Småcells lungcancer

Den mest dödliga sjukdomen i världen är fortfarande liten celllungcancer. Det kallas också sarkom.

Tidigare betraktades denna typ av sjukdom som en manlig sjukdom, men med miljöförorening, ökad nervös stress och rökning bland kvinnor spred sig den till den kvinnliga delen av befolkningen. Den viktigaste riskgruppen faller för personer i åldern 44-67 år.

Småcell Lungcancer: Livslängd

Vid diagnosen lungcancer i små celler är det omöjligt att säga exakt hur många patienter som bor. eftersom detta bestäms av flera faktorer: sjukdomens ålder, god immunitet, organismens mottaglighet för droger, aktualitet för den initierade behandlingen.

Det finns fyra grader av sjukdomen:

 1. Malignitet är 3cm. Metastasering till andra områden observeras inte.
 2. Blastom från 3 till 6 cm. Infekterade partiklar går in i pleura, fäller bronkierna, det finns möjlighet till atelektas.
 3. Neoplasmen växer till 7 cm. Maligna celler växer till nära belägna lymfkörtlar. Distribution till andra organ börjar.
 4. Skadade celler skapas utbildning, som täcker hjärtat, njurar och lever. Låg botemedel.

I det första steget, kännetecknat av en liten tumör i lungan, uppträder återhämtning med 75-85% sannolikhet.

Men detta måste föregås av en tidig kirurgisk operation, som kommer att avlägsna den maligna bildningen i tid och den korrekt valda medicinska behandlingen.

Om din kropp kan klara av den svåra uppgiften utan komplikationer är möjligheten att återfall efter fem år 6-9%.

I det andra steget, där förutom tumören finns det redan små lesioner i lymfsystemet är möjligheten till fullständig regression 50-60%.

På grund av sannolikheten för återfall och försvagning av kroppen är andelen överlevnad över 4-6 år inte mer än 25%.

Emellertid upptäcks huvudsakligen denna typ av malignitet vid 3: a (ca 65%) eller 4: e etappen på grundval av alla symptom som har uppstått vid denna tidpunkt. Vid denna tid utvecklas malign tumör i lungorna och ger komplikationer mot andra organ, så livstiden, även med behandlingen, sänks till 5-7 år.

Det bör noteras att om tarmarna som ett resultat av terapeutiska åtgärder börjar krympa, betraktar läkare detta som ett tecken som ökar återhämtningens framgång. Med partiell remission är chansen ungefär 52%, och med en hel 75-90%.

Prognosen för småcells lungcancer steg 3

Steg 3-cancer karakteriseras av manifestationen av uthållig host med frisättning av rödbrunt sputum på grund av metastasering i blodkärlen. De blir permanenta och outhärdliga bröstsmärta, som tidigare tillskrivits neuralgi. Hjärtslag är störd, matstrupen är obstruerad, konstant andfåddhet förvärras, symptom uppträder som kännetecknar den ursprungliga skador på andra organ.

Med en diagnos av en malign lungtumör i 3: e fasen är prognosen en besvikelse. Utan drogvård varierar livslängden från några veckor till 4-6 månader.

Denna typ av tumör har emellertid en ökad känslighet mot strålning och kemoterapi, därför kan den kumulativa behandlingen av småcellscancer med rätt dosering av cytotoxiska läkemedel öka livslängden till 5-7 år.

Förutsägelser för lungcancerstadiet 4 med liten cell

Vid det sista skedet infekterar maligna celler levern och njurevävnaden, benen, tränger in i hjärnan. Detta orsakar allvarlig smärta som smärtstillande medel inte klarar av. Absolut återhämtning (utan återfall) under det beskrivna steget är mycket sällsynt. Livet hos cancerpatienter med maligna tumörer som har spridit sig till hjärtat eller leveren är inte mer än 2 månader. Med en diagnos av stadium 4 sarkom, överskrider prognosen inte 8-10% av livslängden hos personer i 4-6 år.

Enligt den totala uppsättningen faktorer är prognosen för åter manifestation vid stadium 4 positiv. Jämfört med andra arter med nederlaget för denna tumörform, är livslängden efter operation mycket liten.

Småcells lungcancer

I cancerstrukturen är lungcancer en av de vanligaste patologierna. Basen är en malign degenerering av epitel av lungvävnaden, ett brott mot luftväxling. Sjukdomen kännetecknas av hög mortalitet. Den viktigaste riskgruppen är rökare män i åldern 50-80 år. Ett kännetecken för modern patogenes är en minskning i åldern av primär diagnos, en ökning av sannolikheten för lungcancer hos kvinnor.

Småcellcarcinom är en malign tumör som har den mest aggressiva karaktären av kursen och utbredd metastasering. Andelen av denna blankett står för cirka 20-25% av alla typer av lungcancer. Många vetenskapliga experter anser denna typ av tumör som en systemisk sjukdom, i de tidiga stadierna, nästan alltid finns det metastaser i de regionala lymfkörtlarna. Män som lider av denna typ av tumör oftare, men andelen kvinnor som blir sjuk ökar betydligt. Nästan alla patienter bär en ganska allvarlig form av cancer, detta beror på den snabba tillväxten av tumören och vid metastaser.

Småcells lungcancer

Orsaker till småcell lungcancer

I naturen finns det många orsaker till utvecklingen av en malign neoplasma i lungorna, men det finns de viktigaste som vi står inför nästan varje dag:

 • tobaksrökning
 • exponering för radon;
 • lungens asbestos;
 • virala skador
 • dammexponering.

Kliniska manifestationer av lungcancer i små celler

Symptom på lungcancer hos småceller:

 • hosta av en långvarig natur eller en nyligen uppenbar hosta med förändringar som är normala för patienten;
 • brist på aptit;
 • viktminskning
 • allmän sjukdom, trötthet
 • andnöd, smärta i bröstet och lungorna;
 • förändring av röst, heshet (dysfoni);
 • smärtor i ryggraden med ben (förekommer med benmetastaser);
 • epileptiska anfall
 • lungcancer, stadium 4 - en talproblem uppträder och allvarliga huvudvärk uppträder.

