Kemoterapi piller för lungcancer

Behandling av lungcancer hos patienter inkluderar alla metoder som antagits i modern klinisk onkologi: kirurgisk, strålning, kemoterapi och deras olika kombinationer, som kallas den kombinerade behandlingsmetoden. Valet av en viss behandlingsmetod beror på många faktorer, varav de främsta är scenen för lungcancer och patientens tillstånd.

Kirurgisk behandling av lungcancer används i icke-småcelliga former av cancer. Det är inte alltid värdet av tumören. Viktigt är patientens ålder och några andra faktorer. Under operationen avlägsnas tumören vanligen med en del av lungan eller lungen avlägsnas fullständigt. Om nödvändigt, ta bort de regionala lymfkörtlarna. Resultatet av operationen beror på var tumören ligger, på dess storlek och närvaron av metastaser i den, i patientens ålder.

Strålningsterapi (strålning) i lungorna är den näst mest effektiva metoden för behandling av lungcancer. Strålningsterapi är ett sätt att behandla tumörsjukdomar med joniserande strålning. INNOVATION strålbehandling är mycket effektiv tack vare användningen av modern utrustning (VARIAN linjära acceleratorer med ett 3D-planeringssystem) och tillämpningen av internationella standarder.

Kemoterapi för lungcancer är en metod baserad på införandet i patienten av läkemedel som kan selektivt hämma tillväxten av cancerceller utan signifikant skada på patientens friska vävnader och organ.

Metoder vid behandling av lungcancer varierar beroende på tumörens placering, dess histologiska typ, utvecklingsstadiet och patientens allmänna tillstånd. I de tidiga stadierna av icke-småcellscancer i fallet med lokaliserade tumörer är metoden för kirurgisk avlägsnande av tumören mest effektiv. Kirurgisk ingrepp utförs dock endast om patientens allmänna tillstånd tillåter en så komplex operation. I de senare skeden av sjukdomen (med stora tumörstorlekar och i närvaro av metastaser i regionala lymfkörtlar och avlägsna organ) är kirurgisk behandling vanligtvis ineffektiv, såväl som vid småcellscancer. I sådana fall används kemoterapi och strålbehandling. Om patientens tillstånd tillåter, utför en omfattande behandling, inklusive en kombination av alla ovanstående metoder.

kemoterapi

Det finns över 60 typer av läkemedel för kemoterapi. De vanligaste är cisplatin, karboplatin, gemcitabin, vinorelbin, paklitaxel och docetaxel. Vanligtvis kombineras droger, till exempel:

karboplatin och paklitaxel

winoreobin och cisplastin (eller karboplatin)

gemcitabin och ciplastin (eller karboplatin)

mitomycin, ifosfamid och cisplatin

etopozit och karboplatin

Läkemedel tas i piller eller administreras intravenöst. Varje cykel av kemoterapi kan varas i flera dagar. Efter kemoterapi kommer du att få några veckors vila så att kroppen kan återhämta sig efter behandling och ta itu med eventuella biverkningar. Det totala antalet sessioner beror på vilken typ av cancer och hur din kropp reagerar på medicinen.

Om du är ordinerad i en kemoterapibehandling i piller kan du genomgå det på poliklinisk basis, men i vissa fall måste du stanna på sjukhuset i flera dagar.

Läkare och forskare letar alltid efter nya alternativ för behandling av lungcancer, så du kan bli ombedd att få delta i kliniska prövningar.

Varför är kemoterapi så dåligt tolererad?

Faktum är att tumörceller inte är främmande för en sjuks kropp. De härrör från normala celler i sina organ och vävnader. Därför är det mycket svårt att skapa ett läkemedel som skulle skada tumörcellerna, men skulle inte skada kroppens friska celler.

Huvudskillnaden mellan cancerceller och friska celler är att cancercellerna multiplicerar mycket snabbare än normala celler, eftersom de stör de normala reglerna för delning (vilket faktiskt gör dem maligna). De flesta anticancerläkemedlen skadar cellen vid delningen - ju oftare skiljer cellen, desto större påverkan har läkemedlet. Men problemet är att bland kroppens normala celler leder många också en ganska "aktiv livsstil" och delas mycket ofta. Dessa innefattar benmärgsceller, hud- och hårfolliklar och mag-tarmkanalen. Det är därför som frekventa komplikationer av cancer mot cancer är hematopoietiska störningar, håravfall, illamående och diarré.

För att minimera biverkningar skapas mer riktade läkemedel som särskiljer en cancercell genom speciella strukturer på dess yta eller hämmar enzymer som är unika för cancerceller. De är dock effektiva för behandling av vissa typer av tumörer.

Det finns många droger för cancerbehandling av tumörer - forskare över hela världen arbetar med problemet att öka effektiviteten och minska biverkningarna av antitumörläkemedel.

Varför är kemoterapi ordinerad med kirurgi?

Förskrivningen av cancermedicin före kirurgi - icke-adjuverande kemoterapi - gör att du kan minska tumörens storlek, sakta ner tillväxten, förebygga metastaser (spridningen av cancerceller i kroppen med blod eller lymf).

Efter operationen - adjuverande kemoterapi - kan du förstöra rester av tumören, som kirurgen inte kunde ta bort, och osynliga metastaser.

Orsakerna till blodcancer genom referens.

drift

Kirurgisk avlägsnande av en tumör utförs vanligtvis vid de första stadierna av NSCLC (stadium I och ibland steg II) och är behandling av val för tumörer som inte har spridit sig utanför lungan. Ca 10-35% lungcancer kan härdas kirurgiskt, men borttagandet av tumören leder inte alltid till fullständig helande, eftersom tumören redan kan spridas, och över tiden är det möjligt att återfalla. Femårsöverlevnad bland patienter med isolerad långsamt växande lungtumör efter operationen är 25-40%. Det är viktigt att notera att även om tumörens anatomiska läge gör att den kan avlägsnas kan det inte vara möjligt att kirurgi alltid är möjligt, eftersom patienten kan ha andra allvarliga sjukdomar (till exempel svår hjärtsjukdom eller lungsjukdom) som minskar risken för överlevnad efter operation. I SCLC utförs kirurgi mindre ofta än i NSCLC, eftersom småcell tumörer sällan ligger i samma område.

Valet av kirurgiskt ingrepp beror på tumörens storlek och placering. Kirurger borde öppna bröstet och utföra en kilformad resektion av lungan (borttagning av en del av en lunga i lungan), lobektomi (borttagning av en hel lob) eller pulmonektomi (borttagning av hela lungan). I vissa fall tas lymfkörtlarna bort (lymfadenektomi). Lungkirurgi är ett allvarligt kirurgiskt ingrepp som kräver allmänbedövning, sjukhusvistelse och uppföljning i flera veckor eller månader. Efter kirurgisk behandling kan patienter uppleva andningssvårigheter, andfåddhet, smärta vid operationsplatsen och svaghet. Risker vid operation innefattar komplikationer som blödning, infektion och komplikationer från allmänbedövning.

Omkring 10-35% lungcancer kan botas omedelbart, men borttagning av en tumör leder inte alltid till fullständig läkning, eftersom tumören redan kan sprida sig och över tiden är det möjligt att återfalla.

Femårsöverlevnad bland patienter med isolerad långsamt växande lungtumör efter operationen är 25-40%.

