Öppen form av tuberkulos

En farlig sjukdom är en öppen form av tuberkulos, där patogenerna släpps tillsammans med sputum. Sjukdomen är i detta fall svår, och patienten är en allvarlig fara för andra som en källa till infektion. Öppen tuberkulos behandlas i en sjukhusinställning av en tuberkulosautomat.

Tuberkulos öppen och sluten form

I medicin anses tuberkulos i två versioner - en öppen och en sluten form. I det första fallet noteras den aktiva utsöndringen av bakterier, därför är den öppna formen betecknad som (BK +). I sluten form frigörs bakterierna, i vilket fall sjukdomen motsvarar beteckningen (BK-). Behandling av den öppna formen sker uteslutande under stationära förhållanden, och den slutna formen behandlas på poliklinisk basis.

Koch-pinnar definieras när inflammationsprocessen åtföljs av nekrotiska förändringar. Phlegm, hosta genom bronkierna, förutom slem innehåller specifika tuberkulösa pus och mikrobakterier. Den slutna formen präglas av frånvaron av förstörda områden och förbindelser med bronkialträdet.

Skillnaden mellan öppen och sluten tuberkulos bestäms beroende på ett antal faktorer. Ta hänsyn till mängden skada på lungvävnaden, närvaron eller frånvaron av skadade områden i lungan. Bronkiens patency påverkar direkt resultaten av test som bestämmer närvaron av Koch-pinnar. Under igensättning kan de erhållna uppgifterna vara felaktiga. Under ett mikroskop är tuberkelbaciller synliga endast under förutsättning av deras rikliga urladdning. Modern utrustning upptäcker närvaron av ensamma bakterier. Gränsen mellan begreppen öppen och sluten tuberkulos är villkorad. Vid olika stadier av sjukdomen kan utsöndringen av bakterier vara intensiv eller sluta helt och hållet.

Stängd form av tuberkulos

Ofta saknar patienter med tuberkulos patogena mikrobakterier. På grund av detta är sjukdomen svår att diagnostisera. Patienter klagar på symptom som är känsliga för förkylning. Därför upprättas en noggrann diagnos endast med hjälp av röntgenundersökning, inklusive användning av datortomografi.

Men även moderna diagnostiska metoder tillåter oss inte alltid att fastställa skillnaden mellan lunginflammation och tuberkulös inflammation. I sådana fall hålls tvåveckors antiinflammatoriska behandlingshändelser. Under denna period förskrivs patienten antibiotika med ett brett spektrum av åtgärder. Vid slutet av behandlingstiden upprepas radiografin och, under förutsättning att lungorna rengörs, släpps patienten från sjukhuset. Vid bevarande av de initiala inflammatoriska förändringarna diagnostiserar läkaren tuberkulos. För att upptäcka den slutna formen av tuberkulos hos barn utförs Mantoux-testet dessutom.

En egenskap hos denna typ av sjukdom är avsaknaden av infektion i utvecklingen av patologiska processer utanför lungorna, när andra system och organ påverkas, till exempel: lever, njurar, mjälte, leder och ryggrad. I det första skedet är sjukdomen en liten skada, begränsad till områden med inflammation. Lungvävnaden försvinner ännu inte, personen känner inte ett smärtsamt tillstånd och söker inte medicinsk hjälp. För tidig upptäckt av patologi är det nödvändigt att genomföra en årlig röntgenundersökning. I detta fall tar behandlingen inte mycket tid och kommer snabbt att uppnå ett positivt resultat.

Öppen form av tuberkulos

Med en öppen form av tuberkulos görs diagnosen omedelbart efter testen av sputum och de erhållna resultaten. Ytterligare information lämnas av röntgenstrålar som upptäcker skadade områden i lungorna. Att veta symptom på sjukdomen är det nödvändigt att börja behandlingen så snart som möjligt. I det här fallet är det mycket lättare att återhämta sig och uppnå fullständig återhämtning.

Symtom på öppen form av tuberkulos

Tuberkulos utvecklas gradvis och passerar växelvis genom flera steg. Var och en av dem kännetecknas av infektionsprocessens intensitet och dess egna symtom.

Tecken på primär tuberkulos i öppen form utvecklas hos de patienter som inte tidigare haft kontakt med orsakssambandet för denna sjukdom. Vid infektionsstället uppträder utvecklingen av en inflammatorisk reaktion, som enkelt går vidare. På platsen för inflammation bildas ostliknande noduler - caseös, som gradvis blir i fibros, vilket är en bindväv. Vidare bildas på detta ställe kalcinate, vilket är synligt på roentgenogrammet när man undersöker bröstet. I processen att utveckla sjukdomen ligger mycobacterium tuberculosis vid kanterna av inflammation och manifesterar sig inte. Reaktivering av sjukdomen sker på grund av minskad immunitet och försvagad kropp.

