tuberculoma

Lungtubberkulom är en form av tuberkulos, där en neoplasma av den fallösa nekrotiska typen förekommer i lungvävnaden. De resulterande hamartomerna separeras från de hälsosamma områdena i lungan genom en speciell kapsel, som har ett dubbelskyddande skikt. Formationsdiametern kan vara från tre till elva millimeter.

Särskilda funktioner

Tuberkulom förekommer i både primär och sekundär infektion. Sjukdomen kan utvecklas mot bakgrund av redan existerande tuberkulos, som representeras av någon av formerna: brännpunkt, infiltration, fallös, brännvidd. Det är indelat i följande typer:

 • Infiltrativ pneumonisk. En stabil fokalomvandling av tuberkulös lunginflammation med närvaro av caseos bildas.
 • True. Total caseos, belägen i en tät kapsel.
 • Solitärt typ och konglomerat tuberkulom.
 • Den fyllda kaviteten, vars komponenter är caseos, slemhinnor och koagulerad lymf.

Dessa typer, till skillnad från de flesta former av tuberkulos, påverkar den övervägande vuxna populationen. Procentandelen av förekomsten av denna blankett är bara fem procent.

klassificering

Enligt den internationella klassificeringen av sjukdomar är den tionde revisionen av tuberkulom kod A 15.0. Denna kod betyder respiratorisk tuberkulos, bekräftad av bakteriologiska och histologiska metoder.

Klassificeringen av sjukdomen skiljer sig från andra former av tuberkulos och består av följande former:

 • progressiv;
 • stationärt;
 • regressing.

Det bör också noteras att tuberkulom i vissa fall kan lösa sig.

skäl

Sjukdomen kan vara både primär och sekundär. Den resulterande sjukdomen är en följd av andra former av pulmonell tuberkulos. I åttio procent av tuberkulomfall är orsaken ineffektiv behandling av tidigare former av sjukdomen. Och endast i tjugo procent av dess bildning sker utan föregående behandling.

På grund av felaktig behandling eller brist på det finns aktiva patogener bakterier under lång tid i patientens kropp. På grund av detta börjar infektion med nekros. Resultatet av den långa närvaron av aktiva mikrobiella patogener i lungorna är en inflammatorisk process som löser sig över tid och i sin plats bildar en infiltration med en ökning av nekrosstorleken. Detta sker vanligtvis hos patienter med försvagat immunförsvar.

Orsaken till sjukdomen kan också fungera som sjukdomar associerade med metaboliska störningar, till exempel diabetes.

symtomatologi

Oftast uppenbarar symtomen på denna sjukdom sig svagt, och ibland är de helt frånvarande. Men när följande symptom upptäcks, rekommenderas det starkt att konsultera en läkare för en omfattande undersökning:

 • trötthet;
 • Mjuk svettning;
 • Minskad aptit;
 • Sällsyntha hosta (torr eller med liten utmatning av sputum);
 • Ökad kroppstemperatur över tiden;
 • Smärta i sjukdomsområdet.

Efter resorption av foci blir de kliniska manifestationerna mer uttalade:

 • Hög, beständig kroppstemperatur;
 • Hosta med mycket utsläpp av sputum;
 • Hemoptys möjlig;
 • Viktminskning

diagnostik

Diagnos är ofta svår, eftersom sjukdomen är nästan asymptomatisk, och patienten under lång tid får inte göra några klagomål.

Först och främst utförs ett Mantoux-test under undersökningen. Vanligtvis visar denna diagnos en ökad eller hyperergisk mottaglighet för tuberkulin, men under kemoterapi kan tuberkulinprovet vara måttligt eller svagt positivt.

Med auskultation av lungorna finns andningssvaghet, och i enskilda fall torra eller fuktiga raler.

I blodprovet diagnostiseras:

 • leukocytos;
 • lymfopeni;
 • monocytos;
 • ESR acceleration;
 • hypoalbuminemi.

Att bestämma närvaron av bakterier i sputum är inte alltid möjligt, även i sönderfallet av tuberkulom.

Den mest effektiva diagnostiska metoden är radiografi. I tuberkulom visar röntgenstrålar en mörk, rundad form, med uttalade konturer och en enda struktur. I samband med försämring av välbefinnandet blir tuberkulomets konturer blurna på grund av förekomsten av perifokal infiltration. Bronkoskopi, datortomografi, thoraxkopi och lungvävnadsbiopsi hjälper också till att göra en noggrann diagnos.

Differentiell diagnos av tuberkulom utförs med godartad och malign lungtumör, organmetastaser, aspergillom och echinokockcystor.

behandling

Sjukgymnastik innefattar långtidsmedicin såväl som kirurgi.

Om en patient har en aktiv form av tuberkulos blir det ett hot inte bara för honom, men också för folket runt honom. Dessutom kan ett tuberkulomfokus inträffa i infektionsbäraren, men själva sjukdomen är inte smittsam.

Sjukdomen kan inte botas helt med droger. Med dem kan du bara förbättra tillståndet och förhindra vidare utveckling av sjukdomen. Kirurgisk behandling anges i fall där:

 1. Storleken på det drabbade området är mer än två centimeter.
 2. Det drabbade området är mindre än två centimeter, men det avslöjar några andra komplikationer.
 3. En infekterad person har tuberkulosförgiftning.
 4. Observerade en specifik skada av bronkierna.
 5. I lungan finns flera områden av inflammation.
 6. Processen att avlägsna mikrober från patientens kropp.

Kirurgi är den mest produktiva metoden för behandling av en sjukdom. Det bör också komma ihåg att tidig diagnos och väl vald behandlingsregim gör det möjligt att uppnå den mest fördelaktiga prognosen.

Lung tuberkulom

Lung-tuberkulom är ett sockulärt fallöst fokus i lungvävnaden med en diameter på mer än 1 cm, vilket resulterar i resultatet av olika former av tuberkulos. Tuberkulom i lungan är oftast asymptomatisk, så i de flesta fall detekteras det av en slump. Med progressionen åtföljs av tecken på berusning, subfebril tillstånd, hosta, hemoptys. Den huvudsakliga metoden för att detektera lungtubberculom är röntgen. En positiv tuberkulinreaktion noteras; Kontoret i sputumet är inte alltid detekterat. Konservativ taktik (specifik kemoterapi) appliceras på pulmonell tuberkulos, i vissa fall ett kirurgiskt tillvägagångssätt (segmentektomi, lobektomi).

Lung tuberkulom

Lung-tuberkulom är en oberoende form av lungtubberkulos, som är fokus för ostlik nekros, begränsad från lungvävnaden till den fibrösa kapseln. Pulmonalt tuberkulom detekteras hos 4-6% av patienterna med primärt diagnostiserad respiratorisk tuberkulos. Det rådande kontingenten är ungdomar i åldern 25-40 år. I mer än hälften av fallen detekteras pulmonalt tuberkulom under profylaktisk fluorografi, eftersom den inte åtföljs av uppenbara kliniska manifestationer. Samtidigt orsakar sönderfallet av tuberkulom en förvärring av den tuberkulösa processen och utgör en fara inte bara för patienten (på grund av bronkogen spridning) men också för människorna runtom dem (på grund av infektiöshet). Dessa omständigheter utesluter möjligheten till passiv observation av patienter med asymptomatiskt lungt tuberkulom och kräver en aktiv ställning hos TB-specialister och pulmonologer.