Det bör noteras att även om tumörens anatomiska läge gör att den kan avlägsnas, kan kirurgi inte alltid vara möjligt, eftersom patienten kan ha andra allvarliga sjukdomar (till exempel svår hjärta eller lungpatologi) som minskar risken för överlevnad efter operation.

I lungcancer med lungceller utförs kirurgi mindre ofta än hos lungcancer i små celler, eftersom småcell tumörer sällan ligger i samma område.

Patienterna drivs inte på grund av försummelse av processen (30-40%), lågfunktionella reserver och (eller) ålder (30-40%) och på grund av patientens vägran av operationen.

Valet av kirurgiskt ingrepp beror på tumörens storlek och placering.

Kirurger borde öppna bröstet och utföra en kilformad resektion av lungan (borttagning av en del av en lunga i lungan), lobektomi (borttagning av en hel lob) eller pulmonektomi (borttagning av hela lungan).

I vissa fall tas lymfkörtlarna bort (lymfadenektomi).

Lungkirurgi är ett allvarligt kirurgiskt ingrepp som kräver allmänbedövning, sjukhusvistelse och uppföljning i flera veckor eller månader.

Efter kirurgisk behandling kan patienter uppleva andningssvårigheter, andfåddhet, smärta vid operationsplatsen och svaghet.

Risker vid operation innefattar komplikationer som blödning, infektion och komplikationer från allmänbedövning.

4 steg

Behandling av lungcancer grad 4 är praktiskt taget omöjlig. Om lungcancer från lungcancer har nått stadium 4 (har spridit sig till andra organ eller berört mer än en lunglunga), utförs strålbehandling inte för syftet med behandlingen utan för att minska tumörens storlek och lindra symtomen. Ibland, före eller efter strålbehandling, utförs en behandling av kemoterapi vilket avsevärt lindrar patientens tillstånd och gör det möjligt för dem att behålla ett acceptabelt hälsotillstånd så länge som möjligt. Även strålbehandling används ofta för att lindra smärta.

Behandling av lungcancer i steg 4 beror på typen av tumör, sjukdomsprogressionen och patientens allmänna tillstånd.

Den sista etappen av cancer med metastasering till avlägsna organ är palliativ och symtomatisk behandling, vars syfte är att förhindra att tumören sprids ytterligare, bevara organens funktioner och förhindra även eventuella komplikationer. Idag erkänns de mest effektiva metoderna:

palliativ kirurgi
strålbehandling
kemoterapi
hormonbehandling
immunterapi

Strålningsterapi används för att minska bildformens storlek och lindra symtomen. Radioterapi kan kompletteras med kemoterapi, vilket underlättar patientens tillstånd. För att minska mängden vätska i lungorna med metastaser i pleura används thoracocentes.

Förbättring av behandlingsmetoder i senare skeden har lett till framväxten av förfaranden som kan förbättra patienternas livskvalitet och förlänga livet till ett år eller mer. Nya effektiva behandlingar inkluderar:

radiofrekvensablation
radio embolisering
kemoembolisering
användning av monoklonala antikroppar
individuella cancervacciner

Prognosen för stadium 4 lungcancer beror på omfattningen av metastasering till andra organ och vävnader, såväl som perikardiella och pleurala skador. Den femåriga överlevnadsfrekvensen för småcellscancer är 1-2%, för icke-småceller den når 2-13%. Om en lungresektion eller dess lobe tidigare utförts är överlevnadshastigheten mycket högre.

Steg 1

Storleken på en malign tumör vid första etappen av cancer är upp till tre till fem centimeter. Cancerceller är koncentrerade i något segment av lungan (perifer cancer) eller inom regionen av bronchus (central cancer). Det finns ingen tecken på metastasering. Dessutom har en malign tumör ännu inte slagit lymfkörtlarna.

Lungcancerstadiet 1 har två former:

1A-graden (den maximala tumörstorleken är tre centimeter, den femåriga överlevnadshastigheten vid detta stadium med icke-småcellscancer är från 60 till 75%, med småcellscancer är den cirka 40%);

1B grad (tumörstorlek i största diameter är från tre till fem centimeter, lymfkörtlar och andra delar av kroppen är inte skadade, fem års överlevnad vid detta stadium i cancer med små celler varierar från 45 till 60%, i småcellscancer är det cirka 25%).

Syftet med behandlingen är att basera sig på faktorer som cancerfas, typ och välbefinnande hos patienten. Behandling av någon typ av malign tumör involverar:

kirurgi;
radioterapi;
Kemoterapi.

Före behandlingen utvärderar läkare möjligheten till kirurgisk ingrepp med hänsyn till både patientens fysiska och psykiska tillstånd: det finns fall då den senare faktorn förhindrade operationen, även om procentdelen av framgången var ganska stor. I detta fall föredrar läkare stödjande snarare än intensivvård.

Steg 2

Resultaten och metoderna för behandling beror på flera komponenter:

grad och hastighet av tumörprogression;
kroppsreaktioner på terapi;
närvaro / frånvaro av kontraindikationer;
funktionella reserver av patienten.

Lungcancer med lungceller bestämmer detta tillvägagångssätt. Oftast görs en excision av det drabbade området kirurgiskt. Behandlingen av lungcancer i Israel kan dock rädda lungan med strålterapi med efterföljande övergång till kemoterapi. Detta övas av Israel. Samtidigt är överlevnadsprognosen ganska hög.

Småcellscancer behandlas huvudsakligen kemoterapi. Denna teknik möjliggör kontroll av symtom och förlänger patienternas livslängd. Ofta kombinerad med strålterapi, som utförs parallellt. Kirurgi i detta fall är opraktiskt på grund av tumörens snabba framsteg med spridningen av metastaser.

metastaser

På grund av det faktum att i fall av lungcancer hos de flesta patienter utsöndras metastaser till hjärnan, är hela hjärnan utsatt för strålning i de flesta fall under behandlingen för att uppnå det mest positiva resultatet. Om lesionen är multifokal, används stereotaktisk radiokirurgi. Därefter utförs systemisk kemoterapi, och för att avlägsna cerebrala metastaser är neurokirurgisk ingrepp inte en allmänt accepterad standard på onkologi. Samtidigt kan de flesta patienter som vägrar nödvändig behandling leva i några månader, men i genomsnitt överstiger inte dessa patienters livslängd, tyvärr en till två månader.

Det är värt att notera att metastaser av lungcancer i kroppen detekteras synkront eller inom ett år från det att sjukdomen började utvecklas. Enligt statistiken utvecklas män dubbelt så ofta som lungcancer. I de flesta fall påverkar metastasen parietalloben, och i andra delar av hjärnan fördelas jämnt.

Vanligtvis förekommer cerebrala eller fokala symptom i neurologisk symtomatologi, även om paroxysmal symptomatologi observeras mycket sällan i Ryssland såväl som utomlands, och anses därför inte som en standard för profylaktisk administrering av antikonvulsiva medel.

Metastaser i lungcancer i levern finns i inte mindre än femtio procent av fallen. Patientens tillstånd liknar på liknande sätt staten i fall av levercancer. I de flesta fall, efter detektering av levermetastaser, kan patienter med lungcancer kunna leva i ungefär ett år, men igen spelar många faktorer en roll här. Det beror på patientens kropp, om aktuell behandling för metastaser av organets cancer, etc.

Det bör noteras att vid behandling av organets cancer, för att avlägsna metastaser enligt kliniska indikatorer, genomförs operationer och komplex behandling med olika tillgängliga metoder, inklusive kemoterapi. Operativ ingrepp används huvudsakligen som en förberedelse för en efterföljande attack på "brohuvud" -sjukdomen.

symptomatisk

Vad är symptomatisk behandling av cancer?

