Lungfibros

Utan självläkande mekanismer kunde människokroppen inte motstå den aggressiva miljön. Dessa processer har en bieffekt om den faktor som de motstår har stor destruktiv effekt. Så den skyddande bindväv som bildas på platsen för kronisk inflammation hos alveolerna i lungorna kan växa i den mån du diagnostiseras med lungfibros, risken för patologiska förändringar beror på egenskaperna. det kan till exempel vara lokal (interstitiell) fibros utvecklad under inverkan av negativa faktorer.

Vad är lungfibros

Lungfibros är en sjukdom där ett hot mot andningsfunktionen skapas på grund av att bindväv bildas i lungorna, vilket tenderar att ackumulera en kritisk massa. Hastigheten och graden av förödande effekter beror på sjukdomens egenskaper. Bredden av spridningen av leverfibros eller lung är uppdelad i:

 • fokus på vilka lokala områden utsätts för förändringar.
 • diffus, där området för tillväxt och komprimering av bindväv fånga stora områden (i bilden) och elasticiteten hos lungvävnaden minskar.

Fibros av lungrötter betraktas som en separat art: stora kärl i lungens botten står i fara. Av växtens art liknar fibros cancer, men dessa sjukdomar har en fundamentalt annan natur och det är fel att blanda dem. Cancer är ett växande konglomerat av DNA-skadade celler i ett organ, fibros är en vanlig, men expanderad ärrvävnad. Växtprocessen av fibervävnad är irreversibel men genomgår korrigering.

symptom

Beroende på bredden av fibros varierar symtomen i svårighetsgrad. I en fokalform kan patienten inte märka sjukdomen alls först. I diffus typ stängs luftens tillträde till lungkärlen av fibervävnad och symptomen tar inte lång tid att:

 • torr hosta;
 • dyspné åtföljd av jämn ljusbelastning;
 • hudfärg och slemhinnor, upp till cyanos (cyanos);
 • svullnad av fingrarna i naglarna
 • i svåra stadier - hjärtsvikt.

Orsaker till sjukdom

På grund av fibrose är uppdelad i interstitiell och idiopatisk. Den första typen uppträder på grund av exponering för skadliga faktorer i yttre lungor. Orsakerna till den andra typen av fibros är ännu inte tillförlitligt belyset av medicin, men denna typ utmärks av den aggressiva spridningen på lungvävnaden. Den interstitiella typen är fibros, orsakad av:

 • inandning av skadliga dammfraktioner med beryllium och kiseldioxid;
 • droger: antibiotika, kemoterapi;
 • infektionssjukdomar: tuberkulos (som leder till lungcirros), atypisk lunginflammation, lungemfysem.

klassificering

Lungfibros klassificeras enligt flera kriterier. Manifestationer av sjukdomen är olika symptom, svårighetsgrad och lokalisering:

Av spridningens natur

Linjärt ensidigt nederlag

En lunga påverkas

Påverkar båda lungorna

Ett organ med liten fokus kan ändras.

Förvånad över alla lungor

Av utbildningsskäl

Sjukdom orsakad av negativa miljöfaktorer

Oidentifierad orsak till utveckling

Försvagad ventilation påverkar övre organ.

Skador på begränsade områden nära lungens rötter

Förekommer vid roten

diagnostik

Klagomål tas med i beräkningen för att bedöma patientens tillstånd. Läkaren lyssnar och knackar på bröstet, kontrollerar andningsfunktionen och lungvolymen. Bestämning av funktionalitet utförs med en speciell testkörningsutlösningskraft. Oximetri mäter syrgasnivån i blodet. För att förstå den fullständiga kliniska bilden utför pulmonologen instrumental diagnostik - röntgen-, magnetisk resonansbilder.

Beräknad tomografi används för att bestämma cystiska manifestationer, mörker. Ett ekkokardiogram används för att detektera lunghypertension. Bronkoskopi används för att studera bronkiets inre yta och funktion. En lungbiopsi (ta en bit av vävnad) tas av minimalt invasiv kirurgi eller bronchoalveolär lavage.

Behandling av lungfibros

Patienterna ordineras komplex terapi, bestående av medicinering och rehabiliteringsåtgärder. Total fibros av rötterna och andra områden i lungorna behandlas med syrebehandling, som bekämpar andfåddhet och förbättrar tillståndet under träning. Om sjukdomen har slutat i ett svårt stadium, föreskrivs patienten plasmaferes och hemosorptionsprocedurer. Fibros kan inte botas helt, men du kan sakta ner processen för att ersätta fibrös vävnad.

Drogbehandling

Drogterapi innefattar användningen av följande droger för att lindra patientens tillstånd:

 1. Glukokortikosteroider - Prednisolon är ordinerad i 12 veckor, stödjande terapi varar i två år. Dosen är 0,5-1,2 g / dag.
 2. Cytostatika - stoppa tillväxten av bindväv. Förskrivas om Prednisolon inte ger önskad verkan. Azathioprin och cyklofosfamid föreskrivs, behandlingsperioden varar i sex månader. Mottagning på 1,5-2 mg / kg i 3-4 receptioner.
 3. Antibiotika - Colchicin tillåter inte att amyloidfibriller bildas, ackumulerar protein. Veroshpiron minskar graden av bildning av bindväv.
 4. Antitussiva och expektoranta läkemedel - minska symtomen. Behandla Eufillin, Salbutamol, Ambroxol.
 5. Antibiotika - eliminera effekterna av bronkit, lunginflammation. Applicera streptomycin, metronidazol, mebendazol.
 6. Vacciner - för att förhindra en minskning av immuniteten. Vart femte år rekommenderas att få vaccin mot pneumokocker.
 7. Hjärtglykosider - Strofantin och metotrexat är förskrivna för att förhindra hjärtsvikt.

Vad är lungfibros, vad är farligt, symptom och behandling

Lungfibros är faktiskt det sista skedet (utfall) av kronisk lungvävnadssjukdom. Resultatet av en lång patologi leder till att även lungans utseende försämras avsevärt. De liknar en kroppsår med sår. I medicin, denna typ av deras kallade "honungskaka lunga".

Funktioner hos kroniska lungsjukdomssjukdomar (dessa kallas interstitiella sjukdomar) är förknippade med inflammatoriska processer i den interstitiella vävnaden (så kallad bindvävsvävnad). En del av denna vävnad kallas interstitium. Genom denna vävnad passerar de små blodkärl genom vilka funktionen av gasutbyte utförs (koldioxid - för utandning, syre tas för överföring till kroppens celler).

I ett hälsosamt tillstånd är interstitiell vävnad väldigt tunn och praktiskt taget inte synlig vid röntgenundersökning. Men i kroniska sjukdomar, på grund av inflammation, börjar det tjockna, bli täckt av ödem och ärr (samma pleuro-pneumofibros utvecklas). Det enklaste symptomet på denna omvandling är andfåddhet.

Vad är pneumofibros

Lungfibros är en följd av inflammatoriska och / eller dystrofa processer i lungorna, där lungvävnaden ersätts av bindväv. Samtidigt noteras bildandet av en "cellulär lunga" med bildandet av hålrum och cyster i lungan. Fibros är den "perforerade" lesionen av lungvävnaden.

Pneumofibros hör till den allmänna gruppen av pneumosklerotisk pulmonell patologi tillsammans med pneumoskleros och cirros av lungorna. Sådana tillstånd skiljer sig från varandra i det att all lungfibros kännetecknas av den långsammaste tillväxthastigheten för bindväv.

