Lungcancer: en prognos

Lungcancer är en malign sjukdom som påverkar allt fler människor varje år. I trettiofem länder i världen anses lungcancer som den främsta mördaren. I vårt land uppträder denna sjukdom huvudsakligen bland den manliga befolkningen. Det är ett störande faktum att tjugofem procent av patienterna blir sjuk i åldern fyrtio och upp till femtio år, och mer än femtio procent är äldre än femtio och sextio år gammal.

Lungcancer: prognosen är långt ifrån tröst, eftersom den nästan är en dödlig sjukdom. Men mycket beror på det stadium då sjukdomen diagnostiserades.

Lungcancerstadiet 3 kännetecknas av närvaron av en tumör, vars storlek redan har nått sex centimeter med övergången till nästa lunglobe. Möjlig spiring av närliggande bronkus eller huvudbronkus. Metastaser finns i bifurcation, tracheobronchial, paratrakeal lymfkörtlar.

Hos patienter som är godkända för kirurgisk behandling med asymptomatisk cancer är prognosen mer fördelaktig. I händelse av kliniska symtoms början är nästan 75 procent av patienterna praktiskt taget inte behandlingsbara. Prognosen är gynnsammare om de kliniska symptomen uppträder högst tre månader. Om symtom är närvarande i mer än nio månader försvagas prognosen för återhämtning.

Förväntad livslängd för lungcancer

Om lungcancer är så allvarlig och farlig sjukdom, hur länge lever lungcancer? Livslängden för lungcancer efter diagnos är tjugo procent av det totala antalet patienter i ett år och endast åtta procent efter fem år.

Överlevnad av lungcancer

Överlevnaden för lungcancer i icke-småcellsformer är fyrtio till femtio procent i första etappen och femton till trettio procent i andra etappen. Med avancerade skeden eller inte längre utsatt för den operativa behandlingsmetoden efter användning av strålbehandling ger en överlevnadsfrekvens inom fem år inom fyra till åtta procent. Med begränsat litet cellkarcinom hos patienter efter att ha fått kombinerad kemoterapi och strålning varierar de långsiktiga överlevnadsgraden från tio till femtio procent. I fall av avancerad cancer är prognosen dålig.

Småcells lungcancer: en prognos

Småcellercancer finns i tio till femton procent av fallen oftast hos rökare och sällan hos icke-rökare. Småcells lungcancer tillhör de mest aggressiva och maligna tumörerna. Det kännetecknas av en kort historia, snabb kurs, har en tendens till tidig metastasering. Småcells lungcancer är en tumör som är mycket mottaglig för kemoterapi. Småcells lungcancer: prognosen är som följer:

   1. För patienter med en process som inte sträcker sig bortom bröstet, är en ganska optimistisk prognos.
   2. När en fullständig regression av den primära tumören och metastasen uppnås, noteras en signifikant ökning av livsbanans varaktighet och det finns möjlighet till fullständig återhämtning.
   3. Patienter som påbörjar behandling i gott skick, har högre effekt av behandlingen och följaktligen en längre livslängd än patienter i allvarligt tillstånd, uttömda, med uttalade kliniska symtom på sjukdomen, hematologiska och biokemiska förändringar.

Är cancer smittsam?

Människor frågar ofta onkologer om cancer är smittsam. Enligt alla de mest prestigefyllda onkologerna är cancer absolut icke-smittsam.

Kan lungcancer botas

Lungcancer tar många liv. Så är det meningsfullt att slåss eller är det lättare att låta allt ta sin kurs i väntan på döden? Kan lungcancer botas? I medicin finns det fall av fullständig återhämtning från tumörerna till även de mest hopplösa patienterna. Därför svarar frågan om lungcancer är härdbar, det är säkert att säga att lungcancer kan botas. Det beror allt på sjukdomsutvecklingsstadiet, tillståndet hos patientens kropp och hans önskan att återhämta sig.

Lungcancer

Lungcancer - en malign tumör som härrör från vävnaderna i bronkierna eller lungparenkymen. Symptom på lungcancer kan vara subfebril, hosta med sputum eller blodsträckor, andfåddhet, bröstsmärta, viktminskning. Kanske utvecklingen av pleurisy, perikardit, överlägsen vena cava syndrom, lungblödning. Noggrann diagnos kräver radiografi och CT-skanning av lungorna, bronkoskopi, sputum och pleural exsudat, en biopsi av tumören eller lymfkörtlarna. Radikala behandlingar för lungcancer inkluderar resektioninterventioner i en volym dikterad av incidensen av tumören kombinerad med kemoterapi och strålbehandling.

Lungcancer

Lungcancer - En malign neoplasma av epitelialt ursprung, som utvecklas från bröstkorgs slimhinnor, bronkialkörtlar (bronkogen cancer) eller alveolär vävnad (lung- eller pneumogen cancer). Lungcancer leder i mortalitetsstrukturen från maligna tumörer. Dödligheten i lungcancer är 85% av det totala antalet fall, trots framgången för modern medicin.

Utvecklingen av lungcancer är inte densamma för tumörer med olika histologisk struktur. Differentiellt plavocellcancerkarcinom karakteriseras av en långsam kurs, odifferentierad cancer utvecklas snabbt och producerar omfattande metastaser. Småcells lungcancer har den mest maligna kursen: Den utvecklas hemligt och snabbt, metastaserar tidigt, har en dålig prognos. Ofta förekommer en tumör i rätt lunga - i 52%, i vänster lunga - i 48% av fallen.

Cancer är övervägande lokaliserad i lungens övre lopp (60%), mindre ofta i nedre eller mellersta (30% respektive 10%). Detta förklaras av kraftfullare luftutbyte i de övre loberna samt av egenskaperna hos bronchialträets anatomiska struktur, där huvudbronchus i den högra lungen fortsätter direkt i luftstrupen och vänster i bifurcationszonen bildar en spetsig vinkel med luftröret. Därför orsakar cancerframkallande ämnen, främmande kroppar, rökpartiklar, rusar in i välluftade zoner och längtar i dem under lång tid, orsakar tillväxten av tumörer.

Metastaser av lungcancer är möjliga på tre sätt: lymfogena, hematogena och implantativa. Den vanligaste är lymfogen metastasering av lungcancer i bronkopulmonell, pulmonell, paratrakeal, trakeobronchial, bifurcation, parasofageala lymfkörtlar. Den första i lymfogen metastasin påverkar lunglymfknutorna i zonen för uppdelning av lobarbronkusen i segmentgrenar. Sedan är bronkopulmonala lymfkörtlar längs lobarbronkusen involverade i metastatiseringsprocessen.

I framtiden metastaserar lymfkörtlarna i lungrot och oparmade vener, trakeobronchiala lymfkörtlar. Nästa är involverad i processen med perikardiala, paratrakeala och perioesofageala lymfkörtlar. Avlägsna metastaser uppträder i leverns lymfkörtlar, mediastinum, supraklavikulära regionen. Metastasering av lungcancer genom hematogena inträffar när en tumör växer in i blodkärlen, medan den andra lungen, njurarna, leveren, binjurarna, hjärnan, ryggraden oftast påverkas. Implantationsmetastaser av lungcancer är möjlig på pleura vid en tumör som invaderar den.

