6 läkemedel för behandling av KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom eller KOL avser kronisk lungsjukdom i samband med andningsfel. Den bronchiala lesionen utvecklas med emfysemkomplikationer mot bakgrund av inflammatoriska och yttre stimuli och har en kronisk progressiv natur.

Växlingen av latenta flöden med exacerbationer kräver en särskild behandling. Risken för allvarliga komplikationer är ganska hög, vilket bekräftas av statistiska data. Nedsatt andningsfunktion orsakar funktionshinder och till och med dödsfall. Därför behöver patienter med denna diagnos känna till KOL, vad det är och hur sjukdomen behandlas.

Allmänna egenskaper

När de utsätts för andningssystemet av olika irriterande ämnen hos personer med lunginflammation, börjar negativa processer i bronkierna utvecklas. Först och främst påverkas distala delar - belägna i närheten av alveolerna och lungparenkymen.

Mot bakgrund av inflammatoriska reaktioner stör processen av naturlig slemutsläpp, och de små bronkierna blockeras. När en infektion är bunden sprider inflammationen till muskel- och submukosala skikten. Resultatet är en ombyggnad av bronkierna med ersättning för bindväv. Dessutom förstörs lungvävnad och lintar, vilket leder till utveckling av emfysem. Med en minskning av lungvävnadens elasticitet observeras hyperaktivitet - luften uppblåser literikt lungorna.

Problem uppstår exakt med utgången av luften, eftersom bronkierna inte helt kan hantera. Detta leder till försämrad gasutbyte och en minskning av inspirationsvolymen. Förändringen i den naturliga andningsförloppet uppträder hos patienter som andfåddhet i KOL, vilket förbättras starkt med träning.

Konstant andningsfel orsakar hypoxi - syrebrist. Alla organ drabbas av syrehushållning. Med långvarig hypoxi kommer lungkärlen att smalna ytterligare, vilket leder till högt blodtryck. Som ett resultat uppstår irreversibla förändringar i hjärtat - den högra delen ökar, vilket orsakar hjärtsvikt.

Varför är KOL isolerat i en separat grupp av sjukdomar?

Tyvärr är inte bara patienter utan även medicinska experter inte välinformerade om termen kronisk obstruktiv lungsjukdom. Läkare diagnostiserar vanligtvis emfysem eller kronisk bronkit. Därför inser patienten inte ens att hans tillstånd är förknippat med irreversibla processer.

I COPD är naturen av symptomen och behandlingen i remissionsstadiet inte mycket annorlunda än tecken och terapier för lungpatologier associerade med andningsfel. Vad tvingade det medicinska samfundet att allokera COPD till en separat grupp.

Medicin bestämde grunden för denna sjukdom - kronisk obstruktion. Men smalningen av lumen i luftvägarna finns också i samband med andra lungsjukdomar.

KOL, till skillnad från andra sjukdomar som astma, bronkit, kan inte botas för alltid. Negativa processer i lungorna är irreversibla.

Så, i astma, visar spirometri förbättringar efter att bronkodilatatorer applicerats. Dessutom kan PEF- och FEV-indikatorerna öka med mer än 15%. Medan COPD inte ger betydande förbättringar.

Bronkit och KOL är två olika sjukdomar. Men kronisk obstruktiv lungsjukdom kan utvecklas på grund av bronkit eller kan fortsätta som en självständig patologi, precis som bronkit inte alltid kan framkalla KOL.

Bronkit kännetecknas av en förlängd hosta med sputum hypersekretion och lesionen sträcker sig uteslutande till bronkierna, obstruktiva störningar observeras inte alltid. Sputumskillnad i KOL ökar inte i alla fall, och lesionen sprider sig till strukturella element. Även om auskultation i båda fallen hörs bronkialala

Varför utvecklar COPD?

Bronkit, lunginflammation och inte så små vuxna och barn. Varför utvecklar kronisk obstruktiv lungsjukdom bara några få. Förutom provokerande faktorer påverkar predisponeringsfaktorer också etiologin hos sjukdomen. Det vill säga drivkraften för utveckling av KOL kan vara vissa förutsättningar där människor är benägna att lungpatologier.

 1. Ärftlig predisposition. Det finns ofta en familjehistoria, som är förknippad med en brist på vissa enzymer. Detta tillstånd har ett genetiskt ursprung, vilket förklarar varför en tung rökare inte genomgår en mutation i hans lungor, och KOL hos barn utvecklas utan någon speciell anledning.
 2. Ålder och kön. Under lång tid troddes det att patologin drabbar män över 40 år. Och motiveringen beror till stor del på att inte åldras, men till rökning. Men idag är antalet rökare med erfarenhet inte mindre än män. Därför är förekomsten av KOL hos det fria könet inte mindre. Dessutom lider kvinnor, tvingas att andas cigarettrök. Passiv rökning påverkar inte bara kvinnan utan även barnens kropp.
 3. Problem med utvecklingen av andningsorganen. Och vi talar om både den negativa påverkan på lungorna under intrauterin utveckling och förlossningen av för tidiga barn, vars lungor inte hade tid att utvecklas för fullständigt avslöjande. Dessutom, i tidig barndom, har fysisk utvecklingsslag en negativ effekt på andningsorganets tillstånd.
 4. Infektionssjukdomar. Med frekventa andningssjukdomar av infektiöst ursprung, både i barndomen och i äldre åldrar, ökar risken för att utveckla KOL ibland.
 5. Lunghyperreaktivitet. Ursprungligen är detta tillstånd orsaken till astma. Men i framtiden är det möjligt att KOL kommer att anslutas.

Men det betyder inte att alla patienter som är i riskzonen oundvikligen skulle bli sjukda med KOL.

 1. Rökare. Det är rökare som är de största patienterna som diagnostiserats med KOL. Enligt statistiken är denna kategori av patienter 90%. Därför är rökning den främsta orsaken till KOL. Och yrkesmässigt KOLS baseras främst på att sluta röka.
 2. Skadliga arbetsförhållanden. Folk som tvingas av arten av sitt arbete för att regelbundet andas in i damm av olika ursprung, luftmättad med kemikalier, lider ofta av KOL ofta. Arbete i gruvor, byggarbetsplatser, insamling och bearbetning av bomull, metallurgi, massa, kemisk produktion, i granaries, samt i företag som producerar cement och andra byggnadsblandningar leder till utveckling av problem med andningsorganen i samma utsträckning hos rökare och icke-rökare..
 3. Inandning av förbränningsprodukter. Det handlar om biobränslen: kol, trä, gödsel, halm. Invånare som värmer bostäder med detta bränsle, liksom personer som tvingas vara närvarande under bränder, andas förbränningsprodukter som är cancerframkallande och irriterar luftvägarna.

Faktum är att eventuell yttre effekt på lungorna av irriterande natur kan framkalla obstruktiva processer.

Huvudsakliga klagomål och symptom

Primära symtom på KOL är associerade med hosta. Dessutom hotar hosten i större utsträckning patienter på dagtid. Samtidigt är sputum obetydligt, väsande ömhet kan vara frånvarande. Smärtan stör inte i praktiken, slemmen avgår i form av slim.

Överdriven eller hackande hosta som orsakar hemoptys och smärta, väsande östning - utseendet på ett senare stadium.

 • I mild dyspné tvingas andning mot bakgrund av snabba promenader, liksom under stigningar på en kulle;
 • Medial dyspné indikeras av behovet av att sakta takten att gå på en plan yta på grund av andningssvårigheter;
 • Allvarlig andfåddhet uppstår efter några minuters gångavstånd i fri takt eller avstånd på 100 m;
 • För grad 4 dyspné uppstår andningssvårigheter under klädsel och utförs enkla åtgärder omedelbart efter att ha gått ut.

Förekomsten av sådana syndrom i KOL kan åtföljas inte bara av det akuta skedet. Dessutom, med sjukdomsframsteg, blir symtom på KOL i form av andfåddhet, hosta blir starkare. Under auskultation hörs väsen.

 • Musklerna är inblandade i andningsprocessen, inklusive de interkostala musklerna, atrofi, vilket orsakar muskelsmärta och neuralgi.
 • I kärl, förändringar i fodret, aterosklerotiska skador. Ökar tendensen att bilda blodproppar.
 • En person står inför hjärtproblem i form av arteriell hypertension, kranskärlssjukdom och till och med hjärtinfarkt. För KOL är arten av hjärtförändringar associerad med vänster ventrikelhypertrofi och dysfunktion.
 • Osteoporos utvecklas, manifesterad av spontana frakturer i rörformiga ben samt ryggrad. Konstant ledsmärta, smärta i benen orsakar en stillasittande livsstil.

Immunskydd minskar också, så alla infektioner är inte uppfyllda med resistens. Frekventa förkylningar, där det finns hög feber, huvudvärk och andra tecken på infektion, är inte ovanliga i KOL.

Mentala och känslomässiga störningar noteras också. Signifikant minskad prestanda, utvecklar ett deprimerat tillstånd, oförklarlig ångest.

Att korrigera känslomässiga störningar som uppstår på grund av KOL är problematisk. Patienter klagar på apné, stabil sömnlöshet.

I de senare stadierna uppträder också kognitiva störningar, som manifesteras av problem med minne, tänkande, förmågan att analysera information.

Kliniska former av KOL

Förutom stadierna för utveckling av KOL, som oftast används vid medicinsk klassificering,

 1. Bronkial typ. Patienterna är mer benägna att få hosta, väsande andning med sputumavlopp. I detta fall är andnöd mindre vanligt, men hjärtsvikt utvecklas snabbare. Därför finns det symptom i form av ödem och cyanos i huden, vilket gav patienterna namnet "blå puffiness".
 2. Emphysematös typ. Dyspné förekommer i den kliniska bilden. Förekomsten av hosta och sputum - en sällsynthet. Utvecklingen av hypoxemi och lunghypertension observeras endast i senare skeden. Hos patienter minskar vikten dramatiskt, och huden blir rosa-grå vilket gav namnet "rosa piper".

Det är emellertid omöjligt att tala om en tydlig separation, eftersom COPD av blandad typ i praktiken är vanligare.

Förstöring av KOL

Sjukdomen kan förvärras oförutsägbart under påverkan av olika faktorer, inklusive yttre, irriterande, fysiologiska och till och med känslomässiga. Även efter intag kan mat i brådska orsaka kvävning. Samtidigt försämras det mänskliga tillståndet snabbt. Ökad hosta, andfåddhet. Användningen av vanlig basbehandling av KOL i sådana perioder ger inte resultat. Under exacerbationsperioden är det nödvändigt att justera inte bara behandlingen av KOL, utan också dosen av de använda metoderna.

