Symptom, orsaker och prognos för lungkarcinom

Lungkarcinom tillhör gruppen av maligna neoplasmer, vilka uppkommer av celler som bildar lungans eller bronkiets yta. Sjukdomen kännetecknas av snabb tillväxt av formationer och den tidigare bildandet av avlägsna noder.

Etiologi, egenskaper och typer av sjukdomar

Cancerceller utvecklas ganska snabbt, på grund av vilket tumören växer i storlek.

Med plasma och lymfatiska celler går in i olika organ i kroppen och bildar metastaser. Oftast förekommer de i levern, njurarna, binjurarna, benen, lymfkörtlarna, den andra lungan och hjärnan. Lymfogen karcinomatos uppträder i cirka 25% av fallen.

Män lider av denna sjukdom tio gånger oftare än kvinnor. Med ålder ökar möjligheten att utveckla sjukdomen. Till exempel, hos män från 60 till 69 år ökar sannolikheten för karcinom till sextio procent.

Karcinom klassificeras i två typer. Dessa inkluderar:

 1. Liten cell. Bildandet av denna typ av tumör är direkt relaterad till tobaksrökning. Upptäckt hos sexton procent av patienterna. Huvudfunktionen är den snabba bildandet och tillväxten av metastaser. Kombinerad kemoterapi används för behandling, eftersom denna metod är mest effektiv vid etablering av småcellscancer.
 2. Icke-småceller. Effektiv behandling är avlägsnandet av tumören kirurgiskt. Men i ett stort antal patienter är operationen omöjlig på grund av många faktorer. I sådana fall används strålbehandling och kombinationskemoterapi.

Icke-småcellscancer är uppdelat i flera underarter:

 • Squamous. Upptäckt i cirka 50% av fallen. Under operationen avlägsnas den del av lungan som påverkas av neoplasmen. Kirurgisk ingrepp utförs endast i ett tidigt skede;
 • Adenocarcinom. Framkallad i perifer sektionen och fortsätter utan några symtom. Metastaser passerar till hjärnan redan innan patienten märker manifestationer av sjukdomen. Om denna art identifierades i början, då kan tumören avlägsnas genom en operativ metod;
 • Stor cell och bronchoalveolär avslöjade i mycket sällsynta fall. Det leder alltid till döden och kan inte behandlas.

Beroende på vilken typ av sjukdom som fastställdes beror behandlingsmetoden.

I vissa fall, då sjukdomen upptäcktes i ett tidigt utvecklingsstadium, kan prognosen vara mer fördelaktig.

Orsaker till lungkarcinom

Hittills är grunden för bildandet av maligna tumörer inte känd. Genom jämförelser och statistik har forskare identifierat riskfaktorer som påverkar sjukdomsprogressionen. Dessa inkluderar:

 1. Rökare. Många tror att rökningstobak med en sannolikhet på hundra procent leder till lungcancer. Men många patienter som har diagnostiserats med karcinom har inte rökt ens gång i sina liv, dessutom levde de inte ens i samma rum med rökare. Nikotin som ingår i tobak hör inte till cancerframkallande ämnen och elimineras helt från kroppen ganska snabbt, om cirka två timmar. Men en stor fara representeras av andra ämnen som släpps under smolderingsprocessen: olika hartser, kolmonoxid, tungmetaller, alkalier och syror. Deras verkan på mänskliga organ orsakar en cancerframkallande effekt. DNA-modifiering kan också utlösas genom regelbunden rening av epitelceller i bronkier och lungor från skadliga ämnen.
 2. Radon. Radon är en gas som är färglös och luktfri. Det bildas på grund av att radioaktiva ämnen sönderfallits i sten och jord. Denna gas är alltid närvarande i luften, men koncentrationen är obetydlig. Radon sönderdelas i ämnen som bly och polonium. De går in i människokroppen på grund av deras förmåga att klibba på dammpartiklar. DNA av celler kan de förändras med hjälp av betydande strålningsenergi. Element av gas deponeras på bronkierna, där de fortsätter att sönderfalla, vilket leder till bildandet av lungcancer. Den maximala risken för cancerceller är en kombination av radon och cigarettrök.
 3. Asbest. Asbest hänvisar till den grupp av material som finns i den naturliga miljön i form av strålar och ingår i naturliga förhållanden. I människokroppen kan man få olika sätt. Till exempel vid rivning av gamla byggnader eller med flytande. Dessutom kan asbest innehålla byggmaterial. Över tiden ökar koncentrationen av detta ämne i rummet signifikant, vilket utgör ett hot mot människor.
 4. Avgasar av dieselmotorer. Denna typ av bränsle används ofta idag. Den används för tunga lastbilar, fartyg, tåg och andra transportsätt. Ämnen som utgör fasta partiklar av kol, metallföreningar, svaveloxid, kvävedioxid och många andra kan förändra strukturen hos DNA-cellerna i cellerna. De träder in i kroppen genom luftvägarna, som alltid är närvarande i luften.

Symptom på sjukdomen

Carcinom av en lätt icke-liten cell har fyra steg. Men oftast söker patienter hjälp i slutskedet. Karakteristiska särdrag hos sjukdomen för varje steg är:

 1. Steg 1 Tumören överstiger inte tre centimeter och är belägen inuti lungan. Inkomster oftast asymptomatiska, men mottagliga för kirurgisk behandling.

Steg 2 Cancerceller börjar flytta till lymfkörtlarna.

Tumören växer till sju centimeter Symtom liknar bronkit.

 • Steg 3 Tumörens storlek är redan mer än sju centimeter. Cancerceller börjar spridas till luftstrupen och organ och vävnader närmast lungan. Omfattande kemoterapi kan bara öka förhöjd livslängd.
 • Steg 4 Tumören passerar till hjärtat, andra lungor, bronkier och andra organ. En kurs av kemoterapi och kirurgi kommer inte att ge resultat.
 • Småcellcarcinom har bara två steg:

  • begränsad;
  • Omfattande.

  Symptom på cancer kan inte förekomma i flera år fram till det ögonblick då cancercellerna inte påverkar andra organ och sjukdomen når inte den tredje etappen.