Orsaker till lungcancer

Förekomstfaktorerna och mekanismerna för utveckling av lungcancer skiljer sig inte från etiologin och patogenesen av andra maligna lungtumörer. Vid utveckling av lungcancer spelas huvudrollen av exogena faktorer: rökning, luftförorening med cancerframkallande ämnen, strålningseffekter (särskilt radon).

Lungcancer klassificering

Enligt den histologiska strukturen utmärks 4 typer av lungcancer: skvätt, makrocellulär, liten cell och glandulär (adenokarcinom). Kunskap om den histologiska formen av lungcancer är viktig när det gäller valet av behandling och prognos av sjukdomen. Det är känt att skivformig celllungcancer utvecklas relativt långsamt och ger vanligtvis inte tidiga metastaser. Adenokarcinom präglas också av relativt långsam utveckling, men det kännetecknas av tidig hematogen spridning. Småceller och andra odifferentierade former av lungcancer är övergående, med tidig omfattande lymfogen och hematogen metastasering. Det noteras att ju lägre graden av differentiering av en tumör är, desto mer malign är dess kurs.

Genom lokalisering med avseende på bronkierna kan lungcancer vara central, som förekommer i de stora bronkierna (huvud, lobar, segment) och perifer, utstrålande från subgmentala bronkierna och deras grenar, såväl som från den alveolära vävnaden. Central lungcancer är vanligare (70%), perifer - mycket mindre (30%).

Formen av central lungcancer är endobronchial, peribronchial nodular och peribronchial grenad. Perifert cancer kan utvecklas i form av "sfärisk" cancer (rund tumör), lunginflammationliknande cancer, lung apexcancer (Pancost). Klassificeringen av lungcancer enligt TNM-systemet och stadierna av processen ges i detalj i artikeln "maligna lungtumörer".

Lungcancer Symptom

Lungcancer kliniken liknar manifestationerna av andra maligna lungtumörer. Typiska symptom är långvarig hosta med sputum mucopurulent karaktär, andfåddhet, lågkvalitativ feber, bröstsmärta, hemoptys. Vissa skillnader i kliniken för lungcancer beror på tumörens anatomiska lokalisering.

Central lungcancer

En cancerous tumor, lokaliserad i den stora bronchusen, ger tidiga kliniska symtom på grund av irritation av bronkial slemhinnor, störning av dess patency och ventilation av motsvarande segment, lob eller hela lungen.

Intresset för pleura och nervstammar orsakar uppkomst av smärta, kräkningar i lungorna och störningar inom områdena innervering av motsvarande nerver (membran, vandrande eller återkommande). Metastasering av lungcancer till avlägsna organ orsakar sekundära symptom på de drabbade organen.

Sprängningen av en bronkustumör orsakar hosta med sputum och ofta med blod. I händelse av hypoventilation och sedan atelektas av ett segment eller lunglob, förenar cancer lunginflammation, manifesterad av ökad kroppstemperatur, utseendet av purulent sputum och andfåddhet. Cancer lunginflammation svarar väl mot antiinflammatorisk behandling, men återkommer igen. Cancer lunginflammation är ofta åtföljd av hemorragisk pleuris.

Sprängning eller kompression av vagusnerven genom en tumör orsakar förlamning av vokalmusklerna och manifesterar sig i heshet. Nedbrytningen av phrenic nerv leder till förlamning av membranet. Sprängningen av en cancer i perikardiet orsakar smärta i hjärtat, perikardit. Intresset hos den överlägsna vena cava leder till nedsatt venös och lymfatisk dränering från kroppens övre hälft. Det så kallade överlägsna vena cava syndromet uppenbaras av svullnad i ansiktet, hyperemi med en cyanotisk nyans, svullnad i venerna på armar, nacke, bröst, andfåddhet i svåra fall - huvudvärk, synproblem och nedsatt medvetenhet.

Perifert lungcancer

Perifer lungcancer i de tidiga stadierna av dess utveckling är asymptomatisk, eftersom det inte finns några smärtreceptorer i lungvävnaden. När tumörplatsen växer blir bronchus, pleura och angränsande organ involverade i processen. Lokala symptom på perifer lungcancer inkluderar hosta med sputum och blodsträngar, komprimering av överlägsen vena cava, heshet. Sprängning av tumören i pleura åtföljs av cancer av pleurisy och kompression av lungan genom pleural effusion.

Utvecklingen av lungcancer åtföljs av en ökning av vanliga symtom: förgiftning, andfåddhet, svaghet, viktminskning, ökning av kroppstemperaturen. I de avancerade formerna av lungcancer uppstår komplikationer från de organ som påverkas av metastaser, sönderdelning av primärtumöret, fenomenet bronkial obstruktion, atelektas, kraftiga lungblödningar. Orsakerna till dödsfall i lungcancer är oftast omfattande metastaser, cancerpneumoni och pleurisy, cachexia (allvarlig utmattning av kroppen).

Diagnos av lungcancer

Diagnos för misstänkt lungcancer inkluderar:

Lungcancerbehandling

Ledande vid behandling av lungcancer är en kirurgisk metod i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Operationen utförs av thoraxkirurger.

Om det finns kontraindikationer eller ineffektivitet hos dessa metoder, utförs palliativ behandling för att lindra tillståndet hos den terminalt sjuka patienten. De palliativa behandlingsmetoderna innefattar anestesi, syrebehandling, avgiftning, palliativa operationer: trakeostomi, gastrostomi, enterostomi, nefrostomi, etc.). Vid lunginflammation av cancer utförs antiinflammatorisk behandling i fall av lungblödningar i blodet - hemostatisk behandling i fall av cancer i pleurus - pleurocentes.

Prognos och förebyggande av lungcancer

Den värsta prognosen observeras statistiskt i obehandlad lungcancer: nästan 90% av patienterna dör 1-2 år efter diagnosen. Med okombinerad kirurgisk behandling av lungcancer är femårig överlevnad cirka 30%. Behandling av lungcancer i fas I ger en överlevnadsfrekvens på fem år på 80%, vid II - 45% vid III - 20%.

Självstrålebehandling eller kemoterapi ger 10% femårig överlevnad för patienter med lungcancer. med kombinerad behandling (kirurgisk + kemoterapi + strålbehandling) är överlevnadshastigheten för samma period 40%. Prognostiskt ogynnsam metastasering av lungcancer till lymfkörtlar och avlägsna organ.

Frågan om förebyggande av lungcancer är relevant i samband med befolkningens höga dödlighet från denna sjukdom. De viktigaste delarna i förebyggande av lungcancer är aktiv sanitär utbildning, förebyggande av utveckling av inflammatoriska och destruktiva lungsjukdomar, upptäckt och behandling av godartade lungtumörer, rökstopp, eliminering av yrkesrisker och daglig exponering för cancerframkallande faktorer. Övergången av fluorografi minst en gång vartannat år gör att du kan upptäcka lungcancer i de tidiga stadierna och förhindra utveckling av komplikationer i samband med avancerade former av tumörprocessen.