Utvecklingen av sekundär tuberkulos förekommer hos personer som tidigare utsatts för infektion. I detta fall bildas ärr och kalcinerat också. Ibland exploderar sådan tuberkulos i andningsorganen, vilket orsakar lunginflammation och sprids utmed blodomloppet till hjärnans, benens, mjälten och leverens mjuka membran. I det här skedet kan symtom som utvecklas under en lång tid. Kunskap om symtom i samband med en omfattande undersökning gör att du kan göra rätt diagnos på kort tid.

Öppen form av tuberkulos som du kan få

Den största risken för infektion är patienter med en öppen form av tuberkulos, som aktivt frigör kochpinnar i miljön. När man hostar, nysar eller pratar, utsöndras mykobakterier. De sprider sig i luften inom en radie av 2 - 6 meter. De faller på damm, och sedan tillsammans med det deponeras på golvet och möblerna, samtidigt som vi bibehåller livskraften under lång tid.

Nära kontakt med tuberkulospasienter genom personliga effekter, diskar och andra platser där slem med tuberkelbaciller har infekterats. I vissa fall kommer infektionen från sjuka djur. Anledningen är direktkontakt och konsumtion av kött och mjölkprodukter som erhållits från dem.

Infektion börjar när mykobakterier kommer in i kroppen. En person blir en bärare av tuberkulos. Med ett starkt immunförsvar kan sjukdomen inte manifestera sig länge utan att orsaka sjukdom. Utvecklingen av sjukdomen uppträder endast hos 10-15% av smittade personer. Drivkraften för detta är smittsam och förkylning, bronkit, magsår, diabetes och andra faktorer som försvagar kroppen.

Behandling av öppen tuberkulos

Faren med tuberkulos är självmedicinering. Okontrollerad medicin leder till utveckling av resistens mot dem i Mycobacterium tuberculosis. Som ett resultat är behandlingen komplicerad. Minsta behandlingstiden för tuberkulos är sex månader. I svåra fall är denna period försenad upp till två år.

Terapi, som hämmar infektion, genomförs systematiskt och undviker avbrott. Det stannar sjukdomsprogressionen. I det fallet när den öppna formen av tuberkulos avslöjas, placeras patienten på ett sjukhus, i specialavdelningen. Behandlingstiden är två månader. Under denna tid upphör tuberkulosbakterier att aktivt sticka ut. Hotet mot andra passerar gradvis, och patienten överförs till öppenvård.

Vid antitubberkulosbehandling tillämpas en specifik regim baserad på droger i form av streptomycin, pyrazinamid, rifampicin, isoniazid och ethambutol. Den nödvändiga kombinationen av läkemedel väljs av den behandlande läkaren individuellt. Behandlingsförloppet utförs inom en period av 2-3 månader på ett sjukhus. Om inget resultat erhålls under denna tid genomgår kombinationen av läkemedel de nödvändiga förändringarna. Förändringar och metoder för administrering av läkemedel. I slutet av kursen genomförs en omprövning, vars resultat fattar beslut om återhämtning eller vidare behandling.

Hur sänds öppen tuberkulos?

Bristen på planerade läkarundersökningar, öppen invandring av människor från ogynnsamma länder till sjukdomen, befolkningens analfabetism ledde till att det i det tjugoförsta århundradet fortfarande finns en stor risk att bli infekterad med öppen tuberkulos, eftersom denna sjukdom överförs på flera sätt.

På väg till jobbet, i skolan eller i en butik kan du träffa en person med öppen, aktiv form som sprider mykobakterier runt dig, även utan att veta det.

Paradoxen i situationen är att den öppna formen av tuberkulos har studerats grundligt, men varken de tillgängliga snabba testerna eller de nya effektiva läkemedlen för sjukdomen har uppfunnits. Terapi utförs med droger som behandlades för tjugo år sedan. Även i välmående länder är dödshastigheten från tuberkulos hög.

Vad är öppen form av tuberkulos?

Det finns en öppen och sluten form av sjukdomen. Oftast överförs den öppna formen: en person blir en distributör av baciller när de hostar eller på något annat sätt. Detta händer på grund av kapselns brott, vilket skyddar mykobakteriet från attacker från immunsystemet. Kapselns öppning leder till att Kochs trollband tränger in i blodet, genom vilket det sprider sig genom kroppen och överförs till andra.

