Nebulisator (kompressorinhalator). Vad gör jag fel?

Du spädde Lasolvan med saltlösning? Det står i instruktionerna.

tack!
12/15/2010 2:19

o-na! nej, jag spädde inte ut det. Jag läste anvisningarna upp och ner från nebuliseraren, ingenting sägs om det där. och i instruktionen från Lasolvan nuvarande läsa hur mycket för vuxna hastigheten för inandning såg utspädningen ingenting.
och hur man spädar har vi saltlösning..
och nu när jag har där i bronkierna från vad jag inte har utspätt? (((
och kan jag nu försöka igen Lasolvan, trots att den är utspädd eller kanske något lättare att prova.

Re: tack!
12/15/2010 2:22

Jag lägger till 3 ml saltlösning till 2 ml. Jag tror att det inte kommer någonting, men så länge du kan göra det ensam, hjälper det också. Och dricker mukaltin.

Re: tack!
12/15/2010 2:24

Tack, jag försöker bara saltlösning, Lasolvan är försenad.

kan vara intolerans särskilt lazolva. I allmänhet är sådana saker bättre att göra med att en läkare utses. och jag skulle inte ge barnet några mediciner slumpmässigt, men jag skulle göra det med saltlösning.

tack, med medicinen för barnet kommer jag att avstå, och saltlösningen gör inte ont?

Inte tillräckligt med luft: orsakerna till andningssvårigheter är kardiogena, pulmonala, psykogena och andra.

Andning är en naturlig fysiologisk handling som uppstår ständigt och som de flesta av oss inte uppmärksammar, eftersom kroppen själv reglerar djupet och frekvensen av andningsrörelser, beroende på situationen. Känslan att inte tillräckligt med luft är kanske bekant för alla. Det kan uppstå efter en snabb körning, klättra upp till trappans höga våning, med stor spänning, men en hälsosam kropp klarar sig snabbt av andfåddhet och orsakar andning till normala.

Om kortvarig dyspné efter ansträngning inte orsakar allvarlig ångest, snabbt försvinner under vila, kan en lång eller plötslig skarp andningssvårigheter signalera en allvarlig patologi, som ofta kräver omedelbar behandling. En akut brist på luft vid andning av andningsorganen genom en främmande kropp, lungödem, en astmatisk attack kan kosta liv, därför kräver en andningsstörning en förtydligande av dess orsak och snabb behandling.

Andningsorganen deltar inte bara i andningsprocessen och ger vävnader syre, även om dess roll naturligtvis är viktigast. Det är omöjligt att tänka sig att andas utan att muskelskelettet i bröstet och membranet, hjärtat och blodkärlen och hjärnan fungerar ordentligt. Sammansättningen av blodet, hormonstatusen, aktiviteten hos hjärnans nervcentraler och en rad olika yttre orsaker - idrottsutbildning, rik mat och känslor påverkar andningen.

Kroppen anpassar sig framgångsrikt till fluktuationer i koncentrationen av gaser i blod och vävnader, vilket ökar, vid behov, frekvensen av andningsrörelser. Med brist på syre eller ökade behov i andningen ökar. Acidos i samband med ett antal infektionssjukdomar, feber, åstadkommer tumörer en ökning av andningen för att avlägsna överskott av koldioxid från blodet och normalisera dess sammansättning. Dessa mekanismer ingår själva, utan vår vilja och insatser, men i vissa fall förvärvar karaktären hos patologiska.

Eventuella andningsstörningar, även om orsaken är uppenbar och ofarlig, kräver undersökning och differentierat tillvägagångssätt i behandlingen, då det finns en känsla av att det inte finns tillräckligt med luft, är det bättre att gå till läkare - terapeut, kardiolog, neurolog, psykoterapeut.

Orsaker och typer av andningssvikt

När en person andas tungt och inte har tillräckligt med luft talar de om andfåddhet. Denna egenskap anses vara en adaptiv handling som svar på en befintlig patologi eller återspeglar den naturliga fysiologiska processen för anpassning till förändrade yttre förhållanden. I vissa fall blir det svårt att andas, men en obehaglig känsla av brist på luft uppträder inte eftersom hypoxi elimineras av ökad frekvens av andningsrörelser - vid kolmonoxidförgiftning, arbeta i andningsapparater, en kraftig höjning i höjd.

Dyspné är inspirerande och expiratorisk. I det första fallet är det inte tillräckligt med luft vid inandning, i andra - vid utandning, men en blandad typ är möjlig när det är svårt att andas in och andas ut.

Dyspné följer inte alltid sjukdomen, det är fysiologiskt, och detta är ett helt naturligt tillstånd. Orsaker till fysiologisk dyspné är:

 • Fysisk aktivitet
 • Spänning, stark känslomässig nöd;
 • Att vara i ett stupat, dåligt ventilerat rum, på höglandet.

Fysiologisk ökning av andning sker reflexivt och efter kort tid passerar. Människor med dåligt fysiskt tillstånd, som har stillasittande "kontor" -arbete, lider av andnöd som svar på fysisk ansträngning oftare än de som regelbundet går till gymmet, poolen eller bara gör dagliga promenader. Med förbättringen av den övergripande fysiska utvecklingen uppstår andnöd mindre ofta.

Patologisk dyspné kan utvecklas akut eller ständigt störa, även i vila, kraftigt förvärras av den minsta fysiska ansträngningen. En person kväver under snabb luftning av andningsorganen med en främmande kropp, ödem av larynxvävnader, lungor och andra svåra förhållanden. När man andas i det här fallet får kroppen inte den nödvändiga till och med den minsta mängden syre, och andra allvarliga störningar läggs till andfåddhet.

De huvudsakliga patologiska orsakerna till vilka det är svårt att andas är:

 • Andningssjukdomar - lungdyspné;
 • Patologi i hjärtat och blodkärl - hjärtdyspné;
 • Överträdelser av den nervösa reglering av andningshandling - andnöd av den centrala typen;
 • Brott mot blodgaskompositionen - hematogen andnöd.

Hjärtansaker

Hjärtsjukdom är en av de vanligaste orsakerna till att det blir svårt att andas. Patienten klagar på att han inte har tillräckligt med luft och pressar i bröstet, noterar utseende av ödem i benen, cyanos i huden, trötthet, etc. Vanligtvis har patienter som har andning störts på grund av förändringar i hjärtat redan undersökts och till och med tagit lämpliga mediciner, men dyspné kan inte bara bestå, men i vissa fall förvärras det.

När hjärtets patologi inte är tillräckligt med luft vid inandning, det vill säga inspirerande dyspné. Det åtföljer hjärtsvikt, kan bibehållas även i vila i sina svåra steg, förvärras på natten när patienten ligger.

De vanligaste orsakerna till hjärtdyspné:

 1. Ischemisk hjärtsjukdom;
 2. arytmier;
 3. Kardiomyopati och myokardiodystrofi;
 4. Defekter - medfödda leda till andfåddhet i barndomen och till och med den nyfödda perioden;
 5. Inflammatoriska processer i myokardiet, perikardit;
 6. Hjärtsvikt

Förekomsten av andningssvårigheter i hjärtpatologin är oftast förknippad med progressionen av hjärtsvikt där antingen det inte finns någon tillräcklig hjärtproduktion och vävnad lider av hypoxi eller stagnation uppträder i lungorna på grund av insolvens hos vänster ventrikulär myokardium (hjärtastma).

