Trög lunginflammation - symptom och behandling

Symtom på trög lunginflammation utvecklas långsamt. Sådan lunginflammation uppträder under lång tid, det vill säga har en långvarig natur. Det är mycket viktigt i tid att identifiera trög lunginflammation och behandla den ordentligt. Annars kan sjukdomen bli kronisk och bota den blir helt problematisk.

Varför utvecklar trög lunginflammation

Trög lunginflammation är en sjukdom som varar mer än 4 veckor, vilket medför ökad risk för kronisk inflammation. En sådan kurs inträffar hos äldre, patienter med kroniska sjukdomar (t.ex. diabetes), försvagade patienter.

Funktioner av kursen och symtom på sjukdomen

Långsam lunginflammation börjar annorlunda. Ofta är det en bakteriell komplikation av akuta virusinfektioner (ARVI), är fokal i naturen och börjar med karakteristiska symptom. Detta är feber, en torr och smärtsam hosta som blir en våt hosta med tiden och en måttlig störning av patientens allmänna tillstånd.

Symtom på trög lunginflammation hos vuxna kan vara annorlunda. Sjukdomen börjar på grund av akuta respiratoriska virusinfektioner osynligt, ibland är den andra topptemperaturen obetydlig eller helt frånvarande. Patienten är orolig för svaghet och sjukdom, han förbinder dem med en virusinfektion. Sådana sjukdomar bärs ofta på benen, med det resultat att patienter utvecklar kronisk lunginflammation.

Diagnos av trög lunginflammation

Diagnosen görs på grundval av patientens undersökning av läkaren och bekräftas av ytterligare undersökningsdata. Under auskultation (lyssning) av lungorna kan läkaren höra försvagad andning och fina bubblande fuktiga rals på den drabbade sidan. Men om patienten också har inflammation i bronkierna, kan torr och våt spridda wheezing på båda sidor maskera tecken på lunginflammation.

Det händer också att läkaren ser symtomen, men de är inte på röntgenstrålen. I sådant fall föreskrivs ibland beräknad eller magnetisk resonansbildning för att klargöra diagnosen.

Hur man förhindrar utvecklingen av kronisk lunginflammation

Eftersom idag trög långvarig lunginflammation förekommer ganska ofta är det bästa förebyggandet av kronisk lunginflammation behandling av virusinfektioner under kontroll och på instruktioner från en läkare.

Dessutom är patientens initiala tillstånd, förekomsten av god immunitet, frånvaron av kroniska sjukdomar, en hälsosam livsstil och riktig näring av stor betydelse. Tillsammans skapar detta ett oöverstigligt hinder för varje infektion. Och även om infektionen övervinner denna barriär, hanterar kroppen snabbt sjukdomen.

Förlängd lunginflammation

Vid långvarig lunginflammation är en akut inflammation i lungvävnaden, enligt vilken klinisk och radiologisk data tillåter långvarig infiltrering under långa perioder (över 4-6 veckor). Till skillnad från kronisk lunginflammation slutar långvarig lunginflammation oftast när patienten återhämtar sig. Cirka 30% av akut lunginflammation tar en långvarig art av flödet. Orsaken till detta kan vara kronisk förgiftning eller ett försvagat tillstånd i kroppen, irrationell antibiotikabehandling, en samtidig kränkning av bronkiets dräneringsfunktion, ålderdom och prematuritet, en komplicerad akut lunginflammation. Behandlingsalgoritmen för långvarig lunginflammation består av noggrant utvald rationell antibiotikabehandling, obligatorisk återuppbyggnad av bronkiets dräneringsfunktion, generell förstärkning och immunkorrektiv behandling.

Förlängd lunginflammation

Vid långvarig lunginflammation är en akut inflammation i lungvävnaden, enligt vilken klinisk och radiologisk data tillåter långvarig infiltrering under långa perioder (över 4-6 veckor). Till skillnad från kronisk lunginflammation slutar långvarig lunginflammation oftast när patienten återhämtar sig. Cirka 30% av akut lunginflammation tar en långvarig art av flödet.

Orsaker till långvarig lunginflammation

Huvudrollen i utvecklingen av långvarig lunginflammation hör till en minskning av kroppens immunrespons, inklusive förändringar i de specifika och ospecificerade skyddsfaktorerna: en minskning av aktiviteten hos T- och B-lymfocyter, en minskning av syntesen av interferoner, inhibering av komplement och fagocytos, ett brott mot makrofagaktiviteten. Som en följd av detta försämras kroppens infektionsskydd, vilket bidrar till en långvarig, långsam upplösning av det inflammatoriska fokuset i lungan.

Anledningarna till en långvarig lunginflammation är:

 • irrationell antibiotikabehandling (ett felaktigt utvalt antibakteriellt läkemedel, sen behandlingstiden, tidig annullering av antibiotikumet, utveckling av resistens hos det lunginflammatoriska orsaksmedlet till det använda antibiotikumet);
 • Överträdelse av bronkialträdets dräneringsfunktion, förhindrande av akut lunginflammation i rätt tid.
 • bronkiernas främmande kroppar;
 • utveckling av komplikationer av akut lunginflammation - empyema, atelektas, lungabscess;
 • försvagning av kroppen och immunosuppression orsakad av kroniska bronkopulmonala och andra sjukdomar i de inre organen, vissa medicinska substanser (till exempel steroider), som genomförs av antiinflammatorisk behandling, HIV-infektion, etc.;
 • prematuritet hos barn och avancerad ålder hos vuxna patienter;
 • etiologisk faktor (mykoplasma, pneumocystisk lunginflammation);
 • kronisk förgiftning av kroppen (produktion, alkohol, nikotin, etc.).

Klassificering av långvarig lunginflammation

Långvarig lunginflammation kan utvecklas både i fokal och segmentell akut lunginflammation. En inflammatorisk inriktning vid långvarig lunginflammation kan lokaliseras i ett segment (segmentell lunginflammation), fånga flera segment av en lung av lungan (polysegmental lunginflammation) eller hela lungan (fraktionell lunginflammation).

Polysegmental lunginflammation kan vara ensidig och påverka enskilda segment i olika lungor i en lunga eller bilaterala och infektera segment i olika lungor i båda lungorna samtidigt. Oftast är långvarig lunginflammation lokaliserad i segmenten av de nedre och mellersta lobarna i höger lunga, den nedre delen av vänster lunga och de lingformiga segmenten av lungornas övre lobar.

Symptom på långvarig lunginflammation

Monosegmentell långvarig lunginflammation har en relativt jämn kurs jämfört med en polysegmental en kännetecknad av återfall, svåra manifestationer och långvarig regression av det inflammatoriska fokuset.

När den inflammatoriska foci sammanfogas förvärras patientens tillstånd efter 2-3 veckor efter sjukdomens initiala manifestationer. Den subfebrila temperaturen, svettning, trötthet, generell svaghet, letargi och hosta stiger igen. Ett kännetecken hos långvarig lunginflammation är brist på manifestationer med uttalade radiologiska förändringar i lungorna.

I området av det drabbade segmentet hörs fuktiga, finhöggande raler, förkortningen av slagljudet bestäms.