Vanligtvis utförs behandlingen på ett sjukhus där det finns möjlighet att ge patienten akut hjälp och att genomföra de nödvändiga undersökningarna. Om COPD exacerbation uppträder ganska ofta ökar risken för komplikationer.

Första hjälpen

Förstörningar med plötsliga anfall av andfåddhet och svår andnöd bör stoppas omedelbart. Därför kommer katastrofhjälp i framkant.

Patienter rekommenderades att lindra inhalation hemma för att lindra KOL i hemmet, för vilken användning av drogerna Salbutamol, Atrovent, Berodual med snabb åtgärd.

Det är bäst att använda en nebulisator eller spacer och ge frisk luft. Därför bör en person som är deponerad för sådana attacker alltid vara med dig.

Om första hjälpen inte ger resultat och kvävning inte stoppas, är det angeläget att ringa en ambulans.

video

Video - Kronisk obstruktiv lungsjukdom

Principer för behandling för exacerbationer

 • Korta bronkodilatatorer används med en ökning av de vanliga doserna och administrationsfrekvensen.
 • Om bronkodilatatorer inte har den önskade effekten injiceras Eufilin intravenöst.
 • Det kan också ordineras för förhöjning av KOL med beta-stimulantbehandling i kombination med antikolinerga preparat.
 • Om pus är närvarande i sputum används antibiotika. Dessutom är det lämpligt att använda antibiotika med ett brett spektrum av åtgärder. Att tillämpa mycket riktade antibiotika är inte meningsfullt utan att utföra backwaters.
 • Läkaren kan besluta om tillsättning av glukokortikoider. Dessutom kan Prednisolon och andra droger administreras i tabletter, injektioner eller användas som inhalerade glukokortikosteroider (IHCC).
 • Om syrgasmättnad reduceras signifikant, ordineras syrebehandling. Syrebehandling utförs med hjälp av en mask- eller nasalkateter som säkerställer korrekt syremättnad.

Dessutom kan droger användas för att behandla sjukdomar som smälter mot bakgrunden av KOL.

Att använda nationella och nationella rekommendationer under exacerbationsperioden är inte meningsfullt, och ibland förvärras tillståndet, hotar livet.

Grundläggande behandling

För att förhindra anfall och förbättra patientens allmänna tillstånd tas en komplex av åtgärder, bland annat beteende- och läkemedelsbehandling och dispensarobservation är inte sist.

De viktigaste drogerna som används i detta skede är bronkodilatorer och kortikosteroidhormoner. Dessutom är det möjligt att använda långverkande bronkodilatormedel.

Tillsammans med medicinen är det nödvändigt att vara uppmärksam på utvecklingen av pulmonell uthållighet, för vilken man använder andningsövningar.

När det gäller näring är tonvikten på att bli av med övervikt och mättnad med viktiga vitaminer.

Behandling av KOL hos äldre såväl som hos svåra patienter är förknippat med ett antal svårigheter på grund av närvaron av samtidiga sjukdomar, komplikationer och minskat immunskydd. Ofta kräver dessa patienter konstant vård. Syrebehandling i sådana fall används hemma och är ibland det viktigaste sättet att förhindra hypoxi och besläktade komplikationer.

När skador på lungvävnaden är nödvändiga är drastiska åtgärder nödvändiga vid resektion av en del av lungan.

Moderna metoder för kardinal behandling innefattar radiofrekvensablation (ablation). Det är vettigt att göra RFA vid detektering av tumörer, när det av någon anledning inte är möjligt att göra operationen.

förebyggande

De viktigaste metoderna för primärprevention är direkt beroende av en persons vanor och livsstil. Att sluta röka, med personlig skyddsutrustning, minskar risken för att obstruktion av lungorna utvecklas.

Sekundär förebyggande syfte syftar till att förebygga exacerbationer. Därför måste patienten strikt följa läkares rekommendationer för behandling och även utesluta provokerande faktorer från hans liv.

Men även härdade, opererade patienter är inte helt skyddade mot exacerbationer. Därför är tertiär förebyggande också relevant. Med regelbunden klinisk undersökning kan du förebygga sjukdomen och upptäcka förändringar i lungorna i de tidiga stadierna.

Periodisk behandling i specialiserade sanatorier rekommenderas både för patienter, oavsett stadium av KOL och för härdade patienter. Med en sådan diagnos i historien tillhandahålls kuponger till sanatoriet i ett preferensläge.

Valet av läkemedel för behandling av KOL

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) är en patologi där lungvävnaden genomgår irreversibla förändringar med efterföljande progression av andningsfel. Sjukdomen anses vara oåterkallelig. Förberedelser för behandling av KOL kommer att bidra till att stoppa sjukdomsförloppet och underlätta väldigt väl patientens välbefinnande.

Principer för behandling

Modern behandling av KOL innebär ett individuellt tillvägagångssätt för varje patient beroende på den kliniska bilden av sjukdomen, komplikationer, comorbiditeter, samt med hänsyn till remission eller återkommande sjukdom.

Målet med terapin är att lösa flera problem:

 • saktar sjukdomsprogressionen
 • symptomavlastning;
 • ökning av vitaliteten hos lungorna, ökning av patientens arbetsförmåga
 • förebyggande av konsekvenser och eliminering av befintliga komplikationer;
 • förhindra exacerbationer och bli av med återfall
 • varning för döden.

Behandlingsåtgärder kommer endast att ge ett positivt resultat om följande villkor är uppfyllda:

 • rökavbrott För att göra detta, använd vissa läkemedel;
 • uteslutning av provocerande faktorer av sjukdomen
 • genomföra adekvat och effektiv läkemedelsterapi: grundläggande behandling under remission samt användning av systemiska droger vid återfall
 • i händelse av andningsfel är syrebehandling obligatorisk;
 • kirurgiskt ingripande i allvarliga fall.

Användningen av läkemedel för kronisk obstruktiv lungsjukdom är en av de viktigaste förutsättningarna för effektiv behandling. Endast mediciner hjälper till att eliminera inflammation, undertrycka infektionen, bli av med bronkospasm.

Grundläggande behandling

Vanligtvis applicerar läkare behandling i etapper, vilket innebär användning av olika tekniker och läkemedel.

Grundläggande terapi är baserad på åtgärder som förhindrar anfall och förbättrar patientens allmänna välbefinnande. För att göra detta, använd vissa mediciner och dispensarobservation av patienten. Dessutom förklaras patienten om behovet av att ge upp svåra vanor som framkallar en exacerbation av patologi.

 • Grundläggande läkemedelsterapi är användningen av bronkodilatatorer och glukokortikoider, inklusive långvarig exponering.
 • Tillsammans med mediciner använda respiratorisk gymnastik för att öka lunguthålligheten.
 • Dessutom måste du övervaka korrekt näring, bli av med kroppsvikten, berika kroppen med vitaminer.

I regel har behandlingen av KOL hos äldre, liksom i det svåra obstruktionsstadiet, vissa svårigheter: oftast är patologin åtföljd av komorbiditeter, nedsatt immunitet och komplikationer. I det här fallet behöver patienter konstant vård, såväl som syrebehandling, vilket förhindrar hypoxi och astmaattacker. Om lungvävnaden har genomgått betydande förändringar indikeras en operation för att ta bort en del av lungan (resektion). När en tumör detekteras utförs radiofrekvensablation.

I de flesta fall söker patienten medicinsk hjälp i de avancerade stadierna när terapeutiska åtgärder inte längre leder till en positiv effekt.

Behandling av måttligt KOL

Först och främst bör medicinska åtgärder inriktas på att minska effekterna av negativa faktorer, bland annat när det gäller att sluta tobaksrökning. Tillsammans med detta tillämpas läkemedels- och icke-läkemedelsbehandling. Kombinationen av medel beror på det allmänna hälsotillståndet, liksom på sjukdomsfasen - förbättringsstadiet eller förvärringen:

 • Långsam obstruktiv process i bronkierna kommer att bidra till regelbunden eller periodisk användning av bronkodilatatorer.
 • Inhalationer i COPD med glukokortikoider kommer att bidra till att lindra försämringsproblem och kan användas samtidigt med långvariga adrenerga mimetika. Dessa läkemedel i kombination har en positiv effekt på lungfunktionen.

I detta skede rekommenderas det inte att ta glukokortikoidtabletter under lång tid, eftersom de kan provocera negativa konsekvenser.

I den andra etappen av sjukdomen ordineras fysioterapier, vilket ökar patientens motståndskraft mot fysisk ansträngning, minskar andfåddhet och trötthet.

Sjukdomsterapi

Den tredje etappen av sjukdomen kräver ständigt förbättring av pågående terapeutiska åtgärder och användning av antiinflammatoriska läkemedel:

 • Patienterna ordineras glukokortikosteroider (Pulmicort, Beclazon, Becotid, Benacort, Flixotide) vid inandning med hjälp av en nebulisator.
 • I allvarliga fall visas kombinerade bronkodilatormedel (Seretid, Symbicort). De har en långvarig effekt och kan kombineras med varandra.

Du ska inte använda flera droger samtidigt. Felaktig inandning kan minska läkemedlets terapeutiska effekt och orsaka biverkningar.

Återfall COPD

Sjukdomens exacerbation kan uppträda plötsligt under påverkan av olika negativa faktorer, yttre stimuli, fysiologiska och känslomässiga orsaker. Hos vissa patienter kan återfall utvecklas även efter en måltid och uppenbaras i form av kvävning och försämring av det allmänna tillståndet.

Skarpa exacerbationer av sjukdomen kan inträffa flera gånger om året, varför varje patient behöver vara medveten om åtgärder för att förhindra dem.

Symtom på KOL-förvärring kan vara:

 • ökad hosta, öka intensiteten
 • andnöd även i vila;
 • förekomsten av slemhinnan med pus vid hosta;
 • ökad sputum;
 • väsen i lungorna, som kan höras även på avstånd
 • tinnitus, huvudvärk, yrsel
 • sömnstörning
 • ömhet i hjärtat;
 • kalla händer och fötter.

Vid återfall kräver patienten akutvård. I det här fallet är det nödvändigt att snabbt avlägsna attacken av kvävning och andfåddhet, så alla patienter rekommenderas att alltid ha en inhalator eller spacer med dem, vilket hjälper till att återställa andningsfunktionen. Dessutom måste man ta hand om frisk luft.

Atrovent, Salbutamol och Berodual har en snabb effekt.

I avsaknad av lättnad från de tillämpade åtgärderna ska du omedelbart ringa en ambulans.