Förutom andnöd, ofta kombinerad med en torr och smärtsam hosta hos patienter med hjärtsjukdom, finns det andra karakteristiska klagomål som något underlättar diagnosen - smärta i hjärtat, "kväll" svullnad, cyanos i huden, avbrott i hjärtat. Det blir svårare att andas i det benägna läget, så de flesta patienter sover även halvt sittande, vilket minskar flödet av venöst blod från benen till hjärtat och manifestationen av andfåddhet.

hjärtsvikt symptom

Med en attack av hjärtastma, som snabbt kan komma in i lungens alveolära ödem, kväver patienten bokstavligen - andningen överstiger 20 per minut, ansiktet blir blått, nackvenerna sväller, sputumet blir skumt. Lungödem kräver nödvård.

Behandling av hjärtdyspné beror på den underliggande orsaken som orsakade det. Diuretika (furosemid, veroshpiron, diacarb), ACE-hämmare (lisinopril, enalapril etc.), beta-blockerare och antiarytmika, hjärtglykosider, syrebehandling ordineras till en vuxen patient med hjärtsvikt.

Barn visas diuretika (diacarb) och droger från andra grupper doseras strikt på grund av möjliga biverkningar och kontraindikationer hos barn. Medfödda defekter där barnet börjar kväva från de allra första månaderna av livet kan kräva akut kirurgisk korrigering och till och med hjärttransplantation.

Pulmonella orsaker

Patologi i lungorna är den andra orsaken som leder till andningssvårigheter, och detta är möjligt som svårigheter att andas in och andas ut. Pulmonell patologi med andningsfel är:

 • Kroniska obstruktiva sjukdomar - astma, bronkit, pneumoskleros, pneumokonios, lungemfysem;
 • Pneumatisk och hydrothorax;
 • tumörer;
 • Andningsorgan i andningsorganen;
 • Tromboembolism i lungartärernas grenar.

Kroniska inflammatoriska och sklerotiska förändringar i pulmonell parenkym bidrar starkt till andningsfel. De förvärras av rökning, dåliga miljöförhållanden, återkommande infektioner i andningsorganen. Dyspné först bekymrar sig under fysisk ansträngning, förvärvar gradvis karaktären av en konstant, eftersom sjukdomen går in i ett svårare och oåterkalleligt stadium av kursen.

Med lungens patologi stör gasens sammansättning av blodet, det finns brist på syre, som först och främst saknar huvud och hjärna. Allvarlig hypoxi framkallar metaboliska störningar i nervvävnaden och utvecklingen av encefalopati.

Patienter med bronkial astma vet väl hur andning störs under en attack: det blir mycket svårt att andas ut, det finns obehag och till och med bröstsmärta, arytmi är möjlig, sputum när hostan separeras med svårighet och extremt knappt svullnar nackvenerna. Patienter med sådan andfåddhet sitter med sina händer på knäna - denna hållning minskar venös retur och stress på hjärtat, vilket lindrar tillståndet. Oftast är det svårt att andas och det finns inte tillräckligt med luft för en sådan patient på natten eller tidigt på morgonen.

Med en allvarlig astmatisk attack kvävas patienten, huden blir blåaktig, panik och viss desorientering är möjlig, och den astmatiska statusen kan åtföljas av kramper och förlust av medvetande.

Med luftvägsförändringar på grund av kronisk pulmonell patologi förändras patientens utseende: bröstet blir fatformigt, mellanrummen mellan revbenen ökar, nackvenerna är stora och utsträckta, liksom extremiteternas perifera vener. Expansion av den högra halvan av hjärtat mot bakgrund av sklerotiska processer i lungorna leder till brist och andfåddhet blir blandad och svårare, det vill säga inte bara lungorna klarar inte andningen, men hjärtat kan inte ge tillräckligt blodflöde och överflödar blodet i den venösa delen av den större cirkulationen.

Inte tillräckligt med luft är också vid lunginflammation, pneumotorax, hemotorax. När inflammation i lungparenkymen blir inte bara svår att andas, stiger temperaturen, det finns tydliga tecken på förgiftning i ansiktet, och hosten åtföljs av sputum.

Extremt allvarlig orsak till plötslig andningssvikt anses vara i andningsorganens andningsorgan. Det kan vara en bit mat eller en liten detalj av en leksak som en baby kommer att oavsiktligt andas in när man spelar. Offret med en främmande kropp börjar kvävas, blir blå, snabbt förlorar medvetandet och hjärtstopp är möjligt om hjälp inte kommer i tid.

Pulmonal vaskulär tromboembolism kan också leda till plötslig och snabb ökning av andfåddhet, hosta. Det förekommer oftare än en person som lider av patologin hos kärl i benen, hjärtat, destruktiva processer i bukspottkörteln. Vid tromboembolism kan tillståndet vara extremt svårt med ökad asfyxi, blå hud, snabb apné och hjärtklappning.

I vissa fall är orsaken till allvarlig andfåddhet allergi och angioödem, som också åtföljs av stenos i laryngealumen. Orsaken kan vara en matallergent, vepssticka, inandning av växtpollen, ett läkemedel. I dessa fall behöver både barn och vuxen akutvård för att stoppa den allergiska reaktionen, och asfyxi kan kräva trakeostomi och artificiell lungventilation.

Behandling av lungdyspné bör differentieras. Om orsaken är en främmande kropp, ska den avlägsnas så snart som möjligt. Vid allergisk ödem, införandet av antihistaminer, glukokortikoidhormoner, adrenalin är visat hos ett barn och en vuxen. Vid asfyxi utförs tracheo- eller konikotomi.

I bronkial astma innefattar multistepbehandling beta-adrenomimetika (salbutamol) i sprayer, antikolinerger (ipratropiumbromid), metylxantiner (aminofyllin), glukokortikosteroider (triamcinolon, prednisolon).

Akut och kronisk inflammatorisk process kräver antibakteriell och avgiftningsterapi och kompression av lungorna under pneumo- eller hydrothorax, nedsatt obstruktion av luftvägarna i tumören. En indikation på operationen (punktur i pleurhålan, bröstkörteln, avlägsnande av en del av lungan etc.).

Cerebrala orsaker

I vissa fall är andningssvårigheter förknippade med hjärnskador, eftersom det finns de viktigaste nervcentren som reglerar lungens, blodkärlens och hjärtets aktivitet. Dyspné av denna typ är karakteristisk för strukturell skada på hjärnvävnaden - trauma, neoplasma, stroke, ödem, encefalit, etc.

Andningssjukdomar i respiratorisk funktion i hjärnpatologin är mycket olika: det är möjligt att både sakta ner andningen och öka den, utseendet på olika typer av patologisk andning. Många patienter med allvarlig hjärnpatologi är på artificiell ventilation av lungorna, eftersom de helt enkelt inte andas.

Den giftiga effekten av avfallsprodukterna från mikrober, feber leder till en ökning av hypoxi och försurning av kroppens inre miljö, på grund av vilken andfåddhet framträder - patienten andas ofta och bullrig. Sålunda syftar kroppen att snabbt bli av med överskott av koldioxid och ge vävnader med syre.

En relativt ofarlig orsak till cerebral dyspné kan betraktas som funktionella störningar i hjärnan och perifert nervsystem - autonom dysfunktion, neuros, hysteri. I dessa fall är andfådd "nervös" i naturen och i vissa fall är det synligt för blotta ögat även för en specialist.

Med vegetativ dystoni, neurotiska störningar och banal hysteri verkar patienten sakna luft, han gör frekventa andningsrörelser och samtidigt kan han skrika, gråta och uppträda extremt noggrant. Under en kris kan en person till och med klaga på att han kvävs, men han upplever inte fysiska tecken på kvävning - han blir inte blå och de inre organen fortsätter att fungera ordentligt.

