Är det möjligt att leva med en lunga?

En frisk person är naturligt benägen att ha två lungor, men det händer att tuberkulos, cancer, allvarliga skador och olika tumörer lämnar inget sätt för läkare att ta bort en av lungorna. Efter en sådan operation faller patienter oftast i chock, inte förstår vad man ska göra nästa, hur livslängd och livskvalitet kommer att förändras.

Den postoperativa perioden efter avlägsnande av lungan

I den postoperativa perioden utses en terapeutisk fysisk kultur med målet att

• Förebyggande av lungkomplikationer genom ventilation av lungorna, rening av resterande lunga, dränering av bronkierna.

• Förebyggande av venetrombos

• Förbättra andnings- och hjärtfunktionen;

• Förebyggande av störningar i mag-tarmkanalen (fördröjd pall, tarmpares och mage, flatulens och andra);

• Förebyggande av begränsad rörlighet i axelledet på den opererade sidan;

• Ökad nervus.

Du borde inte falla i förtvivlan, människor med en lunga är helt kapabla att leva ett helt liv, och om alla medicinska rekommendationer följs, kommer denna operation inte att påverka livslängden alls. Självklart kommer du inte att vara en professionell idrottsman, speciellt inom idrottsgrenar, men du kommer också att kunna behålla din arbetsförmåga, klättra uppför trappan eller köra hundra meter.

Om du bara har en hälsosam lunga måste du definitivt sluta röka. Eftersom denna kropp redan är tvungen att utföra dubbelarbete, bör det inte ges ytterligare belastning.

Om du hade övervikt före operationen, då du har tagit bort lungan, måste du omedelbart börja bli av med den. Övervikt kräver en större mängd syre, och en lunga kan ge sin kropp med mindre än två. Därför kommer syre, ärftliga fettavlagringar, att få mindre hjärnan, inre organ, vävnader och nerver, vilket kan påverka det allmänna allvarliga.

Lungcancer är en malign sjukdom som påverkar allt fler människor varje år. I trettiofem länder i världen anses lungcancer som den främsta mördaren. I vårt land uppträder denna sjukdom huvudsakligen bland den manliga befolkningen. Det är ett störande faktum att tjugofem procent av patienterna blir sjuk i åldern fyrtio och upp till femtio år, och mer än femtio procent är äldre än femtio och sextio år gammal.


Trots kroppens reservkapacitet och prestationerna från moderna mediciner, utan några organ, kan en person ha ett långt och lyckligt liv trots den till synes "ytterst kompletta" kroppen hos en person med alla nödvändiga organ.


Lungan kan avlägsnas om det finns en malign tumör, liksom i vissa allvarliga sjukdomar i andningssystemet. För några dussin år sedan kunde lungan ha tagits bort med en smittsam sjukdom, eftersom antibiotika i dessa dagar.


Att vara en malign cellbildning som leder lungorna och bronkierna leder lungcancer ofta till döden på grund av sen diagnos. Onkologin påverkar som regel inte bara lungorna. Metastaser kan snabbt spridas till andra organ.

Behandlingen av denna sjukdom är komplex, vilket kräver obligatorisk kirurgisk ingrepp (oftast är ett lungområde avskuret). Men av olika anledningar är operationen ibland omöjlig att utföra. Då uppstår frågan för patienten och för släktingarna: Är det möjligt att leva utan operation?

Hur länge kan du leva utan behandling?

Lungcancer är en allvarlig sjukdom. Det kan vara dödligt. Överlevnad beror till stor del på:

Stages av sjukdomen Former av kroppsbeständighet Snabbstartad behandling

Småcells lungcancer (SCLC)

Småcellercancer är vanligast hos personer som har en dålig vana att röka. Det är en ganska aggressiv form av cancer.

Frågan om intresse för alla människor som är bekanta med denna sjukdom är hur länge de lever med lungcancer? Det här är en allvarlig sjukdom som påverkar hela kroppen negativt. Livslängden för lungcancer beror på en kombination av olika faktorer.

Vad är sjukdomen

Lungcancer är inte en tumör, men en stor grupp av olika maligna tumörer, vars lokalisering är lungvävnad. Dessa tumörer kan variera i ursprung, klinisk presentation och prognos för sjukdomen.

I gruppen cancercancer är lungcancer den vanligaste formen. Om vi ​​jämför förekomsten av sjukdomen bland män och kvinnor, drabbas den manliga befolkningen av lungcancer mycket oftare.

Samma situation observeras vid mortalitet från cancer - lungcancer är den vanligaste orsaken till dödsfall.

Det är viktigt! Oavsett hur tritt det kan låta påverkas risken att utveckla en tumör på denna plats negativt av detta.

Är det möjligt för en person att leva med en lunga? Korrekt förståelse av lungens roll och dess arbetsfunktioner är nödvändig. Huvudrollen hos lungorna är att ge kardiovaskulärt system med gasutbyte. Dess väsen är att alla gaser kommer in och ut genom lungorna, inklusive syre och koldioxid. Sekvensen för detta fysiologiska respirationsfenomen är dess roll i att tillhandahålla syre till cellulära strukturer och utnyttja koldioxid. För din kropps fullständiga funktion, inklusive organ och vävnader, behövs energi, som i sin tur produceras av celler som använder syre. Faktorn för mängden energi som produceras av cellulära strukturer är avgörande i förhållande till mängden syre som inhaleras av människan. Vilken mängd koldioxid som släpper ut vävnad beror på hur mycket energi du spenderar. Hur ofta och hur djupt du andas kommer att vara, beror på din fysiska aktivitet och livslängd. Vi är intresserade av frågan om hur länge du kan leva med en.

Under de senaste åren har många dödat lungcancer, hur mycket kan du leva för dem som är i fångenskap i denna hemska sjukdom? Sjukdomen utvecklas mycket snabbt och är svår att diagnostisera i de tidiga stadierna. Dödligheten hos cancerpatienter är mycket hög. Ofta är dödsorsaken en sen diagnos av sjukdomen.

Förväntad livslängd utan behandling

När det gäller hur mycket människor lever med lungcancer är sjukdomsbristande avgörande. Livslängden på ett avancerat stadium av cancer är högst sex månader. Erfarenheten visar att patienten med hjälp av underhållsbehandling kan leva i 2-3 månader utan det - inte mer än en månad. Med den tidiga diagnosen av en malign tumör på stadium 1-2 har patienten en chans att leva i ålderdom eftersom de idag utför effektiv stödjande terapi. Den typ av cancer påverkar också livslängden. Exempelvis lämnar den skrymmande tumören praktiskt taget inte.

