Utvecklingen av komplikationer vid bronkial astma

Komplikationer av bronchial astma är nästan omöjliga med korrekt behandling. Detta underlättas endast genom otillräckliga genomförande av terapeutiska åtgärder.

Som regel ger lungsystemet syre till kroppen, vilket tar bort oönskade toxiner på utsidan. I fallet då det misslyckas - är det garanterat att leda till kränkningen av alla organ och andningsorganet som helhet. I detta fall kan patienten avsevärt minska livslängden och livskvaliteten.

Graden av exacerbationer av astma

Komplikationer av sjukdomen är indelade i 2 grupper:

1. Lunggrupp

 • Dessa inkluderar astmatisk status;
 • akut andningssvikt hos vuxna patienter och särskilt hos barn
 • utveckling av lunginflammation
 • Förekomsten av spontan pneumothorax;
 • utveckling av lungatelaktas;
 • emfysem;
 • förekomsten av kronisk obstruktiv bronkit.

2. Extrapulmonary

 • denna grupp kan inkludera hjärtsvikt
 • metaboliska störningar;
 • akuta och kroniska sjukdomar i hjärnaktivitet etc.

Otillräcklig behandling mot astma hjälper till att begränsa bronkiets förmåga att expandera, vilket leder till olika komplikationer, bland vilka obstruktiva lungsjukdomar oftast observeras. Relevansen av att analysera astmans egenskaper och dess svårighetsgrad beror direkt på patienten. Med sin exakta överensstämmelse är möjligheten att utveckla negativa konsekvenser minimal.

Sannolika komplikationer av sjukdomen

De vanligaste komplikationerna är:

Utveckling av astmatisk status

Denna komplikation klassificeras som en plötslig attack, åtföljd av kraftig kvävning och spasmer i luftvägarna. Dessa symtom bidrar till en ökning av andningsfel. Samtidigt kan en attack av astmatisk status inte stoppas med hjälp av konventionella droger. Statusen stannar mer än 30 minuter och ökar som regel gradvis.

I det första skedet kan patienten kontrollera sitt tillstånd och försöka kompensera för attacken med vanliga droger. Nästa steg kännetecknas av känslomässig utmattning, när den åtföljs av nervösa nedbrytningar och olämpligt beteende med full bevarande av medvetandet. Den svåraste anses vara den tredje etappen, då patienten kan ha kramper och förlust av medvetande.

I det här fallet krävs omedelbar behandling och ofta akut inhalation. Grunderna för akuta åtgärder är användningen av hormonbehandling, användning av kortikosteroidläkemedel, utnämning av loopdiuretika, samt Eufillina och sputumdroger. I den tredje etappen av attacken föreskrivs konstgjord andning.

Utveckling av akut andningssvikt

Denna komplikation utvecklas med en signifikant brist på syre och uppenbaras av snabb grundad andning, rädsla för död, smärtsam hosta och ökande kvävning. Denna komplikation är ganska farlig och utgör ett direkt hot mot patientens liv. Därför behövs akutvård.

Nödbehandling omfattar ett antal av följande aktiviteter:

 • utförande av artificiell lungventilation
 • administrering av glukokortikosteroider
 • intravenös eller intramuskulär administrering av diuretika;
 • behandling med Euphylline;
 • orala bronkodilatatorer.

I regel observeras en särskild hållning under en attack: med händerna vilande på en hård yta (bakom stolen, sängen, etc.) för att lindra trycket på andningsorganen.

lunginflammation

Lunginflammation kännetecknas av utvecklingen av inflammationsprocessen i lungsystemet, vilket är störst hos barn. Dessutom bidrar astmatiska sjukdomar till brott mot utflödet av seröst innehåll, vilket framkallar en stillastående process i lungsystemet, komplicerar det med tillsats av sekundära infektioner.

Samtidigt påverkar patogen mikroflora negativ inflammerad lungvävnad, vilket påverkar den 50% snabbare än en frisk person. Behandling av lunginflammation kräver omedelbar åtgärd med obligatorisk utnämning av en behandling med antibiotika, mukolytika och bronkodilatatorer. Terapeutiska åtgärder bör utföras endast på ett sjukhus.

Pneumothorax (spontan)

Detta tillstånd uppstår när lungvävnaden sönderbryts, varigenom skillnaden mellan trycket i pleura bidrar till luftintaget som ackumuleras och klämmer på lungområdet. I detta fall är patienten orolig för akut smärta, svår andnöd, brist på syre. Pneumothorax är ett nödläge, vars utveckling kräver kirurgisk behandling med avlägsnande av gasackumuleringar från pleura och efterföljande lungförslutning.

atelektas

Denna form av komplikation observeras under obstruktionen av bronkitviskösa och tjocka sputum. Lungan, där de blockerade bronkierna är belägna, faller kraftigt och kollaps kan uppstå. De kliniska symtomen på atelektas växer snabbt: i det inledande skedet noteras en frekvent grundad andning, och sedan utvecklas en allvarlig astmatisk attack med kvävning. Om du misslyckas med att ge vård av hög kvalitet, kan patienten dö. Terapeutiska åtgärder inkluderar utnämning av Etimizol, antibiotikabehandling, hormoner, bronkodilatatorer och bronkokinetik. Deras utnämning utförs endast med deltagande läkare. Dessutom är det viktigt att förebyggandet genomförs i rätt tid.

emfysem

Denna komplikation kännetecknas av utvecklingen av en patologisk process i lungsystemet, vilket ökar gradvis. Emphysema uppträder oftast hos kroniska patienter som har fått delbehandling i flera år. Samtidigt ökar luftens lunghetighet, och kroppen lider av en minimal tillförsel av syre till luftvägarna. Som ett resultat är alveolerna föremål för irreversibla förändringar i väggarna. Emphysema är obotligt, men det är ganska möjligt att kontrollera det, hålla det i latent tillstånd, vilket kan främjas av tidigt förebyggande.

Hjärtsvikt

Denna komplikation som ett resultat av astmatiska sjukdomar upptar en av de ledande ställena bland vuxna patienter och är ganska sällsynt hos barn. Detta är ganska förståeligt, eftersom syre är nödvändigt för alla organ och system i människokroppen, och det reduceras drastiskt under en astmatisk attack.

Som ett resultat uppstår dystrofa förändringar i hjärtmuskeln och bildandet av ett "lung" -hjärta (ett förstorat hjärta som inte kan pumpa den önskade blodmängden, vilket leder till en kraftig blodtryckssänkning). Fel i hjärtmuskeln kan resultera i komplett hjärtstillestånd, arytmier och ofta kan astmaanfall leda till hjärtinfarkt. Ibland kan hjärtats muskel påverkas som ett resultat av att ta adrenomimetika, som används för att behandla astmaattacker.