  Tecken genom vilka du kan diagnostisera sjukdomen:

  • en host som förvärras med tiden
  • smärta i bröstet, axeln eller ryggen vid hosta
  • känsla av svullnad i bröstet;
  • bildandet av sputum, som blir gult eller grönt, oftast med en blandning av blod;
  • wheezing och förändringar i röst;
  • utseende av andfåddhet;
  • smärta medan du sväljer
  • viktminskning
  • försämring av hälsan
  • minskad aptit
  • ökning i kroppstemperatur när antipyretiska läkemedel är ineffektiva.

  När ovanstående symtom uppträder måste du snabbt kontakta en läkare, eftersom cancercellerna kan sprida sig tillräckligt snabbt.

  Under första och andra etappen kan alla symtom likna en förkylning eller bronkit. I de senare stadierna av sjukdomen manifesteras sig:

  • muskelsvaghet
  • kronisk trötthet;
  • benfrakturer som inte är förknippade med skador;
  • utvecklingen av neurologiska sjukdomar;
  • huvudvärk;
  • ödem.

  Dessa symtom signalerar att cancer har börjat spridas till närliggande organ. I detta fall är behandlingen ineffektiv.

  Trots möjligheterna för moderna läkemedel är prognosen för patienter som har cancer i lungorna en besvikelse. Människor vänder sig vanligtvis till specialister redan när cancerceller sprider sig till närliggande organ och smittar en stor del av kroppen.

  Bland alla patienter har endast 20% cancer vid första skedet, när neoplasmen är lokaliserad i endast en lunga och kirurgi kan hjälpa till. Dessutom överlever endast 50% av kvinnorna för en femårig behandling och inte mer än 30% av manliga patienter. Bland alla patienter lever bara femton procent mer än fem år efter diagnos av karcinom.

  I ungefär tjugo månader finns det patienter som har genomgått kemoterapi i de sista etapperna.

  Lungkarcinom är en mycket farlig sjukdom som sprider sig ganska snabbt genom kroppen. Helt utesluta möjligheten att cancer inte kan vara. Men för att minska risken för att utveckla sjukdomen kommer man att undvika dåliga vanor, korrekt näring, motion och regelbundna besök hos läkaren i syfte att undersöka.

  Lungcarcinom

  Vad är karcinom?

  Carcinom - Andningsorganets cancer, den så kallade primär lungcancer, enligt klassificeringen, är uppdelad i fyra huvudundergrupper (typer) i första etappen:

  1. Squamous karcinom.
  2. Adenokarcinom (bronchoalveolär cancer).
  3. Lungcellscellcancer.
  4. Lungcellens stora cellkarcinom.

  Det präglas av en gynnsam prognos när behandlingen påbörjas i tid.

  orsaker till

  En vanlig orsak till plötslig död hos personer vars kropp är benägen för neoplasmer är cancer. Orsakerna till denna sjukdom anses vara cancerframkallande ämnen (detta är tobaksrök vid rökning, formaldehydrök i möbelproduktion), liksom joniserande strålning, en virusinfektion. Alla dessa negativa effekter orsakar förändringar i brännskinnans fodervävnad. Risken för att utveckla en malign tumör ökar med stor skada på epitelet. Stoft i luften under ogynnsamma arbetsförhållanden är också en riskfaktor vid sjukdomen (exponering för industriellt damm, asbest). Det kan också omfatta stress, nedsatt immunitet, genetisk predisposition etc. Men den främsta orsaken till sjukdomsframträdandet anses fortfarande vara tobaksrök, eftersom denna sjukdom praktiskt taget inte uppträder hos icke-rökare.

  Typer av karcinom

  Särskilt vanligt och benäget för spridning är småcellcarcinom, vilket anses vara en komplex malign tumör. Det kännetecknas av latent och snabb kurs, tidig metastasering och dålig prognos. Storcells lungcancer uppträder i sällsynta fall och anses vara mer lokaliserad. Småcells lungcancer är uppdelad i havrecell (spindelcell) och pleomorphic - en neuroendokrin tumör med oförändrad lokalisering. Det är 20-25 procent i jämförelse med alla histologiska former av dessa tumörer. Dess egenskaper inkluderar en hög grad av malignitet, snabb tillväxt, överkänslighet mot behandling - läkemedel och strålning. Oftast kännetecknas denna neoplasma av lymfogen metastasering (när cancerceller sprids i hela kroppen med lymfflöde) och hematogen metastas (sprids tillsammans med blod).

  När det gäller storcells neuroendokrin lungcancer bör det noteras att detta är en sällsynt malign form av lungcancer från små celler.

  Kön är viktigt i början av en malign sjukdom, eftersom män och kvinnor har olika känslor för mottaglighet och utveckling av denna utbildning. Medicinsk statistik visar att manlig epidermoidkarcinom är vanligare, och de flesta kvinnor med adenokarcinom finns.

  Efter forskning är dessa typer av tumörer lokaliserade som centrala tumörer. Adenokarcinom och storcellskarcinom utvecklas oftast i form av perifera massor och noduler. Hos 20-35 procent av patienterna med epidermoid eller makrocellulär cancer bildas håligheter i lungorna.

  Carcinoid tumörer (karcinoider) är tumörer med långsam tillväxt som kännetecknas av en bra prognos. Och om det åtföljs av regionala lymfogena metastaser är patientåtervinning möjlig när det är under god kirurgisk behandling. Enligt deras egenskaper kallas karcinoider som endokrina celltumörer.

