Lungfibros

Utan självläkande mekanismer kunde människokroppen inte motstå den aggressiva miljön. Dessa processer har en bieffekt om den faktor som de motstår har stor destruktiv effekt. Så den skyddande bindväv som bildas på platsen för kronisk inflammation hos alveolerna i lungorna kan växa i den mån du diagnostiseras med lungfibros, risken för patologiska förändringar beror på egenskaperna. det kan till exempel vara lokal (interstitiell) fibros utvecklad under inverkan av negativa faktorer.

Vad är lungfibros

Lungfibros är en sjukdom där ett hot mot andningsfunktionen skapas på grund av att bindväv bildas i lungorna, vilket tenderar att ackumulera en kritisk massa. Hastigheten och graden av förödande effekter beror på sjukdomens egenskaper. Bredden av spridningen av leverfibros eller lung är uppdelad i:

 • fokus på vilka lokala områden utsätts för förändringar.
 • diffus, där området för tillväxt och komprimering av bindväv fånga stora områden (i bilden) och elasticiteten hos lungvävnaden minskar.

Fibros av lungrötter betraktas som en separat art: stora kärl i lungens botten står i fara. Av växtens art liknar fibros cancer, men dessa sjukdomar har en fundamentalt annan natur och det är fel att blanda dem. Cancer är ett växande konglomerat av DNA-skadade celler i ett organ, fibros är en vanlig, men expanderad ärrvävnad. Växtprocessen av fibervävnad är irreversibel men genomgår korrigering.

symptom

Beroende på bredden av fibros varierar symtomen i svårighetsgrad. I en fokalform kan patienten inte märka sjukdomen alls först. I diffus typ stängs luftens tillträde till lungkärlen av fibervävnad och symptomen tar inte lång tid att:

 • torr hosta;
 • dyspné åtföljd av jämn ljusbelastning;
 • hudfärg och slemhinnor, upp till cyanos (cyanos);
 • svullnad av fingrarna i naglarna
 • i svåra stadier - hjärtsvikt.

Orsaker till sjukdom

På grund av fibrose är uppdelad i interstitiell och idiopatisk. Den första typen uppträder på grund av exponering för skadliga faktorer i yttre lungor. Orsakerna till den andra typen av fibros är ännu inte tillförlitligt belyset av medicin, men denna typ utmärks av den aggressiva spridningen på lungvävnaden. Den interstitiella typen är fibros, orsakad av:

 • inandning av skadliga dammfraktioner med beryllium och kiseldioxid;
 • droger: antibiotika, kemoterapi;
 • infektionssjukdomar: tuberkulos (som leder till lungcirros), atypisk lunginflammation, lungemfysem.

klassificering

Lungfibros klassificeras enligt flera kriterier. Manifestationer av sjukdomen är olika symptom, svårighetsgrad och lokalisering:

Av spridningens natur

Linjärt ensidigt nederlag

En lunga påverkas

Påverkar båda lungorna

Ett organ med liten fokus kan ändras.

Förvånad över alla lungor

Av utbildningsskäl

Sjukdom orsakad av negativa miljöfaktorer

Oidentifierad orsak till utveckling

Försvagad ventilation påverkar övre organ.

Skador på begränsade områden nära lungens rötter

Förekommer vid roten

diagnostik

Klagomål tas med i beräkningen för att bedöma patientens tillstånd. Läkaren lyssnar och knackar på bröstet, kontrollerar andningsfunktionen och lungvolymen. Bestämning av funktionalitet utförs med en speciell testkörningsutlösningskraft. Oximetri mäter syrgasnivån i blodet. För att förstå den fullständiga kliniska bilden utför pulmonologen instrumental diagnostik - röntgen-, magnetisk resonansbilder.

Beräknad tomografi används för att bestämma cystiska manifestationer, mörker. Ett ekkokardiogram används för att detektera lunghypertension. Bronkoskopi används för att studera bronkiets inre yta och funktion. En lungbiopsi (ta en bit av vävnad) tas av minimalt invasiv kirurgi eller bronchoalveolär lavage.

Behandling av lungfibros

Patienterna ordineras komplex terapi, bestående av medicinering och rehabiliteringsåtgärder. Total fibros av rötterna och andra områden i lungorna behandlas med syrebehandling, som bekämpar andfåddhet och förbättrar tillståndet under träning. Om sjukdomen har slutat i ett svårt stadium, föreskrivs patienten plasmaferes och hemosorptionsprocedurer. Fibros kan inte botas helt, men du kan sakta ner processen för att ersätta fibrös vävnad.

Drogbehandling

Drogterapi innefattar användningen av följande droger för att lindra patientens tillstånd:

 1. Glukokortikosteroider - Prednisolon är ordinerad i 12 veckor, stödjande terapi varar i två år. Dosen är 0,5-1,2 g / dag.
 2. Cytostatika - stoppa tillväxten av bindväv. Förskrivas om Prednisolon inte ger önskad verkan. Azathioprin och cyklofosfamid föreskrivs, behandlingsperioden varar i sex månader. Mottagning på 1,5-2 mg / kg i 3-4 receptioner.
 3. Antibiotika - Colchicin tillåter inte att amyloidfibriller bildas, ackumulerar protein. Veroshpiron minskar graden av bildning av bindväv.
 4. Antitussiva och expektoranta läkemedel - minska symtomen. Behandla Eufillin, Salbutamol, Ambroxol.
 5. Antibiotika - eliminera effekterna av bronkit, lunginflammation. Applicera streptomycin, metronidazol, mebendazol.
 6. Vacciner - för att förhindra en minskning av immuniteten. Vart femte år rekommenderas att få vaccin mot pneumokocker.
 7. Hjärtglykosider - Strofantin och metotrexat är förskrivna för att förhindra hjärtsvikt.

Lungfibros: symptom och behandling

Lungfibros - huvudsymptomen:

 • svaghet
 • Hjärtklappningar
 • Andnöd
 • hosta
 • svettning
 • Bröstsmärta
 • Ben svullnad
 • Ökad trötthet
 • Cyanos av huden
 • Fingerdeformation
 • Wheezing i bröstet
 • Utspridda vener i nacken
 • Pulsering av nerverna i nacken

Lungfibros är en sjukdom som involverar närvaron av ärrvävnad i lungområdet, vilket försämrar respirationsfunktionen. Fibrosis sänker vävnadens elastik, vilket gör syrgaspassningen genom alveolerna (bubblor, där luft är i kontakt med blod) svårare. Denna sjukdom innefattar ersättning av normal lungvävnad med bindväv. Den omvända processen med bindvävsregenerering i lungvävnaden är inte möjlig, så patienten kan inte helt återhämta sig, men det är fortfarande möjligt att förbättra patientens livskvalitet.