Symtomatisk behandling, det är palliativ, utförs till patienter som tilldelats den kliniska IV-gruppen. Tumörer av dessa människor är inte heller föremål för någon typ av cancer mot cancer, eller är inte mottagliga för behandling. Patienter utvecklar ett antal symtom som gör livet svårt.

Smärta. Cancer smärta har ett antal funktioner. Hon är konstant, passerar inte oberoende. Dessutom går det ständigt, eftersom orsaken till smärta - cancer inte kan elimineras. Orsaken till smärta kan vara vävnadsnekros, nedsatt blodcirkulation, nervbeteende i tumörprocessen. Smärta åtföljs av cirka 80% sarkom hos benen och tumörerna i munhålan. Från denna figur kan vi dra slutsatsen om vikten av smärtlindring.

Illamående och kräkningar. Mycket vanliga symptom i cancer. Kan förekomma i tidigare skeden efter kemoterapi och strålbehandling. Vid senare skeden kan de orsakas av metastaser i hjärnan, störningar i blodets joniska komposition och skador på mag-tarmkanalen.

Fever. Detta symptom följer ofta lymfogranulomatos, leukemi, bensarkom, cancermetastaser i levern. I början är det nödvändigt att utesluta andra sjukdomar som kan vara följda av feber och sedan behandla den som en cancer. Risken för feber är att den tömmer kroppen genom ständiga temperaturförändringar.

Stolens störningar. Dessa inkluderar diarré, förstoppning, pall. De orsakas av ooperativa gastrointestinala tumörer.

Cancerkakexi i sig är inte ett symptom, utan en följd av sjukdomen, men många behandlingsmetoder syftar också till att förhindra det. För att undvika uttömning av kroppen ges patienterna behandling med aptitstimulerande läkemedel.

Oftast finns det situationer där en person med cancer inte kan använda kirurgisk behandling eller kemoterapi av hälsoskäl. Eller sjukdomen är på ett sådant stadium när operationerna inte hjälper och de smärtsamma symptomen intensifieras från dag till dag. Självklart, i en sådan situation behöver patienten särskilt stöd, inte bara från nära människor utan också från andra. Att säga att symptomatisk behandling av hormonkreft kan hjälpa eller lindra patientens lidande är inte möjligt. Faktum är att smärta syndrom hos onkologiska sjuksköterskor vid denna tid når maximala nivåer. Beroende på graden av smärta är de uppdelade i tre:

1. Svag smärta. Här används vanligtvis icke-opioida analgetika, såsom diklofenak, ibuprofen, lornoxicam, paracetamol, metamizolnatrium och andra;

2. Smärta måttlig. "Mjuka" opioida analgetika ordineras, såsom tramadol, nalbupin, butorfan, trimeperidin, kodin, propionylfenyletoxietylpiperidin och andra.

3. svår smärta Det kan inte utan potenta opioida analgetika. Dessa är morfin, fentanyl, buprenorfin.

Idag identifierar många läkare den fjärde etappen av smärta, där det är omöjligt att tolerera läkemedel i tredje etappen. I det här fallet talar vi om invasiva metoder för analgesi. Självklart har varje person sitt eget tröskelvärde. Men användningen av vissa droger minskar smärtsymptom med nästan 90%.

Med tanke på graden av smärta hos cancerpatienter är det värt att understryka att symptomatisk behandling av cancer med hormoner är utesluten. Här pratar vi tyvärr om de patienter som bara kan minska smärtan avsevärt, hjälp psykologiskt. För detta ändamål finns hospices, både inpatient och hemma, olika behandlings- och rådgivningscenter för cancerpatienter, palliativa vårdavdelningar och andra organisationer som är redo att när som helst göra patienten nödvändig vård, symptomatisk behandling av cancer med hormoner, smärta och grad.

preparat

Kemoterapi och läkemedel mot lungcancer

Metoden för kemoterapi - behandling med chockdoser av läkemedel - i lungcancer är endast föreskriven i fallet med en liten celltumör. Denna form av cancer är extremt aggressiv och kräver kraftiga giftiga ämnen. Dessa inkluderar komplexa föreningar av platina, vepezid eller vincaalkaloider, fluorouracil, adriamycin.

Oftast används kemoterapi i kombination med den radioaktiva bestrålningen av en tumör för att uppnå större effektivitet av behandlingen. I ett par av dessa två metoder kan du avbryta tillväxten och reproduktionen av cancerceller. Använda starka läkemedel för lungcancer: bevacizumab (Avastin), docetaxel (Taxotere), doxorubicin - du kan uppnå bra terapeutiska resultat.

Smärta i metastasering

Lungcancer är följd av svår muskuloskeletala smärta. Metastasering av tumören tvingar patienten att permanent ta smärtstillande medel för lungcancer. Det kan vara acetaminophen, opioida narkotiska läkemedel tramadol, promedol, omnopon, morfin, nonsteroidal antiinflammatorisk - ibuprofen, indometacin och andra.

Cyklo-oxygenas-2 (COX-2) -blockerare används aktivt idag, till exempel Celebrex (celecoxib). Läkemedel i denna grupp har inga biverkningar i form av blödning, effekter på magslemhinnan etc. Men deras långvariga användning leder till snabb beroende och förlust av blockerande egenskaper. För att undvika detta, kommer periodisk ersättning av smärtstillande medel för lungcancer eller en förändring av smärtlindringsmetoden att hjälpa till.

kirurgi

Kirurgisk avlägsnande av tumören utförs som regel i de första stadierna av NSCLC (I och mindre ofta II-cancerfasen). Det är valt för tumörer som inte har spridit sig utanför lungan. 10-35% lungcancer kan behandlas kirurgiskt. Men att ta bort en tumör resulterar inte alltid i fullständig läkning, eftersom tumören redan har spridit sig. Samtidigt är dess återfall möjligt med tiden.

Femårsöverlevnad efter operationen är 25-40% bland patienter med en isolerad, långsamt växande lungtumör. Det är viktigt att notera att allvarlig hjärt- eller lungpatologi minskar risken för överlevnad efter operation. Därför, även om tumörens anatomiska plats gör det möjligt att avlägsna det, är det inte alltid möjligt att utföra en kirurgisk operation. I SCLC utförs kirurgi mindre ofta än i NSCLC, eftersom småcell tumörer sällan ligger i samma område.

Valet av kirurgiskt ingrepp beror på tumörens storlek och placering. Under operationen öppnas bröstet och en kilresektion av lungan utförs (avlägsnande av en del av en lunga av lungan), lobektomi (borttagning av hela loppet) eller pulmonektomi (borttagning av hela lungan). I vissa fall utförs lymfadenektomi också (avlägsnande av lymfkörtlar). När operation på lungorna kräver användning av allmänbedövning, sjukhusvistelse och dynamisk observation i flera veckor eller månader. Efter kirurgisk behandling kan patienter uppleva andningssvårigheter, andfåddhet, smärta vid operationsplatsen och svaghet. Risker vid operation innefattar komplikationer som blödning, infektion och komplikationer från allmänbedövning.

Standardbehandlingen för lungcancer hos patienter med en potentiellt reserbar tumör utan avlägsen metastas är kirurgisk. Livslängden efter kirurgisk behandling av lungcancer beror på sjukdomsfasen, förekomsten av processen. Rekommendera inte operation för TC-4 N2-3.