Respiratoriska störningar under neuros och andra sjukdomar i psyken och emotionell sfär lindras av lugnande medel, men ofta möter läkare patienter i vilka en sådan nervös dyspné blir permanent, patienten koncentrerar sig på detta symptom, suckar ofta och förhöjer andningen under stress eller emotionell utbrott.

Behandlingen av cerebral dyspné är engagerad i återupplivning, terapeuter, psykiatriker. Vid allvarliga hjärnskador med oförmåga att själv andas, genomgår patienten artificiell lungventilation. I fallet med en tumör bör den avlägsnas, och neuroser och hysteriska former av andningssvårigheter bör stoppas av lugnande medel, lugnande medel och neuroleptika i svåra fall.

och hematogen

Hematogen andnöd uppstår när blodets kemiska sammansättning störs när koncentrationen av koldioxid ökar och acidos utvecklas på grund av cirkulationen av sura metaboliska produkter. Denna andningsvägar uppträder i anemier av mycket olika ursprung, maligna tumörer, allvarligt njursvikt, diabetisk koma, allvarlig förgiftning.

Vid hematogen andnöd, klagar patienten att han ofta inte har tillräckligt med luft, men processen med inandning och utandning i sig är inte störd, lungorna och hjärtat har inte uppenbara organiska förändringar. En detaljerad undersökning visar att orsaken till frekvent andning, som bevarar känslan av att det inte finns tillräckligt med luft, är förändringar i blodets elektrolyt- och gaskomposition.

Behandling av anemi innebär utnämning av järntillskott, vitaminer, näring, blodtransfusion, beroende på orsaken. Vid njur- och leverfel, avgiftningsterapi, hemodialys och infusionsterapi utförs.

Andra orsaker till andningssvårigheter

Många känner känslan när det inte finns någon uppenbar anledning att inte sucka utan en skarp smärta i bröstet eller baksidan. De flesta omedelbart blir rädda, tänker på hjärtinfarkt och kramar vid validol, men orsaken kan vara annorlunda - osteokondros, herniated intervertebral disk, intercostal neuralgi.

I interostal neuralgi känner patienten allvarlig smärta i hälften av bröstet, förvärrat av rörelser och inandning, speciellt intryckbara patienter kan panik, andas ofta och ytligt. Vid osteokondros är det svårt att andas in och persistent smärta i ryggraden kan orsaka kronisk andfåddhet, vilket kan vara svår att skilja från svår andning i lung- eller hjärtpatologi.

Behandling av andningssvårigheter i sjukdomar i muskuloskeletala systemet innefattar fysioterapi, fysioterapi, massage, läkemedelsstöd i form av antiinflammatoriska läkemedel, analgetika.

Många förväntade mammor klagar över det med en ökning av graviditeten, blir det svårare för dem att andas. Detta symptom kan passa in i normen, eftersom det växande livmodern och fostret ökar membranet och minskar lungutjämningen, hormonella förändringar och placentans bildning ökar antalet andningsrörelser för att ge vävnaderna hos båda organismerna med syre.

Under graviditeten bör andning noggrant utvärderas för att inte missa den allvarliga patologin, som verkar vara dess naturliga ökning, som kan vara blodbrist, tromboemboliskt syndrom, progression av hjärtsvikt vid kvinnors defekt, etc.

Tromboembolism hos lungartärerna anses vara en av de farligaste orsakerna till vilka en kvinna kan börja kväva under graviditeten. Detta tillstånd utgör ett hot mot livet, åtföljt av en kraftig ökning av andning, vilket blir bullrigt och ineffektivt. Asfyxi och död är möjliga utan första hjälpen.

Med hänsyn till endast de vanligaste orsakerna till andningssvårigheter blir det tydligt att detta symptom kan indikera dysfunktion hos nästan alla organ eller kroppssystem, och i vissa fall är det svårt att isolera den huvudsakliga patogena faktorn. Patienter som har svårt att andas behöver noggrann undersökning, och om patienten kväver, behöver de akut, kvalificerad hjälp.

I fallet med andfåddhet krävs en resa till doktorn för att ta reda på orsaken, självhantering är i detta fall oacceptabel och kan leda till mycket allvarliga konsekvenser. Detta gäller särskilt respiratoriska störningar hos barn, gravida kvinnor och plötsliga andfådda anfall hos personer i alla åldrar.

Andas in starkt efter inandning

Meddelande 10nadya92_189416 »fre 28 mar 2014 08:05

Natashas meddelande »fre 28 mar 2014 09:12

Meddelande 10nadya92_189416 »Fre 28 mar 2014 09:44

Meddelande lalala »fre 28 mar 2014 10:23

Natashas meddelande "Fre 28 mar, 2014 10:30

Meddelande 10nadya92_189416 »Fre 28 mar 2014 10:41

Post LyubluLondon »fre 28 mar 2014 11:01

Meddelande 10nadya92_189416 »Fre 28 mar 2014 11:08

Varför är det svårt för en person att andas med bronkit, hur man hjälper en person med andfådd andning

Förloppet av bronkit åtföljs av ett stort antal symtom. När patienten blir svår att andas med bronkit - detta är ett tecken på en komplicerad sjukdomsförlopp, då behöver kroppen ytterligare hjälp för att återställa normal andning.

Vad är bronkit?

Bronkitens huvudsakliga manifestation är utvecklingen av inflammation i bronkiernas vävnader. Denna process åtföljs av symptom:

 • ökning i kroppstemperatur som svar på inflammatorisk process;
 • generell svaghet, eftersom kroppen skickar all sin styrka till sitt försvar och bekämpar orsaken till inflammation;
 • hosta hjälper till att utvisa slem, rensa lungorna för korrekt andning.

Ett symptom som svårigheter att andas med bronkit bör vara alarmerande. Det visar trots allt att det saknas luftflöde.

Vad är "andas tungt" klagomål

Andning är ett tecken på utvecklingen av andfåddhet, det kallas annars dyspné. Detta syndrom utvecklas som svar på inflammation i bronkierna.

Du kan identifiera andfåddhet på följande grunder:

 • Andning är svår att andas, andas in eller i båda fallen, och attacken föregås inte av en period av fysisk aktivitet.
 • hosta blir vanligare, så kroppen försöker expandera bronkierna och släppa andan;
 • patienten känner en pressning av bröstet;
 • med svår andnöd finns det ont i båren;
 • det finns en känsla av att det inte finns tillräckligt med andningsluft.

Viktigt: Förutom inflammation i bronkierna kan andfåddhet prata om andra allvarliga problem.

Choking kan övervinna en person inte bara när han lider av bronkial inflammation, men också i följande situationer:

 • om en person oavsiktligt inandade en främmande kropp
 • i närvaro av cancer i bröstet;
 • om patienten har bronkial astma
 • i närvaro av kardiovaskulära problem;
 • inflammation i lungorna;
 • om pneumothorax utvecklas.

Den resulterande andfådda kan utvecklas till en kvävningsattack - detta tillstånd är mycket farligt för en person och kräver hjälp. Det är svårt för en vanlig person att bestämma orsaken till känslan av andningssvårigheter, vilket innebär att man omedelbart behöver ringa ett ambulansnummer.

Olika typer av andfåddhet

Andnöd med inneboende andningssvårigheter, manifesterad i olika typer. De olika manifestationerna beror på vilken typ av bronkit personen har lidit.

