Regler för att lyssna på lungorna

Det finns två huvudsakliga metoder för auscultation: medioker och omedelbar. Auscultation, där lyssning utförs med ett stetoskop, kallas ESSENTIAL AUSCULTATION.

METOD FÖR DIREKT (eller direkt) OUSCULATION - när du lyssnar utförs direkt av örat, fäst vid patientens kropp. Var och en av dessa metoder har sina fördelar och nackdelar.

Fördelarna med direkt auskultation är: en stor uppfattning av uppfattningen, den naturliga karaktären hos de ljud som lyssnas på, en stor forskningshastighet och en tydligare uppfattning om den övergripande bilden av de studerade organen. Kebet jämför direkt auscultation med mikroskopi under låg förstoring och därför med ett stort synfält.

Nackdelarna med det är: svårigheten att lokalisera ljud, särskilt när man lyssnar på hjärtat, omöjligheten att använda den i sådana områden av kroppen som i de subklaviska och axillära områdena, den ohygieniska metoden när den används i smittsamma och skrupelfria patienter.

Fördelarna med medioker auscultation inkluderar: förmågan att lokalisera ljud, förmåga att lyssna på vilken plats som helst i kroppen och i vilken position som helst (särskilt flexibelt stetoskop), vilket är säkert bekvämt när man lyssnar på en tung patient, hygienmetod. Jämförande av lyssning med mikroskopisk undersökning jämför Kebet medioker auscultation med en hög förstoring med ett nedsänkningsmikroskopssystem, det vill säga fördelaktigt för studier av detaljer vid en viss begränsad punkt.

VÄLJ STETOSKOPP. Solida stetoskops värdighet: de förändrar litet naturen av naturliga ljud, ger små falska ljud och, samtidigt som ljud, förmedlar taktila känslor.

Fel på fasta stetoshockor. Obehaget och utmattning av forskning för läkaren och för patienten, ömhet när den pressas.

FÖRDELNING AV FLEKSIBELA STETHOSKOPER. Praktisk forskning för doktorn och patienten, förmågan att se uttrycket av hans ansikte och en signifikant ökning av ljudet.

Nackdelar. Betydande förändring av ljudets naturliga karaktär. Nybörjare auskultation är bättre att använda ett stetoskop, och vilket är bättre - hårt eller mjukt - spelar ingen roll. Det är inte metoden och metoden för auscultation som bestämmer frågan, men förmågan att auscultera.

Allmänna lyssningsregler

1. Överensstämmelse med lugn och ro i det rum där auscultationen utförs.

2. Exponering av patientens kropp, eftersom friktionen av kläder kan orsaka sidoljud.

3. Det är nödvändigt att vara uppmärksam på kroppshårlinjen; hår på plats lyssnar eller fuktar eller tvål för att undvika sidoljud.

4. Rummet ska vara varmt, eftersom utseendet på muskelskakningar kommer att störa lyssnandet.

5. Läget hos patienten och läkaren när du lyssnar ska vara bekväm.

6. Stetoskopet ska appliceras på ytan för att höras jämnt, tätt men lätt.

7. Det är bättre att inte vidröra ett solidt stetoskop när du lyssnar med handen för att undvika sidoljud och minska ljudledningsförmågan.

8. Läkaren ska när man lyssnar i patientens stående eller sittande ställning med sin fria hand, krama så att de bildar en enda helhet.

9. Tryck inte på stetoskopet för att inte orsaka patientens smärta.

10. Använd om möjligt samma stetoskop.

11. När du lyssnar på andningsorganen, kontrollera respiration hos patienten.

12. Att lyssna systematiskt, ihållande.

Det är nödvändigt att vänja sig att vara distraherad från allt runt. För detta ändamål är det användbart när du lyssnar på att stänga dina ögon och koppla in ditt fria öra (för att eliminera onödigt ljud och visuella irritationer).

Auskultation av lungorna med en enkel teknik

Samtidigt är det en mycket svår tolkningsmetod, som i sitt värde, i dess värde, i vissa fall inte är sämre än röntgenundersökningen. Erfarenhet är nödvändig för att lyssna, man måste ha en ordentlig förståelse för de ljudintryck som uppfattas av örat, och viktigast av allt, kunna hitta i dessa extremt olika akustiska fenomen, kartläggningen av de patologiska anatomiska processerna utspelar sig i lungorna beroende på platsen att lyssna.

För en korrekt förståelse av det lungljud som hörs, är det nödvändigt att uppmärksamma deras karaktär, styrka, inställning till andningsfaserna (dvs inandning och utandning), lokalisering och distribution. På samma sätt med slagverk, i början utför vi jämförande auscultation. Lyssna på strikt symmetriska platser på bröstkorgen, jämföra de erhållna uppgifterna. Det är nödvändigt att mentalt jämföra inandning med utandning på samma sida, inandning med utandning och utandning med utandning på motsatta sidor.

Patientens position under auscultation, beroende på tillståndet kan vara något. Den mest bekväma skulle dock vara stående eller sittande med händerna lös eller på knäna. Det är inte nödvändigt att lyssna i en stående position för att höra tunga, svaga patienter. - Med djup andning har de ofta yrsel och svimning. Den mest felaktiga positionen är när patienten sitter på sängen med utsträckta ben. Patienten ska exponeras för midjan, eftersom kläderna ofta introducerar yttre ljud. Det är nödvändigt att lära patienten hur man andas på rätt sätt: djupt, lugnt, jämnt, genom näsan och endast på doktorens speciella önskan - genom munnen i en genomsnittlig takt, det vill säga göra omkring 25 andetag per minut. 1Ut slutet av utandningen måste patienten, utan att andas in, kort hosta kraftigt, men tyst, endast med återstående luft; igen omedelbart efter hosta, ta ett djupt andetag.

Underlåtenhet att följa denna regel är en stor utelämning: i nästan hälften av patienterna med tuberkulos hörs väsande öst bara efter hosta. Och läkaren som inte instruerar patienten hur man andas, får inte vad auscultation kan ge. Av stor betydelse är också den korrekta installationen av stetoskopet. Om stetoskopet inte är tätt mot huden, så kan du enkelt höra sådana ljud och väsande andning, vilket i verkligheten inte är.

När du lyssnar på lungorna, måste du först och främst lyssna på andningssvårigheter, bestämma andningsförmågan, dess intensitet, sätt förhållandet mellan inandning och utandning.

Efter det, var uppmärksam på eventuella sidoljud eller väsen. När du lyssnar på andningsstörningar är andning genom munnen oönskad (patienten andas genom näsan), medan det med andning kommer att andas genom munnen, bidrar till en starkare luftrörelse i bronkierna och därigenom lättare bildning och därmed uppfattningen av väsande ömning.