Inpatientbehandling utförs enligt ett visst schema:

 • För att lindra en astmaanfall, använd bronkodilaterande läkemedel med en fördubblad kortverkande dosering, med ökad multiplicitet och användning.
 • I frånvaro av ett resultat administreras Eufillin intravenöst.
 • Eliminera bronkospasm Beta-adrenostimulatorisk tillsammans med antikolinerga medel.
 • I närvaro av purulenta föroreningar i slem indikeras antibiotikabehandling med hjälp av läkemedel med ett brett spektrum av aktivitet.
 • I vissa situationer ordineras glukokortikosteroider genom inandning, injektioner och tabletter (Prednisolon).
 • Med en markant minskning av syremättnad används syrebehandling.

Om obstruktionen provocerade andra sjukdomar, förskriv mediciner för att eliminera dem.

Användningen av traditionell medicin under återfallstiden kan inte leda till önskad effekt och förvärra patientens tillstånd.

Viktiga droger

Huvudprincipen för behandling av KOL i vilket skede som helst är användningen av droger. Oftast används följande grupper av medel:

bronkodilatorer

Viktiga läkemedel för grundläggande behandling och under förvärring av obstruktion. Nebulizerbehandling för KOL med användning av bronkodilatatorer gör det möjligt för läkemedlet att penetrera direkt i bronkierna, vilket bidrar till ökad brist på bronkialgrenar och muskelavslappning.

Den genomsnittliga graden av sjukdomen, liksom den svåra kursen, kräver användning av långverkande ämnen.

Kombinationen av flera medel som expanderar bronkierna minskar sannolikheten för biverkningar och flera gånger ökar effektiviteten av terapeutiska åtgärder.

Förteckningen över effektiva bronkodilatorer innefattar beta-2-agonister Formoterol, Salmeterol, antikolinergika - Atrovent, Spiriva. Antikolinergika används oftast av äldre patienter som lider av hjärt-kärlsjukdomar.

Långverkande teofyllin har en positiv effekt på lungs funktion.

Atrovent

Läkemedlet från gruppen M-antikolinerger framställs i form av en aerosollösning för inandningsprocedurer, pulver och näspray.

Huvudkomponenten - ipratropiumbromid, expanderar och slappar av bronkialvägarna, minskar syntesen av slem, förbättrar sekretionen av hemligheten.

Relief inträffar efter 15 minuter, substansens största effektivitet - efter en timme kan resultatet bibehållas i 8 timmar.

Analoger är Ipramol Steri-Neb, Spiriva, Troventol.

Om det inte observeras någon positiv dynamik efter en halvtimme, överstiger inte den dos som föreskrivs av en specialist självständigt. I detta fall är samråd med den behandlande läkaren nödvändig.

Spiriva

Bronkodilatorn med antikolinerg effekt, används för att förhindra återkommande, minskar sannolikheten för sjukhusvistelse. Ej föreskriven för försvagning av KOL.

Inom 30 minuter efter inandning förbättras funktionen av lungväggen. Resultatet kvarstår i 24 timmar, toppen av terapeutisk aktivitet observeras efter 72 timmar.

Patienter utvecklar inte resistens mot detta läkemedel.

fenspirid

Det kombinerade läkemedlet med bronkodilatorn, antiinflammatoriska, antiallergiska egenskaper, lindrar hostningsepisoder. Efter användning i 28 dagar kan det leda till en lång period av eftergift.

Erespal

Expanderar bronkial lumen, har antihistamin och antiinflammatoriska egenskaper, minskar vätskans viskositet. Kan inte ersätta antibiotika.

mukolytika

Mukolytiska läkemedel normaliserar mängden slem, underlättar dess extraktion, stimulerar expectoration, minskar sannolikheten för bakteriell infektion.

De mest potenta läkemedlen är bromhexinbaserade, chymotrypsin och trypsin.

karbotsistein

Användningen av detta verktyg ökar effekten av teofyllin och antibiotika. Lyssnar successivt hostande episoder, regenererar skadade slemhinnor, underlättar frigöring av sputum.

ambroxol

Medicinering, uttunning slem, stimulerar expectoration och syntes av slem. Det framställs i form av brusande tabletter, lösning för inandning, kapslar, blandning.

Effekten observeras efter en halvtimme och kan ta 12 timmar, men verktyget ska inte användas i mer än 5 dagar. Liknande åtgärder med Flawamed, Bromhexin, Ambrobene, Lasolvan.

Mukolytiska läkemedel används endast i närvaro av tjock, svår att separera sputum.

glukokortikosteroider

Dessa läkemedel har en intensiv antiinflammatorisk effekt. Ej lämplig för långvarig användning, eftersom de kan leda till osteoporos och myopati. Vid fördröjning av obstruktionen krävs användning av korta kurser, upp till 2 veckor. Hormoner kan användas både lokalt och systemiskt.

flutikason

Antihistaminmedicin som lindrar inflammation och svullnad. Det produceras i form av en spray i näsan, aerosol för inandning, liksom salva.

budesonid

Läkemedlet marknadsförs som ett pulver för inandning. Minskar inflammation, lindrar allergysymtom. Resultatet av ansökan uppnås om 5-7 dagar.

prednisolon

Det kommer att hjälpa till att bli av med en akut attack av andningsfel. Utsedd i piller eller injektioner. Verktyget kan orsaka allvarliga negativa konsekvenser.

Antibiotikabehandling

Antibiotika används vid återkommande obstruktion, vid patologins infektiösa karaktär, i närvaro av en patient av kroniska sjukdomar (emfysem, lunginflammation, etc.) samt vid infektion:

 • från penicilliner används oftast Amoxicillin och Amoxiclav;
 • av cefalosporinpreparat - Cefixime, Cefuroxim;
 • från makrolider - azitromycin, klaritromycin;
 • från fluokinoloner - Levofloxacin, Ciprofloxacin, Moxifloxacin.

När man förvärrar användningen av fluorokinoloner, liksom penicillinpreparat med clavulansyra, blir den bästa lösningen.

Varaktigheten av antibakteriella ämnen bör inte vara mer än två veckor.

Antioxidantterapi

Antioxidanter spelar en viktig roll i kampen mot lungvävnadssjukdom.

Medlen Acetylcystein förbättrar avlägsnandet av sekret från bronkierna, später ut och ökar mängden slem, lindrar inflammation. Används i kombination med glukokortikoider och bronkodilatatorer, kan förlänga förlängningsperioden och minska antalet återfall.

Non-drug therapy

Dessa metoder innefattar användning av speciella rehabiliteringskomplex, liksom syreterapi.

rehabilitering

Rehabiliteringsinsatser syftar till att förbättra patientens sociala och fysiska anpassning. För detta ändamål, utför:

 • fysikterapi klasser;
 • psykoterapeutiska konversationer;
 • införande av rätt diet.

Sanatorium-resort behandling är indicerad för patienter med kronisk obstruktion, vilket kommer att hjälpa till:

 • förbättra livskvaliteten och psykologiska tillståndet;
 • förbättra prestanda
 • återställa andningsförmåga
 • minska andfåddhet;
 • minska ångest.

Under återhämtningsperioden rekommenderas patienter att följa en kost med hög kaloriprotein.

Syrebehandling

Den främsta orsaken till dödsfall hos personer med obstruktion är brist på andningsfunktionen.

För att avlägsna en akut attack av brist på luft används syrgasbehandling med hjälp av speciella patroner som innehåller gas eller flytande syre.

Syrebehandling är inte föreskriven för rökare och personer som lider av alkoholberoende.

Operativ ingripande

Vid allvarlig kronisk obstruktion indikeras kirurgi, vilket består i resektion av en del av lungan. Verksamheten kommer avsevärt underlätta livet, förbättra prestanda, bli av med andfåddhet, smärtsamma symtom, infektion, hemoptys och förbättra andningsorganens funktion.

Folkmedicin

Nontraditional metoder för obstruktiv sjukdom används samtidigt med läkemedelsbehandling efter samråd med din läkare.

För att minska hosta attacker kan du ansöka:

 • senapplaster i KOL;
 • varma fotbad
 • banker på baksidan;
 • dricker varm mjölk med te soda, varmt te med lime;
 • massera sternum för att förbättra bronkiets funktion.

Det är väl etablerat som en expectorant isländsk moss. För att göra detta hälls 20 g torkat råmaterial med 1 liter mjölk eller vatten, infunderas i 30 minuter och konsumeras 1/3 kopp tre gånger om dagen. Denna metod hjälper till att ta bort hemligheten från lungorna och återställa andningsfunktionen.

För att bekämpa sjukdomen används örter med expektorativa, antibakteriella och antiinflammatoriska effekter. Dessa inkluderar:

För inandningsprocedurer lämpar sig kamomill, salvia, eukalyptus, lind, blommor i Malta. För att förbättra immunsystemet kommer att hjälpa pion, echinacea, ginseng, rhodiola.

Folkmedicin har inte alltid den önskade effekten: vissa örter kombineras inte med läkemedel och kan leda till oväntade resultat. Därför måste all behandling som genomförs i KOL samordnas med din läkare. Moderna terapimetoder hjälper till att korrigera sjukdomsförloppet och förhindra återfall.

Inandning med KOL är ett effektivt sätt att förlänga det aktiva livet.

Behandling av kroniska bronkopulmonala patologier innebär obligatorisk användning av inhalationsterapi. Inhalatorer för KOL rekommenderas att användas dagligen, både vid sjukdomsförlängning och under perioder med relativ välbefinnande.

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en dubbel patologi, där patienten upplever syrehushållning på grund av nedsatt bronkial patency och nedbrytning av lungalveolerna. Orsaken till KOL är inflammation i bronkopulmonärt system.

 • Rökning är den första orsaken till utvecklingen av denna patologi och orsaken till den årliga ökningen av patienter med KOL i världen
 • Biverkande inandade faktorer - fint damm (t.ex. kol eller mjöl), aggressiva flyktiga kemikalier. droger, systematisk hypotermi, passiv rökning
 • Allergisk reaktion med konstant närvaro i patientens allergen

Det finns 4 stadier av utveckling av KOL:

De två första är delvis behandlingsbara. Fullständigt bot sjukdomen är omöjlig, eftersom förändringar i bronkier och lungor utvecklas genom åren och är irreversibla.

Behandling av KOL är riktad till:

 • för att minska graden av patologiska processer i bronkier och lungor
 • för att förbättra patientens livskvalitet

Var uppmärksam! Sjukdomsnamnet antyder att patologin är associerad inte bara med bronkial obstruktion, utan förändrar lungorna på ett oändligt sätt och förblir hos patienten fram till slutet av sitt liv.

Inhalatorer för KOL

Som regel föreskrivs patienter med obstruktiv sjukdom doserade doseringsinhalatorer av bronkodilatorverkan. Preference ges för långverkande droger (Salmeterol, Formoterol). "Korta" bronkodilatorer (Salbutamol, Berotek) ordineras i sjukdomens initiala steg och för profylaktisk expansion av bronkierna i avvaktan på fysisk aktivitet.