Pulmonell fibros i lungorna - vad är det?

För närvarande är pneumofibros tyvärr alltmer. Detta förklaras av att:

 • Effekten av skadliga ämnen på lungorna ökar ständigt. Den luft som vi andas varje dag blir smutsigare och förstör långsamt lungvävnad.
 • Frekvensen för kronisk behandling av patologiska processer i lungvävnaden ökar, vilket stadigt leder till utveckling av lungfibros.
  Basen för lungfibros är en gradvis förändring i lungens elasticitet, försämringen av gasbytesprocesser.

Förskjutning av bindväv i lungvävnaden sker gradvis. Generellt kan dynamiken i denna process präglas av flera utvecklingsstadier:

 • Progressiv hypoxi i lungorna. Bristen på syre aktiverar fibroblaster - celler i bindväv, som under hypoxi börjar aktivt producera kollagen. Det är detta som ständigt bildar kollagen som är bindväven som ersätter lungan.
 • Nedsatt lungventilation. Under normala fysiologiska förhållanden är lungvävnaden elastisk och deltar aktivt i andningsprocessen. När lungvävnadens elasticitet ökar blir det svårare för kroppen att sträcka den för att göra fulländiga andningsrörelser. Under sådana förhållanden börjar trycket inuti lungorna stiga, alveolernas väggar komprimeras.


Normalt bör alveolerna vid inandning knäckas, men eftersom pneumofibrosen gradvis täcker lungan, kan många alveoler inte längre utföra sina funktioner, eftersom de påverkas av bindväv. I sin tur har bindväven inte tillräckliga elastiska egenskaper och alveoler, som förlorar sin elasticitet, slutar delta i andningsrörelser.


Detta beror på att svaga alveoler nästan inte behöver anstränga sig för att sträcka sig, trycket i dem minskar och de börjar bara avta. Sådana områden är uteslutna från andningsprocessen, syre kommer inte in i dem, den funktionella ytan av lungorna reduceras.

 • Brott mot avloppsfunktioner. Bronkväggens inflammation leder till svullnad. Möjligheten att utflöda inflammatorisk utsöndring (exudat) minskar signifikant och ackumuleringen sker. Mot bakgrund av den konstanta ackumuleringen av inflammatorisk vätska utvecklas gynnsamma förhållanden för förekomsten av infektion, vilket leder till inflammation i alla andra delar av lungan.


  Samtidigt börjar bronkierna täppa, det intrapulmonala trycket ändras och loppet eller delen av lungan med sådana drabbade bronkier börjar dämpas utan att delta i utförandet av andningsrörelser.

 • Brott mot lymf och blodcirkulation. Tillväxten av bindväv leder till kompression av lungkärlen. I sådana artärer och vener börjar stagnation utvecklas. Vid varaktigheten av denna position börjar stagneringsvätskan svettas de vaskulära väggarna, som bildar delar av effusionen. Sådana platser, inte att hitta en väg ut, börjar också att ersättas av bindväv, vilket ytterligare försämrar lungens tillstånd.
 • Orsaker till pneumofibros

  Utvecklingen av lungfibros är en lång process som kan bestå flera decennier. I utvecklingen av detta tillstånd finns det flera anledningar:

  • Lunginflammation.
  • Syfilis.
  • Tuberkulos.
  • Kronisk obstruktiv lungsjukdom.
  • Ärftlighet.
  • Permanent inandning av damm, skadliga gaser.
  • Sjukdomar i kardiopulmonala systemet med symtom på stagnation.
  • Bröstskada.
  • Joniserande strålning.
  • Hypoxi.
  • Användningen av vissa läkemedel med hög toxicitetsprofil.
  • Svamp, virus, bakterieinfektioner i lungorna.
  • Atelektasis i lungorna.
  • Fibrosing alveolitis.
  • Silikos och andra yrkessjukdomar i lungvävnaden.
  • Vaskulit.

  Endera av dessa skäl blir förr eller senare den omedelbara orsaken till förlusten av lungfunktion på grund av spridningen av bindväv.

  Lungfibros i lungorna

  Konsekvenserna av pulmonell pneumofibros är uppenbara. Den stabila utvecklingen av bindvävsproliferation leder till förlust av lungkapacitet, förlust av funktionellt aktiv lungvävnad, uttömning av blod med syre, hypoxi och utveckling av andningsfel, vilket i de flesta fall leder till död hos patienter.

  Glöm inte utvecklingen av pulmonell hjärtsjukdom på grund av lungfibros. Konsekvenserna av denna process åtföljs av medvetslöshet, ödemsyndrom och utveckling av höger ventrikulär hypertrofi.

  Symptom på lungfibros

  Det ledande kliniska tecknet på lungfibros är andfåddhet. Vid sjukdomsuppkomsten sker det med markerad fysisk ansträngning, och senare - i vila.

  I allmänhet beror symptomen på lungfibros på dess variation, men det finns vanliga tecken som observeras hos alla patienter:

  • Utvecklingen av hosta med en viskös sputum, där det finns blod och pus.
  • Bröstsmärta, förvärrad av hosta.
  • Blå hud, som först börjar med akrocyanos och sprider sig sedan till hela ytan av huden. Detta fenomen är förknippat med ökad hypoxi.
  • Svaghet, trötthet.
  • Viktminskning
  • Hyppig växling av låg och hög kroppstemperatur.
  • Senare är det väsen i lungorna.
  • Böjning av nackvenerna.
  • Stärka symtomen på den underliggande sjukdomen, vilket var orsaken till lungfibros.

  Progressionen av sjukdomen åtföljs av utseendet av karakteristiska tecken:

  • Byte av fingrarna i de övre extremiteterna ("Hippocrates") - samtidigt som falangerna tjocknar kan naglarna vara i form av klockglas.
  • Utvecklingen av hemoptys, som ett tecken på misslyckande i lungcirkulationen.

  Vad gäller deras former är pneumofibros olika beroende på orsaken, skadans omfattning och spridningshastigheten.

  Klassificering av lungfibros

  rot

  Oftast utvecklas basal pulmonell pneumofibros efter lunginflammation, bronkit. I sådana fall är det inte nödvändigt att omedelbart utveckla pneumofibros, den kan börja bilda långt efter den underliggande sjukdomen.

  Huvudsymptomen på basal lungfibros är bildandet av konsolideringsområden i lungorna.

  diffundera

  Diffus pneumofibros talar för sig själv - det påverkar hela lungvävnaden. Denna typ av pulmonell fibrosis snabbare än andra leder till andningsfel på kort tid. Det är den farligaste typen av all pneumofibros, eftersom den samtidigt kan påverka båda lungorna. Mycket ofta är det komplicerat av förekomsten av pleuropneumofibros, som involverar pleura i den patologiska processen.

  lokal

  En mer godartad form av lungfibros anses vara lokal. Samtidigt ersätts en viss del av lungan med bindväv.

  fokal

  Fokal pneumofibros motsvarar en lokal, eftersom den inte inbegriper hela lungan i den patologiska processen. Skillnaden är att med fokal pneumofibros bildas flera patologiska foci.

  basala

  Basal pneumofibros kännetecknas av att de främsta drabbade områdena är botten av lungorna. I denna form av behandling föreskrivs i närvaro av inflammation, anslutningen av en sekundär infektion. Om sådana tecken är frånvarande rekommenderas prestanda av andningsgymnastik.

  begränsad

  Begränsad lungfibros är liknande lokal. Kännetecknas också av en lång och långsam utveckling. I detta förfarande undertrycker små foci av pneumofibros i princip inte andningsfunktionen och strider inte mot växling av gas.

  linjär

  En sådan variation uppträder mot bakgrund av frekvent lunginflammation, bronkit, tuberkulos och andra inflammatoriska sjukdomar i lungorna.

  interstitiell

  För interstitiell pneumofibros är ett av de särdrag som är den tidiga början av dyspné. Den främsta orsaken till interstitiell skada är vaskulit, en inflammation i blodkärlen i olika storlekar.

  postpneumonic

  I postpneumonisk pneumofibros efter inflammation börjar de stora fokalområdena av fibros att bildas. Ofta utvecklas en sådan lungfibros samtidigt med lunginflammation och andra inflammatoriska processer i lungorna.