Kronisk obstruktiv bronkit

Denna komplikation utvecklas som en följd av nedsatt luftbyte, vilket orsakade irreversibla processer i bronkialmembranen. Slimhinniga bronkialväggar är i regel i edematöst tillstånd och efter en viss tid bildar de en förtjockning som hindrar luft från att komma in i andningsorganen. Som en följd av detta uppstår kongestiva processer, vilket försvårar de kliniska symptomen. Med utvecklingen av sådana symptom är terapeutiska åtgärder ineffektiva. De pågående förändringarna i kroppen anses vara irreversibla, därför rekommenderas att endast symptomatisk behandling utförs.

Andra komplikationer

Mot bakgrund av utvecklingen av bronkopulmonala symptom är patologiska förändringar i patientens kropp möjliga. De bör beaktas när en specifik behandling är föreskriven, eftersom exempelvis ett ökat intra-abdominalt tryck under en astmatisk attack kan ge upphov till en membranbrist (inguinal) bråck samt bristande inre organ.

Som ett resultat av sjukdomen kan komplikationer förekomma i mag-tarmkanalen, direkt beroende på glukokortikosteroider. Deras biverkningar har negativ inverkan på de slemhinniga magsmembran som provocerar sår och erosiv gastrit. I de mest allvarliga fallen är perforerade sår möjligt, tillsammans med inre blödning, vars konsekvenser är ganska allvarliga. Därför krävs behandling strikt under överinseende av en läkare.

Negativa följder inkluderar metaboliska störningar, som kan störa organismens arbete som helhet. Till exempel kan en minskning av kalium leda till hjärtstopp som ett resultat av hypercapnia (en ökad koncentration av koldioxid i kroppen).

Hos vuxna patienter förekommer ganska ofta en stroke (akut cerebrovaskulär olycka), eftersom hjärnceller är särskilt känsliga för syrebrist. Vidare är det hos vuxna som ett resultat av mikrocirkulationssjukdomar utveckling av respiratorisk encefalopati möjlig, eftersom en ofta återkommande astmatisk attack kan åtföljas av irreversibla processer i patientens mentala tillstånd.

Det bör noteras att astma kräver ett speciellt tillvägagångssätt för att undvika eventuella negativa komplikationer. Dessutom är förebyggandet av sjukdomen viktigt. Med hjälp kan du avsevärt minska de möjliga komplikationerna.

ARTIKEL ÄR I RUBRIK - sjukdomar, astma.

Komplikationer av bronchial astma och deras konsekvenser

Bronkial astma är en kronisk sjukdom med inflammatorisk och allergisk natur. Det börjar i flera fall i barndomen och tenderar att utvecklas och försämras. Komplikationer av astma kan vara akuta och kroniska. Den långa sjukdomsförloppet med allvarligt andningssvikt leder till patologi i lungorna och hjärt-kärlsystemet. Detta försämrar patienternas livskvalitet avsevärt och begränsar deras fysiska och mentala arbete.

Ursprungligen trodde man att bronchial astma är en uteslutande allergisk sjukdom. Nya studier har visat rollen som en hel grupp faktorer som bidrar till förekomsten av patologi. Dessa inkluderar:

 • Allergens, de orsakar oftast utvecklingen av sjukdomen - damm, mat, pollen av växter, svampar, kvalster, djurhår, mänskligt hår etc.
 • Några farmakologiska droger - särskilt gruppen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel. Bronkospasmen orsakad av dessa läkemedel kallas "aspirin astma". Betablockerare, sulfonamider och vissa färgämnen kan också prova förekomsten av sjukdomen.
 • De faktorer som ökar känsligheten av bronkialträet, inbegriper miljötillståndet och klimatförhållandena - luftförorening från industriavfall, avgaser, förkylning.
 • Många kemikalier är också orsaker till astma. Dessa inkluderar trästoft, salter av tungmetaller (krom, nickel, platina).
 • Virala infektioner - respiratorisk syncytialvirus, influensa och parainfluensa är utlösningsmekanismerna för utveckling av astma.
 • Övning, stressiga situationer och rökning.

Mekanismen för förekomsten av en attack av bronkial astma

Enligt den ideologiska faktorn särskiljs infektionsberoende och atopiska former av bronchial astma. I den första typen är den främsta orsaken till sjukdomen en viral infektion som skadar bronkial slemhinna och sensibiliserar sensoriska receptorer. Verkan av irriterande ämnen i den inandade luften leder till en minskning av bronkiets muskelvägg, vilket orsakar bronkospasm.

Den atopiska formen av sjukdomen involverar påverkan av ett specifikt allergen på kroppen följt av utvecklingen av symtom på sjukdomen.

Enligt svårighetsgraden av dessa typer av patologi:

 • Intermittent eller episodisk astma. Kännetecknas av utvecklingen av kortvariga symptom som uppträder mindre än en gång i veckan. Nattattacker förekommer mindre än 2 gånger i månaden, och det finns inga tecken mellan exacerbationer.
 • Lätt ihållande flöde. Exacerbationer förekommer mer än 2 gånger på 7 dagar med attacker på natten oftare 2 gånger per månad.
 • Persistent astma med måttlig svårighetsgrad. Lider attacker sker varje dag, det finns en begränsning av fysisk aktivitet och sömn. På natten uppstår anfall oftare 1 gång per vecka. Patienterna tvingas ta dagliga bronkodilatorer (Salbutamol, Ventolin) för att lindra en attack.
 • Hållbar astma. Exacerbations uppträder hela dagen. Symtom på andningsfel är ständigt närvarande. På natten inträffar en eller flera anfall. Patienter utvecklar en kraftig minskning av fysisk aktivitet.

Förloppet av bronkial astma karakteriseras av allvaret av varje attack och av deras antal under en viss tidsperiod. Förstärkning kännetecknas av följande symtom:

 • Andningsfel i form av expiratorisk dyspné (utandning är svår);
 • hosta, med eller utan svårt att separera klart sputum;
 • väsen som kan höras även från avstånd.

Tvingad position hos en patient under en attack av bronkial astma

Beslag utvecklar oftast på kvällen eller på natten. I atopisk astma uppstår en period av prekursorer i form av allergisk rinit, konjunktivit eller faryngit. Dessa symtom uppträder efter kontakt med kroppen med allergenet. Då börjar patienterna uppleva en känsla av tryck i bröstet, en torr host uppträder. På grund av andningssvårigheter tar patienten sittande och vilar på sina knän eller sängar. Detta är en karakteristisk tvångshållning för en attack av bronkial astma. Det är i denna position att hjälpmusklerna är involverade i utandningsprocessen, vilket gör det lättare för patienter att andas.

