Lungcancer - är det smittsam? Onkologens svar

När det patologiska tillståndet presenteras uppenbaras den okontrollerade tillväxten av förändrade celler, vilka utgör en slags fysiologisk respons som bildar en tumör i lungorna. De kallas cancer, som inte kan smittas.

Allt om lungcancer

En av de mest slående egenskaperna hos den onkologiska processen är tendensen att bilda metastaser, vars psykosomatiska inte är uppenbart. Med metastaser börjar maligna celler att sprida sig i hela kroppen. Samtidigt bildar de nya foci av ökad neoplasma, vilket provar ett specifikt svar och lungcancer, som inte överförs eller smittas.

Idag observerar onkologer "föryngring" hos patienter med lungparenkymcancer. I allt större utsträckning avslöjas situationer av onkologisk skada hos personer i tidig och medelålder. Varje år kan minst 6,5 miljoner cancersituationer identifieras. Huvudfrågan är: är det troligt att de blir smittade av dem?

Är sjukdomen smittsam?

Iakttagande av lungcancer och dess bildning kan vi bara utesluta en fördel - den presenterade sjukdomen är inte smittsam.

Det är inte ärftligt eller överfört av luftburna droppar. Onkologer rekommenderar att uppmärksamma att:

 • Maligna celler bildar sig i människokroppen från detritala delen av proteiner som kan invadera det mänskliga genomet och därigenom destabilisera dess aktivitet och leda till en mutation som förklarar psykosomatics och bildar ett fysiologiskt svar.
 • Detta faktum är bevis på att detta är en endogen och inte en specifik lungskada som detekteras i människokroppen av självständiga skäl och visar sig vara cancer, som kan och bör behandlas i de inledande stadierna.
 • I början av 1800-talet, en kirurg från Frankrike, som var förbryllad av frågan om smittsam lungcancer var smittsam, utförde ett experiment: tre frivilliga injektionsvätskor introducerade maligna neoplasmceller och inga förändringar i kroppens aktivitet noterades - detta är det fysiologiska svaret.

Liknande experiment utförs under det 21: a århundradet, varigenom ingen av observerbarheten har utvecklat lungcancer, vilket innebär att svaret är uppenbart - cancer är inte ärvt eller genom luften. Men vad är den genetiska faktorns roll i den presenterade sjukdomen och vad kan och borde vara känt om det?

Ärftlighet problem

De situationer där cancer på arvelig nivå överförs från en generation till en annan identifieras. I synnerhet sker detta ofta när bröstet påverkas, det vill säga bröstcancer. En liknande predisposition är traditionellt förknippad med ett försvagat immunförsvar hos medlemmar av samma familj och blodrelaterade. Dessutom orsakar ingen av de provokerande faktorerna ett svar i människokroppen, vilket påverkar bildandet av maligna tumörer, vilket är lungcancer och dess psykosomatika.

Onkologer insisterar på att släktingar till patienter med onkologiska sjukdomar i tid passerar profylaktisk diagnostik. Det är också möjligt och nödvändigt att leda en livsstil som är direkt relaterad till antikarcinogena faktorer, det vill säga det direkta undantaget för allt som kan framkalla ett negativt fysiologiskt svar i samband med cancer. Det är nödvändigt att ta hänsyn till det faktum att det patologiska tillståndet som identifierats i det inledande skedet kan behandlas mycket framgångsrikt utan att provocera de sorgliga konsekvenserna.

Faktorer provocateurs sjukdom

När man talar om vad som kan påverka utvecklingen av cancer är det nödvändigt att notera vissa provokationsfaktorer, som inkluderar miljöförhållanden, cancer i historien. Framdriften till bildandet av cancerceller kan kallas arbete vid framställning av kemisk typ (oftast förknippad med lungcancer). Inandning av specifika gaser, i en region med hög grad av radioaktivitet genom infektion, som inte kan infekteras.

Onkologer noterar biologiska faktorer. Huvudfaktorn i utvecklingen av den presenterade sjukdomen kan betraktas som pulmonell tuberkulos, nämligen Kochs trollstav eller tuberkulinstång, vilket framkallar ett fysiologiskt svar som påverkar lungcancer och dess utveckling.

Den tredje patientprovokatören måste överväga kosten. Hittills har många situationer identifierats där en onkologisk sjukdom bildades på grund av användningen av livsmedel med vissa föroreningar. Dessa kan inkludera arsenik i normalt vatten, liksom aflatoxiner, som finns i:

 • majs;
 • jordnötter;
 • Produkter som är täckta med mögel.

Alla vet hur skadlig snabbmat är, där stora mängder olika tvingande och transfetter finns i stora mängder, som påverkar lungcancer och provar ett fysiologiskt svar som kan anses vara avgörande.

Andra faktorer

Andra faktorer som orsakar cancer i lungområdet och inte ärftas, liksom luftburna droppar, bör betraktas som rökning. Nikotinberoende påverkar bildandet av oföränderliga metaboliska förändringar i vävnadsbeläggningar, och därför bildas en hög grad av fara på grund av det faktum att celler börjar förändras, muterar. I vissa fall kan detta undvikas om det är för tidigt att sluta röka och eliminera ett negativt fysiologiskt svar.

En annan faktor är fetma, nämligen alltför stora insättningar. De påverkar det överdrivna förhållandet mellan östrogen och andra hormoner som spelar en avgörande roll vid cancerframkallande. Det presenterade problemet stör inte bara med avseende på diagnostik utan även vid behandling av cancer. Detta beror på det faktum att fetthalten minskar graden av effektivitet hos cytostatika. Den sista fick ringa kemoterapeutiska droger, vilket gav ett positivt svar.

Onkogena virus

När man studerar processer som påverkar bildandet av lungcancer och dess psykosomatika, är det nödvändigt att ta hänsyn till att infektion med dem är omöjlig. Infektion med virus som bidrar till utseendet av cancerberoende tumörer är dock mer än. Hittills har ett visst antal onkogena virus identifierats, vars association med cancer är 100% uppenbar.

Onkologer uppmärksammar det faktum att infektion med onkogena virus inte alltid är tillåtet att betrakta som en drivkraft för utvecklingen av cancer, men sannolikheten för detta är mer än hög. Det är viktigt att komma ihåg att det ännu inte är helt uppenbart att detta är en avgörande drivkraft för utveckling och okontrollerad tillväxt av celler som är infekterade med onkogena virus. I detta avseende är det nödvändigt att komma ihåg att

 • De typer av virus som representeras bör betraktas som de som är anpassade till genomet hos den mänskliga cellen, liksom de som försvårar immunsystemets arbete.
 • onkogen virusinfektion kan uppstå genom sexuell kontakt, användning av icke sterila material för injektioner, under blodtransfusion och från moder till barn, vilket förklarar de psykosomatika som är förknippade med patientens cancer.
 • vacciner har skapats mot vissa virus (vi talar om hepatit B, det mänskliga papillomaviruset), det är tillåtet att säga att de skyddar dem från bildandet av cancerberoende tumörer.