  Tyazhisty

  Tung pneumofibros - mycket tung rökare. Konstant inandning av nikotin leder till dysfunktion av bronkierna, fördröjningen av sputum i dem. Dessutom kan allvarlig pneumoskleros utvecklas vid kronisk patologi i det bronkopulmonala systemet.

  postinflammatory

  Denna typ av pulmonell fibros kan vara resultatet av absolut någon inflammation i lungorna.

  måttlig

  För måttligt pneumovirus som kännetecknas av liten skada på lungvävnaden.

  Pneumofibros hos barn

  Lungfibros sparar inte barn. Utvecklingen av lungfibros i barndomen har samma skäl som vuxna. Därför är det nödvändigt att noggrant uppmärksamma sjukdomar i andningssystemet hos barn, för att inte starta dem, för att genomföra profylax, härdning, för att begränsa barnet så mycket som möjligt från kontakt med skadliga ämnen.

  diagnostik

  Den viktigaste metoden för diagnos av lungfibros är röntgen i lungorna. Med hjälp är det möjligt att bestämma de första symptomen på sjukdomen, patologiska förändringar och samtidiga sjukdomar.

  Även med hjälp av röntgendiagnostik skiljer sig pneumofibros från lungcancer.

  De viktigaste radiologiska tecknen på lungfibros kommer att vara:

  • Förstärkning av lungans mönster.
  • Deformation av lungmönstret.
  • Expansion av vaskulära skuggor.
  • "Lungskuggor" med skarpa, ojämna konturer, vilka är lesioner.
  • Skuggor, som liknar linjerna med en oordnad riktning, bildandet av celler, vilket indikerar processens försummelse.

  Nästa obligatoriska diagnostiska metod kommer att vara bedömning av andningsfunktionen, lungkapaciteten och funktionell vital kapacitet.

  Den tredje nödvändiga studien kommer att vara en bronkoskopi för att känna igen sjukdomsformen och utesluta den onkologiska processen.
  Magnetic resonance imaging och computed tomography kan ordineras som ytterligare diagnostiska åtgärder.

  För att diagnostisera lungsjukdomar behöver du leta efter en kvalificerad pulmonolog. Naturligtvis kan allmänna råd göras av en allmänläkare eller terapeut. En smal specialist på lungsjukdomar, såsom en pulmonologist, är emellertid föredragen i svåra fall.

  Pneumofibros Behandling

  Vid fullbordandet av alla nödvändiga diagnostiska procedurer bör behandlingen påbörjas.

  Det är viktigt att behandlingen av lungfibros endast bör vara omfattande med alla dessa terapeutiska åtgärder.

  De viktigaste terapeutiska åtgärderna som syftar till att förbättra patienternas hälsa är:

  • Behandling av den underliggande sjukdomen som orsakade utvecklingen av lungfibros.
  • Användningen av bredspektrum antibakteriella läkemedel med tecken på infektion (valet av antibiotika beror endast på patientens tillstånd och dess associerade patologier.
  • Utnämning av expektorativa läkemedel på kemisk och växtbaserad basis (ACC, Lasolvan, Bromhexin, lakritsrot, anis, rosmarin).
  • Ta glukokortikosteroider för att förbättra antiinflammatorisk behandling (Prednison, Dexamethason).
  • Hjärtglykosider med samtidig hjärtsvikt (Korglikon, Strofantin).
  • Vitaminbehandling.
  • Sjukgymnastikbehandlingar beroende på tillstånd och indikationer.
  • Syrebehandling.
  • Andningsövningar.
  • Diet.

  Tyvärr är det inte möjligt att fullständigt bota pulmonell fibros. Målet med behandlingen är att stoppa den patologiska processen, att bevara aktivitetsindikatorerna för andningsfunktionerna så mycket som möjligt och fördröja utvecklingen av andningsfel.

  Dessutom bör man inte hoppas att pneumofibros kan botas hemma, hemma. Detta tillvägagångssätt kan bara förvärra sjukdomsförloppet och dess prognos.

  Alla patienter med en bekräftad diagnos av lungfibros ska vara i dispensern i minst ett år.

  förebyggande

  Den huvudsakliga metoden för förebyggande av lungfibros är aktuell diagnos, korrekt behandling av den underliggande sjukdomen och direkt lungfibros, liksom genomförandet av alla rekommendationer från läkaren.

  Rökare måste naturligtvis ge upp sina dåliga vanor.

  Pneumofibros Prediction

  Eftersom pneumofibros inte är en självständig sjukdom, men är en följd av den underliggande patologin, kommer prognosen först av allt att bestämmas av svårighetsgraden av orsaken till pneumofibros.

  Med utvecklingen av svår lunginsufficiens, särskilt komplicerad genom tillsats av en sekundär infektion, är dödsfall vanliga.

  I allmänhet anses prognosen för de flesta former av lungfibros vara relativt ogynnsam på grund av omöjligheten av en fullständig härdning av sjukdomen.

  Lungfibros

  Lungvävnad är elastisk. Eftersom själva kroppen är involverad i gasbytesprocessen måste den ha alla strukturer som underlättar den enkla överföringen av syre och koldioxid. Om lungvävnaden av någon anledning börjar tjockna, gör det dem mindre funktionella vid gasutbyte. Denna process kallas fibros.

  Vad är lungfibros?

  Vad är det - fibros av lungorna? Detta är en tätning av bindväven mellan skiljeväggarna mellan alveolerna och deras väggar, på grund av vilken de förlorar sin elasticitet, permeabilitet och töjbarhet, uteslutas från gasbytesprocessen. Det finns en ersättning för en vävnad (lunga) med en annan (bindande), som är mer tät i sin komposition och inte permeabel. I sig börjar lungorna växa i storlek på grund av den växande vävnaden.

  Denna sjukdom är progressiv och dödlig, om den inte behandlas.

  1. Brännvidd - små områden påverkas, och symptom uppträder genom åren;
  2. Diffus (vanlig) interstitiell - stora områden påverkas, symptomen manifesteras snabbt;
  3. Den ensidiga;
  4. Dubbelsidig.

  Graden av tillväxt är indelad i:

  1. Fibrosis (kallad lungfibros) - måttlig association av bindväv och lungvävnad;
  2. Skleros (kallad pneumoskleros) är en grov ersättning av alveolär vävnad och dess tätning;
  3. Cirros - den fullständiga ersättningen av alveolär vävnad, vilket leder till skador på blodkärlen och bronkierna.
  gå upp

  Orsaker till lungfibros

  Denna sjukdom kallas också idiopatisk, eftersom orsakerna till dess förekomst är långt ifrån tydliga. Men medicinska forskare citerar följande lista över möjliga orsaker till lungfibros:

  1. Inandning av giftiga kemikalier och giftiga rök;
  2. Kontakt med andningsorganen av olika partiklar: damm, mjöl, pollen, etc.;
  3. Genetisk predisposition;
  4. Rökning kan också vara en bidragande faktor.
  5. Föroreningen av atmosfären i vilken en person lever
  6. Ålder - efter 40 år.