Med radikala operationer menas borttagning av lungan, löken eller båda lobarna, liksom lungsegmentet med regionala lymfkörtlar i roten och delen av mediastinum. Operationer som panna och bilobektomi och pneumonektomi motsvarar dessa krav. Segmental resektion av lungan är möjlig med perifer T1NoMo cancer.

På grund av en signifikant skada av pulmonektomi och bilobektomi, utvecklas mindre traumatiska ingrepp med autoplasti av bronkialträdet. Bronkoplastisk lobektomi i ledande kliniker står för upp till 23% av alla lobektomier och 11% av de radikala operationerna. Radikalisminterventioner ger en tillräcklig indragning av linjen för resektion av bronkinet från tumören (kilformad, förstorad i endobronchialprocessen och cirkulär vid infiltrering av ingången till lobarbronchus). Effekten av bronkoplastisk lobektomi är inte sämre än pulmonektomi - 53% 5 års överlevnad efter kirurgisk behandling av lungcancersteg I-II.

Utvidgade och kombinerade kirurgiska ingrepp i cancer används för att förlänga processen till mediastinala lymfkörtlar och angränsande organ, och deras lämplighet kännetecknas av de flesta kirurger. Frågan om lämplig användning av komplexa plastiska operationer på bronkierna i lungcancer kvarstår oupplöst på grund av den höga postoperativa dödligheten - 7-16%. Den postoperativa dödligheten har nyligen varit ganska hög (över 10%), men de senaste åren har det varit en stadig tendens att minska (3-5%).

Efter radikala operationer ökar patienternas livslängd avsevärt. Tre år efter operationen lever mer än 50% av alla opererade patienter, 5 år - cirka 30%. Prognosen beror på sjukdomsstadiet och tumörens histologiska struktur. De bästa resultaten erhölls efter avlägsnande av högt differentierade skivformiga tumörer i frånvaro av metastaser i bronkopulmonala lymfkörtlar, sämre - med avancerade former av tumörer, liksom med den centrala peribronchialtillväxtformen. Med dåligt differentierad lungcancer är prognosen särskilt ogynnsam. Behandlingen av småcellscancer är därför utnämning av kemoradioterapi.

palliativ

Det svåraste steget i kampen mot cancer är att man redan är omöjlig att bota en cancersjukdom eller påverka dess prognos.

I sådana fall är det nödvändigt att korrigera och rikta palliativ behandling för att lindra symptomen på cancer och förbättra patientens livskvalitet.

Palliativ behandling börjar när normala cancerbehandlingar inte längre är effektiva, och det är detta som hjälper patienten att hantera smärta, psykisk nöd, störning av vitala organ, ångest. Denna palliativ vård är omöjlig utan den professionella kontrollen av den närvarande onkologen för patientens tillstånd och användningen av speciell samtidig behandling för att lindra symtomen på sjukdomen.

Möjligheterna att förbättra livskvaliteten hos cancerpatienter idag är ganska stora. Modern palliativ medicin är ett nära samarbete mellan specialister inom klinisk onkologi, kemoterapi och strålbehandling. Psykologer, kvalificerad vårdpersonal och professionella vårdspecialister behövs också för att tillhandahålla adekvata och omfattande vård till onkologiska patienter.

Denna behandling utförs för att förlänga och förbättra livskvaliteten. Palliativ behandling innefattar:

I vissa fall minskar kemoterapi tumörstorleken och förändrar den naturliga utvecklingen av sjukdomen, som förlänger livet. I vissa fall minskar kemoterapi antalet symtom. Kemoterapi ordineras efter en noggrann vägning mellan skador (biverkningar) och fördelar.

Sådan behandling är effektiv i fall av:

1. Betydande livslängd när det gäller bukspottskörtelcancer.

I bröstcancer (upp till flera år), beroende på placeringen av metastaser och typen av cancer.

2. Materiell lindring av lidande och förbättring av patientens liv under hela perioden av reaktionen på behandlingen.

Nya metoder

Kryokirurgi eller kryoterapi använder extremt låga temperaturer för att frysa och förstöra en tumör. Med hjälp av ett bronkoskop sätter doktorn en så kallad cryoprobe i vävnaderna som ligger bredvid tumören, genom vilken kallt kommer in i tumören. Kryokirurgi är en relativt ny typ av terapi, så den används inte på alla sjukhus.

Diatermi, även kallad elektrocautery, använder elektrisk ström för att förstöra en tumör.

Fotodynamisk terapi använder en laser eller annan ljuskälla tillsammans med ett ljuskänsligt läkemedel (ibland kallat ett ljuskänsligt medel) för att förstöra en tumör. Ett ljuskänsligt läkemedel i form av en vätska injiceras i en ven och när den kommer in i cancercellerna skickas laserstrålar till tumören med ett bronkoskop.

Fotodynamisk terapi kommer tillfälligt att göra dig mycket känslig för ljus, så du måste undvika starkt ljus från två dagar till flera månader efter behandlingen beroende på intensiteten hos det ljuskänsliga läkemedlet. Av de övriga biverkningarna kan du uppleva hosta, andnöd, uppblåsthet eller inflammation.

Forskare och läkare utforskar fortfarande fördelarna och nackdelarna med fotodynamisk terapi. Det kan användas för att behandla en tumör i ett mycket tidigt skede eller en tumör som växer in i andningsvägarna (endobronchial cancer), men det kan knappast användas vid behandling av avancerad cancer.

Preparat som blockerar utvecklingen av blodkärl

För att växa behöver tumören blodflödet. För att förhindra blodflöde kan du använda speciella läkemedel som blockerar utvecklingen av blodkärl. Denna typ av terapi för behandling av lungcancerpatienter är också under utveckling.

Lungcancerläkemedel

Allmän information

Kemoterapi hänvisar till systemisk behandling, eftersom de aktiva substanserna av droger snabbt tränger in i cirkulationssystemet och vidare längs det - i alla organ, undertrycker maligna celler från utsidan och insidan av dem. Den används:

 • I de tidiga eller sena stadierna av onkologi.
 • Om patienten inte hjälpte till med kirurgi eller strålbehandling, återupptog sjukdomen.
 • När andra behandlingstyper inte är möjliga.
 • Blockering av malign celldelning
 • Stopp av neoplasi tillväxt
 • Förebyggande av metastaser och återfall
 • Förlängning av livet.

Antineoplastiska medel väljs för varje patient på ett sådant sätt att man uppnår det bästa resultatet med minimala negativa konsekvenser för kroppen. Terapi kan bestå av endast ett läkemedel, men använder oftare en kombination av flera droger.

Varje steg av kemoterapi varar flera dagar, följt av en paus för att återställa kroppen och mildra biverkningar. Det totala antalet och varaktigheten av terapeutiska sessioner för lungcancer beror på diagnosen, egenskaperna hos patientens tillstånd och svaret på cancer mot cancer.

Om patienten är ordinerad kemoterapi i form av att ta piller, kan behandling ske hemma med obligatorisk tillsyn av den behandlande läkaren för att övervaka tillståndet och rätta systemet om det behövs.

Typ av droger

För behandling av cancer finns det många olika läkemedel som effektivt kan hämma tillväxten av maligna celler. Lungcancer har en särskilt hög grad av tumörutveckling och metastassexpirering, därför används läkemedel med en stark toxisk effekt för behandling.

