Lungans anatomi

Lungorna är parade andningsorgan. Den karakteristiska strukturen hos lungvävnaden läggs i den andra månaden av fosterutveckling. Efter att barnet är födt fortsätter luftvägarna att utvecklas och bildas slutligen runt 22-25 år. Efter 40 års ålder börjar lungvävnad att åldras gradvis.

Denna kropp fick sitt namn på ryska på grund av egenskapen att inte drunkna i vatten (på grund av luftinnehållet inuti). Det grekiska ordet pneumon och latin - pulmunes översätts också som "ljus". Därför kallas den inflammatoriska skadorna på detta organ "lunginflammation". Och pulmonologen behandlar denna och andra lungvävnadssjukdomar.

plats

Hos människor ligger lungorna i bröstkaviteten och upptar en stor del av det. Bröstkaviteten är avgränsad av främre och bakre ribbor, nedanför är membranet. Det rymmer också mediastinum, som innehåller luftröret, blodets huvudsakliga organ - hjärtat, stora (huvud) kärl, matstrupen och några andra viktiga strukturer i människokroppen. Bröstkaviteten kommunicerar inte med den yttre miljön.

Vart och ett av dessa organ från utsidan är helt täckt av pleura, ett slät seröst membran som har två löv. En av dem smälter med lungvävnad, den andra med bröstkaviteten och mediastinum. Mellan dem bildas en pleuralhålighet, fylld med en liten mängd vätska. På grund av det negativa trycket i pleuralhålan och ytspänningen hos vätskan i den hålls lungvävnaden i det rätta tillståndet. Dessutom minskar pleuren sin friktion på kostytan under andningshandlingen.

Extern struktur

Lungvävnad liknar en fin porös svamprosa. Med ålder, liksom med patologiska processer i andningsvägarna, långvarig rökning, förändras lungparenkymens färg och blir mörkare.

Lungan har utseendet av en oregelbunden kon, vars spets är vänd uppåt och ligger i nacken, utskjutande flera centimeter ovanför nyckelbenet. Nedan på gränsen mot membranet har lungytan ett konkavt utseende. Dess främre och bakre ytor är konvexa (påtryckningar från revbenen observeras ibland på den). Den inre laterala (mediala) ytan gränsar på mediastinum och har också ett konkavt utseende.

På den mediala ytan av varje lunga finns de så kallade grindarna, genom vilka huvudbronchus och kärl - artären och två vener - tränger in i lungvävnaden.

Dimensionerna av båda lungorna är inte samma: den rätta är ca 10% större än den vänstra. Detta beror på hjärtat i bröstkaviteten: till vänster om kroppens medianlinje. Ett sådant "grannskap" bestämmer sin karaktäristiska form: den rätta är kortare och bredare, och den vänstra är lång och smal. Formen av denna kropp beror på en persons kropp. Så i magera människor är båda lungorna smalare och längre än hos överviktiga, på grund av bröstets struktur.

I mänsklig lungvävnad finns inga smärtstillande receptorer, och förekomsten av smärta hos vissa sjukdomar (till exempel lunginflammation) är vanligtvis förknippad med involvering i pleurans patologiska process.

VAD ÄR LÄTT ATT FÖRSTA

De mänskliga lungorna av anatomi är indelade i tre huvudkomponenter: bronkierna, bronchioler och acini.

Bronkier och bronkioler

Bronkierna är ihåliga rörformiga grenar i luftröret och ansluter den direkt till lungvävnaden. Huvudfunktionen hos bronkierna är luft.

Ungefär vid nivån på den femte bröstkotan är luftröret uppdelat i två huvudbronkier, höger och vänster, vilka sedan skickas till motsvarande lungor. I lungans anatomi är bronkialförgreningssystemet viktigt, vars utseende liknar trädkronan, därför kallas det "bronkialträdet".

När huvudbronchus kommer in i lungvävnaden delas den först in i lobarvävnad, och sedan in i mindre segment (respektive varje lungsegment). Den efterföljande dikotoma (parade) uppdelningen av segmentbronkierna leder slutligen till bildandet av terminal- och respiratoriska bronkioler - de minsta grenarna i bronchetträdet.

Varje bronchus består av tre skal:

 • yttre (bindväv);
 • fibromuskulär (innehåller bruskvävnad);
 • Den inre slemhinnan, som är täckt med ciliaterad epitel.

När bronkiametern minskar (i förgreningsförfarandet), försvinner gradvis bruskvävnaden och slemhinnan. De minsta bronkierna (bronkioler) innehåller inte längre brosk i deras struktur, slimhinnan är också frånvarande. Istället visas ett tunt lager av kubiskt epitel.

acinus

Uppdelningen av terminalbronkolerna leder till bildandet av flera order av andningsorganen. Från alla respiratoriska bronkiole i alla riktningar grenar de alveolära passagerna, som slutar blint med alveolära sacs (alveoler). Alveolens skal täcker tätt med ett kapillärnät. Det är här att gasutbyte mellan inandad syre och utandad koldioxid utförs.

Alveolernas diameter är mycket liten och sträcker sig från 150 mikron till ett nyfött barn till 280-300 mikron hos en vuxen.

Den inre ytan av varje alveoli är täckt med en speciell substans - ytaktivt ämne. Det förhindrar dess kollaps, liksom penetrationen av vätska in i andningsorganens strukturer. Dessutom har det ytaktiva medlet bakteriedödande egenskaper och är involverat i några immunförsvarsreaktioner.

Strukturen, som inkluderar andningsbronkiolen och de alveolära passagerna och säckarna som härrör från den kallas den primära lungloben. Det har etablerats att cirka 14-16 luftvägar uppstår från ena änden bronkiol. Därför bildar detta antal primära lunglober den huvudsakliga strukturella enheten hos lungvävnadsparenchyma-acini.

Denna anatomiskt funktionella struktur fick sitt namn på grund av dess karakteristiska utseende, som liknar ett gäng druvor (Latin Acinus - "bunch"). Hos människor finns cirka 30 tusen acini.

Den totala ytan på lungvävnadens respiratoriska yta på grund av alveolerna varierar från 30 kvadratmeter. meter när du andas och upp till ca 100 kvadratmeter. meter vid inandning.

LUNGA AKTIER OCH SEGMENTER

Acinien bildar de lobuler från vilka segmenten bildas, och från segmenten, de lobes som utgör hela lungan.

I höger lunga finns tre lober, i vänster - två (på grund av sin mindre storlek). I båda lungorna är de övre och nedre benen utmärkta, och den högra också mellankloden. Mellan delarna separeras av spår (sprickor).