Grader av småcells lungcancer

 • Steg 1 - tumörens storlek i diameter upp till 3 cm träffade tumören en lunga. Det finns ingen metastas
 • Steg 2 - tumörens storlek i lungen varierar från 3 till 6 cm, blockerar bronkinet och växer in i pleura, orsakar atelektas;
 • Steg 3 - tumören rör sig snabbt i angränsande organ, dess storlek har ökat från 6 till 7 cm. Atelektas av hela lungan uppträder. Metastaser i angränsande lymfkörtlar.
 • Steg 4 av lungcancer i små celler präglas av spridningen av maligna celler till avlägsna organ i människokroppen och orsakar symtom som:
 1. huvudvärk;
 2. heshet eller förlust av röst helt och hållet;
 3. generell sjukdom
 4. förlust av aptit och en kraftig viktminskning;
 5. ryggsmärta etc.

Diagnos av lungcancer i små celler

Trots alla kliniska undersökningar, historia som tar och lyssnar på lungorna är en kvalitativ diagnos av sjukdomen också nödvändig, vilken utförs med hjälp av metoder som:

 • skelett scintigrafi;
 • bröstradiografi
 • detaljerat kliniskt blodprov
 • datortomografi (CT);
 • leverfunktionstester;
 • magnetisk resonansavbildning (MR)
 • positron emission tomografi (PET);
 • sputumanalys (cytologi för att detektera cancerceller);
 • pleurocentes (vätskeintag från bröstkaviteten runt lungorna);
 • biopsi är den vanligaste metoden för att diagnostisera en malign neoplasma. Det utförs i form av avlägsnande av en partikel av ett fragment av den drabbade vävnaden för vidare forskning under ett mikroskop.

Det är möjligt att utföra biopsi på flera sätt:

 • bronkoskopi kombinerad med biopsi;
 • nålbiopsi utförs med användning av CT;
 • endoskopisk ultraljud med biopsi;
 • mediastinoskopi i kombination med biopsi;
 • öppen lungbiopsi;
 • pleural biopsi;
 • video thoracoscopy.

Behandling av lungcancer i små celler

Det viktigaste stället för behandling av lungcancer i små celler är kemoterapi. I avsaknad av lämplig behandling för lungcancer dör patienten 5-18 veckor efter diagnosen. Öka dödligheten till 45-70 veckor, hjälper polykemoterapi. Det används både som en oberoende terapimetod och i kombination med kirurgi eller strålbehandling.

Målet med denna behandling är komplett remission, vilket måste bekräftas av bronkoskopiska metoder, biopsi och bronchoalveolär lavage. Effekten av behandlingen bedöms som regel efter 6-12 veckor efter starten av behandlingen, med dessa resultat är det också möjligt att utvärdera sannolikheten för botemedel och patientens livslängd. Den mest gynnsamma prognosen för de patienter som har uppnått fullständig remission. Denna grupp omfattar alla patienter vars livslängd överstiger 3 år. Om tumören har minskat med 50%, medan det inte finns någon metastas är det möjligt att prata om partiell remission. Livslängden är motsvarande mindre än i den första gruppen. Med en tumör som inte är mottaglig för behandling och aktiv progression är prognosen ogynnsam.

Efter att ha bestämt scenen för lungcancer, är det nödvändigt att bedöma patientens hälsotillstånd när det gäller huruvida han kan genomgå induktionskemoterapi som en del av en kombinationsbehandling. Det utförs, i avsaknad av tidigare kemoterapi och strålbehandling, även under upprätthållande av patientens effektivitet finns inga allvarliga samtidiga sjukdomar, hjärt-, leverfel, benmärgsfunktionen hos PaO2 vid andning med atmosfärisk luft överstiger 50 mm Hg. Art. och ingen hypercapnia. Men det är också värt att notera att dödligheten från induktionskemoterapi är närvarande och når 5%, vilket är jämförbart med mortaliteten vid radikal kirurgisk behandling.

Om patientens hälsotillstånd inte uppfyller de angivna standarderna och kriterierna, för att undvika komplikationer och svåra biverkningar, minskar dosen av antitumörmedel. För att genomföra induktion måste kemoterapi vara en onkolog. Särskild vård krävs av patienten under de första 4 månaderna. Även under behandling är infektiösa, hemorragiska och andra allvarliga komplikationer möjliga.

Lokaliserad form av lungcancer med lungcancer och dess behandling

Statistik för behandling av lungcancer med lungcancer har ganska bra indikatorer:

 • behandlingseffektivitet 65-90%;
 • tumörregression observeras i 45-75% av fallen;
 • Median överlevnad når 18-24 månader;
 • 2 års överlevnad är 40-50%;
 • 5 års överlevnadshastighet är 10% och når 25% för patienter som startade behandling med god allmän hälsa.

Grundläggande vid behandling av lokaliserade former av lungcancer i små celler är kemoterapi (2-4 kurser) i kombination med strålterapi vid en total fokusdos på 30-45 Gy. Det anses vara korrekt att starta strålterapi på grund av kemoterapi under eller efter 1-2 kurser. När man observerar remission är det lämpligt att genomföra bestrålning av hjärnan i en total dos av 30Gy, eftersom lungcancer i småceller präglas av snabb och aggressiv metastasin i hjärnan.

Behandling av vanlig lungcancer hos småceller

I fallet med den gemensamma formen av lungcancer med lungcancer anges behandlingen som en kombination, medan det är lämpligt att genomföra bestrålningen med speciella indikatorer:

 • förekomst av benmetastas
 • metastas i hjärnan;
 • metastasering i binjurarna;
 • metastasering i lymfkörtlar, mediastinum med komprimering av överlägsen vena cava.

OBS! Metastas i hjärnan kan behandlas med en gammakniv.

Efter en statistisk studie har effekten av kemoterapi uppdagats och uppgår till ca 70%, medan i 20% av fallen uppnås fullständig remission som ger överlevnadsnivåer nära patienter med lokaliserad form.

Begränsat stadium

Vid detta stadium ligger tumören inom en lunga, och involvering av närliggande lymfkörtlar är också möjligt.