Komplikationer av långvarig lunginflammation

Komplikationer av långvarig lunginflammation påverkar utfallet och efterföljande prognos för sjukdomen. Extrapulmonala och lungkomplikationer av långvarig lunginflammation är kända. Extrapulmonala komplikationer vid långvarig lunginflammation inkluderar lungödem, bakteriotoxisk chock, DIC, ospecifik endokardit och myokardit, meningit och meningoencefalit, anemi, giftig hepatit, glomerulonefrit, psykoser.

Lungkomplikationer av långvarig lunginflammation är exudativ pleurisy, gangren och lungabscess, obstruktivt syndrom, akut respiratorisk misslyckande, pneumoskleros, deformering av bronkit. Ofta återkommande långvarig lunginflammation med samma lokalisering, svår lunginflammation och lunginflammation, som utvecklas till följd av att främmande organ som kommer in i luftvägarna, särskilt hos barn, leder till utveckling av kronisk lunginflammation.

Diagnos av långvarig lunginflammation

Basen för diagnosen långvarig lunginflammation är laboratorie- och kliniska radiologiska data. Programmet för undersökning av patienter med misstänkt långvarig lunginflammation innefattar: allmänna blod- och urinprov, biokemisk blodanalys (total protein, proteinfraktioner, sialinsyror, fibrin, seromukoid, C-reaktivt protein), blodimmunogram (immunoglobuliner M och A, B- och t-lymfocyter), lungens röntgenbild (i 2 projektioner), bronkografi, sputumundersökning (baccalys och känslighet mot antibiotika, cytologi, atypiska celler), bronkoskopi - för att utesluta en bronkial främmande kropp.

Diagnostiska kriterier för långvarig lunginflammation är:

 • lång lunginflammation (över 4 veckor);
 • fenomen av lokal segmental endobronchitis, bestämd av bronkoskopi;
 • radiografiskt bestämd peribronchial och fokal infiltration av segment- eller lobar-lokalisering (lobar) som inte regresserar i mer än 4 veckor, ökade lung- och vaskulära mönster på skadans del;
 • laboratorie tecken på pågående inflammatorisk process: leukocytos, ökad ESR, en ökning i blodnivåer av fibrin, sialinsyror, seromukoidov;
 • tecken på immunologiska sjukdomar: en minskning av IgM-blodets nivå och en ökning av IgA, en minskning av aktiviteten hos mördar-T-celler och hjälparceller och en ökning av aktiviteten hos T-lymfocyter - suppressorer etc.;
 • klinisk, laboratorie- och radiologisk återhämtning hos patienten i individuella termer (upp till 3-12 månader).

Behandling av långvarig lunginflammation

Principer för behandling av långvarig lunginflammation har sina egna egenskaper. Frågan om möjligheten att fortsätta antibiotikabehandling för långvarig lunginflammation löses efter analys av metoderna och resultaten från den föregående. Behovet av att fortsätta antibiotikabehandling uppstår vid uthållighet av uttalade infiltrativa förändringar i lungvävnaden, förändringar i perifert blod och tecken på förgiftning. Antibiotika väljs utifrån data från bakteriologisk analys av sputum. Mest allmänt föreskrivna bredspektrumantibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner, etc.).

Särskild uppmärksamhet vid långvarig lunginflammation betalas till återställande av dränering och bronkial patency. För detta ändamål föreskrivs expektorativa läkemedel, positionsdränering, bronkodilatorer, bröstmassage. I vissa fall (med ihållande fenomen av purulent endobronchitis) för rehabilitering av bronchialträdet finns ett behov av bronchoalveolär sköljning. Vid behandling av långvarig lunginflammation används respiratorisk gymnastik, motionsterapi, fysioterapi och reflexbehandling.

Med långvarig lunginflammation, är särskild uppmärksamhet åt immunsystemets undersökning och bedömningen av icke-specifika skyddsfaktorer. Om nödvändigt utförde läkemedelsimmunkorrigering. Hyppiga återfall av långvarig lunginflammation med tydlig lokalisering är en indikation för samråd med en thoraxkirurg för att bestämma om kirurgisk behandling (lungsektionsresektion eller lobektomi).

Prognos och förebyggande av långvarig lunginflammation

Ett negativt resultat av långvarig lunginflammation är utvecklingen av lung- och extrapulmonära komplikationsformer. Oftast med långvarig lunginflammation uppträder fullständig klinisk återhämtning på 2-6 månader och kännetecknas av resorption av pneumonisk fokus och återställande av lungens ventilationsfunktion.

Förebyggande av långvarig lunginflammation reduceras för att genomföra en fullständig och adekvat behandling för akut lunginflammation, grundlig omorganisation av nasofarynx och munhålan, åtgärder för att stärka immunsystemet, sluta röka och alkoholintag.

Symtom, orsaker och behandling av långvarig lunginflammation

Långvarig lunginflammation är en akut inflammatorisk process i lungorna, under vilken återhämtning sker över en längre tid från 6 till 8 veckor. 30% av alla inflammationsfall är långvariga. I denna artikel kommer vi att prata om varför detta fenomen uppstår, vad är dess symptom, överväga de huvudsakliga behandlingsmetoderna.

Orsaker och symtom på sjukdomen

Oftast förekommer långvarig lunginflammation på grund av minskad immunitet, minskad produktion av interferon och makrofagaktivitet. På grund av detta försvagar kroppens skyddsfunktioner, och den svaga banan av sjukdomen utvecklas. Orsakerna till detta tillstånd är:

 1. Felaktig behandling med antibiotika, felaktigt föreskriven medicinering, sena besök hos en läkare, otillbörlig upphörande av antibiotikabruk, utveckling av patogenens motståndskraft mot medicinen som används.
 2. Störning av bronkialträdet.
 3. Kontakt med bronkier av främmande ämnen.
 4. Komplikationer som härrör från akut lunginflammation.
 5. Den allmänna försämringen av kroppen orsakad av kroniska sjukdomar, HIV-infektion, långvarig användning av hormonella ämnen.
 6. Hos barn - prematuritet hos vuxna - ålderdom.
 7. Mykoplasm lunginflammation leder ofta till en långvarig kurs av sjukdomen.
 8. Långvarig kontakt med giftiga ämnen.

Oftast utvecklas sjukdomen hos prematura barn, seniorer, personer med alkoholberoende, en lång rökningstid och ökningen ökar inte bara bland aktiva rökare, utan även passiva.

Den kliniska bilden av den långvariga formen skiljer sig inte mycket från sjukdoms akuta sjukdom. Skillnaden ligger i den tid då återhämtningen sker. Långvarig lunginflammation har en längre tid. Om under normala lunginflammation stannar temperaturen i 2-4 dagar, då kan temperaturen stanna i ca 3 veckor med långvarig natur. En hosta med den vanliga sjukdomsförloppet går bort efter 5-10 dagar, med en långvarig en kan det ta upp till 2 månader.