Fördelar med inhalationsbehandling för KOL:

 • Den negativa effekten av droger på hjärtat och blodkärlen minskas jämfört med centraliserad administrering genom blod
 • Läkemedlet levereras omedelbart till det patologiska området och dess åtgärd börjar omedelbart.

Var uppmärksam! Inandning av läkemedel genom en nebulisator i KOL hjälper till att avbryta den medföljande kardiovaskulära patologin (ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, "pulmonal heart", hypertoni).

Nebulisationsinhalationsmedel

Det finns inget botemedel mot KOL. Terapi bildas beroende på patientens tillstånd, graden av utveckling av sjukdomen och associerade patologier.

Vid kvävning och för att förhindra utveckling av anfall, föreskrivs bronkodilatatorer:

 • Beta2-adrenomimetiki: Berotek (fenoterol), Ventolin (salbutamol), Salgin (salbutamol), Formoterol
 • Blockers av m-kolinerga receptorer: Atrovent, Ipratropium Steri-neb
 • Kombinerade preparat: Berodual, Ipramol Steri-neb

Glukokortikosteroider (hormoner) ordineras för svårt KOL för att lindra inflammation och lätta andning. Dessa är läkemedel som administreras av inhalator:

Mucolytika indikeras för patienter med viskös sputum. Namnen på dessa droger:

 • ambrobene
 • Lasolvan
 • fluimucil (komplex mucolytic med antibiotika)

Om förberedelserna för nebulisatorn ska spädas används en isotonisk 9% lösning av natriumklorid.

Alla droger finns i form av speciella lösningar för inandning. Optimal injektion är andning i munnen med hjälp av ett nebuliserande munstycke. Om sådan andning är omöjlig, som ofta är fallet med försvagning av patologi, kan läkemedel inhaleras med hjälp av en mask.

Var uppmärksam! Vid inandning av bronkodilatatorer genom inhalatorn skall inhalationen vara så djup som möjligt. Vid grunda andning deponeras huvuddelen av läkemedlet i munnen, sväljs och går in i blodet. Detta påverkar hjärtets funktion och minskar effektiviteten vid inandning.

Inandning med KOL i hemmet

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en patologi som måste behandlas oberoende. "Självmedicin" betyder inte att läkare saknar kontroll, det betyder:

 • självförbrukning av dagliga preparat för att förbättra välbefinnandet
 • inandning för att underlätta andningen
 • syrebehandling - förbättrar signifikant patientens tillstånd, stöder kroppens aktivitet på hälsosam nivå
 • Övning är det mest effektiva sättet att träna och förbättra andnings-och kardiovaskulära system.
 • rökavbrott
 • normalisering av makt

Inandning i hemmet kan utföras inte bara med en nebulisator, men också med ånga, enligt populära recept. För lindring av hosta, utspädning av sputum används dekoktioner av medicinska örter. Nebulisator-typ inhalatorer för behandling av KOL är ett måste hemma.

Inandning av rågstrå i KOL

För att lindra kvävning utförs inhalationer med användning av råg halm. Förbered en helande buljong enligt följande:

 • 200 g råg halm bryggd med 2 liter kokande vatten
 • för att brygga något brett porslin kommer att göra, det borde vara täckt och låt halmen brygga lite (linda upp från värmeförlust)
 • i den nuvarande lösningen tillsätt 2 msk. l. medicinsk alkohol eller 50 ml vodka + 20 droppar valerisk tinktur av läkemedel

Över den svävande potten andas "farmors metod", täckt med en filt.

Varje inhalator kan användas för att behandla KOL. Traditionella recept för ånginhalation, en nebulisator hälls med farmaceutiska preparat, mättade aerosoler är praktiska i vardagslivet utanför hemmet.

Hobl-läkemedel för behandling

Ipratropiumbromid (atrovent, troventol)

Doserad aerosol, 1 dos - 0,02 mg

20-40 mg x 3-4 gånger per dag

Salbutamol (ventolin, volmax, salgim, ventodansk)

Tabell. 2 mg och 4 mg;

2-4 mg x 3-4 gånger om dagen

Den doserade aerosolen, 1 dos - 100 mkg;

100-200 mcg x 3-4 gånger om dagen

Pulver för inandningar i skivor, 1 dos - 200 och 400 mkg

200-400 mcg x 3-4 gånger om dagen

Ampuller för i / m och s / injektioner av 5 ml (1 ml-50 μg)

250-500 mcg / m eller s / c

Fenoterol (berotek, aruterol)

Den doserade aerosolen, 1 dos - 100 och 200 mkg;

100-200 mcg x 3-4 gånger om dagen

Pulver för inandningskapslar med 200 mcg

200 mcg x 3-4 gånger om dagen

Terbutalin (bricanil, arundol)

2,5 mg x 3-4 gånger om dagen

Den doserade aerosolen, 1 dos - 250 mkg.

250-500 mcg x 3-4 gånger om dagen

Pulver för inandning i turbuhalera, 1 dos av 0,5 mg

500 mcg x 3-4 gånger om dagen

Injektionsvätska, lösning 1 ml - 0,5 mg

injektion, om nödvändigt, upprepa efter 4 timmar

Salmeterol (långvarig bronkodilator)

Doserad aerosol, jag dos - 25 μg

50 mcg x 2 gånger om dagen

Tabell. retard H 0,125 g och 0,25 g

Vid 10 mg / kg kroppsvikt 400-740 mg i 2 uppdelade doser (morgon och kväll)

Lösning för IV-injektion av 2,4%, 10 ml vardera

600-800 mg per dag (i 1-3 doser) i / i dropp eller strålning

0,15-0,3 x 2 gånger om dagen

Kapslar av 0,25 g

250-500 mg en gång om dagen

Beclometason (bekotid, bekodisk, aldecin)

Doserad aerosol, 1 dos - 42 mcg

42-84 mcg x 3-4 gånger om dagen

Doserad aerosol, 1 dos - 200 mcg

200 mcg x 2-3 gånger om dagen

Dosen aerosol, 1 dos-44, 110 och 220 mcg

2-6 inhalationer per dag

Mucoregulatoriska medel. De mest effektiva är Ambroxol (Lasolvan), acetylcystein (ACC) och karbocystein. Ambroxol stimulerar bildningen av sekretion med låg viskositet och stimulerar aktiviteten hos ciliater i det cilierade epitelet. När det används i kombination med antibiotika ökar läkemedlet deras penetrering i bronkialsekretionen, med långvarig användning minskar frekvensen och svårighetsgraden av KOL-exacerbationer. Ambroxol appliceras inuti och i form av inandningar.

Acetylcystein (mucobene, ACC) spädar ut sputum och har en uttalad expektorant effekt. Det förbättrar också syntesen av glutation, som är involverad i avgiftningsprocesser. Det används inomhus och vid inandning.

Carbocystenia (mukodin) har mucolytisk och muco-regulerande verkan, appliceras inuti.

Anti-infektiv terapi och vaccination. Antibiotika är endast föreskrivna för exacerbationer av KOL, i närvaro av tecken på förgiftning, en ökning av antalet sputum och utseendet av purulenta element i den. Samtidigt används antibiotika mot de vanligaste mikroorganismerna i kronisk bronkit (pneumokocker, mykoplasminfektion, klamydia, blåpus bacillus, stafylokocker, streptokocker etc.). Ofta, i perioder med exacerbation, föreskrivs halvsyntetiska aminopenicilliner - ampicillin och amoxicillin 0,5-1,0 x 3 gånger om dagen. I samband med spridningen av intracellulära patogener resistenta mot beta-laktamantibiotika har makrolider varit av stor betydelse i praktiken de senaste åren.

Representanter för denna grupp av antibiotika är: erytromycin 0,2-0,4 - 3-4 gånger om dagen, rovamycin 3 miljoner IE x 2 p per dag, makropen 0,4 x 3 gånger om dagen etc. Likaså populär i behandlingen COPD II-generationen cefalosporiner: cefaklor 0,25-0,5 x 3 gånger om dagen, cefuroxim 0,25 x 2 gånger i / m eller iv etc. III-generationscefalosporiner används också: cefotaxim 1-2 g x 2 gånger om dagen i a / m eller i, cefobid 1-2 g x 2 gånger om dagen in / m eller / in. Behandling med antibakteriella medel förskrives empiriskt under en period av 7 till 14 dagar. Profylaktiska antibiotika rekommenderas inte. Med mild och måttlig svårighetsgrad och återkommande frekvens utförs profylaktisk vaccination mer än 2 gånger per år. För detta ändamål används polyvalenta bakterievacciner - ribominyl, bronhomunil, bronchoxaxon. I svåra fall ger vaccination inte den önskade effekten.

Korrigering av andningsfel. Detta problem löses genom att träna andningsmuskler och syrebehandling. Intensiteten av läkemedelsbehandling med utarmning av den reversibla komponenten av bronkial obstruktion minskar och metoderna för att korrigera andningsfel uppträder ovanpå. Genom att minska Ra Oh2 i blod upp till 60 mm Hg systematisk syrebehandling ordineras i upp till 18 timmar per dag med lågströmstyp (2-5 liter per minut). Andningsorganen utbildas med hjälp av individuellt utvalda andningsövningar.

Vid svårt polycytemiskt syndrom (HB mer än 155 g / l) utförs erytrocytapfores med avlägsnande av 500-600 erytrocytmassa. Vid tekniska svårigheter är ett alternativ blodlösning i en volym på 800 ml blod med tillräcklig ersättning med en isotonisk lösning av natriumklorid.

Användningen av andra metoderdikamento droger. I svåra former av KOL och utveckling av lunghjärtat finns det ett behov av att förskriva ACE-hämmare, kalciumkanallokaliserare, diuretika, antiplateletmedel. Det är nödvändigt att vara mycket försiktig med att förskriva äldre patienter för sömnlöshet, ångest av psykotropa läkemedel i samband med deras depressiva effekt på andningscentret.

Tabell 6 presenterar valet av medel för underhållsterapi, beroende på svårighetsgraden av KOL.

Tabell 6. Behandling av patienter med KOL utan förtäring

Läkemedel för behandling av hobl

KOL: läkemedel, läkemedel och behandling utan behandling

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en sjukdom där lungvävnaden förändras oåterkalleligt. Sjukdomen fortskrider, vilken ges av onormal inflammation i lungorna och irritation av kroppens vävnader genom gaser eller partiklar. Över tiden leder verkan av den inflammatoriska processen till förstörelsen av lungorna.