Mer om onkogena virus

Revealed ett signifikant antal typer av maligna tumörer av typen, vars bildning inte är associerad med virus och överförs inte med hjälp av luft eller på annat sätt. En försämring av immunsystemet kan emellertid vara orsaken till bildandet av var och en av cancerema. Virala infektioner som försvagar immunsystemet kan betraktas som en indirekt orsak till detta.

Infektion med onkogena virus, som noteras av onkologer, innebär en ökad grad av uppmärksamhet från specialister och patienten.

Detta beror på försiktighet vid bildandet av sjukdomen. I detta avseende bör det noteras att infektion med ett papillomvirus av en farlig typ hos en kvinnlig representant innebär en årlig implementering av PAP-testet. Detta är en cytologisk undersökning av ett cervixutslag för att utesluta onkologisk utbildning, som kommer att kunna förebygga och inte möta cancer.

Lungcancer

Lungcancer - en malign tumör som härrör från vävnaderna i bronkierna eller lungparenkymen. Symptom på lungcancer kan vara subfebril, hosta med sputum eller blodsträckor, andfåddhet, bröstsmärta, viktminskning. Kanske utvecklingen av pleurisy, perikardit, överlägsen vena cava syndrom, lungblödning. Noggrann diagnos kräver radiografi och CT-skanning av lungorna, bronkoskopi, sputum och pleural exsudat, en biopsi av tumören eller lymfkörtlarna. Radikala behandlingar för lungcancer inkluderar resektioninterventioner i en volym dikterad av incidensen av tumören kombinerad med kemoterapi och strålbehandling.

Lungcancer

Lungcancer - En malign neoplasma av epitelialt ursprung, som utvecklas från bröstkorgs slimhinnor, bronkialkörtlar (bronkogen cancer) eller alveolär vävnad (lung- eller pneumogen cancer). Lungcancer leder i mortalitetsstrukturen från maligna tumörer. Dödligheten i lungcancer är 85% av det totala antalet fall, trots framgången för modern medicin.

Utvecklingen av lungcancer är inte densamma för tumörer med olika histologisk struktur. Differentiellt plavocellcancerkarcinom karakteriseras av en långsam kurs, odifferentierad cancer utvecklas snabbt och producerar omfattande metastaser. Småcells lungcancer har den mest maligna kursen: Den utvecklas hemligt och snabbt, metastaserar tidigt, har en dålig prognos. Ofta förekommer en tumör i rätt lunga - i 52%, i vänster lunga - i 48% av fallen.

Cancer är övervägande lokaliserad i lungens övre lopp (60%), mindre ofta i nedre eller mellersta (30% respektive 10%). Detta förklaras av kraftfullare luftutbyte i de övre loberna samt av egenskaperna hos bronchialträets anatomiska struktur, där huvudbronchus i den högra lungen fortsätter direkt i luftstrupen och vänster i bifurcationszonen bildar en spetsig vinkel med luftröret. Därför orsakar cancerframkallande ämnen, främmande kroppar, rökpartiklar, rusar in i välluftade zoner och längtar i dem under lång tid, orsakar tillväxten av tumörer.

Metastaser av lungcancer är möjliga på tre sätt: lymfogena, hematogena och implantativa. Den vanligaste är lymfogen metastasering av lungcancer i bronkopulmonell, pulmonell, paratrakeal, trakeobronchial, bifurcation, parasofageala lymfkörtlar. Den första i lymfogen metastasin påverkar lunglymfknutorna i zonen för uppdelning av lobarbronkusen i segmentgrenar. Sedan är bronkopulmonala lymfkörtlar längs lobarbronkusen involverade i metastatiseringsprocessen.

I framtiden metastaserar lymfkörtlarna i lungrot och oparmade vener, trakeobronchiala lymfkörtlar. Nästa är involverad i processen med perikardiala, paratrakeala och perioesofageala lymfkörtlar. Avlägsna metastaser uppträder i leverns lymfkörtlar, mediastinum, supraklavikulära regionen. Metastasering av lungcancer genom hematogena inträffar när en tumör växer in i blodkärlen, medan den andra lungen, njurarna, leveren, binjurarna, hjärnan, ryggraden oftast påverkas. Implantationsmetastaser av lungcancer är möjlig på pleura vid en tumör som invaderar den.

Orsaker till lungcancer

Förekomstfaktorerna och mekanismerna för utveckling av lungcancer skiljer sig inte från etiologin och patogenesen av andra maligna lungtumörer. Vid utveckling av lungcancer spelas huvudrollen av exogena faktorer: rökning, luftförorening med cancerframkallande ämnen, strålningseffekter (särskilt radon).

Lungcancer klassificering

Enligt den histologiska strukturen utmärks 4 typer av lungcancer: skvätt, makrocellulär, liten cell och glandulär (adenokarcinom). Kunskap om den histologiska formen av lungcancer är viktig när det gäller valet av behandling och prognos av sjukdomen. Det är känt att skivformig celllungcancer utvecklas relativt långsamt och ger vanligtvis inte tidiga metastaser. Adenokarcinom präglas också av relativt långsam utveckling, men det kännetecknas av tidig hematogen spridning. Småceller och andra odifferentierade former av lungcancer är övergående, med tidig omfattande lymfogen och hematogen metastasering. Det noteras att ju lägre graden av differentiering av en tumör är, desto mer malign är dess kurs.

Genom lokalisering med avseende på bronkierna kan lungcancer vara central, som förekommer i de stora bronkierna (huvud, lobar, segment) och perifer, utstrålande från subgmentala bronkierna och deras grenar, såväl som från den alveolära vävnaden. Central lungcancer är vanligare (70%), perifer - mycket mindre (30%).

Formen av central lungcancer är endobronchial, peribronchial nodular och peribronchial grenad. Perifert cancer kan utvecklas i form av "sfärisk" cancer (rund tumör), lunginflammationliknande cancer, lung apexcancer (Pancost). Klassificeringen av lungcancer enligt TNM-systemet och stadierna av processen ges i detalj i artikeln "maligna lungtumörer".