Hur länge kan du leva med lungcancer och hur dör du av det?

Bronkogent karcinom (med andra ord lungcancer) är en ganska allvarlig sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av utseende av maligna tumörer som utvecklas från bronkiets epitelceller. Sjukdomen har en negativ inverkan på alla organ och system i människokroppen.

Att göra en fruktansvärd diagnos ger omedelbart många frågor till patienten. De vanligaste av dem är "Hur mycket lever människor med lungcancer?". Ange eventuell livslängd för lungcancer kommer inte att fungera. Det varierar baserat på ett stort antal faktorer som hör samman med onkologi.

Kärnan i patologi

Koncentrerad i lungvävnaden uttrycks inte sjukdomen uteslutande av neoplasmen. Lungcancer hos vuxna är ett helt nätverk av maligna tumörer. De kan skilja sig åt i sin förekomst, den kliniska bilden av problemet och den uppskattade prognosen.

Om du jämför med det totala antalet, är onkologi för det angivna orglet vanligast. I lungcancer är prognosen vanligtvis en besvikelse. Patologi är erkänd som den vanligaste dödsorsaken bland personer med någon typ av cancer. Manspersoner är mer drabbade.

Obs: hos rökare kan det dock tyckas att lungcancer ofta utvecklas.

Orsaker till döden

Ju mer försummade som onkologiläget blir desto större orsaker till döden kommer att uppstå.

 1. Allvarlig förgiftning. Detta beror på utsläpp av toxiner genom tumören som skadar cellerna och provocerar deras nekros och syrehushållning.
 2. Skarp viktminskning. Depletion kan vara ganska allvarligt (upp till 50% av den totala vikten), vilket medför att kroppen är signifikant försvagad, vilket ökar sannolikheten för dödsfall.
 3. Uttalade ömhet. Det förekommer skador på lungens pleura, som är utrustad med ett stort antal nervändar (därför uppträder pleuralkreft så lätt). Smärtsyndrom beror på tumörens spirande i lungmembranet.
 4. Akut andningsfel. Det uppstår när en tumör (på grund av sin storlek) börjar blockera bronkets lumen. På grund av detta blir det svårt för patienten att andas.
 5. Massiv lungblödning. Förekommer av en lunga som skadas av en tumör.
 6. Bildning av sekundär foki av onkologi. Multipel organsvikt utvecklas i senare skeden av sjukdomen. Metastasering är en av de vanligaste orsakerna till patientdöd.

Observera: dessa fenomen uppträder sällan separat. Depletion, cancer i pleura och förgiftning försämrar väsentligt kroppens övergripande tillstånd, med det resultat att en person kan leva en hel del.

Lungblödning

På grund av sin ständigt ökande storlek kan tumören traumatisera blodomloppet. Lungvävnaden innehåller ett antal kärl, vars skada orsakar omfattande blödning. Att stoppa det är ofta ganska svårt. Patienten måste tillhandahålla snabb medicinsk vård. I annat fall kommer han att dö inom 5 minuter efter det att de första symptomen på patologi uppträder.

Sputumets manifestation med blod i en patient indikerar skador på väggen hos ett av kärlen. Och ignorera inte ens de små fläckarna. Så snart fartyget är helt skadat tar det inte lång tid att vänta med omfattande blödningar.

Ibland förvirrar människor blödning från små kärl med symtom som liknar dem i mag-tarmkanalen. Felaktig behandling är också dödlig.

Andningsfel

Denna patologi börjar utvecklas när en förstorad tumör överlappar lungorna i luftstrupen och bronkierna. Först lider patienten som har fått denna sjukdom av andfåddhet och gradvis ökning av andfåddhet. Lite senare läggs astmaattacker till de befintliga symptomen. De kan inträffa mer än en gång under dagen, när som helst, och ges inte någon kontroll av patienten.

Så snart bronkiens lumen överlappar varandra, förlorar patienten förmågan att andas. Du kan försöka förbereda i förväg för denna situation. Om du inte ger akut medicinsk vård till en person kommer han att dö inom 30 minuter.

metastas

En av orsakerna till döden. Försök att ta bort metastaser genom kirurgi är fyllda med deras återkomst med större hastighet. När cancer sprider sig genom andra organ har patienten inga chanser att återhämta sig.

Den största möjliga risken är hjärnskador. Om en sekundär tumör utvecklas som kommer att koncentreras i detta område kommer det inte att vara möjligt att förhindra död.

Metastaser lokaliserade i andra delar av kroppen stör alla organens och systemens funktion och orsakar ett allvarligt smärtssyndrom. Typiskt är sådana symptom, som också accelererar patientens död, inneboende i lungcancer från små celler.

Hur länge kan du leva med sjukdomen

Livslängden med det angivna sjukdomen är olika för varje patient. Den specifika perioden beror direkt på typen av cancer, rökning och andra faktorer, vid den aktuella diagnosen.

Stage Mortality

Detektion av cancer i det inledande skedet, tillsammans med den korrekt utvalda behandlingen, kan förlänga patientens liv i upp till 10 år.

För andra och tredje etappen av sjukdomen kännetecknas av förekomsten av metastaser. Och även borttagandet av tumören kan inte rädda en person från sjukdomen. Dödsfall inträffar efter 7-8 år.

Observera: utvecklingen av sekundär tumör inträffar vanligen inte tidigare än 5 år efter sjukdomsuppkomsten. Glöm inte dock fallen av tidigare förekomst av metastaser. Den snabba kursen av sjukdomen minskar signifikant livets år, med det resultat att döden från lungcancer uppträder inom 3 år.

Det avancerade skedet av sjukdomen kommer att tillåta patienten att leva bara några månader (vanligtvis 2-3).

Små cellsjukdomar (MRL)

Denna typ av sjukdom är vanligast hos rökare. Hon är ganska aggressiv, och metastaser sprider sig som blixtnedslag. Hur mycket kostar det för att få lungcancer? Det finns inget konkret svar eftersom livslängden beror på påverkan av många faktorer. Ibland bor en person i en stor ålder utan att skilja sig från en cigarett. Och en annan vid det första året av rökning kommer att möta onkologi och kommer inte ens att leva i 30 år.

För behandling av småcellsformer av patologi i ett tidigt skede tillgriper läkare vanligtvis kemoterapi. Men även om man väljer en kompetent terapi, borde man inte förvänta sig ett signifikant positivt resultat. Ofta svarar en malign neoplasm inte på användningen av kemoterapi och strålterapi, vilket innebär att det finns risk för att de dör.

Det bästa alternativet är att lindra den döende personens lidande.

 • Smärtlindring
 • Mättnad av patientens celler med syre.
 • Genomföra operationer som åtminstone delvis kan förbättra patientens livskvalitet.