 • Preparat baserade på platinaföreningar (Carboplatin, Cisplatin) verkar på DNA, bildar intra-helix-tvärbindningar, förändrar strukturen och inhiberar syntesen.
 • Erlotinib - tabletter med samma aktiva substans är proteinkinashämmare. De används för underhållsbehandling i metastatisk icke-småcellig lungcancer, om det inte föreligger någon förvärring av onkologi efter tillämpning av 4 kurser av kemoterapi med 1-linjiga läkemedel. Erlotinib ska inte ordineras för allvarlig skada på lever och njurar, överkänslighet, graviditet och amning. Det ska inte ges till barn och ungdomar under 18 år.

För att undertrycka tillväxten av maligna celler vid kemoterapi används aktivt läkemedel baserat på växter som har en stark toxisk effekt. De flesta är så giftiga att den medicinska personalen måste utföra manipuleringar med droger i masker och skyddskläder.

 • Docetaxel är ett semisyntetiskt medel erhållet från nålen hos den europeiska nygiften. Tilldelad till patienter med lungcancer från lungceller, om den ursprungliga standardterapin inte gav resultat. Det används i kombination med andra läkemedel för behandling av oanvändbara patienter som inte har behandlats tidigare.
 • Etoposid är en koncentrerad lösning baserad på växtbaserade ingredienser. Utnämnd med lungcancer på småcells och icke-småcells lungor.
 • Gemcitabin - lösning för intravenösa infusioner. Det används i monoterapi eller i kombination med cisplatin för behandling av progressiv såväl som metastatisk lungcancer från lungceller. Drogen innehåller samma aktiva substans, relaterad till pyrimidins strukturella analoger. Samma komponent finns i Cytarabin, Tegafur, Azacitidin, Decitabine, etc.
 • Irinotecan - injektion, alkaloid. Det används i monoterapi för progression av cancer efter standardbehandlingsregimen.
 • Paclitaxel - innehåller alkaloid härledd från nybark. I kombination med cisplatin används den för behandling av lungcancer från lungceller om patienten har kontraindikationer mot kirurgi och strålbehandling.
 • Topotecan är ett preparat som innehåller en semisyntetisk analog av en alkaloid från stammarna från en Camptotec-växt. Finns i form av lyofilis för beredning av infusionslösningar. Det används vid behandling av lungcancer i små celler i en progressiv form, såväl som i fall där patienten inte kan behandlas med läkemedel med första linjen.
 • Vinorelbine - ett antitumormedel som innehåller vincaalkaloid. Det är indicerat för behandling av lungcancer, lungcancer, stadium III och IV.
 • Bevacizumab används för att förhindra bildning av blodkärl som levererar nya tillväxter med näringsämnen och därmed främja deras tillväxt. Används i kombination med andra anti-cancer läkemedel för att undertrycka lungcancer från små celler. Enligt kliniska data förlänger Bevacizumab signifikant cancerpatienternas livslängd. Vid tidpunkten är det nödvändigt att överväga sin starka toxicitet.

Samtidig medicinering

Lungcancer skiljer sig från andra typer av onkologi genom den snabba utvecklingen av patologi och tidig bildning av metastaser. Processen åtföljs vanligtvis av svår smärta i benen och musklerna. För deras lättnad krävs starka smärtstillande medel. De vanligaste opioida läkemedlen (Morfin, Promedol, Tramadol), icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (Ibuprofen, Indomethacin), analgetika - Celebrex (eller Celecoxib).

Behandlingsregimen med cancer mot cancer och symtomatiska läkemedel ändras regelbundet för att förhindra missbruk eller beroende.

Kontra

På grund av den höga toxiciteten hos cancermedicin och starka biverkningar kan de inte användas till patienter med allvarliga skador på lever och njurar, liksom under graviditet och amning och individuell intolerans.

Vid bestämning av medel för en kurser av kemoterapi fortskrider doktorn från patientens individuella tillstånd, förekomsten av allergier och hjärtsjukdomar.

Negativa effekter

Läkemedel som används vid kemoterapi innehåller ämnen som kännetecknas av kraftig antitumöraktivitet. Effekterna av intaget påverkar kroppens tillstånd, försämrar immunsystemet och många organers arbete.

Huvudsakliga biverkningar:

 • Minskar kroppens försvar. Anticancerläkemedel kan sakta ner benmärgsarbetet vid utvecklingen av vita blodkroppar, vilket negativt påverkar immunsystemet och kroppens förmåga att motstå olika infektioner. De första tecknen på försämring uppträder vanligtvis 7 dagar efter avslutad behandling, och når maximalt 1,5-2 veckor, varefter leukocyterna börjar återhämta sig. En ny kurs av kemoterapi ordineras när blodprov fixar leukocytfrekvensen.
 • Blåsningar, hematom, blödning. Anticancerläkemedel hämmar ofta produktionen av blodplättar, vilka är nödvändiga för blodkoagulering.
 • Anemi. Visas på grund av en minskning av antalet röda blodkroppar i blodet. Patienten har svaghet, slöhet, trötthet.
 • Illamående och kräkningar är en av de vanligaste effekterna av kemoterapi. Du kan eliminera dem med hjälp av lämpliga läkemedel, som väljer behandlande onkolog.
 • Ömhet i munhålan, sår. För att klara dem kan du använda speciella lösningar för sköljning, liksom näringskorrigering, vilket eliminerar produkter som irriterar slemhinnan.
 • Håravfall är en av de vanligaste och obehagliga konsekvenserna av kemoterapi. Lyckligtvis är detta ett tillfälligt fenomen, håret återställs helt efter 3-6 månader.

Förutom de viktigaste effekterna av kemoterapi kan varje patient uppleva en individuell reaktion av kroppen. Därför ska alla obehagliga känslor när man tar droger mot lungcancer rapporteras till läkaren. I modern farmakologi finns det många verktyg som snabbt kan hantera obehagliga biverkningar.

Subtiliteterna av kemoterapi för lungcancer

Lungcancerprocessen kan stoppas med kemoterapi. Förfarandet är ganska populärt eftersom lungcancer är den vanligaste orsaken till dödsfall bland människor för maligna tumörer.

Det är viktigt att jämföra fördelarna och skadorna hos en sådan behandlingsmetod.

Om sjukdomen

Lungcancer är närvaron av en malign tumör i bronkitens epitelvävnader. Sjukdomen är ofta förvirrad med organs metastaser.

Cancer klassificeras av sin plats:

 • central - manifesterar sig tidigt, påverkar slemhinnan i bronchus, orsakar smärta, kännetecknas av hosta, andfåddhet, feber;
 • perifera - fortsätter smärtfritt tills tumören växer in i bronkierna, leder till inre blödning;
 • massiv - kombinerar central och perifer cancer.

Om förfarandet

Metoden för kemoterapi är att förstöra cellerna av maligna tumörer med hjälp av vissa gifter och toxiner. Det beskrevs först 1946. Vid den tiden användes embihin som ett toxin. Drogen skapades på basis av senapsgas, ett giftigt flyktigt ämne i första världskriget. Så framkom cytostatika.

Vid kemoterapi administreras toxiner genom dropp eller piller. Man måste komma ihåg att cancerceller delar sig ständigt. Därför upprepas behandlingsprocedurerna på basis av cellcykeln.

vittnesbörd

I en malign neoplasma i lungan utförs kemoterapi före och efter operationen.

Specialisten väljer behandling för följande faktorer:

 • neoplasmstorlek;
 • tillväxttakt
 • spridning av metastas
 • involvering av intilliggande lymfkörtlar;
 • patientens ålder
 • stadium av patologi
 • samtidiga sjukdomar.