Tillämpade behandlingsmetoder:

 • kombinerad: kemo + strålbehandling med efterföljande profylaktisk kranial bestrålning (PEC) under remission;
 • kemoterapi med eller utan PKO, för patienter med nedsatt respiratorisk funktion
 • kirurgisk resektion med adjuvansbehandling för patienter med steg 1;
 • kombinerad användning av kemoterapi och bröstcancerbehandling är ett standardinriktat tillvägagångssätt för patienter med begränsad stadium, småcells-RL.

Enligt statistik över kliniska studier ökar den kombinerade behandlingen i jämförelse med kemoterapi utan strålbehandling den 3-åriga prognosen för överlevnad med 5%. Använda droger: platina och etoposid. Prediktiva indikatorer för livslängd - 20-26 månader och en 2-årig överlevnadsprognos på 50%.

Ineffektiva sätt att öka prognosen:

 • öka dosen av droger;
 • effekten av ytterligare typer av kemoterapeutiska läkemedel.

Varaktigheten av kemoterapi är inte bestämd, men kursens längd bör dock inte överstiga 6 månader.

Frågan om strålterapi: många studier visar sina fördelar i 1-2-tiden av kemoterapi. Varaktigheten av strålbehandlingstiden bör inte överstiga 30-40 dagar.

Det är möjligt att använda vanliga bestrålningskurser:

 • En gång om dagen i 5 veckor;
 • 2 eller flera gånger om dagen i 3 veckor.

Hyperfraction thorax radioterapi anses vara föredragen och bidrar till en bättre prognos.

Patienter i äldre ålder (65-70 år) lider mycket sämre behandling, prognosen för behandling är mycket värre, eftersom de reagerar illa på radiokemoterapi, vilket i sin tur manifesteras i låg effektivitet och stora komplikationer. För närvarande har det optimala terapeutiska tillvägagångssättet för äldre patienter med småcellcarcinom inte utvecklats.

Patienter som har uppnått remission av tumörprocessen är kandidater för profylaktisk kranial bestrålning. Forskningsresultaten indikerar en signifikant minskning av risken för metastasering i hjärnan, som utan användning av CRP är 60%. FFP kan förbättra prognosen för 3-års överlevnad från 15% till 21%. Ofta är det nedsatt neurofysiologiska funktioner hos patienter som har upplevt lungcancer med lungceller, men dessa störningar är inte associerade med CPD.

Omfattande scen

Spridningen av tumören sker utanför lungan, där den ursprungligen uppträdde.

Standard terapi metoder:

 • kombinationskemoterapi med eller utan profylaktisk kraniell strålning;
 • Etoposid + cisplatin eller etoposid + karboplatin är den vanligaste metoden med bevisad effekt. De återstående metoderna har ännu inte visat någon betydande fördel.
 • Cyklofosfamid + doxorubicin + etoposid;
 • Ifosfamid + Cisplatin + Etoposid;
 • Cisplatin + irinotekan;
 • Cyclofosfamid + Doxorubicin + Etoposid + Vincristin;
 • Cyclofosfamid + Etoposid + Vincristin.

Bestrålning utförs med negativa svar på kemoterapi, särskilt med metastaser i hjärnan och ryggmärgen eller benen.

Ett tillräckligt positivt svar på 10-20% remission ger cystplatin och etoposid. Kliniska studier tyder på fördelarna med kombinationskemoterapi, som innefattar platina. Men trots detta följer Cisplatin ofta med allvarliga biverkningar som kan leda till allvarliga konsekvenser hos patienter som lider av hjärt- och kärlsjukdomar. Carboplatin är mindre giftigt än cisplatin.

OBS! Användningen av högre doser av kemoterapeutiska läkemedel är fortfarande en öppen fråga.

I ett begränsat stadium, vid ett positivt svar på kemoterapi, visas ett omfattande stadium av lungcancer i små celler, förebyggande kranial bestrålning. Risken för metastasering i centrala nervsystemet inom 1 år minskas från 40% till 15%. Signifikant försämring av hälsan efter PKO upptäcktes inte.

Kombinerad radiokemoterapi förbättrar inte prognosen jämfört med kemoterapi, dock är bröstbestrålning lämplig för palliativ behandling av avlägsna metastaser.

Patienter som diagnostiserats med ett omfattande stadium har försämrat hälsotillstånd, vilket komplicerar aggressiv terapi. Genomförda kliniska studier avslöjade inte en förbättring av prognosen för överlevnad vid lägre doser av läkemedel eller vid övergång till monoterapi, men intensiteten i detta fall bör emellertid beräknas från den individuella bedömningen av patientens hälsotillstånd.

Prognos av sjukdomen

Som tidigare nämnts är lungcancer i små celler bland de mest aggressiva formerna av alla cancerformer. Vilken prognos av sjukdomen och hur lång tid patienterna lever beror direkt på behandling av cancer i lungorna. Mycket beror på sjukdomsstadiet och till vilken typ det hör till. Det finns två huvudtyper av lungcancer - liten cell och icke-småcell.

Småcells lungcancer som är mottaglig för rökare är mindre vanlig, men sprider sig mycket snabbt, bildar metastaser och infångar andra organ. Det är mer känsligt för kemisk och strålbehandling.

Förväntad livslängd i avsaknad av lämplig behandling varierar mellan 6 och 18 veckor, väl och överlevnadsgraden når 50%. Med användning av lämplig terapi ökar livslängden från 5 till 6 månader. Den värsta prognosen hos patienter med 5 års sjukdom. Ca 5-10% av patienterna lever fortfarande.

Prognosen för lungcancer lungcancer 3

Småcellcarcinom är en extremt malign tumör med en aggressiv klinisk kurs och utbredd metastasering. Denna form är 20-25% av alla typer av lungcancer. Vissa forskare anser det som en systemisk sjukdom, där nästan alltid det finns metastaser i de regionala och extrathoraciska lymfkörtlarna redan i början. Män dominerar bland patienter, men andelen drabbade kvinnor ökar. Den etiologiska kopplingen av denna cancer med rökning betonas. På grund av den snabba tillväxten av tumören och utbredd metastasering, lider de flesta patienter av en svår form av sjukdomen.

symptom

En nyligen uppenbar hosta eller en förändring i hostande karaktär som är vanlig för en patient - en rökare.