Tabell nummer 1. Typer av bronkit och egenskaper hos manifestationen av dyspné:

Viktigt: Personer med bronkial astma bör vara särskilt uppmärksamma, eftersom bronkit kan vara försenad och kräver längre behandling.

Varför blir det svårt att andas och hur det behandlas

Dyspné utvecklas av någon anledning, eftersom de vet att de kan träna en mekanism för att behandla den för bronkit.

Tabell nummer 2. Orsaker till dyspné och läkemedelsbaserade metoder för att hantera dem:

Komplexitet i behandling av bronkit är av grundläggande betydelse. Ju mer en person söker till sin egen återhämtning, ju snarare kommer han att kunna återvända till det dagliga livet och jobbet.

Viktigt: Om sjukdomen återkommer för ofta eller varar lång tid, kommer läkaren att ordinera antibiotika för användning, var inte rädd och ignorera dessa läkemedel.

När ska man ringa för nödhjälp

Viktigt: Förstörelsestillståndet, som är farligt för människors hälsa, kan utvecklas inom några sekunder, det är omöjligt att fördröja i sådana situationer.

Patienter med respiratoriska sjukdomar i det akuta skedet eller med komplikationen av sjukdomen ska inte lämnas ensamma, eftersom en kraftig försämring av tillståndet kan uppstå när som helst.

Det finns tecken på vilka det kan förstås att patienten behöver akutvård:

 1. Andning blir ofta, men ytlig. Man, som om han inte kunde andas.
 2. Det nakna örat kan höras väsande och whistling i bröstet vid andning.
 3. Barn kännetecknas av plötslig uppkomst av slöhet och apati.
 4. Inandning eller utandning är märkbart svår, det är långsammare än motsatt effekt.
 5. Patienten har förlorat medvetandet eller hudens färg har dramatiskt förvärvat en jordaktig eller blåaktig nyans - det här är alla farliga tecken på en akut brist på syre.
 6. Det finns neurologiska tecken på brist på luftkramper, de är mer karakteristiska för barn.

Första hjälpen för utveckling av andfåddhet

Så snart de första symptomen på en utvecklande andfåddhet uppträder, måste du söka akutvård. I väntan på ankomsten av läkare finns det ett sätt att lindra patientens tillstånd och sakta ner ökning av andfåddhet.

Hur man hjälper ett barn

Förändringen av andning i ett barn är mycket farligt, för en liten person kan inte alltid tydligt kommunicera sitt tillstånd.

Viktigt: Barn är mycket svårare att drabbas av försämrad andning med bronkit.

Egenheten hos detta tillstånd i ett barn är komplicerat av barns rädsla.

Det är svårt för ett barn att lugna sig på egen hand, för detta, medan du väntar på att doktorn ska komma fram, bör du försöka göra följande:

 • lägg barnet rakt, sätt extra stöd bakom ryggen, en kudde passar bäst, du kan använda något massivt tygobjekt;
 • du måste försöka distrahera barnet från hans tillstånd, desto mindre kommer barnet att fokusera på hans dåliga hälsotillstånd, desto bättre;
 • Det är värt att frigöra bröstområdet så att det inte har kläder, det är värt att bli av med höga krage.
 • Om det finns ett tillfälle hjälper ånga bra om det finns en luftfuktare i huset, är det värt att använda den, om barnet inte har feber så kan du ordna en fuktig atmosfär i badet.
 • Om det finns en nebulisator, är det nödvändigt att göra inandning med hjälp av fysisk lösning.

Viktigt: För en person med andfåddhet eller kvävning är det mycket viktigt att människorna runt dem är lugna och inte panik.

Om anfallet har en periodicitet i utseende, kan den behandlande läkaren ordinera bronkodilatatorer för självständig användning - Salbutamol, Berodual för inandning. De späds ut i fysisk lösning i en specialists riktning och utför inandning genom en nebulisator tills attacken är stoppad eller tills doktorns ankomst.

Foton och videor i den här artikeln hjälper dig att förstå hur du använder nebulisorn korrekt och förhindra att den bryts.

Viktigt: Nebulisatorn är en elektrisk inhalator som kan köpas för hemmabruk. Behandling av sjukdomar i övre och nedre luftvägarna med hjälp är mycket effektiv. Det är värt att köpa för personer med ofta återkommande eller kroniska patologier och om det finns små barn i huset.

Hur man hjälper en vuxen

Hos vuxna uppträder bronkospasm även på grund av kronisk eller komplicerad bronkit. En person i detta tillstånd ska ringa en ambulans och ge hjälp.

För att förstå vad som kan göras, hjälper följande instruktioner:

 • Om patienten ljuger, då ska han höjas till sittande position, detta kan göras genom att lägga en kudde under ryggen;
 • bröstområdet bör frigöras från överflödig vävnad;
 • behöver ge ytterligare luftflöde in i rummet
 • även till en vuxen, kommer sinnesfrid att minska puls och göra andan lite djupare;
 • Om patienten redan har ordinerats användningen av en nebulisator eller inhalator med ett läkemedel, ska de användas.

Om dyspné hos en vuxen eller ett barn uppstår på grund av kontakt med ett allergen, är det nödvändigt att omedelbart stoppa det och ge den skadade en enstaka dos av ett antihistaminläkemedel enligt instruktionerna.

Suprastin passar bäst för en vuxen, för barn är det att föredra att använda ett läkemedel i form av droppar, till exempel Fenistil.

När en läkare anländer till ett barn eller en vuxen, bör personen bredvid den eller patienten själv få veta vad som händer:

 • varför anfallet inträffade och hur länge det varar
 • om det finns en kronisk lungsjukdom, är det värt att berätta om deras egenskaper och varaktighet av kursen;
 • du måste få veta vilka aktiviteter som redan har gjorts för att lindra patientens tillstånd och vilken effekt det har haft.

Om en ambulansläkare beslutar om sjukhusvistelse måste patienten packa medicin och inhalatorer med honom som ordinerats för behandling.

behandling

Andnöd kan uppträda efter att den underliggande sjukdomen har sjunkit. Detta innebär att dyspné kräver särskild behandling.

Viktigt: förbättrad bronkit betyder inte slutet på andfådd.

Förutom läkemedel som ordineras av en läkare, kan en specialist rekommendera användning av hemmetoder. Om patienten inte har ökad kroppstemperatur och hans tillstånd har stabiliserats, kan hembehandlingen framgångsrikt användas.

Sjukdomar i andningsorganen är väl mottagliga för behandling med folkmedicin, om de utförs enligt reglerna och med beaktande av kontraindikationer.

Här är några riktlinjer som bör följas vid hembehandling:

 • patientens tillstånd bör stabilisera, och kroppstemperaturen bör normaliseras;
 • alla behandlingar måste ordineras av en läkare
 • patienten ska inte vara allergisk mot de använda metoderna.

För behandling av dyspné rekommenderar den traditionella medicinen att använda:

 • hagtorn blommor;
 • krossad citronbalsam;
 • honung;
 • kokta potatisar;
 • vitlök;
 • innehållet i valnötskal.

Viktigt: Dyspné kan uppstå när som helst.

Metoder för att behandla dyspné beror på orsaken till patientens tillstånd och tillstånd. Ta reda på om du kan andas över potatiserna för bronkit, dricka växtbaserade infusioner eller komprimera, det är bättre med din läkare.

Behandling av bronkit bör ordineras av en läkare. Kostnaden för självmedicinering för lungsjukdom är för hög - det finns risk för att sjukdomen förvärras och det blir ett kroniskt tillstånd.