Med lungcancer från lungceller kommer livslängden för offret att vara ungefär från 4-5 månader till 1 år. En sådan snabb död förklaras av svårighetsgraden av sjukdomen och den snabba utvecklingen av sekundära tumörer i lymfkörtlarna och avlägsna organ.

video

Video - Man som dör från cancer

Icke-småcellsform

Denna form av onkologi utvecklas mycket oftare än SCLC.

Överlevnad beror direkt på graden av organskada, på funktionerna i histologi. Under det tredje steget av sjukdomen ökar tumören till 8 cm, och metastaser sprider sig till det vaskulära nätet, organ och benapparat. Med plavocell lungcancer är prognosen inte tröstande: cirka 3 av 100 personer överlever i 3 steg.

Det förekommer i 10% av onkologins fall. Vanligtvis diagnostiseras i ett ganska sent stadium, då tillämpningen av terapeutiska åtgärder inte kommer att ge den önskade effekten.

De initiala symptomen består i närvaro av hosta, ökad trötthet, smärtsamt syndrom i bröstet.

Om metastaserna ännu inte har spridit kan du tillämpa ett kirurgiskt ingripande. Annars är det ooperativt cancer. Senast stadium av sjukdomen i 85% av fallen slutar i dödsfallet.

Lungcancer i lungceller är vanligtvis representerad av denna speciella art. Om den sekundära tumören har berört lymfkörtlarna och lungkärl har uppstått, är prognosen för återhämtning en besvikelse. Under den sista etappen av sjukdomen ger de vanliga behandlingsmetoderna inget resultat. Av det totala antalet patienter kan endast 10% leva i ca 5 år.

Lungcancer i lungceller utvecklas i en ojämn rytm, som med rätt behandling och snabb kirurgi ger patienten en chans till återhämtning. Oavsett form av cancer är kvinnornas livslängd längre än för det starkare könet.

Perifer form

Den farligaste är perifer lungcancer. Dess huvudsakliga skillnad är svårigheten att upptäcka i de första stadierna av sjukdomen.

Med avseende på dess symptom liknar patologi sig till andra typer av sjukdomen. Med tiden läggs allt fler uppenbara tecken på en specifik cancerform.

För att bestämma tumörens placering, såväl som dess storlek och natur, är det nödvändigt att utföra en kompetent diagnos. Den vanligaste perifera cancer i rätt lunga (eller vänster), som påverkar organets övre lob. Denna sort står för cirka 60% av fallen. Sådan statistik förklaras av lungens anatomiska struktur.

Endast trettio fall av hundra är perifer cancer i vänster lunga, som utvecklas i organets nedre del. På den genomsnittliga avdelningen förblir endast 10% av den totala.

Den huvudsakliga diagnostiska metoden är radiografi, men det visar inte alltid en korrekt bild. Undersökningen ska utföras i samband med CT, MR och biopsi. Du kommer att behöva göra ett detaljerat blodprov.

Endast efter en grundlig undersökning kommer specialisten att kunna bekräfta eller neka diagnosen och förskriva en kompetent terapi. Kombinationen av alla åtgärder kommer att hjälpa patienten att leva mycket längre.

Lungcancer: Statistik och förutsägelser

Lungcancer är en malign neoplasma som utvecklas från lungvävnads epitelceller, vilket leder till nedsatt andningsfunktion, vital för vår kropp. Det är omöjligt att fylla lunginsufficiensen, så konsekvenserna av denna sjukdom är extremt allvarliga. Enligt lungcancerstatistik har sjukligheten ökat betydligt över hela världen under de senaste åren, även om dödligheten förblir ganska stabil på grund av förbättringar i diagnostiska och behandlingsmetoder.

Lungcancerstatistik

Över hela världen diagnostiseras mer än 1 miljon nya fall varje år, med cirka 60 000 i Ryssland. Enligt statistiken bildas lungcancer oftast till höger (57%), detta beror på kroppens anatomiska egenskaper: luftstrupen faller i rätt lunga nästan i rätt vinkel, så det påverkas starkare av negativa aggressiva faktorer. Lungcancer kan förekomma vid vilken ålder som helst, men den största riskgruppen hos patienter är män 45-50 år och äldre, sannolikheten för att den uppträder under den tidigare perioden är 10%.

Enligt statistik över lungcancer har incidensen de senaste åren ökat markant i alla länder, särskilt i utvecklade. Indexens maximala värden registreras i USA (86: 100 000 bland män och 37: 100 000 bland kvinnor), och höga värden registreras i Europa, t ex i Tjeckien 72 respektive 12 per 100 000. Minsta incidensnivåer observeras i Kina och andra östliga länder (45 och 13 per 100 000). Det är värt att notera att det idag finns en aktiv ökning av förekomsten av lungcancer bland kvinnlig befolkning, förhållandet mellan drabbade män och kvinnor är 4-8: 1.

I Ryssland, enligt lungcancerstatistik, är incidensen relativt stabil, med en liten minskning. Patologi har en ledande ställning bland den manliga befolkningen, dess andel är lika med 25% bland alla maligna tumörer. Bland kvinnor är sjukdomen mindre vanlig: 4,3%.

Dynamik av incidensen av lungcancer 2004-2014 i Ryssland:

Lungcancer: symptom, diagnos och behandling

etiologi

De främsta orsakerna till lungcancer är ganska varierande, vilket kan bero på oförändrade faktorer och källor, beroende på patienten. Följande prepositioner hänför sig till modifierande etiologi:

rökning

Utvecklingen av sjukdomen är förknippad med exponering för andningsorganen av cancerframkallande ämnen tillsammans med luft. Mer än 80% av fallen beror på rökning. I cigaretter innehåller tjära, bestående av skadliga beståndsdelar som deponeras på bronkier och lungor. Ju mer vävnader som omfattas av dessa partiklar desto större är risken för patologins manifestation.

Bland rökare är män mer mottagliga för sjukdomen, samtidigt som kvinnor med dålig vana, som genomgår en hormonbehandling, ofta diagnostiseras med lungcancer. Oavsett hur många stycken som röks om dagen, till och med en puff orsakar irreparabel skada.

Om en person vägrar cigaretter, återställs hans luftväg gradvis och rengörs. Man bör komma ihåg att personer som passivt inandar röker med cancerframkallande ämnen är större än aktiva rökare, så patologin kan inte bara vara vuxen, utan även hos barn. Det är därför som förebyggande av lungcancer innebär en fullständig avvisning av cigaretter.

Kemiska element

Med förfall av radioaktiva ämnen bildas radongas, vilket kan orsaka mutagen vävnadsskada, vilket orsakar karcinom. Detta är den andra orsaken till sjukdomen i samband med dålig ekologi. Processen med patologisk celldelning kan vara hos vuxna och barn, men förekommer oftare hos män äldre än 50 år.

Asbestsilikatfibrer används inom många industriområden - maskiner och skeppsbyggnad, byggande av byggnader, textilfabriker, reparation av värmeström, broar och vägar. Detta material deponeras i lungorna, absorberas av makrofager, från vilka fibros och förgiftning börjar. Sjukdomen är vanligtvis utsatt för män som arbetar med asbest. Särskilt ofta uppträder symptomen på lungcancer när synergism hos rökare.