Trötthet, brist på aptit.

Andnöd, smärta i bröstet.

Dysfoni - röstförändring.

Smärta i benen, ryggrad (med benmetastaser).

Anfall av epilepsi, huvudvärk, svaghet i lemmar, talstörningar - möjliga symtom på metastasin i hjärnan i 4 faser av lungcancer. / Blockquote>

Behandling av lungcancer med akonit genom referens.

utsikterna

Småcells lungcancer tillhör de mest aggressiva formerna. Hur lång tid sådana patienter lever beror på behandlingen. I avsaknad av terapi inträffar döden i 2-4 månader, och överlevnad når endast 50 procent. Med användning av behandling kan livslängden hos cancerpatienter öka flera gånger - upp till 4-5. Prognosen efter sjukdomen på 5 år är ännu värre - endast 5-10 procent av patienterna överlever.

Steg 4

Steg 4 av lungcancer i små celler präglas av spridningen av maligna celler i avlägsna organ och system, vilket orsakar sådana symptom som:

huvudvärk;
heshet eller förlust av röst;
ryggsmärta
huvudvärk etc.

behandling

Vid behandling av lungcancer i små celler spelar kemoterapi en viktig roll. I avsaknad av behandling dör hälften av patienterna 6-17 veckor efter diagnosen. Polychemoterapi tillåter dig att öka denna siffra till 40-70 veckor. Den används som en oberoende metod, och i kombination med kirurgi eller strålbehandling.

Målet med behandlingen är att uppnå fullständig remission, vilken måste bekräftas med bronkoskopiska metoder, inklusive biopsi och bronchoalveolär lavage. Effektiviteten av behandlingen utvärderas efter 6-12 veckor efter starten. Enligt dessa resultat är det redan möjligt att förutsäga sannolikheten för botemedel och patientens livslängd. Den mest gynnsamma prognosen för de patienter som under denna tid lyckades uppnå fullständig remission. Alla patienter vars livslängd överstiger 3 år tillhör denna grupp. Om tumörens massa har minskat med mer än 50% och det finns ingen metastas, talar de om partiell remission. Livslängden för sådana patienter är mindre än i den första gruppen. Om tumören inte svarar på behandlingen eller fortskrider, är prognosen dålig.

Efter det att sjukdomen har uppstått (tidigt eller sent, se "Lungcancer: sjukdomsstadier") utvärderas patientens allmänna tillstånd för att ta reda på om han kan genomgå induktionskemoterapi (inklusive som en del av en kombinerad behandling). Det utförs endast om ingen strålbehandling eller kemoterapi tidigare har utförts, om patienten har bevarats, det finns inga allvarliga samtidiga sjukdomar, hjärt-, lever- eller njursvikt, benmärgsfunktionen upprätthålls, PaO2 vid andning med atmosfärisk luft överstiger 50 mm Hg. Art. och ingen hypercapnia. Men även i sådana patienter når dödligheten vid induktionskemoterapi 5%, vilket är jämförbart med mortalitet vid radikal kirurgisk behandling.

Om patientens tillstånd inte uppfyller de angivna kriterierna, för att undvika allvarliga biverkningar, minskar dosen av anticancermedel.

Induktionskemoterapi bör utföras av en onkolog; särskild uppmärksamhet krävs under de första 6 12 veckorna. Under behandlingens gång är infektiösa, hemorragiska och andra allvarliga komplikationer möjliga.

Behandling av en lokaliserad form av lungcancer med liten cell (SCLC)

Behandlingsstatistiken för denna form av SCLC är ganska bra:

behandlingseffektivitet är 65-90%;

tumörregression observeras i 45-75% av fallen;

Median överlevnad når 18-24 månader;

2 års överlevnad är 40-50%;

5-års överlevnadshastighet är ca 10%, medan för patienter som startade behandling i ett gott allmänt tillstånd är denna siffra cirka 25%.

Basen i behandlingen av en lokaliserad SCLC-form är att genomföra kemoterapi (2-4 kurser) enligt ett av de scheman som anges i tabellen i kombination med strålbehandling av primärfokus, mediastinum och lungrot i en total bränndos på 30-45 Gy. Strålbehandling är lämplig att börja på grund av kemoterapi (under eller efter 1-2 kurser). Om en patient är fullständig remission, är det också lämpligt att bestråla hjärnan i en total dos av 30 Gy, eftersom SCR kännetecknas av en stor sannolikhet (ca 70%) av hjärnmetastasen.

Behandling av vanlig lungcancer hos småceller (SCLC)

Patienter med vanlig MLR har visat sig behandlas med hjälp av kombinerad kemoterapi (se tabell), och det är lämpligt att endast utföra bestrålning om det finns speciella indikationer: för metastatiska skador på benen, hjärnan, binjurarna, lymfkörtlarna i mediastinum med kompressionssyndrom i den övre sexuella venen etc.

Med metastatiska hjärnskador i vissa fall är det lämpligt att överväga behandling med en gammakniv.

Enligt statistiken är effekten av kemoterapi vid behandling av vanligt MRL cirka 70%, medan i 20% av fallen uppnås fullständig regression, vilket ger överlevnadsnivåer nära patienter med lokaliserad form.

kemoterapi

Vid detta stadium ligger tumören inom en lunga, och involvering av närliggande lymfkörtlar är också möjligt. Följande behandlingar är möjliga:

Kombinerad kemo / strålbehandling med efterföljande profylaktisk kranial bestrålning (PEC) i eftergift.

Kemoterapi med / utan PKO för patienter med nedsatt andningsfunktion.

Kirurgisk resektion med adjuvansbehandling för patienter med stadium I.

Den kombinerade användningen av kemoterapi och bröstbehandling i bröstet är ett standardinriktat tillvägagångssätt för patienter med begränsat stadium av småcells-RL. Enligt statistik från olika kliniska studier ökar kombinationsbehandling jämfört med kemoterapi utan strålning den 3-åriga prognosen för överlevnad med 5%. Platin och etoposid används vanligen som läkemedel.