Efter slutet av attacken uppträder ett tjockt transparent sputum. Förloppet av bronkial astma beror också på den ålder då patologin började. Hos barn som har blivit sjuk i tidig ålder uppstår spontan eftergift i ungdomar. När du växer upp kan astma dock återvända och gå i vågor eller ha en tendens till progression.

Det finns akuta och kroniska komplikationer av bronkial astma. Den första är astmatisk status och sluten pneumotorax. Astmatisk status präglas av en lång attack av expiratorisk dyspné, som inte lindras av inhalerade bronkodilatorer. På grund av allvarlig bronkial obstruktion med tjock slem ökar andningsfel, kan en person helt enkelt kväva. Attacken avlägsnas inte beta2-adrenerga läkemedel på grund av bildandet av resistens mot dessa läkemedel.

Ofta i förekomsten av denna komplikation är patienterna själva skyldiga, vilka, utan att vänta på effekten av den första inandningen, tillämpar följande doser av läkemedlet. En egenskap hos beta2-adrenerg metabolism är att deras mellanproduktsförfallande produkter har motsatt effekt - i stället för att stimulera receptorerna som blockerar dem. Den efterföljande dosen av medicinering kan inte påverka den blockerade receptorn, varför resistens utvecklas. Ju fler inandningar patienten gör, desto längre blir effekten och kvävningen förvärras.

Om patienterna själva avbryter grundterapin med inhalerade glukokortikoider, orsakar nästa kontakt med allergenet en starkare attack med utvecklingen av astmatisk status.

Under patologin finns flera steg:

 1. 1. Först. Detta är det stadium där bildandet av resistens mot bronkodilatatorer uppträder, och deras efterföljande införande förvärrar endast patientens tillstånd. Slemmen upphör att avgå, attacken varar mer än 12 timmar.
 2. 2. Den andra etappen eller "dum lung". Bronkialträdets dräneringsfunktion störs ännu mer, och tjock slem ackumuleras i bronkierna, vilket inte tillåter luft att passera genom. När man lyssnar på ett fonendoskop skiljer sig inte andnings ljud, utvecklar patienter ett syndrom av andningssvikt, blodets gaskomposition förändras och patientens allmänna tillstånd karakteriseras som extremt allvarligt. Han blir blå i färg, blir täckt med klibbig svett, hans hjärtslag snabbar till 120 slag per minut.
 3. 3. Den tredje etappen, eller "astmatisk koma". På grund av en kraftig kränkning av gaskompositionen uppstår allvarliga patologer från centrala nervsystemet, medvetenheten lider tills koma utvecklas.

Spontan pneumotorax till vänster

Akuta komplikationer innefattar spontan pneumotorax, där luften inte kan komma från lungvävnaden på grund av bronkiell obstruktion, och alltför stort tryck bidrar till dess genombrott i pleurhålan. Den inspiratoriska föreningen med expiratorisk dyspné, patienten känner en skarp smärta i bröstet, och tecken på andningssvikt ökar snabbt.

Akuta komplikationer av bronchial astma kräver omedelbar sjukhusvistelse av patienter på ett sjukhus för akutvård.

Kroniska lungkomplikationer inkluderar emfysem. Det utvecklas med en långvarig progressiv kurs av sjukdomen med kraftigt nedsatt bronkialdräneringsfunktion. En stor mängd luftrester i lungvävnaden, varje efterföljande del ökar trycket i alveolerna och bidrar till att de sträcker sig, och senare - till rupturen i den interalveolära septaen. Som ett resultat blir lungorna pneumatiserade och svullna, normala gasutbyten förekommer inte, patienter utvecklar kronisk andningsfel. De mer delar av orgelet som påverkas, desto svårare manifestationer av denna komplikation. Särskilt ofta är emfysem detekterat hos äldre människor som lider av astma under hela livet, eftersom utvecklingen kräver mycket tid.

Extrapulmonala komplikationer av astma innefattar bildandet av hjärtsvikt med bildandet av lunghjärtat. Hypertrofi av myokardiet i den högra organsektionen uppträder. Patienter lider av andfåddhet, smärta i hjärtat, svullnad i nedre extremiteterna, fingrarna i fingrarna tjocknar och nagelplattan tar form av klockglas. Hos sådana patienter minskas fysisk aktivitet avsevärt och det finns uttalade tecken på andningssvikt. Huden är blek eller cyanotisk, patienterna är tunna, har lågt blodtryck och hjärtklappningar.

Hos barn kan akut hjärtsvikt vara en komplikation av bronkial astma. Det kännetecknas av en snabb försämring av barnets allmänna tillstånd, uppkomsten av cyanos, ödem, blodtrycksfall, svag puls och takykardi. Situationen kräver omedelbar återupplivning.

Barn med svår astma kan utveckla lungatelektas. Det uppstår på grund av bronkial obstruktion med tjock sputum och manifesterar sig oftast i tidigt eller förskoleår. Barnet klagar på en våt hosta, smärta i buken och bröstet, han har cyanos, en hälften av bröstet börjar ligga bakom i andningsandelen från den andra. En noggrann diagnos är endast möjlig med hjälp av röntgenundersökning.

För barn under en attack är utseendet på neurologiska störningar i form av huvudvärk, allvarlig svaghet typisk och ytterligare neuroser utvecklas, vilka kännetecknas av ångest, rädsla, irritabilitet, panikattacker etc.

Barn som har diagnostiserats med bronkial astma vid yngre ålder kan utveckla bröstdeformitet - det blir fatformigt på grund av överdriven svullnad i lungvävnaden.

Komplikationer som uppträder hos vuxna kan också förekomma hos minderåriga men med större frekvens.

Grunden för förebyggande är att uppnå kontroll över sjukdomsförloppet, utnämning av adekvat terapi och överensstämmelse med reglerna för användning av droger. Dessa principer tillåter i de flesta fall att undvika utveckling av komplikationer.

Allmän förebyggande omfattar:

 • uteslutning av kontakt med allergenet;
 • rökavbrott
 • eliminering av stress
 • utföra våtrengöring i rum för avlägsnande av damm;
 • brist på husdjur med allergier mot ullen;
 • överensstämmelse med reglerna för hälsosam kost
 • eliminering av användningen av deodoranter och luftfräschare;
 • begränsa användningen av icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (särskilt aspirin);
 • förbättring av den ekologiska situationen (om möjligt måste du flytta till en ny bostad)
 • snabb behandling av akuta respiratoriska virusinfektioner;
 • Passagen av spa behandling i berg eller havsområden.