Tidig och högkvalitativ behandling av bronkial inflammation är ganska kapabel att förebygga situationen att efter bronkit är det svårt att andas. Uppmärksamhet på sin hälsa gör det möjligt att förhindra inte bara utvecklingen av andfåddhet, men också andra allvarliga komplikationer.

Andnöd med bronkit - vad ska man göra om man andas tungt

Dyspné med bronkit är en känsla av brist på syre, vilket ökar andningsfrekvensen, ändrar djupet, varaktigheten av inandning och utandning. Patienten upplever bröstets täthet, spänningen i membranet, interkostala musklerna med varje andning.

Frekvensen för inandning / utandning vid dyspné orsakad av bronkit hos vuxna överstiger 18, och hos spädbarn kan den nå upp till 50-70 andetag / utandningar per minut. Graden av andningsfel beror på sjukdoms svårighetsgrad.

Första hjälpen för dyspné hos barn

Om barnet plötsligt blev blek, blev andningen mycket högljudd, med en väsen, ett visslande ljud på andan, kan vi anta att han har utvecklat andfåddhet. När bronkit är svår att andas på grund av smalningen av småkaliberens bronkier, orsakad av svullnad och spasma, föreslår vi att lära oss mer om vad man ska göra med andfåddhet.

Om tecken på andningssvikt uppträder, ska en läkare ringas in. Före ankomst måste du:

 • lägg barnet, under ryggen lägg en kudde;
 • försök att lugna ner honom, avleda uppmärksamhet;
 • Frigör barnet från andningsvanor;
 • ge luft tillträde, men tillåter inte hypotermi
 • öka luftfuktigheten i lägenheten - sätt på luftfuktaren, häng våta handdukar, sätt på vattenkokaren;
 • gör inhalation fuktat syre, kontrollera andningsfrekvensen.

Patienten ska inte vara rädd, du borde försöka få krångel så lite som möjligt. Detta är väldigt viktigt - stress gör hjärtslaget snabbare, leder till ökat andningssvikt.

För att klara andnöd med bronkit hos barn, förhindra dess förstärkning, förvandlas till kvävning, ta medicin i piller, andas in med aerosoler, lösningar genom en nebulisator.

Använd för att utföra inhalationer av Salbutamol, Berotek, Berodual. Adrenerga mimetiska droger appliceras genom en nebulisator tills anfallet stannar.

Hjälp med dyspné hos vuxna

Hos vuxna uppträder andfåddhet i kronisk obstruktiv bronkit på grund av bronkospasm.

Behandling hos vuxna inkluderar:

 • användningen av antibiotika för att undertrycka infektionens aktivitet
 • stimulering av slemutsläpp från luftvägarna (massage kan också hjälpa till här);
 • eliminering av bronkospasm.

Vid förbättring av tecken på andningssvikt ska patienten ta ett antibiotikum som föreskrivs av en läkare, bronkospasmolytika (Atrovent, Berotek).

Höghastighetsdroger

Vid svåra symptom ska kortverkande inhalatorer användas. Denna metod för läkemedelsadministration används vid behandling av patienter av vilken ålder som helst, i artikeln Inhalationer när hosta om denna metod beskrivs mer detaljerat.

Ventolin

Snabbt börjar agera, den doserade aerosolen för att utföra inhalationer av Ventolin återställer bronkiernas patency. Det aktiva ämnet Ventolin - salbutamol, refererar till bronkodilatatorer, hjälper från andfåddhet med obstruktiv bronkit hos barn och vuxna.

Ventolin inhalationer lindra andfådd vid bronkit i ett barn direkt efter applicering.

Med snabbt ökande andningsfel rekommenderas att inhalera genom en nebulisator med hjälp av Ventolin Nebula-medel.

berotek

Berotek aerosol återställer andning vid bronkit, bronkospasm, förbättrar sputumutskiljning.

Det börjar fungera 5 minuter efter appliceringen, varaktigheten av åtgärden är 6 timmar.

Du kan upprepa inhalationer upp till 4 gånger om dagen.

Långverkande droger

 • Tabletter Saltos, Volmaks, innehållande salbutamol;
 • Clenbuterol - tabletter, sirap för barn;
 • Salmeter - en aerosol som eliminerar bronkospasm hos barn och vuxna, är kontraindicerat under graviditet.

Folkmedel för andfåddhet

Behandling med folkmetoder hjälper inte till att snabbt avlägsna attacken, men kan förhindra intensifiering av symtom. Med den systematiska behandlingen av folkmekanismer för att hjälpa till att hantera andfådd efter bronkit.

Hot Foot Baths

Vid de första tecknen på andningssvårigheter hjälper de distraherande värmeprocedurerna bra. Vanliga hemmetoder för att behandla dyspné hemma inkluderar uppvärmning av fotbad.

För förfarandet måste du lägga senapspulver i vattnet, täcka avloppet med vatten så att vattnet svaler långsamt. Vatten bör inte vara för varmt för att förhindra brännskada.

Infusion av dill

Från dyspné hjälper infusionen av frön och dill ört.

För att göra det:

 • 2 skedar av torkad dill häll kokande vatten (1 kopp);
 • insistera timme;
 • filtrera ut;
 • drick 3 gånger om dagen för ett halvt glas.

Citronsaft med honung och vitlök

Hemma kan du göra ett annat bra folkmedel för behandling av andfåddhet med bronkit. Du behöver juice från 10 citroner, 1 liter honung, 10 skalade vitlökskivor, snurrade genom köttkvarn.

Alla ingredienser placeras i en glasburk, insisterar 7 dagar. Behandlingsförloppet varar 2 månader, ta verktyget till 4 teskedar före måltider på morgonen.

Lär dig om andra sätt att behandla bronkit med folkmekanismer i artikeln Behandling av bronkit hemma med folkmekanismer.

Varför är det svårt att andas efter rökning

Ofta går folk till läkare för hjälp med klagomål att det blev svårt att andas efter rökning. De är inte bara intresserade av varför det är svårt att andas, men också hur farligt det är och hur man behandlar det. Att snabbt bli av med denna sjukdom kan utsättas för medicinska rekommendationer.

Om det är svårt att andas efter rökning, måste du först uppmärksamma ditt nervsystem, kanske är det hela i sin instabilitet. Mycket ofta, människor som röker eller nyligen har slutat röka har svårt att andas och har ofta huvudvärk. I en sådan situation är det viktigaste att förbli lugnt och bestämma den främsta orsaken till sjukdomen.

De främsta orsakerna till andningssvårigheter

I en rökperson påverkas lungorna primärt. Under rökning produceras dopamin (nöjeshormon). När dess nivå i kroppen minskar, återkommer personen igen för att röka. Om detta beroende inte elimineras i tid, så snart en person märker att efter cigaretter är det svårt att andas.

Gift och cancerframkallande ämnen, som finns i tobaksrök, påverkar alveolernas struktur, som är ansvarig för den normala andningsförloppet. Följaktligen är fri andning nedsatt.

I rökarens lungor sker det ständigt destruktiva processer och irreversibla förändringar kan gradvis börja. På grund av det faktum att det finns en spasm av blodkärl i lungorna, utseendet av andfåddhet. Ju mer cigaretter rökt, desto större blir andningsfel. Tobak tjära, ackumuleras i lungorna och nikotin, in i blodet, orsaka dyspné.