Aktierna är uppdelade i segment som inte har någon synlig skillnad i form av bindvävskikt. Vanligtvis i rätt lunga finns tio segment, åt vänster åtta. Varje segment innehåller en segmentbronkus och en motsvarande gren av lungartären. Utseendet på lungsegmentet liknar pyramiden med oregelbunden form, vars överkant är vänd mot lunggrinden och basen till pleuralpjäsen.

Överkroppen hos varje lunga har ett främre segment. I den högra lungen finns också apikala och bakre segment och i vänster - apikal-bakre och två rygg (övre och nedre).

I den nedre delen av varje lunga finns det övre, främre, laterala och bakre basala segment. Dessutom definierar i den vänstra lungen mediobasala segmentet.

I mitten av den högra lungen finns två segment: medial och lateral.

Separering av humana lungsegment är nödvändig för att bestämma den exakta lokaliseringen av patologiska förändringar i lungvävnaden, vilket är särskilt viktigt för utövare, exempelvis under behandling och övervakning av lunginflammation.

FUNKTIONELLT SYFTE

Huvudfunktionen hos lungorna är gasutbyte, där koldioxid avlägsnas från blodet samtidigt som den mättas med syre, vilket är nödvändigt för normal metabolism av nästan alla organ och vävnader i människokroppen.

När du inhalerar syrgasrik luft genom bronchialträet tränger du igenom alveolerna. Det kommer också "slöseri" blod från lungcirkulationen, som innehåller en stor mängd koldioxid. Efter gasutbyte släpps koldioxid igen genom bronkiträdet när du andas ut. Och oxiderat blod går in i den systemiska cirkulationen och går vidare till kroppens organ och system.

Ångdådan hos människor är ofrivillig, reflex. För detta är en speciell struktur i hjärnan - medulla (respiratoriska centrum). Enligt graden av mättnad av blod med koldioxid regleras andningshastigheten och djupet, som blir djupare och oftare med ökande koncentrationer av denna gas.

Det finns ingen muskelvävnad i lungorna. Därför är deras deltagande i andningshandling exklusivt passiv: expansion och sammandragning under bröstets rörelser.

Muskelvävnad i membranet och bröstet är inblandat i andning. Följaktligen finns det två typer av andning: buken och bröstet.

Vid inandning ökar volymen av bröstkaviteten, ett negativt tryck skapas i det (under atmosfärstryck) som tillåter luft att flöda fritt i lungorna. Detta uppnås genom sammandragning av bröstets membran och muskelskelett (interkostala muskler), vilket leder till att ribborna ökar och divergerar.

Vid utandningen tvärtom blir trycket högre än atmosfäriskt, och avlägsnandet av luft mättad med koldioxid utförs på ett nästan passivt sätt. Samtidigt minskar bröstkavitetsvolymen genom att koppla av andningsmusklerna och sänka revbenen.

Vid vissa patologiska förhållanden ingår de så kallade extra respiratoriska musklerna i andningshandlingen: nacke, buk etc.

Mängden luft som en person inandar och utandar i taget (tidvattenvolymen) är ungefär en halv liter. I genomsnitt uppträder 16-18 luftvägsrörelser per minut. En dag genom lungvävnaden passerar mer än 13 tusen liter luft!

Den genomsnittliga lungkapaciteten är ca 3-6 liter. Hos människor är det överflödigt: vid inandning använder vi endast omkring en åttondel av denna kapacitet.

Förutom gasutbyte har den mänskliga lungen andra funktioner:

 • Deltagande i att upprätthålla syra-basbalans.
 • Utsöndring av toxiner, eteriska oljor, alkoholångor etc.
 • Bibehålla vattenbalansen i kroppen. Normalt indunstar ungefär en halv liter vatten per dag genom lungorna. I extrema situationer kan den dagliga utsöndringen av vatten nå 8-10 liter.
 • Förmågan att behålla och upplösa cellkonglomerat, fettmikrofolier och fibrinproppar.
 • Deltagande i processen med blodkoagulering (koagulering).
 • Fagocytisk aktivitet - deltagande i immunsystemet.

Följaktligen är strukturen och funktionen hos den mänskliga lungan i nära relation, vilket möjliggör att hela människokroppen fungerar smidigt.

Hittade ett misstag Markera den och tryck Ctrl + Enter

Var är lungorna?

Lungorna är belägna i bröstet, upptar utrymmet från nyckelbenet till nipplarna och, som de stora och vitala organen i människokroppen, är helt täckta med revben. Lungans form beror på parametrarna hos den mänskliga bröstkorgen. I förhållande till ryggraden ligger lungorna på nivån av sina bröstkorg och delvis cervikala områden.

Lungans membran separeras från mjälte, lever, mage, vänster njure och tvärgående tjocktarm. Mellandelen av lungans inre ytor i kontakt med hjärtat och stora blodkärl. Lungens konvexa främre yta kallas revbenet och ligger intill ribborna.

Var är lungorna hos en person

Lungans anatomi

Lungorna är vitala organ som ansvarar för utbyte av syre och koldioxid i människokroppen och utför andningsfunktionen. De mänskliga lungorna är ett parat organ, men strukturen i vänster och höger lunga är inte identisk med varandra. Vänster lunga är alltid mindre och är uppdelad i två lober, medan den högra lungen är uppdelad i tre lober och har en större storlek. Orsaken till den minskade storleken på vänster lunga är enkel - hjärtat ligger på vänster sida av bröstet, så andningsorganet "ger" en plats i bröstkaviteten.

Diagram över det mänskliga lung- och andningssystemet

plats

Lungornas anatomi är sådan att de håller fast vid vänster och höger hjärta. Varje lunga har formen av en stympad kon. Kottarnas toppar sträcker sig något utöver kragen, och basen intill membranet skiljer bröstkaviteten från bukhålan. Utanför är varje lunga täckt med en speciell tvåskiktskedja (pleura). Ett av dess lager ligger intill lungvävnaden, och den andra ligger intill bröstet. Särskilda körtlar utsöndrar vätska som fyller pleurhålan (klyftan mellan skikten på skyddskåpan). Pleurväskor, isolerade från varandra, i vilka lungorna är inneslutna, är huvudsakligen skyddande. Inflammation av lungvävnadsens skyddsmembran kallas pleurisy.

Vad är lungorna?