Läkare försöker först identifiera orsaken till astma. Om det är möjligt att etablera ett allergen, visas patienten fullständigt uteslutande av kontakt med honom. Endast i det här fallet kan du stoppa progressionen och eliminera symtomen på sjukdomen. Det är emellertid ofta omöjligt att identifiera källa till allergier, så patienterna ordineras behandling som påverkar sjukdomsmekanismen.

Huvudmålet med läkemedelsterapi är att uppnå långsiktig eftergift, fullständig kontroll över attacker och förbättra patienternas livskvalitet.

Drogbehandling är indelad i två stora grupper:

För basterapi används följande grupper av läkemedel:

 • Inandade glukokortikoider. De används för behandling och kontroll av astma. Använd droger som beclametason, budesonid, flutikason.
 • Systemiska glukokortikosteroider används vid allvarlig bronkialastma. Behandlingsförloppet med dessa läkemedel bör vara begränsat och kortlivat, eftersom biverkningar kan uppstå.
 • Beta2-adrenomimetiki - Formoterol och Fenoterol. Dessa är läkemedel av långvarig verkan, de används som en extra terapi till glukokortikoider, när de inte har den önskade effekten.
 • Cramons - en grupp agenter vars syfte är att förhindra frisättning av histamin och eliminering av den allergiska komponenten i attacken. Representanten för denna grupp är läkemedlet Intal. Det finns tillgängligt i kapslar för inandning.
 • Metylxantiner - Theofyllin, Eufillin, Neofillin. De har en bronkodilatoreffekt på grund av avkoppling av de släta musklerna i bronchialväggen. På grund av uttalade biverkningar används sällan nog, främst - för att lindra akuta attacker.

Som en grundläggande terapi hos barn används ofta droger från gruppen av leukotrienreceptorantagonister. De finns i form av tuggbara tabletter, har en bra effekt, förhindrar utvecklingen av astmaattacker, de kan hjälpa till att kontrollera sjukdomen. Representanter för gruppen är Montelukast och Zafirlukast.

Symtomatisk behandling innefattar användning av läkemedel som eliminerar bronkospasmans attack:

 • Beta2-adrenomimetika kortverkande - Salbutamol, Ventolin.
 • Cholinolytika - påverkar bronkiets muskelceller och eliminerar bronkospasm, som ofta ingår i de kombinerade drogerna. Representanten är ipratropiumbromid.

För behandling av astmatisk status används först och främst intravenös administrering av stora doser kortikosteroider - Dexametason eller Prednisolon. Om effekten inte är tillräcklig, tillsätt en lösning av efedrin eller adrenalin. Eufillin administreras också intravenöst. För att normalisera blodgaskompositionen droppas en lösning av glukos, natriumbikarbonat och rheopoliglukin. Om terapin är ineffektiv och andra etappen av astmatisk status uppstår, börja artificiell andning.

Behandling av kroniska komplikationer är att uppnå kontroll över bronkial astma och stoppa sjukdomsprogressionen. Endast på detta sätt är det möjligt att undvika allvarliga konsekvenser och förbättra patientens livskvalitet.

Och lite om hemligheterna.

Historien om en av våra läsare Irina Volodina:

Mina ögon var särskilt frustrerande, omgivna av stora rynkor plus mörka cirklar och svullnad. Hur man tar bort rynkor och påsar helt under ögonen? Hur man klarar av svullnad och rodnad? Men inget är så gammal eller ung man som hans ögon.

Men hur man föryngrar dem? Plastikkirurgi? Jag erkände - inte mindre än 5 tusen dollar. Hårdvara förfaranden - fotorejuvenation, gas-flytande pilling, radioliftning, laser ansiktslyftning? Lite mer överkomligt - kursen är 1,5-2 tusen dollar. Och när ska du hitta hela tiden? Ja, och fortfarande dyrt. Speciellt nu. Därför valde jag för mig själv ett annat sätt.

Bronkial astma

Bronkial astma är en kronisk icke-infektionssjukdom i andningsorganen av inflammatorisk natur. Kroniska inflammatoriska processer i andningsorganen leder till hyperaktivitet, vilket resulterar i att vid kontakt med allergener eller irriterande bronkialobstruktion omedelbart utvecklas, vilket begränsar luftflödet och orsakar kvävning. En attack av bronkial astma utvecklas ofta efter föregångare och kännetecknas av ett kort, skarpt andetag och en högljudd lång utandning. Vanligtvis åtföljs det av hosta med en viskös sputum och höga whistling rales. Bronkial astma kan leda till utveckling av emfysem och lunghjärtatsjukdom, förekomsten av astmatisk status.

Bronkial astma

Under de senaste två decennierna har incidensen av bronchial astma ökat, och idag finns det cirka 300 miljoner människor i världen som lider av det. Detta är en av de vanligaste kroniska sjukdomarna som alla människor påverkas, oavsett kön och ålder. Dödlighet bland patienter med bronkial astma är ganska hög. Det faktum att förekomsten av bronkialastma hos barn ständigt växer under de senaste tjugo åren, gör bronkial astma inte bara en sjukdom utan ett socialt problem, mot vilket krafterna styrs.

Bronkial astma är en kronisk icke-infektionssjukdom i andningsorganen av inflammatorisk natur. Kroniska inflammatoriska processer i andningsorganen leder till hyperaktivitet, vilket resulterar i att vid kontakt med allergener eller irriterande bronkialobstruktion omedelbart utvecklas, vilket begränsar luftflödet och orsakar kvävning.

Astmaanfall observeras med olika frekvenser, men även i remisssteget kvarstår inflammationsprocessen i luftvägarna. Kärnan i kränkningen av luftflödet, med bronkial astma, följande komponenter:

 • luftvägsobstruktion på grund av spasmer av smarta muskler i bronkierna eller på grund av svullnad i deras slemhinnor.
 • bronkial ocklusion med utsöndringen av de submucösa körtlarna i luftvägarna på grund av deras hyperfunktion.
 • ersättning av bronkiens muskelvävnad genom bindemedlet under en lång tid av sjukdomen, på grund av vilken det finns sklerotiska förändringar i bronkiets vägg.

Trots komplexiteten svarar bronkialastma bra för behandling, tack vare vilken uthållig och långvarig remission kan uppnås. Kontinuerlig kontroll över hans tillstånd gör det möjligt för patienterna att helt förhindra uppkomsten av kvävningsattacker, minska eller eliminera användningen av droger för att lindra attacker och också leda en aktiv livsstil. Detta hjälper till att upprätthålla lungfunktionen och eliminera risken för komplikationer.

Den farligaste utfällningsfaktorn för astmautveckling är exogena allergener, laboratorietester som bekräftar hög känslighet hos patienter med astma och hos personer som är i riskzonen.