Lyssna sedan på pleural friktionsbullet, vilket ofta kan höras på bröstets nedre sida, där lungutflykten är liten, och följaktligen är villkoren för att lyssna på friktionsbullet det bästa.

Slutligen lyssnar man på rösten. Både högt tal och viskning hörs. Som genom ett stetoskop och direkt öra. Ordningen för lyssningsplatser är densamma som i slagverk, dvs toppar, främre ytan (från topp till botten), sidoytor (från axillära fossa nedåt), bakre ytan (ovanför axelbladet mellan dem och under axelbladet) på symmetriska ställen alternerande.

De ljud eller ljud som uppstår när man lyssnar på andningsorganen är uppdelad i tre huvudgrupper:

1. Andningsstörningar.

2. Sida ljud eller väsande och crepitus.

3. Pleural friktionsbuller.

Det huvudsakliga andningsbullret i naturen är indelat i två typer: vesikulär och bronkial andning. När man lyssnar över struphuvudet, luftstrupen och stora bronkier hörs ett andningsstörning som liknar ljudet "X", med utandning högre, hårdare och längre än inhalationen. Förhållandet 4: 5. Detta ljud bildas i struphuvudet när luft passerar genom glottisen på grund av luftcykeln vid inandning över vokalbandet och vid utandning - under dem. sedan under utandning smälter glottis mer än vid inandning, är ljudet vid utandning starkare, grovare och längre.

Detta är den så kallade laryngeal, trakeal eller bronchial andning. Fysiologiskt hörs det över struphuvudet och luftstrupen och i det interscapulära utrymmet vid den roterande processen av den 4a livmoderhalsen, och bronkialskuggan av andningsstörningar påverkar främst utandningen. På resten av bröstytan hörs en mjuk blåsning, som om sugande ljud liknar ljudet "F", när vi uttalar det och drar i luften. Detta ljud är starkare och längre vid inandning, svagare och kortare vid utandning och hörs endast i sin första tredjedel. Detta andningsstörning kallas vesikulär eller alveolär andning.

Vesikulär andning sker när lungorna räcks vid inandning. Samtidigt, på grund av snabb sträckning, går alveolernas väggar plötsligt från spänning till ett avslappnat tillstånd där de var vid slutet av utgången. På grund av detta uppstår vibrationer i dem, vilket ger ett ljud. Samtidigt fluktuerar stora mängder alveoler, och utjämningen av alla alveoler uppträder i följd. Till följd av tillägget av de ljud som uppstår inträffar ett långvarigt brus. Under utandning på grund av alveolär kollaps minskar spänningen hos deras väggar snabbt och följaktligen minskar deras förmåga att svänga samtidigt. Därför hörs andningsbuller bara i den första delen av utandningen. Det här mjuka andningsbullret liknar ljudet "F", som erhålls genom att dricka vätska från en tallrik. Vesikulär andning är således ljudet av en expanderande lunga; lyssna på honom kan vi säga att lungan andas på denna plats.

Barnens hälsa

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Kvinnor är välklädda och välklädda :-)

*****************
Tvillingsmor - Katerina och Marina (05/26/06)
ICQ 396-418-019

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

Varje dag börjar livet på nytt.
-
Drick du ett glas vatten? :)

Graviditet och förlossning
Från födsel till år
Från 1 till 6 år
Från 6 till 16 år
familj
Användbara länkar

Upphovsrätten till artiklar är skyddad av upphovsrätten. Användning av material på Internet är endast möjlig med angivande av hyperlänkar till portalen, öppen för indexering. Användning av material i tryckta publikationer är endast möjlig med utgivarens skriftliga tillstånd.

Hur bestämmer du lunginflammation hemma?

Inflammation av lungorna eller lunginflammation är en ganska vanlig komplex sjukdom. Det kan förekomma både i en och i två lungor och leda till en mängd komplikationer, inklusive döden.

Så hur man bestämmer lunginflammation hemma? För att svara på denna fråga behöver du lära dig mer om sjukdomen. Och låt oss börja med att ta reda på orsakerna till sjukdomens utseende.

Orsaker till lunginflammation

 1. Termiska eller kemiska brännskador i lungorna;
 2. Allergi som uppträder i andningsorganen;
 3. Medfödda defekter i andningssystemet;
 4. Kasta upp, fångad i lungorna.
 5. En drivkraft för utvecklingen av sjukdomen kan överföras till akuta respiratoriska virusinfektioner eller influensa, eller mer exakt en infektion eller bakterier som har kommit in i luftvägarna under dessa sjukdomar.

Vad är farlig lunginflammation?

Lunginflammation är en snabbt utvecklande sjukdom som kräver omedelbar behandling. Den primära uppgiften är dock att göra en noggrann diagnos. Du kan bestämma inflammationen själv, bara veta symtomen på sjukdomen.

De första tecknen på lunginflammation hos vuxna och barn

 1. Lunginflammation åtföljs alltid av en mycket hög temperatur, vilket är svårt att ta ner med hjälp av antipyretika, men även om det kan ske, stiger det snart till dess tidigare höga nivåer.
 2. Hosta, som medföljer många sjukdomar, med lunginflammation kan vara annorlunda beroende på orsaken till sjukdomen. Som regel åtföljs det av expectoration av sputum, ibland även med blod. Det finns dock undantag: Om lungorna påverkas av en virusinfektion, kan hostan vara torr och ganska sällsynt. Det måste komma ihåg att mycket små barn upp till ett halvt år kanske inte alls hostar, eftersom de saknar en reflex.
 3. Ofta ger lunginflammation hudens hud runt näsan och läpparna.
 4. Lunginflammation innebär blockering av lungalveoli, vilket gör andningen svårare. Av den anledningen är hjälpluftsmusklerna inkluderade i andningsvägarna: vid inandning ritas revbenen och karaktäristiska fladdring av näsvingarna, för män, andning i buken är karakteristisk.
 5. Inflammation åtföljs av wheezing. De kan vara i en specifik region i lungorna, eller över hela ytan på ryggen. Den senare talar om sjukdomsbristningen. Rattles kan höras genom att fästa örat eller använda ett stetoskop. För den genomsnittliga mannen på gatan, kommer wheezing att likna ljudet av bubbla snapping. Vid diagnosering av allvarlig lunginflammation bör du definitivt rådfråga en läkare.
 6. Lunginflammation åtföljs av andfåddhet, förlust av styrka, frossa, huvudvärk, svaghet, trötthet och aptitlöshet.
 7. I vissa fall kan smärta i bröstområdet vara närvarande, men detta symptom är inte obligatoriskt.

Första hjälpen för lunginflammation

När en sjukdom detekteras måste patienten observera en ökad dricksbehandling och följa den behandling som läkaren föreskriver. På vägen kan du använda tipsen för traditionell medicin, som enkelt kan appliceras hemma. En effektiv behandling är intag av avkok och te som främjar utsöndringen av sputum och inandning baserat på eteriska oljor.