Lungcancer Symptom

Lungcancer kliniken liknar manifestationerna av andra maligna lungtumörer. Typiska symptom är långvarig hosta med sputum mucopurulent karaktär, andfåddhet, lågkvalitativ feber, bröstsmärta, hemoptys. Vissa skillnader i kliniken för lungcancer beror på tumörens anatomiska lokalisering.

Central lungcancer

En cancerous tumor, lokaliserad i den stora bronchusen, ger tidiga kliniska symtom på grund av irritation av bronkial slemhinnor, störning av dess patency och ventilation av motsvarande segment, lob eller hela lungen.

Intresset för pleura och nervstammar orsakar uppkomst av smärta, kräkningar i lungorna och störningar inom områdena innervering av motsvarande nerver (membran, vandrande eller återkommande). Metastasering av lungcancer till avlägsna organ orsakar sekundära symptom på de drabbade organen.

Sprängningen av en bronkustumör orsakar hosta med sputum och ofta med blod. I händelse av hypoventilation och sedan atelektas av ett segment eller lunglob, förenar cancer lunginflammation, manifesterad av ökad kroppstemperatur, utseendet av purulent sputum och andfåddhet. Cancer lunginflammation svarar väl mot antiinflammatorisk behandling, men återkommer igen. Cancer lunginflammation är ofta åtföljd av hemorragisk pleuris.

Sprängning eller kompression av vagusnerven genom en tumör orsakar förlamning av vokalmusklerna och manifesterar sig i heshet. Nedbrytningen av phrenic nerv leder till förlamning av membranet. Sprängningen av en cancer i perikardiet orsakar smärta i hjärtat, perikardit. Intresset hos den överlägsna vena cava leder till nedsatt venös och lymfatisk dränering från kroppens övre hälft. Det så kallade överlägsna vena cava syndromet uppenbaras av svullnad i ansiktet, hyperemi med en cyanotisk nyans, svullnad i venerna på armar, nacke, bröst, andfåddhet i svåra fall - huvudvärk, synproblem och nedsatt medvetenhet.

Perifert lungcancer

Perifer lungcancer i de tidiga stadierna av dess utveckling är asymptomatisk, eftersom det inte finns några smärtreceptorer i lungvävnaden. När tumörplatsen växer blir bronchus, pleura och angränsande organ involverade i processen. Lokala symptom på perifer lungcancer inkluderar hosta med sputum och blodsträngar, komprimering av överlägsen vena cava, heshet. Sprängning av tumören i pleura åtföljs av cancer av pleurisy och kompression av lungan genom pleural effusion.

Utvecklingen av lungcancer åtföljs av en ökning av vanliga symtom: förgiftning, andfåddhet, svaghet, viktminskning, ökning av kroppstemperaturen. I de avancerade formerna av lungcancer uppstår komplikationer från de organ som påverkas av metastaser, sönderdelning av primärtumöret, fenomenet bronkial obstruktion, atelektas, kraftiga lungblödningar. Orsakerna till dödsfall i lungcancer är oftast omfattande metastaser, cancerpneumoni och pleurisy, cachexia (allvarlig utmattning av kroppen).

Diagnos av lungcancer

Diagnos för misstänkt lungcancer inkluderar:

Lungcancerbehandling

Ledande vid behandling av lungcancer är en kirurgisk metod i kombination med strålbehandling och kemoterapi. Operationen utförs av thoraxkirurger.

Om det finns kontraindikationer eller ineffektivitet hos dessa metoder, utförs palliativ behandling för att lindra tillståndet hos den terminalt sjuka patienten. De palliativa behandlingsmetoderna innefattar anestesi, syrebehandling, avgiftning, palliativa operationer: trakeostomi, gastrostomi, enterostomi, nefrostomi, etc.). Vid lunginflammation av cancer utförs antiinflammatorisk behandling i fall av lungblödningar i blodet - hemostatisk behandling i fall av cancer i pleurus - pleurocentes.

Prognos och förebyggande av lungcancer

Den värsta prognosen observeras statistiskt i obehandlad lungcancer: nästan 90% av patienterna dör 1-2 år efter diagnosen. Med okombinerad kirurgisk behandling av lungcancer är femårig överlevnad cirka 30%. Behandling av lungcancer i fas I ger en överlevnadsfrekvens på fem år på 80%, vid II - 45% vid III - 20%.

Självstrålebehandling eller kemoterapi ger 10% femårig överlevnad för patienter med lungcancer. med kombinerad behandling (kirurgisk + kemoterapi + strålbehandling) är överlevnadshastigheten för samma period 40%. Prognostiskt ogynnsam metastasering av lungcancer till lymfkörtlar och avlägsna organ.

Frågan om förebyggande av lungcancer är relevant i samband med befolkningens höga dödlighet från denna sjukdom. De viktigaste delarna i förebyggande av lungcancer är aktiv sanitär utbildning, förebyggande av utveckling av inflammatoriska och destruktiva lungsjukdomar, upptäckt och behandling av godartade lungtumörer, rökstopp, eliminering av yrkesrisker och daglig exponering för cancerframkallande faktorer. Övergången av fluorografi minst en gång vartannat år gör att du kan upptäcka lungcancer i de tidiga stadierna och förhindra utveckling av komplikationer i samband med avancerade former av tumörprocessen.

Är lungcancer smittsam?

Lungcancer är en av de vanligaste cancrarna. Vanligtvis börjar denna cancer med en malign tumör i rätt lunga. Dess övre lober påverkas snabbare än de lägre. Snabbheten i spridningen av metastaser kan vara långsam, men med tiden påverkar tumörer alla lungor och andra organ. Statistiskt sett har var fjärde man lungcancer. Det finns färre kvinnor med denna typ av onkologi, men deras antal har ökat under de senaste decennierna.

Många är rädda för denna fruktansvärda sjukdom, och därför bland människor är det ofta rädsla för att lungcancer är smittsam. För att förstå denna fråga måste du förstå orsakerna till det som bildas i människokroppen.

Vägar av lungcancer

Det finns flera orsaker till sjukdomen.

Andra sjukdomar

I fallet med lungcancer kan tuberkulos vara en utvecklingsfaktor. På grund av en smittsam sjukdom förändras lungens och bronkiets struktur. Och detta väcker uppkomsten av onkologi. Orsaken till lungcancer kan också vara gammal lunginflammation eller bronkit. Cancer kan inte förekomma omedelbart. Ibland förefaller det år efter en sjukdom och i början är asymptomatisk. Något som uppstår symptomatologi människor förvirrar med förvärring av en kronisk sjukdom eller med dess konsekvenser.

Därför måste människor som har haft smittsamma sjukdomar vara mer uppmärksamma på sin hälsa och inte missa planerade resor till doktorn.