Jag vet inte vad officiellt läkemedel säger och anser, men det finns människor som lever med en lunga. Vi hade en släkting som hade en del av lungan borttagen. Detta berodde på yrkesverksamhet, eller snarare resultatet av yrkesverksamheten. Sedan han arbetade i den heta järnaffären. Mest troligt berodde detta på lungorna. Men han togs bort redan när han gick i pension. Han bodde i 87 år trots att det fanns en sådan operation. Det verkar som om jag med en lätt lung kan leva. Kanske kommer ordet "live" inte rätt att vara korrekt i detta tillstånd. Men ändå. Lungorna är ett parat organ. Även om dessa aktier är direkt relaterade, men på ett operativt sätt kan de delas på något sätt. Jag menar den sjuka delen. Med njurarna lite enklare. De är också ett parat organ. Men de fungerar separat vardera. Men om det är logiskt att argumentera på detta sätt är livet för en person med ett ljus redan ett liv av ofullständigt liv. Eftersom det inte var så, skulle naturen inte ha gjort det lätt.

Olika saker händer i livet - på grund av sjukdomar och olyckor måste människor amputera lemmar eller ta bort några organ. Forskare är engagerade i skapandet av konstgjorda organ som kan ersätta skadade eller förlorade. Test av ett artificiellt hjärta genomförs redan, effektiviteten hos en artificiell pankreas testas och försök görs för att odla lever och lungor i ett laboratorium.

Det verkar som att borttagandet av bilagan eller tonsillerna nästan inte har någon negativ inverkan på patienternas liv. Vad sägs om lung- eller kidneyavlägsnande?

Det visar sig att avlägsnandet av en lunga inte dubbler tidvattenvolymen - vanligtvis minskar denna indikator endast med 20-30%. Den återstående lungen tar över fjärrfunktionerna och, under förutsättning att de utförs av speciella övningar, snabbt kan kompensera för frånvaron av ett parat organ. Patienter som genomgår lungfel kan förekomma.

Lungcancer

Orsakerna till lungcancer är enkla: ju mer drabbade bronkierna är desto högre är risken för cancer. Orsakerna till nederlaget i bruskens vävnader är inte så mycket, och det viktigaste av dem är att röka. Det är känt att 90% av lungcancerfallet upptäcks hos rökare, och det är de som ger högsta och tidigaste dödligheten. I nästan 90% av fallen inträffar döden i dem högst 2 år efter detektering av sjukdomen. Den andra orsaken är exponering för radioaktiva ämnen och yrkesriskfaktorer, till exempel arbetet med asbestproduktion eller i kolgruvor.

Obehandlad cancer är alltid en dödlig sjukdom. Endast i sällsynta fall av tidig upptäckt, diagnos före starten av en aktiv tumörprocess kan man ha tid att bota cancer genom en radiologisk metod i kombination med kemoterapi. I de flesta fall utförs pneumonektomi eller pulmonektomi - borttagning av lungan. Ibland blir tuberkulos eller allvarlig bronkiektas en indikation för denna operation.

Allt om medicin

Hur man bor med en lunga

En frisk person är naturligt benägen att ha två lungor, men det händer att tuberkulos, cancer, allvarliga skador och olika tumörer lämnar inget sätt för läkare att ta bort en av lungorna. Efter en sådan operation faller patienter oftast i chock, inte förstår vad man ska göra nästa, hur livslängd och livskvalitet kommer att förändras.

Den postoperativa perioden efter avlägsnande av lungan

I den postoperativa perioden utses en terapeutisk fysisk kultur med målet att

• Förebyggande av lungkomplikationer genom ventilation av lungorna, rening av resterande lunga, dränering av bronkierna.

• Förebyggande av venetrombos

• Förbättra andnings- och hjärtfunktionen;

• Förebyggande av störningar i mag-tarmkanalen (fördröjd pall, tarmpares och mage, flatulens och andra);

• Förebyggande av begränsad rörlighet i axelledet på den opererade sidan;

• Öka nervsystemet

• Förbereda patienten för expansion av motorläget.

Andningsövningar efter avlägsnande av lungan ordineras 1-2 timmar efter anestesiets slut. Övningar bör utföras från tre till fem gånger om dagen. I det ursprungliga läget, som ligger på ryggen, utför patienten djupgående membranandning. På utandningen trycker instruktören försiktigt på övre buken, närmare den sida som användes. Vid slutet av utgången hostar patienten med en instruktörs hand på det postoperativa såret och det andra i hypokondriumregionen på den opererade sidan. Om du ofta utför denna övning (från tio till tolv gånger om dagen), kan patienten redan i slutet av den första dagen självständigt utföra det var 30-60 minuter.

Komplikationer efter lungfjerning

De vanligaste komplikationerna i den postoperativa perioden är andningsfel, septiska och purulenta komplikationer, bildandet av bronkialfistel och misslyckandet av den bildade bronkustubben.

Nästan omedelbart efter att ha vaknat från anestesi, känner patienten andfåddhet, andningssvårigheter, syrebrist, hjärtklappning och yrsel. Dessa är tecken på syrebrist, som kommer att följa med en person i 6-12 månader efter operationen.

Finns det liv efter operationen?

Falla inte i förtvivlan, eftersom människor med en lunga är ganska kapabla att leda ett helt liv. Hur mycket lever efter att lungan har tagits bort? Om du följer alla medicinska rekommendationer, påverkar operationen inte livslängden.

Naturligtvis påverkar operationen en persons livsstil. Den ömsesidiga anatomiska och topografiska anslutningen av organ, till exempel matstrupen och magen, den återstående lungan och membranet, kränks.

Efter urladdning för tidig återhämtning föreskrivs stimulering av kompensationsförmåga, förstärkning av bröstkorgen, förebyggande av trängsel i lungorna, rehabilitering och ökning av den övergripande fysiska aktiviteten:

• Särskilda övningar efter borttagning av lungan (motionsterapi);

Efter operationen kommer motoraktiviteten oundvikligen att minska - och därför kommer det att finnas problem med kroppsmassan. Under alla omständigheter måste de undvikas, eftersom en ökning av kroppsvikt oundvikligen ökar belastningen på andningsorganen, och detta är absolut inte nödvändigt för en person efter borttagning av lungan.