Genomsnittliga prognostiska indikatorer - livslängd 18-24 månader och en prognos över 2 års överlevnad inom 40-50%. Följande metoder för att förbättra prognosen var ineffektiva: öka dosen av läkemedel, effekten av ytterligare typer av kemoterapeutiska läkemedel. Kursens optimala längd är inte definierad men bör inte överstiga 6 månader.

Också öppen är frågan om optimal användning av strålning. Flera kliniska studier visar fördelarna med tidig strålbehandling (under 1-2 cykler av kemoterapi). Exponeringstiden bör inte överstiga 30-40 dagar. Det är möjligt att använda både standardbestrålningsregimen (en gång om dagen i 5 veckor) och hyperfraktionerande (2 eller fler gånger om dagen i 3 veckor). Hyperfraction thorax radioterapi anses vara föredragen och bidrar till en bättre prognos.

Åldern över 70 år försämrar signifikansen av behandlingen. Äldre patienter reagerar mycket sämre på radiokemoterapi, vilket framgår av låg effektivitet och manifestation av komplikationer. För närvarande utvecklas inte det optimala terapeutiska tillvägagångssättet för äldre patienter med RL i små celler.

I sällsynta fall, med bra andningsfunktion och begränsad tumörprocess i lungan, är kirurgisk resektion med / utan efterföljande adjuvans kemoterapi möjlig.

Patienter för vilka de lyckades uppnå remission av tumörprocessen är kandidater för profylaktisk kranial bestrålning (CRP). Forskningsresultat indikerar en signifikant minskning av risken för metastasering i hjärnan, vilket är 60% utan användning av CRP. FFP kan förbättra prognosen för 3-års överlevnad från 15% till 21%. Ofta hos patienter som har upplevt lungcancer hos småceller, finns det nedsatta neurofysiologiska funktioner, men dessa störningar är inte associerade med HLR.

Tumören sträcker sig bortom lungan, där den ursprungligen uppträdde. Standardbehandlingsmetoder inkluderar följande:

Kombinerad kemoterapi med / utan profylaktisk kraniell strålning.

etoposid + cisplatin eller etoposid + karboplatin är den vanligaste metoden, vars effektivitet bekräftas genom kliniska studier. De återstående metoderna har ännu inte visat någon betydande fördel.

cyklofosfamid + doxorubicin + etoposid

ifosfamid + cisplatin + etoposid

cyklofosfamid + doxorubicin + etoposid + vinkristin

cyklofosfamid + etoposid + vinkristin

Strålbehandling - används vid negativt svar på kemoterapi, speciellt för metastaser i hjärnan och ryggmärgen eller benen.

Standardmetoden (cistplatin och etoposid) ger ett positivt svar hos 60-70% av patienterna och leder till remission i 10-20%. Kliniska studier indikerar fördelen med kombinationskemoterapi, som innefattar platina. Cisplatin åtföljs emellertid ofta av svåra biverkningar som kan leda till allvarliga konsekvenser hos patienter med hjärt- och kärlsjukdomar. Carboplatin är mindre giftigt än cisplatin. Genomförandet av högre doser kemoterapeutiska läkemedel är fortfarande en öppen fråga.

Liksom vid det begränsade skedet, vid ett positivt svar på kemoterapi för det omfattande stadiet av lungcancer i lungcancer, visas profylaktisk kranial bestrålning. Risken för metastasering i centrala nervsystemet inom 1 år minskas från 40% till 15%. Signifikant försämring av hälsan efter PKO upptäcktes inte.

Kombinerad radiokemoterapi förbättrar inte prognosen jämfört med kemoterapi, dock är bröstbestrålning lämplig för palliativ behandling av avlägsna metastaser.

Ofta har patienter som diagnostiserats med ett omfattande SCR-stadium ett förhöjt hälsotillstånd, vilket komplicerar aggressiv terapi. De genomförda kliniska studierna avslöjade emellertid inte en förbättring av prognosen för överlevnad vid lägre doser av läkemedel eller vid övergång till monoterapi. Intensiteten i detta fall bör dock beräknas utifrån den individuella bedömningen av patientens hälsotillstånd.

livslängden

Hur många människor lever med lungcancer och hur kan man bestämma hur länge lungcancer varar. Det är inte ledsen, men med en sådan hemsk diagnos kommer patienter utan kirurgi alltid att vara dödliga. Omkring 90% av människor dör under de första 2 åren av livet efter att ha identifierat sjukdomen. Men du borde aldrig ge upp. Det beror allt på vilket stadium sjukdomen detekteras hos dig och vilken typ det är. Först och främst finns det två huvudtyper av lungcancer - småceller och icke-småceller.

Småceller, mest mottagliga för rökare, är mindre vanlig, men sprider sig mycket snabbt, bildar metastaser och infångar andra organ. Det är mer känsligt för kemisk och strålbehandling.

Hur många bor

Prognosen för lungcancer beror på många faktorer, men främst på typen av sjukdom. Mest nedslående har småcells lungcancer. Inom 2-4 månader efter diagnosen dör varje sekund patienten. Användningen av kemoterapeutisk behandling ökar livslängden med 4-5 gånger. Prognosen för icke-småcellcarcinom är bättre, men lämnar också mycket att önska. Med tidig behandling påbörjad är överlevnadsgraden i 5 år 25%. Hur många människor lever med lungcancer - det finns inget bestämt svar, tumörens storlek och plats, dess histologiska struktur, närvaron av samtidiga sjukdomar etc. påverkar förväntad livslängd.

Småcells lungcancer hur många bor

Lungcancer: en prognos

Lungcancer är en malign sjukdom som påverkar allt fler människor varje år. I trettiofem länder i världen anses lungcancer som den främsta mördaren. I vårt land uppträder denna sjukdom huvudsakligen bland den manliga befolkningen. Det är ett störande faktum att tjugofem procent av patienterna blir sjuk i åldern fyrtio och upp till femtio år, och mer än femtio procent är äldre än femtio och sextio år gammal.