Orsakerna till sjukdomen

Fiberförändringar förekommer av följande skäl:

 • förekomst av långvariga infektionssjukdomar;
 • förekomsten av allergier
 • Effekter av strålning på mänskliga organ
 • granulomatösa sjukdomar;
 • långvarig inandning av damm.

En lokal typ av åkomma som påverkar ett specifikt område kan utvecklas asymptomatiskt och i svåra stadier kommer både lokal och diffus fibros av lungens rötter och deras andra delar säkert att känna sig med sådana livliga symptom:

 • andfåddhet. Vid det initiala skedet av diffus fibros verkar det först efter fysisk ansträngning, men börjar senare fortsätta patienten, även i vila;
 • närvaro av hosta. Först kan hostan vara torr, men efter ett tag kommer det att bli följt av sputum;
 • smärta i bröstet;
 • närvaron av väsande ägg i lungorna;
 • ökad svettning;
 • cyanos (oftast på slemhinnan i munnen och fingrarna).

Apikal lungfibros kan orsaka:

 • deformation av fingrarna (förtjockning av nageln och fingrarna själva);
 • ökad dyspné;
 • hjärtklappning;
 • Förekomsten av ett stort antal ödem i benen;
 • svullnad i venerna i nacken;
 • Förekomsten av smärta i bröstregionen
 • svaghet och oförmåga att träna.

Dessa symptom uppträder vanligtvis i de senare stadierna av den patologiska processen.

Sjukdomar i samband med fibros

Svår typ av sjukdom, som bidrar till omvandlingen av vanlig lungvävnad till bindemedel, kan utvecklas i bakgrunden:

 • alveolitis, ett symptom av vilket är andningssvikt. Det är föregångaren till sjukdomen;
 • asbestos (en sjukdom som uppträder på grund av frekvent kontakt med asbestdamm);
 • mykos i lungorna (svampskador av vävnader hos patienter med svag immunitet);
 • diabetes;
 • lungskador
 • pulmonell tuberkulos (en smittsam sjukdom som utvecklas på grund av exponering för mykobakteriella lungor).

Ofta utvecklar patienter basal fibros. "Grunden" för dess progression i de flesta kliniska situationer är kronisk bronkit. I de tidiga stadierna av sjukdomen är nästan asymptomatisk, men som utvecklingen av symtomen blir mer uttalad. Bindvävnaden växer, vilket leder till dysfunktion i lungorna. Det är viktigt att diagnostisera sjukdomen i tid och börja behandla den så att mer allvarliga komplikationer inte uppstår.

Formen av sjukdomen

Lungfibros kan vara:

 • ensidig (påverkar en lunga);
 • bilaterala (påverkar båda lungorna).

Dessutom är sjukdomen vid lokalisering av förekomsten uppdelad i:

 • fokal fibros (skada på ett litet område);
 • total fibros (fullständig lungskada).

Beroende på svårighetsgraden av sjukdomsutvecklingen är uppdelad i:

 • lungfibros i lungorna. Det är en spridning av bindväv som växlar med områden av lungvävnaden;
 • cirros. Det är en komplett ersättning av vävnader, vilket medför problem i lungkärlens funktion och bronkiets deformation.
 • skleros. Uttryckt vid komplett ersättning av bindväv, vilket orsakar förseglingsorganet.

Enligt orsaken till utseendet utmärks dessa typer av sjukdomar:

 • dammfibros som vanligen förekommer hos företrädare för vissa yrken som tvingas komma i kontakt med damm (silikos, asbestos);
 • fokal fibros, som uppstår i sjukdomar i bindväven (lupus, artrit, reumatoid typ);
 • efter en infektion
 • idiopatisk lungfibros. Denna typ av sjukdom förekommer utan uppenbar anledning.

Orsaker till sjukdomen

Bland de viktigaste faktorerna som bidrar till utvecklingen av vävnadsomvandling, avger:

 • exponering för produktionsfaktorer (patientinhalation av mjöl, spån, sand, cementdamm och andra små ämnen);
 • vaskulit (en inflammatorisk process som påverkar blodkärl);
 • överfört tuberkulos eller lunginflammation. Efter dessa sjukdomar kan fibrous-cavernös pulmonell tuberkulos utvecklas. Detta är en farlig patologi där lungvävnaden påverkas till stor del. Det är viktigt att snabbt diagnostisera och börja behandla fibrous-cavernous pulmonell tuberkulos, eftersom det utan adekvat behandling kan utveckla allvarliga komplikationer som är farliga, inte bara för hälsan utan också för patientens liv.

diagnostik

Att börja behandla sjukdomen är endast möjlig efter en noggrann diagnos. Därför använder läkare både laboratorie- och instrumentmetoder för undersökning, vilket gör det möjligt att bestämma lokaliseringen av sjukdomen, omfattningen av skadorna och så vidare.

Den mest effektiva metoden för diagnos är utnämningen av radiografi. Det bidrar till att identifiera patologier i rot och andra områden. För att detektera fibrotiska förändringar i lungorna används också CT-skanning av lungorna (computertomografi). Dessutom kommer läkaren att ordinera patientens angiopulmonografi, vilket kommer att visa om det finns förändringar i blodkärlen (förminskning eller expansion av kärlens grenar).

Fibro-cavernous lungfibros kan även detekteras genom bronkoskopi eller analys av andningsfunktionen. Som en följd av analysen är det möjligt att bestämma andningsfrekvensen, inspirationsvolymen och luftledningsförmågan i bronkierna.

Hur man behandlar en sjukdom

Behandling av lungfibros bör baseras på:

 • uteslutning av påverkan av skadliga för lätta komponenter (damm);
 • syrebehandling. I detta fall måste patienten ha en mask i vilken syre levereras
 • användningen av bredspektrum droger;
 • kirurgiskt ingrepp (avlägsnande av lungsiten skadad av fibros).

Dessutom, ibland använder man folkmekanismer för att bekämpa sjukdomen. Läkare erkänner inte officiellt traditionell terapi, men i vissa fall får de använda sina godkända medel. Till exempel bidrar tinktur av adonis med tillsats av fänkål och kargenfrukter att kompensera för syrgasmängden. Denna folkmedicin måste insisteras, filtreras och berusas 3 gånger om dagen.

Dessutom utförs behandling av lungfibros med hjälp av speciella övningar. Andningsgymnastik hjälper till att bota sjukdomar. Det riktar sig till partiell eller fullständig återupptagning av kroppens arbete.

Förebyggande av sjukdomar

För att inte behandla denna allvarliga sjukdom rekommenderar läkare att följa sådana förebyggande åtgärder:

 • undvik stress;
 • sluta röka
 • observera säkerhetsåtgärder på jobbet
 • regelbundet genomgå en fysisk undersökning.

Om du tror att du har lungfibros och symptomen som är karakteristiska för denna sjukdom, kan din pulmonologist hjälpa dig.