Det kommer att bli nödvändigt att ompröva maten - för att utesluta de feta, salta, stekta gasformande produkterna. Detta kommer att bidra till att undvika onödig stress i matsmältningssystemet, och genom dem på trycket i bukhålan. Överdrivenhet, ökande tryck och tryckning av membran och lunga försämrar patientens tillstånd, samt halsbränna, störningar i gallblåsan, bukspottkörteln och leveren.

Det är nödvändigt att minimera risken för SARS, hypotermi, stanna i täppt rökiga rum, eliminera rökning.

Är det möjligt att leva med en lunga eller en njure?

Olika saker händer i livet - på grund av sjukdomar och olyckor måste människor amputera lemmar eller ta bort några organ. Forskare är engagerade i skapandet av konstgjorda organ som kan ersätta skadade eller förlorade. Test av ett artificiellt hjärta genomförs redan, effektiviteten hos en artificiell pankreas testas och försök görs för att odla lever och lungor i ett laboratorium.

Det verkar som att borttagandet av bilagan eller tonsillerna nästan inte har någon negativ inverkan på patienternas liv. Vad sägs om lung- eller kidneyavlägsnande?

Det visar sig att avlägsnandet av en lunga inte dubbler tidvattenvolymen - vanligtvis minskar denna indikator endast med 20-30%. Den återstående lungen tar över fjärrfunktionerna och, under förutsättning att de utförs av speciella övningar, snabbt kan kompensera för frånvaron av ett parat organ. Patienter som har genomgått avlägsnande av lungan kan uppleva svårigheter vid utförande av åtgärder som är förknippade med ökad fysisk ansträngning, men som vanligt upplever de i normala liv inte andningssvårigheter. En av de allvarligaste biverkningarna av pneumoektomi är kroppsförspänning - de inre organen förskjuts och spinalkurvaturen utvecklas.

En njure (förutsatt att den fungerar normalt) är fullt kapabel att klara av filtrering av allt blod. De som genomgick njurborttagning, som till exempel, givaren av detta organ, återhämtar sig snabbt och upplever inte nästan några komplikationer i samband med avlägsnande.

Så, under sommaren 2015, hölls en hel "maraton" i San Francisco, där 18 personer - 9 givare och 9 mottagare - deltog. En nära släkting till patienten som genomgick en njurtransplantation, bestämde sig för att bli mottagare för andra personer som väntar på transplantation. Hans handling inspirerade andra människor - som följd utfördes nio transplantationer. Transplantatorn Andrew Posselt (Andrew Posselt) betonade att donering av en njure till en hälsosam person skadar inte och detta är en "helt säker handling".

Med gastrectomy tar funktionen av den borttagna magen över en del av tunntarmen. Under denna operation sugs tarmarna med matstrupen. Patienten rekommenderas att äta i små portioner och ta ett antal tillsatser som främjar matsmältningen.

I vissa fall utförs operationen för att ta bort magen med förebyggande mål - till exempel om en person och hans familjemedlemmar har en mutation i samband med en aggressiv cancerform. Patienter bestämmer sig för att acceptera en sådan operation för att minimera förekomsten av en tumör.

Specialister från Mayo Clinic förklarar att splenektomi i mjältbrist ökar patientens mottaglighet för olika infektioner. Särskilt hög risk för infektion kort efter operationen.

För att minska risken för infektioner rekommenderar läkare att de som har genomgått en sådan operation, vaccineras mot lunginflammation, influensa, meningokock och hemofila infektioner. Högriskgrupper omfattar barn under fem och patienter med nedsatt immunförsvar.

Inte alla organ är skapade lika. Våra kroppsdelar är inte bara olika former och storlekar.

Hur länge kan du leva med en lunga?

Det mest fantastiska i människokroppen är att funktionen hos ett borttaget organ från parade organ delvis övertas av det återstående organet. Detta gäller också för njurarna och lungorna. Ingen kommer att säga exakt hur länge en person med lung borttagen kan leva, eftersom det inte finns några begränsningar i förväntad livslängd. Samtidigt är orsaken till att läkare tar bort en lunga mycket viktigt.

Om det här är cancer, måste du vänta på hur denna process kommer att verka. Om en person återvinner från cancer, kommer han att leva fridfullt. Om det kommer bli metastaser, så är det här nödvändigt att koppla det längre livet med onkologi.

Likaså med tuberkulos.

På ett bra sätt, om en person som lever med en lunga leder ett korrekt liv, på ett visst hälsosamt sätt - röker inte, inandar inte cigarettrök, missbrukar alkoholhaltiga drycker, lever i ekologiskt rent område utan luftförorening, blir inte kallt, överkyler inte kroppen - då kommer han att leva länge och fulla. Med en lunga behöver du speciellt skydda andningsorganen.

Lungkirurgisk rehabilitering

Lungkirurgi kräver beredning från patienten och efterlevnad av återhämtningsåtgärder efter avslutad behandling. Orsakad till avlägsnande av lungan i svåra fall av cancer. Onkologi utvecklas omärkligt och kan manifestera sig i ett malignt tillstånd. Ofta går inte folk till läkaren för små sjukdomar, vilket indikerar sjukdomsprogressionen.

Typer av operation

Lungkirurgi utförs först efter en fullständig diagnos av patientens kropp. Läkare är skyldiga att kontrollera säkerheten för förfarandet för en person som har en tumör. Kirurgisk behandling ska ske omedelbart tills onkologin har spridit sig längre genom kroppen.

Lungkirurgi är av följande typer:

Lobektomi - extraktion av organets tumördel. Pulmonektomi innebär fullständig excision av en av lungorna. V-formad resektion är en punktoperation av bröstvävnaden.

För patienter med lungkirurgi verkar det som en mening. När allt kommer omkring kan en person inte föreställa sig att bröstet kommer att vara tomt. Kirurger försöker dock försäkra patienter, det finns inget hemskt om det. Bekymmer om andningssvårigheter är förgäves.

Preliminär förberedelse för förfarandet

Lungfjerning kirurgi kräver förberedelse, vars huvudsakliga syfte är att diagnostisera tillståndet för den återstående hälsosamma delen av orgeln. När allt kommer omkring måste du vara säker på att en person kommer att kunna andas som tidigare. Ett felaktigt beslut kan leda till funktionshinder eller dödsfall. De utvärderar också det allmänna välbefinnandet, inte alla patienter klarar av anestesi.