Lungcancer: prognosen är långt ifrån tröst, eftersom den nästan är en dödlig sjukdom. Men mycket beror på det stadium då sjukdomen diagnostiserades.

Lungcancerstadiet 3 kännetecknas av närvaron av en tumör, vars storlek redan har nått sex centimeter med övergången till nästa lunglobe. Möjlig spiring av närliggande bronkus eller huvudbronkus. Metastaser finns i bifurcation, tracheobronchial, paratrakeal lymfkörtlar.

Hos patienter som är godkända för kirurgisk behandling med asymptomatisk cancer är prognosen mer fördelaktig. I händelse av kliniska symtoms början är nästan 75 procent av patienterna praktiskt taget inte behandlingsbara. Prognosen är gynnsammare om de kliniska symptomen uppträder högst tre månader. Om symtom är närvarande i mer än nio månader försvagas prognosen för återhämtning.

Förväntad livslängd för lungcancer

Om lungcancer är så allvarlig och farlig sjukdom, hur länge lever lungcancer? Livslängden för lungcancer efter diagnos är tjugo procent av det totala antalet patienter i ett år och endast åtta procent efter fem år.

Överlevnad av lungcancer

Överlevnaden för lungcancer i icke-småcellsformer är fyrtio till femtio procent i första etappen och femton till trettio procent i andra etappen. Med avancerade skeden eller inte längre utsatt för den operativa behandlingsmetoden efter användning av strålbehandling ger en överlevnadsfrekvens inom fem år inom fyra till åtta procent. Med begränsat litet cellkarcinom hos patienter efter att ha fått kombinerad kemoterapi och strålning varierar de långsiktiga överlevnadsgraden från tio till femtio procent. I fall av avancerad cancer är prognosen dålig.

Småcells lungcancer: en prognos

Småcellercancer finns i tio till femton procent av fallen oftast hos rökare och sällan hos icke-rökare. Småcells lungcancer tillhör de mest aggressiva och maligna tumörerna. Det kännetecknas av en kort historia, snabb kurs, har en tendens till tidig metastasering. Småcells lungcancer är en tumör som är mycket mottaglig för kemoterapi. Småcells lungcancer: prognosen är som följer:

   1. För patienter med en process som inte sträcker sig bortom bröstet, är en ganska optimistisk prognos.
   2. När en fullständig regression av den primära tumören och metastasen uppnås, noteras en signifikant ökning av livsbanans varaktighet och det finns möjlighet till fullständig återhämtning.
   3. Patienter som påbörjar behandling i gott skick, har högre effekt av behandlingen och följaktligen en längre livslängd än patienter i allvarligt tillstånd, uttömda, med uttalade kliniska symtom på sjukdomen, hematologiska och biokemiska förändringar.

Är cancer smittsam?

Människor frågar ofta onkologer om cancer är smittsam. Enligt alla de mest prestigefyllda onkologerna är cancer absolut icke-smittsam.

Kan lungcancer botas

Lungcancer tar många liv. Så är det meningsfullt att slåss eller är det lättare att låta allt ta sin kurs i väntan på döden? Kan lungcancer botas? I medicin finns det fall av fullständig återhämtning från tumörerna till även de mest hopplösa patienterna. Därför svarar frågan om lungcancer är härdbar, det är säkert att säga att lungcancer kan botas. Det beror allt på sjukdomsutvecklingsstadiet, tillståndet hos patientens kropp och hans önskan att återhämta sig.

Prognos för lungcancer hos småceller

En malign tumör i andningsorganen utvecklas mycket snabbt och bildar metastaser. Beroende på det histologiska ursprunget finns det: småcell och icke-småcell. Det har fyra utvecklingsstadier. Prognosen för lungcancer hos småceller är inte tröstande, även i sjukdoms tidiga skeden är det svårt att behandla. Det kan klassificeras: havrecell, spindelcell, pleomorphic, central, common, limited.

Symptom på lungcancer hos småceller

Vanliga tecken på andningsvägarna är:

 • svaghet;
 • brist på aptit;
 • minskning av arbetskapacitet;
 • överdriven svettning
 • skarpa hopp i temperaturen.

Småcells lungcancer uppvisar sådana karakteristiska symptom:

 • hosta (expektorant sputum, gulgrön);
 • kvävning (andningssvårigheter)
 • bröstsmärta
 • andfåddhet;
 • blod expectoreras (identiskt med tuberkulos).

Röstförlust, wheezing, Cushings syndrom (förhöjda glukokortikoidnivåer), Eaton-Lambert (neuromuskulär sjukdom) kan uppstå. Om metastaser bildas genom hela kroppen (lever, centrala nervsystemet), så uppstår smärta också där.

Vid stadium I, II av utvecklingen av en lungtumör hos småceller, utvecklas sjukdomen inom pleura och lymfkörtlarna påverkas.

Steg III och IV kännetecknas av skador på ryggraden, matstrupen och hjärtvägen, bildandet av metastaser i andra organ.

I lungcancerstadiet 1 finns chanser för framgångsrik behandling, även om återkommande är sannolikt också. I de senare fallen är det en låg andel framgångsrika resultat, palliativ terapi används (sänker tröskelvärdet).

Behandling av lungcancer i små celler

När de första tecknen på lungcancer manifesteras utförs en undersökning och använder olika diagnostiska metoder (biopsi, bronkoskopi, bröstpunkning, CT-skanning, MR, röntgen, benskanning, positronutsläppstomografi), en noggrann diagnos görs.

Behandling av lungcancer i små celler beror på dess typ och utvecklingsstadier. Applicera följande metoder:

 • kirurgi (ta bort del av lungan eller helt);
 • strålbehandling (med användning av högfrekventa strålar), strålning sker en eller två gånger inom fem dagar, i vissa fall görs efter operationen;
 • Kemoterapi används oftast för denna diagnos, med en kombinerad behandlingsmetod, till exempel: etoposid-ifosfamid-cisplatin, cyklofosfamid-doxorubicin-vincristin.

I många fall kan alternativ strålning och kemoterapi.