Förutom huvudkällorna som orsakar tumörbildning, finns det ett antal andra orsaker:

 • Herpevirus, papillomavirus och pilomavirus som undertrycker den apoptotiska cykeln, vilket bidrar till okontrollerad celldelning
 • leukoencefalopati
 • exponering
 • Kronisk lungsjukdom
 • Ökad nivå av dammpartiklar i atmosfären.

patogenes

Mekanismen för utveckling av karcinom är en process med flera steg med stor variation. Det kan bestämmas enligt förekomst, tumörtillväxt och spridning av metastas. Deformationsskadorna i bronkial- och lungsystemet är också viktiga, som ett resultat av uppdelningen av cellerna som utgör den maligna bildningen.

Trots många studier anses patogenes inte tillräckligt studerad. Faktum är att lungcancer har tre utvecklingsstadier. Den första är omvandlingen av friska celler till karcinom, och detta kan inte vara omedelbart uppenbart, eftersom de är i latent tillstånd och inte på något sätt manifesterar sig. Under inverkan av provokerande faktorer aktiveras mutationen och börjar sprida sig, vilket innebär att hälsosamma områden i processen.

Nästa steg är progression, där formationerna förvärvar egenskaperna hos maligna tumörer. Cellerna, som förlorar sin normala struktur, blir ett odifferentierat tillstånd, från vilket det är omöjligt att bestämma deras ursprung. Tyger kan inte utföra normala funktioner, men uppvisar förmågan för obegränsad tillväxt.

Det sista steget är omvandlingen av anaplasikprocessen till metastasering. Celler av en art ersätts av andra genom att ändra strukturelementen. Bildandet av nya vävnader är början och föregångaren till patologi, där de första tecknen på lungcancer uppträder.

I 95% av fallen utvecklas sjukdomen från bronkialepitelet, och endast 5% av patienterna kan utsättas för den alveolära formen. Ofta börjar förändringar hos både män och kvinnor med den övre loben på höger lunga. Det finns en förtjockning av slemhinnorna, varefter spiring uppträder i väggarna. Runt karcinom bildas en inflammatorisk process av icke-specifik karaktär.

klassificering

Efter många studier antogs begreppet uppdelning i grupper, baserat på tecken, orsaker och egenskaper hos utvecklingen. Detta gjorde det möjligt att få en uppfattning om utbildningens egenskaper, dess parametrar och distributionsledet. Med sådan information förstår läkaren hur man bestämmer lungcancer, kan ordinera behandling, göra en prognos om sjukdomsförloppet och resultatet av terapeutiska tekniker. Klassificeringen baseras på flera faktorer. Den första är en egenskap av bronkial epitelvävnad:

 • En av de vanligaste formerna av karcinom är squamous. Det påverkar män 30 gånger oftare, särskilt personer som röker. Tumören upptar den centrala zonen i andningsorganen, vilket kan komplicera undersökningen. Den har en uttalad klinisk bild, men diagnostiseras vanligen i senare skeden.
 • En sällsynt art är glandulär småcells lungcancer, som vanligen påverkas av kvinnor än män. I de flesta fall påverkar det perifera områden, kan utvecklas i en långsam takt, men anses vara mer aggressiv.
 • Den tredje typen är en odifferentierad tumör eller en stor cell. Den har 4 steg, den första ligger inom lungens gränser, den andra är fördelad, den tredje påverkar lymfkörtlarna och växer in i bröstet. Det fjärde steget är det svåraste, karakteriserat av storskalig spridning av metastaser i alla organ.
 • En blandad eller atypisk typ kan innefatta flera typer samtidigt med alla utgående symtom.

Det finns också internationella principer för klassificering av maligna neoplasmer. För primära tumörer indikeras märkningen med symbolen T, indelad i en icke invasiv typ, en tumör upp till 3 cm och större karcinom med invasion i bröstet. Markör N indikerar inblandning av lymfkörtlar i processen, symbolen M indikerar stadium av utveckling av metastaser.

Klinisk bild

Huvudsymptomen beror på graden av spridning av maligna celler och patogenes. Nedsatt lungfunktion och hälsoproblem kan åtföljas av olika tecken, men alla manifestationer liknar både kvinnor och män. Bilden förvärras av ålder, patienter över 60 år är mer benägna att genomgå patologiska processer. Symtom är uppdelad enligt följande:

Steg 1

Läkare ger den mest fördelaktiga prognosen för tidig diagnos. Storleken på formationerna överstiger inte 3 cm, de sträcker sig fortfarande bortom lungan och åtföljs inte av metastasering. De kan placeras i en lobe eller i bronkialområdet. Erkännande av tidigt karcinom förekommer hos endast 15% av patienterna under 60 år.

Ett karakteristiskt symptom är en hosta med sputumavladdning, vilket ofta misstas för förkylning eller bronkit. Det är viktigt att vara uppmärksam på följande symptom på lungcancer:

 • Ökad kroppstemperatur, vanligtvis till subfebrila indikatorer
 • Andnöd
 • Trötthet och svaghet
 • Nattsvettar
 • Viktminskning med aptitförlust
 • Irritabilitet eller deprimerad
 • depression
 • Pipande andning.

Steg 2

Denna grad av utveckling av sjukdomen är inte mycket annorlunda än den tidiga. Symptomen liknar symptomen på förkylning och influensa. Men tumören når redan 5 cm, ibland är lymfkörtlar involverade i processen. Ofta går formuläret utan de uttryckta symtomen, vilket leder till patologins progression.

Eftersom patienter över 40 år ofta har klagomål om lederens dysfunktion, uppstår inte smärtan i benen något misstankar. Människor går inte till doktorn. Börja behandlingen på egen hand, vilket bara förvärrar situationen. Uppmärksamhet bör ägnas åt följande funktioner:

 • Långvarig hosta, svår att behandla
 • Andningssjukdomar, återkommande med korta mellanrum
 • När du andas in finns det ont i bröstet.
 • Skarp viktminskning
 • Andningssvårigheter
 • Svullna och svullna lymfkörtlar
 • Hög röst
 • Smärta i leder och ben
 • Förändringar i hudton (gul, gråaktig färg).

Steg 3

Så tidiga former i de flesta fall är asymptomatiska, människor frågar om hjälp redan med allvarlig organskada. Under denna period utvecklas karcinom ganska snabbt, innebär en hälsosam lung och bronkier i processen. Distribution av metastasering förekommer i lymfkörtlarna, mediastinum, membran, hjärtområde. Det finns en obstruktion som hindrar passage av luft genom luftvägarna. Symtom är som följer:

 • Smärtsamt bröstsyndrom, förvärrat av inspiration eller hosta
 • Lyssnar rattlar i lungorna
 • Det finns puspartiklar och blodproppar i sputumet.
 • Numbers fingrar
 • feber
 • Allvarlig andfåddhet med långvarig hostning
 • Inflammatoriska processer i systemet stoppar inte praktiskt taget.