Trög lunginflammation har en suddig symtom som gradvis ökar, vilket medför en generell försämring av hälsan. Vanligtvis har patienterna:

 • svaghet;
 • trötthet;
 • något förhöjd temperatur;
 • hjärtklappning;
 • långvarig hosta;
 • överdriven svettning.
till innehållet ↑

Diagnos av långvarig lunginflammation

Den långvariga formen av sjukdomen kan bestämmas av följande indikatorer:

 1. Återhämtning sker inte inom 1 månad.
 2. Lyssna på vått fint väsen.
 3. På röntgenförsvinnningen försvinner inte infiltrering av segment- eller fokal lokalisering.
 4. Bronkoskopi bestämmer bronkitens lokala natur.
 5. Ett blodprov kännetecknas av ett ökat antal leukocyter, ESR, fibrin.
 6. Ett blodprov bestämmer immunologiska förändringar som karakteriseras av ett högt innehåll av immunoglobulin A och lågt immunoglobulin G.
 7. Du kan behöva en CT-skanning för att klargöra diagnosen.
 8. Biopsi av lungmaterial.

Vid diagnosering av lunginflammation är det nödvändigt att utesluta lungkörtel, tuberkulos och svampskador, eftersom de inte sällan maskeras som en långvarig sjukdomsförlopp.

Regler för behandling av långvarig lunginflammation och eventuella komplikationer

Långvarig lunginflammation har vissa behandlingsriktlinjer. Följande är de grundläggande reglerna för behandling av denna sjukdom.

 1. Först och främst bör frågan om tillsättning av antibiotikabehandling adresseras till tanken. sputum kultur.
 2. Det är nödvändigt att ägna särskild uppmärksamhet åt restaureringen av bronkial patency och dränering.
 3. Dessutom bör ökad uppmärksamhet ägnas åt studier av immunsystemet.
 4. Med upprepade sjukdomar som har en långvarig natur, bör frågan om operationen behandlas.

Om du inte uppmärksammar behandlingen av sjukdomen i tid, så finns det risk för följande komplikationer:

 1. Lung i naturen. Manifieras av lungans abscess, pleurisy, andningssvikt, obstruktion.
 2. Extrapulmonär - myokardit, anemi, psykos, hepatit.

Om långvarig lunginflammation har en tendens att återfalla, kännetecknas av en svår kurs eller har utvecklats till följd av intag av främmande ämnen, särskilt hos barn, då finns det risk för att kronisk lunginflammation utvecklas.

Behandling av långvarig lunginflammation

Trög lunginflammation kräver effektiv behandling, annars finns det större risk för komplikationer. I regel föreskrivs komplex terapi, baserad inte bara på läkemedelssidan.

Drogbehandling

Drogbehandling grundar sig på en grundlig analys av den rekommenderade behandlingen:

 • Antibiotikabehandling ska ordineras uteslutande efter sputumanalys. Oftast behandlas kursen med hjälp av en ny generation verktyg som har ett brett spektrum av handlingar. Som regel är dessa cefalosporiner - Ceftriaxon, Cefpirome, makrolider - Sumamed, Rulid, Fluoroquinols - Moxifloxacin;
 • I bronkospasm föreskrivs bronkodilatormedicin, exempelvis Berodual, eller medel som lindrar bronkospasm, till exempel Euphyllinum, Efedrin;
 • Mucolytics, spädningsputum, Lasolvan, Ambroxol, ACC, Mukaltin;
 • Immunostimulanter, Arbidol, Cycloferon, Anaferon, Immunal;
 • För att återställa luftkammarens ventilationskapacitet hjälper de antihistaminer som lindrar svullnad av vävnader. Ofta föreskrivna Tavegil, Suprastin.

Ytterligare behandling av långvarig lunginflammation

Förutom läkemedelsbehandling är ytterligare behandling av stor betydelse för behandling av långvarig lunginflammation, med hjälp av:

 1. UHF på bröstet, du måste spendera minst 10 sessioner om 5 minuter.
 2. EVT rekommenderas att göra 10 procedurer i 7 minuter.
 3. Elektrofores med kalcium, koppar, magnesium, askorbinsyra, 10 sessioner är nödvändiga.
 4. Magnet.
 5. Massage bröstet och ryggen.
 6. Procedurer utförda med hjälp av värme: paraffin, senapsgips - 10 sessioner.
 7. Andningsgymnastik;
 8. Terapeutisk gymnastik.
 9. Akupunktur.
 10. Övningsterapi.

Man måste komma ihåg att någon fysioterapi indikeras vid normal kroppstemperatur och patientens välbefinnande.

Inandning som en metod för behandling av trög lunginflammation

Den vanligaste metoden för att behandla långlivad lunginflammation är inandning, vilket spädar ut sputum, vilket underlättar urladdning under hosta.

Om en person lider av hjärtsjukdom eller kronisk lungsjukdom, bör du rådfråga din läkare om valet av läkemedel innan behandlingen påbörjas.

För behandling av lunginflammation rekommenderas att inandas med en nebulisator, eftersom de sprutar den medicinska substansen och levererar den direkt till inflammationsstället. Oftast för inhalationsanvändning:

 • bronkodilatorer som hjälper till att lindra bronkospasmen, till exempel Berotek, Berodual;
 • droger som expanderar sputum, till exempel, Lasolvan, Ambroxol;
 • antibiotika som hjälper till att lindra inflammation, fluimucil, dioxidin.

För ett mer effektivt förfarande är det möjligt att utföra inhalation med flera droger. Första rekommenderade bronkodilatatorer, skild nat. lösning. 15 minuter efter proceduren ska du injiceras med utspädningsmedel. Under resten är det bra att konsolidera effekten med en dräneringsmassage, vilket bidrar till bättre utmatning av tjockt sputum. Därefter kan du, enligt ordination från läkaren, utföra proceduren med ett antibiotikum.

Förebyggande åtgärder

Förebyggande av långvarig lunginflammation bygger på att följande enkla rekommendationer följs:

 • Tidig behandling av näsan, så länge ingen rinnande näsa, särskilt hos barn, har en tendens att sänka slem ner i andningsorganen.
 • fullständigt upphörande av rökning och alkohol
 • dagligen går i skogen, helst bort från vägarna;
 • regelbundet intag av vitaminer;
 • balanserad näring
 • snabb vaccination mot influensa kommer att bidra till att undvika sjukdomen under en epidemi;
 • undvikande av att delta i masshändelser under en epidemi;
 • härdning;
 • snabb behandling av akuta manifestationer av akut respiratoriska infektioner, ARVI, bronkit, lunginflammation.

Med korrekt behandling och genomförandet av alla rekommendationer från läkaren sker återhämtning vanligtvis efter 3-6 månader. För att undvika återfall är det nödvändigt att i framtiden följa förebyggande åtgärder och om möjligt genomgå sanatoriumbehandling.

Symtom, tecken och behandling av trög lunginflammation hos barn och vuxna

Trög lunginflammation - inflammation i lungvävnaden, ofta fokal, som uppträder i mild form med oexpresserade kliniska symptom.

Trög lunginflammation hör till en separat kategori av lunginflammation. Brännpunktsändringar eller bronkopneumoni, som uppstår som komplikationer av SARS eller influensa - det här är den enklaste versionen av kursen med ett gynnsamt resultat. Behandlingen kan utföras hemma, även hos barn. Ibland är svårigheten diagnostik vid graden av undersökning och insamling av anamnese.