Läkaren måste överväga risken med komplikationer som åtföljs av terapi. Baserat på dessa faktorer bestämmer en specialist om kemoterapi. Med ooperativ lungcancer är kemoterapi den enda chansen att överleva.

Specialister delar olika typer av kemoterapi, med fokus på droger och deras kombination. Behandlingssystem anges i latinska bokstäver.

Det är lättare för patienter att dela behandling efter färg:

 • Röd är den mest toxiska kursen. Namnet är associerat med användningen av antacykliner, vilka är färgade röda. Behandling leder till en minskning av kroppens skyddande egenskaper mot infektioner. Detta beror på en minskning av antalet neutrofiler.
 • Vit - inkluderar användningen av Taxotela och Taxol.
 • Gul - de använda substanserna är färgade gula. Kroppen tolererar dem lite lättare än röda anta-cykliner.
 • Blå - innehåller läkemedel som kallas mitomycin, mitoxantron.

För fullständig exponering för alla cancerpartiklar används olika typer av kemoterapi. Specialisten kan kombinera dem tills de ser en positiv effekt av behandlingen.

Särskilda funktioner

Kemoterapi för att stoppa den maligna processen i lungan har sina skillnader. Först och främst beror de på typ av onkologi hos broncho-lungsystemet.

I denna artikel, rekommendationer för förebyggande av lungcancer.

För squamous cancer

Patologi härrör från metaplastiska celler i bronkiets platta epitel, som vanligtvis inte existerar i vävnaderna. Processen av degenerering av det cilierade epitelet i en platt en utvecklas. Den vanligaste patologin förekommer hos män efter 40 år.

Behandling innebär systemisk behandling:

 • droger Cisplatin, Bleomecin och andra;
 • strålningsexponering;
 • taxol;
 • gamma terapi.

För adenokarcinom

Den vanligaste typen av andningscancer från små celler är adenokarcinom. Därför utförs behandling av patologi med kemoterapi ofta. Sjukdomen härstammar från glandulär epitelpartiklar, uppvisar inte sig i de tidiga stadierna, och kännetecknas av långsam utveckling.

Den huvudsakliga formen av behandling är kirurgi, vilket kompletteras med kemoterapi för att undvika återfall.

preparat

Behandling av lungcancer med cancer mot cancer kan bestå av två alternativ:

 1. förstörelsen av cancerpartiklar görs med ett enda läkemedel;
 2. använde flera droger.

Var och en av de läkemedel som erbjuds på marknaden har en individuell verkningsmekanism för maligna partiklar. Läkemedlets effektivitet beror på sjukdomsfasen.

Alkyleringsmedel

Läkemedel som påverkar de maligna partiklarna på molekylär nivå:

 • Nitrosourea - urea derivat med antitumör effekter, såsom Nitrulline;
 • Cyklofosfamid - används tillsammans med andra cancermedicinska medel vid behandling av lungcancer;
 • Embihin - orsakar en kränkning av DNA-stabilitet, förhindrar tillväxt av celler.

antimetaboliter

Läkemedel som kan blockera livsprocesserna i muterade partiklar, vilket leder till deras förstöring.

De mest effektiva drogerna:

 • 5-fluorouracil - förändrar strukturen av RNA, hämmar uppdelningen av maligna partiklar;
 • Cytarabin - har anti-leukemiaktivitet
 • Metotrexat - hämmar celldelning, hämmar tillväxten av maligna tumörer.

antracykliner

Läkemedel, som innehåller komponenter som kan ha en negativ effekt på maligna partiklar:

 • Rubomycin - har antibakteriell och antitumöraktivitet;
 • Adriblastin - avser antibiotika av antitumörverkan.

Vinkalkaloidy

Läkemedel skapade på grundval av växter som förhindrar uppdelning av patogena celler och förstör dem:

 • Vindesine är ett semisyntetiskt derivat av Vinblastine;
 • Vinblastin - skapad på basis av rosa periwinkle, blockerar tubulin och stoppar celldelning
 • Vincristin är en analog av Vinblastine.

epipodofyllotoxiner

Läkemedel som syntetiseras på samma sätt som den aktiva substansen från mandrakextraktet:

 • Teniposid är ett antitumörmedel, ett semisyntetiskt derivat av podofyllotoxin, som utsöndras från rötterna av sköldkörtel podofyllen;
 • Etoposid är en halvsyntetisk analog av podofyllotoxin.

Denna artikel innehåller recept för metoder för behandling av lungcancer med läsk.

uppträdande

Införandet av kemoterapi utförs intravenöst. Dosering och behandling beror på den valda behandlingsregimen. De sammanställs individuellt för den enskilda patienten.

Efter varje terapeutisk kurs ges patientens kropp möjlighet att återhämta sig. Avbrott kan vara 1-5 veckor. Vidare upprepas kursen. Samtidigt med kemoterapi utförs åtföljande stödjande behandling. Det förbättrar patientens livskvalitet.

Före varje behandling behandlas patienten. Enligt resultaten från blod och andra indikatorer är det möjligt att justera den ytterligare behandlingsregimen. Det är till exempel möjligt att minska dosen, skjuta upp nästa kurs tills kroppen återställs.

Ytterligare metoder för läkemedelsadministration:

 • i artären som leder till tumören
 • genom munnen;
 • subkutant;
 • till tumören;
 • intramuskulärt.

Skadliga effekter på kroppen

Antitumörbehandling i 99% av fallen åtföljs av toxiska reaktioner. De föranleder inte behandlingen. Om livet är hotat är en dosreduktion av läkemedlet möjligt.

Framväxten av toxiska reaktioner är förknippad med det faktum att kemoterapeutiska läkemedel dödar aktiva celler. Dessa inkluderar inte bara cancerformiga partiklar, men också friska humana celler.

 • Illamående med kräkningar - läkemedlet påverkar de känsliga receptorerna i tarmarna, vilket som svar på det utsöndrar serotonin. Ämnet kan excitera nervändarna, när information når hjärnan, börjar kräkningen. Påverka receptorerna med hjälp av antiemetiska läkemedel. Illamående efter avslutad kurs.

Stomatit - mediciner dödar mukosala epitelceller i munhålan. Patienten torkar upp i munnen, sprickor och sår börjar bildas. De överförs smärtsamt.

Mundhålan kan sköljas med läsklösning, specialtorkar för att ta bort plack från tungan och tänderna. Stomatit uppstår så snart leukocyterna i blodet stiger efter avslutad kemoterapi.

Diarré - effekten av toxiner på epitelcellerna i tjocktarmen och tunntarmen. Diarré som orsakas av anticancerläkemedel är farligt för patientens liv, så läkaren kan minska dosen eller ens avbryta den.

Detta förvärrar prognosen för lungcancer. Efter att nödvändiga tester har utförts börjar de behandla diarré. Du kan använda örter, Smektu, Attapulgite.

När du kör diarré, infusion av glukos, elektrolytlösningar, vitaminintag, antibiotika ordineras. Efter behandlingen måste patienten följa en diet.

