allvarligt kirurgiskt ingripande?

Vilka rehabiliteringsuppgifter ska lösas under genomförandet av rehabiliteringsprogrammet?

Den andra uppgiften är att hjälpa kroppen i processen med fysisk omstrukturering. Det är nödvändigt att aktivt bilda kroppens statik och dynamik, liksom balansen i trycket i makrokroppshåligheterna.

Den tredje uppgiften är att återställa lungans förskjutning, för det är nödvändigt att eliminera vidhäftningarna, men inte på ett operativt sätt, och återigen med hjälp av fysiska rehabiliteringstekniker, det vill säga med speciella övningar!

Alla dessa uppgifter löses med framgång i vår klinik med hjälp av författarens metoder för rehabiliteringsbehandling.

I vårt centrum finns ett sjukhus där boende och behandling är möjlig. Vi accepterar rehabiliteringsbehandling på sjukhuset efter operationen. Det finns också rehabiliteringsaktiviteter i rehabiliteringscentret flera gånger i veckan utan boende.

Det måste sägas att vi inte accepterar allt för rehabilitering! Inträde för behandling utförs efter samråd med våra specialister.

Listan över kontraindikationer för övning av författarens metod för broncho-lungsystemet.

1. Lungtubberkulos.

3. Sjukdomar åtföljda av riklig sputum.

4. Purulenta sjukdomar: lungabscess, pleural empyema.

5. Akut lunginflammation.

7. Feber av okänt ursprung.

För att genomföra en gymnastik kurs för patienter med andningssjukdomar, är det nödvändigt att klara ett komplett blodprov, sputumtest (om det separeras), genomgå fluorografi (eller en överblick över bröstet).

Läs mer om återhämtning efter lungoperationer genom att ringa 8 (499) 395-00-21