Läkaren kommer att behöva samla test:

urin, resultat av blodparametrar, röntgenstrålar, ultraljud i andningsorganen.

Ytterligare forskning kan behövas om patienten har hjärt-, matsmältnings- eller endokrina systemsjukdom. Förbudet omfattar läkemedel som bidrar till blodförtunning. Måste passera minst 7 dagar före operationen. Patienten sitter på en medicinsk kost, dåliga vanor måste elimineras innan man besöker kliniken och efter en lång period av återhämtning av kroppen.

Kärnan i kirurgisk ingrepp i bröstet

Kirurgisk avlägsnande tar lång tid under anestesi i minst 5 timmar. Enligt bilderna finner kirurgen en plats för ett snitt med en skalpell. Vävnaden i bröstet och lungens pleura dissekeras. Adhesionerna är avskurna, organ släpps för extraktion.

Kirurgen använder klipp för att stoppa blödningen. Använda droger i anestesi kontrolleras i förväg för att inte orsaka anafylaktisk chock. Patienter kan ha en akut allergisk reaktion på den aktiva beståndsdelen.

Efter att hela lungan har tagits bort, är artären fixerad med en klämma, sedan knutar överlagras. Sömmarna är gjorda med absorberbara suturer som inte kräver borttagning. Inflammation hindras av saltlösning injiceras i bröstet: in i hålan som ligger mellan pleura och lunga. Förfarandet slutar med en tvungen ökning av trycket i andningsvägarna.

Återhämtningsperiod

Efter operation på lungan krävs för att observera försiktighetsåtgärder. Hela perioden sker under överinseende av kirurgen som utförde förfarandet. Efter några dagar börjar rörelseåterhämtningsövningar.

Andningsrörelser utförs medan du ligger, sitter och går. Uppgiften är enkel - att minska behandlingstiden genom återställandet av pectoralmusklerna, försvagad genom anestesi. Hemterapi är inte smärtfri, trånga vävnader frigörs gradvis.

Med en skarp smärta är det tillåtet att använda smärtstillande medel. Emerging ödem, purulenta komplikationer eller brist på inandad luft ska elimineras tillsammans med din läkare. Obehag under bröstets rörelse kvarstår i upp till två månader, vilket är normal återhämtningsperiod.

Ytterligare hjälp med rehabilitering

Patienten spenderar flera dagar i sängen efter operationen. Avlägsnande av lungan har obehagliga följder, men enkla lösningar hjälper till att undvika utveckling av inflammation:

Droppen levererar kroppen med antiinflammatoriska substanser, vitaminer, den önskade mängden vätska för normal organfunktion och upprätthållande av metaboliska processer på rätt nivå. Du måste installera rör i snittet, fastgjort av ett bandage mellan revbenen. Kirurgen kan lämna dem under hela första veckan. Vi måste acceptera besväret för framtida hälsa.

Om lungcancer redan har tagits bort, sker cirka en vecka med vård efter behandlingen. Efter att ha skrivit ut fortsätter du att göra fysiska övningar, ta antiinflammatoriska läkemedel tills sömmen försvinner helt.

Bakgrund till behandling av kirurgen

Tumörer i lungorna förekommer på grund av följande faktorer:

Infektioner är i nivå med andra provokatörer: dåliga vanor (rökning, alkoholism), kroniska sjukdomar (trombos, diabetes), fetma, långtidsbehandling, en allvarlig allergisk reaktion. Lungorna kontrolleras regelbundet för snabb bestämning av patologiska tillstånd.

Så det rekommenderas att inspektera lungorna en gång per år. Särskild uppmärksamhet ägnas åt patienter som lider av kärlsjukdomar. Om du börjar sjukdomen, kommer tumörens döende vävnad att leda till ytterligare tillväxt av onormala celler. Inflammation kommer att spridas till närliggande organ eller genom blodet kommer att gå djupt in i kroppen.

Cyst i lungorna förblir inte i sin ursprungliga form. Det växer gradvis, klämma på bröstbenet. Det finns obehag och smärta. Komprimerad vävnad börjar dö av och orsakar utseende av purulent foci. Liknande effekter observeras efter skada, ribbfraktur.

Kan diagnosen vara fel?

I mycket sällsynta fall uppstår ett diagnostiskt fel med slutsatsen "lungtumör". Drift i sådana situationer är kanske inte den enda vägen. Men läkare tillgriper fortfarande att ta bort lungan av skäl för att upprätthålla människors hälsa.

Vid allvarliga komplikationer rekommenderas att ta bort de drabbade vävnaderna. Beslutet om operationen är gjord av kliniska symptom och bilder. Den patologiska delen extraheras för att stoppa tillväxten av tumörceller. Det finns fall av mirakulös helande, men hoppet på ett sådant resultat är oklokt. Kirurger brukar vara realistiska, eftersom det handlar om att rädda patientens liv.

Behovet av lungoperationer orsakar alltid en välgrundad rädsla för både patienten och hans släktingar. Å ena sidan är själva ingripandet ganska traumatiskt och riskabelt, Å andra sidan är operationer på andningsorganen indikerade för personer med allvarlig patologi, som utan behandling kan leda till patientens död.

Kirurgisk behandling av lungsjukdomar ställer höga krav på patientens allmänna tillstånd, eftersom det ofta åtföljs av ett stort operativt trauma och en lång rehabiliteringsperiod. Interventioner av detta slag bör behandlas med största allvar, med vederbörlig hänsyn till både preoperativ förberedelse och efterföljande återhämtning.

Lungorna är ett parat organ beläget i bröstkorgarna (pleurala). Livet utan dem är omöjligt, eftersom huvudfunktionen i andningsorganen är att ge syre till alla vävnader i människokroppen och avlägsna koldioxid. Samtidigt har kroppen förlorat en del eller till och med en hel lunga, och kroppen kan framgångsrikt anpassa sig till nya förhållanden, och resten av lungparenchymen kan ta över den förlorade vävnadens funktion.

Typen av lungkirurgi beror på arten av sjukdomen och dess prevalens. Om möjligt behåller kirurger maxvolymen av respiratorisk parenkym, om detta inte strider mot principerna för radikal behandling. Under de senaste åren har moderna minimalt invasiva tekniker framgångsrikt använts för att avlägsna lungfragment genom små snitt, vilket bidrar till snabbare återhämtning och en kortare återhämtningsperiod.