  Den kliniska bilden av sjukdomen

  I början av sjukdomen (den så kallade asymptomatiska perioden) är det möjligt att känna igen en onkologisk sjukdom i andningsorganen (karcinom) endast i 3-20 procent av fallen. De karakteristiska symptomen här är hosta, åtföljd av svår dyspné, hackning i blod, bullriga (väsenande andning) andning. Den övergripande bilden påminner om symptomen på lobar lunginflammation. Med bildandet av hålrum i lungorna manifesteras smärtan bakom sternum, hosta, andfåddhet aktivt. När metastaser uppträder utvecklas trakealobstruktion och symtom som dysfagi, Horners syndrom och uttalad heshet av röst uppträder. Alla ovanstående symtom kan leda till utveckling av andningsfel. Vanliga tecken på lungkarcinom är överdriven trötthet, plötslig viktminskning och överdriven tunnhet, dermatit, kalciummetabolism och förgiftning av kroppen. Vissa patienter har hormonförstöring - gynekomasti är karakteristisk för patienter. När skelettbunden vävnad är involverad i tumörprocessen, är det en förtjockning av fingernas nagelfalanger i form av trummor. Också orsakssjukdom, nervsystemet - huvudvärk, yrsel, frekvent medvetslöshet, kan kännetecknas av tal och synproblem. Dessa symtom beror på att patienter med lungcancer har metastaser i andra organ och system.

  Bronkialcarcinom är den vanligaste orsaken till överlägsen vena cava syndrom, vilket uppenbarar sig först som bilateral svullnad i halsen och i tiden, svullnad i ansikte, nacke, händer och konjunktiva.


  Det finns indikationer på att en malign tumör har spridit sig utanför lungan. Dessa symtom innefattar smärta i benen, såväl som förstorade lymfkörtlar, gul färgning av huden och sclera.

  Diagnos och bestämning av sjukdomsfasen

  Vid bestämning av sjukdomsfasen, tumörens placering, dess storlek samt involvering av regionala lymfkörtlar i processen, plus närvaron av metastaser och bedömningen av det allmänna tillståndet hos patientens hela kropp för att en läkare ska ordinera den nödvändiga behandlingen. Detta är viktigt eftersom systemet för att bestämma sjukdomsstadierna kännetecknas av:

  1. Processen att begränsa sjukdomsutbredningen till hälften av bröstet med efterföljande inblandning av regionala lymfkörtlar.
  2. Diffus spiring av cancer i den närliggande lungvävnaden.

  Diagnostik av karcinom innefattar sådana förfaranden som: medicinsk undersökning, bronkoskopi, allmän klinisk blodanalys, biokemisk blodanalys, biopsi, strålningsdiagnos, röntgenstrålar (i två projicer), tomografi, ultraljud, histologisk undersökning, undersökning av mediastinum och andra nödvändiga analyser ordinerad av den närvarande onkologen. Terapeutisk taktik för att upptäcka sjukdomen utvecklas med hjälp av flera histologiska studier. I laboratoriet studeras celler av en neoplasma och dess typ bestäms. Typen av tumör bestäms enligt WHO-klassificerings tabellen för bestämning av tumörtypen, vilken används av onkologer allmänt för att välja riktigheten av terapeutiska åtgärder.

  Behandling av karcinom och kontraindikationer för operation

  Vid val av taktik för karcinombehandling är huvudvillkoren patientens nuvarande tillstånd och bestämning av scenen för den maligna processen som antagits enligt kriterierna för TNM: s internationella klassificering (1997 från Världshälsoorganisationen). Det används av läkare över hela världen.

  Vid behandling av denna typ av tumör, såsom cancer, används smärtstillande medel (upp till användningen av narkotiska droger) och symptomatiska medel för att expandera alveolerna och bronkiolerna, så att patienten kan andas självständigt och självklart gör de en kirurgisk operation för att avlägsna en malign tumör.

  1. Alla kirurgiska ingrepp utförs hos patienter som har lokaliserad karcinom, särskilt i början av detektering, som förebyggande av metastaser av andra organ i kroppen.
  2. I storcells lungcancer erbjuds patienten strålbehandling eller ytterligare kemoterapi.
  3. Patienten måste ge upp dåliga vanor om de inträffade i patientens liv (rökning, alkoholmissbruk). Det kräver också att skadliga arbetsförhållanden elimineras från sjukdomslivet, upp till uppsägning av hälsoskäl. Speciellt om en person arbetade före en sjukdom vid en kemisk fabrik och i en gruva.
  4. Patienten kan erbjudas laserbestrålning genom att sätta in en laser i lungorna med ett bronkoskop. Detta kommer att orsaka utplåning av karcinom.
  5. Småcellkarcinom baserat på dess behandling baseras på kombinerad kemoterapi, där effekten med användningen av 6-12 veckor bestämmer den efterföljande förbättringen av patientens tillstånd och möjligheten till återhämtning.

  Kontraindikationer för kirurgisk borttagning av karcinom inkluderar alla metastaser utanför lungorna, överlägsen vena cava syndrom, förlamning av vokalvecken och frenicern, metastaser till motsatt lunga och den etablerade diagnosen lungcancer.

  Diagnosen och valet av behandling bör vara mycket väl genomtänkt och baseras på exakta laboratoriedata.

  Också bör beaktas patientens individuella egenskaper.

  utsikterna

  När en patient diagnostiseras med lungkarcinom beror prognosen direkt på sjukdomsfasen, korrektheten hos den valda behandlingen och framför allt den uppriktiga önskan hos patienten att återhämta sig (vilket är viktigt). Som regel kan det slutliga resultatet efter behandling vara gynnsamt med en lyckad kombination av kirurgisk kirurgi och kemoterapi.

  förebyggande

  Förebyggande åtgärder för att förebygga maligna sjukdomar är snabb behandling av kroniska lungsjukdomar, rökningskontroll, statlig övervakning av skadliga arbetsförhållanden för arbetstagare, rätt näring, ingen stress, måttlig övning, vitaminterapi, sanatorium-resort-behandling, hälsosam livsstil, immunitet, upprätthålla kroppens totala tonen. Att genomföra årliga professionella undersökningar för dem som vill övervaka sin hälsa och är obligatoriska för befolkningen i arbetsför ålder är att förebygga tumörernas utseende. Det bör också noteras att varje patient som gick till doktorn med besvär med hosta, resistent mot behandling eller långvarig lunginflammation i mer än tre veckor, bör undersökas radiografiskt för att upptäcka lungcancer.

  Hur länge kan du leva med lungcancer och hur dör du av det?