Lungdiagrammet innehåller tre stora strukturella element:

Lungramen är ett grenat bronkysystem. Varje lunga består av en uppsättning strukturella enheter (skivor). Varje segment har en pyramidform och storleken är i genomsnitt 15x25 mm. Bronkusen, vars grenar kallas små bronkioler, kommer in i toppen av lunglobulen. Totalt delas varje bronchus i 15-20 bronkioler. I slutet av bronchioler finns speciella formationer - acini, som består av flera dussin alveolära grenar, täckta med många alveoler. Lungalveoler är små bubblor med mycket tunna väggar, flätade av ett tätt nät av kapillärer.

Alveoler är de viktigaste strukturella elementen i lungorna, där den normala utbytet av syre och koldioxid i kroppen beror. De ger ett stort område för gasutbyte och levererar kontinuerligt syre till blodkärl. Under gasutbytet tränger syre och koldioxid igenom alveolens tunna väggar in i blodet, där de "möter" med röda blodkroppar.

Tack vare mikroskopiska alveoler, vars medeldiameter inte överstiger 0,3 mm, ökar andningsytans yta i lungorna till 80 kvadratmeter.

Lung lobule:
1 - bronchiole; 2 - alveolära passager 3 - respiratorisk (respiratorisk) bronkiol 4-atrium;
5 - Alveoli kapillärnätverk; 6 - lungens alveolier 7-sektionsalveoli; 8 - pleura

Vad är bronchussystemet?

Innan du kommer in i alveolerna kommer luften in i bronkialsystemet. "Porten" för luft är luftröret (andningsröret, ingången som ligger direkt under struphuvudet). En luftrör består av broskiga ringar som säkerställer andningsrörets stabilitet och bevarandet av lumen för andning även vid tillstånd av sällsynt luft eller mekanisk kompression av luftröret.

Trakea och bronkier:
1 - laryngeal protrusion (adams) 2 - sköldkörtelbrosk 3 - kriskoidlig ligament; 4-ring tetracheal ligament;
5 - välvt trakealbrusk; 6 - ringformiga trakealbindningar; 7 - matstrupen 8 - splittrade luftröret;
9 - den huvudsakliga högra bronchusen; 10 - den främsta vänstra bronchusen; 11 - aorta

Den inre ytan av luftröret är ett slemhinna täckt med mikroskopiska villi (det så kallade cilierade epitelet). Uppgiften för dessa villi är att filtrera luftflödet, förhindra att damm, främmande kroppar och skräp kommer in i bronkierna. Det cilierade eller cilierade epitelet är ett naturligt filter som skyddar en persons lungor från skadliga ämnen. I rökare finns det förlamning av det cilierade epitelet när villi på trakealmucosa upphör att fungera och frysa. Detta leder till att alla skadliga ämnen kommer in i lungorna och bosätter sig, vilket orsakar allvarliga sjukdomar (emfysem, lungcancer, kroniska sjukdomar i bronkierna).

Bak bröstbenet grenar luftröret i två bronkier, som var och en kommer in i vänster och höger lunga. Bronkierna kommer in i lungorna genom den så kallade # 8220; grinden # 8221; placerad i urtagen placerade på insidan av varje lunga. Stor bronki-gren i mindre segment. De minsta bronkierna kallas bronkioler, vars ändar är ovan beskrivna bubblor, alveoler.

Bronkialsystemet liknar ett förgrenande träd, tränger igenom lungvävnaden och säkerställer oavbruten gasutbyte i människokroppen. Om de stora bronkierna och luftröret förstärks av broskringar, behöver de mindre bronkierna inte stärkas. I segmentbronkierna och bronkiolen är endast bruskiga plåtar närvarande, och i de terminala bronkiolerna finns ingen broskvävnad.

Lungans struktur ger en enda struktur, tack vare vilken alla system av mänskliga organ kontinuerligt förses med syre genom blodkärlen.

Vad mer kan du läsa:

Människa lungstruktur

Lungorna är ett parat organ i andningsorganen. som tar upp mer än hälften av bröstets volym. Rätt lunga har en större volym än vänster (ca 10%), eftersom den vänstra sidan av bröstkaviteten är hjärtat, som också upptar en stor plats. Varje lunga har vissa uppdelningar. Med hjälp av bindvävskorgar är den högra lungen uppdelad i tre lober (övre, mellersta och nedre), och vänster, i två lober (övre och nedre).

Inuti lungorna bildas en ganska tät gitter av rör. De två största av dem ligger i övre delen av lungorna, separerar luftröret från båda sidor och tränger in i själva lungvävnadens struktur. Dessa är de viktigaste bronkierna. De har en trädliknande form som förgrenar sig till sekundärbronkierna, som i sin tur har tre till höger (liknar lungloberna - en gren för varje lapp) och till vänster respektive två. Därefter delas sekundärbronkierna i tertiära, vilka, när de delas in i mindre rör, bildar de sista bronkiolerna. Den senare skiljer sig i sin tur från resten av bronkierna i att de slutar i alveolära passager, som passerar in i luftvägarna, kallade alveoler.

Ett annat system av kärl bildas av lungartärerna, som på samma sätt som bronkitgrenen ut till de minsta kärlen som passerar genom bronkiolen och bildar ett kapillärnät på alveolerna.

Hur lungorna fungerar

Om du tar bort lungorna från bröstkaviteten kommer de att krympa som en deflaterad ballong. Varför händer detta inte i lungans normala funktion i kroppen? Det handlar om ytspänning som skapas av vätskan, vilket det tunna pleuramembran som täcker lungorna och bröstväggarna avger. Visuellt kan detta representeras i form av två glasplattor. Om de är i kontakt med varandra i torrt tillstånd, så kommer de vara lätta att separera, men de kommer att vara våta, så kommer ytspänningen som skapas av vätskan att lima dem ihop. Samma händer med lungorna. När ett lager av vätska skiljer lungorna och bröstkorgens väggar, kommer lungorna inte att komma i kontakt. Vid expansionen av bröstet, medan de inhaleras, dras de ut genom att ta sig in i luften, och vid utandning och i ett tillstånd av fullständig avslappning förvärvar lungorna endast samma tillstånd om personen självmedvetet inte håller dem tomma.

Lung pleura

Lungorna innehåller två typer av pleuramembran: inre pleura eller viscerala och yttre pleura eller parietal. Den inre pleura täcker lungan och dess furor, och parietalen täcker bröstkavitets väggar från insidan. Båda dessa skal är förenade endast vid portens lunga (området för anslutning till hjärtat, luftstrupen, bronkus och lungkärl), i andra fall är de uppdelade mellan sig.