När lungkirurgi behövs

Lungkirurgi utförs i närvaro av en allvarlig orsak till detta. Antalet indikationer inkluderar:

Tumörer är godartade och maligna Inflammatoriska processer (abscesser, lunginflammation, akut och kronisk pleurisy, pleural empyema); Smittsamma och parasitära sjukdomar (tuberkulos, echinokocker); Malformationer i andningssystemet, lungcyst; bronkiektasi; Fokal kollaps av pulmonell parenkym - atelektas; Nedgången i pleura vidhäftningar, tumör, infektion.

Tumörer och vissa former av tuberkulos anses vara den vanligaste orsaken till lungoperationer. I lungcancer innefattar operationen inte bara avlägsnandet av en del eller hela organet utan även excisionen av lymfatiska dräneringsvägarna - de ljuva lymfkörtlarna. För omfattande tumörer kan resektion av revbenen, perikardiala segment behövas.

typer av kirurgi för kirurgisk behandling av lungcancer

De typer av ingrepp på lungorna beror på att vävnadsvolymen avlägsnas. Så, pulmonektomi är möjligt - avlägsnande av ett helt organ eller resektion - excision av ett fragment av lungan (lobe, segment). Med den omfattande karaktären av lesionen, massiv cancer, spridda former av tuberkulos, är det omöjligt att rädda patienten från patologin genom att bara avlägsna ett fragment av organet. Därför indikeras en radikal behandling - pulmonektomi. Om sjukdomen är begränsad till en lunga eller ett segment av lungan, räcker det med att bara beskära dem.

Traditionell öppen kirurgi utförs i fall där kirurgen tvingas ta bort en stor mängd organ. Nyligen har de gett vägen till minimalt invasiva ingrepp som möjliggör excision av den drabbade vävnaden genom små snitt - bröstkoskopi. Bland moderna, minimalt invasiva kirurgiska behandlingsmetoder blir användningen av en laser, elektrocautery och frysning popularitet.

Funktioner av operationer

När ingrepp i lunganvändningen har tillgång till den kortaste vägen till det patologiska fokuset:

anterolateral; sida; Posterolateral.

Antero-lateral tillvägagångssätt betyder ett bågformat snitt mellan 3: e och 4: e ribben, och börjar lite lateralt från omkretslinjen, sträcker sig till den bakre axillären. Den bakre lateralen är från mitten av den tredje till fjärde bröstkotan, längs parvertebralinjen till vinkeln på scapulaen, sedan längs den sjätte ribben till den främre axillärlinjen. En lateral snitt görs när patienten ligger på den friska sidan, från midklavikulära linjen till paravertebralen, vid nivån av femte till sjätte revbenen.

Ibland måste man ta bort revbenen för att nå ett patologiskt fokus. Idag är det möjligt att ta bort inte bara ett segment, utan också en hel lobe, på ett thoraxkopiskt sätt, när kirurgen gör tre små snitt på ca 2 cm och en till 10 cm, genom vilka verktyg sätts in i pleurhålan.

Pneumonectomy

Pulmonektomi är operationen för att avlägsna lungan, som används vid destruktion av alla sina lober i vanliga former av tuberkulos, cancer, purulenta processer. Detta är den viktigaste volymprocessen, eftersom patienten förlorar ett helt organ samtidigt.

Rätt lunga avlägsnas från anterior-lateral eller posterior approach. En gång i brösthålan, leder kirurgen först och främst elementen i lungrotet separat: först är artären, då venen och bronkinet först bunden. Det är viktigt att bronkitstubben inte är för lång eftersom det medför risk för stagnation i dess innehåll, infektion och suppuration, vilket kan orsaka insolvens av stygn och inflammation i pleurhålan. Bronchus sutureras med silke eller suturer appliceras med hjälp av en speciell enhet - en bronkodilator. Efter ligering av lungrotelementen avlägsnas det drabbade organet från bröstkaviteten.

När stumpen i bronchus sutureras är det nödvändigt att kontrollera stygnarnas täthet, vilket uppnås genom att tvinga luften in i lungorna. Om allt är i ordning, täcker området av kärlbunten av pleura, och pleurhålan sutureras och lämnar avlopp i den.

Den vänstra lungen avlägsnas vanligtvis från anterior-lateral åtkomst. Vänster huvudbronkus är längre än höger, så doktorn måste vara försiktig så att stubben inte blir lång. Behållarna och bronkorna behandlas på samma sätt som på höger sida.

Pulmonektomi (pneumonektomi) utförs inte bara för vuxna men också för barn, men ålder spelar inte en avgörande roll vid valet av kirurgisk teknik och typen av operation bestäms av sjukdomen (bronkiektas, polycystisk lunga, atelektas). Vid allvarlig patologi i andningsvägarna, som kräver kirurgisk korrigering, är inte förväntad taktik alltid berättigad, eftersom många processer kan störa tillväxten och utvecklingen av ett barn med oupphörlig behandling.

Avlägsnande av lungan utförs under generell anestesi, införandet av muskelavslappnande medel och tracheal intubation för ventilation av parankymen hos orgeln är obligatoriska. I avsaknad av en uppenbar inflammatorisk process kan avloppet inte lämnas, och behovet av dem uppstår när pleurisy eller ett annat exudat i bröstkaviteten uppträder.

lobektomi

Lobektomi är borttagandet av en lung i lungan, och om två avlägsnas samtidigt, kommer operationen att kallas bilobektomi. Detta är den vanligaste typen av lungoperationer. Indikationer för lobektomi är tumörer, begränsade lobor, cystor, vissa former av tuberkulos och individuell bronkiektas. Lobektomi utförs också i onkopatologi, när tumören är lokal och sträcker sig inte till de omgivande vävnaderna.

Den högra lungen innehåller tre lober, vänster - två. De övre och mellersta lobarna på höger och övre lobben avlägsnas från anterior-lateral tillvägagångssätt, lungens nedre del avlägsnas från den bakre sidan.

Efter att ha öppnat bröstkorget, finner kirurgen kärl och bronkus, binder dem separat på det minst traumatiska sättet. För det första behandlas kärlen, sedan bronchusen, som sys med en tråd eller en broncho fixer. Efter dessa manipuleringar täcker bronchus pleuran, och kirurgen tar bort lungan.