Steg 4

Enligt sociologiska data går kvinnor till läkaren tidigare än män. Människor på 65 år är särskilt känsliga för den svåraste graden av utveckling på grund av nedsatta funktioner i kroppen och immunsystemet. På detta stadium förekommer den okontrollerade proliferationen av patologisk vävnad, metastaser sprids med snabb hastighet och bildar nya foci överallt. Symtom är mest uttalade:

 • Förlängd hosta
 • Hemoptys och lungblödning
 • Phlegm med purulenta sekretioner
 • Sammandragning av kärlbädden
 • Progressiv dyspné
 • Vätska i pleurvävnaderna
 • Svår bröstsmärta som utstrålar olika organ.
 • Ben i ben
 • Ät och ätproblem på grund av esofageal skada
 • arytmi
 • anemi
 • Ökning i nackvenor
 • Cyanos av huden
 • Zapavanie-platser i nyckelbenet.

diagnostik

Trots svårigheterna att identifiera patologi vid tidig utveckling av cancer, tillåter hela sortimentet av moderna tekniker oss att bestämma egenskaperna hos tumörbeteendet även i steg 1. Detta ökar i hög grad chanserna för ett positivt resultat, till och med fullständig återhämtning, även hos patienter över 65 år. Diagnos är att genomföra följande aktiviteter och test:

radiogram

Detta är den primära metoden för att upptäcka maligna tumörer. Minskningen av bronkiallumen och ventilationsdysfunktionen manifesteras i form av förändringar i det vaskulära mönstret. Skuggor förlorar sin transparens, skiljer sig åt ojämna gränser. Webbplatsen är liten, finns i rotzonen. När fullständig blockering inträffar atelektas, som visas på bilden som en blackout.

I perifer form är bilden något annorlunda. Konturen har oregelbundna kanter, slingrande linjer som rör sig från lesionen, vilket indikerar lymfkörteln. Oavsett hur gammal patienten är, ger röntgenbilden det mest tillförlitliga resultatet.

bronkoskopi

Undersökningen utförs med hjälp av ett flexibelt rör utrustat med en videokamera och en belysningsenhet. Slangen sätts in genom patientens näsa eller mun, specialisten ser framsteg på datorskärmen. Under diagnosprocessen sker skytte och fotografering av misstänkta områden. Om det behövs kan läkaren ta en skrapväv för biopsi. Bronkoskopi utförs oavsett hur gammal patienten är.

Förutom de grundläggande metoderna för att detektera patologi finns det också ytterligare diagnostiska tekniker och tekniker:

 • Med lokalisering i periferzonen kan bildandet ofta inte undersökas och analyseras. Därför används biopsi - ett förfarande som innebär införandet i bröstet av en tunn och lång nål. Vanligtvis kombineras det med en dator tomogram.
 • När vätska och exudat ackumuleras i pleurhålan används pleurocentos. Tekniken utförs enligt typen av bronkoskopi, den kan utföras oberoende av hur gammal patienten är.
 • När metastasin diagnostiseras med lungcancermedianoskopi, vilket bidrar till att klargöra graden av vävnadstillväxt. Ett snitt görs i nacke eller sternum, genom vilket ett endoskop är infört för provtagning. Metoden är särskilt effektiv före utnämningen av operation, när läkaren behöver bestämma sin effektivitet.
 • Biokemiska tester innefattar blodprov och sputumtester för att detektera inflammatoriska processer. De tillåter att utvärdera tumörens egenskaper och egenskaper.

Behandlingsmetoder

Som sådan existerar inte läkemedelsbehandling för karcinom. Opiumpreparat är endast föreskrivna i senare skeden för palliativ vård när patienten upplever svår smärta. De grundläggande principerna för behandling är följande procedurer:

Kemoterapi regimer

Behandlingen är avsedd att undertrycka tillväxten och ytterligare spridning av maligniteten. Kursen är 3-4 veckor med en 7-dagarsperiod och fortsätter sedan. Totalt tar det ungefär 5 sådana sessioner, men det beror helt på hur gammal patienten är, i vilket stadium cancer är och graden av dess utveckling beaktas.

Med steg 1 och 2 är denna terapi mycket effektiv. Med avseende på 3 och 4 tillåter förfarandena något att lindra patientens tillstånd och förlänga patientens livslängd.

Tekniken skiljer sig åt eftersom den ger biverkningar. Detta är håravfall, sårbildning på munnhinnan, svår utmattning och konstant illamående. Vid förgiftning är kursen inte föreskriven. Följande läkemedel används under kemoterapi:

 • Alkylerande cytostatiska medel. Deras åtgärdsmekanism är att stoppa mitos av tumörer, i vilka celler förlorar sin förmåga att dela. Huvudämnena attackerar molekylernas DNA, vilket leder till hämning av tumörutveckling. Gruppen inkluderar klorambucin, prospidin, metotreksa, lofenal.
 • För att minska de toxiska effekterna av teratogener, föreskrivs hemostimulanter. De bidrar till en ökning av leukocytföreningar, stimulerar regenerativa processer, minskar tecken på förgiftning. Kategorin inkluderar Leucogen, Tezan, Filgrastim, Pentacin.
 • Preparat av antimetabolitgruppen hämmar de processer som är associerade med utveckling och tillväxt av karcinom och metastaser. De arbetar på mobilnivån, leder till programmerad död av formationer. Sjukdomsavgiften uppstår på grund av nekrotiska fenomen som påverkar patologiska vävnader. Gruppen omfattar azothioprine, fopurin, tegafur, nelarabin.
 • Kortikosteroider - antiinflammatoriska läkemedel med immunosuppressiva egenskaper. De kan ha anti-stress och anti-chock effekter, är effektiva i blodförlust. Medlen förbättrar proteinkatabolismen och hjälper till att minska förekomsten av allergier. Dessa inkluderar Celiston, Medron, Urbazon, Lemod.

Det bör noteras att doserings- och behandlingsregimen bestäms beroende på hur gammal patienten är, hans tillstånd. Nödvändigt bestämda villkor och allmän behandling. Hela läkarprocessen utförs av en onkolog.

Strålterapi

Syftet med tekniken är att förstöra cellerna som utgör de maligna tillväxterna. Den huvudsakliga metoden används som en radikal behandling, men i låga doser kan den också användas för palliativa procedurer. Terapi syftar till att innehålla de patologiska processerna och förbättra patientens tillstånd. Om operationen är av något skäl kontraindicerad, kan strålning minska karcinomets storlek.

För proceduren används komplexa röntgen-, gammatroniska, betatron-hårdvaruinstallationer och acceleratorer. Det bör noteras att denna metod inte är lämplig för patienter med obstruktiva processer och kraftigt nedsatt andningsfunktion, eftersom detta kan leda till försämring.

Tekniken utförs på två sätt. Den första är effekten på bildandet av utsidan med hjälp av en riktad stråle. Den andra är leveransen av radioaktiva element i en förseglad kapsel till lesionen.

Om metastaser når hjärnan, används en speciell kniv med en riktad gambaluch. Denna teknik är effektiv, eftersom effekten på hälsosam vävnad är minimal.