Tecken på sjukdom

Frekventa virusinfektioner under hösten-vinterns period uttömmer kroppens försvar. Nästan konstant rinnande näsa hos vissa barn ger möjlighet att hosta, sedan följer en kort ljusperiod och allt upprepas igen. I början av våren utan sol och vitaminer misslyckas immuniteten ofta. Även en enkel ARVI försenar plötsligt och förvärvar egenskaperna hos en annan sjukdom.

Följande symptom ska vara alarmerande:

 • återuppgång i kroppstemperatur i 2-3 dagar efter en recession, särskilt mot bakgrunden av hosta;
 • plötslig försämring vid återhämtningstidpunkten.

När en "andra" våg av sjukdomen uppträder, är det nödvändigt att konsultera en specialist. Starta inflammation i lungorna hos vuxna och barn i en sådan situation kan inte uppenbaras att uttryckas fysiska data. Erfaren läkare och barnläkare förskriva en röntgen av lungorna för eventuella misstankar. Hos barn kan det inte bara vara lunginflammation, men också bakteriekomplikationer i andra organ, som utan behandling kommer att leda till allvarliga konsekvenser.

Trög lunginflammation är ofta förvirrad med långvarig lunginflammation hos barn. En långvarig infektion kännetecknas av en akut start och en lång period av sänkning av de kliniska symptomen. Även mot bakgrunden av behandlingen sker återhämtningen först efter 1,5-2 månader. Långsamhet av kliniska symptom och snabb återhämtning på 2-4 veckor med adekvat behandling noteras i den svaga processen.

Symptom på trög form

Sällan observerade livlig klinisk bild. Symptomen på lunginflammation ersätter tydligt manifestationerna av virusinfektioner. En rinnande näsa ger plats för torr hosta, välbefinnande förbättras, temperaturen stiger inte i flera dagar. För närvarande börjar många att gå till jobbet, barn skickas till skolan och förskolorna. Efter 2-3 dagar uppstår hosten, slemhinnan eller mucopurulent sputum uppträder och kroppstemperaturen stiger igen.

Tecken på lunginflammation:

 1. Hosta torr eller med en liten mängd sputum.
 2. Upprepad temperaturökning till 38 ° С och högre.
 3. Svaghet.
 4. Andnöd när du utför normal fysisk ansträngning.

Många människor påpekar att det är exakt uttryckt, okarakteristisk svaghet som får dig att rådgöra med en läkare. Alla andra symptom är ofta hänförliga till upprepade virusinfektioner och fortsätter att behandlas oberoende, vilket är extremt farligt.

Hos unga barn kan otillräckligt beteende, humör, vägran att äta och till och med aggression maskera dålig hälsa. Bara när kroppens kompensationskrafter försvagar, kan man märka slöhet och dåsighet.

Diagnos av sjukdomen

Anamnesis kommer att bidra till att misstänka uppkomsten av en sekundär infektion i lungorna efter akut respiratorisk virusinfektion. Slagverk kan vara uninformativt. Primär misstänkt lunginflammation är möjlig med auskultation:

 • svår andning
 • olika wheezing
 • pleural friktionsbuller;

Lokalisering av identifierade symtom kommer att lokaliseras huvudsakligen i lungens nedre delar.

De viktigaste diagnostiska metoderna är radiografiska. Vid diagnossteget kan du utföra en digital röntgen av lungorna eller beräknad tomografi för att upptäcka även små foci. Blackouts i basala regioner och förbättrade lungmönstret är klassiska manifestationer av lunginflammation. När patienten återhämtar sig räcker det med att utföra en enkel bröströntgen över tiden för att kontrollera behandlingen hos barn.

Blod- och urinprov tas inte bara för att bekräfta inflammatorisk process, men också för att utesluta eventuella andra källor till sekundär infektion. Om möjligt, utför en ultraljudsundersökning av pleurhåligheterna för att detektera minimala vätskeackumuleringar i reaktiv pleuris.

Rättvisade tillvägagångssätt för terapi

Den farligaste med den svaga processen är självmedicinering. Många uppmärksammar inte allvaret av det allmänna tillståndet och fortsätter att behandlas med uppvärmning, bastur, vilket är extremt farligt i akut stadium av lunginflammation. Ytterligare fysiska effekter i form av värme i fokus av inflammation utan antibakteriell och antiinflammatorisk behandling förstärker endast den patologiska processen och kan orsaka komplikationer.

Den grundläggande terapin för lunginflammation är administrering av antibiotika. I fall av en svag infektion hemma används vanligtvis bredspektrumdroger utan att identifiera patogenen och bestämma känsligheten för att inte fördröja behandlingen. Dessutom är det nödvändigt att ta expektoranta läkemedel, med en tendens till obstruktion av bronkiträdets bronkodilatatorer.

Vi får inte glömma strikt sängstöd, uteslutning av fysisk ansträngning, även med god hälsa under behandlingen. Riklig dryck, vitaminterapi, god näring i den komplexa terapin har en återställande effekt. Sjukgymnastik i form av uppblåsbollar hjälper till att rätta lungvävnaden snabbare och återställa sina funktioner. Endast fullständig regression av de kliniska och radiologiska symtomen på lunginflammation indikerar återhämtning.

Sjukdomar i nedre luftvägarna och komplikationer

Trög lunginflammation kännetecknas av dess milda manifestationer, som är svåra att diagnostisera mot bakgrund av kronisk inflammation. Lungorna påverkas i små områden, därmed namnet brännvidd. Virala former av sjukdomen finns ofta redan under de akuta utvecklingsstadierna vilket komplicerar ytterligare behandling.

Vilka är förutsättningarna?

Symptomen på bronkopneumoni liknar symptomen på vanlig lunginflammation. Endast i början av dess utveckling känns patienten nästan alltid med frossa. Progression av inflammation indikeras av hosta vid första torra. Men efter en vecka kan sputum bildas, då domar redan en allvarlig komplikation. Lunginflammation fortsätter att öka, det finns en hög kroppstemperatur, smärta i bröstbenet under andning.

Om lunginflammation under senare tid har överförts, då man har märkt överdriven trötthet i kroppen och obehag i lungorna, rekommenderas att omedelbart kontakta kliniken för en fullständig undersökning. Röntgenundersökning utförs regelbundet för att förhindra återkommande sjukdom. För långsam lunginflammation är bronkialskador iboende.

Den drabbade lungskada kan ha tid att förvandlas till fibrös vävnad när funktionaliteten hos det drabbade området är helt förlorat. Många patienter går inte till kliniken alls och tar med organets tillstånd till bildandet av ärr, vilket i bilderna liknar det stående av den aktuella inflammationen. Det komplicerar också diagnosen lunginflammation. Sådana fall finns ofta hos ungdomar som inte är uppmärksamma på deras hälsa.