 • Intoxicering av kroppen - manifesterad av huvudvärk, svaghet, illamående. Förekommer på grund av att ett stort antal maligna partiklar som kommer in i blodet dör. Det är nödvändigt att dricka mycket vätskor, ta emot olika avkok, aktivt kol. Det sker efter kursens slut.
 • Hårförlust - saktar tillväxten av folliklar. Förstår inte alla patienter. Det rekommenderas att inte överdrippa håret, använd ett mildt schampo och strama avkok. Återvinning av ögonbryn och ögonfransar kan förväntas 2 veckor efter avslutad kemoterapi. På huvudet behöver folliklarna mer tid - 3-6 månader. De kan dock ändra sin struktur och färg.
 • Irreversibla effekter

  Konsekvenserna av kemoterapi vid behandling av lungcancer kan inträffa efter en tid. Att eliminera dem tar tid och extra kostnader.

  • Fertilitet - droger orsakar minskning av spermier hos män, vilket påverkar ägglossningen hos kvinnor. Detta kan leda till infertilitet. Den enda lösningen för ungdomar är att frysa cellerna före behandling.
  • Osteoporos - kan inträffa ett år efter cancerbehandling. Sjukdom orsakad av förlust av kalcium. Detta leder till förlust av benvävnad. Manifierad av smärta i lederna, sköra naglar, kramp i benen, snabb hjärtslag. Leder till att bryta benen
  • Immunitetsfall - uppstår på grund av brist på leukocyter. Livsfara kan vara någon infektion. Det är nödvändigt att genomföra förebyggande åtgärder i form av att bära ett gasbindband, livsmedelsförädling. Du kan ta en veckokurs "Derinat". Tiden att återställa kroppen kommer att ta mycket.
  • Uppdelning - minskning av antalet röda blodkroppar. En blodtransfusion eller införandet av erytropoietin kan krävas.
  • Utseendet på blåmärken, stötar - trombocytbrist leder till försämrad blodkoagulering. Problemet kräver långvarig behandling.
  • Effekt på levern - ökningen av bilirubin i blodet. Det är möjligt att förbättra leverns tillstånd med hjälp av en diet, droger.

  Hur mycket kostar det?

  Ett antal droger kan inte köpas oberoende. De utfärdas endast på recept. Vissa läkemedel finns i vanliga apotek.

  Kemoterapi för lungcancer

  Lungcancer rankas först i antalet dödsfall bland alla cancerformer. Den största riskgruppen är äldre, men sjukdomen diagnostiseras även hos unga patienter.

  Kemoterapi för lungcancer är den primära metoden att hantera cancerceller. I de två första stegen av sjukdomen kan "kemi" kombineras med kirurgi för att avlägsna tumörer.

  I tredje etappen, när metastasen av cancerceller börjar, blir administreringen av kemoterapeutiska läkemedel huvudfokus och kan kombineras med strålterapi.

  Grundläggande lungcancer och kemoterapi begrepp

  Diagnos av lungcancer innebär att patienten i andningsorganen utvecklar tumörbildning. Oftast är tumören lokaliserad i rätt lunga, i sin övre lobe.

  Faktum! Svårigheten i behandlingen ligger i den asymptomatiska banan av sjukdomen i de inledande stadierna. Diagnosera det när metastaser börjar och patogena celler sprider sig till andra organ.

  Kemoterapi behandling för lungcancer är den viktigaste metoden att hantera denna onkologi. Det består i det faktum att patienten injiceras droger som stoppar tillväxten av cancerceller, låter dem inte dela och slutligen helt förstöra dem. Läkemedelsbehandling kan användas som enda metod, men i vissa fall kan den kombineras med strålbehandling eller kirurgisk avlägsnande av tumören.

  Den mest effektiva "kemi" kämpar med småcellscancer, vilket påverkas ganska mycket av drogerna. Tumörens icke-småcellsstruktur visar ofta resistans och en annan behandlingskurs väljs för patienten.

  Spridningen av cancerceller till andra organ betyder metastasering av sjukdomen och kretsloppet 4. Det är inte möjligt att bekämpa metastaser med hjälp av kemoterapi läkemedel. I fas 4 används därför läkemedelsbehandling som en palliativ behandling.

  Behandlingsprocess

  Modern medicin har väldigt komplicerat processen att förskriva droger. Även för 10-15 år sedan var allting mycket enklare: en patient med onkologi kommer till kliniken och han är ordinerad en eller två droger beroende på hans tillstånd.

  Behandlingsinstruktionen för nästan alla kategorier av patienter var densamma. Varken histologiska resultat eller biologiska indikatorer togs med i beräkningen. Läkemedelsutlåtanden från andra medicinska områden beaktades inte - allt detta påverkar inte behandlingsförloppet.

  Ett kemoterapeutiskt förfarande vid nuvarande skede, för patienter med lungk onkologi, kommer att utföras beroende på själva sjukdomen.

  Tumörindikatorer som påverkar behandlingsförloppet:

  • neoplasmstorlek;
  • utvecklingsstadiet
  • metastasnivå;
  • progression och tillväxt
  • plats för lokalisering.

  Inverkan på behandlingsförloppet har individuella indikatorer på kroppen:

  • ålder;
  • allmän hälsa
  • Förekomsten av kroniska patologier;
  • tillstånd av kroppens immunförsvar.

  Förutom indikatorer för utveckling av onkologi och organismens individuella egenskaper, tar de i moderna kliniker hänsyn till cytogenetiken hos tumören. Beroende på denna indikator är cancerpatienter uppdelade i fyra grupper och lämplig behandling är föreskriven.

  Varning! Redovisning av smala indikatorer, i kombination med de senaste framstegen inom medicin, har ökat betydligt procentandelen full återhämtning. Det är värt att notera att denna statistik bekräftar de positiva resultaten som uppnåtts i början av tumörutvecklingen.

  Hur är en kurs av kemoterapi för lungcancer

  Behandlingstiden för cancerpatienter korrigeras av en onkolog. Kroppens individuella egenskaper, tumörens struktur, sjukdomsfasen - dessa faktorer kommer att påverka hur kemoterapi utförs i lungcancer.

  Medicinsk behandling utförs på poliklinik. Läkemedel tas oralt eller intravenöst. Onkologen väljer dosen och läkemedlet för patienten, innan detta sammanfattar alla faktorer av sjukdomen. Vanligtvis används taktik för att kombinera droger. Det övas för effektivare behandling.

  Drogbehandling av cancer utförs i cykler av flera veckor eller månader. Intervallet mellan cykler varierar från 3 till 5 veckor. Denna semester är mycket viktig för cancerpatienter. Det gör det möjligt för kroppen och immunsystemet att återhämta sig från administrering av kemoterapi.

  Det finns möjlighet att anpassa cancerceller till aktiva droger. För att undvika att behandlingen minskar effektiviteten utförs läkemedelsersättning. Modern farmakologi har kommit nära att lösa problemet med att minska läkemedlets inverkan på tumörformationer. De senaste generationerna av onkologimedicin bör inte få effekt av missbruk.

  Under kemoterapiförfaranden försämras patientens allmänna tillstånd, biverkningar manifesterar sig. Den behandlande läkaren måste ständigt övervaka patientens hälsa. Det är viktigt att genomföra regelbundna undersökningar och övervaka vitala tecken.

  Antalet cykler beror främst på effektiviteten av behandlingen. Den mest acceptabla för kroppen är 4-6 cykler. Detta undviker en allvarlig försämring av patientens välbefinnande.

  Det är viktigt! Kemoterapeutiska förfaranden bör utföras i kombination med terapi som syftar till att minska biverkningar.