Förväntad livslängd för lungcancer hos småceller

Om du inte behandlar tumör i andningsorganen, är det i 100% dödligt. Hur många lever med lungcancer hos småceller? Allt beror på behandlingsmetoden och stadium av tumörutveckling. Om patienten med denna diagnos vägrar medicinsk ingripande är livslängden inte längre än 4 månader.

Vid behandling av denna sjukdom i de tidiga stadierna av en femårig överlevnad på 21-38%, i senare - 1-9%. Förväntad livslängd i lungcancer i små celler ökar flera gånger (4-5) om du bekämpar det.

Om en tumör reduceras under behandlingen ger detta en god chans att överleva (med 50% - delvis remission, 65-90% - effektivt resultat). Om remission sker på kort tid, är prognosen för lungcancer hos småceller gynnsam. Med sjukdomsperioden (5 år) överlever 50% procent.

Det är viktigt att förhindra denna sjukdom: sluta röka, göra röntgenstrålar en gång om året, övervaka radonns nivå i rummen, lufta det, ständigt göra våtrengöring och eliminera interaktion med asbest.

(Inga betyg än)

Småcells lungcancer är en allvarlig sjukdom som kännetecknas av en aggressiv klinik. En malign tumör ger stora metastaser i människokroppen.

Forskare inom medicinområdet anser att sjukdomen är systemisk. Bokstavligen i de inledande stadierna påverkar metastaser de regionala och extrathoraciska lymfkörtlarna. Denna sjukdom är extremt svår. Oftast påverkar denna sjukdom män. Rökning spelar en viktig roll i utvecklingen av cancer.

Huvudsymptom i lungcancer i små celler

Patienten har en karakteristisk hosta.

Det kommer snabb trötthet. det är förlust av aptit.

Det finns andfåddhet som medföljer smärtsymptom.

Rösten förändras, det kommer den så kallade dysfonien.

Metastaser bildas i benvävnaden, så patienten är orolig för smärta i ryggraden och benen.

Huvudvärk ibland åtföljs av epilepsi. Patienten upplever svaghet i lemmarna. Det finns en röståtergivning. Vid fjärde stadiet av lungcancer i små celler är metastaser till hjärnområdet möjliga. Prognosen är ogynnsam.

Småcells lungcancer anses vara en mycket aggressiv form av sjukdomen. Beroende på hur behandlingen skedde kommer det att vara möjligt att prata om patientens livslängd. Bokstavligen om 2-4 månader sker döden om patienten inte får behandling. 50% är patientens överlevnadshastighet.

Om behandlingen av cancerpatienter startas på ett tidigt och effektivt sätt, ökar patienternas livslängd. Om en patient lider av denna sjukdom i 4-5 år, överlever ca 5-10% av sådana cancerpatienter.

Metoder för behandling av lungcancer i små celler

3. Kirurgisk ingrepp.

4. Strålningsterapi.

Huvudmålet vid behandling av lungcancer hos småceller är att uppnå eftergift. Med hjälp av en biopsi bekräftas det om den efterlängtade eftergivningen har kommit. Cirka 6 veckor efter behandlingens början utvärderas dess effektivitet. Det är vid dessa tillfällen som läkaren kan förmodligen säga om sannolikheten för återhämtning, och hur mycket tid patienten fortfarande kan leva. Om remission uppnås under behandlingen kan vi prata om en gynnsam prognos.

Sådana patienter kan leva över tre år. Läkare talar om delvis remission, om det inte finns några metastaser, och tumörens storlek har minskat med mer än 50%.

Prognosen är dålig när tumören fortskrider, och behandlingen ger inte den önskade effekten.

Först av allt bestämmer läkaren patientens stadium av sjukdomen - tidigt eller sent. En patient med lungcancer utvärderar kroppens övergripande tillstånd. Frågan om patienten kan genomgå kemoterapi, är den kombinerade behandlingen löst. Tänk samtidigt sjukdomar. Det kan vara hjärtsvikt, njursvikt etc.

Dosen av läkemedel mot cancer är reducerad om patienten har ytterligare sjukdomar, annars kan det finnas negativa biverkningar.

Endast en specialist onkolog utför induktionskemoterapi.

Hur många patienter lever med lungcancer i små celler?

40-50% av patienterna har biennalen överlevnad. Läkare står inför problemet att med ökande doser droger ökar patienternas livslängd inte. Behandlingsförloppet kan inte vara mer än sex månader.

Patienterna ska inte utsättas för strålning i mer än 30-40 dagar.

Äldre människor har en mycket sämre prognos för behandling av lungcancer.

Cirka 90% av patienterna dör efter sjukdomen diagnostiserades, bokstavligen under de två första åren.

Kemoterapi behandling 4-5 gånger ökar patientens livslängd.

Definitivt kan inte svara på frågan om hur många patienter som bor, med diagnos av lungcancer från lungceller? Det beror på tumörens storlek och platsen för dess plats. De ser på laboratoriet vad är den histologiska strukturen hos en tumör, vilken typ av sidosjukdomar en person har, etc.

Hur mycket lungcancer i småceller lever i diagnosen: symptom och utvecklingsstadier

Småcells lungcancer är en allvarlig form av cancer. Primärt på grund av den snabba dynamiken i utvecklingen. Statistiken visar att den fjärde delen av lungcancer är lungcancer i små celler. Av kategorier av befolkning som riskerar män (95% av bekräftade diagnoser) och efter åldersklassificering, personer som är äldre än 40 år.

klassificering

Enligt den medicinska klassificeringen hänvisas till steg 4.

Enligt den histologiska bilden av de studerade vävnaderna (morfologisk klassificering) utmärks följande:

 • liten cell (SCLC);
 • icke-småcell eller storcell (NSCLC);
 • adenokarcinom (en tumör påverkar lungens glandulära vävnad);
 • blandad typ (lesion av stora delar av lungan med en mjuk tumör);
 • skvamös.

I sin tur delas gränsvärdet i enlighet med formen av tumörceller: pleomorf, havrecell, spindelcell.

skäl

Bland de främsta anledningarna bidrar till att sjukdomen uppstår, kallad rökning.