Miljöföroreningar

Modern man utsätts för konstant aggressiva effekter av avgaser. Platser med ökad strålning orsakar också cancer. Personer som arbetar med kemikalier har en oerhört stor risk att utveckla onkologi. Kontakt med sådana typer av ämnen som asbest, radon, arsenik, nickel, kadmium, krom och klormetyleter är särskilt farligt.

rökning

Denna faktor är inte mycket annorlunda än den föregående. Nikotin, som andra kemikalier, orsakar förändringar i lungvävnaden. Det är emellertid farligare eftersom en person utsätts regelbundet och intensivt för detta inflytande.

Några livsmedel

I dricksvatten kan det finnas en liten mängd arsenik, med sin konstanta konsumtion ökar risken för cancer. Samma effekt på kroppen aflatoxiner. I stora mängder kan dessa svampar orsaka förgiftning. I mindre kvantiteter, men med långvarig användning kan de orsaka många sjukdomar, varav en är cancer. Aflatoxiner finns i många produkter som lagrats felaktigt. Med ökad fuktighet och värme utvecklas denna form i spannmål, nötter, te, kött, mjölk, bröd och många andra produkter.

Naturligtvis betyder det inte att denna mat ska kasseras, men det är värt att köpa det bara på platser där lagringsstandarder observeras. Det är också önskvärt att hålla maten ordentligt.

Ökad hormonnivå

Överdropp provocerar produktionen av östrogen och andra hormoner i kroppen. I en normal mängd behöver en person hormoner, och i en ökad mängd kan de orsaka cancer.

ärftlighet

Läkare bekräftar att onkologi kan vara ärftlig. Det är tillrådligt för anhöriga till en cancerpatient att regelbundet kontrolleras av en läkare för att identifiera patologi så snart som möjligt. Naturligtvis betyder det inte att en person är 100% sjuk, utan det är en fråga om känslighet för sjukdomen, som kan manifestera sig i speciella perioder av livet. Stress, försämring av livskvaliteten, låg immunitet - alla dessa faktorer kan utlösa en genetisk predisposition.

Ärftlighet i bröstcancer har den högsta andelen. Dessutom noteras arvelig cancer i halsen, äggstocken, lungan, magen, njurarna och prostatakörteln.

Personer som har en lungcancerpatient i en familj är särskilt osäkra att röka - detta kan prova en genetisk predisposition. Det är också nödvändigt att leda en hälsosam livsstil och undvika kontakt med kemikalier som framkallar onkologins utveckling.

Infektiös onkologi

Det beror på att lungcancer överförs genetiskt så att människor tror att det kan vara smittsamt. När allt efter en sjukdomspatient drabbas släktingar som bor i närheten av varandra blir det sjukt att det finns risk för infektion. Onkologens svar är lugnande: maligna tumörer är inte smittsamma.

Ja, det finns rykten bland människor att cancer är en smittsam virussjukdom. De uppstod av tre skäl.

 1. Det finns bakterier och virus som bidrar till förekomsten av cancer. De är dock inte den främsta orsaken till sjukdomen. Försvagning av immunsystemet, skada på sjukdomens vävnader, lägger givetvis en chans att få cancer, men kan inte vara huvudfaktorn för förekomsten av detta problem. Dessutom behöver friska människor inte oroa sig för smittsamheten hos sjukdomen, men tvärtom bör cancerpatienter vara försiktiga med förekomsten av sidosjukdomar mot bakgrund av försvagad immunitet.
 2. En annan anledning till rykten om smittsamheten i denna sjukdom är djurförsök. Forskare övervakade utvecklingen av cancer hos möss och fann att ett ammande djur kunde infektera en kalva under utfodring. Således överfördes bröstcancer. Denna studie har orsakat chock bland befolkningen. Paniken var dock förgäves - djurets kropp är väsentligt annorlunda än människan, och deras sjukdomar är olika. Människor har inte identifierat sambandet mellan amning och infektionssjukdomar.
 3. Cancer är ett virus, men inte externt, men endogent. Ja, det är svårt för många att tro att virus är icke-infektiösa. Men detta virus sprider sig inte utanför kroppen genom luftburna droppar, sexuellt eller genom hushållet. Han är bara i kroppen hos den ursprungligen sjuka personen. På grund av detta virus införs proteiner i friska celler som leder till utveckling av maligna tumörer.

Vilka studier visar på cancerens icke-överförbara karaktär?

Det finns studier som kan minska spänningen om detta. Under nittonde århundradet injicerades tre volontärer under huden med ett extrakt av en malign tumör. Ingen av dem blev sjuk. Liknande experiment utfördes mer än en gång, under olika år, och varje gång resultatet var negativt. Alla dessa studier visar att maligna celler tar rot bara i värdens kropp. Immunsystemet hos en annan person kommer snabbt att förstöra dem, oavsett hur de kommer in i kroppen.

Otvistligt bevis är också kommunikation av medicinsk personal med cancerpatienter. Även om de i kliniker följer vissa hygienstandarder, använder de inte speciella säkerhetsåtgärder för att kommunicera med patienter, sjuksköterskor, sjuksköterskor och läkare. Bland personer som arbetar med onkologiska patienter har i många år inte identifierats en enda infekterad.

Från ovanstående uppgifter kan man dra slutsatsen att ärftlighet är huvudvägen för infektion med lungcancer, men detta är inte huvudfaktorn. Tyvärr gör icke-överförbarhet inte denna sjukdom säker. För att sjukdomen inte ska fånga en man på överraskning behöver du inte bara besöka läkare ofta för schemalagda undersökningar utan också att komma ihåg vad symptomen på lungcancer är.

Lung Oncology Symptom

Lungcancer uppträder med följande symtom:

 • andfåddhet;
 • i de tidigaste skeden en torr hosta som inte går bort under en lång tid;
 • svår hosta, ofta med blod eller sputum
 • Rösten förändras, medan andan är, det finns främmande ljud;
 • smärta i bröstet och långa rörformiga ben
 • svaghet i kroppen och trötthet;
 • viktminskning
 • låg temperatur 37,5.

Dessa symtom bör ges särskild uppmärksamhet. De visas inte omedelbart, och om de redan har uppstått är det absolut omöjligt att skjuta upp ett besök till läkaren.

Fluorografi hjälper till att upptäcka lungkliniken i de tidiga stadierna, men det är ofta förvirrad med tuberkulos. Därför är det mycket viktigt för läkaren att förskriva ytterligare test i händelse av den minsta misstanke om cancer. Tidig diagnos kan rädda en persons liv.

Är lungcancer smittsam?