Vi föreslår också att vi använder vår diagnosservice för online sjukdom, som väljer eventuella sjukdomar baserat på de inskrivna symtomen.

Sjukdomen, som kännetecknas av bildandet av lunginsufficiens, presenteras i form av en massutlösning av transudatet från kapillärerna i lunghålan och som ett resultat av infiltrering av alveolerna kallas lungödem. Enkelt sagt är lungödem en situation där vätska i lungorna stagnerar och läcker ut genom blodkärlen. Sjukdomen karakteriseras som ett självständigt symptom och kan bildas på grundval av andra allvarliga sjukdomar i kroppen.

Kardiopulmonell insufficiens är en patologi i respiratoriska och kardiovaskulära system, som fortskrider som ett resultat av en ökning av trycket i lungcirkulationen. Som ett resultat börjar hjärtats högra hjärtkärl att fungera mer intensivt. Om sjukdomen fortskrider över en lång tid och behandlingen inte utförs, kommer muskelsystemet på höger sida av hjärtat gradvis att öka sin massa (på grund av intensivt arbete).

Mediastinit är en inflammatorisk process i mediastinumvävnaden. I denna sjukdom komprimeras nerverna och kärlen, vilket framkallar utvecklingen av den kliniska bilden. Om behandlingen inte påbörjas i tid, är sannolikheten för dödsfall hög. Det bör noteras att denna patologiska process ger allvarliga komplikationer mot arbetet med andra kroppssystem.

Myokardit är ett generiskt namn för inflammatoriska processer i hjärtmuskeln eller myokardiet. Sjukdomen kan förekomma på grund av olika infektioner och autoimmuna lesioner, exponering för toxiner eller allergener. Det finns primär inflammation i myokardiet, som utvecklas som en självständig sjukdom och sekundär, när hjärtpatologin är en av de främsta manifestationerna av en systemisk sjukdom. Med snabb diagnos och komplex behandling av myokardit och dess orsaker är prognosen för återhämtning den mest framgångsrika.

Kronisk hjärtsjukdom, som uppstår på grund av bildandet av bindväv i tjockleken på hjärtmuskeln, kallas kardioskleros. Denna sjukdom är övervägande inte självständig och manifesterar sig ofta mot bakgrunden till andra kroppsskador. Kardioskleros är en allvarlig sjukdom som stör hjärtan och uppträder på bakgrund av olika orsaker och patogener.

Med motion och temperament kan de flesta människor utan medicin.

Allt om lungfibros: hur man behandlar fibrotiska förändringar i lungorna

Lungfibros involverar närvaron av ärrvävnad i lungorna. Ärrvävnad bildas varje gång vi skadar vår hud. Dessa kan vara ärr, skärningar, brännskador eller milda dermatologiska hudsjukdomar (akne, svampinfektion, etc.).

När hudens mellanslag (dermis) är skadat, försöker vår kropp att stänga såret så snart som möjligt, för detta bildar en blodpropp på såret som skyddar såret från ingrepp av små partiklar av damm, smuts eller infektion. Efter det, tack vare fibroblaster, börjar våra celler att regenerera. Fibroblaster ersätter celler med proteiner eller kollagen, vilket bildar ärrvävnad.

Vad är lungfibros?

Grovt sett är fibrotiska förändringar ersättning av lungvävnad med bindväv.

Fibervävnad bildas i lungorna, senare kommer ett allvarligt svikt i andningsorganen att följa detta, med tiden störs alla funktioner i andningssystemet.

Men tack vare snabb behandling kan många konsekvenser undvikas.

Lungärrbildning - cancer?

Fibros är en snabbt progressiv sjukdom, så behandling av denna sjukdom måste närma sig med stor allvar. Annars kan denna sjukdom leda till döden. På frågan om fibros är cancer, svarar alla läkare entydigt - nej.

Ärr som bildas i våra lungor växer gradvis, vilket gör det svårare att andas varje dag. Bildandet av ärr är oåterkallelig, liksom deras tillväxt, så en fullständig botemedel i denna situation är nästan omöjlig. Läkare behöver bara för att förbättra patientens livskvalitet, på bekostnad av olika droger och droger. Många läkare hävdar att livet med denna sjukdom är helt verkligt om alla behandlingspunkter följs strikt. Med en sjukdom som lungfibros beror livslängden på sjukdomens stadium och form.

Typer av lungärrning

Fibrosis skiljer sig åt i endast två typer:

 • Idiopatisk lungörrning
 • Interstitiell lungörrbildning

Idiopatisk lungfibros (ILF) är en typ av lungfibros, där det är omöjligt att bestämma orsaken till sjukdomen.

Interstitiell lungfibros är en typ av pulmonell fibros, där bestämning av orsaken till sjukdomen är möjlig nästan omedelbart. Och som du vet är den tidiga bestämningen av orsaken till sjukdomen det första steget till återhämtning.

Symptom på ILF:

 • Andnöd
 • hosta
 • Fint väsen
 • kräkningar
 • Lägre buksmärtor
 • Viktminskning
 • Brist på aptit
 • Temperaturökning (upp till 37, 5)
 • cyanos
 • Svullnad av armarna och benen
 • Snabb puls
 • Närvaro av svaghet i hela kroppen

Den genomsnittliga livslängden för idiopatisk lungördning är ca 3 år, men på grund av korrekt behandling och med snabb diagnos kan perioden ökas.

Orsaker till sjukdom

Etiologin för denna sjukdom är mycket intressant. Efter att ha undersökt orsakerna till denna sjukdom kan man förstå att absolut alla kan få lungärrbildning.

 1. För det första är människor som ständigt är i kontakt med oorganiskt och organiskt damm utsatta för sjukdomen. Det vill säga, långvarig inandning av damm, kan orsaka en allergisk reaktion och starta processen med fibros. Denna form av sjukdomen kallas silikos (inandning av olika silikater).
 2. I medicinsk praxis finns det ofta fall där patienter försöker återhämta sig från en sjukdom, plocka upp en annan. Fibros är själva fallet. Den andra orsaken till sjukdomen är en allergisk reaktion mot droger (starka antibiotika, etc.). Denna form av sjukdomen kallas medicinsk fibros.
 3. Förmodligen varje dag på TV eller andra informationskällor ser vi reklam för cigaretter och någonstans under eller efter annonseringen, i småskrifter, läser vi att rökning skadar vår hälsa. Men få människor uppmärksammar verkligen detta, men förgäves, eftersom den viktigaste faktorn som påverkar utvecklingen av lungfibros är rökning. Vidare förstör rökning lungvävnad mycket snabbare och därigenom saktar processen av behandling.