Det finns flera behandlingar för KOL:

 1. Medicinering.
 2. Non-drug (rehabilitering, syreterapi).
 3. Kirurgi.

Drogterapi

Läkemedel - grunden för behandling av KOL av all svårighetsgrad. Flera grupper av läkemedel används: bronkodilatorer, mukolytika, glukokortikosteroider, antibiotika, antioxidanter, immunoregulatorer.

Bronkodilaterande läkemedel

Sådana droger kallas också bronkodilatorer eller bronkodilatorer.

Principer för bronkodilatorbehandling för KOL:

 1. Bronkodilatatorer administreras bäst genom inandning. Detta säkerställer den aktiva substansens direkta penetrering i bronkierna, i motsats till tabletter eller pulverformiga läkemedel (ACC, Fluimucil).
 2. Långverkande bronkodilatatorer i form av inhalationer är dyrare, men de är mer praktiska att använda än medel med en kort verkningsperiod.
 3. Med måttlig COPD och extremt svår kurs rekommenderas det att utföra systematisk terapi med långverkande bronkodilatormedel.
 4. Positiv dynamik i lungs funktion efter en kort användning av bronkodilatormediciner fungerar inte som en indikator på deras effektivitet vid långvarig användning.
 5. Samtidig utnämning av flera medel som utökar bronkierna minskar risken för biverkningar och ökar effektiviteten av behandlingen jämfört med behandling med endast ett läkemedel.
 6. Äldre patienter som lider av hjärtsjukdomar och blodkärl ska behandlas med antikolinerg. Detta förklaras av det faktum att teofyllin, antikolinergika och β2-adrenomimetika har olika tillgänglighet, individuell känslighet hos patienter till deras effekter är möjlig.
 7. Vid förskrivning av xantiner bör teofyllinnivå i patientens blod mätas, eftersom biverkningar kan utvecklas under behandlingen. Trots detta är sådana medel effektiva vid behandling av KOL. Det är viktigt! Endast teofylliner med långvarig exponering har en fördelaktig effekt på lungens funktion i KOL. Men detta gäller inte Theofedrin och Eufillin.
 8. Vid behandling med kolonytika och β2-adrenerga och antikolinerga används nebulisatorer, pulverinhalatorer och doseringsdosor.

Atrovent

Läkemedlet tillhör gruppen bronkodilatatorer (m - holinoblokator). Finns i form av en aerosol, pulver i kapslar eller lösning för inandning. Där är Atrovent i form av en aerosol för injektion i näsan.

Den huvudsakliga aktiva beståndsdelen är ipratropiumbromid bidrar till utvidgningen av bronkierna och slappnar av sina muskler. Läkemedlet minskar produktionen av slem i bronkierna, utan att störa sputumurladdning.

Det har en lokal effekt, med inhalation av bronkierna når 10% av fonderna, resterande mängd läkemedel kvarstår i munnen.

Resultatet av att applicera Atrovent uppträder högst en kvart i timmen efter injektionen, effektivitetshöjden observeras en och en halv timme och varar upp till 8 timmar.

Det är viktigt! Det finns inget bestämt svar på vilken typ av läkemedel som är föredraget för behandling av KOL. Vid valet ska hänsyn tas till patientens hälsotillstånd, ålder, förhållanden och situationer när läkemedlet ska användas. Alla former av Atrovent har fördelar och nackdelar.

Analoger: Troventola, Ipravent, Truvent, Ipramol Steri - Neb, Spiriva.

Varning! Om det inte finns några förbättringar efter 30 minuter efter användning av Atrovent, ska du informera din läkare. Du kan inte självständigt öka dosen som rekommenderas av läkaren. Med befintliga ögonsjukdomar kan läkemedel inte injiceras i dem. Atroven innehåller bensalkoniumklorid, vilket framkallar smalningen av bronkierna.

Spiriva

Läkemedlet har en bronkodilatorisk och antikolinerg effekt och används vid behandling av patienter med KOL för att förhindra återkommande sjukdom.

En halvtimme efter inandningen ökar lungens funktioner, åtgärden bibehålls hela dagen. En uttalad bronkodilaterande effekt uppnås den tredje dagen för användning, medan tolerans mot läkemedlet för ett år av användning inte observerades. Användningen av läkemedlet minskar antalet återfall av KOL och sjukhusvistelse.

Analoger: Ipravent, Ipratropium, Sibri Brizhaler, Atrovent.

Varning! Spiriva används inte som ett terapeutiskt medel för akuta angrepp av bronkospasm. Får inte drogen i ögat.

Moderna droger som har en uttalad positiv effekt efter 28 dagars användning är Fenspirid eller Erespal. De fungerar samtidigt som antiinflammatoriska, bronkodilatatorer och antihistaminer.

fenspirid

Antitussiv, bronkodilator och antiinflammatorisk medel.

Analoger: Epistat, Erispirus.

Erespal

Läkemedlet begränsar spridningen av inflammation, hämmar produktionen av viskös slem i kroppen.

Det är viktigt! Erespal kan inte tjäna som substitut för antibiotikabehandling.

mukolytika

Carbocesteine ​​och Ambroxol, underlättar avsevärt separationen av sputum från patienter och har en positiv effekt på den totala hälsan.

Karbotsestein

Läkemedlet minskar hosten, accelererar återställandet av slemhinnor, normaliserar deras struktur.

Det är viktigt! Carbocestein ökar effektiviteten av teofyllin och antibiotikabehandling.

Analoger: Bronkatar, Mukosol, Mukopront, Flyuditek.

ambroxol

Läkemedlet spädar ut sputum, har expektorant och sekretomotornymegenskaper. Ambroxol finns i form av brusande och långvariga tabletter, kapslar, sirap, lösning, avsedda för inandning.

Effekten av läkemedlet utvecklas 30 minuter efter konsumtion och varar i 12 timmar.

Varning! Använd inte Ambroxol i mer än 5 dagar. En längre kurs bör ordineras av en läkare.

Analoger: Lasolvan, Flavamed, Ambrobene.

Massanvändning av mukolytika hos patienter med KOL är inte rekommenderat. Sådana läkemedel kan endast ges till ett litet antal patienter vars sputum har hög viskositet.

glukokortikosteroider

Sådana droger har en uttalad antiinflammatorisk effekt, men hos patienter med KOL är det mindre uttalat än hos astmatiker.

Det är viktigt! Du kan inte använda glukokortikosteroider under lång tid, eftersom det finns risk för osteoporos eller myopati. För återfall av KOL är korta kurser om 10-14 dagar nödvändiga.

flutikason

Läkemedlet har antiinflammatoriska, antipruritiska, anti-emaemiska och antihistaminegenskaper. Finns i form av salva, näspray, aerosol för inandning.

Inandning leder till ackumulering i lungorna med 20% av den administrerade dosen, resten kommer in i mag-tarmkanalen och metaboliseras i levern för att bilda en inaktiv form.

budesonid

Ett hormonellt läkemedel är tillgängligt som ett inhalationspulver. Den aktiva beståndsdelen är en kortisolanalog som reglerar metabolismen av mineraler och kolhydrater i kroppen. Läkemedlet lindrar inflammation, eliminerar symptomen på allergier.

Effekten av läkemedlet framträder på 5-7 dagars kurs.

antibiotika

Det finns för närvarande inga forskningsresultat som på ett tillförlitligt sätt kan bekräfta en minskning av frekvensen och den fördelaktiga effekten på svårighetsgraden av icke-infektiösa KOL-återfall på grund av antibiotikabehandling. Antibakteriella läkemedel rekommenderas för behandling av återkommande infektiös natur och eliminerar symptomen på KOL.

Det är viktigt! Varaktigheten av antibiotikabehandling bör inte överstiga 15 dagar.

antioxidanter

Aktivt används vid behandling av KOL för flera orsaker. Till exempel förlänger läkemedlet acetylcystein förlängningsperioder och reducerar signifikant antalet exacerbationer, läkemedlet används samtidigt med glukokortikoider och bronkodilatatorer.

Atsetiltsestein

Verktyget underlättar sputumurladdning, spädar ut det och ökar volymen. Det har antiinflammatoriska egenskaper.

immunregulator

Annars kallas de immunostimulanter eller immunmodulatorer. Systematisk användning av sådana medel rekommenderas inte, eftersom det inte finns några övertygande bevis på deras effektivitet. Patienter som utvecklar KOL före åldern av fyrtio kan få en substitutionsbehandling. Sådan behandling är inte tillgänglig överallt i världen och är väldigt dyr.

Icke-läkemedelsbehandling

Icke-läkemedelsbehandling inbegriper användningen av olika rehabiliteringsprogram och syrebehandling. I folkmedicin används lakritsrot, lind- och kamilleblommor, eukalyptus, mallow, sötklöver, salvia, linfrön i form av avkok, tinkturer, inhalationer som terapeutiska medel.

rehabilitering

Rehabiliteringsprogram är utformade för att underlätta patientens sociala och fysiska anpassning. Sådana program inkluderar:

 • fysisk utbildning
 • psykoterapi;
 • patientutbildning
 • rationell näring.

Rehabilitering i Ryssland är en sanatoriumbehandling, varigenom patienterna ökar arbetsförmågan och livskvaliteten, andfåddminskningar, depression och ångest försvinner. Patienterna är mindre benägna att gå till sjukhuset, varaktigheten av vistelsen där minskas. Efter avslutad behandling i sanatoriet förblir effekten.

För patienter med KOL är lämplig näring särskilt viktig, eftersom viktminskning på 10% under det senaste halvåret eller 5% per månad är förknippad med ett dödligt utfall. Detta gäller särskilt för att minska muskelvävnadens massa. Patienter med KOL ska följa en kost med hög kalori, där produkter med hög proteinhalt finns.

Syrebehandling

Dödsorsaken hos patienter med KOL är andningssvikt. Oxygenterapi används för att korrigera detta tillstånd.

Långvarig syrebehandling utförs minst femton timmar om dagen. Källorna för syre är speciella patroner, inom vilka det finns en komprimerad gas, syrekoncentratorer eller cylindrar med flytande syre. En syrekoncentrator är föredragen för hemmabruk.

Syre levereras till patienten genom transtrachealkatetrar, nasalkanyler, masker. Näskanylerna är de mest populära bland patienterna på grund av deras användarvänlighet.

Det är viktigt! Läkare förskriver aldrig syrebehandling till rökare med KOL eller alkoholmissbrukare.

Kirurgisk behandling

För närvarande undersöks kirurgisk behandling av patienter med COPD. Möjligheten till lungtransplantation, bullektomi och lungvolymreduktionsoperationer diskuteras.

Lungtransplantation kan betydligt förenkla livet och öka effektiviteten hos patienterna. Svårigheter uppstår med sökandet efter en donorlunga, förekomsten av komplikationer efter operationen, en stor roll spelas av de höga kostnaderna för transplantation.