I ett hälsosamt tillstånd är parietala och viscerala pleuramembran i konstant växelverkan. Under andningsprocessen, när man flyttar lungorna sker glidfriktion mellan skalen. Hos friska människor mellan pleuramembranen finns ett litet utrymme, vilket bara räcker för att rymma den önskade volymen vätska som ger en mjuk friktion mellan dem. Men med manifestationen av en sådan sjukdom som pleurisy (inflammation i pleura) kan detta utrymme fylla en stor mängd vätska. Detta tillstånd kallas pleural effusion.

Plegen, till skillnad från lungan, har smärtsamma slutar och därför är det de smärtsamma manifestationer som kännetecknar manifestationen av pleurisy. Eventuella inflammatoriska processer i lungorna ökar frisättningen av pleuralvätska. och under andningen ökar smärtan genom att gnugga pleuramembranen.

Människa lungstruktur

Människa lungor är en av de viktigaste organen, utan vilken dess existens är omöjlig. Andning verkar vara så naturlig för oss, men faktiskt under det sker komplexa processer i vår organism, vilket garanterar vår vitala aktivitet. För att förstå dem djupare är det nödvändigt att känna till lungens struktur.

Under andningsprocessen passerar luften genom två bronkier, som har en annan struktur. Vänster är längre än höger, men det är därför oftast den främmande kroppen tränger in i andningsorganen genom rätt bronkus. Dessa organ har grenar. När du kommer in i lungan, höger grenen till 3, och vänster till 2 lobes, vilket motsvarar antalet lunglubbar.

Lungans struktur är ganska komplicerad, eftersom bronkierna inom dem brister ut i många små segmentbronser. I sin tur passerar de in i lobulära bronkier, som ingår i lungorna i lungorna. Det är svårt att föreställa sig hur strukturen i lungorna är, utan att veta hur många lobulära bronkier som finns i dem (det finns cirka 1000 av dem). Intra lobar bronkier har upp till 18 grenar (terminal bronkioler) som inte har brosk i sina väggar. Dessa terminala bronkioler bildar en strukturell komponent i lungorna - acini.

Lungans struktur är lättare att förstå, förstå vad acinus är. Denna strukturella enhet är en samling av alveoler (derivat av respiratoriska bronkioler). Deras väggar är substratet för gasutbyte, och området under full andning kan nå 100 kvm. Den största sträckningen av andningsytan uppstår under träning.

Det bronkopulmonära segmentet är den del av lungloben som ventileras av bronkierna i den 3: e ordningen, som förgrenas från lobarbronkusen. Var och en av dem har en separat bronko-vaskulär pedikel (artär och bronchus). Segmentstrukturen hos lungorna detekterades under utvecklingen av läkemedelsnivå och kirurgi. I den högra lungen finns 10 segment och åt vänster - 8. På grund av att lungens uppdelning i bronkopulmonala segment har etablerats, blev det möjligt att avlägsna de drabbade områdena i detta organ med maximal bevarande av sina friska delar.

I det här organet är det vanligt att skilja följande ytor: mediastinal, membran, costal. I mediastinalen finns det så kallade grindar. Genom dem kommer bronkierna, artärerna och nerverna i lungorna och lymfkärlen och lungorna vender ut. Alla dessa strukturer utgör den så kallade lungrotten.

Lungorna separeras av spår med varierande djup och längd. De delar vävnaden i porten till lungorna själva. Det finns 3 lobes av rätt lunga (nedre, övre, mitten) och 2 kvar (nedre, övre). Den nedre lobben är den största.

Lungstrukturen kommer att vara ofullständig utan att ta hänsyn till den viscerala pleura som täcker varje lung- och rotarea och bildar parietalbladet som fodrar bröstkorgets väggar. Mellan dem är ett slitsliknande hålrum, en del av det kallas bihålorna (ligger mellan parietalplåtarna). Den costofrena membran anses vara den största pleurala sinusen (lungans kant ned i den vid inandning).

Lungans struktur förklarar de processer som förekommer i dem under andningen. I detta organ finns två system av blodkärl: en liten cirkel (består av vener och artärer som deltar i gasutbyte), en stor cirkulationscirkulation (består av bronkialartärer och vener som levererar arteriellt blod för att säkerställa metabolismen och underhållet av lungorna själva). Av arten av deras förgrening liknar lungvenerna arterier, men kännetecknas av deras ojämnhet. Deras källa är kapillärnät av lobules, interlobulära bindväv, små bronkier och visceral pleura. Interlobulära vener som sammanfogar tillsammans bildas av kapillärnät. Av dem bildar större vener, som passerar nära bronkierna. Från lobar- och segmentåren i varje lunga bildas två ådrar: den undre och den övre (deras storlekar varierar kraftigt). De faller separat i vänster atrium.

Antalet bronchiala artärer är varierande. Det sträcker sig från 2 till 6. I 50% av fallen har en person 4 bronkialartärer och når jämnt till vänster och höger huvudbronkier. De är inte uteslutande artärer av bronkierna, eftersom de ger bort grenar till olika organ av mediastinum. Början av de högra artärer ligger i fibern bakom matstrupen och framför eller under luftstrupen (mellan lymfkörtlarna). De vänstra artärerna ligger i vävnaden under luftstrupen och under aortabågen. Inuti lungan ligger artärer i fibern längs bronkierna och förgrenar sig, spelar en direkt roll i blodtillförseln till resten av delarna och pleura. I respiratoriska bronkioler förlorar de sin oberoende betydelse och passerar in i kapillärsystemet.

Alla blodkärl i lungorna är anslutna till varandra. Förutom det allmänna kapillärnätet särskiljs extraorgan och intraorgananastomoser, som förbinder mellan varandra i cirkulationen.

Lymfsystemet består av de initiala kapillärnäten, plexus i lymfkärlen inom organet, bortförande kärl, extrapulmonala och intrapulmonala lymfkörtlar. Det finns ytliga och djupa lymfatiska kärl.

Källan till lungens innervation är nervplexet och stammen av mediastinum, som bildas av grenarna av sympatiska, vagus-, rygg- och frenerna.

Anatomi och placering av lungorna och bronkierna hos människor

I människokroppens struktur är det ganska intressant att en sådan "anatomisk struktur" är som bröstet, där bronkierna och lungorna, hjärtat och de stora kärlen, liksom några andra organ. Denna del av kroppen, som bildas av revbenen, sternum, ryggrad och muskler, är utformad för att på ett tillförlitligt sätt skydda organstrukturerna inuti det från yttre påverkan. På grund av andningsmusklerna ger också bröstet andning, i vilket en av de viktigaste rollerna spelas av lungorna.