Visst finns det många fler orsaker till fibros, men sjukdomen är inte helt förstådd. Därför är alla ovanstående faktorer orsaker till interstitiell ärrbildning i lungvävnaden. Fibros som uppstått utan någon anledning, kallad idiopatisk.

Så vi har listat externa faktorer, men det finns också interna faktorer som oftare blir orsakerna till ärrbildning i lungorna:

 1. Det här är sjukdomar som reumatism, artrit, sklerodermi etc. De påverkar destruktionen av vävnader från alla organ i människokroppen, inklusive lungorna. Således börjar fibros att utvecklas.
 2. Infektiösa eller inflammatoriska processer. Samma försummade lunginflammation eller tuberkulos kan orsaka lungfibros.

Som du har märkt finns det tillräckligt med faktorer som påverkar sjukdomsutvecklingen. Av vilket följer att sjukdomen är mottaglig för alla, både barn och vuxna.

Lungfibros skiljer sig i två typer:

 • Brännpunkt - berör bara en viss del av lungorna. Symtom på brännmärgsfibros syns inte omedelbart, bara efter några månader kan du se de första symptomen.
 • Diffus - påverkar nästan alla lungor direkt. I denna form börjar fibros att utvecklas väldigt snabbt, vilket påverkar alla funktioner i andningssystemet, och slår dem gradvis av.

Fibrosisbehandling

Tyvärr kan fibrösa deformiteter i våra lungor inte stoppas, men de kan sakta ner.

De flesta läkare föreskriver:

 • Olika cytostatika (för att sakta tillväxten av bindväv och celldelning)
 • Glukokortikosteroider (påskyndar ämnesomsättningen och påverkar positivt människokroppens vävnader)
 • Immunsuppressiva medel (ger artificiell immunosuppression)
 • Antibiotika (lindra inflammation)
 • Bronkodilatorer (för lättare andning, ordinerad för svår hosta och andfåddhet)
 • Vitaminer (hjälper immunsystemet att bekämpa sjukdomen och främja behandling)

Även vid fibros av något slag och typ är andningsövningar ett måste i behandlingen.

Andningsgymnastik för lungfibros:

 1. Andas in djupt så att lungorna är helt fyllda med luft. Håll andan i 10-15 sekunder.
 2. Det är mycket viktigt att all luft var i lungorna. Håll inte luften i munnen eller uppblåsa dina kinder.
 3. För de 15 sekunderna, håll dina läppar stängd.
 4. Sedan, genom kraft, med snabb utandning släpper du ut en liten del av luften.
 5. Återstående luft, andas gradvis och jämnt, i 5-8 sekunder.

Upprepa dessa mycket lätta föremål varje dag, 5-6 gånger. Det kommer att ta ett minimum av tid och ansträngning, men fördelarna blir enorma.

Som nämnts ovan beror livslängden på sjukdoms typ och stadium, på prognoser från läkare, hur snart efter sjukdomsdetekteringen startades behandlingen. Den sista punkten är särskilt viktig, den löpande formen av fibros kan leda till allvarliga konsekvenser. Såsom:

 • Kronisk andningsfel
 • Pulmonell hjärtformation
 • Utveckling av sekundär infektion
 • Kan orsaka hjärtekomplikationer

Såsom nämnts ovan finns det två typer av lungfibros. En av dem (fokal) är mer godartad än den andra (diffusa). Låt oss prata om diffus lungfibros, oftast är denna typ dödlig. Därför bör det ge dig all uppmärksamhet för att undvika dåliga konsekvenser. Det verkar som att droger kan stoppa denna process när de flesta lungorna påverkas. Och det är sant att droger och andningsövningar inte kommer att hjälpa till. Men det här är inte slutet på artikeln, vilket betyder att det finns en lösning på detta problem. Lösningen är kirurgisk behandling.

Lungtransplantation

Läkare tar sällan till denna behandling, eftersom det naturligtvis är bättre att genomgå behandling som kringgår kirurgiska bordet. Kanske är det svårt att ringa behandling, snarare den snabba elimineringen av det övergående problemet.

Tyvärr är lungtransplantation inte möjligt överallt. Processen är ganska tidskrävande, så du borde hitta en bra kirurg. Så låt oss se vilken lungtransplantation som är och hur det händer.

Lungtransplantation är den fullständiga eller delvisa ersättningen av de drabbade lungorna med friska. För närvarande är en sådan operation den mest effektiva och beprövade metoden för behandling av idiopatisk fibros, om än en ganska radikal metod.

Hur är transplantationen?

Jag tror att alla vet att det finns färre färre givare än dem som behöver donatorlunga. Därför kan en transplantation kallas när som helst, så snart en givare uppträder, ska patienten alltid vara redo för en transplantation. Så först och främst vill jag säga att transplantationen sker under generell anestesi, och genom hela operationen utförs artificiell lungventilation.

Den första etappen av operationen är utvinning av de drabbade lungorna. Då är donor lungorna omedelbart anslutna till luftvägarna. I genomsnitt tar utbytet av en lungpasient upp till 8 timmar.

Efter att ha läst den här artikeln förstår du förmodligen att fibros är inte cancer, även med en sådan sjukdom som du kan klara, om du verkligen vill.

Vad är lungfibros och hur är det farligt?

Lungfibros är en sjukdom där lungvävnad ersätts av bindväv. Med lungfibros produceras en stor mängd kollagen. Bindvävnaden växer så småningom och blir ärrbildning. En sådan patologisk process är oåterkallelig, så den huvudsakliga behandlingen syftar till full återhämtning och förbättrar patientens livskvalitet.

Orsaker till sjukdom

Fibrösa förändringar i lungorna sker på grund av:

 • infektionssjukdomar;
 • allergisk reaktion;
 • exponering för strålbehandling
 • granulomatös typ av patologi;
 • långvarig inandning av damm.

Orsakerna till lungfibros beror inte på åldern hos personen. Denna sjukdom diagnostiseras både hos vuxna och barn. Vid speciell risk är individer vars arbete innebär kontakt med organisk och oorganisk damm. Till exempel med spån, mjöl, mögel, cement, asbest och sand. I detta fall är dammet källa till lungsjukdom, vilket kan leda till utveckling av fibros.

En orsakssamband i patologins utveckling kan vara intaget av vissa mediciner. I vissa fall utvecklas linjär lungfibros på bakgrund av lunginflammation, tuberkulos, reumatoid artrit, lupus eller vaskulit.

Provokerande faktorer för utveckling av fibros kan orsakas av både interna och yttre stimuli. Andelen av sjukdomen beror på ekologin. Ju högre luftföroreningar och miljö desto större är sannolikheten för att utveckla fibros av lungorna.

Det är bevisat att dåliga vanor, inklusive rökning, leder till förstörelse av lungvävnad och störning av alveoliens normala funktion. I 80% av fallen diagnostiseras illamående rökare oftare med lungfibros än icke-rökare.