  Bronkogent karcinom (med andra ord lungcancer) är en ganska allvarlig sjukdom. Sjukdomen kännetecknas av utseende av maligna tumörer som utvecklas från bronkiets epitelceller. Sjukdomen har en negativ inverkan på alla organ och system i människokroppen.

  Att göra en fruktansvärd diagnos ger omedelbart många frågor till patienten. De vanligaste av dem är "Hur mycket lever människor med lungcancer?". Ange eventuell livslängd för lungcancer kommer inte att fungera. Det varierar baserat på ett stort antal faktorer som hör samman med onkologi.

  Kärnan i patologi

  Koncentrerad i lungvävnaden uttrycks inte sjukdomen uteslutande av neoplasmen. Lungcancer hos vuxna är ett helt nätverk av maligna tumörer. De kan skilja sig åt i sin förekomst, den kliniska bilden av problemet och den uppskattade prognosen.

  Om du jämför med det totala antalet, är onkologi för det angivna orglet vanligast. I lungcancer är prognosen vanligtvis en besvikelse. Patologi är erkänd som den vanligaste dödsorsaken bland personer med någon typ av cancer. Manspersoner är mer drabbade.

  Obs: hos rökare kan det dock tyckas att lungcancer ofta utvecklas.

  Orsaker till döden

  Ju mer försummade som onkologiläget blir desto större orsaker till döden kommer att uppstå.

  1. Allvarlig förgiftning. Detta beror på utsläpp av toxiner genom tumören som skadar cellerna och provocerar deras nekros och syrehushållning.
  2. Skarp viktminskning. Depletion kan vara ganska allvarligt (upp till 50% av den totala vikten), vilket medför att kroppen är signifikant försvagad, vilket ökar sannolikheten för dödsfall.
  3. Uttalade ömhet. Det förekommer skador på lungens pleura, som är utrustad med ett stort antal nervändar (därför uppträder pleuralkreft så lätt). Smärtsyndrom beror på tumörens spirande i lungmembranet.
  4. Akut andningsfel. Det uppstår när en tumör (på grund av sin storlek) börjar blockera bronkets lumen. På grund av detta blir det svårt för patienten att andas.
  5. Massiv lungblödning. Förekommer av en lunga som skadas av en tumör.
  6. Bildning av sekundär foki av onkologi. Multipel organsvikt utvecklas i senare skeden av sjukdomen. Metastasering är en av de vanligaste orsakerna till patientdöd.

  Observera: dessa fenomen uppträder sällan separat. Depletion, cancer i pleura och förgiftning försämrar väsentligt kroppens övergripande tillstånd, med det resultat att en person kan leva en hel del.

  Lungblödning

  På grund av sin ständigt ökande storlek kan tumören traumatisera blodomloppet. Lungvävnaden innehåller ett antal kärl, vars skada orsakar omfattande blödning. Att stoppa det är ofta ganska svårt. Patienten måste tillhandahålla snabb medicinsk vård. I annat fall kommer han att dö inom 5 minuter efter det att de första symptomen på patologi uppträder.

  Sputumets manifestation med blod i en patient indikerar skador på väggen hos ett av kärlen. Och ignorera inte ens de små fläckarna. Så snart fartyget är helt skadat tar det inte lång tid att vänta med omfattande blödningar.

  Ibland förvirrar människor blödning från små kärl med symtom som liknar dem i mag-tarmkanalen. Felaktig behandling är också dödlig.

  Andningsfel

  Denna patologi börjar utvecklas när en förstorad tumör överlappar lungorna i luftstrupen och bronkierna. Först lider patienten som har fått denna sjukdom av andfåddhet och gradvis ökning av andfåddhet. Lite senare läggs astmaattacker till de befintliga symptomen. De kan inträffa mer än en gång under dagen, när som helst, och ges inte någon kontroll av patienten.

  Så snart bronkiens lumen överlappar varandra, förlorar patienten förmågan att andas. Du kan försöka förbereda i förväg för denna situation. Om du inte ger akut medicinsk vård till en person kommer han att dö inom 30 minuter.

  metastas

  En av orsakerna till döden. Försök att ta bort metastaser genom kirurgi är fyllda med deras återkomst med större hastighet. När cancer sprider sig genom andra organ har patienten inga chanser att återhämta sig.

  Den största möjliga risken är hjärnskador. Om en sekundär tumör utvecklas som kommer att koncentreras i detta område kommer det inte att vara möjligt att förhindra död.

  Metastaser lokaliserade i andra delar av kroppen stör alla organens och systemens funktion och orsakar ett allvarligt smärtssyndrom. Typiskt är sådana symptom, som också accelererar patientens död, inneboende i lungcancer från små celler.

  Hur länge kan du leva med sjukdomen

  Livslängden med det angivna sjukdomen är olika för varje patient. Den specifika perioden beror direkt på typen av cancer, rökning och andra faktorer, vid den aktuella diagnosen.

  Stage Mortality

  Detektion av cancer i det inledande skedet, tillsammans med den korrekt utvalda behandlingen, kan förlänga patientens liv i upp till 10 år.

  För andra och tredje etappen av sjukdomen kännetecknas av förekomsten av metastaser. Och även borttagandet av tumören kan inte rädda en person från sjukdomen. Dödsfall inträffar efter 7-8 år.

  Observera: utvecklingen av sekundär tumör inträffar vanligen inte tidigare än 5 år efter sjukdomsuppkomsten. Glöm inte dock fallen av tidigare förekomst av metastaser. Den snabba kursen av sjukdomen minskar signifikant livets år, med det resultat att döden från lungcancer uppträder inom 3 år.

  Det avancerade skedet av sjukdomen kommer att tillåta patienten att leva bara några månader (vanligtvis 2-3).

  Små cellsjukdomar (MRL)

  Denna typ av sjukdom är vanligast hos rökare. Hon är ganska aggressiv, och metastaser sprider sig som blixtnedslag. Hur mycket kostar det för att få lungcancer? Det finns inget konkret svar eftersom livslängden beror på påverkan av många faktorer. Ibland bor en person i en stor ålder utan att skilja sig från en cigarett. Och en annan vid det första året av rökning kommer att möta onkologi och kommer inte ens att leva i 30 år.