De vanligaste allergenerna är hushållsallergener - hem- och bokstoft, mat för akvariefisk och djurdander, allergener av vegetabiliskt ursprung och livsmedelallergener, som också kallas näringsrika. Hos 20-40% av patienterna med bronkial astma detekteras en liknande reaktion på droger, och i 2% är sjukdomen beroende av arbete i farlig produktion eller till exempel i parfymaffärer.

Smittsamma faktorer är också en viktig länk i patogenesen av bronchial astma, eftersom mikroorganismer, deras metaboliska produkter, kan fungera som allergener, vilket orsakar sensibilisering av kroppen. Dessutom ständig kontakt med infektionen stöder inflammatorisk process av bronkialträdet i den aktiva fasen, vilket minskar kroppens känslighet mot exogena allergener.

De så kallade haptena allergenerna, det vill säga icke-proteinstrukturallergener, som kommer in i människokroppen och binder den med proteiner provocerar också allergiska attacker och ökar sannolikheten för astma. Faktorer som hypotermi, belastad ärftlighet och stressiga tillstånd upptar också en av de viktigaste platserna i astmaets etiologi.

Grunden för förändringar i bronkierna är sensibilisering av kroppen när antikroppar produceras under allergiska reaktioner av omedelbar typ som förekommer i form av anafylaxi, och vid återkommande möte med ett allergen uppstår en omedelbar frisättning av histamin vilket leder till bronkial slemhinnans svullnad och hypersekretion av körtlarna. Immunkomplexa allergiska reaktioner och reaktioner med fördröjd känslighet fortsätter på ett liknande sätt, men med mindre uttalade symtom. En ökad mängd kalciumjoner i humant blod har nyligen också ansetts vara en predisponeringsfaktor, eftersom ett överskott av kalcium kan prova spasmer, inklusive spasmer i bronkiernas muskler.

I den obducentiska obduktionsstudien av den avlidna vid en kvävningsattack finns en fullständig eller partiell obstruktion av bronkierna med viskös tjock slem och emfysematös expansion av lungorna på grund av svårigheter vid utandning. Mikroskopi av vävnader har ofta en liknande bild - det är ett förtjockat muskelskikt, hypertrofierade bronkialkörtlar, infiltrativa väggar i bronkierna med desquamation av epitelet.

Klassificering av bronkial astma

 • allergisk bronkial astma
 • astma icke-allergisk
 • blandad astma
 • bronkial astma, ospecificerad

Av allvarlighetsgrad:

 • intermittent, är att episodisk
 • ihållande mild svårighetsgrad
 • ihållande måttlig svårighetsgrad
 • ihållande svår
 • exacerbation
 • eftergift
 • instabil remission
 • stabil remission

Med kontrollnivå:

 • kontrollerad
 • delvis kontrollerad
 • okontrollerad

Det vill säga, diagnosen av en patient med astma innehåller alla ovanstående egenskaper. Till exempel "Bronkial astma av icke-allergiskt ursprung, intermittent, kontrollerat, i ett stadium av stabil remission".

Symptom på bronkial astma

Astmaanfall i bronkial astma är indelad i tre perioder: prekursorer, höjdperioden och perioden för omvänd utveckling. Perioden av prekursorer är mest uttalad hos patienter med astmainfektiös allergisk natur, det manifesteras av vasomotoriska reaktioner från organen i nasofarynxen (riklig vattendropp, oavbruten nysning). Den andra perioden (det kan börja plötsligt) kännetecknas av en känsla av täthet i bröstet, vilket inte tillåter andning fritt. Inhalationen blir skarp och kort och andas ut, tvärtom, är lång och högljudd. Andning är åtföljd av högljudda wheezes, hosta med ett visköst, svårt expectorant sputum framträder, vilket gör andningsrytmisk.

Under en attack tvingas patientens position, vanligtvis försöker han ta sittande läge med kroppen lutad framåt och hitta en punkt av stöd eller vila med armbågarna på knäna. Ansiktet blir puffigt, och vid utandning svullnar nackvenerna. Beroende på angreppens allvarlighetsgrad kan du observera musklernas medverkan, vilket hjälper till att övervinna motståndet på andan.

Under perkussion är ljudet klart boxat på grund av lungernas hyperluft, rörligheten för lungorna är starkt begränsad och deras gränser förskjuts. Auskultation av lungorna lyssnar på vesikulär andning, försvagad med långvarig utandning och med ett stort antal torrväsande. På grund av ökningen i lungvolymen minskar hjärtpunktens absoluta dugghet, mjuka hjärteljud med en andra ton accent över lungartären.

Under perioden med omvänd utveckling börjar en gradvis sputumavladdning, antalet wheezar minskar, och kvävningsangreppet minskar gradvis bort.

Manifestationer där du kan misstänka närvaron av bronchial astma.

 • höghöjd whistling wheezing vid utandning, särskilt hos barn.
 • upprepade episoder av wheezing, andningssvårigheter, täthet i bröstet och hosta, värre på natten.
 • säsongssituationen av försämring av hälsan i andningsorganen
 • Förekomsten av eksem, allergiska sjukdomar i historien.
 • försämring eller förekomst av symtom vid kontakt med allergener, medicinering, kontakt med rök, med plötsliga förändringar i omgivande temperatur, akut respiratoriska infektioner, fysisk ansträngning och känslomässig stress.
 • täta förkylningar "går ner" i nedre luftvägarna.
 • förbättring efter att ha tagit antihistaminer och anti-astma läkemedel.

Komplikationer av bronchial astma

Beroende på svårighetsgraden och intensiteten hos astmaattacker kan bronchial astma vara komplicerad av emfysem och tillsatsen av sekundär kardiopulmonell insufficiens. Överdosering av beta-adrenostimulyatorov eller en snabb minskning av dosen av glukokortikosteroider samt kontakt med en stor dos av allergenet kan leda till astmatisk status när astmaattacker går efter varandra och det är nästan omöjligt att sluta. Astmatisk status kan vara dödlig.

Diagnos av bronchial astma

Diagnosen görs vanligtvis av en pulmonologist på grundval av klagomål och förekomsten av karakteristiska symtom. Alla andra forskningsmetoder syftar till att bestämma svårighetsgraden och etiologin av sjukdomen.

Spirometri. Det bidrar till att bedöma graden av bronkial obstruktion, klargöra variabiliteten och reversibiliteten av obstruktion, samt bekräfta diagnosen. Med BA ökar tvungen utandning efter inandning med en bronkodilator i 1 sekund med 12% (200 ml) eller mer. Men för mer exakt information bör spirometri utföras flera gånger.