Typer av patologi

Fiberförändringar i lungorna kan vara lokala (fokala) och diffusa.

Lokal lungfibros är proliferationen av bindväv som ett resultat av en inflammatorisk eller dystrofisk process. Äldre människor har speciell risk, deras immunologiska reaktivitet är signifikant försvagad. I detta fall påverkar brännvårds inflammatorisk process endast en liten del av lungorna. Lungvävnaden komprimeras samtidigt, och lungvolymen minskar. Det drabbade området är imbibt med kolpigment som ett resultat av nedsatt lymfatisk dränering.

Begränsade fibrotiska förändringar påverkar inte gasväxelfunktionerna och mekaniska förmågor i lungorna. Därför kan den kliniska bilden vara dold. I vissa fall kan patienterna inte vara medvetna om förekomsten av sjukdomen.

Lungpneumoskleros utvecklas på bakgrund av kroniska obstruktiva patologier, infektiösa och invasiva sjukdomar eller ärftliga lungsjukdomar.

Diffus fibros är svårare på grund av det faktum att den inflammatoriska processen påverkar det mesta av lungan. Andningsorganen komprimeras och reduceras. Gasutbytesfunktioner och mekaniska egenskaper hos lungorna är försämrade. I det drabbade området observeras omfattande fält av kollagenfibrer. I subpleurala regioner observeras mikrocystrar som kan sprida och infektera tillräckligt stora områden. I vissa fall påverkar den patologiska processen lungvaskulaturen.

Lungfibros kan vara ensidig eller bilateral. Fibrosis klassificeras i interstitiell och basal.

Idiopatisk form

I klinisk praxis diagnostiseras idiopatisk fibrotiska förändringar oftast. Denna form övervägande hos manliga rökare i åldern 50-60 år. Idiopatisk lungfibros kan utvecklas från flera månader till flera år. I medicinsk praxis kallas denna form av fibros lunginflammation.

De orsaksfaktorer som framkallar utvecklingen av idiopatisk fibros är inte fullständigt förstådda hittills. Det har emellertid visat sig att denna form av fibros kan utvecklas mot bakgrund av genetiska och miljömässiga faktorer.

Den kliniska bilden av idiopatiska förändringar i lungorna är följande: patienten har andfåddhet och hosta. Symtom förvärras vanligtvis efter träning. En karakteristisk egenskap hos idiopatisk fibros är torr fina bubblande raler. Kroppstemperaturen är normal, men i vissa fall kan dess prestanda nå 38 ° C.

I alla fall är det omöjligt att lämna fibros av lungan utan behandling. Detta kan leda till lunginsufficiens och dödsfall.

Karaktäristiska symptom

Det är ganska svårt att diagnostisera lungfibros i ett tidigt utvecklingsstadium, eftersom symtomen på sjukdomen förblir gömda. Patologiska förändringar kan aktivt utvecklas under lång tid och inte manifestera sig som de gör. Enligt statistiken är det möjligt att upptäcka lungfibros vid första skedet endast hos 2 patienter av 10.

Symptom på sjukdomen manifesteras i form av svår andfådd och hostande passar. Som regel ignorerar många patienter de första manifestationerna av fibros och går inte till doktorn. Ett sådant beteende kan leda till allvarliga komplikationer.

I samband med den aktiva utvecklingen av patologiska förändringar hos en patient stiger kroppstemperaturen och andningsrytmen störs. Andning blir ofta och inte djupt. I vissa fall kan möjliga manifestationer av hjärtsvikt och utveckling av bronkit.

I de senare stadierna av patologins utveckling förvärvar munnen och fingrarna slemhinnan en blåaktig nyans.

En torr hosta blir våt över tiden. Patienten kan uppleva smärta i bröstet. Lungfibros är åtföljd av överdriven svettning och närvaron av väsen i lungorna.

I svåra former av sjukdomen sträcker sig den kliniska bilden bortom andningsorganen. Ändringar kan observeras vid förtjockning av fingrarna och utspikningen av nagelplattan. Dessutom svullnar patientens ådror i nacken och svullnad förekommer i underbenen.

Patientens allmänna tillstånd försämras gradvis. Invaliditetsminskningar, svaghet och letargi framträder. Om patienten inte tillhandahåller medicinsk vård i tid, är sannolikheten för att utveckla smittsamma patologier stor.

Vad händer om obehandlad lungfibros? Detta kan leda till utveckling av emfysem, nedsatt blodcirkulation, hjärtsvikt, lunghypertension och cancer.

Diagnostiska åtgärder

För att bedöma patientens tillstånd beaktas inte bara hans klagomål, men också en inspektion utförs. Läkaren lyssnar och knackar på bröstet, kontrollerar andningsfunktionen och lungvolymen.

Bestämning av lungfunktionen utförs med hjälp av ett speciellt test. Expiratory force bestämmer funktionen av yttre andning. Användning av oximetri mäter nivån av syre i blodet.

För att få en fullständig klinisk bild utförs instrumentaldiagnostik, som innefattar radiografi, magnetisk resonansbildning, datortomografi och biopsi.

På fluorogrammet bestäms diffus eller fokal amplifiering av lungmönstret i lungens perifera eller undre zon. I vissa fall kan små cystiska upplysningar hittas i bilderna. Beräknad tomografi kan bestämma lungornas brännvidd, retikulär, subpleural eller perifer mörkhet. Vid komplikationer utförs ett ekokardiogram som tillåter att identifiera lunghypertension.

Vid behov utförs bronkoskopi med särskild endoskopisk utrustning. Med denna diagnostiska metod kan du noggrant undersöka bronkiets inre yta och bestämma omfattningen av det drabbade området.

Som diagnostik utförs också en lungbiopsi. Under proceduren tar läkaren en liten bit av lungvävnad och skickar den för vidare forskning. Biopsi utförs på olika sätt. Den minimalt invasiva kirurgiska metoden anses vara den säkraste, men i medicinsk praxis används även bronkoskopi och bronchoalveolär lavage.

Drogbehandling

Fibrösa förändringar i lungorna är irreversibla, så det finns ingen fullständig återhämtning. Drogterapi syftar till att eliminera symtomen och förbättra patientens livskvalitet. Konservativ behandling anses endast vara effektiv i början av sjukdomsutvecklingen.

Behandlingen av fibros vid de första stadierna genomförs omfattande, därför ordnar läkare i kombination med att ta mediciner syreterapi, andningsövningar och diet. Endast ett sådant tillvägagångssätt kan förhindra utvecklingen av allvarliga komplikationer.

Beroende på patientens tillstånd och svårighetsgraden av symtom kan läkare genomföra ett lunginflammationsvaccin.