De mänskliga lungorna, vars anatomi kommer att övervägas i denna artikel, är mycket viktiga organ, för det är tack för dem att andningsprocessen genomförs. De fyller hela bröstkaviteten, med undantag för mediastinum, och är centrala för hela andningsorganen.

I dessa organ absorberas syre i luften av speciella blodceller (röda blodkroppar) och koldioxid släpps ut från blodet, som sedan sönderdelas i två komponenter - koldioxid och vatten.

Var är lungorna hos en person (med foto)

Närmar sig frågan om var lungorna befinner sig bör du först uppmärksamma ett mycket intressant fakta angående dessa organ: lungens placering hos människor och deras struktur presenteras på ett sådant sätt att luftvägar, blod och lymfatiska kärl och nerver är mycket organiskt kombinerade.

Externt är de ansedda anatomiska strukturerna ganska intressanta. I form liknar varje av dem en vertikalt dissekerad kon, i vilken en konvex och två konkava ytor kan särskiljas. Konvex kallas revben, på grund av sin direkta passform till revbenen. En av de konkava ytorna är membranet (intill membranet), den andra är medial, och med andra ord medianen (det vill säga närmare kroppens längsgående mittplan). Dessutom skiljer sig mellanflödesytorna i dessa organ.

Med hjälp av membranet separeras den högra sidan av den anatomiska strukturen som behandlas från levern, och vänster sida separeras från mjälte, mage, vänster njure och tvärgående kolon. Median ytor av kroppen gränsas av stora kärl och hjärtat.

Det är värt att notera att den plats där en persons lungor ligger också påverkar deras form. Om en person har en smal och lång ryggbur, så är lungorna långsträckta och vice versa, dessa organ har ett kort och brett utseende med en liknande form av bröstet.

Det finns också en bas i strukturen på det beskrivna organet, som ligger på membranets kupol (detta är den membranytan) och spetsen sticker ut i nacken ca 3-4 cm över nyckelbenet.

För att bilda en tydligare bild av vad dessa anatomiska strukturer ser ut, och också för att förstå var lungorna finns, är bilden nedan kanske det bästa visuella hjälpmedelet:

Anatomi till höger och vänster lunga

Glöm inte att anatomin i rätt lunga skiljer sig från vänster lungans anatomi. Dessa skillnader är främst i antal aktier. Till höger finns tre (lägre, den största, den övre, något mindre och den minsta av tremediet), medan i vänster endast två (lägre och lägre). Dessutom finns i vänster lunga en tunga på framkanten, liksom detta organ på grund av den nedre positionen av membranets vänstra kupol i längden något större än den rätta.

Innan du kommer in i lungorna, passerar luften först genom andra lika viktiga delar av luftvägarna, i synnerhet bronkierna.

Lungorna och bronkiernas anatomi echoes, och så mycket att det är svårt att föreställa sig dessa organs existens separat från varandra. I synnerhet är varje lobe uppdelad i bronkopulmonala segment, vilka är delar av ett organ, i viss mån isolerade från samma angränsande. I vart och ett av dessa områden finns en segmentbronk. Totalt finns 18 sådana segment: 10 i höger och 8 i organets vänstra del.

Strukturen för varje segment är representerad av flera skivor - områden inom vilka den lobulära bronkusgafflarna. Man tror att en person i sitt huvudandningsorgan har omkring 1600 lobuler: ca 800 vardera till höger och vänster.

Konjugeringen av platsen för bronkierna och lungorna slutar dock inte där. Bronkierna fortsätter att grena och bildar bronkioler av flera storleksordningar, och i sin tur ger de upphov till alveolära passager som delar 1 till 4 gånger och slutar slutligen med alveolära sacs i lumen som alveolerna öppnar.

En sådan förgrening av bronkierna bildar det så kallade bronkialträdet, annars kallat luftvägen. Förutom dem finns det också ett alveolärt träd.

Anatomi av blodtillförseln till lungorna hos människor

Anatomi av blodtillförseln till lungorna är associerad med lung- och bronchialkärlen. Den första, som går in i den lilla cirkeln av blodflödet, är huvudsakligen ansvarig för gasutbytes funktion. Den senare, som tillhör en stor cirkel, utövar lungens kraft.

Det bör noteras att kroppsavgörandet i stor utsträckning beror på i vilken utsträckning de olika lungsidorna ventileras. Det påverkas också av förhållandet mellan blodflödet och ventilationen. En signifikant roll ges till graden av blodmättnad med hemoglobin, liksom graden av passage av gaser genom membranet som ligger mellan alveolerna och kapillärerna och några andra faktorer. När en indikator ändras störs andningsfysiologin, vilket påverkar hela kroppen negativt.

Människa lungor: ritning, var är de som kontrollerar?

Lungorna är huvuddelen av det mänskliga andningsorganet, som spelar huvudfunktionen i andningsprocessen och levererar blod med syre.

Var är de i människokroppen? Vilken typ av läkare att kontakta om det finns ett problem med lungorna?

Placeringen av lungorna i människokroppen

Lungorna är placerade i människa bröstet, som på grund av sin form påverkar andningsorganets utseende. De kan vara smala eller breda, långsträckta.

Det här orgelet ligger, allt från nyckelbenet ner till bröstvårtor, vid nivån av bröstkorg och cervikal ryggrad. De är täckta med revben, eftersom de är vitala hos människor.

Lungorna är separerade från resten av de inre organen som inte är relaterade till andningssystemet (mjälte, mage, lever, etc.) genom membranet. I bröstet är i hjärtat och blodkärl i mitten av lungorna.

Människa lunganatomi

Rätt lunga är mer än vänster lunga med en tiondel, men det är kortare. Den vänstra lungan är redan kopplad till det faktum att hjärtat, mitt i bröstet, skiftar mer till vänster och tar bort något utrymme från lungan.

Varje del av kroppen har formen av en oregelbunden kon, basen riktas nedåt, och spetsen är rundad, sträcker sig bara över ribban.

Lungorna skiljer tre delar:

 1. Lägre. Ligger vid membranet intill det.
 2. Rib. Den konvexa delen av kanterna.
 3. Medial. Den konkava delen av ryggraden.

Lungorna består av:

Lung blodtillförsel

En av lungens funktioner är gasutbyte i blodet. Av denna anledning går blodet in både arteriellt och venöst.

Den senare flyter till lungkapillärerna, avger koldioxid, mottar syre i gengäld.

Lungalveoler är små bubblor med ett tjockt nätverk av kapillärer. Utbyte av syre och koldioxid beror direkt på dessa "bollar", de ger blod med syre.