Efter lobektomi är det viktigt att räta ut de återstående lobesna under operationen. För detta ändamål pumpas syre i lungorna under tryck. Efter operationen måste patienten självständigt sträcka lungparenchymen genom att utföra särskilda övningar.

Efter lobektomi kvarstår dränering i pleurhålan. I den övre lobektomin installeras de genom det tredje och åttonde mellanklassområdet, och när man tar bort de nedre lobbenen, är en dränering tillräcklig för att komma in i det åttonde mellanlagringsutrymmet.

segmentectomy

En segmentektomi är en operation för att ta bort en del av lungan som kallas ett segment. Varje del av orgeln består av flera segment som har sin egen artär, ven och segmentbronk. Detta är en oberoende pulmonal enhet som kan skäras säkert för resten av orgeln. För att ta bort ett sådant fragment, använd någon av de metoder som ger den kortaste vägen till den drabbade lungvävnaden.

Indikationerna för segmentektomi anses vara små lungtumörer som inte sträcker sig bortom segmentet, en lungcyst, små segmentala abscesser och tuberkuloshålor.

Efter dissektion av bröstväggen, isolerar kirurgen och bandagerar den segmentala artären, venen och sista av alla segmentbronkorna. Val av ett segment från den omgivande vävnaden bör göras från mitten till periferin. I slutet av operationen installeras dränering i pleurhålan i det drabbade området, och lungan är uppblåst med luft. Om ett stort antal gasbubblor släpps sutureras lungvävnaden. Röntgenkontroll krävs innan såret stängs.

Pneumolys och pneumotomi

En del av operationen på lungorna syftar till att eliminera patologiska förändringar, men åtföljs inte av att delarna avlägsnas. De betraktar pneumolys och pneumotomi.

Pneumolys är en operation för att dissekera vidhäftningar som förhindrar lungorna att spricka upp, fyllas med luft. En stark vidhäftande process åtföljer tumörer, tuberkulos, suppurativa processer i pleurhålorna, fibrinös pleuris i njurens patologi, extrapulmonala tumörer. Ofta utförs denna typ av kirurgi vid tuberkulos när stora täta vidhäftningar bildas, men hålrummets storlek får inte överstiga 3 cm, det vill säga att sjukdomen bör begränsas. Annars kan det kräva en mer radikal intervention - lobektomi, segmentektomi.

Spjälkning av adhesioner utförs extrapleuralt, intrapleuralt eller extraperiostealt. Vid extrapleural pneumolys exfolierar kirurgen parietal pleural sheet (yttre) och injicerar luft eller flytande paraffin i bröstkaviteten för att förhindra att lungan uppblåses och bildandet av nya vidhäftningar. Intrapleural dissektion vidhäftning frambringad genom penetration under parietal pleura. Extraperiosteal långt traumatisk och har inte hittat bred tillämpning. Det består i exfoliering av muskelfliken från revbenen och införandet av polymerbollar i det resulterande utrymmet.

Adhesioner dissekeras med en varm slinga. Instrument införs i bröstkavitetsområdet där det inte finns några vidhäftningar (under röntgenkontroll). För tillgång till det serösa membranet återger kirurgen områdena av revbenen (den fjärde i fall av övre loben, den åttonde i fall av sämre), exfolierar pleura och suturerar de mjuka vävnaderna. Hela behandlingsprocessen tar upp till en och en halv till två månader.

Pneumotomi är en annan typ av palliativ kirurgi, vilket indikeras för patienter med brännvårdspulver - abscesser. En abscess är en hålighet fylld med pus som kan evakueras ut genom bröstväggens öppning.

Pneumotomi är också indicerat för patienter med tuberkulos, tumörer och andra processer som kräver radikal behandling, men som är omöjligt på grund av ett allvarligt tillstånd. Pneumotomi är i detta fall utformat för att lindra patientens välbefinnande, men hjälper inte helt att lindra patologin.

Innan du utför en pneumotomi måste kirurgen utföra en thoraxkopi för att hitta den kortaste vägen till det patologiska fokuset. Sedan reser ribfragmenten. När åtkomst till pleurhålan erhålles och förutsatt att det inte finns några täta vidhäftningar i den, är den senare ansluten (operationens första steg). Ungefär en vecka senare är lungen dissekerad, och kanterna av abscessen är fixerade till parietalpleura, vilket ger det bästa utflödet av patologiska innehåll. En abscess behandlas med antiseptika och lämnar tamponger som fuktas med ett desinfektionsmedel i det. Om det finns täta vidhäftningar i pleuralhålan utförs pneumotomi i ett skede.

Före och efter operationen

Lungkirurgi är traumatisk, och tillståndet hos patienter med lungsjukdom är ofta svårt, så en korrekt förberedelse för den kommande behandlingen är mycket viktigt. Förutom standardprocedurer, inklusive en allmän analys av blod och urin, kan biokemisk undersökning av blod, koagulation och strålning av lungorna, CT-skanningar, MRI, fluoroskopi och ultraljud av bröstorganen krävas.

För rena processer, tuberkulos eller tumörer tar patienten redan antibiotika, anti-tuberkulosemediciner, cytostatika etc. En viktig punkt vid förberedelserna för lungoperationer är andnings gymnastik. Under inga omständigheter kan det försummas, eftersom det inte bara bidrar till evakuering av innehållet från lungorna före ingreppet, men syftar också till att lätta lungorna och återställa andningsfunktionen efter behandling.

Under preoperativperioden hjälper övningsmetoden övningsövningarna. En patient med abscesser, håligheter, bronkiektas bör göras vänd och lutar torso med en samtidig höjning av armen. När sputum når bronchusen och orsakar hostreflex, lutar patienten fram och ner, vilket underlättar eliminering med hosta. Försvagade och bedridda patienter kan göra övningarna som ligger i sängen, medan sängens huvud ände sjunker lite.

Postoperativ rehabilitering tar i genomsnitt cirka två veckor, men kan ta längre tid, beroende på patologin. Det innefattar behandling av postoperativa sår, byte av dressingar, tamponger med pneumotomi etc., anslutning till regimen och motionsterapi.

Konsekvenserna av behandlingen kan vara andningsfel, sekundära purulenta processer, blödning, suturfel och empyema. För att förebygga dem, antibiotika, smärtstillande läkemedel ordineras, och urladdningen från såret övervakas. Andningsövningar är obligatoriska, som patienten fortsätter att utföra hemma. Övningar utförs med hjälp av en instruktör, och de bör startas inom några timmar från återhämtningstiden från anestesi.