  För behandling av småcellsformer av patologi i ett tidigt skede tillgriper läkare vanligtvis kemoterapi. Men även om man väljer en kompetent terapi, borde man inte förvänta sig ett signifikant positivt resultat. Ofta svarar en malign neoplasm inte på användningen av kemoterapi och strålterapi, vilket innebär att det finns risk för att de dör.

  Det bästa alternativet är att lindra den döende personens lidande.

  • Smärtlindring
  • Mättnad av patientens celler med syre.
  • Genomföra operationer som åtminstone delvis kan förbättra patientens livskvalitet.

  Med lungcancer från lungceller kommer livslängden för offret att vara ungefär från 4-5 månader till 1 år. En sådan snabb död förklaras av svårighetsgraden av sjukdomen och den snabba utvecklingen av sekundära tumörer i lymfkörtlarna och avlägsna organ.

  video

  Video - Man som dör från cancer

  Icke-småcellsform

  Denna form av onkologi utvecklas mycket oftare än SCLC.

  Överlevnad beror direkt på graden av organskada, på funktionerna i histologi. Under det tredje steget av sjukdomen ökar tumören till 8 cm, och metastaser sprider sig till det vaskulära nätet, organ och benapparat. Med plavocell lungcancer är prognosen inte tröstande: cirka 3 av 100 personer överlever i 3 steg.

  Det förekommer i 10% av onkologins fall. Vanligtvis diagnostiseras i ett ganska sent stadium, då tillämpningen av terapeutiska åtgärder inte kommer att ge den önskade effekten.

  De initiala symptomen består i närvaro av hosta, ökad trötthet, smärtsamt syndrom i bröstet.

  Om metastaserna ännu inte har spridit kan du tillämpa ett kirurgiskt ingripande. Annars är det ooperativt cancer. Senast stadium av sjukdomen i 85% av fallen slutar i dödsfallet.

  Lungcancer i lungceller är vanligtvis representerad av denna speciella art. Om den sekundära tumören har berört lymfkörtlarna och lungkärl har uppstått, är prognosen för återhämtning en besvikelse. Under den sista etappen av sjukdomen ger de vanliga behandlingsmetoderna inget resultat. Av det totala antalet patienter kan endast 10% leva i ca 5 år.

  Lungcancer i lungceller utvecklas i en ojämn rytm, som med rätt behandling och snabb kirurgi ger patienten en chans till återhämtning. Oavsett form av cancer är kvinnornas livslängd längre än för det starkare könet.

  Perifer form

  Den farligaste är perifer lungcancer. Dess huvudsakliga skillnad är svårigheten att upptäcka i de första stadierna av sjukdomen.

  Med avseende på dess symptom liknar patologi sig till andra typer av sjukdomen. Med tiden läggs allt fler uppenbara tecken på en specifik cancerform.

  För att bestämma tumörens placering, såväl som dess storlek och natur, är det nödvändigt att utföra en kompetent diagnos. Den vanligaste perifera cancer i rätt lunga (eller vänster), som påverkar organets övre lob. Denna sort står för cirka 60% av fallen. Sådan statistik förklaras av lungens anatomiska struktur.

  Endast trettio fall av hundra är perifer cancer i vänster lunga, som utvecklas i organets nedre del. På den genomsnittliga avdelningen förblir endast 10% av den totala.

  Den huvudsakliga diagnostiska metoden är radiografi, men det visar inte alltid en korrekt bild. Undersökningen ska utföras i samband med CT, MR och biopsi. Du kommer att behöva göra ett detaljerat blodprov.

  Endast efter en grundlig undersökning kommer specialisten att kunna bekräfta eller neka diagnosen och förskriva en kompetent terapi. Kombinationen av alla åtgärder kommer att hjälpa patienten att leva mycket längre.

  Lungkarcinom

  Bronkogen cancer i andningssystemet är också känt som lungkarcinom. Det kännetecknas av okontrollerad tillväxt och ackumulering av genetiska mutationer i respiratoriska epitelceller.

  Sjukdomen utvecklas vanligtvis i slemhinnan i bronchialpassagen, men kan också påverka det lilla epitelet och alveolerna. Vid den här tiden är det den vanligaste dödsorsaken världen över.

  Typer av lungkarcinom

  Klassificeringen baseras på manifestationen av tumörceller under ett mikroskop, med hänsyn till deras storlek och utseende. Varje typ har ett annat behandlingsalternativ, stegavstängning och prognostiska resultat.

  1. Småcells lungkarcinom står för endast ca 20% av lungcancer. Detta är den mest aggressiva tumören som snabbt växer och metastaserar. Vid tidpunkten för diagnosen har cirka 80% av patienterna redan metastaser. Sjukdomen är nära relaterad till cigarettrökning. Endast 1% förekommer hos rökfria personer.
  2. Icke-småcellig lungcancer detekteras i 80% av fallen. Beroende på den histologiska utvärderingen av celler utmärks följande:
  • adenokarcinom: förekommer hos 50% av patienterna och påverkar yttre eller perifera områden;
  • bronkioalveolärt karcinom är en subtyp av adenokarcinom som utvecklas i flera delar av organet och kan expandera djupare in i alveolerna. Det är vanligare hos kvinnor som aldrig har rökt. Den har den bästa långsiktiga prognosen.
  • skorpulärt lungkarcinom - förekommit tidigare oftare än adenokarcinom. För närvarande representerar cirka 30% av icke-småcells-neoplasmer. Det påverkar epidermis i det centrala bröstområdet i bronkierna.
  • storcellscancer, eller odifferentierad: sällsynt, består av stora cellkärnor.
  1. Andra arter diagnostiseras mycket mindre ofta och utgör tillsammans endast 5-10%. Bland dem är bronkialkarcinoider (typiska och atypiska), carcinosarcomas, lungblastom etc.

  Symptom på sjukdomen

  Liksom vid andra typer av lungcancer är faran asymptomatisk. 25% av personerna hittar först lungkarcinom i en röntgenstråle.