Orsaker till lungtubberkulom

Majoriteten av lungtubberkulos bildas som en följd av utvecklingen av sekundära former av tuberkulos (infiltrativ, fokal, spridad, cavernös), som vanligen bildas från det primära tuberkuloskomplexet och tuberkulos VGLU. Samtidigt är 80% av tuberklerna resultatet av otillräcklig behandling av lungtubberkulos och endast 20% sker utan föregående behandling. En känd roll i patogenesen av sjukdomen är överkänslighet hos kroppen. Bland de faktorer som gynnar bildandet av tuberkulom i lungan ingår forskare metaboliska störningar: i synnerhet är denna form av tuberkulos relativt vanlig hos patienter med diabetes.

Organiseringen av lung tuberkulom återspeglar kroppens svar på den långvariga persistensen av mycobacterium tuberculosis i lungvävnaden. Specifik terroterapi mot tuberkulos kan relativt snabbt leda till resorption av perifokal inflammation och infiltrationsbildning med ett stort antal fallösa nekrotiska massor. Över tiden bildar ett granuleringslager runt den centrala zonen av fallhaltens fokus och längs periferi-kollagenfibrerna, som sedan fibrosiseras. I snittet består lung-tuberkulom av en caseös kärna omgiven av en tvåskiktskapsel: det inre skiktet är bildat av tuberkulösa granuleringar och det yttre skiktet är bildat av fibrösa fibrer. Typiskt tar processen att bilda tuberkulom i lungan från 1 till 3 år.

Makroskopiskt är lungtubberculom en enda, sällan multipel, rund eller ovalformad lesion, större än 1-1,5 cm i diameter. Tuberkulom lokaliserad i perifera delar av lungan, med samma frekvens detekterad i vänster och höger lunga.

Lung tuberculom klassificering

Patologiskt är lungtubberculomerna uppdelade i infiltrativ-pneumonisk, ensam (homogen och lagrad) och konglomerat. Infiltrativ-pneumonisk form uppstår som en följd av ofullständig involution av infiltrativ tuberkulos; kännetecknad av alternerande lappar av caseos med epitelioida cellgranulomer, närvaron av en tunn fibrös kapsel. Solitärt (enkel) tuberkulom kan ha en homogen eller skiktad struktur. I det första fallet representeras den av en kaseosnekrotisk kärna omgiven av en tvåskiktskapsel; i de andra koncentriskt belägna områdena av kasein, separerade av fibrer, vilket indikerar en vågliknande process. Konglomerat tuberkulom består av flera nära belägna fallformiga foci som är inneslutna i en gemensam kapsel.

Verkligt lungtubberculom ska särskiljas från pseudotuberculoma (caseom), som bildas som ett resultat av utplåning av dräneringsbronkusen och fyllning av hålrummet med caseös. De största lungtubberculomaerna är uppdelade i små (upp till 2 cm i diameter), medium (upp till 4 cm i diameter), stora (upp till 6 cm i diameter) och gigantiska (mer än 6 cm i diameter).

Den kliniska kursen av pulmonell tuberkulom kan vara:

 • stabilt - i avsaknad av progression av kliniska och radiologiska tecken på tuberkulom;
 • progressiv - när kapseln löses, smälts caseos, den släpps genom dräneringsbronkusen med bildandet av ett hålrum och bronkogen sådd av den omgivande lungvävnaden;
 • regressiv - vid förkalkning av caseos och hyalinisering av den fibrösa kapseln.

Symptom på lungtubberkulom

Tuberkulom i lungan kännetecknas av kursens asymptomatiska eller oligosymptomatiska karaktär. I det första fallet har patienter inga klagomål. I det andra fallet kan trötthet, svettning, aptitförlust, en sällsynt hosta (torr eller lumpig sputum) och periodiskt subfebrilt tillstånd uppstå utan förvärring. Den subpleurala arrangemanget av tuberkulom i lungan orsakar utseende av smärta hos en dragande eller gnällande karaktär på sidan av den lesion som är förknippad med andning.

Under upplösningen av tuberkulom blir förgiftningen mer uttalad, en ihållande feber, hosta med sputum och hemoptys förekommer hos vissa patienter. Den framskridande banan av lungtubberkulom kan bidra till utvecklingen av fallös lunginflammation, fibro-cavernös eller spridd lungtubberkulos. Under gynnsamma förhållanden är härdningsregering möjlig.

Diagnos av lungt tuberkulom

Diagnos av tuberkulom i lungan är förknippad med vissa svårigheter som orsakas av den frekventa frånvaron av tuberkuloshistoria, mild klinisk och fysisk data. Tuberkulindiagnos kan ge olika resultat: oftast detekteras överkänslighet eller överkänslighet mot tuberkulin, men under kemoterapi kan Mantoux-testet vara måttligt eller svagt positivt.

Fysisk undersökning kan avslöja en förkortning av lungljudet, försvagning av andning över nidus, ibland torr eller våt ralor, pleural friktionsbuller. Förändringar i den kliniska och biokemiska bilden av blod är mer signifikanta i fall av progressivt lungtubberkulom: måttlig leukocytos, lymfopeni, monocytos, accelererad ESR och hypoalbuminemi noteras. Detekteringen av MBT i sputum och tvättar från bronkierna är inte alltid möjligt även i fasen av sönderfallet av tuberkulom.

Grunden för kontroll av diagnosen är lungens strålning. En karakteristisk radiologisk egenskap är förekomsten av en begränsad mörkning av en regelbunden rundad form med tydliga konturer och en övervägande homogen struktur. I det akuta scenet blir konturerna av lungtubberkulaturet suddiga på grund av utseendet av perifokal infiltration.

Differentiell diagnos av tubercles utförs med lunghamartom, perifer lungcancer, lungmetastaser, aspergillom, echinokockcyststorlek. Bronkoskopi, CT-skanning av lungorna, thoraxoscopy, lungbiopsi bidrar till att utesluta icke-tuberkuloseprocessen.

Behandling och prognos av pulmonalt tuberkulom

Vid bestämning av behandlingstaktiken beaktas många faktorer: Lung-tuberkulomets storlek, kursens fas, historiens historia etc. Konservativa taktik används för foci på mindre än 2 cm. Patienterna ordineras III kemoterapi: grupper (rifampicin, ethambutol, isoniazid och pyrazinamid), sedan i fyra till sex månader - 2 tuberculostatika (rifampicin eller ethambutol i kombination med isoniazid). För att påskynda involutionen av lungens tuberkulom utförs antiinflammatorisk behandling i andra behandlingsfasen: tuberkulinbehandling, administrering av BCG-vaccinet, lidasinjektion, PTL (inductotermi, ultraljud).

Enligt nuvarande standarder som antagits i Phthisiopneumology, är kirurgisk behandling indikeras i lung tuberculoma diameter 2-3 cm, dess tendens till progression, resistens mot kemoterapi för 4-6 månader., Närvaron av multipel foci. Operationsmängden kan variera från kilresektion och segmentektomi till lobektomi. Efter operation med anti-återfall, är tuberkulostatisk behandling ordinerad i upp till 6 månader.