Livslängden efter kirurgisk behandling av lungsjukdomar beror på typ av ingrepp och arten av patologin. Så, när man tar bort enstaka cyster, små tuberkulösa foci, godartade tumörer, patienter lever så mycket som andra människor. I fall av cancer, allvarlig purulent process, lunggången kan döden uppkomma från septiska komplikationer, blödning, andnings- och hjärtsvikt när som helst efter ingreppet, om det inte bidrog till att uppnå stabila tillstånd.

Med en framgångsrik operation, frånvaron av komplikationer och sjukdomsprogressionen är den totala prognosen inte dålig. Självklart kommer patienten att behöva övervaka hans andningsorgan, det kan inte prata om att röka, andningsövningar kommer att behövas, men med rätt tillvägagångssätt kommer hälsosamma lopp i lungorna att ge kroppen det nödvändiga syret.

Handikapp efter lungoperation når 50% eller mer och indikeras för patienter efter pneumonektomi, i vissa fall efter lobektomi, när funktionshinder försämras. Gruppen är tilldelad i enlighet med patientens tillstånd och granskas periodiskt. Efter en lång period av rehabilitering återställer de flesta operationer både hälsa och funktionshinder. Om patienten återvinner och är redo att återvända till jobbet, kan handikappet tas bort.

Lungkirurgi utförs vanligtvis gratis, eftersom det kräver patologins allvar och inte patientens önskan. Behandling finns tillgänglig i avdelningarna för thoraxkirurgi, och många operationer utförs på systemet för OMS. Patienten kan dock genomgå både betald behandling i både offentliga och privata kliniker, betala för själva operationen och bekväma förhållanden på sjukhuset. Kostnaden varierar, men det kan inte vara lågt, eftersom lungoperationer är komplicerade och kräver deltagande av högkvalificerade specialister. Pneumonectomy kostar i genomsnitt cirka 45-50 tusen, med excision av mediastinala lymfkörtlar - upp till 200-300 tusen rubel. Avlägsnande av en aktie eller ett segment kommer att kosta från 20 tusen rubel på ett offentligt sjukhus och upp till 100 tusen i en privat klinik.

Lungsjukdomar är mycket olika, och läkare använder olika metoder för deras behandling. I vissa fall är terapeutiska åtgärder ineffektiva, och för att övervinna en farlig sjukdom är det nödvändigt att använda kirurgi.

Lungkirurgi är en nödvändig åtgärd, som används i svåra situationer när det inte finns något annat sätt att hantera patologin. Men många patienter är oroliga när de lär sig att de behöver en sådan operation. Därför är det viktigt att veta vad som utgör ett sådant ingrepp, om det är farligt och hur det kommer att påverka en persons framtida liv.

Det borde sägas att bröstkirurgi med den senaste tekniken inte utgör något hot mot hälsan. Men detta är bara sant om den läkare som är engagerad i genomförandet, har tillräcklig kvalifikation, liksom om alla försiktighetsåtgärder observeras. I det här fallet, även efter ett allvarligt kirurgiskt ingripande, kommer patienten att kunna återhämta sig och leva ett helt liv.

Indikationer och typer av verksamheter

Lungoperationer utförs inte utan speciellt behov. Läkaren försöker först att hantera problemet utan att använda radikala åtgärder. Det finns dock situationer när en operation är nödvändig. Detta är:

medfödda abnormiteter lungskador Förekomsten av neoplasmer (malign och icke-malign); lungtubberkulos i svår form; cystor; lunginfarkt; en abscess; atelektas; pleurisy, etc.

I något av dessa fall är det svårt att hantera sjukdomen, endast med läkemedel och terapeutiska förfaranden. Men i början av sjukdomen kan dessa metoder vara effektiva, så det är viktigt att söka hjälp av en specialist tidigt. Detta kommer att undvika användning av radikala behandlingsåtgärder. Så även i närvaro av de angivna svårigheterna kan operationen inte utse. Läkaren ska vägledas av patientens egenskaper, sjukdomsgraden och många andra faktorer innan man fattar ett sådant beslut.

Många av våra läsare används aktivt för att behandla hosta och förbättra deras tillstånd vid bronkit, lunginflammation, bronkialastma och tuberkulos.

Kloster samling av far George

. Den består av 16 medicinska växter som är extremt effektiva vid behandling av kronisk hosta, bronkit och hosta orsakad av rökning.

Operationer som utförs med lungsjukdomar är indelade i 2 grupper. Detta är:

Pulmonectomy. Annars kallas en sådan operation för pulmonektomi. Det innebär att lungan helt tas bort. Det ordineras i närvaro av en malign tumör i en lunga eller med den breda fördelningen av patologiska foci i lungvävnaderna. I det här fallet är det lättare att ta bort hela lungan än för att skilja de skadade områdena. Avlägsnande av lungan är den viktigaste operationen, eftersom hälften av orgeln elimineras.

Denna typ av ingrepp utövas inte bara för vuxna, men även för barn. I vissa fall, när patienten är ett barn, fattas beslutet att utföra en sådan operation ännu snabbare, eftersom patologiska processer i det skadade organet störa kroppens normala utveckling. Operationen utförs för att ta bort lungan under generell anestesi.

Lungresektion Denna typ av ingrepp innefattar borttagning av en del av lungan, den där patologins centrum ligger. Lungresektion är av flera typer. Detta är:

atypisk resektion av lungan. Ett annat namn för denna operation är en regional resektion av lungan. Under det, ta bort en del av kroppen, som ligger på kanten; segmentoektomiya. Denna resektion av lungorna övas i händelse av skador på ett enda segment tillsammans med bronchus. Intervention innebär att denna webbplats tas bort. Oftast är det inte nödvändigt att skära bröstet när det utförs, och nödvändiga åtgärder utförs med hjälp av ett endoskop. lobektomi. Denna typ av operation utövas med nederlag av lungloben, som måste avlägsnas kirurgiskt; bilobektomiya. Under denna operation avlägsnas två lunglober; avlägsnande av en lunglobe (eller två) är den vanligaste typen av ingrepp. Behovet av det uppstår i närvaro av tuberkulos, cyster, tumörer lokaliserade inom en lob, etc. En sådan resektion av lungan kan utföras på ett minimalt invasivt sätt, men beslutet bör förbli hos läkaren; reduktion. I detta fall förväntas avlägsnande av icke fungerande lungvävnad, varigenom organets storlek minskas.