Traditionella behandlingsmetoder

Folkemedicin för lunginflammation används vid de första tecknen på sjukdomen och som ytterligare behandlingsmetoder, parallellt med traditionella metoder.

Hemlagad söt medicin för barn

När inflammation i lungorna i ett barn kan du förbereda en effektiv blandning som hjälper till att hantera sjukdomen. För att förbereda ett sådant läkemedel behöver du rädis och sockerbetor och så lite honung.

Det är nödvändigt att tvätta de färska betorna noggrant, koka sedan och gnid på den finaste fraktionen. Från den resulterande gröt pressas juice. För att förhindra att betorens fibrer kommer in, rekommenderas att man använder gasväv i flera lager. På samma sätt för att få saften från svart rädisa, men inte kokt, men rå. Det sista skedet av preparatet av läkemedlet är blandningen av alla tre komponenterna (juice och honung) i lika stora proportioner.

Blandningen ska förvaras i kylskåp och inte mer än en dag. Det tas flera gånger om dagen tio minuter innan man äter eller dricker, i ett tillstånd som värms till rumstemperatur.

Den resulterande medicinen är ganska söt och barn tar det med nöje. Förutom inflammation, kommer blandningen att hjälpa till att bota en vanlig hosta, om du använder den i en tesked före måltiden i en vecka. En ytterligare behandling är att ta en tesked per dag.

Kastanjkompress

Kronisk inflammation i lungorna kan botas med kompresser baserat på alkoholinfusion av kastanjer. För att göra detta, kastas 30 kastanjer i en liter burk och hälls en halv liter alkohol och insisterar sedan tre veckor på en mörk plats.

Det bör noteras att för beredning av tinktur behöver du bara använda bruna, mogna kastanjer som samlas på hösten.

Efter fullständig beredskap av tinkturen fuktas gasväv med den och appliceras på lungområdet, täckt med cellofan. Kompress kan fixeras genom att binda den med en näsduk, som också kommer att värma. Denna "koppling" är kvar hela natten.

Kompressen är täckt med cellofan så tätt som möjligt, eftersom tinkturen, en gång på linne, kommer att lämna fläckar.

Lungorna är inte buggade

Auskultation av bröstkorgen är en av de viktigaste metoderna för undersökning, som läkaren använder under den första undersökningen av patienten. Under mötet lyssnar läkaren på olika andningsstörningar och gör en diagnos. Om lungorna inte är buggade, bör du tänka på en allvarlig livshotande patologi som kräver omedelbar medicinsk intervention.

Auskultation av lungorna

Normalt, med ett stetoskop, noterar doktorn vesikulär andning. I närvaro av olika sjukdomar ändras det ljud som hörs. När bronkit registreras hårt andas, finns det olika väsande ösningar. Ett karakteristiskt tecken på lunginflammation är crepitus.

Varning bör vara i fallet då auscultationen inte registrerar något andningsstörning. Experter kallar detta tillstånd "mute lung". Det registreras i följande patologier:

 • Under astmatisk status.
 • Om en av bronkierna blockeras av en främmande kropp.
 • Med lungödem, andningssyndrom.
 • Hydrothorax, hemotorax.
 • Pneumothorax, lungens atelektas.

Vart och ett av dessa förhållanden hotar patientens liv på grund av utvecklingen av hypoxi, under vilken alla inre organ, inklusive hjärtan och hjärnan, lider av brist på syre. Det är därför som en eller båda lungorna inte hörs, är det nödvändigt för doktorn att fastställa orsaken så snart som möjligt och starta lämplig behandling.

Astmatisk status

Astmatisk status är en allvarlig komplikation av astma. Det kännetecknas av kraftig bronkial obstruktion, som inte kontrolleras av konventionella droger, vilket med tiden leder till andningssvikt och störningar i de inre organen.

Faktorer som utlöser utvecklingen av en attack är allergener, felaktig behandling, infektioner, stress och motion. Tecken på astmatisk status inkluderar:

 • Hosta med svår sputumurladdning.
 • Utandningsdyspné vid ansträngning och vila.
 • Minskad andningshastighet per minut.
 • Takykardi.
 • Pallor, cyanos av huden.

Auskultation vid de inledande stadierna av den utvecklade patologin bestäms av försvagningen av vesikulär andning, flera torra, väsande andning. Vid viktning av det allmänna tillståndet, dekompensering - lungorna är inte buggade. Massiv kortikosteroidbehandling och bronkodilatatorer används för att lindra astmatisk status.

Patienter med denna komplikation måste vara inlagda på en specialiserad sjukhus eller intensivvård, eftersom de ofta behöver förses med mekanisk ventilation.

pleurorrhea

Hydrothorax kallas för stor ackumulering av patologisk vätska mellan pleuralplåtarna, vilket förhindrar normal expansion av lungorna vid andning. Detta tillstånd kan uppstå med skador, patologier i hjärt-kärlsystemet, njursjukdom, maligna tumörer i mediastinum och organ i andningssystemet.

Kliniska tecken på patologi är:

 • Ökande dyspné.
 • Känsla av tyngd, förträngning i bröstet.
 • Bröstsmärta (på den drabbade sidan).
 • Tvingad position med upphöjd överkropp och lutad mot den smärtsamma sidan.

Under undersökningen under auskultation är lungan inte hörbar, under perkussion uppfattas ljuddullhet, omfattande skuggning visualiseras på röntgenstrålningsdiagrammet - Damozo-linjen som motsvarar vätskenivån.

Som ett nödhjälp, liksom för diagnosens syfte, används en pleural punktur med aspiration av överskott av vätska. En del av det mottagna transudatet skickas till studien för att klargöra diagnosen.

pneumotorax

Uppsamlingen av luft mellan pleuralplåtarna, åtföljd av kompression och dysfunktion i lungvävnaden, kallad pneumotorax. Oftast sker det spontant mot bakgrund av en samtidig lungsjukdom, såsom tuberkulos eller bronkiektas samt bröstskador.

De kliniska tecknen på att utveckla pneumotorax är:

 • Andnöd.
 • Skarp, intensiv smärta i bröstet.
 • Pallor i huden.
 • Cyanos av den nasolabiala triangeln, lemmar.
 • Deltagande av hjälpmuskler vid andningshandling (intervallutrymmeutdragning, svullnad av näsens vingar).
 • Synlig skada på pneumotoraxens traumatiska karaktär (ribfrakturer, penetrerande skador).

Särskilt farligt är en intensiv pneumotorax, som, om den inte behandlas, leder till lungkollaps, utveckling av svår andningsfel, förskjutning av mediastinum i en hälsosam riktning och klämning av stora kärl, vilket leder till chock.