Men allvarliga konsekvenser kan förebyggas genom att uppmärksamma de första tecknen på lungskador:

 • Ständigt förhöjd kroppstemperatur, håller sig till märket 38 grader.
 • Obehag i bröstet, inte bara vid andning, men också under träning. Patologi bestäms genom att ha ett djupt andetag, jag vill omedelbart andas ut snabbt från smärta och inre tryck i lungorna.
 • Andnöd är ett säkert tecken på lungproblem. Inflammation elimineras enkelt genom tidiga förebyggande åtgärder.
 • Svettning talar om inflammation i kroppen, men för att fastställa den verkliga källan till problem uppnås först efter att ha fått resultaten från undersökningen.
 • Det rekommenderas att uppmärksamma de associerade symtomen. Sådan är förändringen av röst, nederlaget i övre luftvägarna, ökningen av blodtrycket.
 • Om wheezing eller märkbar ljud bildas när du andas patienten, då ett akut behov av att besöka en läkare. Lunginflammation har gått in i det akuta scenen.

Källor av lungproblem

Tecken på inflammation kräver bekräftelse av den föreslagna diagnosen genom laboratorietester av blod, sputum och röntgen i sternum med ultraljud (MR). De vanligaste orsakerna till lunginflammation är pneumokocker, infektion överförs via luft och utvecklas i en försvagad kropp. Provocateurs för deras reproduktion är vanor, säsongsbetingade sjukdomar, dålig näring, brist på immunitet.

Inflammation i lungorna kan vara en följd av respiratoriska komplikationer. Så influensan är en frekvent provokatör av lunginflammation, och allergier kommer att bidra till en minskning av kroppens skyddande funktion. Den negativa påverkan av förorenad omgivande luft hjälper pneumokocker att flytta djupare in i kroppen. Vid kroniska sjukdomar ökar risken för inflammation signifikant. Sådana kan vara rinit, bihåleinflammation, tonsillit, tuberkulos.

Fokala former av lungsjukdom börjar helt och hållet märkbart. Endast på den femte dagen efter det att infektionen har känt känns svaghet och trötthet i kroppen. I röntgenbilden kan de drabbade områdena ses en vecka efter de första tecken på indisposition. Komplicerad diagnos av sjukdomar som diabetes eller onkologi.

Från ett stilla liv är lungvävnaden kakad. Puffiness och bedsores blir en gynnsam miljö för bakteriernas livstid. Efter en allvarlig skada, när patienten immobiliseras, kan komplikationer förekomma i form av trög lunginflammation. Många patienter försöker bli behandlade på egen hand hemma och göra irreparabla misstag, vilket resulterar i återupplivning och avlägsnande av en del av lungan.

Varför ska du inte självmedicinera?

Specialister på kliniker rekommenderar att genomgå en fullständig undersökning med försämrad hälsa. Sådana förhållanden orsakar faktiskt mycket allvarligare komplikationer än lunginflammation. Inflammation av lungorna behandlas ganska lätt med hjälp av aktuell hjälp. Men man bör skilja mellan källorna för sjukdomen mellan bakteriemiljön och viruset.

Om du dricker antibiotika i det senare fallet kan du bara förvärra situationen. Potentiella läkemedel försvagar immunsystemet, vilket är så nödvändigt vid reproduktion av virus. Det är nödvändigt att välja läkemedel extremt noggrant och berätta för läkaren den mest kompletta informationen om ditt välbefinnande.

Metoder för vård av lungsjukdomar

För att eliminera akuta symptom, använd antiinflammatoriska, antipyretiska, smärtstillande medel. Den enda manifestationen av den inflammatoriska processen - hosta - kan inte tas bort. Denna naturliga reflex behövs för att tömma sputum och ackumulerat överskott av vätska från lungorna.

Genom att blockera denna reflex skapar patienterna artificiellt gynnsamma förutsättningar för tillväxten av den patogena miljön. Sluta denna patologiska processen är endast möjlig med hjälp av läkemedel. Medel för att lindra tillståndet är mukolytiska och diuretiska läkemedel, vitaminkomplex, lösningar för att späda och rena blodet med hjälp av en droppare.

Behandling med antibakteriella medel innefattar förskrivning av läkemedel från följande grupper:

 • Cefalosporiner: cefipim, cefoperazon, ceftriaxon.
 • Azitromyciner: erytromycin, hemomycin, summerad.
 • Aminoglykosider: streptomycin, amycin, tobramycin.
 • Fluoroquinoloner: Gatifloxacin, Levofloxacin,

Acetylcystein är utformad för att höja kroppens immunförsvar och lösa upp det sputum som bildas. Från naturläkemedel är effektiva recept kända mot lätta fall av lunginflammation:

 • En avkok av russin med tillsats av honung.
 • Mjölk hjälper mot inflammation i luftvägarna. När det är varmt blandas det med antingen honung eller fikonfrukter.
 • Buljonger från löv av kolvfot, dogrose, agave, plantain, rot av elecampus.
 • Inandning med pepparrot, havsalt, eukalyptusolja.

Det rekommenderas inte under de akuta skeden av lunginflammation att gå längs gatan för att komma i kontakt med friska människor. Inflammation av bakteriell och viral natur är farlig för andra. Patienterna visas en liggande form av behandling utan fysisk aktivitet, vilket kan medföra komplikationer till hjärtsystemet och hjärnan.

Alkoholintag drar inte nytta, och ännu mer, rökning bidrar till utseendet av allvarligare komplikationer. Först och främst lider hjärtat och cirkulationssystemet. Fartyg blir slöseri, oförmögen för sådana livsvillkor. De sträcker sig, vilket ökar risken för åderbråck.

Långvarig hembehandling hjälper ofta endast i sjukdomsprogressionen. Det kan till och med vara livshotande att välja medicin, så det är värt att överlåta specialister att bygga kompetent terapi i en klinik.

Trög lunginflammation - Vuxna i riskzonen

Symptom på lunginflammation med låg intensitet

Trög lunginflammation är en kronisk inflammatorisk process som uppstår i lungens vävnader. Symptom på lunginflammation är mild, det finns inga tydliga tecken på sjukdomen.

Patienten höjer inte temperaturen till 40 grader, det finns ingen host med separation av purulent sputum eller blod. Intoxicering är måttlig eller mindre. Patienten klagar inte på oacceptabel huvudvärk, kräkningar och illamående, smärta i musklerna och värk i benen. Lungernas inflammation fortskrider skjutit, ibland varar i åratal och årtionden.

 • röntgen i bröstet;
 • sputumkultur och gramsputumanalys;
 • Allmänna kliniska och biokemiska blodprov.

Forskning bidrar till att bestämma vilken speciell patogen som orsakat sjukdomen, hur stor skadan är, vilken behandlingsstrategi ska vara. Diagnosen pulmonologer med "långsam lunginflammation" innefattar vanligtvis inte lunginflammation, vilket orsakas av tuberkelbaciller. För att klargöra den kliniska bilden föreskriver den behandlande läkaren följande indikationer:

 • computertomografi;
 • blodkultur och detektering av specifika antikroppar mot patogener av lunginflammation;
 • lungbiopsi eller bronkoskopi med biopsi.

Det finns tecken som hjälper till att misstänka lunginflammation och kontakta läkare för diagnos i rätt tid. Den exakta slutsatsen är inte baserad på klagomål, men på grundval av forskningsresultat.