Är lungcancer smittsam? Kanske denna fråga, åtminstone en gång frågade varje person som direkt eller indirekt stött på denna allvarliga cancersjukdom. För att ge ett entydigt svar är det nödvändigt att ta reda på vilken typ av malignitet i lungorna är, vilka är orsakerna till deras förekomst och strukturella karaktär.

Som regel utvecklar en tumör inuti en lunga, då expanderar den och infekterar andningsorganets andra lob, förstör bronkierna, genom vilka luften är mättad med blod. Idag finns det i moderna onkologier två typer av lungcancer: småceller och squamous. Båda formerna har en lång utvecklingsperiod, så det är så viktigt att genomgå en röntgen årligen för att i rätt tid kunna diagnostisera de primära förändringarna i slimhinnan.

Då finns det en chans till framgångsrik behandling med en ytterligare gynnsam prognos. Om under flera år har utbildning utvecklats stadigt och en person inte vidtar några motåtgärder, så snart det förvärvar alla tecken på malignitet, varefter det är nästan omöjligt att bota det.

Överförs lungcancer?

Huruvida lungcancer är smittsam - onkologens svar på denna fråga är nästan kategorisk. Allt som en specialist inom onkologi är säker på att en cancer sjukdom inte kan överföras från en sjuk person till en frisk. Det är omöjligt att få lungcancer, som samma, influensa eller någon annan infektionssjukdom.

Om lungcancer överfördes av luftburna droppar eller genom att skaka hand eller vanliga föremål, skulle mer än hälften av mänskligheten ha lidit av denna sjukdom. Hittills i världen har det inte varit ett enda fall av infektion av en frisk person med cancer av en sjuk person.

Det finns också ingen anledning till rädsla för att barnet kan bli smittat med cancerceller från en moder som lider av onkologi, som matar barnets bröst. Läkare, onkologer och forskare underbygger sin synvinkel med slutsatserna från en mängd laboratoriestudier som erhållits med hjälp av den senaste medicinsk utrustning.

Cancerceller har sin egen speciella struktur och utvecklas exklusivt i miljön där de fick sin första generation. Förändringar i en cancercells livsmiljö, liksom dess död. Kort sagt, en tumör kan bara existera i kroppen av sin primära värd, och när den konfronteras med immunsystemet hos en annan organism kan den inte klara det.

På grund av bristen på speciell kunskap om lungcancer ur vetenskaplig underlags synvinkel har folket emellertid utvecklat att cancer kan överföras från en person till en annan. Som vanligt drivs en sådan skvaller av isolerade fall, när flera familjemedlemmar dör på cancer omedelbart under en kort tidsperiod.

I de flesta fall är orsaken till detta fenomen inte ömsesidig infektion med lungcancer hos varandra. Svaret ligger i livsmiljön för människor, livsstil och dåliga vanor.

Så det fanns ett fall när i samma lägenhet på ett panelhus i många år dog människor från cancer med hela familjer, eller det mesta gick ut ur livet. Som det visade sig var orsaken till förekomsten av maligna tumörer den främre panelen i sin lägenhet och utstrålade ett betydande överskott av strålningsbakgrunden på grund av det faktum att ett fragment av malmen av strålningsmetallet oavsiktligt föll i sin komposition, även under tillverkningen.

Efter att ha ersatt panelen med en ny, avbröts serien av cancerdöd i lägenheten. Detsamma gäller för andra liknande fall. Detta visar återigen att den systemiska förekomsten av onkologi hos människor förenade med ett sätt att leva, bör näring eller livsmiljö söks i just de saker eller processer som generaliserar dem i det dagliga livet.

Hur kan du få lungcancer

Ett sällsynt fall när lungcancer uppträder hos ungdomar som leder en hälsosam livsstil, spelar sport och inte är associerade med skadliga faktorer på arbetsplatsen. Om det fortfarande hände, ligger i 96 procent av fallen i den genetiska predispositionen hos en person till degenerationen av cellerna i lungans slemhinnor.

I allmänhet finns det i riskgruppen först och främst personer över 45 år som missbrukar tobak i en alltför stor mängd, som arbetar med kemisk eller annan farlig produktion, där de systematiskt måste andas in i ångor av organiska föreningar.

Mycket betydande faktor är miljön. Således är människor som bor i landsbygd eller bergsområden mycket mindre benägna att utveckla lungcancer än invånare i storstäder och städer. Den senare är vanliga klienter av onkologiska dispensar och centra.

Det är viktigt att komma ihåg den enkla regeln och karaktäristiken för förekomsten av förutsättningarna för bildandet av cancerceller. Detta är endast möjligt om det mänskliga organet är under konstant stress, det påverkas dagligen av patogena faktorer.

Då står friska celler inte emot belastningen, försöker omorganisera, anpassa sig till de negativa förhållandena i livet, och i slutändan blir det bara galet. En kaotisk delning börjar, som är out of control av organismen, vilket leder till orgelns och organismens död som helhet.

Är lungcancer smittsam?

I denna sjukdom finns en okontrollerad tillväxt av muterade celler som bildar en tumör i lungorna. En av de karaktäristiska egenskaperna hos den maligna processen är benägenheten att metastasera (cellerna sprids genom hela kroppen och bildar nya foci för tillväxt av neoplasmen).

Hittills finns det en "föryngring" av patienter med liknande diagnos, och fler och fler fall av cancer hos unga och medelålders människor detekteras. Omkring 6,5 miljoner fall av cancer diagnostiseras varje år.

Är lungcancer smittsam?

Nej, de kan inte infekteras genom hushållsartiklar, det överförs inte av luftburna droppar. Det har inte varit ett enda fall av "infektion" med onkologisk sjukdom. Medicinsk personal som arbetar med patienter i onkoklinik följer inte ytterligare säkerhetsåtgärder, eftersom det borde ha varit med infektionssjukdomar.

Maligna celler bildas i kroppen från fragment av proteiner som kan integrera sig i det humana genomet och därigenom störa dess funktion och leda till mutation. Det betyder att det är en endogen och inte ett yttre "virus" som utvecklas i kroppen av interna skäl. I början av 1800-talet, den berömda franska kirurgen Jean Albert, en förbryllad fråga: "Är lungcancer smittsam?", Ett experiment genomfördes - tre frivilliga injicerades med subkutan injektion och en malign tumör introducerades och inga förändringar observerades i kroppen. Liknande experiment utfördes och nuvarande tid - inte en enda mottagare blev sjuk med en onkologisk sjukdom.

Är detta ett ärftligt fenomen?