Enligt interventionstekniken kan sådana operationer delas in i två typer. Detta är:

Thorakotomi kirurgi. Med genomförandet genomförs en bred öppning av bröstet för att utföra manipuleringarna. Thorakoskopisk kirurgi. Detta är en minimalt invasiv typ av ingrepp, där det inte finns något behov av att skära bröstet, eftersom ett endoskop används.

Separat betraktas en lungtransplantationskirurgi, som visade sig relativt nyligen,. Ta det ut i de svåraste situationerna när patientens lungor upphör att fungera, och utan sådant ingripande kommer hans död att uppstå.

Granskning av vår läsare - Natalia Anisimova

Nyligen läste jag en artikel som berättar om verktyget Intoxic för återtagande av parasiter från människokroppen. Med detta läkemedel kan du förresten bli av med förkylningar, problem med andningssystemet, kronisk trötthet, migrän, stress, konstant irritabilitet, patologi i mag-tarmkanalen och många andra problem.

Jag brukade inte lita på någon information, men jag bestämde mig för att kontrollera och beställde förpackningen. Jag märkte förändringarna en vecka senare: maskar började bokstavligen flyga ut ur mig. Jag kände en ökning av styrka, jag slutade att hosta, konstant huvudvärk lät mig gå och efter 2 veckor försvann de helt. Jag känner att min kropp återhämtar sig från försvagande parasitutmattning. Prova det och du, och om någon är intresserad, så länken till artikeln nedan.

Läs artikeln -> till innehållet ↑

Livet efter operationen

Det är svårt att säga hur länge kroppen kommer att återhämta sig efter operationen. Detta påverkas av många omständigheter. Det är särskilt viktigt att patienten överensstämmer med läkarens rekommendationer och undviker de skadliga effekterna, vilket kommer att bidra till att minimera konsekvenserna.

Om en lunga är kvar

Oftast är patienterna oroade över frågan om det är möjligt att leva med en lunga. Det är nödvändigt att förstå att läkare inte fattar beslutet att ta bort hälften av orgelet i onödan. Vanligtvis beror patientens liv på det, så denna åtgärd är berättigad.

Modern teknik för genomförande av olika insatser kan få bra resultat. En person som har genomgått en operation för att ta bort en lunga kan framgångsrikt anpassa sig till nya förhållanden. Det beror på hur väl pneumoektomi utfördes, liksom på aggressiviteten hos sjukdomen.

I vissa fall återvänder sjukdomen som orsakade behovet av sådana åtgärder, vilket blir mycket farligt. Det är dock säkrare än att försöka rädda ett skadat område från vilket patologin kan spridas ytterligare.

En annan viktig aspekt är att efter avlägsnande av lungan måste en person besöka en specialist för schemalagda undersökningar.

Detta möjliggör tidig upptäckt av ett återfall och initiering av behandling för att förhindra liknande problem.

I hälften av fallen efter pneumoektomi får människor funktionshinder. Detta är gjort så att en person inte kan överutöva medan han är engagerad i utförandet av sina arbetsuppgifter. Men att få en handikappgrupp betyder inte att det kommer att vara permanent.

Efter en tid kan funktionshinderna avbrytas om patientens kropp har återhämtat sig. Det betyder att det är möjligt att leva med en lunga. Självklart kommer dessa försiktighetsåtgärder att krävas, men även i det här fallet har personen en chans att leva länge.

När det gäller livslängden hos en patient som genomgått lungoperationer är det svårt att argumentera. Det beror på många omständigheter, såsom sjukdomsformen, behandlingens aktuella karaktär, kroppens individuella uthållighet, efterlevnad av förebyggande åtgärder etc. Ibland kan den tidigare patienten leda ett normalt liv, med nästan inga gränser för sig själv.

Postoperativ återhämtning

Efter en operation på lungorna av någon typ har utförts, kommer patientens andningsfunktion först att försämras, så återvinning innebär att denna funktion återgår till ett normalt tillstånd. Detta händer under överinseende av läkare, så primär rehabilitering efter lungoperation innebär patientens vistelse på sjukhuset. D

För att andningen ska normalisera snabbare kan speciella procedurer, andningsövningar, medicinering och andra åtgärder förskrivas. Läkaren väljer alla dessa aktiviteter individuellt, med hänsyn till särdragen i varje enskilt fall.

En mycket viktig del av återhämtningsåtgärderna är patientens näring. Det är nödvändigt att klargöra med läkaren vad som kan ätas efter operationen. Mat bör inte vara tungt. Men för återhämtning är det nödvändigt att äta hälsosam och näringsrik mat, som är rik på protein och vitaminer. Detta kommer att stärka människokroppen och påskynda läkningsprocessen.

Dessutom, under återhämtningsfasen, är riktig näring viktig, andra regler måste följas. Detta är:

Fullstöd. Brist på stressiga situationer. Undvik allvarlig fysisk ansträngning. Utför hygienprocedurer. Mottagande av föreskrivna läkemedel. Ge upp dåliga vanor, särskilt rökning. Frekventa promenader i frisk luft.

Det är väldigt viktigt att inte sakna förebyggande undersökningar och att informera läkaren om eventuella negativa förändringar i kroppen.

Är du säker på att du inte är infekterad med parasiter?

Enligt den senaste WHO är mer än 1 miljard människor smittade med parasiter. Det värsta är att parasiterna är extremt svåra att upptäcka. Det är säkert att säga att absolut alla har parasiter. Sådana vanliga symptom som:

nervositet, störd sömn och aptit... frekventa förkylningar, problem med bronkier och lungor. huvudvärk... lukt från munnen, plack på tänderna och tungan... förändring i kroppsvikt... diarré, förstoppning och smärta i magen... förvärring av kroniska sjukdomar...

Alla dessa är möjliga tecken på närvaron av parasiter i din kropp. PARASITER är mycket farliga, de kan tränga in i hjärnan, lungorna, mänskliga bronkier och multiplicera där, vilket kan leda till farliga sjukdomar. Sjukdomar orsakade av parasiter, ta en kronisk form.

Men kanske är det mer korrekt att behandla inte konsekvenserna av infektion, men resonemanget? Vi rekommenderar att du bekantar med den nya metoden för Elena Malysheva, som redan har hjälpt många människor att rengöra din kropp av parasiter och maskar. Läs artikeln >>>