  Kontraindikationer mot kemoterapi för lungcancer

  Kemoterapi för lungcancer definieras som den mest effektiva metoden för att hantera cancer. Det används när det finns kontraindikationer mot andra behandlingsmetoder, till exempel kirurgisk ingrepp. Men det finns ett antal faktorer, i närvaro av vilka läkemedlet dödar cancerceller är kontraindicerat.

  Huvudlistan över kontraindikationer är som följer:

  • metastasering i levern eller hjärnan;
  • förgiftning av kroppen (till exempel svår lunginflammation, etc.);
  • cachexia (fullständig uttömning av kroppen med viktminskning);
  • förhöjd bilirubinnivå (talar om den aktiva förstöringen av röda blodkroppar).

  För att förhindra en skadlig effekt på kroppen, genomförs ett antal studier före kemoterapi. Bara efter de erhållna resultaten, välj en medicinsk kurs.

  Biverkningar och komplikationer

  Drogbehandling av tumören syftar till att hindra uppdelning av cancerceller eller deras fullständiga förstörelse. Men tillsammans med den positiva effekten av sådan behandling uppträder nästan alla patienter många komplikationer.

  Primärt från de toxiska effekterna av droger kommer under attack: immunsystemet, mag-tarmkanalen, blodbildning.

  Konsekvenser av kemoterapi för lungcancer:

  • diarré, illamående, kräkningar;
  • håravfall
  • cell förstörelse av leukocyter, erytrocyter, blodplättar;
  • anslutning av sidinfektioner;
  • trötthet;
  • naglar blir sköra
  • huvudvärk och dåsighet
  • hormonell obalans (särskilt kvinnor drabbas).

  Om komplikationer uppstår under behandlingsperioden, är det först och främst nödvändigt att konsultera din läkare och klara prov. Efter att ha fått en klinisk analys kommer specialisten att kunna justera exponeringsschemat.

  Det är värt att notera det faktum att manifestationen av biverkningar ska rapporteras till läkaren. Läkaren kommer att kunna välja en symptomatisk behandling. Val av metoder för att bekämpa biverkningar på egen hand - är förbjuden.

  Läkemedel som används vid behandling av lungcancer

  Läkemedel som syftar till att bekämpa cancerceller har olika effekt och tolerans. De avancerade cancerbehandlingarna i världen utvecklar ständigt nya terapimetoder med större noggrannhet och riktning.

  Kemoterapi läkemedel för lungcancer används med hänsyn till det stora antalet enskilda patientfaktorer. Dessutom föreskrivs mediciner, med tanke på graden av deras inverkan på patogena celler och utvecklingsstadiet av sjukdomen.

  Anläggningstillgångar diskuteras i tabellen:

  • cyklofosfamid,
  • embihin,
  • Nitromozochevin
  • Matsmältningskanalen,
  • blodbildning (leukopeni, trombocytopeni).
  • Folurin,
  • nelarabin,
  • Fopurin,
  • cytarabin,
  • metotrexat
  • stomatit,
  • förtryck blod,
  • spontan blödning,
  • infektion.
  • daunomycin,
  • Doxorubicin.
  • Kardiotoxicitet.
  • Utvecklingen av irreversibel kardiomyopati.
  • vinblastin,
  • Vinkrestin,
  • vindesin
  • takykardi,
  • anemi,
  • parestesi,
  • överkänslighet.
  • cisplatin,
  • Finatriplatin,
  • karboplatin,
  • Platin.
  • Trombocytopeni, anemi,
  • leukopeni,
  • leverdysfunktion,
  • allergiska reaktioner.
  • docetaxel,
  • Paklitoksel
  • Taxotere
  • Minskning av blodtryck,
  • vaskulär trombos
  • anorexi,
  • asteni,
  • anemi.

  Modern kemoterapi ger mer och mer positiva garantier och är mindre smärtsam för patienter. På detta stadium i utvecklingen av medicin finns det inga cancerläkemedel utan biverkningar. Ett vanligt sidosymtom som förenar nästan alla kemoterapi läkemedel är effekten på mag-tarmkanalen och blodbildande organ.

  Med funktionerna i kemoterapi och principen om effekterna av läsare kommer presentera videon i den här artikeln.

  Kemoterapi Diet

  Under kampen mot en tumör i lungorna är patientens kropp bokstavligen utarmad. Detta är det pris som patienten betalar för förstörelsen av cancercellerna. Drogbehandling åtföljs inte av en speciell aptit. Livsmedel för kroppen blir den enda källan till mineraler och vitaminer.

  Näring efter kemoterapi för lungcancer kan inte kallas speciell. Det borde snarare vara balanserat och hälsosamt (i bilden). Mycket av vad patienten kunde ha råd med före behandlingen skulle behöva uteslutas från kosten.

  Ej rekommenderade produkter:

  • konserverad mat;
  • godis och bakverk;
  • feta och kryddiga livsmedel;
  • mat i basen, som kan vara kött av låg kvalitet (korv, rökt);
  • alkohol;
  • kaffe.

  Kemoterapi påverkar proteiner i kroppen negativt. Därför bör produkter som innehåller proteiner ges särskild uppmärksamhet. Sådan mat kommer påskynda processen för återvinning av kroppen.

  Produkter som ingår i kosten:

  • innehållande protein - nötter, kyckling, ägg, baljväxter;
  • innehållande kolhydrater - potatis, ris, pasta;
  • mejeriprodukter - stekost, kefir, ryazhenka, yoghurt;
  • fisk och skaldjur - magert fisk, blåalger;
  • grönsaker och frukter i någon form;
  • drick mycket vätska - toxiner elimineras från kroppen.

  Det är viktigt! Lungcancerpatienter som genomgår kemoterapi bör söka råd från en nutritionist. Det är nödvändigt att förstå en mycket viktig aspekt: ​​näring är en mycket viktig faktor som påverkar det allmänna tillståndet och den snabba återhämtningen av en cancerpatient.

  Förutsägelse av överlevnad hos patienter med lungcancer efter kemoterapi

  Frågan om livslängd efter kemoterapi är grundläggande. Självklart hoppas varje patient med cancer för ett positivt resultat.

  Överlevnadsprognosen beror på många faktorer. Men det viktigaste av dessa är sjukdomsstadiet där patienten kommer att behandlas. Andelen är uppenbar - ju högre scenen desto lägre överlevnad och livslängd.

  Det är viktigt! Sannolikheten för ett gynnsamt resultat kan direkt bero på patologins form.

  Småcellscancer är den vanligaste och aggressiva, patologin i denna form har en negativ prognos. Livslängden efter kemoterapi för lungcancer med denna form ökar ungefär 5 gånger, men prognosen är i de flesta fall ofördelaktig.

  Endast 3% av patienterna kommer att leva mer än 5 år. Den genomsnittliga livslängden är från 1 till 5 år. Återfall av onkologi efter kemi förvärrar patientens prognos.

  Icke-lungcancer behandlas huvudsakligen med kirurgi. Kemoterapi används efter avlägsnande av tumören. Prognosen för NCRL är gynnsamare - 15% av patienterna kommer att leva 5 år. Medellivslängden är 3 år.

  Om metastasering har passerat till andra organ, så är även de mest avancerade medicinerna i de fyra stadierna av sjukdomen kraftlösa. Cancerceller är inte känsliga för dem och kemi utförs som en palliativ behandling.

  Trots alla svårigheter som patienten tolererar under kemoterapi är det omöjligt att vägra det. Moderna tekniker kan avsevärt förlänga en persons liv och göra det bättre. Oavsett statistik för lungcancer - ingen kan bestämma exakt hur länge patienten kommer att leva.