Kirurgiska ingrepp

Cirka 35% av patienterna botas av resektion av webbplatsen med utbildning. Men borttagning leder inte alltid till fullständig återhämtning, eftersom de återstående cellerna kan fortsätta att utvecklas. Därför är en radioprocedur vanligtvis föreskriven efter operationen. Utsätt inte patienter över 65 år och personer med låga energireserver.

Under ingreppet öppnar kirurgen bröstkorget, exciterar lobardelen, segmentområdet eller hela lungen, beroende på omfattningen av lesionen. I vissa fall återfinns lymfkörtlar. Vid avlägsna metastaser och omfattande groddar är operationen kontraindicerad och olämplig.

Andra tekniker

Utvecklingen av ny teknik har lett till användningen av ytterligare metoder för att minska onkologiska processer. Det här är följande procedurer:

 • Ett alternativ till operation är ablation genom radiofrekvensexponering. Ett speciellt tips införs i tillväxtområdet, vilket överför värmeenergi, under vilket de patologiska vävnaderna smälter. Som ett resultat är de kärl som levererar blod till cancercellerna förseglade, vilket får dem att dö.
 • Fotodynamin innebär införandet i blodet av ett sensibiliserande medel, vilket ofta är substansen porfyrin. Elementet fångas av maligna tumörer och kombineras med dem. Därefter styr läkaren ljusstrålen och aktiverar frisättningen av giftiga ämnen som produceras av porfyrin. Förgiftade celler dör.
 • Experimentella läkemedel som riktar sig mot Erlotinib och Gefitinib skiljer sig åt i deras förmåga att hämma epidermalproteinföreningarna som bildar karcinom. Men med hemoptys eller blödningar är de inte ordinerna.

Prognos och förebyggande

Den viktigaste försiktighetsåtgärden som syftar till att bekämpa cancer är förbud mot och upphörande med rökning. Det rekommenderas för personer med specialisering på arbetsplatsen att byta jobb efter framgångsrik behandling. Eftersom metabolism störs hos patienter som lider av karcinom, föreskrivs en balanserad diet. Dessutom krävs en förbättrad diet för att eliminera slöseri i samband med förlust av aptit, vilket innebär att förhindra lungcancer. En vistelse i sanatorier med bergs- och havsklimat bidrar till att konsolidera den terapeutiska effekten.

Prognosen är gynnsam för behandling eller operation efter diagnosen av steg 1 och 2. I många fall botas patienterna helt, utan komplikationer och återfall. Mer komplexa utvecklingsgrader föreslår en förbättrad behandling som syftar till att öka livslängden och förbättra tillståndet. Vid omfattande metastaser rekommenderas palliativ terapi, vilket hjälper till att stödja patienter med obotliga former av sjukdomen. Det innebär att skapa de mest bekväma förhållandena och eliminera symptomen och smärtan.

Tecken på central lungcancer, behandling, prognos

Central lungcancer är bildandet och utvecklingen av en malign tumör i bronkierna av medelstor och stor kaliber. Det skiljer sig från andra typer av patologi, inte bara genom lokalisering utan också genom strukturella förändringar. Särskilt i lungrotområdet. Denna form av cancer är vanligast. Ursprunget är associerat med inandning av skadliga, cancerframkallande ämnen. Enligt statistiken blir män 7-10 gånger oftare än kvinnor. Toppet av sjukdomsprogressionen uppträder vid 60-70 årsåldern.

Orsaker och patogenes av sjukdomen

Malign lungtumör utvecklas som en följd av långvarig och systematisk exponering för giftiga kemiska föreningar. De kommer in i människokroppen genom att andas in i förorenad luft under sådana omständigheter:

 • Rökning, inklusive passiv
 • skadliga arbetsförhållanden (gruv-, kemikalie-, metallurgi, varvsindustrin, träbearbetningsindustrin);
 • staden smog;
 • avgaser;
 • kontakt med kemikalier som asbest, klor, arsenik, kadmium, radon;
 • strålning (strålningsexponering).

Kronisk inflammatorisk foci i kroppen - bronkit, lunginflammation, tuberkulos, bronkiektas kan provocera aktiviteten hos maligna celler.

Central parenkymcancer härrör från de stora bronkierna. Oftast är det centrum för lungan och närliggande områden till dess medianplan. Segmentdelarna i bronkierna, organets lobor är involverade i den patologiska processen. Samtidigt störs luftvägsförmågan, gasbytesfunktion, tecken på hypoventilation uppträder. Vid cancer utvecklas atelektas ofta (kollaps, kompression av en del av lungan).

Patientens tillstånd beror på hur tumören växer:

 • endobronchial - groddar inuti bronchus, smalnar i lumen;
 • peribronchial - lokaliserad runt bronkierna;
 • paravasal - bildandet av en tumör under epitelet som foder i nedre luftvägarna.

Om patienten har utvecklat atelektas kan detta leda till en fullständig blockering av luft i de drabbade områdena.

Steg av patogenetisk transformation:

 • 1: a - inledning. Penetration av ett giftigt medel i lungorna med efterföljande aktivering. Den toxiska substansen interagerar med DNA i epitelceller. Det här är hur latenta cancerceller förekommer som inte upptäcks under undersökningen.
 • 2: a - främjande. Med systematisk inträde av cancerframkallande ämnen i luftvägarna börjar genmutationer inträffa intensivt i cellerna. Detta leder till bildandet av cancergener. Atypiska celler börjar aktivt proliferera, en tumörnod bildas snabbt.
 • 3: e - tumörprogression. Huvudskyltarna för en illamående process ökar. Celler förvärvar en oregelbunden struktur, oregelbundna morfologiska former (olika storlekar) förekommer. Cancerstrukturer tränger in i den omgivande mjukvävnaden och förstör dem. Detta uppnås genom neoplastisk celltransformation.

Vid det sista skedet av omvandling av friska celler till atypiska, sekundära foci av cancertillväxt (metastasering) inträffar. Detta är huvudkriteriet för malignitet.

Klassificering av lungcancer

Symptomen på central lungcancer beror på sjukdomsfasen. Det finns en internationell klassificering (TNM). Detta är en förkortning, översatt från latin, det betyder - tumör (T), nod (N), metastas (M). Systematisering behövs för att utvärdera tumörens parametrar, dess storlek, graden av spiring i de omgivande vävnaderna och organen för att identifiera antalet drabbade lymfkörtlar och metastaser.

Karakteristiken för en malign tumör ges på basis av TNM-klassificeringen:

 • 1: a etappen. Tumörens storlek är inte mer än 3 cm. Pleural sheets och lymfkörtlar är inte involverade i den patologiska processen. Separata metastaser är frånvarande.
 • Andra etappen. Tumören är inte större än 3 cm, men metastaser förekommer i bronchernas närliggande lymfkörtlar.
 • Tredje (A) scenen. Cancer kan vara vilken storlek som helst. Det påverkar lungorna i pleura. Metastaser finns i motsatta delar av orgeln, inklusive de subklaviska och mediastinala lymfkörtlarna.
 • 3: e (B) scenen. Tumör av olika storlekar. Det tränger in i angränsande organ - hjärtat, ryggraden, matstrupen, blodkärlen. Metastaser finns i bronkopulmonala och supraklavikulära lymfkörtlar.
 • 4: e etappen. Lungparenkymen påverkas av småcellskarcinom. Det kan vara vanligt eller begränsat. Det finns avlägsna metastaser.