Bullektomiya kan du rädda patienten från den stora tjuren i lungorna och samtidigt med dem från andfådd, infektioner, smärta, hemoptys. Lungfunktionen förbättras.

Betydelsen av operationen för att minska volymen av lungorna är fortfarande inte väl förstådd, så det är fortfarande experimentellt.

Behandlingsregimen och dosering av föreskrivna läkemedel beror på sjukdomens svårighetsgrad och patientens hälsa. Med återkommande COPD ökar doserna av huvuddrogen, terapin kompletteras med glukokortikosteroider och antibiotika (om nödvändigt). Patienter i allvarligt tillstånd överförs till syrebehandling eller artificiell ventilation av lungorna.

På grund av den detaljerade studien av behandlingen av KOL, kan sjukdomsförloppet korrigeras och i vissa fall förhindras dess utveckling.

KOL: klinisk presentation och behandling

[Täcker]

 • Funktioner av sjukdomen
 • Klinisk bild
 • Principer för sjukdomsbehandling
 • Grundläggande terapi
 • Exacerbation terapi
 • Grundläggande droger

KOL: behandling, droger - detta är ett ganska brådskande problem för människor i olika delar av världen, eftersom sjukdomen säkert kan hänföras till de gemensamma och farliga patologierna i andningsorganen. Problemets betydelse ligger i det faktum att risken för funktionshinder och funktionshinder bland sjuka är trots hög utveckling trots effektiva läkemedel.

När det gäller KOL, ordineras läkemedel enligt ett individuellt system, med beaktande av sjukdomens specifika egenskaper och karaktären hos människokroppen. Det är viktigt att börja behandlingen i tid och agera strikt enligt den utvecklade algoritmen. Sjukdomen är fylld med allvarliga komplikationer, och detta kräver tankeväckande och effektiva steg för att bekämpa det.

Funktioner av sjukdomen

Onormala fenomen uppträder initialt i bronkial slemhinnan, där glandulära funktioner av slemsekretion störs.

Därefter förenar en infektion processen, vilket orsakar reflexiva inflammatoriska reaktioner, vilket leder till irreversibla förändringar i bronkierna, bronchioler och alveoler.

Följande typiska konsekvenser uppträder: överdriven slemsekretion, funktionella begränsningar av cilierna, obstruktion av bronchialkanalerna, skador på parenkymen och emfysem, onormalitet av gasmetabolism, lunghypertension, pulmonell hjärttbildning och andra systemiska störningar.

Utvecklingen av COPD kännetecknas av följande huvudsymptom: hosta (periodisk i början och sedan permanent); slem; andfåddhet; väsande andning.

Svårighetsgraden av symtom på sjukdomen uppskattas med andningsnöd: 0 - andfåddhet endast efter överdriven ansträngning; 1 (lätt steg) - andfåddhet med snabb rörelse och rörelse uppför trappan; 2 (mellanstadiet) - andfåddhet tillåter inte att röra sig snabbt; 3 (svårt stadium) - andfådighetskrafter för att göra stopp efter 90-120 m; 4 (mycket svårt stadium) - andfåddhet manifesterar sig i alla handlingar (till exempel vid byte av kläder), begränsning av rörlighet på grund av andfåddhet.

Behandling av COPD syftar till att lösa följande huvuduppgifter:

 1. Stoppa den pågående processen.
 2. Avlägsnande av symptomatiska manifestationer.
 3. Öka övningstoleransen och öka arbetsförmågan.
 4. Förebyggande av nya och behandling av komplikationer.
 5. Förebyggande av återfall exacerbationer och deras behandling.
 6. Undantag av ett dödligt utfall.

För effektiv behandling utvecklas en individuell komplexalgoritm med hänsyn till sjukdomsfasen, dess fas (remission eller exacerbation), förekomsten av komplikationer och bakgrundssjukdomar, kroppens allmänna tillstånd.

Det medicinska komplexet innehåller följande huvudåtgärder: Obligatorisk upphörande av rökning med användning av droger för att underlätta uppfyllandet av detta tillstånd. eliminering eller maximal begränsning av verkan av provokerande orsaker rationell och effektiv läkemedelsterapi - grundläggande terapi vid remission och systemisk behandling under perioden av exacerbation; syrebehandling vid manifestation av andningsfel; kirurgisk behandling i allvarliga fall.

Den övergripande strategin för läkemedelsbehandling består av 5 huvudområden: stoppa det inflammatoriska svaret; eliminering av infektion; bronkokonstriktion; mucinproduktion; minskning av proteasaktiviteten hos neutrofiler och lungalveolära makrofager, såväl som utvecklingen av antielastasaktivitet. Grundläggande behandling utförs med beaktande av sådana principer: intensiteten av behandlingen ökar gradvis; Behandlingen utförs regelbundet löpande på lång sikt. konstant övervakning av kroppens mottaglighet för behandling, övervakning av förändringar i kliniska tecken på KOL.

Den huvudsakliga behandlingen av KOL utförs under en period med stabil sjukdomsprogression - grundläggande terapi. Det genomförs med hänsyn till processens progression och sjukdomsstadiet.

Basen för grundbehandlingen är inhalation farmakoterapi, som inkluderar följande läkemedel: antikolinergika, beta-2-långverkande agonister och glukokortikosteroider.

Behandlingen börjar med monoterapi - antikolinergika. Basläkemedlet är M-antikolinerg Troventol eller importerad analog - Atrovent (ipratropiumbromid). Ytterligare ordning beror på sjukdomsprogressionen.

I närvaro av ett enkelt stadium kan en beta-2-agonist (beta-2-adrenomimetik) tillsättas till detta läkemedel för att öka dess effektivitet. Ett sådant kombinationsmedel är berodual (en kombination av berotek och atrovent).

Du kan använda droger separat: troventol eller atrovent och salbutamol.

I mittenstadiet kompletteras behandlingsregimen med teofyllin, vilket har en långvarig effekt. Vid svår utveckling av sjukdomen förbättras trippel terapi genom utnämning av glukokortikosteroider.

I detta fall ökar deras effektivitet när de kombineras med beta-2-agonister, såsom salmeterol eller formoterol, vilket är förknippat med ömsesidig förbättring av verkan.

För den grundläggande behandlingen av KOL är rekommenderat utseende av ett integrerat läkemedel: salmeterol + flutikason.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) isoleras i en oberoende sjukdom i andningssystemet och är en grupp fenomen som orsakar en patologisk, delvis irreversibel minskning av luftflödet som krävs för andningsförloppet. Sjukdomen kännetecknas av en tendens till progressionen av denna patologi som ett resultat av en överdriven inflammatorisk reaktion av lungvävnaden till verkan av vissa yttre stimuli (partiklar av ämnen och gaser).

Under perioden med akut exacerbation av KOL, suspenderas grundläggande terapi och behandling utförs enligt schemat för akutfasen. Under denna period kommer kampen mot intensifieringen av den inflammatoriska processen och utseendet av andningssvikt fram i framkant.

Samtidigt fortsätter bronkodilatormedicin i KOL i form av antikolinergika och beta-2-agonister att administreras för bronkodilation.

Antibiotika ordineras som antiinflammatoriska läkemedel, och metylprednisolon (var 6-7 timmar) används för att förbättra andningsförloppet.

Förskrivningen av starka antibiotika är begränsad till vissa villkor: Förekomsten av leukocytos i blodet, feber, förändras synligt på röntgenbilden, utseendet av pus i sputumet, en ökning av mängden sputum.

Behandlingsförloppet med antibiotika överstiger inte 12-15 dagar och azitromycin - 6 dagar.
Numera är ett modernt sätt av fenspirid eller eraspal, som kombinerar antiinflammatoriska, antihistamin- och bronkodilatoriska egenskaper, att hitta distribution.

Med läkemedlets kursansökan inom 24-28 dagar uppträder en påtaglig positiv effekt.

Grunden för behandlingen av alla typer av KOL i varje skede är läkemedelsbehandling. Vid behandling används flera grupper av läkemedel.

Bronkodilatoriska läkemedel i KOL är de viktigaste läkemedlen och grundterapin och behandling av den akuta formen.

Effekten av ökande bronkial patency tillhandahålls huvudsakligen genom att slappna av släta stenotiska muskler. Sådana droger kallas bronkodilatorer eller bronkodilatorer.

Huvudrepresentanter: antikolinergika (M-antikolinergika, atrovent, Spiriva) och vet-2-agonister (salmeterol, formoterol).

Mucolytics är utformade för att normalisera konsistensen av slem och underlätta avlägsnandet. Använda droger av indirekt (bromhexin, ambroxol) och direkt (trypsin, himitrypsin) -verkan. De administreras vanligtvis genom inandning genom luftvägarna. Samtidigt eliminerar mucolytics risken för bakteriell infektion.

Glukokortikosteroider används som läkemedel med lokal exponering och för systemisk behandling. Om det är nödvändigt att snabbt eliminera en attack av andningsfel, används prednison (tabletter eller injektioner). Den största nackdelen med detta effektiva och extremt kraftfulla läkemedel är närvaron av biverkningar.

Behovet av antibiotika har analyserats ovan. Deras syfte vid förvärring av sjukdomen, emfysem, lunginflammation, anslutning av infektioner orsakade av akut nödvändighet. Utsedd: penicilliner, skyddade av clavulansyra, cefalosporiner, fluorokinoloner.

Inandning med KOL är ett effektivt sätt att förlänga det aktiva livet.

Behandling av kroniska bronkopulmonala patologier innebär obligatorisk användning av inhalationsterapi. Inhalatorer för KOL rekommenderas att användas dagligen, både vid sjukdomsförlängning och under perioder med relativ välbefinnande.

KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom) är en dubbel patologi, där patienten upplever syrehushållning på grund av nedsatt bronkial patency och nedbrytning av lungalveolerna. Orsaken till KOL är inflammation i bronkopulmonärt system.

Sjukdomen utvecklas gradvis och under lång tid under påverkan av faktorer som är ogynnsamma för andningsorganen:

 • Rökning är den första orsaken till utvecklingen av denna patologi och orsaken till den årliga ökningen av patienter med KOL i världen
 • Biverkande inandade faktorer - fint damm (t.ex. kol eller mjöl), aggressiva flyktiga kemikalier. droger, systematisk hypotermi, passiv rökning
 • Allergisk reaktion med konstant närvaro i patientens allergen

Det finns 4 stadier av utveckling av KOL:

De två första är delvis behandlingsbara. Fullständigt bot sjukdomen är omöjlig, eftersom förändringar i bronkier och lungor utvecklas genom åren och är irreversibla.