Färgflödesmätning eller mätning av topp expiratorisk aktivitet (PSV) gör att du kan övervaka patientens tillstånd, jämföra prestanda med tidigare erhållen. Ökningen i PSV efter inandning av bronkodilatatorer med 20% eller mer från PSV före inandning indikerar tydligt förekomsten av bronkial astma.

Ytterligare diagnostik innefattar test med allergener, en bedömning av blodgaskompositionen, EKG, bronkoskopi och lungens radiografi.

Laboratorieblodprov är viktiga för att bekräfta den allergiska karaktären hos bronchial astma, liksom för att övervaka effekten av behandlingen.

 • slutföra blodräkningen. Eosinofili och en liten ökning av ESR under perioden av exacerbation.
 • generell sputumanalys. Mikroskopi i sputum kan upptäcka ett stort antal eosinofiler, Charcot-Leiden-kristaller (briljanta transparenta kristaller bildade efter eosinofilförstöring och ha formen av rhombus eller oktaedra), Kurshman-helix (bildad på grund av små spastiska sammandragningar av bronkierna och ser ut som transparenta slemgjutor) spiraler). Neutrala leukocyter kan detekteras hos patienter med infektionsberoende bronkialastma vid en aktiv inflammatorisk process. Frigörelsen av kreolska kroppar under en attack noteras också - det här är avrundade formationer som består av epitelceller.
 • Biokemisk analys av blod är inte den huvudsakliga diagnostiska metoden, eftersom förändringarna är av generell karaktär och liknande studier utsetts för att övervaka patientens tillstånd under förvärringen.
 • studie av immunförsvaret. I bronchial astma minskar antalet och aktiviteten hos T-suppressorer kraftigt, och antalet immunglobuliner i blodet ökar. Användning av test för att bestämma antalet immunoglobuliner E är viktigt om det inte går att genomföra allergologiska test.

Behandling av bronkial astma

Eftersom bronkialastma är en kronisk sjukdom, oavsett frekvensen av attacker, är den grundläggande behandlingspunkten att eliminera kontakt med eventuella allergener, överensstämmelse med elimineringsdieter och rationell sysselsättning. Om det är möjligt att identifiera allergenet, hjälper specifikt hyposensibiliserande terapi att minska kroppens svar på det.

För att lindra astmaattacker används beta-adrenomimetika i form av en aerosol för att snabbt öka bronkiets lumen och förbättra sputumets flöde. Dessa är fenoterolhydrobromid, salbutamol, orciprenalin. Dosen i varje fall väljs individuellt. Det är också bra för att stoppa anfall av droger i m-kololinolytiska gruppen - ipratropiumbromid-aerosoler och dess kombination med fenoterol.

Xanthinderivat är mycket populära bland patienter med astma. De ordineras för att förhindra anfall av andfåddhet i form av tabletter med långvarig verkan. Under de senaste åren har läkemedel som förhindrar degranulering av mastceller, en positiv effekt vid behandling av bronkial astma. Dessa är ketotifen, natriumkromoglykat och kalciumjonantagonister.

Vid behandling av svåra former av astma används hormonbehandling, nästan en fjärdedel av patienterna behöver glukokortikosteroider. 15-20 mg Prednisolon tas på morgonen med antacida läkemedel som skyddar magslemhinnan. På sjukhuset kan hormonella läkemedel förskrivas i form av injektioner.

Det särdrag vid behandling av bronkial astma är att det är nödvändigt att använda droger i den minsta effektiva dosen och för att uppnå ännu större dosminskningar. För en bättre sputumutmatning indikeras expektoranta och mukolytiska läkemedel. Det är också nödvändigt att genomföra snabb behandling av associerade sjukdomar - kronisk bronkit, bronkopneumoni, då antimikrobiell behandling indikeras.

Förebyggande och prognos för bronkial astma

Förloppet av bronchial astma består av en serie exacerbationer och remissioner, med snabb upptäckt kan du uppnå en stabil och långvarig remission. Prognosen beror också i stor utsträckning på hur noggrant patienten behandlar sin hälsa och följer doktorsbehandlingen.

Av stor betydelse är förebyggandet av bronkialastma, som består i rehabilitering av foci för kronisk infektion, bekämpning av rökning, samt för att minimera kontakt med allergener. Detta är särskilt viktigt för personer som är i riskzonen eller har belastat ärftlighet.

Vad är farlig bronkialastma?

Bronkial astma är en allvarlig sjukdom som åtföljs av anfall av andfåddhet. För varje person kännetecknas av den individuella utvecklingen av sjukdomen. Dess symptom är desamma, men svårighetsgraden av symtomen är alltid annorlunda. Prognosen för bronchial astma påverkar aktualiteten att vidta nödvändiga åtgärder. Om patologin upptäcktes i tid och gav den korrekta behandlingen, kan det väl försvinna i många år. I det här fallet ska patienten ta hand om att lämpliga förebyggande åtgärder följs. I händelse av att sjukdomen inte gavs med uppmärksamhet, fortskrider den aktivt och blir orsaken till utvecklingen av svåra komplikationer.

Vad är risken för astma?

Ofta är manifestationen av sjukdomen förknippad med en allergisk reaktion, som i sig, utan behandling, inte passerar. Varje patient som har problem med bronkial patency bör utsättas för full, ganska lång behandling. Det bör noteras att även efter detta kan astma inte botas helt. Terapi hjälper bara till att innehålla negativa symptom, vilket gör att du kan förbättra livskvaliteten. Ett stort antal människor på vår planet, oavsett ålder, måste hela tiden bära med sig speciella inhalatorer som hjälper till att stoppa en attack.

Tillväxtstatistik för patienter med BA

Det finns också sådana patienter som är medvetna om sin diagnos, men följer inte rekommendationerna från läkaren och behandlar inte astma eller betalar inte rätt uppmärksamhet åt behandlingen. Dessa patienter är inte medvetna om de farliga konsekvenserna som deras slarvhet kommer att leda till:

 • Sjukdomen kommer ständigt att utvecklas. Initialt är astmaattacker mindre. Därefter blir de svårare och längre, vilket leder till bildandet av astmatisk status. Samtidigt är bronchial patensen så störd att en person kan falla i en koma. Pocketinhalatorn hjälper inte, du måste genomgå långtids sjukhusbehandling.
 • Alla patienter, oavsett ålder, är benägna att utveckla komplikationer från olika kroppssystem. I vissa fall förekommer vissa sjukdomar som inte är sämre än astma i svårighetsgrad.

Sjukdomen av allergisk natur kan utvecklas genom åren utan att orsaka komplikationer. Den smittsamma sorten är komplicerad extremt snabbt.