Lungspecialist

Om en person har klagomål relaterade till lungorna, kan han göra ett avtal med en pulmonolog - en specialist som granskar och behandlar andningsorganet.

En behandlingsterapeut, en otolaryngolog, en smittsam specialist kan också referera till honom om komplikationer observeras efter förkylningar, influensa, tonsillit, bronkit och trakeobronchitis, när de skadliga bakterierna sjunker genom bronkialrören till lungorna.

Vid pulmonell tuberkulos är det inte en pulmonolog, utan en TB-specialist. Och den kirurg som driver andningsorganen kallas bröstkorg.

Typer och metoder för undersökning av lungorna

För att förstå vilken typ av sjukdom som drabbade andningsorganet, är det nödvändigt att genomföra diagnostiska studier. Vad är de som?

 1. Röntgen i realtid när bilden visas på skärmen. Den vanligaste, helt smärtfria undersökningsmetoden.
  Ger en klar bild av lungmönstret, där du kan se alla foci av inflammation, vätska. Det finns också några nackdelar: endast stora foci av patologi kan ses.
 2. Röntgen. Skillnaden i den här diagnostiska metoden är att bilden inte visas på enhetens bildskärm, utan på en speciell film.
  Det är således lätt att identifiera tuberkulos, lunginflammation, konsekvenser efter skada, utvecklingsavvikelser, förekomst av tumörer, parasiter.
 3. Fluorografi. Enligt studiens princip liknar röntgenstrålarna. Denna procedur bör utföras årligen av personer som är över 15 år.
  Ofta i polykliniker, i vissa fall, när man ansöker om ett jobb, behöver de färska resultat av fluorografi.
 4. HERR Diagnostik med dator metod ger en klar bild av bröstet i tvärsnitt. Med denna metod kan du se alla förändringar i bronkier och luftstrupen, lungvävnad.
 5. Bronkografi. Det utförs med lokal typbedövning för att diagnostisera bronkiets tillstånd.
  En speciell substans injiceras i lumen i dessa organ, som inte tillåter röntgen att passera, varefter en vanlig bild tas där du kan se en detaljerad och tydlig bild av bronkialsystemet.
  På så sätt kan du se expansion, abscesser, främmande kroppar, utbildning.
 6. Bronkoskopi. Förfarandet utförs med hjälp av ett specialverktyg. Så att patienten inte upplever obehag, passerar under anestesi.
  Enheten sätts in genom munnen, en biopsi utförs, en vävnad tas. Denna metod är lätt att ta bort från patientens främmande föremål från lungorna, ta bort polyppar. Erosion och sår, neoplasmer detekteras.
 7. Thoracoscopy. Det utförs också med hjälp av ett speciellt föremål, bara det introduceras inte genom munnen, utan en punktering i bröstet.
 8. USA. Läkare använder inte ofta denna undersökningsmetod. Trots allt tränger ultraljud inte in i alveolerna. Så i princip kontrolleras proceduren för punktering.
 9. Lungventilation. Bestämmer lungvolymen.
 10. Pleural punktering. Genom en punktering tas innehållet i pleurhålan för att skicka detta biomaterial till studien. Genomförs för att kontrollera patologisk ackumulering av vätska och luft.
 11. Sputumtest.

Vanliga lungsjukdomar

 1. Lunginflammation. Den inflammatoriska processen i lungorna, orsakad av mikrober och virus.
  Huvudsymptomen är en kraftig hosta, feber, störningar i talgkörtlarna, andfåddhet (till och med i vila), bröstsmärta, sputum med blodsträngar.
 2. Cancer. Orsak till en dålig vana (rökning), en ärftlig faktor. Utseendet på cancerceller i andningsorganet leder till deras snabba reproduktion och utseende av maligna tumörer.
  De gör andning svår, spridas till andra inre organ. Det slutar med ett dödligt resultat, om du börjar behandla i sista etappen, läker inte alls.
 3. Kronisk obstruktiv lungsjukdom.
  Begränsning av luftflödet i lungorna.
  Det börjar med en regelbunden hosta och utsläpp av slem.
  Om du inte börjar behandla i tid, kommer det att vara sent, sjukdomen blir irreversibel.
 4. Tuberkulos. Mycket smittsam sjukdom. Kallad Kochs trollstav. Det påverkar inte bara lungorna utan även andra inre organ, tarmarna, benvävnaden, lederna.
 5. Emfysem. Huvudsymptomen är andfåddhet. Lungalveoli brister, slår samman i stora luftkuddar som inte klarar av sin funktion. På grund av detta är andning svårt.
 6. Bronkit. Slemhinnan hos dessa organ är inflammerat, sväller. En riklig utsöndring av slem börjar, från vilken människokroppen försöker bli av med. Detta orsakar hostbildning.
 7. Astma. Sammandragningen av skaftet och tvärgående strimmiga muskler. Airways är inskränkt, det finns attacker, när patienten börjar brinna i kroppen. Ofta framträder astma på bakgrunden av allergier.

Lungorna är placerade i bröstet ovanför membranet, men under kragebenet. De är skyddade som ett viktigt organ av vital aktivitet av revbenen. Sjukdomar i samband med andningssystemet är mycket vanliga.

Dessa inkluderar bronkit, astma, lunginflammation, cancer och andra. Det är möjligt att undersöka lungorna på många sätt, den mest populära är proceduren när en röntgen tas.

Den specialist som studerar och behandlar lungorna kallas en pulmonologist.

Människa lungor och bronkier: var de är, vad de består av och vilka funktioner de utför

Att studera människokroppens struktur är en svår men intressant uppgift, för att studera din egen kropp hjälper dig att känna dig själv, andra och förstå dem.

Människan kan inte andas. Efter några sekunder upprepas hans andning, sedan efter några fler, mer, mer och så hela livet. Andningsorganen är viktiga för människans liv. Var är bronkierna och lungorna, du behöver känna alla för att förstå deras känslor under sjukdomen i andningsorganen.

Lungor: anatomiska egenskaper

Lungans struktur är ganska enkel, de är ungefär desamma för varje person i normen, bara storlek och form kan skilja sig. Om en person har en långsträckt bröst, kommer lungorna också att vara långsträckta och vice versa.

Detta organ i andningssystemet är viktigt eftersom det är ansvarigt för att hela kroppen får syre och utsöndrar koldioxid. Lungorna är ett parat organ, men de är inte symmetriska. Varje person har en lunga mer än den andra. Rätten har en stor storlek och 3 lobes, medan vänster har bara 2 lobes och är mindre i storlek. Detta beror på hjärtans placering i bröstets vänstra sida.