  Lungfibros kan vara följd av silikos eller sarkoidos. I det första fallet blir en person sjuk på grund av konstant kontakt med kiseldamm. I det andra - är en följd av den inflammatoriska processen. Andra sjukdomar (till exempel tuberkulos), som också kan bli provokatorer av fibroseringsprocessen, är inte uteslutna.

  På grund av förekomsten av indelade i typer:

  • Damm - inandning av olika skadliga partiklar och damm;
  • Drog - som ett resultat av långvarig medicinering;
  • Bindvävnad - mot bakgrund av sjukdomar av denna typ av vävnad;
  • Infektiös - som ett resultat av spridningen av bakterier efter andra sjukdomar;
  • Idiopatiska orsaker kan inte identifieras.

  En signifikant roll här spelas av tillståndet av blodkärlen, som också kan påverka fibrosbildningen.

  symptom

  Symtom på lungfibros vid början av sjukdomen kan inte uppenbaras. Sjukdomen i sig utvecklas mycket långsamt, vilket inte stör den intet ont anande patienten. Således vänder en person till en läkare när symtomen blir uttalade, det vill säga sjukdomen är redan på scenen av dess progression. Vad är tecknen på denna sjukdom?

  • Torr hosta;
  • Snabb viktminskning
  • Trötthet på grund av otillräcklig syrebildning i kroppen
  • Andnöd, särskilt efter träning;
  • Hjärtklappningar;
  • cyanos;
  • Bröstsmärta
  • Svullnad i benen;
  • Vene svullnad;
  • Snabb andning;
  • Öka fingrarna.
  gå upp

  diagnostik

  Diagnos av lungfibros utförs av en pulmonolog, som inte är begränsad till insamling av klagomål och en allmän undersökning:

  1. Ett blodprov är gjort;
  2. MR utförs;
  3. Volymen av andningsfunktionen avslöjas av spirografi;
  4. Radiografi utförs;
  5. Beräknad tomografi utförs;
  6. Lungvävnadsanalys görs (biopsi).
  gå upp

  behandling

  Eftersom arten av sjukdomen inte är känd kan läkare bara eliminera symtomen och sakta ner vävnadsförtjockningen. Sålunda utförs symptomatisk och profylaktisk behandling av lungfibros:

  • Syrebehandling för att minska trötthet och andfåddhet;
  • läkemedel;
  • Särskilda terapeutiska övningar (andningsövningar);
  • Kirurgisk transplantation utförs endast som en sista utväg - när total fibros av ett begränsat område inträffar.
  gå upp

  Hur behandlas lungfibros med medicinering?

  • I diffus interstitiell form och i senare steg föreskrivs glukokortikoider, immunosuppressiva medel och cytostatika;
  • Med befintlig dyspné föreskrivs bronkodilatormedel;
  • För exacerbationer används antibiotika, hjärtglykosider och syreinhalationer;
  • Fysisk aktivitet är kontraindicerad.

  Som förebyggande åtgärd:

   1. rökavbrott
   2. flyttar till en renare atmosfärisk miljö;
   3. Begränsning av kontakt med skadliga ämnen (gifter, toxiner).
   4. konstant undersökning av en pulmonologist.

  Behandlingen utförs ibland inte om sjukdomsförloppet är begränsat och obetydligt.

  Förutsägelse av liv för lungfibros

  Livsprognosen vid lungfibros beror på scenen, typ av sjukdom och behandlingens aktuella behandling. Så, med diffus fibros, dör ofta patienter. I fokaliseringsformen av sjukdomen har patienter gynnsammare resultat. Behandlingen blir viktig, endast tack vare vilken patienternas livslängd ökar.

  Hur mycket lever med lungfibros? Det beror allt på hälsotillståndet och de därmed sammanhängande komplikationerna. Lungfibros kan orsaka:

   1. lunghjärtat, när hjärtans högra sida kommer att uppleva tunga belastningar på grund av en minskning av syrgasmättnad i blodet;
   2. syrehushållning, som kommer att manifestera sig i cyanos och störningar i andra organers arbete;
   3. lunghypertension;
   4. död om den inte behandlas.

  Glöm inte att det är viktigt att inte bara eliminera fibros i lungorna, men också den sjukdom som orsakade den (om någon). För att eliminera fibroseringsprocessen är det nödvändigt att bota sjukdomen mot vilken den härrörde.

  Tre fakta om fibros av lungorna

  Forskare fortsätter att studera idiopatisk natur av lungfibros, vilket gjorde det möjligt för dem att identifiera tre fakta:

  1. Den första - en instabil natt sömn kan orsaka sjukdom. Kroppen blir trött och vilar inte på grund av vilket syre som förloras;
  2. Mineralullen som används vid ljudisolering kan i sin komposition prova lungfibros vid inandning;
  3. Personer med lungfibros lider ofta av hjärtproblem.

  Patologiska egenskaper hos lungfibros, behandling och prognos

  Lungfibros är en patologisk process där fibervävnad bildas i organet. Detta är en speciell form av bindväv med hög draghållfasthet. Den har en kollagenstruktur av elastiska fibrer. Normal i kroppen leder denna vävnad lederna och senorna.

  Vid lungfibros uppstår fibro-fokala förändringar i organ som ersätter friska vävnader och leder till dysfunktion i andningsorganen.

  Orsaker till sjukdomen och patologiska förändringar

  Vid lungfibros uppträder aktiv produktion av kollagen, ersätter abnorm proliferation av bindväv gradvis den friska parenkymen. Denna process är oåterkallelig, den omvända substitutionsmekanismen fungerar inte.

  Orsaker och predisponeringsfaktorer:

  • kroniska infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i andningssystemet;
  • Allmänna allergiska reaktioner, bronkialastma
  • strålningsexponering;
  • mekanisk skada;
  • medfödda och ärftliga patologier;
  • yrkessjukdomar - granulomatos (silikos, amylos, asbestos, antracos, berylliosis);
  • Effekterna av droger - sulfonamider, antibiotika, cytostatika (läkemedel för kemoterapi);
  • infektionssjukdomar - syfilis, tuberkulos.

  Riskfaktorer inkluderar rökning, negativa miljöförhållanden (damm av metaller, trä), gastroesofageal reflux, där det finns mikroaspiration i luftvägarna (intaget av innehållet i magen).

  Fiberförändringar i lungvävnaden under långvarig inflammation börjar med strukturella förändringar i blodkärlen. Den första att falla under förstörelsen av artären. Fibrös ersättning av parankymen hos organet uppträder gradvis. Bindvävnad påverkar de normala anatomiska skikten som skiljer kapillärerna och de alveolära kaviteterna. Således förstörs epitel-, endotel- och kapillärmembranen gradvis.

  För att stoppa sådana förändringar innehåller kroppen en reparativ process (återhämtning). Mediatorer aktiveras - biologiskt aktiva ämnen som utlöser processen för ärrbildning. Gradvis blir dessa omvandlingar utom kontroll, och allestädesgenereringen av lungvävnad i bindväv börjar.