Förutsägelse av astma i barndomen och ungdomar

Immunsystemet hos unga barn ligger i bildandet, så det är svårt att motstå olika sjukdomar. Ofta i tidig ålder är patologi svårt. Med snabb och regelbunden behandling blir symtomen på bronkial astma så småningom mindre uttalad. En lyckad prognos är inte alltid möjligt. Ibland är attackerna så starka att de utgör en fara för barnets hälsa och liv. Barn kan växa upp i åldern när symtomen på sjukdomen är särskilt svåra. För att göra detta är det nödvändigt att producera förebyggande och terapeutiska åtgärder före puberteten.

Effekterna av barndoms astma är oförutsägbara. Tecken på sjukdomen kan försvinna, men kan förbli. Även om patientens störande symtom inte stör patienten, förblir immunförsvaret och problemen med hur andningsorganet fungerar. Sjukdomen går aldrig utan spår.

Förutsägande astma hos vuxna

Sjukdomsförloppet hos människor i medel- och ålderdom är ofta förutsägbar. På många sätt beror svårighetsgraden av symtomen på patientens livsstil. En viktig faktor är sjukdomsformen. Till exempel, om det i klassiskt astma damm fungerar som allergen, kommer astmaattacker återkomma oftare jämfört med "pollen" -formen. Äldre människor lider nästan alltid av sjukdomens allvarligaste manifestationer. Detta gäller speciellt för patienter med diagnosen aspirin astma.

Konsekvenser av sjukdomen

Astma skadar luftvägarna, vilket påverkar många organ och system som behöver en full mängd syre. I bronkial astma kan konsekvenserna vara störstaste.

Kardiovaskulärt system

Celler i hjärtat och blodkärl lider hela tiden av en stark brist på luft. Speciellt akut syrehushåll uttrycks vid anfall av kvävning. Beta2-adrenomimetika, som används för att förebygga och undertrycka attacker av sjukdomen, har också en negativ effekt på det kardiovaskulära systemet. Vid astmatiker vid exacerbation sker:

 • Minskat blodtryck;
 • Hjärtrytmstörning
 • I sällsynta fall uppstår hjärtstopp eller hjärtinfarkt.

En annan bieffekt av beta2-adrenomimetik anses vara en smärtsam ökning av hjärtatslag.

Nervsystemet

Hjärnans normala funktion är omöjlig utan nödvändig mängd syre. Nervsystemet reagerar våldsamt till en obetydlig minskning av dess innehåll i blodet. Syreframkallning tillsammans med ett överskott av koldioxid leder till en ökning av trycket inuti skallen och svullnad i hjärnan. I toga lider patienten av ytterligare konsekvenser:

 • Svår huvudvärk;
 • Nedsatt hjärnfunktion
 • Förändringar i mentala tillstånd.

Respiratorisk encefalopati i barndomen orsakar ofta en avmattning i kroppens fysiska och psykologiska utveckling. För att undvika farliga komplikationer visas patienter ofta i frisk luft, andningsövningar.

Matsmältningssystemet

Matsmältningsorganen lider inte av symtomen på sjukdomen, utan från droger som används vid behandling av bronkial astma. De första drogerna skadar levern. Långvarig användning av vissa droger leder till bildandet av mag- och duodenalsår, gastrit.

Utbytesprocesser

Metabolism hos astmatiker genomgår stora förändringar. Först av allt är blodets sammansättning, mängden kalium och syre normalt, men ett överskott av koldioxid observeras. En sådan patologi stör cellmetabolism, vilket påverkar arbetet hos alla organ och kroppssystem.

Statistiken över dödsfall från astma i världen

Ytterligare komplikationer

Ökat tryck i astma, intensiv hosta kan leda till följande konsekvenser:

 • Inre blödning
 • Ruptur av inre organ
 • bråck;
 • Prolaps eller livmoder prolaps.

Bronkial astma har allvarliga konsekvenser. Alla komplikationer är hemska, men deras utseende kan förebyggas med korrekt behandling. En annan följd av sjukdomen är en minskning av immuniteten, vilket observeras hos nästan alla patienter. Av denna anledning utsätts de för bakterier, virus, infektioner och har oftare influensa. Det är viktigt att stärka immunsystemet med alla möjliga medel: observera hygieniska normer, spela sport, led en hälsosam livsstil, äta rätt och ta vitaminer.

Komplikationer av sjukdomen visas ofta exakt på grund av brist på behandling. Undvik att ignorera symtomen på astma, när de upptäcks bör konsultera en kvalificerad läkare. Det här är det enda sättet att skydda dig från de fruktansvärda konsekvenserna av denna ångest.

Vilka komplikationer kan astma orsaka?

Bronchial astma (BA) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i andningsorganen, där bronkial spasmer ofta uppträder. Detta händer under påverkan av negativa externa faktorer.

De provocerar sjukdomsutvecklingen och kan även orsaka förvärring. Med sådana exacerbationer manifesterar patienten symtom på sjukdomen i en mycket aggressiv form. Sådana fenomen, kallade astmatiska attacker, är mycket farliga och kräver akut läkarvård.

Men sjukdomsrisken ligger inte bara i sina skarpa och akuta attacker. Om det inte finns någon riktig och effektiv behandling, kommer bronkialastma att leda till att komplikationer uppkommer om inte bara andningsorganen utan även hela organismen.

De viktigaste typerna av komplikationer

Komplikationer av bronchial astma kan delas upp i flera grupper som hör till olika organ.

Bland dem är:

 • Andningsvägar (akut eller kronisk typ);
 • hjärta;
 • gastrointestinala problem;
 • hjärna;
 • andra.

Kunskapen om dessa komplikationer är nödvändig för patienter, eftersom inte alla anser att det är nödvändigt att följa läkarens rekommendationer. Ibland tror patienter att astma inte kan botas, så det är inte nödvändigt att ens försöka. Men att veta konsekvenserna av astma, som kan vara mycket storskaliga, blir människor mer ansvarsfulla i förhållande till deras hälsa.

Typer av respiratoriska komplikationer

Komplikationer av bronchial astma, som är karakteristiska för andningssystemet, kan vara akuta och kroniska. Bland de akuta kan identifieras:

 1. Astmatisk status. Detta problem är en akut astmaattack. Denna attack har olika längd, under vilken bronkiolerna sväller och sputum byggs upp i dem. Det är omöjligt att bli av med denna patologi på egen hand, omedelbart behöver hjälp av en kvalificerad specialist.
 2. Andningsfel. I närvaro av denna patologi i andningsförloppet kommer syre nästan inte in i lungorna, vilket orsakar kvävning och ökar belastningen på andra organ och system (på grund av syrehushållning).
 3. Spontan pneumotorax. Det kännetecknas av bristningen av lungvävnad, varför luft ackumuleras i pleurhålan. Dessutom upplever patienten allvarliga bröstsmärta.
 4. Atelektas. Detta tillstånd kännetecknas av försämrad ventilation. Det uppstår på grund av att alveolerna fungerar felaktigt och bildar och ackumulerar tjock slem i bronkierna. När det gäller dess manifestationer liknar denna sjukdom en astmaattack, men den håller för länge, den kan inte stoppas med hjälp av konventionella droger.