  Tecken på lungkarcinom inkluderar:

  • andningssvårigheter: hosta, visselpipa, andfåddhet, svaghet, hemoptys. De är resultatet av en invaderande cancerprocess i en vävnad;
  • klämning av blodkärl provar kollaps, obstruktion av överlägsen vena cava. Ett sådant tillstånd kan leda till ackumulering av utsöndring och följaktligen blockering, såväl som lunginflammation och abscess;
  • smärta och svullnad i bröstet, benen, axeln (syndromspancoat), som ibland rör sig ner i armen;
  • paraneoplastiskt syndrom karakteriserande för icke-småcellsbildning. Det består i produktion av adenokortikotrop hormon av cancerceller. Som ett resultat ökar också cisisolnivån.

  stadium

  Staging spelar en viktig roll för att bestämma sätt att bekämpa den maligna processen och prognosen. Det är baserat på information om tumörens placering och storlek, invasionen av andra strukturer.

  För utvärdering av icke-småcellscancer används klassificeringen:

  T1: tumören är i lungorna eller visceral pleura utan att invadera proximal bronchus. Dess storlek är mindre än eller lika med 3 cm. Substep T1a är markerad, där formationen observeras inom 2 cm.

  T2 kännetecknas av sådana egenskaper som kan representeras i aggregatet eller separat:

  • Utbildningsgraden överstiger 3 cm, men mindre än eller lika med 7 cm;
  • huvudbronkusen är involverad, minst 2 cm;
  • en invasion av den viscerala pleura inträffade;
  • obstruktiv lunginflammation observeras i en del av orgeln;
  • oncoprocess har expanderat i lymfkörtlarna, invaderade den omgivande vävnaden eller detekteras i de stora bronkierna.

  T2a: neoplasma mer än 3 cm, men mindre än 5.

  T2b: tumör över 7 cm.

  T3a: Oncoformation mer än 7 cm i diameter eller spridd till lymfkörtlarna i mitten av bröstet (mediastinum), hjärta eller luftstrupen.

  T3b indikerar att ett stort lungkarcinom har trängt in på andra sidan mediastinum eller lymfkörtlarna bakom nyckelbenet, liksom andra centrala organ.

  T4: Kräftan slog kroppen utanför bröstet på motsatta sidan av bröstet. Dessutom finns det vätska i lungorna (malign pleuris har bildats).

  Den tekniska inställningen är identisk, men egenskaperna för tillväxt och resultat är olika. Stages av sjukdomen definieras vanligtvis som:

  1. Begränsad: Formad i ena sidan av bröstet.
  2. Omfattande: finns på motsatt sida av kroppen eller frisatta metastaser.

  Lungkarcinombehandling

  Terapeutiska procedurer kan ordineras, antingen individuellt eller tillsammans, beroende på scenens framsteg:

  Acceptabelt för steg I och II, det vill säga cancer som är lokaliserad i lungan. Beroende på storhet och plats används dessa typer av resektion:

  • Kileformad: tar bort en del av en lobe.
  • Lobektomi: en lobe borttagen.
  • Pneumonektomi: Lungorna avlägsnas helt.

  Effekt av strålning på lungcancer (karcinom)

  Den enda effektiva metoden för steg III eller IV. Det är också möjligt som en adjuvansbehandling efter operationen. Strålningen levereras antingen från utsidan, eller den radioaktiva substansen i hermetiska behållare ligger nära tumören. Denna metod kallas brachyterapi.

  Strålterapi begränsar som regel endast tillväxten av cancerbildning. Men i 10-15% leder strålbehandling till långsiktig eftergift.

  Förutser användningen av droger som dödar cancerceller eller stör deras uppdelning. Effektiviteten hos platinabaserade läkemedel har vetenskapligt bevisats.

  Metoden är lämplig för bildning av små celler och är inte särskilt effektiv vid metastasering.

  Testad med icke-småcellcarcinom i grupper av patienter vars tumörer hade genetiska förändringar. Målad terapi (riktade läkemedel) mindre skador normala celler, främja deras uppdelning och blockera utvecklingen av cancer blodkärl.

  utsikterna

  Personer med isolerad, långväxande cancer efter borttagning kan förvänta sig en 5-årig överlevnad från 25% till 40%. För patienter med en ooperativ tumör visar data endast 10%. Den genomsnittliga livslängden för en begränsad sjukdom är 20 månader.

  Utan kemoterapi är överlevnad i steg III-IV 4 månader. Användningen av terapeutiska åtgärder förlänger livet med 4-5 gånger.

  15% av cancerpatienterna lever mer än 5 år från diagnosdagen. Patienter med 4 metastaser har en sammanlagd 5-årig överlevnad på mindre än 1%.

  Övergripande 5-års överlevnad i etapper:

  1 - 50% för icke-småcellsbildning och 38% för små celler;

  1a - 47% respektive 21;

  Lungkarcinom kräver tidig diagnos, eftersom tidig upptäckt av sjukdomen väsentligt förbättrar personens prognostiska resultat och livslängd.

  Diagnos - lungkarcinom: orsaker och metoder för behandling av lungcancer

  Medicin står inte stilla: forskare utvecklar nya droger och metoder för behandling, läkare övar olika variationer i behandlingen av alla sjukdomar. Men farliga sjukdomar blir inte mindre, en person är tvungen att kämpa med dem varje dag, och du vet aldrig om den här eller den där sjukdomen hotar dig. Idag kommer vi att prata om en sådan hemsk sjukdom som lungkarcinom.

  Typer av lungkarcinom

  Lungcancer är en av de farligaste sjukdomarna.

  I icke-vetenskapliga termer, med cancer betyder vi lungcancer. Detta är en hemsk sjukdom som fortsätter att hävda tusentals människoliv. Det utvecklas väldigt snabbt, vilket ger flera metastaser som sprids i hela kroppen.