Vissa människor klagar på att det blev svårt att andas efter en elektronisk cigarett eller vattenpipa. Dessa alternativa sätt att använda tobak har samma negativa faktorer som en vanlig cigarett:

 1. Hookah har ingen hög temperatur, men har samma uppsättning skadliga föroreningar. På grund av ångan är den negativa effekten av dessa föroreningar på människokroppen ännu högre än för en cigarett.
 2. Elektronisk cigarett har sin egen uppsättning skadliga komponenter. Påverkan av vissa komponenter i denna giftiga blandning är ännu inte fullständigt förstådd. Och enligt många forskare orsakar de mycket mer skada på kroppen än vanliga cigaretter.

Andningsbesvär hos ex-rökare

30 minuter efter att rökning börjar rensa lungorna. Den konstanta användningen av nikotin leder till det faktum att människokroppen inte har tillräckligt med tid att återvinna och ta bort skadliga ämnen. Som ett resultat börjar toxiner ackumuleras i andningsorganen. Och först efter nästan ett år efter den fullständiga övergivningen av cigaretter rensas lungorna.

När en person slutar röka kan symtomen på andfåddhet och andfåddhet öka så mycket att han behöver en speciell behandlingsbana. Trots det faktum att detta fenomen är tillfälligt är det nödvändigt att strikt följa doktors rekommendationer, som tar hänsyn till alla möjliga orsaker till brott i andningssystemet:

 1. Stress är en av huvudorsakerna till tung andning. Om en person rökt länge sedan byter toxinerna i hans kropp de biokemiska processerna. En skarp avvisning av nikotin medför en förändring i dessa processer, och som ett resultat uppstår stress.
 2. Rening av andningsorganen. Andningsproblem kan börja eftersom tjäran som har ackumulerats i rökarens lungor börjar lämna dem. Och även en rökt cigarett kan förvärra situationen.

Om du upplever andfåddhet eller andra liknande andningssvårigheter, ska du aldrig fånga en cigarett igen i hopp om att problemet kommer att lösas av sig själv. Det är bättre att söka hjälp från en medicinsk institution. Terapeuten kommer att ordna en kurs av rehabilitering och hjälpa till att återställa fri andning.

Behandlingsmetoder

Grundregeln för behandling är ett fullständigt upphörande av rökning. Du kan inte ens röka en cigarett per dag. Följande metoder hjälper till med att återställa andningsfunktionen:

 1. Efter att en person slutat röka börjar hans lungor nästan omedelbart rensa. Detta indikeras av andfåddhet och hosta. Läkare rekommenderar vid denna tidpunkt att använda minst 2 liter vätska per dag. Detta kommer att bidra till att späda sputumet och ta bort det från lungorna och därmed återställa fri andning.
 2. Dessutom rekommenderar läkare varje dag inandning med myntadekok. Hjälp fortfarande eteriska oljor av citrus och barrträd.
 3. En daglig andnings gymnastik, utvecklad av en terapeut, hjälper en person att snabbt rengöra lungorna från tobaks tjära och nikotin.
 4. Att gå i barrskogar och parker bidrar till en snabb återhämtning av kroppen.
 5. Konstant träning och sport kommer att hjälpa till att bli av med det psykologiska beroende som har uppstått. Ökad nervös irritabilitet och längtan efter en cigarett upphör att störa. Det bör inte glömmas att fysisk aktivitet ska ökas gradvis.

Drogbehandling

I regel föreskriver den behandlande läkaren, beroende på symtomens art och svårahet:

 • Förberedelser för lättare flytning och avlägsnande av sputum från lungorna.
 • Växtbaserade sedativa för att minska irritabilitet och nervositet.
 • Plaster, tuggummi, godis med nikotininnehåll, "Tabex" för att minska krävet för att röka.

I de fall då terapeuten misslyckas med att återställa patientens normala andningsfunktion, föreskriver han en ytterligare undersökning och samråd med smala specialister. Försumma inte läkarens rekommendationer, eftersom det tillsammans med det vanliga syndromet kan utveckla allvarliga patologiska sjukdomar i lungorna.

Andnöd efter inandning

Whistling andedräkt i ett barn. Vad ska man göra i sådana situationer.

Kall inandning

Hur man lindrar näsa och återställ andning

INHALATIONTERAPI: HISTORI, TYP INHALERS, FÖRBEREDELSER FÖR INANDNING

inhalationslösningar (från internet)

Med obstruktion med den genomsnittliga andningen Berodual. Pulmicort. Nu ibland med en enkel våt hosta Mukolvan.

under lång tid har vi länge vetat om Internet... i mer än 5 år har det gått på Internet... men det hjälper inte alls. (((

bara så att ingen, enligt dina rekommendationer, skulle andas just nu..

Laryngit hos ett barn. Symtom och behandling av laryngit

Tack, min dotter har Larengit. Imorgon går jag för mineralvatten,

En astmasattack i ett barn: hur man känner igen och vad man ska göra vuxna?

God eftermiddag Vi bor i Aktobe, Kazakstan. Var på sjukhuset, behandlade med aminofyllin prednison och ventalin. Den här timmen hemma är barnet dåligt, hemsk hosta, rhinit (eoz 95%), en glasyr. Behandling Erius, rolinoz, avmis, ​​asmenol, inhalationsinhalation, seretid, berodual. men ingenting hjälper honom. Imnoglobullin 1700 och växande. Finns det någon annan behandling? eller vi kommer att behandlas i något land med liknande droger. från andnings gymnastik börjar han en arg hosta. Tjejer som möttes?

Ja, vi tänker på den här frågan, den nuvarande med finalen är fortfarande tätt. Idag hade vi en allergiker, en gång till, vi kommer att försöka sin behandling.

Falsk croup.

Allt det bästa av dagen! Flickor Jag skyndar mig att prata om sin situation. Jag är en mor till tre barn. Två av dem är predisponerade för falska spannmål (stenosering laryngotrakeit enligt vetenskaplig). Den första croupen inträffade hos ett barn vid 2 års ålder efter att ha lidit en rotavirusinfektion. Sedan på tre år upplevde jag en massa mardrömsliga nätter. Jag kan inte komma ihåg på grund av rädsla, förlåt. Den sista croupen hände i juni i år med förlust av medvetenhet och andningssvikt. Korn passerade inte med ålder, och min man och jag blev frekventare och bestämde oss för att vi inte kunde leva så här längre! Alla läkare sa bara att du måste gå igenom det här. Och lyckligtvis kom vi över en doktor från det 9: e barnets bergsjukhus i Moskva, Olga Vasilievna, som sa att tyvärr i Ryssland är det allmänt accepterat att korn beror på virus och allergier etc. Och i Europa, där hon praktiserat, har de länge vetat att spannmål provoceras av saltsyra, som kastas från magen i matstrupen och in i struphuvudet på natten (refluxsjukdom). Som i ett barn under 5-7 stänger inte ringen mellan matstrupen och magen. Och komma in i struphuvudet, det provar snot, hosta och så småningom laryngospasm. Efter samrådet blev min man och jag förbluffad av detta. Eftersom, som alltid, alla ALLA läkare (ambulansläkare och våra barnläkare) berättade för oss att falska spannmål från snot, virus och så vidare. Men ingen sa att det var från magen. Vi var två gånger i sjukhuset Morozovskaya, det berättade ingen att det var från magen. Men alla som mamma, kommer att förstå mig - jag började koppla på all information som skulle hjälpa till att rädda barn. Vi gick till 9: e sjukhuset för en fullständig undersökning. Gjorde endoskopi av struphuvudet, svälja "tarmarna". Och i slutändan släpptes vi ut med en diagnos - återflöde (diagnosen gjord av läkaren före undersökningen på sjukhuset bekräftades). Och ordnade en behandling. Jag ryckte genom hela internet. Hon hittade verkligen väldigt få ryska artiklar om reflux hos barn. Endast en artikel av professor Khavkin öppnade ännu fler ögon på mitt problem. Sedan började jag skriva till mina ryska vänner som bor i Amerika och i Tyskland. De hittade också artiklar om barns återflöde, från vilka barn härleder falskt spannmål från främmande platser. I allmänhet är det inte tillräckligt med tid, men två barn hade redan förkylningar, varefter vi alltid fick stenoses på morgonen, men de fanns inte. Jag hoppas att jag är på rätt väg. Om någon vill ska jag ta bort länken till Khavkins artikel om barns återflöde (du kan försöka hitta det själv på Internet). Doktor Prodeus kom till oss för samråd på sjukhuset (från Live Life-programmet!), Han arbetar på detta sjukhus och han bekräftade också att det berodde på återflöde. Tjejer, skriv till mig, jag hjälper dig med vad jag kan och jag kommer att berätta för vem du kan kontakta i Ryssland. Jag gillar ingen vet vad en falsk croup på 4 grader är (det här är den värsta graden).