Vem är i riskzonen

Alla kan få lunginflammation, men det finns kategorier av patienter som är mer benägna att drabbas av denna sjukdom. Vilka faktorer predisponerar för lunginflammation hos vuxna:

Långvarig inandning av giftiga ämnen, atrofi av slemhinnan i övre luftvägarna. Luften går till lungens alveoler genom munnen eller näsan, sedan genom luftstrupen och bronkierna. Om slimhinnan i någon del av denna väg har nedsatt immunitet, är atrofierad eller inflammerad, så finns det stor risk för lunginflammation. På grund av sin yrkesverksamhet inandas skadliga ämnen regelbundet av byggare, färgaffärsarbetare, anställda i sanitetsbearbetningstjänsten och städare. Rökare och drogmissbrukare som inandar giftiga blandningar är också i fara.

 • Kronisk bronkit, trakeit, laryngit, tonsillit, rinit, bihåleinflammation. Med långvarig inflammation i näsbihålorna, struphuvudet, bronkit eller luftstrupen, bör du noggrant övervaka ditt tillstånd. Mot bakgrund av en av dessa sjukdomar kan patienten inte uppmärksamma de första tecknen på lunginflammation.
 • Ligga ner eller stillasittande livsstil. Hos vuxna, särskilt äldre, med otillräcklig fysisk aktivitet minskar volymen av lungorna, inträffar trängsel. Symtom som andfåddhet, väsande andning och sputum förekommer hos patienter i sängen. Lunginflammation är sannolikt att uppstå om en sängpatient lider av fetma eller kardiovaskulär sjukdom.

  Minskad immunitet, HIV-infektion. Varje dag kommer ett stort antal patogener in i lungorna tillsammans med luften. Om immunsystemet fungerar korrekt kan du behålla en hälsosam lunga.
  Om immunförsvaret försvagas uppträder inflammation. Oftast fungerar pneumokocker som patogener, till vilka en svampinfektion senare ansluter sig. Långsam lunginflammation skiljer sig från akut avsaknad av en signifikant temperaturökning. Immunsystemet styr den inflammatoriska processen, men kan inte helt eliminera smittkällan.

  • personer utan viss bostadsort
  • alkoholister;
  • missbrukare.

  Sjukdomen bildas med deltagande av inte bara predisponering utan även provocerande faktorer. Vad orsakar trög lunginflammation:

  • hypotermi;
  • bakteriell, viral eller svampinfektion;
  • komplikationer efter operation på buken eller bröstkaviteten;
  • hjärtsjukdomar och blodkärl;
  • endokrina sjukdomar.

  Lunginflammation påverkar nästan alltid inte bara lungens alveoler, utan också bronkierna. Om du inte uppmärksammar tecken på sjukdomen i tid, blir det kroniskt. Kronisk form är svårare att behandla. Dödlig risk för lunginflammation är för vuxna över 65 år, för personer som lider av hjärtsvikt eller HIV.

  De första manifestationerna av trög lunginflammation

  I de flesta fall har inflammationen i lungvävnaden väldefinierade foci, går inte utöver dem. Fokal, snarare än diffus, karaktär orsakas av immunsystemets aktivitet, som skyddar friska vävnader från smittspridning. Trög lunginflammation debuterar på 3 sätt:

  1. Som en komplikation av SARS, bronkit eller annan infektion i övre luftvägarna.
  2. Som en fortsättning på akut lunginflammation.
  3. Som en självständig sjukdom.

  Symtom som uppstår om lunginflammation inte föregås av en annan sjukdom:

  • temperaturhöjning till 37,5 grader;
  • andfåddhet, andfåddhet vid ansträngning;
  • generell svaghet, minskad prestanda.
  • väsande och whistling i lungorna;
  • vid utsläpp av ljusgrönaktigt sputum
  • en obehaglig känsla i bröstet när man hostar.

  Temperaturen normaliseras inom 1-5 dagar. Vidare fortskrider sjukdomen hemligt tills ögonblicket övergår till den akuta formen eller till självläkning. Den inflammatoriska processen kan vara flera år eller till och med årtionden.

  Det är oklokt att förvänta sig att lunginflammation kommer att gå över sig själv. Lunginflammation hos vuxna behandlas av en pulmonologist. För ett primärt samråd bör du konsultera en allmänläkare på platsen för införandet.

  Inflammation av lungorna, som en komplikation av SARS eller bronkit

  Eventuella infektionssjukdomar i övre luftvägarna i teorin kan vara komplicerade av lunginflammation. Men i praktiken leder ARVI och bronkit i popularitet. Tecken på lunginflammation efter SARS och efter bronkit:

  1. Patientens tillstånd förbättras, temperaturen återgår till normal.
  2. Efter 2-3 dagar stiger temperaturen igen och håller sig inom 37,0 - 37,5 grader.
  3. Vid denna tidpunkt uppträder en torr eller våt hosta, brus eller väsen i lungorna.

  Den ackumulering av sputum i alveolerna och hosta leder till att patienten inte andas normalt. Syrefasthet och andfådd orsak:

  • huvudvärk;
  • trötthet och minskad koncentration
  • förlust av aptit, svaghet;
  • sömnstörningar, sömnlöshet eller sömnighet.

  Tillsammans med sputum, de döda hjälparcellerna och

  patogener. Utseendet av sputum och reflexhostning är tecken på immunsystemets aktivitet.

  När immunsystemet producerar antikroppar mot patogenen, förbättras tillståndet, andningen blir mer fri.

  1. Med en slumpmässig undersökning om en annan sjukdom.
  2. När förvärras.
  3. Postumt.

  Förstörelsen sker med feber upp till 40 grader, allvarlig förgiftning, riklig expektoration av grönt eller gult sputum. Patienten lider av wheezing i bröstet, sover inte bra och känns överväldigad. I detta tillstånd krävs sjukhusvård i lungvårdsavdelningen.

  Kronisk lunginflammation som komplikation av akut

  Om behandlingen av akut inflammation i lungorna inte utfördes enligt reglerna, behandlades patienten självständigt eller avslutades med läkemedlet före den föreskrivna tiden finns det risk för att sjukdomen blir en trög form. Vid kronisk lunginflammation uppträder exacerbationer:

  • vid rökning, inandning av rök, giftiga ämnen;
  • samtidigt som immunförsvaret reduceras på grund av en annan sjukdom;
  • under graviditeten
  • med blodförlust, med skador
  • som kroppen åldras.

  Det finns fall då patienter lider av akut lunginflammation i medelåldern, och utsätts för periodiska förvärringar av kronisk sjukdom fram till åldern.

  Om någon tid efter behandlingen med akut lunginflammation uppstår en hosta eller andfåddhet ska du kontakta din läkare. Endast på detta sätt kan sjukdomen elimineras helt.

  Återställnings prognos

  Behandlingsregimen varierar beroende på typ av patogen lunginflammation. Den mest populära patogen som orsakar skador på lungorna är pneumokocker. Gå sedan:

  • streptokocker och stafylokocker;
  • mykoplasma, legionella, klebsiella, klamydia;
  • cytomegalovirus, rinovirus, adenovirus och andra virus.