Vid undersökningen upptäcker doktorn samtidigt takykardi, ett slagverkstymmp, som indikerar närvaron av en stor volym luft. Auscultation registrerar frånvaron av andningsstörningar, lungan från den drabbade sidan är inte hörbar. På bröstdiagrammet med pneumotorax är ett signifikant upplysningsområde synligt, medan mediastinala organ skiftas i motsatt riktning.

Första hjälpen i detta tillstånd består i att utföra en "urladdningspunktur", i vilken luft från pleurhålan utvisas till utsidan genom ett dräneringsrör. I framtiden kräver patienten specialiserad behandling på sjukhuset.

"Tyst" lunga är ett allvarligt tecken som indikerar förekomsten av svår patologi, som utan behandling kan vara dödlig. För noggrann diagnos och akutvård, förutom auskultation, är det nödvändigt att använda andra diagnostiska metoder, såsom slagverk, röntgen och ultraljud.

Hård andning hos vuxna

Med svår andning kan orsakerna hos vuxna vara olika, men i alla fall behöver de undersökning och diagnos. Under normal andning, ljudet vid lyssnandet är mjukt och tyst, andningen slutar inte plötsligt. Om läkaren hör avvikelser i ljudet är det säkert att säga om utvecklingen av den patologiska inflammatoriska processen.

Orsaker till svår andning hos vuxna

Den vanligaste orsaken är en uppskjuten andnings sjukdom. Om en person känns bra efter en sjukdom, har han normal andning utan yttre ljud och väsande ömning, det finns ingen temperatur, det finns inget att oroa sig för. Men det finns många andra orsaker:

 1. Hård andning i en vuxen kan indikera att en stor del av slem har ackumulerats i lungorna och bronkierna, vilket måste avlägsnas, annars kan inflammation utvecklas. Orsaken kan vara en otillräcklig mängd flytande berusad eller låg luftfuktighet i rummet. Det kräver tillgång till frisk luft och gott om dryck i form av värme. Detta kommer att hjälpa till att utvisa slem och göra andningen lättare.
 2. Om andningen är svår i lungorna med hosta och feber, och purulent sputum separeras, är det säkert att diagnostisera lunginflammation. Detta är en bakteriesjukdom och kräver medicinsk behandling med antibiotika.
 3. Hos allergiker kan hård andning orsaka lungfibros. Detta beror på att vävnad ersätts med bindceller. Samma anledning är typiskt för astmatiker. Lungvävnadsfibros kan inducera terapi med vissa läkemedel och onkologibehandling. I det här fallet finns det särskiljande symtom - torr hosta med andnöd, blek hud och blå nasolabial triangel.
 4. Med adenoider och olika nässkador kan det också vara svårt att andas. För att lösa detta problem är det nödvändigt att konsultera en otolaryngolog.
 5. Med bronkit, särskilt obstruktiv form, andas också nedsatt, i det här fallet finns det en torr hosta, väsande andning och temperaturen kan stiga. En medicinsk undersökning krävs för en noggrann diagnos.
 6. Om dyspné och kvävningsattack inträffar under svår andning, särskilt vid fysisk ansträngning, kan vi prata om bronkial astma.
 7. Med en försvagad immunitet börjar patogen mikroflora, komma in i andningsorganen, aktivt multiplicera och orsakar inflammation. Detta kan orsaka svullnad i bronkierna och öka produktionen av en hemlighet.
 8. En annan anledning kan vara en kraftig förändring av lufttemperaturen eller kemiska effekter på andningsorganen.

Dessutom kan andra smittsamma lungsjukdomar (tuberkulos) orsaka svår andning.

symptom

Symtom som kompletterar hård andning i lungorna hos vuxna beror på utvecklingssjukdom. Det finns ett antal varningsskyltar som inte bör ignoreras:

 • hög temperatur;
 • fuktig hosta med purulent sputum;
 • Närvaron av rinnande näsa och vattna ögon;
 • andfåddhet och väsande andning;
 • svaghet, upp till förlust av medvetande
 • generell försämring av hälsan
 • astmaattacker.

Alla dessa symtom talar om utvecklingen av en allvarlig sjukdom och kräver kompetent medicinsk vård.

diagnostik

För att diagnostisera måste läkaren lyssna på patienten för att förstå exakt vad hans andetag är och vilka ytterligare ljud det följer med. Om nödvändigt föreskriva följande diagnostiska åtgärder:

 • Röntgen- och beräknad tomografi utförs för att utesluta tuberkulösa processer;
 • bronkografi som använder ett kontrastmedel utförs för att bestämma blodtillförseln till andningsorganen;
 • Glottis undersöks med laryngoskopi;
 • i närvaro av sputum utförs bronkoskopi, i vissa fall föreskrivs fibrobronchoscopy;
 • För att bestämma orsaksmedlet föreskrivs laboratorietester av ett smet från näshålan, struphuvud och sputumanalys utförs
 • i närvaro av indikatorer ta pleural punktering för studier av vätska;
 • om allergier misstänks utförs särskilda test för att identifiera allergenet;
 • Använda spirografi bestämmer lungvolymen.

Efter undersökningen identifierar läkaren sjukdomen och föreskriver lämplig andning.

Behandling för svår andning hos en vuxen

I avsaknad av ytterligare symptom behandlas hård andning inte med droger. Rekommenderade långa promenader i friska luftar, dricker mycket vätska, kosten bör innehålla vitaminer, kolhydrater och proteiner. Rummet ska luftas dagligen, våt rengöring är nödvändig minst en gång i veckan.

Om en patient har symtom på allergi, behöver han en allergiker samråd. Vid bestämning av lunginflammation föreskriver pulmonologen antimikrobiell behandling. Antibiotika tas efter sputumanalys i strikt dosering indikerad av läkaren.

Vid viral etiologi av svår andning, föreskrivs antivirala läkemedel och antipyretika (vid temperaturer över 37,8 0 С)

Om en specifik patogen inte detekteras blandas terapi. Penicillin-antibiotika, cefalosporiner eller makrolider är föreskrivna.

I lungfibros, används glukokortikosteroider, cytostatika, antifibrosmedel och syrecocktails.

Hem rättsmedel

Behandlingen kan utföras hemma i avsaknad av bakteriell infektion:

 • fikon, kokt tidigare i mjölk, underlättar andning;
 • rekommenderad bröstkorg samling av medicinska örter, det har en mucolytisk effekt, för att undvika allergiska reaktioner, måste du först rådgöra med din läkare;
 • bronkodilatorer (Berodual, Atrovent, Salbutamol) och mucolytics (Bromhexin, ACC, Ambroxol) används som smittämne för hosta;
 • medicinska örter är populära bland traditionell medicin, en avkok som kan användas för att behandla hosta (växtägran, kalendula, kamille);
 • Bananpuré med honung hjälper till att mildra andan;
 • Som ett smittämne rekommenderas det att dricka varm mjölk före sänggåendet, tillsätt en smör och en tesked bakpulver.
 • även i smittsamma sjukdomar i lungorna, är det användbart att applicera skarvfett som gnidning, det brukar gnidas in i bröstet och tas oralt med varm mjölk;
 • För svåra lungsjukdomar kan du göra en sammansättning av aloe, kakao, honung och alla fetter. Det används länge, inte mindre än 1,5 månader, men effekten är fantastisk, det hjälper till att bota tuberkulos.
 • också en mycket effektiv terapi är andning övningar, det finns ett antal övningar som används speciellt för svår andning.