Det finns fall där cancer på den genetiska nivån överförs från generation till generation. Detta gäller särskilt bröstskador. Familiell predisposition är också förknippad med svag immunitet hos släktingar - någon provokerande faktor orsakar inte ett svar i kroppen, vilket provar utvecklingen av maligna celler. Onkologer rekommenderar starkt anhöriga till patienter med cancer att genomgå förebyggande diagnostik i tid och leda en anticarcinogen livsstil. Den patologi som finns på ett tidigt stadium är mycket bättre behandlingsbart, leder inte till sorgliga konsekvenser.

Kan lungcancer vara smittsam? Svar från en onkolog

När man frågar om lungcancer är smittsam, kommer onkologens svar att hjälpa människor att behandla patienter med cancer korrekt. Vad är lungcancer?

Lungcancer är en serie maligna tumörer som uppstår från celler som omger bronkier och lungor. Som regel påverkas vänster lunga och övre lobes vanligen av cancer. Ofta utvecklas en sådan cancer i människokroppen länge, i regel tar det flera år innan det ögonblick då bildningen kan kallas ondartad. Och om tumören redan är bildad, så kan vi med hög sannolikhet säga att andra mänskliga organ kommer att påverkas också.

Det finns också en central lungcancer. Detta är en typ av malignitet som utvecklas i mänskliga bronkier, påverkar de stora bronkierna, och påverkar ofta segmentbronkogen. Denna typ av cancer har formen av en enkel liten cell och skivformig tumör.

Kan lungcancer anses smittsam?

Är cancer smittsam? För en person nuförtiden är diagnosen cancer en av de mest hemska. Trots att många står inför frågan om infektionsförmågan hos cancer, nekar läkare kategoriskt möjligheten att överföra sjukdomen. På detta konto genomfördes många studier, vilket otvivelaktigt bekräftade att cancer inte överförs antingen sexuellt eller med luftburna droppar. Om cancer hade möjlighet att flytta från en patient till en annan av luftburna droppar, skulle hela befolkningen på planeten ha dött ut.

Kan du få cancer? Eliminering av sjukdomen genom personliga tillhörigheter hos patienten, genom kyss eller hosta är utesluten. Det har inte funnits några fall av canceröverföring i världen.

Det finns inget problem att cancer kan överföras till barnet genom moderns bröstmjölk. Cancerceller är väldigt "löjliga" och kan inte ta rot i kroppen hos en frisk person. Samma sak kontrollerades med praktiskt beaktande av människor. Immunsystemet hos en frisk person accepterar inte utländska cancerceller och förstör dem.

Kan jag få cancer från en patient? Det finns en åsikt att bloddonation är kontraindicerad för personer med cancer på grund av det faktum att cancer påstås överföras genom blod. Det här är inte så! Donation är kontraindicerad för en onkologisk patient, eftersom hans immunförsvar är mycket svagt. Det visar sig att blodet hos en patient med cancer inte tas endast för att skydda honom.

Och det faktum att nästan all information om detta problem saknas genererar mycket skvaller. Detta leder till att cancerpatienter undviks och hålls borta från dem.

Är cancer smittsam: en onkologs uppfattning

Det finns en myt om förekomst av cancer från bakterier och virus. I naturen finns det mikrober som indirekt kan tjäna som cancerframkallande medel, men bara några av dess typer. Och detta faktum bidrog till den felaktiga åsikten om infektiösa cancerpatienter.

Det finns exakt information om att människor som är infekterade med vissa virus har cancer oftare än andra. För att inte få cancer med en befintlig virussjukdom behöver du bara göra nödvändiga vaccinationer. Dessa cancerpatienter med deras försvagade immunitet bör hålla sig borta från alla andra som bär bakterier av bakterier.

Och om det fanns en patient med lungcancer i familjen, och då kom en andra patient, då är det inte en sjukdomsinfektion, men en genetisk predisposition, som kan manifestera från 17 till 55 år. Studier har visat att cancercellerna hos en person inte kommer att rota i en annan kropps kropp.

Som nämnts ovan är lungcancer en av de farligaste sjukdomarna för mänskligt liv. För resultatet av behandlingen är det extremt viktigt att diagnostisera sjukdomen i ett tidigt skede. Detta ger patienten hopp om full återhämtning.

Det finns progressiva och ganska effektiva metoder för cancerbehandling:

Avlägsnande av en del av lungan under cancer.

 1. Kirurgisk ingrepp.
 2. Kemoterapi.
 3. Bestrålning av cancerceller hos patienten.

Läkaren kan mer eller mindre exakt säga om han bara kan bota patienten om han känner till sjukdomsfasen. Vid sjukdoms sista skede kan alla dessa metoder inte ge patienten lättnad, men tvärtom göra det ont. I detta avseende är det mycket viktigt att avgöra om en person är sjuk med cancer, i ett tidigt skede av sjukdomsutvecklingen.

För att göra detta är det nödvändigt att diagnostisera sjukdomen. Det är svårt att diagnostisera cancer i ett tidigt skede, eftersom data från den undersökta undersökningen inte alltid tydligt indikerar närvaron av en tumör i patientens kropp. Ofta tas dessa indikatorer för en annan sjukdom, såsom lunginflammation.

Kan du få cancer

Vad orsakar cancer? Det finns flera anledningar som kan utlösa cancerceller. Kanske är första plats miljön. En person kommer att vara i fara om han arbetar i en kemisk industri, om han måste andas in i avgaser eller vara i en radioaktiv förorening.

En annan orsak till förekomst av en malign tumör kan vara en redan existerande sjukdom hos människor. En sådan sjukdom är tuberkulos.

Påverkar den aktiva utvecklingen av cancerceller i den mänskliga undernäringen. Detta innebär att en person äter mat som är förorenad med arsenik (kan vara närvarande i dricksvatten) och aflatoxiner (kan finnas i majs, jordnötter och bortskämda mögelmatar). Kan orsaka cancer och överdriven konsumtion av snabbmat med dess överskott av smakförstärkare och transfetter.

En viktig faktor är att röka. En kedjerökare har irreversibla metaboliska förändringar i vävnaderna, vilket i sin tur leder till risken för att rökarens celler vid någon tidpunkt kan börja mutera.

Riskerar, och särskilt fetma människor. I överviktiga människor finns ett överskott östrogen och några andra hormoner som är aktivt involverade i utvecklingen av cancerceller. Det är extremt svårt för överviktiga människor att utföra högkvalitativ diagnostik och effektiv behandling. Detta beror på det faktum att det ackumulerade fettet minskar effektiviteten hos cytostatika (speciella kemoterapeutiska läkemedel).