Hur man andas genom nebulisatorn: Läkarnas bästa råd

Det är känt att inandning av en nebulisator är mycket användbar. De hjälper till med olika inflammationer, bronkieres sjukdomar. Även förfaranden utförs vid behandling av allergiska reaktioner, astma, bronkit. Det är viktigt att veta hur man andas genom nebulisatorn för att uppnå maximal effekt i en viss sjukdom.

Fallgropar under behandling

Här är några viktiga punkter. Först och främst säger alla experter att det är önskvärt att fylla in nebulisatorn exakt de läkemedel som har ordinerats av läkaren. Det faktum att människor får reda på vad du kan göra inandning, och fortsätt sedan till självbehandling. Med utvecklingen av inflammation är detta oacceptabelt, eftersom sjukdomen fortskrider, vilket komplicerar ytterligare terapi. I slutändan är det extremt svårt att undvika komplikationer. Här är vad barnläkaren rekommenderar: "Var försiktig om du bestämmer dig för att starta behandlingen själv. Detta är särskilt farligt när ett barn är sjuk. Bättre åtminstone den andra dagen av sjukdomen att gå till doktorn för en checkup. Ett annat föräldrafel är analog behandling. Det verkar som om de själva kan göra en diagnos. Tänk på att barnet har samma sjukdom som tidigare, de tillämpar det tidigare behandlade systemet. Det här är väldigt dåligt! Endast en specialist kan göra en diagnos. Och felaktig behandling förvärrar ibland patientens tillstånd. " Frågan uppstod, vad ska man göra vid inandning i en nebulisator? Kontakta din barnläkare. Han kommer att göra en noggrann diagnos, utvärdera testresultaten.

Typer av inhalatorer

Ta reda på vilka typer av enheter som är. Sammansättningen av preparaten vi lägger till beror också på typen av nebulisatorer. Om du till exempel häller eteriska oljor i en vanlig apparat är det en allvarlig överträdelse. Förfarandet i detta fall kan orsaka irreparabel hälsorisk. Låt oss döma på huvudpunkterna.

 • En av de mest populära enheterna är kompressorn. När frågan uppstår, hur man fyller den finns det praktiskt taget inga problem. Du kan göra inandning med en nebulisator när du hostar, rinnande näsa, bronkit. Det är tillåtet att tillsätta mucolytika, antibiotika och glukokortikoider till enheten. Sådana droger kan hällas även med lunginflammation, komplicerat av bronkit. Om du behandlas nyligen, andas inhalatorn med vanligt mineralvatten. Det är också mycket användbart: det hjälper mjuka halsen, lindrar irritation. Med hosta komprimera inhalationer blir mucolytics och mineralvatten den bästa lösningen.
 • När du hostar kan du fylla nebuliseraren med alla typer av örter avkok. Man tror att de har antiseptiska, antiinflammatoriska egenskaper, kan snabbt lindra irritation, lindra hostningsepisoder. I detta fall kan ett avkok av örter hällas i en ultraljudsförstörare. Om växtbaserade läkemedel läggs till kompressormodellen kommer det inte att bli någon effekt. En annan punkt: innan du gör inandning i en nebulisator är det värt att noggrant studera instruktionerna. Det finns en lista över godkända droger.
 • Grova anordningar behövs under behandlingen. De ger riktningssprutning av droger när de inte tränger längre än nasofarynxen. I en sådan anordning kan du lägga till eteriska oljor. För att göra detta ska några droppar olja hällas i saltlösning eller mineralvatten. Detta är väldigt viktigt! Om det väsentliga läkemedlet sätts till en konventionell nebulisator, kommer oljan att nå luftröret, vilket kan utlösa utvecklingen av en svår komplikation i form av oljelunginflammation.

Nu föredrar de att producera fler kompressoraggregat. I sådana nebulisatorer kan du hälla de mest effektiva läkemedlen för hosta. Även många andas mineralvatten, med hjälp av enkla nebulisatorer. En liknande procedur rekommenderas till och med som förebyggande.

Förberedelser för inandning för olika sjukdomar

Vi lär oss hur man gör inandning, hur man behandlar ordentligt, vad som kan hällas i olika sjukdomar.

JMedic.ru

Bronkit är en akut infektionssjukdom i luftvägarna, vilket är inflammation i bronkialträdet på olika nivåer, vilket med den fortsatta utvecklingen av den patologiska processen kan leda till brist på luft för adekvat gasutbyte. Kärnan i artikeln är att förmedla läsaren vad som gör det svårt för bronkit att andas, vad man ska göra i en sådan situation, vilka mekanismer för utveckling av detta tillstånd, vilket framgår av patientens wheezing.

Patogenetiskt ser det ut så här: det är en uttalad svullnad av bronkial slemhinnan (som en av de viktigaste manifestationerna av den inflammatoriska processen i kroppen), en stor mängd exudat (sputum) släpps, vilket helt enkelt inte ens kan föra det mukociliära epitelet ut ur bronkiallumen. På grund av detta finns syndromet "översvämning av bronkierna" associerat med ökad utsöndring av slem, som, figurativt talar "översvämningar" hela bronkialträdet. Detta är en av komponenterna i andningssjukdomar. Dessutom finns det en viss obstruktiv komponent i andningsfunktionen - dess väsentlighet ligger i smärtan av bronkierna på grund av ödem i slemhinnan.

Prognostiskt är denna andningssvårighetsmechanism mycket mer ogynnsam, eftersom på grund av en ökning av slemhinnans tjocklek är fullständig obstruktion av bronchuslumen möjlig. I en separat grupp är det vanligt att allokera bronkit med en astmatisk (atopisk) komponent. Vissa människor kallar detta fenomen en speciell typ av bronkial astma. Det bör noteras att obstruktiv bronkit i länderna i Europa och USA inte isoleras alls som en separat nosologi, men betraktas bara en viss förlängd astmaattack och ingenting mer. Oavsett vad det är, skiljer sig obstruktiv bronkit från bronkial astma i huvudsak, endast genom att temperaturen (även om den inte är) ökar och förekomsten av inflammatoriska förändringar i mer uttalad grad. Även wheezing är väl hört.

Det är faktiskt alla mekanismer för andningssvikt, på grund av vilket det finns brist på luft.