De viktigaste kroniska respiratoriska sjukdomarna som uppstår vid astma:

 1. Pulmonell hyperinflation. Denna diagnos innebär att lungorna tenderar att överfyllas. I detta fall kan patienten inte fullständigt tömma lungorna, vilket innebär att andningssystemet fungerar felaktigt.

Emfysem. I detta fall finns en expansion av bronkiolen och en modifikation av de alveolära väggarna. Lungans arbete är nedsatt. Vanliga symtom på sjukdomen är hosta, andfåddhet.

Hjärtans sjukdomar

I händelse av bronkial astma kan patientens kropp uppleva brist på syre vilket försvårar aktiviteten hos många organ. Först och främst återspeglas detta i hjärtat, vilket tvingas att ingå mer intensivt för att förse kroppen med användbara ämnen.

Om detta fenomen observeras för ofta kan irreversibla förändringar uppstå i hjärtans funktion. Den vanligaste förekomsten i detta fall är utvecklingen av ett lunghjärtat hos en patient. Detta är en patologi där organs väggar tjocknar, och det ökar i storlek. Patienten upplever svaghet, hans aptit minskar, han har ofta huvudvärk, hans prestanda minskar. Ofta med sådan patologi finns svimning.

Ett annat problem är ett alltför stort tryck på kärlen, vilket leder till deras uttining, liksom en ökning av trycket.

GI problem

Komplikationer i mag-tarmkanalen beror inte på den mycket bronkial astma. Sjukdom är bara en indirekt stimulans. Faktum är att behandlingen av astma är annorlunda och patienten tvingas ta mediciner dagligen.

Trots det faktum att bronkialastma neutraliseras med hjälp av droger, orsakar deras frekventa användning skadliga effekter på kroppen.

Detta manifesterar sig inte bara i matsmältningsstörningar - i vissa fall kan inre blödning börja. Därför bör du försöka förhindra denna komplikation.

Komplikationer i hjärnan

Denna typ av effekt är störst, eftersom hjärnan påverkar alla andra organers arbete. Hjärnkomplikationer av astma beror på att förändringar i kompositionen och blodkvantiteten påverkar hjärnans arbete negativt.

Eftersom astma ofta är brist på syre och blod är mättat med koldioxid kan patologiska processer i hjärnvävnaden förekomma. Detta blir en orsak till nedsatt minne, det är också mycket svårare för en person att koncentrera uppmärksamhet. Ofta är medvetna sjukdomar som uppenbarar sig i form av överdriven irritation, frekventa humörsvängningar, aggressivitet. En person kännetecknas av depressiva tankar, känslomässig instabilitet, minskad prestanda.

En av hjärnans komplikationer av astma kallas bettolepsi. Det förekommer som en reaktion på misslyckande i processen med cerebral blodtillförsel. En kraftig hosta framkallar en ökning av trycket i bröstet, på grund av vilket under en sådan attack kan vara kort störd medvetenhet.

Andra effekter

Dessa komplikationer innefattar de som är associerade med sjukdomar som åtföljer bronkialastma. Dessa följder inträffar sällan, men om de finns är det inte lätt för en person.

De viktigaste är:

 1. Urininkontinens och avföring. Under attacker av aggressiv hostning kan intra-abdominalt tryck öka. Om patienten kännetecknas av en sådan egenskap som svagheten hos sphincterna, finns det en sannolikhet för dessa problem.
 2. Livmoderförlängning. Samma skäl som i det föregående fallet i kombination med den svaga muskeln i perineum kan leda till ett sådant fenomen. Dessutom uppträder prolaps i ändtarmen ibland.
 3. Bråck av en annan typ. De uppstår vid allvarliga astmaattacker.
 4. Ruptures av inre organ, inre blödning. Denna typ av komplikationer är sällsynta, det framkallar bara en mycket allvarlig bronkialastma.
till innehållet ↑

Orsaker till komplikationer och möjliga konsekvenser

Var och en av dessa konsekvenser har egna skäl. Men alla kan identifieras en faktor, vilket är avgörande. Komplikationer av bronchial astma uppträder oftast när patienter inte bryr sig om sin hälsa.

Patienter under remissioner följer ofta inte läkarens rekommendationer - detta förorsakar försämring vid första astmatiska naturen och senare uppstår problem som inte är relaterade till andningsorganen. Människokroppen är ett sammankopplat system där problemen med ett organ påverkar en annan persons funktion. Därför är det mycket viktigt att skydda din hälsa och behandla de sjukdomar som finns.

För att undvika eventuella problem kommer det bara att lyckas med korrekt behandling. Patienten måste följa läkarens råd, inte avbryta administreringen av läkemedel och rapportera eventuella abnormiteter och biverkningar till specialisten. I bronkial astma är amatöraktivitet oacceptabel.

Förebyggande av försämring anses vara mycket viktigt. Eftersom de kan uppstå på grund av astma, måste du försöka förhindra den fortsatta utvecklingen. För detta behöver du:

 • ge upp dåliga vanor
 • minimera kontakten med irriterande ämnen;
 • försumma inte rengöring;
 • Undvik stress och överdriven fysisk ansträngning.

Patienten undrar om det är möjligt att dö av astma. Även om du inte tar hänsyn till de troliga komplikationerna kan förekomsten av en sådan sjukdom vara dödlig. Självklart har inte alla alla astma som ett resultat av sjukdomen - ett stort antal patienter lever i mycket lång tid med denna sjukdom och upplever inte stora svårigheter.

Död från astma är möjlig med svår sjukdom, när attacker uppträder ofta och är markerade av aggressivitet. I det här fallet behövs aktuellt kvalificerat hjälp, vilket ibland inte är någonstans att få. Ofta dör patienterna av att de vid tidpunkten för exacerbation inte hade rätt medicinering eller på grund av felaktiga åtgärder för att ge dem första hjälpen.

För att undvika detta måste du fråga läkaren hur man ska agera i sådana situationer och alltid bära ett läkemedel för att stoppa en attack.

Om en patient är benägen att panikattacker under en förvärring av astma är det hög sannolikhet att han inte kommer att kunna vidta några åtgärder just nu. Så folk vill inte vara ensamma.

Förutom risken för att bronchial astma i sig utgör patientens liv, bör vi inte glömma hur komplikationer kan påverka. Vissa av dem i avsaknad av sjukvård kan också vara dödliga.