Behandling av KOL är riktad till:

 • för att minska graden av patologiska processer i bronkier och lungor
 • för att förbättra patientens livskvalitet

Var uppmärksam! Sjukdomsnamnet antyder att patologin är associerad inte bara med bronkial obstruktion, utan förändrar lungorna på ett oändligt sätt och förblir hos patienten fram till slutet av sitt liv.

Inhalatorer för KOL

Som regel föreskrivs patienter med obstruktiv sjukdom doserade doseringsinhalatorer av bronkodilatorverkan. Preference ges för långverkande droger (Salmeterol, Formoterol).

"Korta" bronkodilatorer (Salbutamol, Berotek) ordineras i sjukdomens initiala steg och för profylaktisk expansion av bronkierna i avvaktan på fysisk aktivitet.

Inhalatorer av nebulisatortyp rekommenderas för patienter i scenen för förvärring av obstruktiva sjukdomar då patienten inte effektivt kan använda en doseringsdosinhalator på grund av hans tillstånd.

Patienten kan inte ta maximal utandning utan att hosta, kan inte andas in den nödvändiga kraften för att injicera läkemedlet. Här är användningen av inhalatorer och speciallösningar för nebulisatorer ett bra alternativ till doserade aerosolburkar.

Fördelar med inhalationsbehandling för KOL:

 • Den negativa effekten av droger på hjärtat och blodkärlen minskas jämfört med centraliserad administrering genom blod
 • Läkemedlet levereras omedelbart till det patologiska området och dess åtgärd börjar omedelbart.

Var uppmärksam! Inandning av läkemedel genom en nebulisator i KOL hjälper till att avbryta den medföljande kardiovaskulära patologin (ischemisk hjärtsjukdom, hjärtsvikt, "pulmonal heart", hypertoni).

Nebulisationsinhalationsmedel

Det finns inget botemedel mot KOL. Terapi bildas beroende på patientens tillstånd, graden av utveckling av sjukdomen och associerade patologier.

Vid kvävning och för att förhindra utveckling av anfall, föreskrivs bronkodilatatorer:

 • Beta2-adrenomimetiki: Berotek (fenoterol), Ventolin (salbutamol), Salgin (salbutamol), Formoterol
 • Blockers av m-kolinerga receptorer: Atrovent, Ipratropium Steri-neb
 • Kombinerade preparat: Berodual, Ipramol Steri-neb

Glukokortikosteroider (hormoner) ordineras för svårt KOL för att lindra inflammation och lätta andning. Dessa är läkemedel som administreras av inhalator:

Mucolytika indikeras för patienter med viskös sputum. Namnen på dessa droger:

 • ambrobene
 • Lasolvan
 • fluimucil (komplex mucolytic med antibiotika)

Om förberedelserna för nebulisatorn ska spädas används en isotonisk 9% lösning av natriumklorid.

Alla droger finns i form av speciella lösningar för inandning. Optimal injektion är andning i munnen med hjälp av ett nebuliserande munstycke. Om sådan andning är omöjlig, som ofta är fallet med försvagning av patologi, kan läkemedel inhaleras med hjälp av en mask.

Var uppmärksam! Vid inandning av bronkodilatatorer genom inhalatorn skall inhalationen vara så djup som möjligt. Vid grunda andning deponeras huvuddelen av läkemedlet i munnen, sväljs och går in i blodet. Detta påverkar hjärtets funktion och minskar effektiviteten vid inandning.

Inandning med KOL i hemmet

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en patologi som måste behandlas oberoende. "Självmedicin" betyder inte att läkare saknar kontroll, det betyder:

 • självförbrukning av dagliga preparat för att förbättra välbefinnandet
 • inandning för att underlätta andningen
 • syrebehandling - förbättrar signifikant patientens tillstånd, stöder kroppens aktivitet på hälsosam nivå
 • Övning är det mest effektiva sättet att träna och förbättra andnings-och kardiovaskulära system.
 • rökavbrott
 • normalisering av makt

Inandning i hemmet kan utföras inte bara med en nebulisator, men också med ånga, enligt populära recept. För lindring av hosta, utspädning av sputum används dekoktioner av medicinska örter. Nebulisator-typ inhalatorer för behandling av KOL är ett måste hemma.

Inandning av rågstrå i KOL

För att lindra kvävning utförs inhalationer med användning av råg halm. Förbered en helande buljong enligt följande:

 • 200 g råg halm bryggd med 2 liter kokande vatten
 • för att brygga något brett porslin kommer att göra, det borde vara täckt och låt halmen brygga lite (linda upp från värmeförlust)
 • i den nuvarande lösningen tillsätt 2 msk. l. medicinsk alkohol eller 50 ml vodka + 20 droppar valerisk tinktur av läkemedel

Över den svävande potten andas "farmors metod", täckt med en filt.

Varje inhalator kan användas för att behandla KOL. Traditionella recept för ånginhalation, en nebulisator hälls med farmaceutiska preparat, mättade aerosoler är praktiska i vardagslivet utanför hemmet.

(1 5,00 av 5)
Laddar...

Metoder för behandling av KOL

KOL är en förkortad medicinsk term för kronisk obstruktiv lungsjukdom. Denna farliga sjukdom ligger i fjärde plats bland orsakerna till döden. KOL är fortfarande inte mottagligt för behandling, och metoderna för moderna läkemedel kan bara avbryta sin kurs och, till viss del, göra patientens liv enklare.

Denna sjukdom anses vara multikomponent, eftersom flera vitala organ utsätts för de skadliga effekterna på en gång.

Vid kronisk inflammation är de små luftvägarna smala samtidigt och lungvävnaden förstörda. På grund av detta uppträder en host, andfåddhet ökar, snabb utmattning sätter in, kroppen känner en konstant brist på syre. Om behandlingen av COPD inte utförs på rätt nivå sker gradvis invaliditet följt av döden.

Ofta utvecklas denna sjukdom som ett resultat av rökning, under vilken irreversibel skada på bronkierna och lungvävnaden förekommer. Förutom att röka kan sjukdomen uppstå på grund av arbete med farliga förhållanden, med systematisk inandning av rök och på grund av ogynnsamma miljöförhållanden.

Symptom på KOL

I ett tidigt utvecklingsstadium kan KOL inte manifestera sig. De viktigaste symptomen visas senare, först och främst hos rökare. Vid tidpunkten för kliniska manifestationer påverkas ärftlig predisposition till sjukdomen.

Karakteristiska symptom uppträder som torr eller våt hosta, mestadels på morgonen. Då uppträder andnöd när andningen först blir svår under fysisk ansträngning, och sedan i lugn tillstånd.

Med den fortsatta utvecklingen av sjukdomen är andning åtföljd av wheezing i bröstet.

Sjukdomen klassificeras som stadium I, II, III och IV. Som motsvarar mild, måttlig, svår och extremt svår form.

Många patienter går till doktorn i de sista två etapperna, då behandlingen inte ger den önskade effekten.

Under sjukdomen sker i alla skeden periodiskt en imaginär återhämtning eller remission. Vid den här tiden börjar personen känna sig bra, och sjukdomen i sig är nästan inte uppenbarad. Men efter förbättringarna kommer det alltid att finnas perioder av exacerbationer. Vid varje steg utförs behandlingen av COPD med dess former och metoder.

Behandling av måttligt KOL

Kliniska aktiviteter som utförs vid behandling av KOL, minskar först och främst effekten av negativa faktorer som orsakar kroppsskada. I synnerhet pågår arbete för att klargöra behovet av obligatoriskt upphörande av rökning.

Samtidigt används droger och metoder för icke-läkemedelsterapi. De kombineras beroende på tillståndet för människors hälsa under perioder av förbättring och efterföljande exacerbation. Minskande riskfaktorer bidrar till en framgångsrik behandling av KOL. Till exempel: Att sluta röka minskar väsentligt bronkial obstruktion.

Den genomsnittliga graden av KOL omfattar följande behandlingsriktlinjer:

 • I processen med sjukdomsprogression uppträder en ökning av volymen av medicinska förfaranden. Men inget läkemedel har någon effekt på minskningen av bronkial patency, vilket skiljer KOL från andra sjukdomar.
 • Narkotika som bronkodilatatorer, signifikant saktar bronkos obstruktion. Användningssättet kan vara regelbundet eller periodiskt.
 • En bra effekt ges genom användning av inhalerade glukokortikoider som lindrar exacerbationer. De kan användas i kombination med adrenomimetika avsedda för långtidsverkan. Båda dessa läkemedel har en ytterligare positiv effekt på lungs funktion. Det rekommenderas inte att använda glukokortikoider i piller länge, eftersom de påverkar biverkningarna under deras inflytande.
 • I sjukdomens mittstadium resulterar fysisk terapi, vilket ökar patienternas motståndskraft mot fysisk ansträngning, minskar trötthet och andfåddhet.

Behandling av KOL, svår

Allvarlig sjukdom kräver konstanta antiinflammatoriska åtgärder. Endast i detta fall kommer behandlingen av COPD att ge det nödvändiga positiva resultatet.

Vid detta stadium av sjukdomen förbättras terapin:

 • Doser av inandade glukokortikosteroider ordineras med användning av bekotid, beklazon, benacort, pulmicort, flixotid och andra liknande läkemedel. Alla är doserade inhalations aerosoler eller lösningar för inandning med hjälp av en nebulisator.
 • Vid ett allvarligt tillstånd hos en patient är användning av kombinerade preparat tillåtet. Detta inkluderar seretid och symbicort. De är långverkande bronkodilatorer och inhalerade kortikosteroider. Den kombinerade användningen av dessa läkemedel ger maximal terapeutisk effekt.
 • När du förskriver ett läkemedel som innehåller en inhalerad kortikosteroid, bör du konsultera en läkare angående reglerna för inandning. Vid felaktigt utförande av detta förfarande reduceras läkemedlets terapeutiska effekt. Dessutom kan biverkningar uppstå. Därför, efter inandning, måste du skölja din mun.

Behandling av KOL med exacerbation

Behandling av KOL: droger med dosering och behandlingstid

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (COPD) är en obotlig patologi i det nedre luftvägarna, vilket leder till andningssvårigheter.

Det orsakas av långvariga inflammatoriska processer i lungorna, som gradvis leder till degenerering av lungvävnad.

Det är bättre känt som "kronisk obstruktiv bronkit" eller "lungemfysem, men enligt Världshälsoorganisations klassificering används dessa sjukdomar inte längre oberoende.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är en patologisk inflammatorisk process i lungorna, vars huvudsakliga konsekvens är oförmåga att andas normalt.

Den konstanta bristen på syre i kroppen leder gradvis inte bara till ständig andfåddhet och smärtsamma höjningar av hosta.