Var är lungorna?

Placeringen av lungorna ligger mitt i bröstet, de passar snyggt mot hjärtmuskeln. I form liknar de en stympad kon, som pekar uppåt. De ligger bredvid nyckelbenet på toppen, lite talande för dem. Basen hos det parade organet faller på membranet, vilket avgränsar bröstet och bukhålan. Det är bättre att ta reda på exakt var lungorna är i en person när man tittar på bilder med sina bilder.

Lungkonstruktionselement

Det finns bara 3 viktiga element i denna kropp, utan vilken kroppen inte kan utföra sina funktioner.

Att veta var bronkierna ligger i kroppen måste du förstå att de är en integrerad del av lungorna, så det finns ett bronkialträd på samma plats som lungorna mitt i detta organ.

bronker

Strukturen i bronkierna låter dig prata om dem, som ett träd med grenar. De liknar ett utökat träd med små kvistar i slutet av kronan. De fortsätter att trachea, uppdelad i två huvudrör, i diameter är det brettaste passagerna i bronkialträet för luft.

När bronkitgrenen, var är de små luftpassagerna? Gradvis, med ingången i lungorna, är bronkierna indelade i 5 grenar. Den högra organsektionen är uppdelad i tre grenar, den vänstra en med 2. Detta motsvarar lungornas lobar. Sedan uppträder en annan förgrening, där det finns en minskning av bronkiets diameter, är bronkierna indelade i segment, så ännu mindre. Detta kan ses på bilden med bronkierna. Totalt finns 18 sådana segment, i den vänstra delen 8, till höger 10.

Bronsens väggar består av stängda ringar vid basen. Inuti väggarna i den mänskliga bronkan är täckt med slemhinnor. När infektionen tränger in i bronkierna, slemmer och smälter slemhinnan i diameter. En sådan inflammatorisk process kan nå den mänskliga lungan.

bronkioler

Dessa luftpassager bildas vid ändarna av grenade bronkier. De minsta bronkierna, som är placerade separat i lungvävnadens lobar, har en diameter på endast 1 mm. Bronchioler är:

Denna separation beror på var grenen med bronkiolen ligger i förhållande till trädets kanter. Vid ändarna av bronchioler är också deras fortsättning - acini.

Acini kan också se ut som grenar, men dessa grenar är redan oberoende, de har alveoler på sig själva - de minsta elementen i bronkialträdet.

teethridge

Dessa element betraktas som mikroskopiska lungvesker som direkt utför lungens huvudfunktion - gasutbyte. Det finns många av dem i lungens vävnad, så de fångar ett stort område för att leverera syre till en person.

Alveolerna i lungorna och bronkierna har mycket tunna väggar. Med en persons enkla andning tränger syre genom dessa väggar in i blodkärlen. Erytrocyter finns i blodflödet, och med röda blodkroppar går det till alla organ.

Folk tror inte ens att om dessa alveoler var lite mindre skulle det inte finnas tillräckligt med syre för alla organens arbete. På grund av sin lilla storlek (0,3 mm i diameter) täcker alveolerna ett område på 80 kvadratmeter. Många hittar inte ens bostäder med ett sådant område, och lungorna rymmer det.

Lungskal

Varje lunga är noggrant skyddad mot effekterna av patologiska faktorer. Utanför är de skyddade av pleura - det här är en speciell tvåskikts mantel. Det ligger mellan lungvävnaden och bröstet. I mitten mellan dessa två lager bildas en kavitet, vilken är fylld med en speciell vätska. Sådana pleural sacs skyddar lungorna från inflammation och andra patologiska faktorer. Om de inflammer sig själva kallas denna sjukdom för pleuri.

Volymen av huvudorganet i andningsorganen

Att vara i mitten av människokroppen, nära hjärtat, utför lungorna ett antal viktiga funktioner. Vi vet redan att de levererar syre till alla organ och vävnader. Detta sker helt samtidigt, men detta organ har också förmågan att lagra syre på grund av alveolerna i den.

Lungans kapacitet är 5000 ml - det här är vad de är avsedda för. När en person inhalerar, använder han inte hela volymen av lungorna. Vanligtvis krävs för inandning och utandning 400-500 ml. Om en person vill ta ett djupt andetag använder han omkring 2000 ml luft. Efter sådan inandning och utandning återstår en volymreserv, som kallas funktionell restkapacitet. Det är tack vare henne att den nödvändiga syrgasnivån ständigt upprätthålls i alveolerna.

Blodtillförsel

Två typer blod cirkulerar i lungorna: venösa och arteriella. Detta andningsorgan är mycket nära omgivet av blodkärl av olika storlekar. Den mest grundläggande är lungartären, som sedan gradvis delas in i små kärl. I slutet av en gaffel bildas kapillärer, som sammanväver alveolerna. Mycket nära kontakt och tillåter gasutbyte i lungorna. Arteriellt blod närmar sig inte bara lungorna utan också bronkierna.

I detta huvudsakliga andningsorgan finns inte bara blodkärl, men också lymfatiska. Förutom de olika förgreningarna grenar nervceller också i detta organ. De är mycket nära kopplade till kärl och bronkier. Nerver kan skapa kärl-bronchialbuntar i bronkier och lungor. På grund av denna nära relation, diagnostiserar läkare ibland bronkospasm eller lunginflammation på grund av stress eller annat misslyckande i nervsystemet.

Ytterligare funktioner i andningsorganen

Förutom den kända funktionen av utbytet av koldioxid till syre har lungorna ytterligare funktioner på grund av deras struktur och struktur.

 • Påverka den sura miljön i kroppen.
 • Kudda hjärtat - med skador skyddar de det mot påverkan och olika effekter.
 • Ämnet frigörs immunoglobulin A, föreningar mot bakterier som skyddar människokroppen från infektioner av viral etiologi.
 • Behöver fagocytisk funktion - skydda kroppen mot penetration av ett stort antal patogena celler.
 • De ger luft för konversation.
 • Ta del i bevarandet av en liten mängd blod för kroppen.

Andning av andningsorganen

Lungorna bildas i embryonets bröst så tidigt som den tredje veckan av graviditeten. Så snart som 4 veckor börjar bronkopulmonala njure gradvis att bildas, varifrån 2 olika organ erhålls. Närmare 5 månader bildade bronkioler och alveoler. Vid födelsetiden är lungorna, bronkierna redan bildade, har det önskade antalet segment.