Drogbehandling innefattar att ta steroidläkemedel. Dessa medel på kort tid sparar patienten från de obehagliga symptomen på sjukdomen. Behandlingen är ordinerad av den behandlande läkaren, eftersom steroidläkemedel kan orsaka biverkningar. Om sannolikheten för det förväntade resultatet av behandlingen inte motiverar de möjliga riskerna, utförs inte steroidbehandling.

Konservativ behandling innefattar bronkodilatorer, mukolytika och glukokortikosteroider. Gruppen av dessa läkemedel innefattar Eufillin, Salbutamol, Ambroxol, Dexametason och Prednisolon. Om denna behandling inte ger det önskade resultatet, föreskriver läkare Prednisolon i kombination med azathioprin eller cyklofosfamid. Men sådan behandling kan orsaka biverkningar, såsom osteoporos, nervsystemet, högt blodtryck.

För att förhindra utveckling av hjärtsvikt föreskrivs patienten hjärtglykosider, nämligen Strofantin och Methotrexat.

Om fibrotiska förändringar i lungorna åtföljs av bronkit eller lunginflammation, utförs läkemedelsbehandling med hjälp av antibakteriella och antimikrobiella läkemedel, till exempel Streptomycin, Isoniazid och Rifampicin. Anti-parasitisk verkan har Metronidazol och Mebendazol.

För att stärka immunförsvaret och återställa kroppens försvar, utför läkare en behandling med vitaminer och föreskriva återställande åtgärder.

Kirurgisk ingrepp

Vid misslyckande med konservativ behandling tillgriper läkare en radikal behandlingsmetod - organtransplantation. Detta kirurgiska ingrepp utförs också i svåra skeden av sjukdomen, då lungorna inte längre kan självständigt överföra syre och koldioxid till cellerna. Transplantation kan utföras för att ersätta en eller båda lungorna.

En transplantation av ett hälsosamt organ är kontraindicerat om patienten har hepatit, HIV-infektion, njursvikt, hjärtsjukdom och leversjukdom. För att bedöma patientens tillstånd före operationen utför läkare relevanta tester och undersökningar.

Operationen att transplantera en lunga tar cirka 4-7 timmar. Patienter efter operation, föreskrivit livslång behandling med immunosuppressiva läkemedel. Dessa läkemedel bidrar till att minska risken för att donatororganet avvisas.

Massage Therapy

I syfte att fysioterapi för lungfibros, rekommenderar läkare en terapeutisk massage på bröstet, som du kan bli av med hosta attacker och minska manifestationen av andra symtom på sjukdomen.

Massage hjälper till att stärka andningsmusklerna, normalisera flödet av blod och lymf och förbättra dricksfunktionen. I senare skeden av fibros är massagen kontraindicerad, eftersom den kan provocera en aktiv utveckling av den patologiska processen i lungorna. Massage som en extra åtgärd stärker muskelramen och återställer lungornas fysiologiska egenskaper, vilket är extremt viktigt hos äldre eller barn.

Principen för terapeutisk massage innefattar sådana typer av rörelser som gnidning, sträckning, knådning och tappning. Först massage bröstet och massage sedan de rörelser som utförs på bak och nacke.

Massering sker med hand eller med hjälp av specialanordningar. Terapeutisk massage är konserverad, vibrerande, dränering eller honung. Före proceduren rekommenderar läkare en varm dryck eller mucolytics. Detta kommer att hjälpa sputum urladdning. Varaktigheten av ett förfarande är högst 20-30 minuter.

Kan massage utföras med specialburkar. Den terapeutiska effekten uppnås genom vakuum. Som ett resultat normaliseras blodflödet. Före proceduren appliceras en speciell grädde på kroppen, vilket främjar glidning av burkarna. Efter massagen bör undvikas utkast.

Avlopps- och vibrerande massage förhindrar emfysematösa förändringar. Med samtidig hjärtsjukdom eller purulenta processer utförs den medicinska proceduren inte. Under proceduren masseras bröstets laterala yta.

Honungsmassage har en uppvärmningseffekt och normaliserar därigenom blodcirkulationen i vävnaderna. I närvaro av en allergisk reaktion på komponenterna av honung är massage kontraindicerat. Efter massage kan små blåmärken och blåmärken förbli.

Syrebehandling

Med lungfibros föreskrivs syrebehandling. Det bidrar till att öka effektiviteten av läkemedelsbehandling och förbättra patientens hälsa. Huvudsyftet med terapi är att öka syrekoncentrationen i luften vi andas och i blodet. Med tidsbestämd syrebehandling behandlas patientens aktivitet och arbetsförmåga avsevärt.

Denna behandling kan minska andnöd, antalet exacerbationer av sjukdomen och förbättra livskvaliteten. Syrebehandling påverkar positivt det fysiska och psyko-emotionella tillståndet.

Med snabb behandling minskar patientens livslängd med 4-7 år. I samband med utvecklingen av medicinsk teknik kan syrebehandling utföras hemma. Källan för syre är bärbara cylindrar med komprimerad gas eller flytande syre. Självmedicinering utan receptbelagda läkemedel kan dock vara hälsofarligt. Behandlingsförloppet föreskrivs endast av terapeuten och pulmonologen efter lämplig diagnos.

Syrebehandling är effektiv vid behandling av lungfibros hos barn. Om du upplever några obehagliga känslor eller andra komplikationer vid överdosering med syre, ska du omedelbart kontakta en läkare.

Andningsövningar

I lungfibros, som en adjuvansbehandling, kan fysisk terapi utföras. Läkare rekommenderar regelbunden träning, till exempel att springa på morgonen eller cykla. Betraktad som nyttig går i friska luften. Inte mindre effektivt är andningsövningar, vilket bidrar till att förbättra andningsapparatens funktion och berika blodet med syre.

Med lungfibros har andningsmusklerna en dubbel belastning, vilket leder till trötthet. Under andningsprocessen tar en tunn muskelseptum, som skiljer bukhålan och bröstkaviteten, en aktiv del. Den viktigaste uppgiften att andas övningar är att behandla trötthet och spänning i andningsorganen.

Komplexet av andningsövningar främjar sputumutmatning. Andningsövningar inkluderar övningar för buken, bröstet och full andning. För att utföra den första träningen måste du ta en startposition - stående. Ta ett långsamt och djupt andetag. Vid inandning borde bröstet ligga i vila, bara magen ska böja sig. När du andas ut, dra magen så långt som möjligt.

Med andning av bröstet ska buken inte röra sig. Vid inandningen borde bröstet stiga, och på andan bör det gå ner. Andning bör vara jämn och djup.

Komplett andningsövning bör vara en övning för full andning. I så fall bör du träna med inandning i buken. När buken buler så mycket som möjligt fortsätt inhalera tills vägran på grund av bröstområdet. Övergången ska vara smidig och utan jerks. Den andra delen av övningen börjar med att magsäcken löper ut och slutar med bröstets sammandragning.