Tidig föreskriven behandling och kirurgisk ingrepp gör det möjligt för oss att hoppas på en fullständig klinisk botemedel i 95% av fallen. återkommande är sällsynta. Utan lämplig behandling observeras sällan spontant regressivt pulmonalt tuberkulom. i de flesta fall utvecklas en av formerna av aktiv pulmonell tuberkulos förr eller senare.

Lungtubberkulos - vad det är och hur man utför behandlingen

Läkare är bedövas! FLU OCH SKYDD!

Det är bara nödvändigt före sänggåendet.

Tuberkulom i lungan kallas den kliniska formen av lungtubberkulos, som manifesteras i fall-nekrotisk bildning i lungvävnad. Diametern av bildningen är ungefär 2 cm, utseendet liknar en tumör. Tuberkulos är innesluten i en tvåskaps kapsel och har länge inte några uttalade symtom.

De flesta patienter har en kronisk kurs i sjukdomen, och vid förekomsten av ogynnsamma faktorer blir den kroniska formen akut. Detta tillstånd kännetecknas av en kränkning av isolering av fokus i lungvävnaderna.

form

Det finns tre former av denna sjukdom:

 1. Progressive. Kännetecknas av närvaron av perifokal inflammation runt fokus. Disintegrationen av tuberkulombildning bildas av bildandet av en hålighet och spridning i de omgivande lungvävnaderna.
 2. Stabilt tuberkulom har inga synliga förändringar under röntgenundersökningen, men patienter lider periodiskt av symtom på förgiftning. Med ökningen av förseglingsstorleken börjar en person en våt hosta med hemoptys. Under utrotningsperioder försvinna symptomen gradvis.
 3. Regressionsformen kännetecknas av en gradvis minskning av formationsstorleken, åtföljd av bildandet av foci eller fibröst fält. Deras kombination kan också observeras. De vanligaste regressionerna är infiltrativa pneumatiska tuberkler.
Begreppet pulmonalt tuberkulom och dess utseende

Tuberkulom kan vara ensamt eller konglomerat.

 • Solitary. Denna art kännetecknas av bildandet av ett nekrotiskt fokus, omgivet av en tvåskikts granulat.
 • Konglomerat. Skillnader från ensamma flera sådana formationer som bildar en kapsel.

Det är viktigt! Tuberkulom är smittsam om det åtföljs av en aktiv fas av tuberkulos. I andra fall är sjukdomen inte smittsam.

Orsaker till sjukdom

Förekomsten av tuberkulom beror på olika former av pulmonell tuberkulos. I de flesta fall är orsaken fokal tuberkulos, men ibland kan det vara infiltrativa former, liksom bronkial obstruktion hos patienter som är bärare av cavernös tuberkulos. Förekomsten av symtomen på denna sjukdom kan bero på dålig behandling av tuberkulos, samtidigt som patientens kroppslevande populationer av patogener upprätthålls. I detta fall utvecklas nekrotiska processer i de drabbade områdena. Samtidigt återkommer symtomen på tuberkulos igen, manifesterad av inflammationer, vars resorption åtföljs av infiltration.

Orsaken till tuberkulom är olika former av pulmonell tuberkulos.

Bildandet av tuberkulom orsakar metaboliska störningar. Så i riskzonen är patienter som lider av diabetes. Tidig och korrekt genomförd behandling i situationer där tuberkulomets storlek inte överstiger 20 mm, ger positiva resultat.

I ett sådant fall löses perifokal inflammation och en infiltrering bildas med fallösa nekrotiska massor. Efter en tid täcks fallhårslasionen med ett lager av granuleringar och kollagenfibrer, vilka efter fibros.

symptom

Denna lungsjukdom är oftast asymptomatisk eller har mindre tecken som manifesterar sig:

 • lågkvalitativ feber;
 • trötthet;
 • svettning;
 • minskad aptit
 • liten torr eller sputterad hosta.

Senare, när patienten andas, finns det en dragande eller värkande smärta i den drabbade lungens område. När tuberkulomet börjar sönderfalla och förgiftar kroppen med toxiner som bildas under sönderdelningsprocessen stiger patientens temperatur tillsammans med en våt hosta och i vissa fall hemoptys.

Vi rekommenderar också att du tittar på receptet på mjölk med hosta soda, det hjälper dig i dagarna med kalla sjukdomar.

Kirurgisk ingrepp

Behandling av denna sjukdom utan kirurgi är en svår uppgift, eftersom antibakteriella läkemedel är svåra att tränga in i inflammerad härd. Därför anses avlägsnandet av tuberkulom vara den mest effektiva metoden när det finns frekventa kliniska exacerbationer och dess kollaps.

Typer av operationer

Om behandling med antibiotika inte leder till återhämtning, kan patienten ordineras en av följande typer av operation:

Om antibiotika misslyckas måste kirurger ingripa för att ta bort tuberkulom.

 1. Segmentresektion - avlägsnande av minimalt antal drabbade lungsegmentvävnader. En sådan operation görs oftast när det är omöjligt att fastställa en noggrann diagnos på grund av att det är svårt att skilja tuberkulos från tumör och tumörer.
 2. Bissegmental resektion - avlägsnande av en betydande del av lungsegmentet. Efter resektion måste patienten genomgå flera kurser för sanatoriumbehandling. Ibland kan en läkare ordinera en behandling med postoperativ kemoterapi.
 3. Lobektomi - avlägsnande av lungens lopp. Denna typ av operation kan stängas eller öppnas. I det senare fallet öppnas bröstkorgen för att få tillgång till lungorna. Med sluten lobektomi avlägsnas kirurgen de drabbade lobesna genom ett litet hål.

I de flesta fall planeras alla typer av transaktioner, men inte brådskande. Förfarandet för avlägsnande av de drabbade områdena utförs under generell anestesi. För att få tillgång till lungan gör en läkare ett snitt mellan revbenen. Sedan flyttas revbenen med en speciell enhet, lungorna inspekteras för drabbade områden och avlägsnas.

vittnesbörd

Eftersom tuberkulom är smittsam i närvaro av den aktiva fasen av tuberkulos och patienten kan infektera andra, används i detta fall kirurgi också.

Dessutom visas operationen i följande fall:

 • Storleken på tuberkulom mer än 2 cm.
 • Exacerbationer.
 • Tuberkulosförgiftning.
 • Bronchiala skador
 • Förekomsten av flera lesioner i en del av lungan.

Eventuella komplikationer och prognoser

Kirurgi ger en positiv effekt utan återfall i 95% av fallen.

I de återstående 5% av fallen kan följande komplikationer uppstå:

 • Blödning som kräver omedelbar återoperation.
 • Lunginflammation.
 • Atelectasis - rynkning av lungvävnad på grund av nedsatt lufttransport.
 • Utveckling av andnings- eller hjärtsvikt, vilket kan orsaka dödsfall.

Folkmekanismer

Behandling av denna sjukdom med folkmedicin är en effektiv metod, men det kan inte botas med bara örter. En positiv effekt är kombinationen av droger med folkmedicin, tack vare vilka lungorna är renade och tumören krymper. Om en operation indikeras till patienten, används vissa medicinska växter också för återhämtning efter det och höjer immuniteten.