  Distinkera karcinom efter typ av cancerceller:

  • Småcellcarcinom. Trots det faktum att bland alla typer av lungcancer finns det endast i 20% av fallen är det farligast och fortskrider snabbt. Det fortsätter utan symptom och vid tidpunkten för diagnosen finns flera metastaser i andra organ i en person, som snabbt sprider sig genom hela kroppen. Mestadels hittat hos rökare. Endast 1% av patienterna med denna typ missbrukar inte rökning. Med avseende på denna typ av cancer utförs kirurgi vanligtvis inte på grund av den starka spridningen av cancerceller, därför behandlas småcellcarcinom med kemoterapi. Radioterapi och kirurgi utförs sällan som ett hjälpmedel i behandling.
  • Ej cellcellskarcinom. Kännetecknas av att den har en viss lokalisering. I sin tur är den uppdelad i: adenokarcinom, bronkioalveolär cancer, skvättcellskarcinom och odifferentierad cancer. I de tidiga stadierna kan kemoterapi eller kirurgi klara av detta karcinom. I de senare stegen, när tumören är för stor, kan den inte avlägsnas. Sedan utförs strålbehandling tillsammans med kemoterapi.

  Andra typer som endast uppstår i 5-10% av fallen. Tänk i detalj på manifestationerna av icke-småcellcarcinom:

  • Adenokarcinom uppträder från alveolernas och bronkiernas glandulära strukturer, påverkar det yttre eller perifera området. Det är den vanligaste formen, eftersom antalet fall utgör 50% av alla fall av karcinom.
  • Bronkiolarbolär karcinom är vanligast hos rökfria kvinnor. Det är en subtyp av adenokarcinom, men kan penetrera djupare in i alveolerna. Den har en bra långsiktigt perspektiv.
  • Squamouskarcinom utvecklas i epitelcellerna i bronkierna. Det brukade vara det vanligaste, men just nu har antalet fall minskat till 30%.
  • Otifferentierad cancer är den sällsynta arten. Det är en cancer av stora celler, eftersom den består av stora cellkärnor.

  Det bör noteras att hos kvinnor är adenokarcinom vanligast, medan män är benägna att epidermoidcarcinom.

  Orsaker till utveckling och riskgrupper

  Rökning är en av de främsta orsakerna till lungcancer

  Idag kan läkare inte ge ett bestämt svar på frågan om varför cancer uppstår. Ibland bidrar genetisk predisposition till detta, även om en person leder en hälsosam livsstil, och ibland kan skadlig missbruk bidra till utvecklingen av förändringar i celler.

  Därför kan vi bara identifiera riskfaktorer som måste undvikas för att minimera risken för sjukdom:

  • Rökare. Detta har talats om i många årtionden, försöker att spena befolkningen från missbruk, och det finns fler och fler rökare. Nödvändigt att säga att rökning leder till mycket många sjukdomar, inklusive lungcancer. Du kan tro på det här, men du kan inte, men statistiken talar för sig själva. Rökare har ofta karcinom, och det är inte längre möjligt att bota det. I sig själv kan tobak inte prova utvecklingen av cancer, de farligaste är ämnen som brinner och bosätter sig på lungans väggar: tjära. De är cancerframkallande och minskar skyddsförmågan hos lungorna, vilket resulterar i att de upphör att filtrera luften. Dessutom orsakar cigarettrök lungorna ständigt påfrestning, vilket också kan utlösa förändringar i cellerna. Men tro inte att en person som aldrig i sitt liv tog en cigarett i munnen och inte levde bredvid en rökare inte skulle kunna få cancer. Det här är inte ett paradis, utan bara en av anledningarna.
  • Radon. Det är en radioaktiv gas, färglös, luktfri. Det verkar som ett resultat av sönderfall av radioaktiva ämnen som uppträder på olika nivåer i jorden. Det är alltid närvarande i luft i mycket små koncentrationer, men om koncentrationen överstiger normen kan den luta sig i lungorna och orsaka naturlig strålning, vilket leder till kvalitativa förändringar i kroppens celler.
  • Asbest. Utvinningen av detta mineral utgör en stor fara för folkhälsan. Även om det var förbjudet i Ryssland används asbest fortfarande aktivt, till exempel i byggande. Tidigare byggdes hus med användning av asbestplattor, som med tiden börjar sönderfalla och utgöra en fara för människor.
  • Avgasar av dieselmotorer. Vid utgången kastas en blandning av sot och gas i luften. Sot består av små partiklar av damm, metaller, organiska material. De deponeras på väggarna i luftvägarna och kan orsaka irreversibla förändringar i cellerna. Runt om i världen försöker de minimera användningen av dieselbränsle med säkrare medel, men mänskligheten kan inte helt överge det.

  Det här är inte alla faktorer som kan leda till utvecklingen av lungcancer, men de är stora. Vi tar inte hänsyn till den genetiska predispositionen, eftersom den inte kan undvikas.

  symptom

  Tecken på lungkarcinom

  Lungcancer av icke-småcellstyp har 4 utvecklingsstadier. Oftast går folk till en läkare när steg 3 och 4 redan börjar, så dödligheten från karcinom är så hög.

  Tecken på sjukdomen i varje steg:

  • Steg 1 Cancercellerna är bara inuti lungan, i ett stycke. Tumören når en storlek av 3 cm.
  • Steg 2 Cancerceller spridas till intilliggande lymfkörtlar. I detta fall kan neoplasmen nå 7 cm, bronkinet påverkas, processen orsakar allvarlig obstruktion, symptomen liknar bronkit.
  • Steg 3 Tumören når en storlek på mer än 7 cm, medan cellerna sprider sig till hjärtat, luftstrupen, närliggande organ och vävnader runt den drabbade lungan.
  • Steg 4 Processen flyttar till andra sidan, som påverkar organen i både lungor, hjärta, luftstrupen, bronkier, nyckelben, etc.

  Småcellkarcinom har bara två steg: begränsad, när cellerna är belägna endast i en del eller omfattande, när metastaser sprider och cancerceller spridas genom kroppen.

  Symptom på sjukdomen kan inte förekomma i många år, tills cancer utvecklas till tredje eller fjärde etappen och påverkar inte andra organ.