  Trög lunginflammation: orsaker, diagnos, behandling

  Förord ​​till artikeln. Trög lunginflammation är en akut form av lunginflammation. När denna form inträffar diagnostiseras ett litet vävnadsområde hos en patient. Baserat på denna funktion kallar läkare en sådan lunginflammation.

  • frossa;
  • feber;
  • torr hosta;
  • svag sputum;
  • smärta i bröstet;
  • generell svaghet och trötthet.

  skäl

  Trög lunginflammation är resultatet av komplikationer från akut respiratoriska infektioner, influensa,
  bronkit och trakeobronchitis. Fokal lunginflammation uppträder hos vuxna mycket oftare under epidemier av influensa och akut respiratorisk sjukdom. Influensavirus minskar immunitetens förmåga att bekämpa andra infektioner, vilket leder till utveckling av patogen mikroflora och virus i lungorna. Tecken på trög lunginflammation uppträder hos vuxna efter sjukdomar som:

  • kikhosta
  • mässling;
  • tyfusfeber;
  • purulent otitis media;
  • skrubbsår;
  • leverabscess;
  • peritonit;
  • andra sjukdomar i andningssystemet, sinnen, matsmältning.

  Staphylokock lunginflammation kännetecknas av förekomsten av abscesser och epilem i lungorna. Det finns två former av trög lunginflammation:

  1. Primär - kännetecknas av penetrering av patogener i bronkierna och utvecklingen av sjukdomen där.
  2. Sekundär lunginflammation är penetration av virus eller bakterier i lymfatiska och cirkulationssystemen.

  Bidragande faktorer

  Bronkial trög lunginflammation utvecklas hos vuxna med kroniska sjukdomar (diabetes, tumörer). Ökad känslighet för lunginflammation uppträder också hos patienter som genomgår mekaniskt trauma eller kirurgi.

  Exempelvis utvecklas fokal lunginflammation hos vuxna om de beror på
  frakturer i benen, skada på ryggmärgen under lång tid kvar i den bakre positionen.

  Låg lungventilation bidrar till utvecklingen av patogen flora. Som en följd av detta utvecklas trög lunginflammation som ett resultat av blockering av bronkierna, vilket bidrar till störningen av gasutbytet i lungvävnaderna hos den drabbade delen.

  Tecken på långsam lunginflammation

  Vid diagnos av en sjukdom är diagnosens början inte alltid möjlig att bestämma. Hos ungdomar 18-35 år har trög lunginflammation akuta symptom. Temperaturen stiger till 38-38,5 ° C. En stark och torr hosta uppträder, och patienten andas kraftigt, med andfåddhet.

  När du lyssnar på lungorna hör läkaren tydliga fina bubbliga raler. Om lunginflammation åtföljs av bronkit, hör läkaren torra raler under undersökningen.

  Bloddiagnos

  Vid analys av den hemologiska kompositionen är antalet leukocyter i blodet normalt, men degenerativa blodceller (neutrofiler) förekommer.

  Ett blodprov för viral lunginflammation har andra diagnostiska egenskaper. Symtom som en minskning av antalet leukocyter i blodet, en ökning av graden av koagulerbarhet på grund av en ökning av innehållet i fibrinogen och sialinsyror diagnostiserar viral fokal lunginflammation.

  För att eliminera den massiva infektionen av blod med bakterier, genomförs ett blodprov för antalet bakterier i laboratoriet.

  Röntgendiagnos

  Röntgenundersökning av lunginflammation med låg intensitet hos vuxna visar
  tydliga tecken på blackout, med flera tecken.

  Tecken på liten lunginflammation i röntgenbilden är antingen fuzzy darkening eller små förändringar i lungans mönster.

  Liknande symptom

  Långsam lunginflammation har liknande symtom med följande sjukdomar:

  • tuberkulos;
  • alveolär blodcancer
  • lunginfarkt;
  • lungans abscess.

  Funktioner av terapi

  Behandling av fokal lunginflammation hos vuxna börjar med antibiotikabehandling. Men antibiotika läkemedel ordineras av en läkare, efter en detaljerad undersökning av patienten genom en kombination av metoder. Patienten är ordinerad medicinering av sådana grupper som:

  1. Cefalosporiner.
  2. Penicillin grupp av läkemedel.
  3. Ftorhinalony.

  Läkemedel kan administreras inte bara genom intramuskulära injektioner eller med hjälp av intravenösa droppare, utan även genom lymfatiska kärl eller genom bronkierna direkt i inflammatorisk inriktning.

  Under den akuta perioden av sjukdomen ordineras patienter med behandling som syftar till infusionsavgiftning och antiinflammatorisk process. Om fokal lunginflammation är svår, föreskrivs patienten kortikosteroid läkemedel. För att rensa lungorna i sputum administreras bronkodilatorn och mukolytiska läkemedel intravenöst. Intramuskulärt injicerade vitaminer och läkemedel för att stimulera produktionen av antikroppar i blodet.

  Som beskrivits ovan har fokal lunginflammation en signifikant effekt på hjärtets arbete, stör hjärtrytmen och påskynda hjärtrytmen. För att normalisera hjärtets arbete, föreskriva glykosidiska läkemedel, diuretika.

  Efter en tvåveckors händelse för akut lunginflammation och normalisering av patientens tillstånd föreskrivs administrering av läkemedel (vitaminer och andra stärkande preparat) genom elektrofores.

  Prescribe en tio dagars massage på bröstet, som syftar till snabb separation, avlägsnande av sputum från lungorna och normalisering av de drabbade områdena i patientens lungor.

  Efter återhämtning rekommenderas patienter att ses av en pulmonolog för de kommande 6 månaderna.

  Flera recept för att stärka kroppen

  • Ett avkok av mörka russin. En matsked mörk russin finhackad, sedan hälls 0,5 liter varmt vatten och kokas över låg värme i ca 5-7 minuter. Därefter skall infusionen kylas till rumstemperatur och spänning. Använd en kopp om dagen (200-250 ml) hela dagen.
  • Fig i mjölk. Fem frukter av fikon hällde 0,5 liter varm mjölk. Infusionskok i 10 minuter vid låg värme. Konsumera 200-250 ml per dag.
  • Två matskedar av havre tillsätt 2 msk. skedar av russin. Blanda 1 liter varmt vatten. Blandningen placeras i ugnen tills fullständig avdunstning av vatten från tanken. En liten mängd honung läggs till i läkemedlet. Använd verktyget för en halv kopp 4 gånger om dagen.

  Symtom och behandling av lunginflammation med låg intensitet

  Trög lunginflammation är en inflammation som påverkar lungvävnaden, oftast fokal. Denna sjukdom uppträder i mild form och har inga uttalade symtom. Trög inflammation hänvisar till en speciell typ av lunginflammation. Olika virus och bakterier kan provocera sådan inflammation. Denna form anses vara den enklaste och har den mest fördelaktiga prognosen. Behandling av trög lunginflammation kan utföras på poliklinik även vid små barn.

  skäl

  Orsakerna till långsam lunginflammation är många. Oftast utvecklas inflammation som en sekundär infektion efter andningssjukdomar eller influensa, vilket var komplicerat av trakeobronchitis. Oftast diagnostiseras sjukdomen vid utbrott av influensa under hösten-vintern. Detta beror på det faktum att influensan kraftigt minskar immunsystemet och därför tränger patogen mikroflora lätt in i luftvägarna. På grund av detta är influensan ofta komplicerad av purulent otit, peritonit eller kikhosta.