Kalanchoe

Denna hushållsplant används för att behandla många förkylningar och lungsjukdomar, inklusive tuberkulom och tuberkulos.

Behandlingen av Kalanchoe består i beredning och användning av ett helande medel bestående av blad av en växt, rullade i köttkvarn, blandad med honung. Den resulterande kompositionen tas på morgonen och kvällen för 1 msk. en sked.

Det finns många recept baserade på denna växt. Så, från Kalanchoe kan du förbereda en annan lika effektiv medicin. För att göra detta, blanda 15 ml färsk juice med en liten mängd varmt vatten och drick den resulterande vätskan före varje måltid i fyra månader.

celandine

Denna växt är giftig, så den ska användas med försiktighet. Från celandine kvass bereds enligt följande recept: Blanda 70 g krossad celandine med 1 liter vatten och 70 g socker. Alla ingredienser blandas grundligt, sedan tillsättes en liten gräddfil i blandningen. Den används en gång om dagen vid lunchtid. Övning har visat att vissa med hjälp av det här verktyget lyckades undvika operation. Behandling med celandine kan tillämpas på patienter som inte har kontraindikationer för det.

Medvedka

Medvedka - ett effektivt verktyg som används för att bekämpa lungsjukdomar. Det har en uppvärmningseffekt som främjar avlägsnandet av slem och andra negativa komponenter från lungorna. På grund av detta blir symtomen på sjukdomen mycket mindre. Medvedka används också för att behandla njurar, mage, hjärta och allmän kroppsstärkning. Det finns inga kontraindikationer för användningen av denna växt, så den kan användas för alla patienter, förutom förekomsten av allergiska reaktioner, vilket är extremt sällsynt.

Medvedka används i en pulverformig torr form av 1 tsk. tre gånger om dagen.

För att förbättra effekten kan du ta denna växt med tinktur av irländsk moss. Läkemedlet bereds enligt följande: Häll 50 g korn- eller havrekorn, 50 g russin, 20 g mos och 100 g pulver av björnsgräs och häll dem med en liter vatten i ett vattenbad och koka i 20 minuter. Därefter filtreras den resulterande buljongen och berusas, blandas med honung, 1 msk. sked upp till fem gånger om dagen.

Dessutom används Medvedka som ett läkemedel mot tuberkulom i kombination med melissa, kamomill och rosenkrans i form av te. Behandling med dessa folkmedicin hjälper kroppen att återhämta sig och undvika oönskad operation.

Nordmossa

Behandling av lungor med nordmoss rekommenderas att användas tillsammans med honung, eftersom denna åtgärd har en obehaglig bitter smak. För beredning av läkemedel ta 1 msk. l. torka råmaterial, häll det 0,5 liter kokande vatten och låt det infiltrera i två timmar. Det rekommenderas att dricka mossinfusion 3-4 gånger om dagen 30 minuter före måltid tills fullständig återvinning av lungorna. Det färdiga verktyget lagras under ett tätt slutet lock på en mörk, kall plats.

Eftersom irländsk mos har praktiskt taget inga kontraindikationer kan du ta det utan rädsla för överdosering. Man måste komma ihåg att tuberkulom endast passerar om det behandlas inte bara av folkmedicin, utan också med hjälp av läkemedel som föreskrivs av pulmonologen och fisiologen.

Pulmonalt tuberkulom: hur man diagnostiserar och behandlar korrekt

Tuberkulom i lungorna innebär en oberoende form av tuberkulos, uttryckt i en cirkulär, stabil utbildning koncentrerad i ett organ, upp till flera centimeter. Infiltratet som är inneslutet i ett tätt skal i form av en kapsel, är mycket likartad mot tumören, men har ingen onkologisk natur. Det finns en sådan diagnos, både i primär och sekundär infektion hos patienten.

Orsaker till lungtubberkulom

Sjukdomen är ganska sällsynt och förekommer i fem procent av diagnostiserade tuberkulosfall. Och även om sjukdomen är sällsynt är det värt att veta vad tubulculom är och hur farligt det är. Oftast förekommer dess förekomst mot bakgrunden av utvecklingen av sekundära former av tuberkulos och mycket mindre ofta i primärformen.

Det är svårt att bestämma den exakta anledningen till att ett infiltreringsmedel bildas i lungan, eftersom teorin om att dess bildning är relaterad till kroppens respons på behandlingen avvisas av fall där det förekommer utan föregående behandling. Trots det faktum att det finns betydligt färre sådana fall står de för endast tjugo procent, men de uppstår.

Självmekanism involverar resorption inflammationssjukdomar, som kan vara spontan, och intaget av droger, och bildandet av amorfa kaseös infiltration, som med tiden täckt höljes kolleganovyh fibrer. Forskning tyder på att risken för tuberkulom ökar i närvaro av nedsatta metaboliska processer i kroppen.

Huvudsymptom och tecken

Sjukdomen kännetecknas av en lång period av asymptomatisk natur. Symtomen är antingen helt frånvarande, eller deras manifestation är så obetydlig att tuberkulom ofta diagnostiseras av en slump.

I vissa fall kan följande symtom uppstå:

 • Svaghet i kroppen;
 • Minska eller brist på aptit
 • Överdriven svettning;
 • Luta torr hosta.
I början kan en torr host indikera närvaron av tuberkulom.

I sällsynta fall kan smärta känna sig i bröstet av en nagande karaktär.
Men om sjukdomen går in i en grad av sönderfall, blir symtomen på tuberkulom mycket mer uttalade och kan innefatta:

 • Betydande försämring av det allmänna tillståndet;
 • Hög temperatur;
 • Tecken på berusning
 • Svår hosta
 • Närvaron av sputum;
 • Hemoptys.

Sjukdomen kännetecknas av en cyklisk kurs. Stegutföranden ersätts av ett stabilt tillstånd och vice versa. Anledningen till detta är olika faktorer i form av nedsatt immunitet, förekomsten av andra sjukdomar, skada och så vidare.
Ett annat stadium av sjukdomen är det regressiva utvecklingsstadiet, som kännetecknas av en process för att minska infiltreringen.

Diagnos av tuberkulom

Upptäckten av sjukdomen hos en patient på grund av egenheterna i hans asymptomatiska kurs orsakar ett antal svårigheter. När fysisk undersökning avslöjade är uppenbar väsande ökning endast möjlig under perioden av förvärring av sjukdomen. I ett stabilt tillstånd kan andningen vara ren.

Biokemisk analys av blod kan visa ett ökat antal leukocyter och ESR, men deras koncentration är inte så hög att de ger upphov till oro.

Sågsputum kan inte heller ge resultatet, det upptäcker inte alltid mikrobakterierna av sjukdomen.

De mest lämpliga metoderna för att diagnostisera tuberkulom är röntgenröntgen och ett tuberkulinprov. Bilden låter dig upptäcka den befintliga utbildningen i lungorna, och Mantoux-testet visar ett positivt resultat.

Eftersom tuberkulom har en liknande manifestation med några andra typer av lungsjukdomar, diagnostiseras den noggrant med hjälp av bronkoskopi, biopsi och beräknad tomografi av lungorna.