Den föredragna platsen för lokalisering av mykobakterier är lungvävnad, så oftast påverkar sjukdomen lungorna. Men i fallet med en generaliserad form av tuberkulos kan något organ bli infekterat, inklusive hjärnan.

Med penetrationen av mykobakterier i vävnaden börjar destruktion av celler, med bildandet av djupa håligheter. Området för vävnadsförfall beror på sjukdomsperioden och behandlingens aktuella behandling. Utan tidsbegränsad behandling dör patienten med en öppen aktiv form av tuberkulos.

Huvudskyltarna för öppen tuberkulos

Den öppna formen i sitt aktiva stadium har symptom som indikerar förekomst av infektion i kroppen:

 • En hosta, speciellt när den utövas, på natten, kan åtföljas av blodutsläpp från lungorna och det maximala antalet bakterier överförs till andra.
 • riklig sputum, vars mängd kan nå hundra milliliter per dag;
 • nattsvettar;
 • hög feber;
 • svår svaghet, apati, minskad vitalitet;
 • viktminskning utan att följa någon diet, förlorar en person på kort tid.

Vägar för överföring

Det huvudsakliga sättet på vilket den öppna formen av tuberkulos överförs är luftburet. Det är inte nödvändigt att kommunicera nära med patienten, eftersom salivpartiklarna flyter ut när hosta innehåller tusentals mykobakterier. Kochs trollstav är mycket resistent mot skador, överlever väl i den yttre miljön och överförs via luften.

Kontakt med patienten: Vad är risken för infektion?

Patienten kanske inte vet att hans tuberkulos utvecklas tills hemoptys (öppen form) börjar. Symtomen på tuberkulos liknar ofta de vanliga kroniska bronkierna t eller en långvarig förkylning. Under denna tid sprider han aktivt kring mykobakterierna (de överförs på alla sätt) som andra är smittade med. Det finns en viss infektionsrisk, vars grad i kontakt med patienten beror på:

 • Varaktigheten av kommunikationen med sjukdomsbäraren är öppen. Ett slumpmässigt engångsmöte är mindre farligt än vanliga, om än kortvariga kontakter.
 • kommunikationstäthet. Att bo på samma torg med en patient kommer sannolikt att leda till infektion, eftersom bakterien överförs på flera sätt, medan man arbetar tillsammans är mindre farligt när det gäller infektion.
 • hälsotillstånd. Ett starkt immunsystem kan skydda mot attacken hos Kochs pinnar och tillåter inte att de smittas av tuberkulos, även om kontakten med patienten var nära och långvarig.
till innehållet ↑

Förebyggande åtgärder: hur man inte blir sjuk

Om det visar sig att i miljön eller i familjen lider någon av tuberkulos, som sänds snabbt, bör förebyggande åtgärder vidtas för att skydda sig från sjukdomen:

 • Var noga med att konsultera en fisiolog. Läkaren kommer att ordinera den nödvändiga undersökningen och profylaktiska läkemedelsförloppet.
 • inom sex månader är det nödvändigt att organisera en förbättrad diet, med en övervägande av naturliga proteiner och animaliska fetter. Tidigare var det kvalitetsmat som hjälpte till att bota konsumtiva patienter.
 • Det är lämpligt att leda en hälsosam, planerad, uppmätt livsstil, utesluta alkoholintag för hela perioden av profylax, sluta röka. Enligt statistiken är rökning särskilt farlig för de som smittas med mykobakterier, eftersom det påverkar tillståndet i andningsorganen, vilket förvärrar patientens tillstånd.
 • rummet ska behandlas med speciella lösningar. I första hand görs detta av arbetare på den sanitära epidemiologiska stationen. De närmaste månaderna kräver daglig våtrengöring, luftning av hus och textilier.

Alla åtgärder kan minimera risken för sjukdom, även om infektionen redan har inträffat. Upprepade uppföljningsundersökningar med en phthisiatrician identifierar sjukdomen i ett tidigt skede.

Öppen form av tuberkulos

En öppen form av tuberkulos är en patologi där spridningen av viruset uppträder, i de flesta fall genom hosta.

När mykobakterier kommer in i lungvävnaden börjar förstöringen av celler, med bildandet av djupa håligheter.
Utan snabb behandling kan en patient med aktiv tuberkulos dö.