Diagnos av det patologiska tillståndet och patientvården

Tyvärr är bronchoobstruktivt syndrom ett livshotande tillstånd som orsakas av brist på luft.

Det är ofta ännu värre än laryngism, av flera anledningar:

Laryngospasm stoppas snabbt genom introduktion av hormonella antiinflammatoriska läkemedel, för att lindra bristen på luft på detta sätt med en spasm av bronkierna själva erhålls inte alltid.

I det mest extrema fallet kan, när det uttrycks, laryngospasm vara en trakeotomi, även utanför sjukhusförhållandena.

Vid bronkobstruktivt syndrom (astmaanfall) kan inget svar på behandling med etiotropa läkemedel (beta-2-agonister), det vill säga bildandet av det så kallade "tysta lungsyndromet".

För att förstå att patienten utvecklat bronkobstruktivt syndrom är det möjligt på flera grunder:

 1. Svårighet att andas i avsaknad av fysisk aktivitet, karakteristiskt väsande.
 2. Ökad andningsrörelse (mer än 18 per minut).
 3. Tecken på andningssvikt (brist på luft), huvudsakligen bestämd instrumentellt. För det första är mättnad en indikator på koncentrationen av syre i blodet. Denna indikator bör inte vara mindre än 95%. Om syre minskas är syrebehandling obligatorisk. Om mindre än 95% - syre kan matas genom en mask, om den faller under 90% - är det nödvändigt att överföra patienten till ventilatorn.
 4. Cyanos av huden, perifer eller central cyanos. Ett tydligt tecken på hypoxi, konsekvensen av brist på luft.
 5. Neurologiska symptom, krampanfall. Det är sällsynt, och som regel hos barn.

Dessutom utvecklas andningsinsufficiens (astmaattack) vid bronkit inte omedelbart - så att närvaron av en lämplig historia också bidrar till att korrekt diagnostisera orsaken till en kraftig försämring av tillståndet.

Hur som helst, vid den minsta misstanke om bronkobstruktivt syndrom eller helt enkelt utseendet av en känsla av tyngd vid bronkit, är sjukhusvård nödvändig. Man måste komma ihåg att orsaken till att patienten plötsligt blev svår att andas, kan vara det faktum att pneumothorax, abscess eller pleurisy utvecklades. Dessa villkor kräver hjälp i intensivvården och intensivvården.

Första hjälpen

Hjälp på prehospitalstadiet är dock inte mindre viktigt än inpatientbehandling, och ofta bestämmer de första återupplivningsåtgärderna patientens framtid. När du känner dig tung andning, när du kväver, behöver patienten omedelbart introducera steroida antiinflammatoriska läkemedel - dexametason i en dos av 4 mg intramuskulärt för en vuxen och 2 mg intramuskulärt för ett barn. Detta bör ske omedelbart. Införandet av detta läkemedel kommer att ta bort tecknen på inflammation i bronkial slemhinna, vilket kommer att förbättra luftvägarna och som ett resultat - eliminera bristen på luft. Dessutom krävs beta2-agonister (ventolin eller salbutamol). Gör att du kan ta bort muskelkomponenten i spasmen. Den viktiga punkten är att du inte ska ge ventolin till barn genom evohaleren, eftersom du kan orsaka hjärtsvikt. Det är möjligt att använda det här läkemedlet bara genom babyhälgare, eftersom det resulterar i en "mjukare" tillförsel av detta läkemedel. Redan i ambulansen är det viktigt att patienten levererar syre genom en mask - naturligtvis, innan stoppet hindras så mycket som möjligt.

Inpatientbehandling

När en patient är på sjukhus är det nödvändigt att omvärdera tillståndet för alla sina vitala funktioner genom att mäta andningsfrekvensen, hjärtfrekvensen, temperaturen och mättnaden. Bedöm effekterna och graden av luftbrist. Infusionsbehandling har visats - intravenös droppadministration av metylxantiner (aminofyllin), eftersom det inte är värt att ta för mycket beta2-agonister - en "tyst" lunga kan utvecklas på grund av att receptorerna förlorar känsligheten mot salbutamol. I detta fall kommer effekten av terapeutiska åtgärder att minskas betydligt. Nödvändigt utfördes syrebehandling för att maximera bristen på luft.

Efter att brådskande åtgärder har vidtagits är det nödvändigt att genomföra vissa instrument och laboratorieforskningsmetoder för att bedöma graden av luftbrist. Detta måste göras. Först och främst är det en överblick av röntgenbilden på bröstet (det gör att man kan utesluta avancerade komplikationer som lunginflammation, pneumotorax, pleurisy) och spirometri (gör det möjligt att skilja bronkial astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom - det vill säga kronisk obstruktiv bronkit, minersjukdom och rökare). Uppgifterna om dessa metoder kommer i stor utsträckning att avgöra patientledningens vidare taktik och tillåta att besluta om vilken etiologisk behandling som ska föreskrivas.

En viktig komponent vid behandling av bronkobstruktivt syndrom (lindring av kvävningsangrepp) har inhalationer. I regel föreskrivs fyra typer av inandning plus införande av ventolin (två gånger). Behandlingsregimen ser i detta fall ut så här:

 1. Inandningar är saltalkaliska (med användning av Borjomi mineralvatten). Hålls i fem minuter tre gånger om dagen. De gör det möjligt att späda sputum och underlätta eliminering, eftersom andningens allvar vid bronkit kan orsakas av det så kallade "översvämningssyndromet" som uppstår på grund av hyperproduktionen av en patologisk utsöndring.
 2. Inandning med hydrokortison. I det här fallet är av avgörande betydelse, eftersom de tillåter dig att ta bort inflammation från bronkierna. Utnämnd i takt med 2 gånger om dagen i fem minuter.
 3. Inandning med berodual. Också viktig för avlägsnande av spasmer kombinerar ipratropiumbromid och respiratorisk glukokortikoid. Det är bättre att andas dem genom nebulisatorn, och inte genom evohaler, högre effektivitet. Hålls också 2 gånger om dagen, varar 5 minuter.
 4. Inandning med dioxidin. Bra antiseptisk för luftvägsinflammation. Det rekommenderas att använda dem en gång om dagen, det räcker så att den kliniska effekten är synlig, det saknas luft.

Alla dessa tillvägagångssätt är inget annat än patogenetisk och symptomatisk behandling (det vill säga en typ av terapi som inte eliminerar orsaken till sjukdomen, men eliminerar bara konsekvenserna), men i det här fallet är det mycket viktigare att eliminera effekterna, eftersom de är de (främst luftbrist och vävnad hypoxi) utgör en omedelbar fara för patientens liv och hälsa. Självklart, när sjukhuset lyckas stabilisera patientens tillstånd, eliminera kvävning, utföra alla nödvändiga ytterligare forskningsmetoder, kommer behandlingen naturligtvis att bestämmas som eliminerar orsaken till sjukdomen, förhindrar återkommande andningssvikt.

rön

Det faktum att patienter förstår ordet "andas tungt" kan förstås på helt olika sätt. I regel är detta en anfall av kvävning eller andnöd av den blandade typen, som inte beror på intensiteten av fysisk ansträngning, eftersom det orsakas inte av hjärtsvikt men genom obstruktion av luftvägarna. Det utvecklar som regel med obstruktiv bronkit eller bronkial astma. Attack av andningsfel (som ett resultat - brist på
luft) i båda fallen stoppas av ungefär samma schema, men huvudterapin har ett antal signifikanta skillnader som måste beaktas för att uppnå positiva resultat.