Sjukdomsklassificering

Det finns tre huvudtyper av tuberkulom:

 1. Infiltrativ luft. Detta innebär en växling av fallösa och epitelioida cellgranulomer, såväl som närvaron av ett fibröst membran;
 2. Solitary. Det kännetecknas av närvaron av ett infiltrerat omgivet av en tvåskikts kapsel som innehåller fallhaltiga massor (homogent ensamt tuberkulom). Caseous massor kan placeras i flera skikt separerade av bindväv (skikt ensam tuberkulom);
 3. Konglomerat. I det här fallet finns flera caseous foci i ett gemensamt kuvert.

Beroende på sjukdomsförloppet och den kliniska bilden av tuberkulom kan, som nämnts ovan, delas in i följande tillstånd:

 • Stabilt stadium. Det fortsätter utan uttalade symtom;
 • Progressivt stadium. Det finns en försvarsprocess mot bakgrunden av kapselns sammanbrott;
 • Regressivt stadium. Processen att minska tuberkulom.

Infiltrets storlek utgör också en separat klassificering av sjukdomen, enligt vilken tuberkulom kan vara:

 • Fine. Formationsdiametern överstiger inte två centimeter;
 • Average. Diametern sträcker sig från tre till fyra centimeter;
 • Major. Den infiltrerade storleken når sex centimeter;
 • Giant. När diametern överstiger sex centimeter eller mer.

Det är möjligt att bestämma till vilken typ av flytande tuberkulom det är möjligt endast genom resultaten av diagnostik /

Tuberkulombehandling

Behandling av lungt tuberkulom beror direkt på typen av sjukdom, scenens gång och patientens allmänna tillstånd.

Drogbehandling

Tuberkulom är dåligt mottaglig för medicinsk behandling. Av denna anledning utförs konservativ terapi med antibiotika om tuberkulomets diameter inte överskrider tjugo millimeter. Under detta tillstånd kan antibiotika stoppa utvecklingen av den inflammatoriska processen. Parallellt med medicinen utförs tuberkulinbehandling, lysadinjektioner och andra behandlingar.

Sådan behandling kan vara i genomsnitt sex till åtta månader, om inte observerad försämring och förvärring av sjukdomen.

Avlägsnande av tuberkulom

Kirurgi för att avlägsna lungt tuberkulom är en effektiv metod för att bekämpa sjukdomen. Den vanligaste metoden är segmentär resektion av lungan. Men i speciella fall avlägsnar kirurger utbildningen i lungan med hjälp av en lobektomi, vilket innebär att en hel klot av organet avlägsnas.

Operationen för att ta bort tuberkulom har följande indikationer:

 • Stor utbildningsnivå, över två centimeter;
 • Den aktiva naturen hos mycobacterium tuberculosis med en hög virulens egenskap
 • Frekventa fall av akut sjukdom;
 • Observerade processen med upplösning av kapseln;
 • Förekomsten av flera skador
 • Sjukdomen svarar inte på konservativ behandling inom sex månader.

Antibiotikabehandling är också viktigt i detta fall. Under preoperativperioden kan hon utses av den behandlande läkaren på grundval av en undersökning som bekräftar sjukdomsförstärkningen.

I den postoperativa perioden ordineras antibiotika utan misslyckande. Sådan läkemedelsbehandling, som syftar till att förebygga återkommande sjukdom, varar minst sex månader.

Liksom alla andra kirurgiska ingrepp i kroppen, har kirurgi för att avlägsna lungtubberkummen ett antal kontraindikationer som kan orsaka komplicerade konsekvenser.

Dessa inkluderar:

 • Mycket stor utbildning;
 • Njursvikt
 • Hepatiskt misslyckande
 • Andnings komplikationer av allvarlig art.

Förutom kirurgisk ingrepp kan kontraindiceras hos äldre. Efter operationen för att ta bort tuberkulom måste patienter följa medicinska instruktioner för fullständig återhämtning av kroppen. Det är användbart att stanna i en spa-anläggning.

Folkmedicin

Eventuella metoder för alternativ medicin med befintligt tuberkulom bör användas som en extra åtgärd för huvudbehandlingen. Trots deras uppenbara säkerhet, bör du först rådgöra med din läkare.

Folkmedicin kommer aldrig att kunna byta antibakteriell terapi, men det utför ett antal funktioner som kan vara användbara vid bekämpning av sjukdomen. Bland dem är:

 • Allmän förstärkning av kroppen och ökning av immunsystemet;
 • Normalisering av metaboliska processer;
 • Avlägsnande av sputum från lungorna;
 • Öka kroppens motståndskraft.

Särskild uppmärksamhet vid användning av traditionell medicin bör betalas till det faktum att de kan provocera en allergisk reaktion. Därför rekommenderas att prova.

I traditionell medicin för tuberkulom rekommenderas det att ta en blandning av Kalanchoe och honung.

Bland de viktigaste produkterna som hjälper till att övervinna tuberkulos är:

 • Kalanchoe. Bläddra i en köttkvarnväxt blandad med honung i proportionerna 1: 1. Det mottagna organet är inuti på en matsked en dag;
 • Propolis. 100 gram fin propolis fylls med 360 gram medicinsk alkohol. Infusionsblandning i minst två veckor på en mörk, kall plats. Ta tinkturen ska vara 30 ml två gånger om dagen;
 • Cricket. Torkad malet honung kombineras med honung i proportionerna 1: 5. Mottagandet av mottagna medel utförs tre gånger om dagen, en matsked.

Sådana behandlingsmetoder med användning av naturliga komponenter gör att du kan anpassa arbetet i mag-tarmkanalen, hjärt-kärlsystemet, underlätta avlägsnandet av sputum och skapa gynnsamma förutsättningar för återhämtning av kroppen.

utsikterna

Tidig behandling i nittiofem procent av fallen leder till ett positivt resultat. Under operationen är risken för dödsfall mindre än en procent.

Överensstämmelse med den föreskrivna behandlingen kan minska risken för återkommande sjukdom så mycket som möjligt.

Således kan noggrann uppmärksamhet på din kropp och snabb diagnos av tuberkulom göra dig av med det en gång för alla.

förebyggande

De bästa sätten för tidig upptäckt av tuberkulom var och förblir det regelbundna beteendet av fluorografi. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt detta om det finns en ärftlig faktor för denna sjukdom.

Det huvudsakliga förebyggandet innebär:

 • Hälsosam livsstil och undvika dåliga vanor
 • Balanserad hälsosam kost;
 • Vandring i friska luften;
 • härdning;
 • Vattenbehandlingar.

Om det finns kontakt med en person som lider av tuberkulos, ska du omedelbart kontakta en läkare förutom infektionen.

Fördelar och nackdelar med behandling av lungtubberkulom utan kirurgi - folkmekanismer

Tuberkulom, även kallad förräderi, är en klinisk manifestation av tuberkulos, som kännetecknas av bildandet av foci av lungornas nekros med en diameter upp till 2 centimeter eller mer. Externt liknar tuberkulomet en tumör.

Det isoleras från de omgivande vävnaderna av ett tvåskiktsmembran och kan inte visa sig länge.

Många patienter har en kronisk kurs, exacerbationer orsakas av externa faktorer, på grund av vilka kapselns integritet är bruten.