Förebyggande åtgärder

Först och främst, som med någon sjukdom, är det nödvändigt att observera behandlingsregimen, obehandlade infektioner blir till en kronisk form och med fördelaktiga faktorer återkommer sjukdomen. För att undvika detta är det nödvändigt att följa ett antal rekommendationer:

 • du måste överensstämma med viloläge, överdriven övning minskar kroppens skyddsfunktioner;
 • Undvik hypotermi, vid förkylning, vidta brådskande åtgärder för att inte orsaka inflammatorisk process.
 • temperera kroppen, du kan använda kallt vatten dusch med gnugga kroppen eller en dusch som inte bara tempererar kroppen, men också stärker fartygen,
 • personer som är benägen för andningssjukdomar bör ha god näring.

Med överensstämmelse med alla åtgärder kan sjukdomar undvikas eller botas utan komplikationer på kort tid.

Wheezing i lungorna

Varje person under livets gång står inför ett sådant problem som wheezing i lungorna. Och det här är ingen olycka, eftersom förekomsten av buller i lungorna inte är sämre än akut respiratoriska sjukdomar. Vad är wheezing i lungorna, vilka är deras orsaker, diagnos, metoder för förebyggande och behandling?

Lyssna på wheezing i lungorna av en pulmonologist

Rattlande i lungorna - vad är det?

För närvarande finns det ingen speciell medicinsk term för fenomenet som väser i lungorna. Orden i det vanliga samtalet är mer praktiska här. Wheezing uppstår när luften i andningsprocessen passerar genom olika vätskor som ackumuleras i bronkierna. Wheezing åtföljs ofta av hosta, men kan vara närvarande i kroppen och självständigt.

Wheezing i lungorna kan vara torr och våt (beroende på vätskan som ackumuleras i bronkierna); liten, medelstor och stor bubbla (beroende på storleken på bubblorna i vätskan som bildas när luft flyter genom sputum i lungorna); fysiologiska och mekaniska (skiljer sig i orsakerna till händelsen - antingen som ett resultat av en fysiologisk sjukdom eller som ett resultat av mekanisk skada). Varje typ av pulmonella raler kräver specifik diagnostik och lämpliga behandlingsmetoder.

Buller, som manifesteras vid andning, är resultatet av en spasm i luftvägarna och närvaron i bronkierna i en utländsk miljö, oftast vätskan, som uppstår under sjukdomsförloppet. Rattlar i lungorna är resultatet av ett antal sjukdomar: lunginflammation, lungabscess, pneumoskleros, bronkit, bronkialastma, etc. kropp.

Vassning i lungorna hos ett barn

Under normala förhållanden andas barnet lugnt, det finns inga yttre ljud som medföljer andningen. Om andningen blir hård och skarp kan föräldrarna självständigt lyssna på wheezing i lungorna i ett barn och lägga örat i bröstet. Karaktäristiska ljud kan åtföljas av whistling och pipande ljud, och detta är redan ett symptom på överdriven produktion av patogen slem och spasmer i luftvägarna.

Som regel börjar väsen i lungorna i ett barn manifestera sig i torra, brusande ljudande ljud, men som vätska ackumuleras i bronkierna, får ljuden ett annat ljud. När luften strömmar genom vattenmiljön utvecklar barnet våta raler i lungorna. Oftast indikerar detta utvecklingen av bronkit eller bronkial astma. Självmedicin eller användningen av traditionell medicin är mycket oönskad. Föräldrar ska genast se en läkare.

Men hemma kan du använda några verktyg för att lindra wheezing i lungorna hos ett barn. Först och främst behöver barnet att dricka mer varma drycker (för att kompensera för ökad vätskedämpning från kroppen) och stanna i sängen. Varm mjölk eller te med honung har en fördelaktig effekt på andningssjukdomar. Läkare rekommenderar också att du använder smittämnen.

En annan orsak till wheezing i lungorna hos ett barn är införandet av en mekanisk främmande kropp i lungväggen. Små barn gillar att sätta små föremål i sin mun eller näsa som lätt tränger igenom bronkierna. Resultatet är starka ljud vid andning. Om en enkel blåsa eller expectoration inte tillåter att ta bort ett mekaniskt föremål från nasofarynxen, bör du omedelbart kontakta en läkare.

Torra raler i lungorna

Denna typ av pulmonella raler är mycket vanligt, eftersom det vanligtvis är att sjukdomsprocessen börjar. Torrhösten i lungorna är ett resultat av en minskning av bronkialpassagerna på grund av kramp, mekanisk skada eller tryck, och även på grund av att sputum ackumuleras på bronsens väggar. I de smala platserna i bronkierna, när den passerar, blir luften virvelliknande, vilket medför motsvarande ljud.

Torrhösten i lungorna är indelade i följande typer: visselpipa (som uppstår i bronkierna med liten diameter), hissing (bildar i de stora bronkierna). Whistling wheezes i sin tur är uppdelade i hög-whistling och low-whistling. Hissande torra raler inkluderar basarten. Ibland avger emellertid en rattlande wheeze. Ljudstyrkan och höjden av torrvassning i lungorna beror på ett antal faktorer: hur begränsad bronkialpassagen är hur länge tjockleken och tjockleken på slemhinnan bildas på bronkos väggar etc.

Våta rågor i lungorna

Till skillnad från torra raler förekommer fuktiga ringar i lungorna när det finns en betydande mängd fukt i bronkierna. Passagen av lungluften genom denna vätska har formen av bubblor av olika storlekar. Deras bristning uppfattas av oss som en våt rattle. Typer av fuktiga raler i lungorna beror på storleken på bubblorna. Små bubblor bildas som regel i små bronkier och ger upphov till tystare wheezing.

Stora bubblor bildas däremot i de stora bronkierna och skapar höga ljud. Den större eller mindre sonoriteten av fuktiga raler beror på resonansen skapad i lungorna. Att bestämma typen av våta och torra raler i lungorna gör det möjligt för specialister att korrekt diagnostisera den uppkommande sjukdomen.

Wheezing i lungorna utan feber

Denna situation kan uppstå, särskilt hos barn, när väsen i lungorna inte åtföljs av feber. Eller om temperaturen i början hoppar upp, den slås ned av droger, men väsande östning stoppar inte efter det. Vassning i lungorna utan temperatur kan indikera att inflammatorisk process fortsätter, den är mer dold och här behöver du konstant tillsyn av en specialist.