Video om orsakerna, symptomen och skyddet mot lungcancer:

Onkologer, som kommunicerar med sina patienters nära släktingar, uppmanar dem att genomgå en fullständig undersökning. När allt kommer omkring vet alla att sjukdomen, upptäckt i ett tidigt skede, är mycket lättare att bota, och patienten ökar chansen till fullständig återhämtning.

8 orsaker till lungcancer. Var försiktig med rökare

Lungcancer är en av de vanligaste cancrarna. Det kännetecknas av vävnadsregenerering, nedsatt luftbyte. Hans psykosomatika har inte studerats 100%, men det händer definitivt inte att sjukdomen överförs från en patient till en annan. Sjukdomen uppstår på grund av fel i en genetisk kod för cellerna som orsakas av negativa yttre faktorer. Prognosen för behandling är gynnsam endast med snabb tillgång till en läkare.

Morbiditetsstatistik

Maligna neoplasmer i lungorna är vanliga i Ryssland och runt om i världen. Enligt vårdstatistik upptäcks årligen cirka 60 tusen nya fall i vårt land. Den vanligaste orsaken till sjukdom är att röka, vilket framkallar mer än 80% av alla fall. Behandlingen är framgångsrik endast i 30% av situationerna, annars slutar allt i döden.

Lungcancer från rökning påverkar oftast män, vars ålder varierar mellan 45 och 60 år. Personer under 45 år blir offer för sjukdomen endast i 10% av fallen.

Fram till nyligen anses lungcancersjukdomar övervägande "manliga". Detta berodde på att företrädare för den starkare hälften är mer benägna att få en farlig vana - att röka - och oftare bli involverad i skadlig produktion. Idag förändras trenderna, antalet kvinnor som lider av cancer växer. Under det senaste decenniet har det ökat med 10%.

Recovery prognoser

Trots resultaten av modern medicin är mortaliteten från lungcancer fortfarande hög - i nivå med 70-90%. Detta beror på den speciella betydelsen av andningsfunktionen för människokroppen. Det är uppehållande av andning enligt canons av modern medicin som är erkänt som ett tecken på den biologiska dödligheten hos människan.

Irreversibla störningar i lungorna leder till en minskning av andningsfunktionen, vilket bidrar till utrotningen av organismens vitala aktivitet som helhet. Det är omöjligt att kompensera för det med hjälp av läkemedel, folkmedicin (Chaga och andra) eller speciella enheter, eftersom Pulmonell luftbytesprocess är unik.

Enligt statistiken är patientens genomsnittliga livslängd cirka 5 år. Detta antal ökar för dem som har fått de nödvändiga terapeutiska åtgärderna i de tidiga skeden av sjukdomen.

Medicinsk praxis visar att överlevnaden beror på exakt vilken del av lungorna som är skadade: periferin eller centrumet. Det observeras att livslängden i perifer form av sjukdomen är 10 år eller mer. Patienterna känner sig väl även vid stadium 3-4 av karcinom. Smärtsyndrom, utrotning av vitala funktioner förekommer i den kritiska fasen när processen för spridning av cancerceller i hela kroppen, kallad metastasering, börjar.

Med den centrala formen av den onkologiska sjukdomen är patientens chanser minimal. Tumören påverkar andningsorganets del, där stora blodkärl och nervändar finns. Livslängden är högst 4 år, patienten känner allvarlig smärta, och den kritiska perioden varar inte mer än ett år och slutar med ett dödligt utfall. Effektiva metoder för terapeutisk behandling i denna form är frånvarande.

Dessa prognoser är endast villkorliga siffror. Hur sjukdomen kommer att utvecklas i ett visst fall, vilken typ av komplikation kan uppstå och hur lång tid patienten kommer att leva beror på de enskilda egenskaperna hos fallet. Se bort från komplikationerna av lungcancer, vilket kan spela en dödlig roll vid behandlingen.

Orsaker till maligna tumörer

De exakta orsakerna till patologins utveckling, dess psykosomatika är fortfarande okända för vetenskapen. Experter är emellertid enhälliga att utvecklingen av maligna tumörer är förknippad med skador på cellens genetiska kod,

 • tobaksrökning (mer än 80% av fallen)
 • arbeta i farliga industrier
 • kontinuerlig strålningsexponering;
 • ärftlig predisposition;
 • ålder över 50 år
 • ogynnsam ekologisk situation
 • kroniska sjukdomar som påverkar lungorna och bronkierna;
 • överförda virusproblem etc.

Statistiken visar att den högsta sannolikheten för att tjäna cancer är för personer som är anställda i följande branscher: metallurgi, gruvdrift, träbearbetning, ståltillverkning, keramik, fosfatindustri etc.

Riskfaktorer för lungcancer kan minimeras om du avstår från att röka, flytta till en region med bra miljö, lämna det skadliga arbetet på arbetsplatsen. Arvfaktorn spelar inte så stor roll som människans livsstil.

Hur utvecklas lungcancer?

Det finns fördomar att cancer överförs av luftburna droppar. Denna åsikt är felaktig: forskare har funnit att cancerceller inte kan flytta från en person till en annan. Kan jag få cancer från en patient? Nej, annars skulle jordens befolkning ha dött för länge sedan.

Är lungcancer smittsam? Nej, det överförs inte genom hushållskontakter, utbyte av personliga tillhörigheter etc. Det är omöjligt att säga 100% att han kommer att passera "genom arv" eller att sjukdomen väntar på en person vid inresa vid en viss ålder. Allt är djupt individuellt, och även vid tunga rökare förekommer inte alltid en malign tumör.

En sjuk person kan inte donera blod, på grund av detta menas att cancer kan överföras på detta sätt. Detta är fel, donation är kontraindicerad av andra skäl. Det finns ett potentiellt problem med återhämtning efter blodförlust, eftersom kroppen försvagas av den maligna processen som förekommer i den.

Lungcancer överförs inte bara genom arv, men också under amning. I en frisk person neutraliseras cellerna snabbt av immunsystemet, och ålder spelar ingen roll.

Är cancer ärft? Det märks att representanter för vissa nationaliteter lider av det mycket mindre än andra. Till exempel har invånare i Förenade kungariket, Nederländerna och Luxemburg en ärftlig tendens mot det. I länder som Brasilien och El Salvador är däremot det minsta antalet fall registrerade.

Symptom på sjukdomen

Tecken på cancer är uppdelade i allmänna och specifika. Var börjar sjukdomen?

 • den svaghet som patienten upplever
 • slöhet, minskad prestanda
 • drastisk viktminskning
 • orimlig temperaturökning
 • ökad svettning.