Upprepa denna uppsättning övningar ska vara varje dag för 4-6 gånger för varje övning. Med regelbundna andningsövningar förbättras blod- och lymfflödet, lungventilation normaliseras och överbelastning i lungorna förhindras.

Normalisera gasutbytet hjälper till att andas ut mot resistansen. För att göra detta, förbered ett glas vatten, ett strå eller ett strå för en cocktail. Ta djupt andetag genom din näsa och andas sedan genom ett strå. Upprepa denna övning 7-10 gånger.

Squeezing liggande hjälper till att ta bort slem från lungorna. För att göra detta, ta ett startläge och tryck på knäna till bröstet. Ta tag i dina händer och ta ett djupt andetag. Under inandning sänka benen till golvet. Du kan slutföra träningen med en hosta.

Rekommenderade näringsregler

En balanserad och riktig kost hjälper till att förbättra det allmänna tillståndet för personer som lider av lungsjukdomar. En onormal diet kan förvärra patientens allmänna tillstånd och orsaka inflammation i luftvägarna, allergier, fetma eller oxidativ stress. En terapeutisk kost minskar risken för cancer, stöder en hälsosam vikt och hjälper till att slappna av i luftvägarna.

För lungfibros, rekommenderar läkare att minska saltintaget. Den dagliga hastigheten är 5-6 g salt. Tyvärr ignorerar många denna rekommendation. Högt saltintag har en negativ effekt på arbetet i musklerna i andningsorganen. Musklerna i detta fall komprimeras och blodflödet minskar. Som ett resultat är lungfunktionen försämrad. Salt förhindrar avlägsnande av vätska från kroppen. När fibros av lungorna från kosten bör uteslutas konserverad och bekvämlighetsmat.

Den medicinska kosten utesluter bakverk, vegetabilisk och solrosolja från menyn, eftersom dessa produkter innehåller omega-6-fettsyror och transfettsyraisomerer. Dessa substanser kan förändra kroppens reaktion och göra den sårbar för olika infektioner.

Personer som lider av astma, från kosten bör uteslutas kosttillskott, som ingår i kolsyrade drycker, såser, godis, juice, vin.

I kosten av medicinsk diet måste finnas frukter som innehåller vitamin C: kiwi, apelsin och grapefrukt, aprikos. Det är också tillåtet att äta morötter, broccoli, peppar, spenat, tomater, nötter, spannmål, kött, fisk och skaldjur, keso, mjölk och ost. Läkare rekommenderar att man dricker mycket vatten. Det är användbart att dricka mineralvatten utan gas, grönt te, buljonghöft eller komposit.

En balanserad och näringsrik diet återställer kroppens försvar och stärker människans immunförsvar. Om du följer kosten rekommenderar läkare att man inte använder alkohol och röker.

Tips för traditionell medicin

Behandling med folkläkemedel anses vara effektiv vid många sjukdomar, och lungfibros är inget undantag. Glöm inte att traditionell medicin inte är den huvudsakliga behandlingen. Det används som en adjuvansbehandling. Innan du börjar behandla bör du konsultera en läkare, eftersom vissa recept kan orsaka allergier. Buljonger och infusioner hjälper till att rensa andningsorganen från slem och sputum. Behandling i hemmet är lämpligt att utföra endast i början av sjukdomen, annars kan komplikationer vara möjliga.

Pneumoskleros i lungorna kan behandlas med buljong från elecampans höfter och rötter. För att göra detta, ta varje ört 1 msk. och häll 300 ml vatten. Placera behållaren på spisen och koka innehållet i 10-15 minuter. Kyl buljongen och spänn genom en sikta. Drickmedel under dagen i små portioner. Minsta behandlingssättet är 2 månader. Ett sådant avkok tar bort slem och slem från lungorna och återställer också lungvävnad.

Avlasta patientens allmänna tillstånd kommer att hjälpa avkok av anis. För att förbereda receptet behöver du 1,5 msk. anisfrön och ett glas vatten. Fyll frön med vatten och lägg innehållet på spisen. Koka buljongen och ta bort den från värme. Ta ½ kopp två gånger om dagen.

Rosemary är en kraftfull antioxidant. Det slappnar av i bronkialpassagerna och ökar lungens cirkulation. Klippa fint färskt kvistar av rosmarin. Fyll dem med vatten i ett förhållande 1: 1. Placera behållaren i ugnen i 1,5-2 timmar. Lägg sedan till lite älskling. Ta medicinen mottagen av 1 tsk. 2 gånger om dagen. Denna åtgärd kommer att bidra till att förebygga cancer.

Du kan eliminera andfåddhet och hosta med hjälp av linfrön. För att förbereda infusionen behöver du 1 msk. frön och 200 ml kokande vatten. Häll vatten över fröna och lämna infusionen i 15-20 minuter. Ta 1/3 kopp 3 gånger om dagen. På 5-7 dagar minskar symtomen.

Inte mindre effektivt i lungfibros är en växtbaserad samling av elecampan, cyanos, mistel, hagtorn och rosehip. Blanda 1 msk. Varje ingrediens fyller gräset med 250 ml kokande vatten. Ta infusionen av 100 ml på morgonen och kvällen.

Med lungfibros kan du komprimera kål eller burk. För att göra detta, slå av ett friskt och stort blad tills saften visas, fäst den på bröstet och täck med klädesfilm ovanpå. Håll kompressorn i 5-6 timmar.

Fokal fibros: symtom och behandlingsmetoder

Fokal fibros (eller pneumoskleros) tillhör gruppen fibrotiska lungsjukdomar. Utvecklingen av deras utveckling är tillräckligt lik och kännetecknas av bildandet av bindvävskår i lungalveolerna.

Fibros är uppdelad i två huvudtyper:

 1. Diffus. I vilken det finns ett fullständigt nederlag i lungorna och fyller dem med bindväv över hela området.
 2. Härd. Förekomsten av ärrbildning i alveolerna är lokal.

Det finns lungfibros av de interstitiella och idiopatiska typerna. Dessutom har den sista av dem ännu inte studerats fullständigt och har inte hundra procent behandlingsmetoder, förutom transplantation av organ själv.

Centrum för pneumoskleros kan vara både liten och stor. Små foci är ofta en enda del av lungtumören som inte orsakar patientkritisk skada. Emellertid är fibrösa sjukdomar benägna att utvecklas snabbt, varför en sådan skada hittades är det kategoriskt omöjligt att felsöka sin behandling.

Symtom och orsaker till fibrotiska sjukdomar

Att känna till symtomen och orsakerna till fibros är mycket viktigt, speciellt för dem som har en personlig förutsättning för dem eller leder en livsstil som ökar risken för att utveckla sjukdomen. Faktum är att de yttre manifestationerna av denna sjukdom liknar förkylningen, och därför går patienterna till läkaren när den når en redan ganska försummad form.