  I sjukdomens sista steg bildas omfattande fibromatos, en patologi, i vilken parenchymen fullständigt förlorar sin sträckbarhet och elasticitet. Upprepad lagring av bindväv leder till bildandet av fibrösa ledningar i lungorna, vilket inte bara ändrar alveolerna utan också kärl och nerver. Det finns stängda, begränsade håligheter.

  Fiberförändringar i lungorna är en patologi där grova kränkningar av lungens andningsfunktion utvecklas (otillräcklig gasutbyte).

  Typer av lungfibros

  Sjukdomen, beroende på graden av fördelning i kroppen, är uppdelad i flera typer, vilket skapar diagnostiskt värde och låter dig tilldela adekvat behandling:

  • Lokal fibros är en strängt begränsad drabbad del av lungvävnaden. På röntgenbilder tydligt synliga gränser för den patologiska processen. Asymptomatisk och sällan stör patienter.
  • Fokal fibros - närvaron i lungorna av flera inflammatoriska foci av sårområde och struktur. De kan vara både begränsade och diffusa (diffusa, utan tydliga gränser).
  • Radikal fibros är en lesion av parenchymen i segmentet där lunganslutning med mediastinumorganen (hjärta, aorta, lungartären) ligger anatomiskt.
  • Apikal fibros är proliferationen av bindväv i lungans topp (apikalsegment). De första manifestationerna av sjukdomen liknar bronkit. Lätt bestämd på röntgen.
  • Peribronchial fibros - bindväv som bildas runt bronchiolen, är en följd av bronkit eller bronkopneumoni. Även över tid utvecklas fibros av bronkierna. Ärrbildning i bronkialträet leder till obstruktion av nedre luftvägarna.
  • Interstitiell fibros - bindväv växer runt kärl och i interalveolär septa. Utvecklas efter lunginflammation.
  • Postradiationsfibros är en sekundär sjukdom som uppträder hos patienter efter bestrålning av lungorna vid behandling av cancer.

  Symptom på lungfibros

  Huvudsymptomen på fibros ökar gradvis andnöd och torr, oproduktiv hosta, vilket är paroxysmal. När man använder antitussives, lindras inte en attack på grund av den låga känsligheten hos fibros på dessa läkemedel.

  Övervägande pulmonell fibros påverkar personer över 50 år. Men påtagliga tecken på sjukdomen, som förvärrar hälsotillståndet, framträder efter 60-70 år av livet. Den allmänna tillståndet hos en person försämras gradvis, men det finns fall av snabb utveckling av sjukdomen.

  Vid sjukdomens början är andnöd inte märkbar och stör inte människor. Då växer det gradvis och det är svårt för en person att uthärda ens mindre träning (sen gång, böjning, hukning). I sista etappen är det svårt för patienten att tala, svår och andfådd är närvarande i vila, i ett horisontellt läge.

  Mot bakgrund av destruktiva förändringar i lungorna utvecklas andningsfel och hypoxi. symptom:

  • ofta långsam andning
  • blek hud med en blå nyans;
  • hjärtklappning;
  • De extra musklerna är inblandade i andningshandlingen;
  • en kraftig minskning av styrkan, kronisk trötthet;
  • viktminskning, asteni;
  • yrsel, dålig natt sömn, sömnighet dagtid;
  • svullnad, hjärtsvikt.

  Den största komplikationen av sjukdomen är utvecklingen av ett "lunghjärtat". Fiberformationer i alveolerna leder till en ökning av trycket i lungcirkulationen. Som ett resultat ökar belastningen på myokardiet, det är hypertrofier. Sign - en ökning i hälften av hjärtat till höger (ventrikel och atrium) i förhållande till vänster.

  Hos vissa patienter, mot bakgrund av fibros, utvecklas lungfibroma - en godartad tumör i bindvävsfibrer.

  Diagnos av sjukdomen

  Innan behandling av lungfibros sker en grundlig diagnos inom ramen för ett samråd med specialister från olika branscher.

  Ofta detekteras sjukdomen genom profylaktisk fluorografi. Bilden visar tydligt mörkare områden i lungan, vilket indikerar närvaron av en patologisk process. För en mer detaljerad undersökning av det mänskliga bröstet skickas till röntgenstrålar.

  Radiografier visar tydligt skador med begränsad fibros. Vid radikala skador är de mörka fläckarna i bilden lungfibrerade rötter. På fluorogramfibros av lungrötterna med suddiga konturer.

  Datortomografi med hög upplösning har stor diagnostisk betydelse. Vid analysen från lager till lager bestäms följande patologiska tecken:

  • karakteristiska skuggor med linjär fibros
  • typha fibrosis med en bikakestruktur i form av cystiska utrymmen fyllda med luft med en maximal diameter av 1 cm;
  • fibros av bronkierna, som åtföljs av bronkiektas (utvidgade områden av bronkialträdet med en skadad mur);
  • parenkymtrådar har trötthet, men uttalas inte;
  • i fall av en skada relaterad till apikala pleura, mikroarv, cyster och luftfångare finns.

  I vissa fall för att klargöra diagnosen föreskrivs patienter en biopsi, som inte är obligatorisk för alla patienter. Histologisk undersökning av vävnader visar tydligt växlingen av friska områden i parenchymen med cellulära fibrösa förändringar. Inflammation i vävnaderna är svag, det finns infiltrationsområden med plasma och lymfocyter. Kollagen är mycket tät. Cystor är fyllda med inflammerad epitel och slem.

  Behandling av lungfibros

  Behandling av lungfibros är konservativ och baserad på bevisbaserad medicin. Drogterapi kan inte stoppa de destruktiva förändringarna i lungorna och bota patienten. Därför är den palliativ i naturen och syftar till maximal förlängning av människans liv.

  Läkemedel för behandling av lungfibros:

  1. Hormonala läkemedel - glukokortikosteroider. De minskar allvaret av kronisk inflammation, men stoppar inte produktionen av kollagen (hydrokortison, prednisolon).
  2. Antispasmodik - att slappna av de släta musklerna i luftvägarna och förbättra dräneringen (noradrenalin, izadrin, teofedrin).
  3. Mucolytics (expectorant) - eliminera obstruktion, lindra hosta (Lasolvan, Erespal, Ascoril).
  4. Hjärtglykosider - stödja hjärtmuskulärens arbete (Digoxin, Adonizid, Strofantin).
  5. Icke-periodiska antiinflammatoriska läkemedel - minska och lindra bröstsmärta (Nimesil, diklofenak, Ibuprofen).
  6. Kaliumberedningar - Mat för mikarda (Asparkam, Panangin).

  Varje patient som befinner sig i ambulansbehandling ges syrgasbehandling - syremättnad i kroppen.

  Andningsgymnastik i lungfibros är huvudprincipen i kampen mot dyspné. Det gör att du kan stärka andningsmusklerna, vilket gör andan djupare.

  Behandling av lungfibros med folkmekanismer är ineffektiv. Medicinsk örter kan ordineras för att stärka immunförsvaret och upprätthålla patientens vitalitet.

  Förväntad livslängd vid lungfibros är inte längre än 5 år. Med en snabbt utvecklad patologi uppträder det dödliga resultatet inom några månader. Sjukdomsförebyggande - Rökningstopp, Överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen, Arbetsskydd, Varning vid användning av kemiska flyktiga föreningar i vardagen.