Öppen form av tuberkulos

Aktiv tuberkulos är ett tillstånd där kroppens immunförsvar inte kan bekämpa bakterierna av tuberkulos, därför utvecklas bakterier i den yttre eller interna miljön. Mikroorganismer sprider sig genom luften och påverkar vanligtvis lungorna, även om de kan involvera andra organ och kroppsdelar i den patologiska processen.

Om kroppens motstånd är låg, till exempel på grund av åldrande, undernäring, infektioner som HIV eller av andra skäl aktiveras bakterierna och orsakar en öppen form av tuberkulos.

Enligt beräkningar av Världshälsoorganisationen utvecklar 8 miljoner människor världen över varje år en aktiv form av sjukdomen och nästan två av dem dör. Varje tionde person som är infekterad med patogener kan ha öppen tuberkulos. Risken för utveckling är störst under det första året efter infektion, men formen utvecklas ofta många år senare.

Dormanta mikrober skadar inte kroppen eller orsakar symtom på sjukdomen. Detta kallas latent tuberkulosinfektion.

Det kan vara kort tid eller många år. När mikroberna aktiveras, börjar de växa och skada kroppen, då visas specifika tecken på patologi. Detta kallas aktiv eller öppen tuberkulos.

Titta på videoklipp om detta ämne.

De viktigaste symptomen på patologi

Manifestationer av aktiv tuberkulos beror på organismens individuella egenskaper.

Öppen tuberkulos kan orsaka symtom som:

 • produktiv hosta som varar 3 veckor eller längre;
 • bröstsmärta
 • sputum med blod.

Icke-specifika tecken kan innefatta:

 • svaghet eller trötthet;
 • viktminskning
 • anorexi;
 • frossa;
 • feber;
 • nattsvettar.

Dessa möjliga symtom på tuberkulos är inte tillförlitliga tecken på sjukdomen. Andra hälsoproblem kan också orsaka dessa symtom. Varje person med sannolika manifestationer av sjukdomen ska snarast möjligt kontakta en läkare så att problemet kan diagnostiseras och behandlas i rätt tid.

Risken för infektion - hur du kan få patologi

Hur kan du fånga den öppna formen av tuberkulos? Vem som helst kan bli smittad med en farlig sjukdom. När någon som lider av lungt tuberkulos hostar, nysar eller samtal, kan bakterierna sprutas in i luften. Människor i närheten kan andas in i agenter. Det är omöjligt att dra upp sjukdomen från ett handslag eller från mat, disk, sänglinne och andra föremål. De flesta andra är smittade med personer med svaga immunförsvar.

Hur blir du smittade:

 • missbruk av alkohol eller droger
 • har diabetes
 • med silikos;
 • har huvud- eller nackcancer
 • i närvaro av leukemi eller Hodgkins sjukdom;
 • vid diagnosering av allvarlig njursjukdom
 • har låg kroppsvikt
 • under vissa behandlingar (till exempel kortikosteroider eller organtransplantation);
 • under perioden med specialiserad behandling av reumatoid artrit eller Crohns sjukdom.

Om patogenerna befinner sig i lungorna, måste du vara försiktig med att skydda andra människor mot bakterier, eftersom risken för infektion med en öppen form av tuberkulos ökar flera gånger. Fråga din läkare eller sjuksköterska, de kommer att berätta vad du ska göra för att förhindra överföring av bakterier till släktingar och släktingar och hur du kan smitta dig själv.

Hur många lever med denna sjukdom

Patologi leder inte alltid till döden. Utan behandling kan livslängden variera från 5 till 30 år, hur länge de lever med den öppna formen av tuberkulos beror på många externa och interna faktorer.

Först och främst påverkar det immunförsvaret hos organismen, liksom ålder och närvaro av associerade sjukdomar.

Du kan förvänta sig att hålla ditt jobb, stanna hos din familj och leva ett normalt liv om du blir sjuk med tuberkulos. Men de måste regelbundet ta mediciner för att säkerställa positiv dynamik och förhindra att andra människor blir smittade.

Efter behandling är chansen till full återhämtning mycket hög, men inte 100% garanterad. Det finns särskilt svåra former av störningen, som nästan inte är mottagliga för de flesta antibakteriella läkemedel.

Dålig prognos för liv och hög risk skapar rökning mer än 20 cigaretter per dag. Detta ökar risken för förekomsten av patologi och farliga komplikationer i två till fyra gånger. Diabetes försämrar också prognosen.