Det är också möjligt att wheezing i lungorna utan temperatur är resultatet av mekanisk skada i bronkierna. Återigen är detta mer karaktäristiskt för barndomen. Och här är det inte tillräckligt, utan att ha råd med en läkare.

Metoder för att förebygga och behandla wheezing i lungorna varierar, men de är alla beroende av att identifiera huvudorsaken till sjukdomen. Det vanligaste tillvägagångssättet här är att minska värmen och frekvensen för hosta, liksom påskynda och underlätta frisättning av sputum. Detta kommer att bidra till kontinuerlig mottagning av varma drycker och användning av expektorantmedel. Vassning i lungorna är inte lätt wheezing, därför är ett integrerat tillvägagångssätt med deltagande av en erfaren specialist nödvändigt.

Typer av wheezing med lunginflammation

Rattles är de ljud som uppstår i bröstet och hörs när de andas. Detta fenomen uppstår när ett hinder uppstår i luftströmmens väg som passerar genom luftvägarna. Normalt detekteras inget ljud i en helt frisk person. De förekommer oftast i sjukdomar i andningsorganen. Vad är ralen i lunginflammation och på vilka grunder skiljer de sig?

Typer av wheezing

Det finns flera typer av wheezing som kan höras under lunginflammation:

 • crepitus;
 • våt;
 • torr;
 • pleural friktionsbuller;
 • bronhofoniya.

crepitus

Under lunginflammation fylls alveolerna med vätska. När andningsprocessen inträffar, är de periodiskt blinda och lossna, vilket gör ett lugnt ljud. Detta fenomen finns ofta i början av utvecklingen av lunginflammation, liksom vid återhämtning. Detta ljud påminner om en ljuskrasch och hörs bara vid inandning.

Crepitus kan detekteras genom att lyssna på lungan med hjälp av ett stetoskop. Läkaren trycker samtidigt på patientens hud och minskar därigenom hörbarheten hos lågfrekventa ljud. Om patienten är en man och han har hår på bröstet, är det nödvändigt att smörja denna plats med fett så att imitation av crepitus inte kommer ut när man gnuggar torrt hår.

Crepitus är stillastående och inflammatorisk. Den första typen observeras vanligtvis i de lägre lungafdelningarna. Sådan crepitus är mindre sonorös än inflammatorisk. I det senare fallet finns en förtjockad vävnad runt alveolerna, vilket bättre kan leda ljud.

Wet rales

Rattlar av denna typ kan vara finbubbla, stor bubbla och mediumbubbla. Allt beror på involveringen i processen med små, medelstora eller stora bronkier. De ackumulerar vätska som bildas under inflammation. Det kallas exudat. När andan sprutar, gnuggar vätskan. Våtrader hörs i båda faserna av andning.

Om inflammation i lungorna passerar utan komplikationer, observeras fina bubbliga ljud ofta. Av ljudet är de som sprängning av små bubblor. När lunginflammation är komplicerad eller försummad, finns det stora bubblande raler. Ljudet kan höras inte med hjälp av en speciell enhet, men även under kort avstånd från patienten. Mediumbubbliga ljud uppträder när lungödem, vätska kommer in i små eller medelstora bronkier. Genom ljudet liknar de en krasch.

Torra raler

Denna typ av brus manifesteras i det fall då luften, som passerar genom bronkierna, inte hittar ett hinder som är flytande. Torra raler uppträder vid början av utvecklingen av lunginflammation, som passerar på bakgrunden av andra sjukdomar i andningssystemet, såsom till exempel bronkit. De observeras i båda faserna av andning och ljud som ett rostigt ljud.

I sjukdomsprocessen förenas ibland bronkial obstruktion. Ofta sker detta hos patienter med astma. Samtidigt hörs det whistling ljudet. Luftströmmen passerar genom bronkierna, som genom ett rör. Ett sådant ljud är lätt att höra utan speciella enheter.

Ljud av torr natur talar om en smalning av lumen i bronkierna.

Detta beror på tumörer, svullnad i slemhinnan, närvaron av klumpar av viskös sputum.

Pleural friktionsbuller

Om en annan sjukdom sammanfogar lunginflammation uppträder torrt pleurisy, pleural friktionsbuller. Det liknar skrapljud och liknar crepitus. Emellertid hörs detta ljud ständigt, i båda faserna av andning. Det verkar när den inflammerade pleura lämnar gnugga mot varandra under påverkan av luftflödet.

Det pleurala friktionsbullret kännetecknas av följande egenskaper:

 • torrt intermittent ljud;
 • bullrets ytlighet kände sig nära örat;
 • ljudvariation (kan dyka upp och försvinna) - undantaget är den kroniska formen av sjukdomen;
 • låg förekomst av ljud;
 • hört i båda faserna av andning;
 • Förekomsten av smärta.

Vanligen förekommer pleural friktion i bröstets nedre del, från sidan. Ibland är det svårt att skilja det från våtvassning. Det är nödvändigt att känna till några nyanser. Först, när man pressar med ett stetoskop blir pleuraljudet starkare. När det gäller hosta och djupa andetag förändras inte ljudet och försvinner inte.

bronhofoniya

Bronchophonia - stärka patientens huvud när man lyssnar på lungorna. Samtidigt uttrycker han ordet i en viskning, och läkaren hör det perfekt. Om bronkofonien uttalas finns det fortfarande en metallisk nyans av ljud. Denna typ av ljud indikerar komprimering i lungorna, vilket var resultatet av inflammatorisk infiltration eller av andra skäl. Med bronkofoni detekteras ofta rösttomning.

Buller med komplikationer av lunginflammation

Lunginflammation kan orsaka komplikationer. Samtidigt kan wheezing stanna länge. Komplikationer åtföljer patienter som har försvagad immunitet, kroniska sjukdomar är närvarande. Sålunda kan symtom återkomma. En person börjar hosta, kroppstemperaturen stiger. När du går till sjukhuset lyssnar läkaren på ljud i lungorna.

De kan orsaka sådana grupper av komplikationer:

 1. Pulmonal vidhäftning, pneumofibros, abscess, gangren, empyema.
 2. Extrapulmonär.

Buller med lungkomplikationer

När inflammation i lungorna i pleurala regionen kan bilda vidhäftningar. När de sträcker sig och gnider mot varandra finns det ett pleural friktionsbuller. Efter inflammatorisk process ersätts lungvävnaden med fibrös och blir också tätare. Som ett resultat har andningsorganet mindre rörlighet. Samtidigt hörs våt finbubbla och torra knäckande ljud. Det finns en röststämning.

Med lunginflammation kan en abscess utvecklas som en komplikation, som är inflammatorisk med purulenta innehåll. Detta ökar temperaturen, det är en svaghet. Ibland hörs tremor i rösten, det finns fuktiga raler. Efter öppningen av abcessen i lungorna förblir ett hålrum. Samtidigt tillsätts tecken på amphorisk andning.