Bland annat finns det:

 • arbeta i produktion, där det finns giftiga och skadliga ämnen
 • ogynnsamma miljöförhållanden
 • ärftliga faktorer, benägenhet för cancer;
 • lungcancer kan utlösas av andra lungvävnadssjukdomar;
 • komplikationer efter svåra former av infektionssjukdomar.

Orsakerna till genesisen (utveckling) studeras av onkologer. Forskare identifierar lungvävnadsceller som transformeras till cancerceller.

Det finns flera grundläggande teorier och forskningsstudier. Med tanke på komplexiteten hos biokemiska processer och olika former av SCLC har var och en praktisk bekräftelse.

Symptom och manifestationer av gränsvärdet

Småcells lungcancer är farlig eftersom de tidiga stadierna är milda, men sjukdomen utvecklas snabbt. Ofta uppträder de första symptomen när ett tillräckligt stort område påverkas och metastaser börjar dyka upp. Därför kan profylaktiska undersökningar och röntgenstrålar förhindra sjukdomens utveckling.

Skäl som tyder på att undersökning och samråd med en läkare är nödvändig:

 1. Om rökning åtföljs av hosta (rökarens bronkit) och anfall blir vanligare, är det en ursäkt att bli testad.
 2. Frekventa luftvägsinfektioner, förvandlas till bronkit.
 3. Det var andfåddhet, vilket inte observerades tidigare. Det kan finnas en karakteristisk visselpipa och ljud vid andning (stridor).
 4. Ovanstående symptom åtföljs av viktminskning och ökad trötthet och svaghet.
 5. På ursprunget och utvecklingen av sjukdomen kan indikera sputum med blod.

Vid eventuellt utseende av metastas och deras penetration i andra organ är följande symptom möjliga:

 • smärta i benen och ryggen (penetration i benvävnad);
 • allvarlig huvudvärk. Störningar som är karakteristiska för stroke (nedsatt koordination, suddig syn, anfall, känslor i extremiteterna) kan indikera att metastaser tränger in i huvudet.

Utvecklingsstadier och scen

Det är lättare att bota lungcancer i små celler på ett tidigt stadium. Behandlingen ordineras omedelbart efter undersökningens resultat. Naturen av medicinsk behandling beror på resultaten av undersökningen och sjukdomsfasen.

Cancerfasen klassificeras enligt storleken på det område som påverkas av tumören och spridningen av metastaser.

 1. Onkologisk neoplasma upp till 3 centimeter. Pleura och lymfkörtlar påverkas inte.
 2. Onkologisk neoplasma upp till 3 centimeter. Metastaser av lymfkörtlar och bronkier påverkas.
 3. Onkologiska tumörer av olika storlekar. Påverkade bröstkorgets organ och närliggande lymfkörtlar.
 4. Nederlaget för hela organismen i form av metastaspenetration i avlägsna delar av kroppen

Oftast behandlas patienterna i första och andra etappen, vilket signifikant ökar risken för helande.

diagnostik

Med tanke på sjukdommens allvar och dess snabba dynamik, genomföra en omfattande undersökning.

inkluderar:

Vävnadsundersökning, (morfologisk diagnos):

 • använda ett endoskop, undersöka lungvävnad och bronkier (bronkoskopi);
 • lungpickning;
 • undersökning av vävnader för förekomst av cancerceller (biopsi).

Undersökning med hjälp av medicinsk utrustning för lokalisering, tumörstorlek, metastaspridning:

 • computertomografi;
 • magnetisk resonansavbildning;
 • positron emission tomografi.

Läkaren analyserar data, utför undersökning av patienten. Betraktad ålder och generellt tillstånd. Baserat på den insamlade informationen föreskrivs en behandling.

Behandlingsmetoder

Med vanliga karaktäristiska tecken på sjukdomsförloppet är tillståndet hos varje persons kropp individuellt. Specialisten väljer kursen baserat på en kombination av faktorer. Det finns flera tekniker som används för att bekämpa SCLC.

Lungcancer behandling av småceller:

 • Kirurgisk avlägsnande av tumören. Operationen kan ha en positiv effekt på steg 1 och 2. Dessutom föreskrivs andra behandlingskurser för att förhindra återkommande och metastaser. Det finns olika typer av resektion (borttagning) av lungvävnad. Kanske tar bort hela lung eller enskilda sektioner.
 • Drogbehandling med speciella läkemedel cytostatika. Kemoterapi. Oftast sker behandlingen på ett sjukhus för att övervaka dynamiken. Formen av medicinering (piller eller intravenösa injektioner) godkänns av den behandlande läkaren. Huvudmålet är sjukdomsförgiftningen, det vill säga suspensionen av utvecklingen. Kemoterapi genomförs intermittent. I kombination tas droger som neutraliserar biverkningarna av cytostatika och återställer immunitet.
 • Efter en behandling med kemoterapi eller under det är strålbehandling (strålbehandling) ordinerad. I strålterapi används stråljoniserande strålning, som verkar lokalt på tumörcellerna i neoplasmen. Cancerceller är mer mottagliga för strålning än friska. Som ett resultat förstörs tumörcellstrukturen, och den dör. Utvecklingen av en tumör och metastas är suspenderad, eftersom utvecklingsprocessen och divisionen stannar. Den största nackdelen med metoden är att påverkan på de drabbade områdena påverkar frisk vävnad. Men en ny generation linjära acceleratorer med 3D-visualisering har dykt upp. Initialt skannas kroppen, då är de drabbade områdena markerade, och först då utförs bestrålningen.

Kombinationen av dessa grundläggande metoder avbryter sjukdomsförloppet och ger möjlighet till utveckling av positiv dynamik. Modern utrustning och nya droger ger en person hopp om att lungcancer kan botas.

Behandlingsstatistik

IRL tillhör gruppen svåra onkologiska sjukdomar.

I genomsnitt upplever inte mer än tio procent av patienterna femårsgränsen. Med tidig diagnos och effektiv behandling är överlevnaden efter fem år 15-17 procent. Jämfört med andra organers cancer är detta den lägsta överlevnadsstatistiken.

Men medicin utvecklas snabbt, vilket ger hopp. Det viktigaste att komma ihåg är att sjukdomen återvänder främst till de som tror på den.