  Lungfibros: symptom och behandling

  Lungfibros - huvudsymptomen:

  • svaghet
  • Hjärtklappningar
  • Andnöd
  • hosta
  • svettning
  • Bröstsmärta
  • Ben svullnad
  • Ökad trötthet
  • Cyanos av huden
  • Fingerdeformation
  • Wheezing i bröstet
  • Utspridda vener i nacken
  • Pulsering av nerverna i nacken

  Lungfibros är en sjukdom som involverar närvaron av ärrvävnad i lungområdet, vilket försämrar respirationsfunktionen. Fibrosis sänker vävnadens elastik, vilket gör syrgaspassningen genom alveolerna (bubblor, där luft är i kontakt med blod) svårare. Denna sjukdom innefattar ersättning av normal lungvävnad med bindväv. Den omvända processen med bindvävsregenerering i lungvävnaden är inte möjlig, så patienten kan inte helt återhämta sig, men det är fortfarande möjligt att förbättra patientens livskvalitet.

  Orsakerna till sjukdomen

  Fiberförändringar förekommer av följande skäl:

  • förekomst av långvariga infektionssjukdomar;
  • förekomsten av allergier
  • Effekter av strålning på mänskliga organ
  • granulomatösa sjukdomar;
  • långvarig inandning av damm.

  En lokal typ av åkomma som påverkar ett specifikt område kan utvecklas asymptomatiskt och i svåra stadier kommer både lokal och diffus fibros av lungens rötter och deras andra delar säkert att känna sig med sådana livliga symptom:

  • andfåddhet. Vid det initiala skedet av diffus fibros verkar det först efter fysisk ansträngning, men börjar senare fortsätta patienten, även i vila;
  • närvaro av hosta. Först kan hostan vara torr, men efter ett tag kommer det att bli följt av sputum;
  • smärta i bröstet;
  • närvaron av väsande ägg i lungorna;
  • ökad svettning;
  • cyanos (oftast på slemhinnan i munnen och fingrarna).

  Apikal lungfibros kan orsaka:

  • deformation av fingrarna (förtjockning av nageln och fingrarna själva);
  • ökad dyspné;
  • hjärtklappning;
  • Förekomsten av ett stort antal ödem i benen;
  • svullnad i venerna i nacken;
  • Förekomsten av smärta i bröstregionen
  • svaghet och oförmåga att träna.

  Dessa symptom uppträder vanligtvis i de senare stadierna av den patologiska processen.

  Sjukdomar i samband med fibros

  Svår typ av sjukdom, som bidrar till omvandlingen av vanlig lungvävnad till bindemedel, kan utvecklas i bakgrunden:

  • alveolitis, ett symptom av vilket är andningssvikt. Det är föregångaren till sjukdomen;
  • asbestos (en sjukdom som uppträder på grund av frekvent kontakt med asbestdamm);
  • mykos i lungorna (svampskador av vävnader hos patienter med svag immunitet);
  • diabetes;
  • lungskador
  • pulmonell tuberkulos (en smittsam sjukdom som utvecklas på grund av exponering för mykobakteriella lungor).

  Ofta utvecklar patienter basal fibros. "Grunden" för dess progression i de flesta kliniska situationer är kronisk bronkit. I de tidiga stadierna av sjukdomen är nästan asymptomatisk, men som utvecklingen av symtomen blir mer uttalad. Bindvävnaden växer, vilket leder till dysfunktion i lungorna. Det är viktigt att diagnostisera sjukdomen i tid och börja behandla den så att mer allvarliga komplikationer inte uppstår.

  Formen av sjukdomen

  Lungfibros kan vara:

  • ensidig (påverkar en lunga);
  • bilaterala (påverkar båda lungorna).

  Dessutom är sjukdomen vid lokalisering av förekomsten uppdelad i:

  • fokal fibros (skada på ett litet område);
  • total fibros (fullständig lungskada).

  Beroende på svårighetsgraden av sjukdomsutvecklingen är uppdelad i:

  • lungfibros i lungorna. Det är en spridning av bindväv som växlar med områden av lungvävnaden;
  • cirros. Det är en komplett ersättning av vävnader, vilket medför problem i lungkärlens funktion och bronkiets deformation.
  • skleros. Uttryckt vid komplett ersättning av bindväv, vilket orsakar förseglingsorganet.

  Enligt orsaken till utseendet utmärks dessa typer av sjukdomar:

  • dammfibros som vanligen förekommer hos företrädare för vissa yrken som tvingas komma i kontakt med damm (silikos, asbestos);
  • fokal fibros, som uppstår i sjukdomar i bindväven (lupus, artrit, reumatoid typ);
  • efter en infektion
  • idiopatisk lungfibros. Denna typ av sjukdom förekommer utan uppenbar anledning.

  Orsaker till sjukdomen

  Bland de viktigaste faktorerna som bidrar till utvecklingen av vävnadsomvandling, avger:

  • exponering för produktionsfaktorer (patientinhalation av mjöl, spån, sand, cementdamm och andra små ämnen);
  • vaskulit (en inflammatorisk process som påverkar blodkärl);
  • överfört tuberkulos eller lunginflammation. Efter dessa sjukdomar kan fibrous-cavernös pulmonell tuberkulos utvecklas. Detta är en farlig patologi där lungvävnaden påverkas till stor del. Det är viktigt att snabbt diagnostisera och börja behandla fibrous-cavernous pulmonell tuberkulos, eftersom det utan adekvat behandling kan utveckla allvarliga komplikationer som är farliga, inte bara för hälsan utan också för patientens liv.

  diagnostik

  Att börja behandla sjukdomen är endast möjlig efter en noggrann diagnos. Därför använder läkare både laboratorie- och instrumentmetoder för undersökning, vilket gör det möjligt att bestämma lokaliseringen av sjukdomen, omfattningen av skadorna och så vidare.

  Den mest effektiva metoden för diagnos är utnämningen av radiografi. Det bidrar till att identifiera patologier i rot och andra områden. För att detektera fibrotiska förändringar i lungorna används också CT-skanning av lungorna (computertomografi). Dessutom kommer läkaren att ordinera patientens angiopulmonografi, vilket kommer att visa om det finns förändringar i blodkärlen (förminskning eller expansion av kärlens grenar).

  Fibro-cavernous lungfibros kan även detekteras genom bronkoskopi eller analys av andningsfunktionen. Som en följd av analysen är det möjligt att bestämma andningsfrekvensen, inspirationsvolymen och luftledningsförmågan i bronkierna.

  Hur man behandlar en sjukdom

  Behandling av lungfibros bör baseras på:

  • uteslutning av påverkan av skadliga för lätta komponenter (damm);
  • syrebehandling. I detta fall måste patienten ha en mask i vilken syre levereras
  • användningen av bredspektrum droger;
  • kirurgiskt ingrepp (avlägsnande av lungsiten skadad av fibros).

  Dessutom, ibland använder man folkmekanismer för att bekämpa sjukdomen. Läkare erkänner inte officiellt traditionell terapi, men i vissa fall får de använda sina godkända medel. Till exempel bidrar tinktur av adonis med tillsats av fänkål och kargenfrukter att kompensera för syrgasmängden. Denna folkmedicin måste insisteras, filtreras och berusas 3 gånger om dagen.

  Dessutom utförs behandling av lungfibros med hjälp av speciella övningar. Andningsgymnastik hjälper till att bota sjukdomar. Det riktar sig till partiell eller fullständig återupptagning av kroppens arbete.