Ibland är lunginflammation komplicerad av gangren. Det är en suddig bildning, som är lokaliserad i stora delar av kroppen. I detta fall försämras patientens tillstånd dramatiskt, det finns våta ljud vid andning.

Empyema är en inflammatorisk process på bladen i pleura av en purulent karaktär. De spred sig ibland till lungvävnaden. Samtidigt hörs en våt kamrat.

Buller med extrapulmonala komplikationer

Denna typ av komplikation kan leda till hjärtproblem. Detta uttrycks av stagnation av blod i kärlen. Patienten känner av brist på luft, snabb hjärtslag. Rattle hörs i nedre sektionerna.

Medföljande symptom

Förutom väsande ångest, lunginflammation uppstår andfåddhet, hosta med sputum, frossa, generell svaghet, röstskakningar. Temperaturen stiger till 39, 5 grader, men kan förbli låg. I sputumet finns ibland blodstrålar. Ett karakteristiskt tecken på lunginflammation är smärta i bröstet. Vanligtvis känns smärtan när man försöker andas. Dessutom är den lokaliserad exakt i de områden i lungorna där fokusen på inflammation utvecklas. Konceptionssmärta uppstår när pleural lunginflammation uppträder.

När det gäller hosta, refererar det inte till karakteristiska symptom. Infektionen kan lokaliseras inte nära huvudvägarna, men borta från dem. Sjukdomen kan åtföljas av huvudvärk, feber. Ibland förlorar patienten medvetenhet, färgen på huden förändras.

Auskultation av lungorna

Auscultation är ett sätt att lyssna på buller. Att avslöja en wheeze, för att bestämma dess karaktär, liksom exakta tecken - allt detta är en del av uppgiften för denna procedur. Auskultation av lungorna utförs vid olika lägen hos patienten. Alternativt lyssnade på alla segment av bröstet, som höger och vänster sida.

Vid auskultation av lungorna används olika andningsregimer. Detta gör det möjligt att identifiera ljud före och efter hosta, samtidigt som man uttalar vissa ljud och tar mediciner.

I syfte att ytterligare forskning beaktas kaliber, tonalitet, timbre, sonoritet, prevalens, enhetlighet, ljudmängd.

Lunginflammation är en sjukdom som åtföljs av ett stort antal symtom, inklusive hosta, feber, röstskakningar och andra. Mycket ofta denna smutsiga sjukdom åtföljs av en wheeze som uppstår vid andning. Beroende på sjukdomsförloppet kan lokaliseringen av källan till inflammation, associerade komplikationer och andra nyanser skilja sig från bruset. Att etablera sin karaktär är uppgiften för medicinsk personal. På detta beror den korrekta definitionen av diagnosen, och därmed en effektiv behandling.

Hur hörs wheezing i lungorna utan läkare?

Jag lyckades lära mig detta efter min dotter och jag låg i pulmonologiska avdelningen för ett barns infektionssjukdom. Varje dag kontrollerades flera gånger. Läkaren lyssnar på spädbarn och röstar alltid allt han hör. På tredje dagens vistelse frågade jag min man att köpa ett phonendoskop. Vid omväg utrustade hon honom och bad mig att lyssna på en plats där hon "wheezes", andas "," visslar ", till skillnad från en plats där hon är" ren ".

Skillnaden är omedelbart hörbar och palpabel. Efter ett tag förstod jag redan vad "hårt" andning och "gurgling sputum" är.

Wheezing är verkligen hörbar. Och det uppfattas som en "wheeze" - det borde inte finnas sådana ljud i andningen. Genom instrumentet hörs det mycket bra. Utan det lyckas jag bara att höra hos barn, de har inte så långt till lungorna som hos vuxna. Jag är inte en läkare.

Diagnos av lunginflammation - hur doktorn definierar sjukdomen

Lunginflammation är en inflammatorisk reaktion av infektiöst ursprung som utvecklas i lungvävnaderna. Medicinska experter identifierar flera typer och former av denna allvarliga sjukdom.

Diagnos av lunginflammation är oerhört viktigt för tidig upptäckt och effektiv behandling av en farlig och oförutsägbar sjukdom.

Endast en läkare genom undersökningar och test kan identifiera lunginflammation hos en patient, bestämma orsaksmedlet, föreskriva optimal behandling.

Typer och former av lunginflammation

Läkare särskiljer hemmet, sjukdoms lunginflammation, samt förekommer efter sjukvård. Hem- eller samhällsköpt sjukdom är uppdelad i följande typer:

 • typiskt - påverkar människor med normal immunitet
 • atypisk - utvecklas hos personer med försvagade immunförsvar;
 • aspiration - som uppstår efter att ha kommit in i lungvävnaden av främmande ämnen;
 • bakteriell - provocerad av klamydia eller mykoplasma.

Sjukhus eller nosokomial patologi är indelad i följande typer:

 • som uppträder efter patientens långa vistelse på ett sjukhus
 • utvecklas hos människor som genomgår artificiell andning
 • förekommer hos personer med svag immunitet efter kirurgiska ingrepp.

Lunginflammation, orsakad av sjukvård, är uppdelad i följande typer:

 • slående gamla människor som bor permanent i vårdhem;
 • Detekterbara hos människor som genomgår dialys under lång tid.
 • förekommer hos personer som har fått öppna sår.

Alla ovanstående typer av sjukdomen enligt flödets svårighetsgrad är uppdelade i följande former:

Orsaker till lunginflammation

Den inflammatoriska reaktionen i lungvävnaderna utvecklas efter penetration av de patogena mikroorganismerna i andningsorganen. Infektion kan provocera lunginflammation är inte alltid, men endast när den utsätts för människokroppen följande faktorer:

 • hypotermi;
 • stillasittande livsstil;
 • alkoholmissbruk
 • senaste operationen;
 • kroniska sjukdomar i lung- eller kardiovaskulärsystemet;
 • ålderdom.

De orsakande agenterna för inflammation i lungvävnaden är oftast följande mikroorganismer:

 1. virus;
 2. pneumokocker;
 3. pneumocystis;
 4. chlamydia;
 5. mykoplasma;
 6. E. coli;
 7. hemofila pinnar
 8. pseudomonas pinnar.

Symptom på lunginflammation

Symptom på sjukdomen uppträder gradvis, därför är det mycket svårt att diagnostisera den inflammatoriska reaktionen på ett tidigt stadium. Lunginflammation börjar i de flesta fall med en kraftig ökning av kroppstemperatur och frysningar. Då är det tecken på förgiftning:

 1. svaghet, känsla av tyngd i kroppen;
 2. maktlöshet, slöhet, oförmåga att engagera sig i mentalt och fysiskt arbete;
 3. brist på aptit;
 4. icke-intensiv men konstant migrän;
 5. smärta i leder och muskler
 6. ökad svettning på natten.