 1. Gradvis ökning av andfåddhet. Själv lockar detta symptom sällan uppmärksamhet hos patienter som brukar associera den med åldersrelaterade förändringar eller viktförändringar. Kanske är det så, men om andfådd ökar snabbt, bör du kontakta en läkare - det kan vara ett tecken på en allvarlig sjukdom. Försök att klara det på egen hand kan prova en verklig handikapp.
 2. Torr hosta. Diffus fibros av lungorna i sin avancerade form har ofta hosta med purulent sputum, men sjukdomsbrännpunkten leder sällan till sådana symtom.
 3. Snabb viktminskning.
 4. Extrema trötthet.
 5. Grå färg på huden.
 6. Hjärtproblem - tachykardi, till exempel.
 7. Bloating fingrarna.

Samtidigt uppmärksammar lungfokuserna i lungorna inte uppmärksamhet för den längsta tiden: på grund av sin lokala storlek väcker det inte några yttre manifestationer av sjukdomen under ganska lång tid. Men när foci börjar växa mer och mer, och ens förena sig med varandra i hela komplex av bindväv börjar fokal fibros att orsaka alla samma symptom som diffusa.

Det är viktigt att komma ihåg att den här sjukdomen i sig, utan behandling, inte går iväg, och därför kunde fokal fibros, som fick flöda, till och med nå tillståndet av pneumokirros.

Pneumokirros är ett tillstånd där lungan är helt fylld med bindväv och blir helt oförmögen att ge ytterligare cirkulation av syre i kroppen.

Fibersjukdomar är tätt kopplade till inflammatoriska processer i lungan. Oftast blir de resultatet av sjukdomen, och i fokal fibros kan inflammation inte sluta alls, eftersom det är länge i det drabbade området. Detta är emellertid långt ifrån den enda orsaken som kan orsaka utveckling av fibros. Patogener kan också vara:

 1. Lungskador (stötar och tårar).
 2. Ofta rökning.
 3. Regelbundet arbete med fint organiskt eller oorganiskt damm, som mjöl.
 4. Regelbundet arbete med skadliga luftburna suspensioner eller rök.
 5. Problem med det hemodynamiska systemet i den lilla cirkulationen av blodcirkulationen i kroppen.
 6. Kronisk lungsjukdom.
 7. Dessutom kan denna typ av sjukdom vara ärftlig - tendensen till fibros överförs ofta genetiskt och påverkar flera generationer av familjen.

Diagnos och behandling

Diagnostik och behandling av fibrotiska sjukdomar utövas av pulmonologer. I vissa fall kan terapeuter också arbeta med dem, men försummade fall av sjukdomen kräver vanligtvis att patienten hålls i lungafdelningen.

Diagnos av brännpneumoskleros utförs huvudsakligen med hjälp av röntgen av lungorna och beräknade tomografi, vilket möjliggör detektering av tumörens mörkning i lungorna, bedömning av storlek och utvecklingshastighet. En röntgenstråle är i regel inte tillräcklig på grund av att den inte bara representerar utvecklingen av en specifik sjukdom i bilderna utan också historien, som inkluderar resultaten av tidigare problem med lungorna. Detta är ofta förvirrande.

Nyligen läste jag en artikel som berättar om verktyget Intoxic för återtagande av parasiter från människokroppen. Med detta läkemedel kan du förresten bli av med förkylningar, problem med andningssystemet, kronisk trötthet, migrän, stress, konstant irritabilitet, patologi i mag-tarmkanalen och många andra problem.

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställde förpackningen. Jag märkte förändringarna en vecka senare: maskar började bokstavligen flyga ut ur mig. Jag kände en ökning av styrka, jag slutade att hosta, konstant huvudvärk lät mig gå och efter 2 veckor försvann de helt. Jag känner att min kropp återhämtar sig från försvagande parasitutmattning. Prova det och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

De utför även bronkoskopiska undersökningar av lungorna och MR. De låter dig göra en mer detaljerad bild av typen av sjukdom och hur aktiv det fortsätter sin utveckling.

Spirometriska studier ger möjlighet att bestämma hur skadad lungens syrekapacitet är och hur mycket luft den nu kan bearbeta.
Till skillnad från diffus, är fokal pneumoskleros relativt lätt att bota. Ett centralt område för att hantera det innefattar försök att utrota etiologiska faktorer: det är faktiskt orsakerna till sjukdomen. I fallet med fokal pneumoskleros handlar det om:

 • kampen mot inflammatoriska processer i lungorna;
 • behandling av kroniska och kroniska lungsjukdomar;
 • användningen av glukokortikoidämnen i händelse av att sjukdomen redan är i en ganska avancerad form;
 • användning av bronkoskopisk terapi, vilket förbättrar passage av syre till lungorna;
 • Användning av syrebehandling i fall där det finns mer än en foci i lungorna eller de är tillräckligt stora. Andning genom en mask eller ett rör ger dig möjlighet att mätta kroppens kropp med syre i den utsträckning som behövs. Ibland blir denna typ av behandling nödvändig för inflammatoriska processer med riklig sputum och blockerar luftvägarna.
 • sjukgymnastik;
 • terapeutisk massage.

I de flesta fall krävs inga mer aktiva medel för att fullständigt bekämpa brännmärgsfibros. Men om sjukdomen har gått tillräckligt långt finns det mer radikala sätt att hantera det:

 • kirurgisk ingrepp och resektion av ett fragment av lungan som påverkas av fibros
 • användningen av stamceller, vilket möjliggör att återställa det drabbade fragmentet (den senare metoden är relativt ny).
till innehållet ↑

Vad kan man förvänta sig efter?

Om behandlingen av fokal fibros har gått säkert, måste patienten bara följa några försiktighetsåtgärder för att undvika återkommande sjukdom:

 • sluta röka
 • så mycket som möjligt för att vara i frisk luft;
 • Ändra typen av aktivitet om den är associerad med inandning av olika typer av skadliga ämnen.
 • genomföra den mest aktiva fysiska aktiviteten
 • skydda mot infektionssjukdomar och hypotermi
 • regelbundna undersökningar av en pulmonolog är också troliga.

Men om sjukdomsutvecklingen var för snabb och fokalfibrosen gick in i diffus eller till och med helt nådd tillståndet av pneumokirros, från terapeutisk ingrepp som endast kan stödja patienten under en tid, kommer nästa steg att vara en lungtransplantation.

Detta är det enda sättet att bli av med en allvarlig form av fibros en gång för alla och undvika dödsfall. Det är därför som det är nödvändigt att ta ett extremt allvarligt tillvägagångssätt vid behandlingen av fokal fibros och förhindra att den går in på ett mer komplicerat stadium av sjukdomen.