  Dock kan sjukdomen diagnostiseras oberoende, om du uppmärksammar följande symptom i tid:

  • En stark hosta som är svår att innehålla, och över tiden blir den bara starkare.
  • Du kan känna ömhet i bröstet, ryggen eller axeln när du hostar.
  • Känsla av svullnad i bröstet.
  • Aktiv formning av sputum, medan det kan vara onaturligt färg, gul eller grön, ibland blandad med blod.
  • Ändringar i röst, heshet.
  • Wheezing medan andas.
  • Andnöd.
  • Frekventa sjukdomar i luftvägarna, såsom bronkit eller lunginflammation.
  • Smärta vid sväljning.
  • Försämring av allmänhetens välbefinnande, viktminskning, aptitförlust.
  • Ökad temperatur, och antipyretisk att hon inte knackar.

  Mer information om lungcancer finns i videon.

  I de första etapperna kan en person förvirra alla dessa symtom med banal förkylning, och sedan helt med bronkit, vilket kan vara en samtidig sjukdom. I avancerade skeden kan cancer uppstå som följer:

  • Bräckor i benen, inte förknippade med skador.
  • Muskelatrofi
  • Kronisk trötthet och svaghet.
  • Neurologiska problem.
  • Huvudvärk, svullnad.

  Dessa symptom tyder på att cancerceller har spridit sig till andra organ. Oftast ger behandling i detta fall lite hopp om återhämtning.

  Diagnos av lungcancer

  Effektiva metoder för diagnos av lungkarcinom

  Sjukdomen kan diagnostiseras av de primära symtomen, om du konsulterar en läkare i tid. Nedsättning av andningsfunktionen kan vara en anledning att gå till en specialist som kommer att förskriva ytterligare undersökningar. Ofta är vanlig fluorografi inte tillräcklig för att upptäcka ett cancer, eftersom det är omöjligt att se det i de tidiga stadierna på detta sätt.

  Om lungcancer misstänks, föreskriver doktorn en biopsi och bronkoskopi, genom vilken du kan få den mest kompletta bilden av lungsjukdomens tillstånd samt lungvävnadens sammansättning. Under förfarandet sätter en specialist ett rör in i en persons luftväg, i slutet av vilken det finns en liten kamera som låter dig se lungorna från insidan.

  Om en biopsi krävs, plockar läkaren en bit vävnad för undersökning med samma rör.

  I senare skeden diagnostiseras tumören med hjälp av röntgenstrålar, såväl som magnetisk resonansbilder och beräknad tomografi.

  behandling

  Lungcancerbehandling

  Som redan nämnts i sjukdoms tidiga skeden är en positiv uppsättning omständigheter mer möjlig.

  Cancerbehandling utförs av flera läkare samtidigt som utvecklar en effektiv komplex terapi. En bröstkirurg kan ta bort tumören. En onkolog-radiolog utför strålbehandling. En onkolog-kemoterapeut behandlar kemoterapi, såväl som farmakologisk terapi. En pulmonologist bedömer det allmänna tillståndet och föreskriver underhållsbehandling för andningsorganen. Dessutom är det nödvändigt att undersökas för förekomst av andra sjukdomar som kan förvärra cancerförloppet. I det här fallet kommer hjälp från relevanta specialister att krävas.

  Beroende på vilken typ av karcinom som diagnostiseras kan utvecklingsstadiet, individuella indikationer, följande typer av behandling ordineras:

  • Under operationen kan en del av lungan, dess omfattande del eller lungan helt avlägsnas. Samtidigt är operationen mycket svår, men om det är möjligt att utföra det ger det chanser till full återhämtning. I detta fall avlägsnar doktorn området mer påverkat, liksom närliggande lymfkörtlar, för att förhindra återutveckling av cancer.
  • Om tumören är liten, men operationen inte kan utföras, föreskriver läkaren oftast radiofrekvensablation. En tunn nål sätts in i tumören med en elektrod som förstör tumörcellerna genom exponering för radiofrekvenser.
  • Strålbehandling är uppdelad i intern och extern. Samtidigt agerar röntgenstrålar i höga doser punktvis på cancerceller och förstör dem. Förfarandet varar bara några minuter, medan en kurs är nödvändig, vilket kan ta upp till 5-7 veckor. Läkaren föreskriver varaktighet och dosering i enlighet med patientens tillstånd.
  • Brachyterapi innebär administrationen i små doser av radioaktiva ämnen som direkt påverkar tumören. Efter behandlingen avlägsnas rester av ämnet, eller de lämnas inuti, och strålningen minskar inom några veckor. Brachyterapi kan ordineras som huvudbehandling och för att lindra sjukdomsförloppet för att förhindra svullnad, blödning, utveckling av nya cancerceller.
  • Kemoterapi är föreskriven när metastaser är vanliga i kroppen. Men bara en person med en stark kropp kan ordinera det, de äldre kan per definition inte överföra sådan behandling. I detta fall injiceras droger genom en ven, eller tas oralt, sprider sig genom hela kroppen. Kemoterapi har ett stort antal biverkningar men visar goda resultat i behandlingen. Vanligtvis används alla medel i kombinationsterapi med andra för att förhindra nya former, spridning av metastaser och för att uppnå det mest fördelaktiga resultatet.

  I allmänhet är cancerbehandling en lång och svår process som kräver mycket tålamod och pengar. Det är dock inte alltid möjligt att hoppas på full återhämtning efter behandling.

  Prognos för karcinom

  Tyvärr är prognoserna inte tröstande. Folk vänder sig ofta till specialister när det inte längre är möjligt att fullt ut återhämta sig. Endast 20% av patienterna har en lokaliserad tumör vid läkarbesöket. Dessutom överlever 5 procent av kvinnorna och 30 procent av männen över 5 års behandling.

  Endast 15% av patienterna lever längre än 5 år efter diagnos. I de senare stadierna av sjukdomen med kemoterapi är livslängden cirka 20 månader.

  Dessa data räcker för att seriöst tänka på din hälsa, ta hand om det och vidta förebyggande åtgärder i tid.

  Märkte ett misstag Markera den och tryck Ctrl + Enter för att berätta för oss.