Efter förgiftning uppstår följande symtom:

 1. intensiv hosta, torr vid sjukdomsuppkomsten, våt vid närma sig återhämtning;
 2. andningssvårigheter, inte bara under fysisk ansträngning utan också i vila;
 3. bröstsmärta.

I sällsynta fall observeras följande tecken på lunginflammation hos sjuka personer:

 • störning i matsmältningsorganet, om patogenen - E. coli;
 • herpes om orsaksmedlet är ett virus.

Hur man känner igen lunginflammation hos barn - de första tecknen.

diagnostik

Hur diagnostiserar du lunginflammation? Vilka metoder används för detta ändamål? Diagnos av inflammation i lungvävnaden innefattar följande aktiviteter som utförs av en medicinsk specialist:

 1. visuell undersökning av patienten
 2. lyssnar på lungorna
 3. tapping;
 4. Röntgenstrålar;
 5. laboratorieforskning;
 6. strålning övervakning;
 7. spirography.

Visuell inspektion av patienten

För det första samlar doktorn anamnese, det vill säga, frågar patienten om sjukdoms början, om funktionerna i sin kurs, om de nyligen överförda respiratoriska patologierna, om närvaron eller frånvaron av kroniska sjukdomar i andningssystemet.

Därefter granskar läkaren en sjuks hud, känner bröstet, mellanrummet mellan revbenen, enligt resultaten av en visuell undersökning, tilldelar ytterligare diagnostiska åtgärder och test.

En erfaren medicinsk specialist kan upptäcka lunginflammation först efter att ha undersökt patienten, men för att bekräfta diagnosen är det fortfarande nödvändigt att genomgå en fullständig undersökning.

Lyssnar på lungorna

Lyssna på lungorna, även kallad auscultation, utförs med hjälp av speciella enheter - ett phonendoscope eller stetoskop. Läkaren bestämmer att patienten har inflammerat lungvävnad enligt följande ljudsignaler:

 • fina bubblande våta raler;
 • uttalad bronkial andning
 • ökad bronkofoni - patientens röst lyssnade genom bröstet;
 • kräkningar - sprickor och crunches som uppstår vid andning.

knacka

Tappning, kallad slagverk på medicinsk språk, används ofta för att diagnostisera lunginflammation hos barn och äldre och yngre. På ett speciellt sätt smällar doktorn fingrarna över bröstområdet där lungorna är placerade och lyssnar noga på ljuden som kommer från slagen.

Med hjälp av slagverk kan du upptäcka patologiska förändringar i lungvävnaden och pleura, ungefär för att fastställa formen och storleken på orgeln. En medicinsk specialist kan skilja ljud som indikerar lungs hälsa från ljud som uppstår vid inflammation.

När en frisk person slår på bröstet hör läkaren ett ringande och långt ljud på grund av närvaron av luft i lungalveolerna. Slagverk av patienten med lunginflammation hos patienten ger ett tungt och kort ljud, eftersom alveolerna är fyllda med purulent slem.

radiografi

Radiografi är den mest tillförlitliga och ofta använda metoden för att verifiera diagnosen som gjorts genom visuell inspektion. Genom röntgen bestämmer läkare inte bara luftvägarna, utan kontrollerar även effektiviteten hos den valda terapin.

Bilderna tas i rak, sida och snedställd projicering så att lungorna på bilderna ser tydligt och ljust framifrån, från vilken sida som helst, och i alla vinklar. Inflammation i lungvävnaderna på röntgenstrålar kan detekteras redan den tredje dagen då sjukdomen utvecklas. Vid lunginflammation ser läkaren på röntgenbilden följande förändringar i lungorna:

 1. blackouts som sträcker sig till enskilda områden, lobes eller segment av ett organ;
 2. förstorade lymfkörtlar i mediastinum;
 3. inflammatoriska reaktioner i pleura
 4. stärka mönstret av lungvävnad;
 5. en ökning i lungens rötter;
 6. Utseendet av exsudat.

Dimning av olika storlek och densitet - det här är centrum för den inflammatoriska reaktionen. Förstärkning av lungvävnadsmönstret beror på en minskning av organets kapacitet, liksom riklig fyllning med blod. I lunginflammation utförs radiografi två gånger: Första gången för att diagnostisera sjukdomen och andra gången en månad efter starten av behandlingen, för att ta reda på hur återhämtningen fortskrider. I en konvalescent person kommer en röntgenläkare att observera följande positiva lungförändringar:

 • minska storleken och intensiteten av blackouts;
 • normalisering av lungens rötter;
 • slipande lungmönster.

Laboratorietester

Diagnos av lunginflammation kan inkludera följande laboratorietester:

 • blodprov för ESR, leukocytkoncentration, giftig neutrofil granularitet;
 • biokemiska blodprov för innehållet av C-reaktivt protein, närvaron av hepatiska enzymer, globulinkoncentration, glykemiskt index;
 • ett blodprovstest, viktigt för att förebygga trombos och blödning
 • serologisk analys av blod för att detektera virus och patogena bakterier;
 • mikrobiologisk blodundersökning
 • ett immunologiskt blodprov som visar hur mycket immunsystemet kan motstå infektion;
 • studie av kvantitet, konsistens, färg, sammansättning, lukt av sputum för att bestämma sjukdomsformen och förekomsten av komplikationer;
 • Studien av sputum för närvaro av svampar och bakterier, upprättande av känslighet hos mikroorganismer till antibiotika;
 • analys av pleuralvätska;
 • bestämning av arteriella blodgaser;
 • urinanalys.

Beamövervakning

Strålning övervakning används aktivt vid diagnos av sjukdomar i lungsystemet, gör att du kan göra en korrekt och tillförlitlig diagnos. Denna diagnostiska metod kännetecknas av hög effektivitet och säkerhet, inkluderar följande studier:

 • vanlig röntgenröntgen;
 • computertomografi, vilket möjliggör en bra syn på inflammation, inte bara i ytskiktet utan även i lungens djupa lager;
 • ultraljudsundersökning för att hjälpa till att bedöma tillståndet i pleura.

Strålningsövervakning av andningssystemet är förbjudet för gravida kvinnor.

spirography

Spirografi är en diagnostisk metod där förändringar i lungvolymen registreras under andning med hjälp av en speciell spirograph-enhet. Som ett resultat av studien ges indikatorer som återspeglar graden av ventilation av lungvävnaden.

Läkare förskriver spirografi till patienter inte alltid, men endast om det är nödvändigt att identifiera intensiteten av lunginsufficiens, för att bestämma ventilationskanalen i luftvägarna för att ta reda på hur snabbt den inflammatoriska reaktionen utvecklas i lungvävnaderna.