Efter födseln fortsätter dessa organ att växa, och endast om 25 år slutar processen med utseendet av nya alveoler. Detta beror på det ständiga behovet av syre för en växande kropp.

Anatomi, funktion och placering av lungorna

Det är viktigt att veta vad är lungorna, var är personen, vilka funktioner som utförs. Andningsorganet ligger hos personer i bröstet. Ribburen är ett av de mest intressanta anatomiska systemen. Det finns också bronkier, hjärta, några andra organ och stora kärl. Detta system bildas av revbenen, ryggraden, båren och musklerna. Det skyddar på ett tillförlitligt sätt alla viktiga inre organ och på bekostnad av pectoral muskler säkerställer andningsorganets smidiga funktion, vilket nästan helt upptas av bröstkaviteten. Andningsorganet expanderar och avtalar flera tusen gånger om dagen.

Var har en person lungor?

Lungorna är ett parat organ. Den högra och vänstra lungen spelar en viktig roll i andningsorganen. Det är de som distribuerar syre i hela cirkulationssystemet, där det absorberas av röda blodkroppar. Arbetet i andningssystemet leder till utsläpp av koldioxid från blodet, sönderdelning i vatten och koldioxid.

Var är lungorna? Lungorna hos en person ligger i bröstet och har en väldigt komplicerad bindstruktur med pneumatiska blodsystem och lymfatiska kärl och nerver. Alla dessa system är sammanflätade i ett område som kallas "porten". Här är lungartären, huvudbronkusen, grenar av nerver, bronkialartär. I de så kallade "rotna" lymfkärlen och lungorna är koncentrerade.

Ser ut som en lunga på en vertikalt dissekerad kon. De har:

 • en konvex yta (ribben, intill ribborna);
 • två konvexa ytor (membran, medial eller median, separera andningsorganen från hjärtat);
 • mellanliggande ytor.

Lungorna separeras från levern, mjälten, tjocktarmen, magen och njurarna. Separering utförs med hjälp av ett membran. Dessa inre organ gränsas av stora kärl och hjärta. Bakom dem begränsar ryggen.

Andningsorganets form hos människor beror på kroppens anatomiska egenskaper. De kan vara smala och långsträckta eller korta och breda. Formen och storleken på orgeln beror också på andningsfasen.

För att bättre förstå var lungorna finns i bröstet och hur de ligger och hur de gränsar mot andra organ och blodkärl, måste du vara uppmärksam på de bilder som finns i medicinsk litteratur.

Övertäckt andningsorgan serous membran: slät, glänsande, fuktig. I medicin kallas det pleura. Plegen i lungrotens område passerar till ytan av bröstkaviteten och bildar den så kallade pleural sacen.

Lungans anatomi

Det är viktigt att komma ihåg att höger och vänster lunga har sina egna anatomiska egenskaper och skiljer sig från varandra. Först och främst har de ett annat antal lobar (separation sker på grund av närvaron av så kallade sprickor som ligger på orgelns yta).

Till höger - det finns tre lober: lägre; genomsnittliga; övre (i övre loben är snett slits, horisontell slits, lobar höger bronki: övre, nedre, mitten).

I vänster - två lobes: den övre (bröstkorg, käke i luftröret, mellanliggande bronkus, huvudbronkus, vänster lobarbronki - nedre och övre, sned slits, hjärtmandel, uvula i vänster lunga) och nedre lobben finns här. Vänster skiljer sig från rätt större storlek och närvaron av tungan. Även om en sådan indikator som volymen av rätt lunga är större än vänster.
Med sin botten vilar lungorna mot membranet. Övre delen av andningsorganet ligger i nyckelbenet.

Lungorna och bronkierna måste vara nära besläktade. En del arbete är omöjligt utan andras arbete. I varje lunga finns de så kallade bronkialsegmenten. Till höger finns det 10 och åt vänster 8. I varje segment finns flera bronkial lobuler. Det uppskattas att det endast finns 1600 bronkial lobuler i de mänskliga lungorna (800 vardera i höger och vänster).

Bronkitgrenen ut (bronkiolerna bildar de alveolära passagerna och små alveoler som bildar andningsvävnaden) och bildar ett komplexvävt nätverk eller bronkialträd, vilket ger syre för blodsystemen. Alveoli bidrar till det faktum att när du andas ut människa kroppen släpper ut koldioxid, och när du andas in är det från dem att syre går in i blodet.

Intressant, när du andas in med syre är inte alla alveoler fyllda, men bara en liten del av dem. Den andra delen är en slags reserv som spelar in under fysisk ansträngning eller stressiga situationer. Den maximala luftmängd som en person kan andas kännetecknar andningsorganets vitala kapacitet. Det kan vara från 3,5 liter till 5 liter. I ett andetag absorberar en person cirka 500 ml luft. Detta kallas tidvattenvolymen. Den vitala förmågan hos lungorna och andningsvolymen hos kvinnor och män är olika.

Blodtillförseln till det här organet sker genom lung- och bronchialkärlen. Vissa utför funktionen hos gasutloppet och gasutbytet, andra ger effekt till orgeln, det här är kärlen i den lilla och stora cirkeln. Andningens fysiologi störs nödvändigtvis om ventilation av andningsorganet slås ned eller blodflödeshastigheten minskar eller ökar.

Lungfunktion

Huvudfunktionen i andningsvägarna kan betraktas som gasbytes funktion. Men den här kroppen behövs inte bara för detta. Det är också nödvändigt för:

 • normalisering av blodets pH;
 • skydda hjärtat, till exempel, från mekanisk stress (det är lungorna som drabbas av ett slag mot bröstet);
 • skydd av kroppen mot olika luftvägsinfektioner (delar av lungen utsöndrar immunoglobuliner och antimikrobiella föreningar);
 • lagring av blod (detta är ett slags blodkärl i kroppen, cirka 9% av den totala blodvolymen finns här)
 • skapa röstljud;
 • termoreglering.

Lungorna är ett mycket sårbart organ. Dess sjukdomar är mycket vanliga i hela världen och det finns många av dem:

 • KOL;
 • astma;
 • bronkit av olika typer och typer;
 • emfysem;
 • cystisk fibros
 • tuberkulos;
 • lunginflammation;
 • sarkoidos;
 • lunghypertension;
 • lungemboli etc.

De kan provoceras av olika patologier, gensjukdomar och en fel livsstil. Lungorna är mycket nära kopplade till andra organ i människokroppen. Det händer ofta att de lider även om huvudproblemet är relaterat till sjukdomen hos ett annat organ.