Behandling av pulmonalt tuberkulom

Det är svårt för specialister att diagnostisera tuberkulos, eftersom tuberkulom under lång tid fortsätter utan ett stadium av kliniska manifestationer. Sjukdomen i sig karakteriseras av ett högt immunförsvar, i sällsynta fall detekteras det med fluorografi i ett tidigt skede.

En studie kan dock inte vara en klar bekräftelse, vanligtvis refererar läkare också en patient till sputumanalys för att upptäcka orsakssambandet till tuberkulos.

Läkare föreskriver behandlingsschemat efter diagnos och bestämmer hur patologin går. Som regel föreskrivs antibakteriella läkemedel som hämmar utvecklingen och tillväxten av tillväxten. Men de kan inte användas under en längre tid.

Konservativ behandling

Efter diagnosering av patientens tuberkulom placeras de i en tuberkulosdispens, där behandlingsregimen produceras. Hela behandlingen fortsätter i två steg:

 1. Intensiv scen, som varar ca 60 dagar. Patienten ordineras följande läkemedel:
 • izadrin;
 • pyrazinamid;
 • Etambutol och andra.

Doseringen väljs individuellt beroende på patientens känslighet och personlighet.

 1. Då går behandlingen i en stödjande fas, som varar från flera månader till sex månader. Patienten är ordinerad anti-TB-läkemedel. Dessa kan vara:
 • Izadrin och rifampicin;
 • Isadrin och etambutol.

Med den långsamma utvecklingen av klinisk behandling föreskrivs dessutom antivirala medel och skickas för fysioterapi.

Kirurgisk ingrepp

Den mest effektiva och effektiva metoden att bekämpa tuberkulom anses vara kirurgisk ingrepp. I detta fall tar kirurger bort en del av fragmentet som påverkas av neoplasmen. I allvarliga fall måste läkare avlägsna antingen en del av lungan eller en lobe.


Foto 1. Kirurgisk ingrepp - hittills det mest effektiva verktyget vid behandling av tuberkulos.

Efter operationen behöver en person en lång rehabiliteringsperiod, som kan vara längre än tolv månader. Avlägsnande av tuberkulos är ett allvarligt förfarande. Efter rehabilitering måste patienten upprätthålla hälsotillståndet med förebyggande åtgärder i två år.

Tuberkulomsjukdomsterapi

Tuberkulom är ett symptom på tuberkulos; Det liknar en tumör som isoleras av skalet.

Det är viktigt! Tuberkulom är kronisk, symptomen är frånvarande i de flesta fall.

Det akuta scenet uppstår på grund av predisponeringsfaktorer och åtföljs av upplösning av neoplasmen. Inflammation som har spridit sig genom organen kännetecknas av frisättning av skador i bronkierna.

Patienten är orolig för svår smärta, förgiftning av kroppen med tuberkulosens sönderfallsprodukter. Aptit minskar som ett resultat - snabb viktminskning Vid undersökning av en person avslöjar läkaren endast wheezing, men i laboratorieanalysen av sputum noteras patogenens närvaro.

I detta skede kan det finnas många skador som bidrar till nedbrytningen av lungorna. Kursens hastighet och utveckling av den patologiska processen beror direkt på kroppens defensiva kraft - immunitet. En stark kropp klarar sig självständigt av patogena mikroorganismer och tar bort dem genom sputum under hosta.

Hur man behandlar tuberkulos folkmekanismer, utan kirurgi

Traditionella metoder bidrar till att sänka utvecklingen av tuberkulom, men det är möjligt att fullständigt bota patienten med uteslutande mediciner och kirurgisk ingrepp. Folkmekanismer hjälper bara till att stärka det allmänna tillståndet och immunsystemet, vilket hjälper till att minska tumörens storlek.

Med ett integrerat tillvägagångssätt, vid behandling av traditionella medel och recept av traditionell medicin, uppnår läkare följande effekter:

 • ackumulerad slem utgår effektivt lungan, inte längtar i kroppen;
 • metabolism förbättras;
 • ökar immuniteten
 • toxiner utsöndras från kroppen.

Det är viktigt! Innan du använder populära recept, anges ett pulmonologistråd. Endast en specialist kan bedöma graden av patologi och förorda goda behandlingsregimer.

De vanligaste recepten för populär behandling är:

 1. Kalanchoe. Patienten ska blanda markverket med honung i ett ett-till-ett-förhållande. Använd en matsked flera gånger om dagen, 20-25 minuter före måltider.
 2. Svalört. För matlagning används starteren i vatten och socker, celandine, sur grädde med hög fetthalt läggs till. En patient med tuberkulom använder högkvalitativt kvass en gång om dagen under lunchen. Det borde dricka 2-3 sips.
 3. Propolis. Du kan använda ett naturligt utseende. Men läkare anser det mer effektivt tinktur på vatten eller vodka. Du kan dessutom lägga till örter och växter: malurt, kamomill, Johannesjurs och andra.
 4. Nordmossa Det är nödvändigt att hälla kokande vatten och insistera på ett par timmar. Använd 20-25 minuter före måltiden, en matsked utspätt i vatten. För att förbättra smaken får man lägga till lite honung.

Det är viktigt! Endast en kvalificerad specialist, baserat på kroppens individuella egenskaper och känslighet, kan välja det bästa receptet för traditionell medicin.

För att bota patienter för tuberkulos skickas de till en tuberkulosautomat för behandling och antibakteriella läkemedel ordineras. Varaktigheten av behandlingstiden låter dig rädda patientens liv, förbättra sin kvalitet avsevärt.

Varje person bör komma ihåg att tuberkulos är en allvarlig patologi som överförs av luftburna droppar. Utan snabb diagnos och sjukvård kan tuberkulom vara dödlig.

Användbar video

Kolla in videoklippet, som beskriver hur man ska lindra patientens situation med tuberkulos folkmekanismer.

tuberculoma

Tuberculoma - är en form av tuberkulos som kännetecknas av särskilda radiologiska egenskaper som liknar tumörmassan som utgör grunden för sitt namn. Tuberkulomah under några tillstånd kännetecknade av likformiga morfologiska särdrag i form av en rundad form, närvaro och täta kapslar kaseös amorft innehåll, enheten karaktär och en liten kast upp till ett belopp som inte överstiger 80 mm.

Diagnos "tuberculoma" ljus kan förekomma i både primär och sekundär infektion, transformeras från andra morfologiska former av tuberkulos (fokal, infiltrativ, kaseös, brännvidd).

Patologiska kännetecken tuberculoma är indelade i: infiltrativ pneumonisk (ihållande fokal ändrar tuberkulös lunginflammation med närvaron av delarna caseation) true tuberkel (total caseation belagd tät kapsel) och den fyllda håligheten, vars innehåll är massa bestående av caseation, slem och koagulerat lymfa.

Infiltrativa - pneumoniska tuberkulom manifesteras av bildandet av ett uttalat symtomkomplex som huvudsakligen är av inflammatorisk natur. I vissa situationer fastställs diagnosen "tuberkulom" av en slump vid en undersökning, vilket indikerar sin latenta kurs, som kan observeras under en längre tid.