När dessa symtom uppträder visar patienter vanligen inte ångest och rusar inte till läkarmottagningens kontor. Dessa symptom kan ofta inte särskiljas från manifestationerna av den vanliga tröttheten eller förkylningen. Så sjukdomen utvecklas till onkologi i avancerade skeden, när piller, chaga och andra medel är ineffektiva.

Lungcancer hos kvinnor och män manifesteras av ett antal specifika symptom, vars utseende kräver noggrann uppmärksamhet.

 • hosta
  Det är orsakssamband, paroxysmalt i naturen, det kan inte förklaras av förkylning eller andra sjukdomar. En attack kan utlösa kall, fysisk aktivitet eller en särskild hållning. Sputum har som regel en gulgrön färg.
 • hemoptys
  Vid hostning utsöndras blodelementen. De kan skumas och ge sputum en rosa färg, eller brun, liknande venerna. Hur skiljer sig tuberkulos från cancer om detta symptom är vanligt för dem? Sjukdomar har en annan natur, vilket är uppenbart på röntgenstrålar och i andra metoder för laboratoriediagnos.
 • Andnöd
  När sjukdomen utvecklas känner patienten bristen på luft, även med liten fysisk ansträngning eller i vila. Detta beror på att när lungcancer utvecklas, närmar sig tumören andra organ.
 • Bröstsmärta
  Patienten upplever smärta på grund av tumörtrycket i pleurala regionen, där det finns många nervändar, tillväxten i benet, nervplexuserna och utvecklingen av den inflammatoriska processen.

Ett annat symptom på lungcancer är fläckar på kroppen. De dyker upp på bröstet och pratar om de sena stadierna av tumörutveckling. Externt liknar dessa prickar pigment, men har en omgivande karaktär.

En specifik manifestation av en malign tumör i lungan är Pancoast syndrom. Tumören växer in i axelbandets kärl och nerver. Gradvis utvecklas smärta kan överföras genom hela kroppen. Patienten behandlas av en neurolog för osteokondros, och bara med tiden kommer de sanna psykosomatiska ämnena av obehagliga känslor att upptäckas.

I de tidiga stadierna av uppkomsten av en malign tumör finns det praktiskt taget ingen smärta. Utseendet på sådana problem hos patienten med lungcancer är karakteristisk för en senare period. Det är obehagliga känslor som utstrålar till arm, axel, nacke, matsmältningsorgan. Detta förklaras av de anatomiska egenskaperna hos människokroppens struktur.

Om obehandlad finns det farliga konsekvenser av onkologi. Detta, till exempel, pleurisy i cancer, d.v.s. ackumulering av inflammatorisk vätska (exudat) i andningsorganet. Om de terapeutiska åtgärderna inte tas i tid, kommer den patologiska anatomin att ta över den fortsatta hanteringen av "patienten".

Diagnos av maligna lungtumörer

Att göra en korrekt diagnos är inte en lätt uppgift. Den primära sjukdomen och återkommande lungcancer kan maskeras av andra sjukdomar. Den psykosomatiska bilden är inte alltid klar utan ytterligare forskning. Det händer också att inte ett enda symptom uppträder, och närvaron av en tumör avslöjas endast av en obduktion.

För att inte gå till ytterligheter är det nödvändigt att genomgå en röntgen varje år för att lyssna på de signaler som din kropp ger dig. Annars kommer din "läkare" att vara patologisk anatomi.

 • radiografi i olika projektioner;
 • CT och MR i bröstet;
 • bronkoskopi;
 • blodprov för tumörmarkörer;
 • sputumundersökning - låter dig skilja processerna från manifestationer av tuberkulos;
 • biopsi.

Det finns ingen universell "recept" för hur man gör en korrekt diagnos hos en vuxen eller ett barn. Forskningsmetoder väljs beroende på hur sjukdomen fortskrider, vad är dess psykosomatics. Efter patientens död bestämmer patologin sin orsak.

Behandlingsmetoder

Det finns inget generellt svar på frågan om hur man botar lungcancer hos barn och vuxna. Det beror helt på patientens tillstånd, sjukdomsstadiet och andra enskilda egenskaper hos fallet.

Den vanligaste exponeringsmetoden är kirurgi.

 • avlägsnande av en del av lungan;
 • avlägsnande av tumören endast;
 • fullständigt avlägsnande av andningsorganet.

Kemoterapi används för att bekämpa smärtstillande smärtprocesser. I detta fall är sannolikheten för framgång maximal och du kan göra det utan operationen. Utöver denna teknik används strålterapi.

Det finns kontroversiella och populära metoder för att hantera sjukdomen, till exempel ASD för lungcancer, chaga-svamp, etc. Experter rekommenderar att inte delta i sådana recept och följa doktorns rekommendationer.

Det är viktigt! Användningen av giftiga ämnen för behandling (svampsvamp, etc.), rekommenderad av läkare "från plogen", kan påverka organismen som redan är försvagad av sjukdomen negativt.

video

Video - lungcancer, hur man undviker döden?

Hur förhindrar utvecklingen av en farlig sjukdom?

Cancerförhindrande ger inte 100% garanti mot infektion, men det bidrar till att minska sannolikheten för en farlig sjukdom.

 • Du måste sluta röka, ge upp vapnet. Enligt statistiken är upp till 90% av infektionsfallen associerade med denna skadliga vana.
 • Vikt bör kontrolleras: fetma ökar sannolikheten för att utveckla maligna tumörer i lungorna.
 • Behöver minska kontakt med giftiga ämnen. Detta är en av de viktigaste och verkställbara reglerna. Om du arbetar i farliga miljöer, använd personlig skyddsutrustning.
 • Det bör regelbundet ventileras i rummet, sola inte i farliga timmar.
 • Det rekommenderas att få fysisk aktivitet i livet: det kommer att stärka kroppens försvar.

Cancerceller överförs inte av hushåll eller andra former av kontakt, så förebyggande innebär inte en begränsning av kommunikation med patienter. Lungcancer är inte smittsam - vetenskapligt bevisad. Ge upp folkmekanismer - svampen Chaga, "helande" infusioner och andra saker - de är maktfria i kampen mot onkologi.

För att undvika utveckling av cancer tumörer, sluta röka, vägra kontakt med giftiga ämnen, var uppmärksam på din kropp, speciellt om din ålder är mellan 45-50 år. Om de fenomen som tidigare var okarakteristiska för dig, börjar de alarmerande symptomen, kontakta omedelbart en läkare.

Utvecklingen av sjukdomen sker inte omedelbart, och ju tidigare rätt diagnos görs, desto större är risken för återhämtning.