Kliniska symtom på sjukdomen

Patologins manifestation har många alternativ. Det beror på kroppens egenskaper och sjukdomsfasen.

Ett typiskt fenomen för lungcancer är den fullständiga frånvaron av tecken i början av tumörutvecklingen. En person upplever inte några alarmerande symtom, obehag, smärta. Detta villkor kan vara i flera år. Detta är en av de främsta orsakerna till hög mortalitet, eftersom en person inte omedelbart söker medicinsk hjälp, och cancer diagnostiseras endast i senare skeden.

Det finns tre perioder av symtomutveckling.

Den första perioden är biologisk. Detta är tiden från början av kärnbildningen av en neoplasma till utseendet på tecken som kan ses under röntgenundersökningen. Den andra perioden är asymptomatisk eller preklinisk. Cancer kan bara ses i röntgenbilder.

På dessa stadier saknar patienter fullständigt symptom på sjukdomen. En person upplever inte hälsoproblem. I den andra fasen av sjukdomsutvecklingen kan vissa tecken ibland förekomma, men de indikerar inte direkt patologi:

 • kronisk trötthet;
 • brist på energi;
 • minskad fysisk aktivitet och prestanda
 • förlust av vitalitet;
 • konstant apati;
 • förlust av intresse för andra och livet i allmänhet.

Vidare utvecklar en person symptom som liknar luftvägsinfektioner. Ofta är slemhinnorna i andningsorganen inflammerade. Episodiska symptom på influensa, bronkit, pneumoni återkommer. Sådana manifestationer registreras redan vid 3 steg i den (kliniska) tumörprocessen. Det finns en återkommande ökning av kroppstemperaturen med droppar och förlust av styrka.

För att eliminera hypertermi tar patienterna självt antipyretika. Det hjälper inte ett tag, då återgår temperaturen igen. En misslyckad kamp i 1-2 månader får patienten att konsultera en läkare. Central cancer i rätt lunga är lättare eftersom mediastinumens organ påverkas mindre.

När en stor bronchus är involverad i den patologiska processen utvecklas en torr hosta som inte leder till lättnad. Detta är ett av de ledande symptomen på cancer. Gradvis går han in i en hacking och permanent.

Hos patienter med central cancer i den högra lungen i 3: e etappen, uppstötas sputum med röda vener hos patienter. Hemoptys är en följd av tumörets spirande i bronkiernas väggar, ett brott mot vävnadens integritet. Förstöring av vaskulär endotel leder till mindre blödning.

Den centrala kanalen i vänster lunga är svårare. Detta beror på att närliggande organ är involverade i den patologiska processen - pleura, hjärta, membran, stora nerver och blodkärl. Patienten har bröstsmärta som kan tolkas som interostal neuralgi.

Smärta sensioner har olika intensitet. Om tumören växer in i pleura och intrathoracala ledband, revben, som orsakar förstöring, upplever patienten utarmande smärtor. De är permanenta, sluta inte analgetika. De starkaste smärtan är när ländens topp är skadad, när den brachiala nervplexen som finns där är skadad.

Symtom på respiratorisk och hjärtsvikt i cancer:

 • grunda andning;
 • andfåddhet;
 • hjärtklappning;
 • kränkning av hjärtrytm;
 • minskning av cirkulerande blodvolym i lungcirkulationen;
 • avbryta involvering av enskilda delar av lungorna i andningsprocessen.

Dessa tecken är karakteristiska för stadium 4 cancer, när tumören är i ett försummat tillstånd.

Med esofagens nederlag kränktes matens klump i magen. Metastaser i trakeal lymfkörtlar leder till blockering av blodflödet i överlägsen vena cava. Konsekvenserna - ett brott mot blodcirkulationen i hjärtat, blodstagnation i nacken, ansiktet, överkroppen.

Genom att sprida tumörceller genom blodbanan förekommer metastaser i avlägsna delar av kroppen - hjärnan, benen, njurarna och leveren. Gradvis, beroende på graden av organskada, är dess funktion nedsatt.

Lungtumörbehandlingsmetoder

Behandling av patienter med diagnos av lungcancer innehåller ett komplex av terapeutiska och kirurgiska åtgärder. För att besegra sjukdomen måste du kombinera olika sätt.

Konservativa metoder är användningen av kemikalier och strålningsexponering.

Strålningsterapi innefattar användning av kraftfulla, moderna radioterapi-anläggningar, betatroner (cyklisk elektronaccelerator), gammatroner, linjära acceleratorer.

Kemoterapeutiska läkemedel som ordineras för maligna tumörer och metastaser:

Konservativa behandlingsmetoder är mindre effektiva än kirurgiska.

För att avlägsna tumören resekteras patienten från en del av den drabbade lungan. Den regionala lymfatiska apparaten avlägsnas också tillsammans med tumören.

Under operationen observeras alla krav på onkologiska principer:

 • ablasticitet - överensstämmelse med tekniska rekommendationer som förhindrar spridning av atypiska celler utanför gränserna för det kirurgiska området;
 • redovisar regional metastas
 • redovisning av metastaser zonalitet.

Prognos av sjukdomen

Om cancer inte behandlas, då inom 2 år, dömer 90% av patienterna från det att sjukdomen detekteras.

Efter operationen är överlevnadsprognosen 30% i 5-6 år.

Om cancer upptäcks vid stadium 1-2, så kan den vara helt botad.

Vid förskrivning av kirurgisk och terapeutisk behandling till en patient ökar överlevnadshastigheten med ytterligare 40%. I genomsnitt kan du leva 8-10 år.

Om endast konservativ behandling används kommer överlevnadsgraden i 5 år inte att överstiga 10-12%.

Vid stadium 4 av sjukdomen är det omöjligt att stoppa sin progression och uppnå remission.

På resultatet av sjukdomen påverkar den korrekta diagnosen av sjukdomen. Det är viktigt att identifiera alla befintliga metastaser. Om de är frånvarande, ger det patienten en stor chans till full återhämtning.

Utfallet av sjukdomen beror också på resultaten av histologisk undersökning, vilket gör det möjligt att identifiera typen av atypiska celler, graden av aggressivitet.

Central lungcancer har en hög dödlighet. Därför finns det hela program på statsnivå för förebyggande av denna sjukdom. Detta är ett integrerat tillvägagångssätt för att lösa problemet, vilket innefattar att utföra utbildningsarbete, särskilt med ungdomar, minska antalet rökare, systematisk klinisk undersökning av befolkningen och säkerställa en gynnsam miljösituation.

Grunden för förebyggande är en ansvarsfull inställning till varje människors hälsa, självkontroll av deras tillstånd, snabb passage av fluorografi, förebyggande undersökningar och undersökningar.