De flesta patienter som lider av tuberkulomah, säger hyperergic reaktion på tuberkulintest. Typiska laboratoriekriterier tuberculoma inte, men vissa patienter upplever förändringar i hemogram form av ökad ESR, vänsterskift leukocytisk formel. Det är extremt svårt att upptäcka mycobacterium tuberculosis i denna kategori av patienter. I en situation där en person innehar tuberculoma stora, är det möjligt att upptäcka slagverk och auskultation förändringar till en förkortning av slagverksljud och generera buller pleural friktion.

Kollapsen av tuberculoma visas när integritet intrång i dess kapslar med samtidig utveckling av perifocal reaktion bronchogenic spridning till den patologiska process som manifesteras exacerbation av kliniska symptom och tillägg av det nya.

Orsaker till lungtubberkulom

Förekomsten av tuberkulom bland alla kliniska former av pulmonell tuberkulos är endast 5%, med prioriterad majoritet i den vuxna patientkategorin. I ungefär hälften av de ovan angivna fallen känner patienterna inte länge om förekomsten av tuberkulom i sina kroppar, och kontrollen av diagnosen blir möjlig endast efter en röntgenundersökning.

Bildning tuberculoma kan betraktas som svaret från lungcellerna att komma in i människokroppen främmande Mycobacterium tuberculosis. Fibroplastiska processer börjar aktiveras i fokus för skador på lungvävnaden. Mycket ofta tuberculoma utveckling i samband med otillräckliga antituberkulos terapi krets eller total brist på sådan, vilket resulterar i patienten permanent levande patogener existerar, vilket är gynnsamt för utveckling av nekros bakgrund i lesionen.

Resultatet av detta långsiktiga närvaron av levande mykobakterier i lungvävnaden är utvecklingen av den inflammatoriska responsen, som gradvis resorberas och i dess ställe är utformad infiltration nekros med ökande massa. Dessa mekanismer förekommer oftast hos personer som lider av immunförsvarets allvarliga nedsatta funktion. I frånvaro av aktuell medicinering runt nekrotiska massor bildade granulosaceller förändringar med fibrös komponent, och därigenom bilda en tjock kapsel som täcker hela ytan av den resulterande tuberculoma.

Den huvudsakliga morfologiska egenskapen hos den infiltrativa-pneumoniska typen av tuberkulom är närvaron av en stor caseös kärna och ett tunt skal. I sin tur kan sanna tuberkulom utvecklas i form av ensom eller konglomerat caseos.

Solitärt tuberkulom är ett runt fokus av nekros, omgiven av en tvåskikts granulat med homogen innehåll. Konglomerat tuberkulom är ett komplex av homogena kinomer som är inneslutna i en enda kapsel.

Desintegration tuberculoma sker genom bildningen av frakturställen caseation fagocytiska celler, huvudsakligen i dess perifera sektioner, varigenom hålrummet kan vara förbunden med den stora bronkerna och lung bronkogent dessiminatsiya bildas. I denna situation är tuberkulom smittsam. Tillgänglig låg immunfunktion i den mänskliga maskinen, villkoren för omvandlingen av tuberculoma i fibrocavernous form av lungtuberkulos.

I en situation där tuberkulos är utsatt för regression, finns det en tätning caseation och dess fragmentering, som åtföljs av en minskning i härd och bildandet av fokala fibros storlekar. Tuberkulom kapselregression är bildandet av ärr och pleurala lager.

Det så kallade "falska tuberkulom" är ett hålrum, vars hålighet är fylld med lymf, cellmassa och nekrotisk innehåll.

Symtom och tecken på lungtubberkulom

Kliniska manifestationer i tuberkulom utvecklas endast när den infektiösa processen förvärras och uppenbaras av feber, produktiv hosta och svår nattsvett. I 70% av fallen är kollapset av tuberkulom åtföljt av utvecklingen av hemoptys.

När man observerar patienter som lider av någon form av tuberkulos, bör man komma ihåg att bildandet och kliniken av tuberkulom kan vara långsiktigt asymptomatisk. I denna situation är strålningsdiagnostiska metoder en bra hjälp vid tillförlitlig kontroll av diagnosen.

Skialogicheskimi tuberculoma symptom, som förekommer i 90% av fallen, är detekteringen av intensiv rundad skugga med skarpa, jämna konturer, företrädesvis av en homogen struktur, och med förlängd varaktighet - närvaron av inneslutningar fin kalk. Visualisering av skuggmönstret noteras som regel, förändringar i lung bakgrund, manifesteras i närvaro av fokal, ärrbildning. Podplevralnoe tuberculoma plats tillsammans med utvecklingen av inflammatorisk respons eller ärr från lungsäcken, manifestera sin förtjockning eller bildning av pleural förtöjd.

Tuberculoma i det akuta skedet är alltid luddiga konturer och perifocal infiltration, som lätt känns igen vid bedömningen rentgenarhiva patienten visar dynamiken i tuberkulos. Förstärkning av den inflammatoriska processen tyder på att tuberkulom är smittsam.

Typiskt, bildandet av den kliniska bilden hos patienter som lider tuberkulomah, sker endast vid början av sjukdomen manifesteras genom icke-specifik berusning syndrom (sjukdomskänsla, aptit och åtföljande nedbrytning viktminskning, feber subfebrile ändringsbar typ). Endast en liten del av patienter som lider av tuberkulom, uppkomsten av smärta i bröstet och hemoptys, vilket är ett tecken på inflammation i pleura.

Den motsatta situationen observeras i en patient med tuberculoma i stadiet av förfall, när det finns en betydande försämring av det allmänna tillståndet på grund av att både respiratoriska störningar och allvarlig förgiftning syndrom. Tuberkulom kännetecknas av cyklisk kurs. I rollen som provokatör exacerbation tuberculoma finns olika externa och interna faktorer i form av somatiska sjukdomar, skador, förändringar immunbiologiska bakgrund. Maximala frekvensen för exacerbationer står vid början av bildandet av tuberculoma, beroende på dess storlek och morfologiska strukturen.

Är tuberkulom smittsam? I de flesta situationer utgör inte ens den fortsatta existensen av tuberkulom i människokroppen någon fara för andra. Men med kollaps av stora tuberkuler är det möjligt att den aktiva mycobacterium tuberkulosen släpps ut i miljön, vilket i sig är en farlig situation för dem runt omkring den. Små tuberkulom, även vid flera lungskador, är benägna att självregression, mot vilken fibrösa fokalförändringar i lungparenkymen observeras.

Tuberkulombehandling

tuberculoma behandling utan kirurgi är en svår uppgift för en TB, eftersom de flesta antibakteriella läkemedel inte kan tränga in i tubercles grund av bristande vaskularisering. Konservativ behandling tuberculoma är endast tillåten i fråga om sin ringa storlek, högst 20 mm i en situation där den har en stor storlek och består av en Mycobacterium tuberculosis med en hög grad av virulens är de vanligaste phthisiologists fel.

Kirurgi för att avlägsna tuberculoma anses helt berättigat i situationer befintliga dess sönderfall och vid frekventa kliniska exacerbationer kan diametern av de tuberkler vara mindre än 2 cm. Små enda tuberculoma kan vara lång radiografisk latenta, men närvaron av permanenta fenomen uttalade berusning syndrom är en direkt indikation för kirurgisk korrigering.