  Förebyggande av sjukdomar

  För att inte behandla denna allvarliga sjukdom rekommenderar läkare att följa sådana förebyggande åtgärder:

  • undvik stress;
  • sluta röka
  • observera säkerhetsåtgärder på jobbet
  • regelbundet genomgå en fysisk undersökning.

  Om du tror att du har lungfibros och symptomen som är karakteristiska för denna sjukdom, kan din pulmonologist hjälpa dig.

  Vi föreslår också att vi använder vår diagnosservice för online sjukdom, som väljer eventuella sjukdomar baserat på de inskrivna symtomen.

  Sjukdomen, som kännetecknas av bildandet av lunginsufficiens, presenteras i form av en massutlösning av transudatet från kapillärerna i lunghålan och som ett resultat av infiltrering av alveolerna kallas lungödem. Enkelt sagt är lungödem en situation där vätska i lungorna stagnerar och läcker ut genom blodkärlen. Sjukdomen karakteriseras som ett självständigt symptom och kan bildas på grundval av andra allvarliga sjukdomar i kroppen.

  Kardiopulmonell insufficiens är en patologi i respiratoriska och kardiovaskulära system, som fortskrider som ett resultat av en ökning av trycket i lungcirkulationen. Som ett resultat börjar hjärtats högra hjärtkärl att fungera mer intensivt. Om sjukdomen fortskrider över en lång tid och behandlingen inte utförs, kommer muskelsystemet på höger sida av hjärtat gradvis att öka sin massa (på grund av intensivt arbete).

  Mediastinit är en inflammatorisk process i mediastinumvävnaden. I denna sjukdom komprimeras nerverna och kärlen, vilket framkallar utvecklingen av den kliniska bilden. Om behandlingen inte påbörjas i tid, är sannolikheten för dödsfall hög. Det bör noteras att denna patologiska process ger allvarliga komplikationer mot arbetet med andra kroppssystem.

  Myokardit är ett generiskt namn för inflammatoriska processer i hjärtmuskeln eller myokardiet. Sjukdomen kan förekomma på grund av olika infektioner och autoimmuna lesioner, exponering för toxiner eller allergener. Det finns primär inflammation i myokardiet, som utvecklas som en självständig sjukdom och sekundär, när hjärtpatologin är en av de främsta manifestationerna av en systemisk sjukdom. Med snabb diagnos och komplex behandling av myokardit och dess orsaker är prognosen för återhämtning den mest framgångsrika.

  Kronisk hjärtsjukdom, som uppstår på grund av bildandet av bindväv i tjockleken på hjärtmuskeln, kallas kardioskleros. Denna sjukdom är övervägande inte självständig och manifesterar sig ofta mot bakgrunden till andra kroppsskador. Kardioskleros är en allvarlig sjukdom som stör hjärtan och uppträder på bakgrund av olika orsaker och patogener.

  Med motion och temperament kan de flesta människor utan medicin.

  Lungfibros, mening eller sjukdom du kan leva med?

  Lungfibros är en sjukdom i andningssystemet som orsakas av en förändring i bindväven. Som ett resultat av det finns en tillväxt av vävnader i väggarna, alveoler och andra väggar.

  Efter att ha ökat mängden bindväv minskar elasticiteten och sträckbarheten hos lungorna. Och detsamma minskar permeabiliteten hos alveolernas väggar för jämn blodbyte av blod. Som en följd av detta ersätts lungvävnaden, som är mjuk, spröd och utan syrepermeeringsproblem, av en annan. Lungorna blir förstorade, men vävnaden är inte funktionell.

  Problemets brådska:

  Denna sjukdom är inte så vanlig i den moderna världen, men har fortfarande en plats att vara. Så med sen behandling och diagnos kan problemet bli allvarligt.

  För närvarande har forskare ännu inte helt klarat de exakta orsakerna till utvecklingen av denna sjukdom. Fördjupningsfaktorer för utveckling av fibros är många, bland de viktigaste är den ständiga kontakten med den dammiga miljön. Konsekvensen av silikos eller sarkoida lungförändringar. Detta är vanligtvis förknippat med skadliga faktorer i kiselproduktionen.

  Dessutom är en predisponeringsfaktor kronisk trög lunginflammation, som existerar länge.

  Kombinationen av följande faktorer påverkar sjukdomsutvecklingen:

  • Exponering för olika kemikalier som finns i luften. Bland dem kan vara olika bekämpningsmedel och giftiga rök.
  • Regelbunden och långvarig inträde av främmande partiklar, såsom damm, pollen och mjöl, in i övre och därmed lägre luftvägar.
  • Förlängda effekter på den smittsamma faktorns kropp, med utvecklingen av den inflammatoriska processen.
  • Allergisk reaktion av kroppen till ett konstant eller långverkande medel. Som ett resultat blir lungorna utsatta för aseptisk inflammation under lång tid.
  • Effekten av strålningsenergi. Detta kan bero på behandling av cancer eller strålningsexponering, till exempel i likvidatorerna av Tjernobylkatastrofen.

  Dessutom bidrar följande villkor till utvecklingen av sjukdomen:

  • Rökning, med den lång och i stora mängder.
  • Åldersgränsen påverkas de flesta av 50 års ålder.
  • Miljömässiga förhållanden. Sjukdomen utvecklas oftast hos människor som bor i industriländer eller tätbefolkade storstadsområden.
  • Sannolikheten att utveckla lungfibros är större hos personer vars familjer har liknande sjukdomar.
  • Ständig kontakt av stimulans från utsidan.

  Typer av lungfibros:

  Definitionen av formulär spelar en mycket viktig roll i symptomen, diagnosen och även valet av behandlingstaktik. Först och främst kan processen vara både ensidig och tvåsidig. Lungan kan påverkas fokal eller diffus. Utvecklingen av den patologiska processen kan manifesteras i form av fibros, cirros och skleros.

  Med utvecklingen av fibros blir lungvävnaden bara delvis ersatt av bindväv, men organets funktion förblir. Vidare blir fibrös vävnad större, lungan blir tätare och förändringar i funktion observeras. Och redan vid skeletsutvecklingsstadiet finns det ingen lungvävnad, orgeln är komprimerad och fungerar inte.

  För närvarande är typerna av fibros uppdelade, beroende på orsaken, vilket tjänade sin utveckling. Bland dem är dammfibros, ofta denna sjukdom professionell i naturen. Förutom brännskador. Det uppstår som ett resultat av autoimmuna processer i kroppen, såsom lupus, reumatoid artrit, etc.

  Infektiös fibros, när kroppen är utsatt för infektionssjukdomar under lång tid. Sällan, men processen kan vara idiopatisk. I det här fallet kunde den exakta orsaken till hans utseende inte hittas. Isolering av typen av fibros är mycket viktigt för patientens ytterligare taktik, rätt val av optimala mediciner.

  Vad är symtomen på lungfibros?

  Så folk som röker, förklara utseendet av symtom endast genom att röka. Och förklara också deras långsiktiga inflammatoriska processer som de inte botar.