  I nästan alla fall orsakas trög lunginflammation av pneumokocker. Brännvinkelinflammation kan vara primär eller sekundär. Det finns många predisponeringsfaktorer som kan påverka utvecklingen av patologi. Särskilt känslig för denna typ av lunginflammation är personer som lider av akuta eller kroniska systemiska sjukdomar, till exempel diabetes eller cancer.

  Det finns fall där trög lunginflammation utvecklas hos patienter med långtidsbortfall. Detta beror på nedsatt organventilation och stagnation. I det här fallet talar om stillastående form.

  Det är möjligt att misstänka denna sjukdom, om patienten under återhämtningsperioden har en kraftig temperaturökning har en hysterisk host uppträtt.

  Klinisk bild

  Ett kännetecken av denna sjukdom är att med det nästan aldrig ljusa symtom. Många av patienterna är helt omedvetna att de mot bakgrund av andningssjukdomar utvecklade fokal lunginflammation. bör uppmärksammas av den upprepade temperaturhöjningen under återhämtningsperioden, liksom en stark hosta. Om det finns ett sådant tillstånd är det nödvändigt att omedelbart kontakta en läkare. För att kunna göra den rätta diagnosen leder läkaren vanligtvis patienten till en röntgenstråle. Patienten bör förstå att om behandlingen inte startas i tid kan det finnas allvarliga komplikationer som avsevärt kommer att förvärra sjukdomen prognosen.

  Symptom på lunginflammation med låg intensitet hos vuxna och barn är något annorlunda. Hos barn, särskilt yngre, är en sådan sjukdom trög och mycket som en förkylning. Därför, för att entydigt säga att barnet började ha lunginflammation är helt enkelt omöjligt.

  Du måste vara uppmärksam på sådana karakteristiska tecken på trög lunginflammation som en ökning av temperaturen närmare natten. Vanligtvis förekommer barnet inte över 38 grader. Dessutom kan dessa symtom uppstå:

  • ont i halsen;
  • svår hosta och rinnande näsa;
  • svaghet;
  • andnöd som uppstår även i vila.

  Hos barn uppstår denna sjukdomsform på grund av återhämtning. Mot bakgrund av ett försvagat immunförsvar kan upprepad sjukdom framkalla olika komplikationer som kommer att vara svåra att behandla. Om diagnosen görs i rätt tid, kommer behandlingen av denna typ av lunginflammation inte att ta mer än två veckor.

  Ett tydligt symptom på trög lunginflammation hos barn i olika åldrar kan vara en hosta, som ökar på kvällen.

  Vid en vuxen kan sjukdomen börja mycket akut. Temperaturen i detta fall kan stiga till 39 grader och högre. Dessutom finns det andra tecken på denna sjukdom:

  • Torr hosta, med en liten mängd utsläpp av sputum.
  • Fever.
  • Överdriven svettning och svaghet.
  • Andnöd.
  • Takykardi.
  • Snabb andning.

  Svårighetsgraden av alla symptom beror på immunitetens tillstånd och den allmänna hälsan hos personen. Försvagade människor blir sjuka hårdare och återhämtar sig långsammare.

  Beroende på lokaliseringen av inflammatorisk process kan förändringar i röstet observeras. Om hjärtat är placerat i mitten, ändras ljudet av rösten. Om lungens spets påverkas, kommer heshet i röstet säkert att uppstå. Med nederlaget på andra områden i lungan observeras inte.

  Hos barn är denna form av lunginflammation ofta uppenbarad av lunskap och dålig aptit. Först när sjukdomen fortskrider, blir barnet trögt och sover mycket.

  diagnostik

  En erfaren läkare kan bara diagnostisera trög lunginflammation på grund av auskultation. När man lyssnar på patientens lungor kan man höra raler av varierande intensitet och ljud av pleural friktion. Andning av sådana patienter är alltid svår. För att klargöra diagnosen föreskriven röntgen eller beräknad tomografi. Den senare undersökningsmetoden gör det möjligt att bestämma till och med de minsta fokuserna på inflammation.

  Patienten måste skicka blod- och urintester. Detta är nödvändigt för att kunna bedöma kroppens allmänna tillstånd. Enligt indikatorn för ESR kan du bestämma hur stark den inflammatoriska processen sker i kroppen. I vissa fall föreskrivs bronkoskopi och ultraljud i pleurhålan.

  behandling

  Behandla flaccid lunginflammation med antibakteriella läkemedel. Om orsakssambandet till sjukdomen inte kan identifieras, ordineras systemiska läkemedel. Oftast föreskrivna läkemedel från gruppen penicilliner, cefalosporiner och fluokquinaloner. Varaktigheten av sådan behandling måste vara minst 10 dagar. Antibiotika ordineras ofta inte i tabletter, men i lösningar för intravenös och intramuskulär administrering.

  Förutom antibiotika används vid behandling av trög lunginflammation läkemedel av sådana grupper:

  • Antiinflammatoriska läkemedel.
  • Antipyretiska läkemedel.
  • Mucolytics och expectorant droger.
  • Kortikosteroider ordineras i särskilt allvarliga fall.
  • Vitaminer.
  • Immunmodulerande medel.

  Om organismens berusning starkt uttrycks kan avgiftningsterapi tillämpas. För hjärtproblem är hjärtmediciner förskrivna.

  Efter slutet av sjukdoms akuta skede föreskrivs en bröstmassage och fysioterapeutiska procedurer.

  Vad man inte ska göra under behandlingen

  Många försöker länge att behandla trög lunginflammation på egen hand, utan att tillgripa en doktors tjänster. Detta kan inte göras, eftersom sjukdomen kan vara mycket komplicerad av andra patologier, och i det här fallet kommer tiden för behandling att vara en storleksordning längre.

  Det är inte nödvändigt att sätta senapplaster under den akuta perioden av sjukdomen, och även att besöka ett bad eller en bastu, med tanke på att när kroppen värms upp, kommer sjukdomen snabbt att passera. Patientens tillstånd i detta fall kan förvärras väldigt, och om det finns kroniska patologier i hjärtat, kan sådan uppvärmning i allmänhet sluta mycket ledsen.

  Det är möjligt att sätta senapplaster endast under den tid då temperaturen inte stiger. Denna procedur måste överenskommas med läkaren.

  Patienten måste följa sängstöd. Det är strängt förbjudet att bära sjukdomen på fötterna, och särskilt för att gå till jobbet.

  Om behandlingen av trög lunginflammation påbörjas i tid och utförs i sin helhet, är prognosen mycket bra. Full återhämtning observeras efter 2 veckor och sjukdomen är inte längre påminner om sig själv. Antibiotika måste vara involverade i behandlingen, med undantag för endast de fall då sjukdomen orsakas av virus.