Mängden operativt stöd för tuberkulom har ett korrelationsberoende av dess metriska parametrar och närvaron av förändringar i den pulmonella bakgrunden. Kirurgi för att avlägsna perifert belägen och inte ha tecken på sönderdelning är användningen av kilresektion. I en situation där det finns ett större tuberkulom kan mängden operativ förmån öka avsevärt och uppnå avlägsnande av en hel lunglob. Positiv effekt från användningen av kirurgisk behandling av tuberkulom når 95%, vilket är ett bra prognostiskt tecken för dess användning som en ledande teknik.

Antibakteriell terapi före operation för avlägsnande av tuberkulom indikeras endast i den situation där det finns kliniska, laboratorie- och instrumentala bevis på ett akut stadium eller allvarlig förgiftning. Valet av ett effektivt farmakologiskt läkemedel bör baseras på data från tidigare använt läkemedelsbehandling, känslighetsindikatorer för mykobakterier som uppträder i detta särskilda fall till olika grupper av antibakteriella medel. Kombinationen av flera antibakteriella läkemedel är att föredra, och behandlingstiden beror på hur mycket resorptionen av perifokal inflammation är, eliminering av berusnings manifestationer, som är genomsnittliga i tre till fyra månader, men kan ta upp till sex månader.

Efter användning av kirurgiska fördelar, som den huvudsakliga metoden för behandling av tuberkulom, visas också användning av långsiktig antibakteriell läkemedelsbehandling med en sexmånadersperiod som har anti-återfall.

Om patienten har tecken på en allergisk reaktion, är det absolut nödvändigt att inkludera i huvudläkemedelskomplexet, förutom tuberkulosläkemedel, desensibiliserande medel. Patienter som har en trög tuberkulös process och det inte finns någon effekt av användningen av kemoterapi rekommenderas användning av en specifik stimulans i form av tuberkulin.

I olika former av tuberkulos används metoden för att bilda artificiell pneumotorax i stor utsträckning, men denna metod har inte funnits i behandling av tuberkulom. I de flesta situationer är användningen av alla ovanstående behandlingsmetoder, inklusive både läkemedels- och kirurgisk komponent, ett gynnsamt resultat av sjukdomen, som består i fullständig återhämtning eller bildning av minimala återstående förändringar av typen av täta lesioner.

Avlägsnande av tuberkulom

Frågan om tuberkulom är smittsam och om det finns risk för att man uppmanar aktiv tuberkulos från en person som lider av denna patologi är den vanligaste. Trots det faktum att i de flesta situationer, denna patologi inte för epidemiologiskt farliga situationer, beslutet om kirurgisk behandling av tuberculoma bör ske så snart som möjligt i följande fall: de metriska parametrar tuberculoma större än 2 cm, förekomsten av små tuberculoma har symptom på frekventa kliniska exacerbationer, förekomst av tecken på tuberkulosförgiftning, aktiv utsöndring av mykobakterier av en person med tuberkulos, tecken på en specifik skada i bronkierna, multipel tuberkler Beläget inom en enda sektor i lungan.

Kirurgisk behandling av tuberkulom är en allmänt erkänd effektiv metod att hantera denna patologi. Den första anmärkningen av kirurgisk behandling av tuberkulos dateras tillbaka till 1700-talet, och vid den tiden bestod den operativa fördelen endast i öppning och tömning av abscessen, vilket hade negativa konsekvenser för patientens återhämtning. För närvarande används olika operativa hjälpmedel för thorakoplasti, som faller i kategorin effektiva och minimalt invasiva kirurgiska metoder för behandling av tuberkulos och tuberkul, i stor utsträckning.

Modern pulmonell tuberkulomoperation kännetecknas av ett mångsidigt genomförande av lungresektion. Absolut indikation för tillämpning av lungvävnad resektion för tuberkulomah kemoterapi är låg effektivitet, särskilt när multipel tuberkulomah, läkemedelsresistens hos Mycobacterium tuberculosis, närvaron av irreversibla morfologiska förändringar i den pulmonella parenkymet och lungsäcken lymfkörtlar komplikationer hota patientens liv.

Alla operativa fördelar som används för tuberkulom utförs på ett planerat sätt, och indikationen för operationen i brådskande ordning är förekomsten av komplikationer av tuberkulös process i form av intensiv pneumotorax och lungblödning. I denna situation utförs operationen för att eliminera hotet mot patientens liv.

De absoluta kontraindikationerna för användning av kirurgisk behandling för tuberkulom är den höga prevalensen av processen och svåra andningssjukdomar, lever- och njursvikt.

Den vanligaste typen av kirurgisk behandling av tuberkulom är lungresektion, som började användas sedan slutet av 40-talet av det tjugonde århundradet. Lungresektion kan utföras i en annan volym, men för tuberkulom används liten eller ekonomisk resektion oftast vid avlägsnande av ett segment eller en lungform. Precision eller "hög precision" resektion inbegriper avlägsnande av tuberkulom med ett minimalt lager av lungparenchyma och är guldstandarden vid behandling av denna patologi.

För närvarande är ekonomisk lungresektion teknisk lätt att utföra tack vare användningen av en häftapparat och införandet av mekaniska suturer med tantalfästen. Direkt separation av pulmonell parenkym utförs genom elektrokoagulering eller användningen av en neodym-laserstråle.

I denna form av tuberkulos som tuberkulom kan tidig lungresektion förhindra att den patologiska processen utvecklas, minska den totala behandlingen och rehabilitera patienten i klinisk och arbetsplan. Lungresektion i tuberkulom kan med rätta betraktas som ett alternativ till långsiktig kemoterapi med anti-tuberkulosläkemedel, särskilt vid tillstånd av ökad motståndskraft mot mycobacterium tuberkulos mot antibiotika.

Kirurgi för tuberkulom utförs bäst under fullständig remission, bekräftad av kliniska, laboratorie- och radiologiska indikatorer.

När tillgänglig för patienten en stor mängd tuberkulomah kirurgi definieras som lobektomi, och i en situation där den återstående delen i lungparenkym inte kan fullständigt fylla pleurahålan, gripa implementera en teknik för artificiell pneumoperitoneum höjd för ändamålet av membranet kupolen.

Dödligheten från användning av liten lungresektion överstiger inte 1%, medan nivån på den positiva effekten från användningen av denna kirurgiska behandling av tuberkulom är 95%. Varaktigheten av rehabiliteringsperioden efter snabb borttagning av tuberkulom är i genomsnitt en månad, varefter patienten är helt återställd till arbetsförmåga.

Om en patient har kontraindikationer för lung resektion, eller om det finns tecken på förfall tuberculoma bör föredras som ett kirurgiskt stöd - thoracoplasty, som tolereras väl av ungdomar, medan den äldre denna operation inte bör användas. Dessa begränsningar är associerade med den möjliga utvecklingen av komplikationer i den postoperativa perioden i form av atelektas.

I den postoperativa perioden bör patienten genomgå en behandling av sanatorium-utväg.

Tuberkulom - vilken läkare hjälper? Om du har eller misstänker utvecklingen av tuberkulom, ska du omedelbart söka råd från sådana läkare som en läkare, bröstkirurg.