  • Det första och vanligaste symptomet som människor upplever är andfåddhet. I början märker personen inte det och kroppen försöker kompensera för det. Ursprungligen efter långvarig fysisk ansträngning eller arbete blir den senare permanent. De flesta patienter går till doktorn när andfådd blir outhärdlig, som uppstår i vila. Som en följd av detta minskar livskvaliteten markant, en person kan inte utföra dagligt arbete, vilket han gjorde utan problem tidigare. I senare skeden behöver du hjälp av nära människor att ta hand om en sjuk person.
  • Det nästa och viktigaste symptomet är hosta. Dess natur varierar beroende på sjukdomens allvar. Ursprungligen uppstår det inte en persons liv, och han uppmärksammar ofta inte. Ursprungligen förekommer naturen av sin torra ganska sällan. Men senare ökar frekvensen, och den torra karaktären ersätts av en våt. Ett sputumfack visas. Den har en viskös karaktär, färgen kommer att vara annorlunda. Utan vidhäftande inflammation är det vitt eller grått, med samma åderfärg. Men om det finns ett smittämne, så kommer sputumet att ha en grön tinge, med en gul eller brun nyans.
  • Smärta i bröstet. Ganska oförståelig för många människors symptom. Och allt eftersom smärtan har en karaktär som inte är specifik. De är förknippade med ett brott mot lungvävnadens elasticitet, liksom en ökning i lungvolymen, som inte minskar. Lungan pressar mot bröstet och spränger därmed lite. Därför har den en pressande och diffus karaktär.
  • Det finns också en förändring i utseende. Hudfärgen i en person blir blek, har en grå färgton. Senare förenar cyanos också hudfärgen. I början är det distalt, men blir senare diffust. Detta beror på ökad hypoxi, som blir mer uttalad. Fingrarna har formen av trummor som orsakas av en progressiv brist på syre.
  • Det kan också öka blodtrycket, snabbt hjärtslag. Trycket ökar huvudsakligen i den lilla cirkulationen av blodcirkulationen. Som ett resultat uppträder ett av de karakteristiska symptomen, det är svullnad i venerna, särskilt i nackområdet.
  • Frekvensen av andningsrörelser över normala, eftersom Människan saknar ständigt syre. En person kan inte utföra hushållssysslor eller helt fungera på grund av den ständigt växande svagheten.
  • På benen, senare uppträder puffiness, paresthesier etc.

  Hur diagnostiseras lungfibros?

  Diagnos av denna sjukdom är ofta fördröjd och det börjar läka sent, när irreversibla processer i vävnaderna i lungan och i kroppen som helhet har gått.

  För det första kommer patienten oftast att se terapeuten.

  • Rollen av den första konversationen, förtydligande av alla klagomål, sekvensen av deras förekomst är mycket viktigt. Det är nödvändigt att tydligt identifiera tidpunkten för förekomst och graden av progression av sjukdomen.
  • Dessutom måste du samla en detaljerad historia. Förekomsten av negativa miljöfaktorer, dåliga vanor, hushållets historia. Förutom särskild uppmärksamhet och professionell historia. Arbetsplats, närvaro eller frånvaron av risker, anställningstidens längd.
  • Det är också viktigt att ta reda på vilka sjukdomar den närmaste familjen lidit av. Särskilt de som rör andningssystemet.
  • De viktigaste symptomen kan identifieras redan genom visuell inspektion. Synliga förändringar i huden, deras färg är inte frisk. Bröstet tar också ett annorlunda utseende, det blir fat-utvidgat.
  • Auskultation av lungor och slagverk används i stor utsträckning.

  Dessutom används allmänt använda laboratorie- och instrumentmetoder för undersökning.

  Först och främst är det laboratorieindikatorer.

  1. Såsom ett komplett blodantal. Det finns inga specifika förändringar i det, men du kan se leukocytos som har uppstått, på grund av tillsats av infektion, liksom nivået av hemoglobin och röda blodkroppar.
  2. En metod såsom pulsoximetri utförs. Vilket låter dig bedöma graden av syremättnad av blodet.
  3. För att bekräfta diagnosen används en röntgen av bröstorganen, men i de flesta fall är den inte tillräckligt informativ, för detta ändamål utförs computertomografi. Det kommer att visa de strukturella förändringarna i lungorna tydligare och tydligare. Den enda nackdelen med denna metod är priset.
  4. Dessutom är den uppskattade funktionen av lungan, dess möjliga andningsvolymer. Det utförs med hjälp av spirografi. Det är en bärbar enhet som används för icke-invasiv bedömning av lungens funktion.
  5. För att bedöma graden av ledningsförmåga i luftvägarna används metoden för bronkoskopi, men det gör det möjligt att bedöma tillståndet i andningsorganet, graden av inflammation i bronkiträdet, liksom beskaffenheten av sputumets deponering.

  Metoder för behandling av lungfibros.

  Vid behandling av lungfibros skiljer sig flera grundläggande principer.

  Efter att ha upptäckt alla miljöfaktorer, bör du försöka eliminera deras inflytande eller, om möjligt, förkorta kontakttiden. Om den skadliga faktorn är förknippad med den professionella miljön behöver du byta jobb för att eliminera effekterna på kroppen.

  Om en person röker, måste denna dåliga vana elimineras. I detta fall behöver du ett fullständigt upphörande av rökning, vilket minskar antalet cigaretter som röks om dagen förbättrar inte hälsan.

  Icke-specifik behandling i form av syrebehandling är alltid primärt tilldelad, det är nödvändigt för normal syreförsörjning till vävnaderna. Om det finns brist i kroppen kommer alla organ att börja göra fel drift.

  Den är tilldelad i cykliskt läge med kompensationsprocessen. Eller om processen redan är subkompenserad eller dekompenserad, administreras syrebehandling i ett kontinuerligt läge. För att göra detta, köpa speciella syreinhalatorer antingen stationära eller bärbara.

  I samband med utnämningen av syre lär patienten att andas ordentligt. Det är viktigt att välja rätt hållning för bästa passagen av luften i lungorna. Liksom respiratorisk gymnastik.

  Många uppmärksammas på droger.

  Med uppkomsten av dyspné, om processen kompenseras, kan bronkodilatatorer ha en positiv effekt.

  Om en av klagomålen sårar sputum dåligt, använd sedan smittämnen som kan göra det mer flytande.

  För att minska tillväxten av bindväv, är glukokortikoider förskrivna, vissa läkemedel från klassen immunosuppressiva medel liksom cytostatika. I liten utsträckning, men de kan sakta ner tillväxten av bindväv.

  Så snart läkaren kontrollerar tillsatsen av inflammatorisk process, antas de antibakteriella medlen omedelbart. De kan tas som inandning och parenteral.

  Om komplikationer av kardiovaskulärsystemet uppstår, bör en specifik behandling ordineras. För ett optimalt urval, kontakta en kardiolog. Huvudgrupperna av medel för lungfibros är hjärtglykosider.

  Om processen har förvärvat en massiv karaktär och läkemedel inte leder till lättnad, kommer det i detta fall bara en transplantation av en hälsosam lunga att hjälpa till. Men denna procedur överförs mycket sällan. Det är fyllt med många komplikationer.

  Vad är sätten att förebygga lungfibros.

  Om det förekommer konstant eller frekvent kontakt med dammpartiklar, skadliga medel, bör du försöka eliminera dem. Om möjligt byt arbetsplatsen till en mer fördelaktig, om det inte är möjligt, använd sedan andningsskydd och masker. Men du måste använda dem regelbundet och byta med en viss frekvens.

  Rökning bör uteslutas från regelbundna negativa faktorer. Det ökar risken för fibros kraftigt.

  Dessutom behöver du regelbundet besöka en läkare. Om den huvudsakliga predisponeringsfaktorn är skadlig produktion är det nödvändigt att besöka en professionell patolog.