Samtidigt minskar den fysiska aktiviteten, för i de senare stegen leder även ett försök att klättra flera steg uppför trappan ett starkt andetag.

Sjukdomen är i det faktum att det kan fortsätta utan hosta, varför det ofta är sen diagnostiserat.

De viktigaste symptomen på KOL är:

 1. Torr hosta. I de tidiga stadierna kan det inte manifestera sig, vilket komplicerar sjukdoms tidiga diagnos. Men oftare, en liten hosta utan sputum tas inte allvarligt, varför en person är för sent för att söka hjälp från en läkare.
 2. Sputum. Efter ett tag blir hosten till en våt, med hosta upp av klart sputum. I senare skeden blir sputumet redan tjockt och i stor utsträckning utsöndrat, ofta avgränsat med pus.
 3. Andnöd. Detta symptom orsakas av brist på syre i kroppen och en kronisk inflammatorisk process i lungorna. Det manifesterar sig i det sista skedet av KOL-utveckling, när förändringar i lungvävnaden blir irreversibla. Det kan uppstå med betydande fysisk ansträngning, eller den svagaste ARVI.

Dessutom framkallar det ökad utsöndring av slem i bronkierna, lunghypertension, liksom olika störningar i gasutbyte såväl som hemoptys. Kronisk obstruktiv lungsjukdom har följande huvudfaser:

 1. Den första. Det mycket ljusa, som ofta manifesteras endast av sällsynta attacker av hosta. På detta stadium är de patologiska förändringarna i lungorna nästan omärkliga. Vid detta tillfälle kan den vidare utvecklingen av sjukdomen i vissa fall stoppas när behandlingen påbörjas i tid.
 2. Den andra. I andra etappen börjar folk oftast söka medicinsk hjälp. Orsaken är akuta symptom, såsom hosta med sputum och dyspné som börjar. Patologiska förändringar i lungorna blir irreversibla. Efter denna behandling kan endast riktas för att sakta ner de smärtsamma symptomen.
 3. Tredje. Vid det tredje, ganska svåra scenet minskar volymen av luft som kommer in i lungorna kraftigt. Detta beror på utvecklingen av obstruktiva fenomen som kännetecknas av svår andfåddhet och hostande passar med purulent sputum;
 4. Fjärde. Det svåraste scenen, vilket leder till fullständig funktionshinder, och ofta skapar ett hot mot livet. Det är i detta skede att en sådan patologi som ett "lunghjärtat" uppträder, och andningssvikt uppträder.

Utvecklingen av kronisk obstruktiv lungsjukdom framkallas av sådana stora faktorer som:

 • Flerårig rökning
 • Förorenad luft i huset (till exempel på grund av användning av fast bränsle för uppvärmning);
 • Låg socioekonomisk ställning hos en person eller familj
 • Kroniska infektionssjukdomar i nedre luftvägarna (kronisk obstruktiv bronkit eller bronkial astma);
 • Adenovirusinfektion;
 • Vitamin C-brist i kroppen;
 • Villkor för yrkesverksamhet relaterad till närvaro i luften av damm och kemiska ångor (lacker, färger, gaser).

En annan vanlig orsak till utvecklingen av KOL är den så kallade "passiv rökning". Därför uppstår hälsoproblem inte bara från rökaren själv utan från alla familjemedlemmar. Detta är särskilt farligt för barn, eftersom det ökar risken för att utveckla KOL i framtiden.

Korrekt och snabb behandling av sjukdomar i nedre luftvägarna i barndomen bidrar till att förhindra utvecklingen av KOL i vuxen ålder.

Allmänna principer för att förskriva läkemedelsterapi

Det är mycket lätt att diagnostisera kronisk obstruktiv lungsjukdom. För att göra detta är det tillräckligt att genomföra spirometri och bestämma mängden inandad luft. Om en sådan diagnos redan har gjorts, är inte fullständig återhämtning möjlig. Samtidigt genomförde kompetent genomförd komplex terapi som syftade till att förstärka immunförsvaret och minska symtomen.

Behandling av KOL kan endast utföras med hjälp av läkemedels tolerans och under konstant övervakning av den behandlande läkaren. Självbehandling i detta fall kan leda till allvarliga konsekvenser, även ett hot mot livet.

Omfattande läkemedelsterapi för KOL är inriktad på:

 • Behovet av att förhindra vidare utveckling av sjukdomen;
 • Minskning i utvecklingen av smärtsamma symtom;
 • Förmågan att förhindra utveckling av komplikationer;
 • Förhindra komplikationer.

Korrekt läkemedelsbehandling kan förhindra utvecklingen av alla dessa problem och, om möjligt, förbättra livskvaliteten.

Det är värt att komma ihåg att även den mest moderna och högkvalitativa terapin inte helt kan återställa den drabbade vävnaden.

Läkemedelsbehandling

Grunden för läkemedelsbehandling består av olika läkemedel som bidrar till utvidgningen av bronkierna och avspänningen av deras muskler. Först och främst är det droger från gruppen av bronkodilatatorer (bronkodilatatorer). På varje stadium av sjukdomsutvecklingen applicera sin egen grupp droger, vars mängd ökar.

Alla farmakologiska medel som används vid behandling av KOL är uppdelade i de som används vid öppenvård och på sjukhuset.

I första etappen

Vid sjukdoms första skede föreskriver läkaren droger från gruppen av bronkodilatatorer. Beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad kan de appliceras kontinuerligt eller efter behov, under exacerbationsperioden. För att göra detta, använd:

Oftast föreskrivs de en kurs på 10-14 dagar under förvärringen. I KOL är det föredragna sättet att administrera läkemedlet inhalation, med användning av en modern nebulisator.

Antibakteriella läkemedel används exklusivt för infektiösa exacerbationer av sjukdomen.

Dessutom används antioxidanter med mucolytisk effekt. Oftast gäller detta ett läkemedel som N-acetylcystein, som används vid en dos av 600 mg per dag. Det kan användas under lång tid, från 3 till 6 månader, på poliklinisk grund.

På den andra

Vid mer stränga stadier blir de långverkande bronkodilatatorer som används vid inandning huvuddrogen. Oftast är dessa ganska dyra droger, som oftast används vid behandling av öppenvård. Det kan vara sådana kombinerade droger som:

 • Salbutamol (100/200 mgk 2 inhalationer 2 gånger om dagen);
 • Budesonid eller Formoterol (160 / 4,5 μg, 2 inhalationer används 2 gånger om dagen);
 • Salmeterol (50 mcg 1 inandning 2 gånger om dagen).

De kan appliceras både under sjukhusförhållanden och på poliklinisk basis under konstant övervakning av en läkare. Vid detta stadium används mukolytiska läkemedel, såsom Ambroxol, Carbocisteine ​​eller olika jodpreparat för att underlätta expektorering av sputum.

På den tredje

Basen av behandlingen förblir även långverkande bronkodilatormedicin i kombination med glukokortikosteroider.

Behandling av KOL i detta skede bör genomföras. Dessa läkemedel har en uttalad antiinflammatorisk effekt, därför är de ännu effektivare än med astma i bronkier.

För detta ändamål kan läkemedel såsom Fluticasonpropionat användas i en dos av 1000 mcg / dag.

Vid det svåra skedet bör läkemedelsbehandling kombineras med syrebehandling eller syrebehandling.

Behovet av operation

Vid den mest allvarliga eller fjärde etappen av KOL-utveckling är läkemedelsbehandling av sjukdomen inte tillräcklig. Vid detta tillfälle bestäms ofta behovet av kirurgisk behandling. Detta hjälper åtminstone något att förbättra lungfunktionen och minska smärtsamma symtom när läkemedelsbehandling inte ger det önskade resultatet.

Beslutet om behovet av kirurgisk behandling är inte väl förstådd. Därför används den endast i händelse av fara för liv.

Vid svåra lungemfysem med svår andnöd, urladdning av purulent sputum och hemoptys, ställer de sig till bulloektomi. En sådan operation minskar andfåddhet och förbättrar lungfunktionen. Dessutom används sådana kirurgiska behandlingsmetoder som:

 • Kirurgi för att minska lungvolymen (minskar andfåddhet med den minsta fysiska ansträngningen, till exempel när man klär eller försöker gå några meter);
 • Lungtransplantation (en radikal behandlingsmetod som gör att en patient med KOL kan återgå till nästan normalt liv).

Efter kirurgisk behandling börjar en period av rehabilitering, under vilken en person går in i ett stadium av stabil eftergift och återvänder till vardagen. Det inkluderar en spa-behandling, såväl som fysisk och social anpassning till ett helt liv.

Rekommendationer och förebyggande åtgärder

Kronisk obstruktiv lungsjukdom är oftast obotlig, men med rätt handlingsalgoritm kan du leva nästan helt. Detta gör det möjligt att minska frekvensen av exacerbationer och förlänga perioderna med stabil rehabilitering. För att göra detta rekommenderas patienten att följa dessa rekommendationer:

 1. Besök regelbundet läkaren och följ noggrant sina instruktioner.
 2. Observera dagens läge, sova minst 8 timmar;
 3. Undvik onödig fysisk och emotionell stress.

Liksom vid de flesta lungsjukdomar är en full och balanserad kost rik på vitaminer och mikrodelar av stor vikt.

En av de viktiga beståndsdelarna i livsstil i KOL är en kost med högt kaloriinnehåll och strängt doserad motion.

En sådan allvarlig sjukdom som KOL är lättare att förebygga än det är mycket lång och svårt att behandla. Komplexet av förebyggande åtgärder innefattar:

 1. Komplett rökstopp
 2. Vaccination mot influensa och pneumokockinfektion;
 3. Tidig behandling av infektionssjukdomar i andningsorganen;
 4. Aktiv livsstil, inklusive regelbunden motion.

Det är också värt att undvika arbete vid farlig produktion, vid behov använd personlig skyddsutrustning.

Behandling av tuberkulos folkmekanismer hemma

Vilka antibiotika som ska tas för lunginflammation kommer att berätta för denna artikel.

Diagnos av lunginflammation //drlor.online/zabolevaniya/legkix/pnevmoniya/kak-opredelit-v-domashnix-usloviyax.html

rön

Den vanligaste orsaken till KOL är ständig rökning eller frekventa infektionssjukdomar i nedre luftvägarna.

Långvarig persistent irritation av vävnaderna i bronkierna med kemiska eller mekaniska stimuli leder till en konstant inflammatorisk reaktion i lungorna. Särskild fara är att sjukdomen kan utvecklas långsamt och nästan asymptomatiskt.

Med tidig förebyggande, eller började så tidigt som möjligt, kan medicinsk behandling av sjukdomen förhindras.