Andra smärtsamma förhållanden som minskar risken för återhämtning:

 • alkoholism;
 • slutstadiet av njursjukdom;
 • undernäring;
 • Hodgkins lymfom;
 • kronisk lungsjukdom.

Öppet och slutet formulär - jämförelse

Personer med latent form av infektionen blir inte sjuka och har inga symptom. De är smittade med mycobacterium M. tuberculosis (Kochs trollstav), men visar inga tecken på sjukdom.

Den enda bekräftelsen är en positiv reaktion på ett tuberkulinhudtest eller ett blodprov för tuberkulos. Personer med latent form är inte smittsamma mot andra.

I allmänhet utvecklar 5-10% av de infekterade människorna utan behandling en öppen form av sjukdomen under en viss livstid. I hälften kommer det att hända inom de första två åren efter infektion.

Hos personer vars immunförsvar är svagt, särskilt hos HIV-infekterade personer, är risken att utveckla den aktiva formen av sjukdomen signifikant högre än hos patienter med normalt kroppsförsvar.

Hos en person med latent tuberkulosinfektion

 • vanligen ett hudtest eller ett blodprovsresultat indikerar en infektion;
 • normal bröst röntgen och negativt sputum test;
 • tuberkulosebakterier i kroppen lever men inaktiva;
 • inga symptom
 • mikroorganismer sprider sig inte till andra.

I vissa människor övervinnar bakterierna immunsystemet och börjar multiplicera, vilket leder till progression från slutet till öppen form av patologi. Vissa blir sjuk snart efter infektion, och andra senare, när kroppens reaktion blir svag.

Öppen tuberkulos är en mycket allvarlig sjukdom och kan leda till döden utan behandling. Den slutna formen är alltid farlig eftersom en person inte kan starta läkemedelsbehandlingen i tid.

En smittad person med öppen form:

 • ett positivt hudtest eller blodprov som indikerar en infektion;
 • en onormal bröströntgen eller ett positivt utslag av sputum, och odling inokuleras också;
 • det finns aktiva tuberkulosebakterier i kroppen;
 • många symptom uppträder, såsom hosta i 3 veckor eller längre, hemoptys, bröstsmärta, oförklarlig viktminskning och aptit, nattsvett, feber, trötthet och frossa;
 • bakterier kan sprida sig till andra
 • Behandling är obligatorisk.

Första tecken på sjukdom

Manifestationer av tuberkulos utvecklas vanligen långsamt under flera månader och år, ofta maskerade av andra förhållanden. Bakterier multipliceras mycket långsamt, så symtom på sjukdomen uppträder också långsamt, vanligtvis från flera månader till många år. Många av symtomen är vaga och kan ha andra orsaker.

De klassiska manifestationerna av aktiv tuberkulos är:

 • sjukdomskänsla;
 • nattsvettar;
 • generaliserad smärta i kroppen
 • intermittent feber;
 • viktminskning och aptit
 • trötthet.

Av de specifika symptomen är de första tecknen på en öppen form av tuberkulos en bestående hosta, som på morgonen kan vara med gult eller grönt sputum. Med tiden uppträder blodspår, även om dess stora antal är ovanligt.

Hosta anses ofta vara förknippad med rökning, astma eller en ny sjukdom, men de glömmer bort tuberkulos. Patologi orsakar en ökning av nattsvett, medan personen vaknar, blötlägger med svett.

När sjukdomen fortskrider, ökar trötthet och sjukdom och viktminskning och aptit utvecklas. Andra vanliga tidiga händelser är bröstsmärta och andfåddhet. De kan bero på bildandet av pleural effusion - ackumulering av vätska mellan tunna membran som täcker lungorna och den inre delen av bröstväggen.

Tuberkulos och inkubationsperiod

Mycobacterium tuberculosis mikrobakterier har en otroligt låg smittsam dos - mindre än 10 mikroorganismer för att initiera sjukdomen. Bakterier har en lång inkubationsperiod: från två till tolv veckor med ett intervall från fjorton dagar till flera årtionden.

De har förmågan att både hemlighet och initiering av den aktiva formen av sjukdomen. Mykobakterier, inandade av värden, infekterar lungorna och absorberas av de alveolära makrofagerna. Därefter kan de förbli inaktiva under lång tid eller börja multiplicera inuti dessa celler, vilket medför utseendet av en öppen infektion.

Enligt uppgifterna utvecklar en infekterad person en primär infektion i lungorna, som inte har några symtom, inom sex veckor efter infektion.

Då går sjukdomen in i den inaktiva fasen, som kan vara från flera veckor till flera år. Inkubationsperioden kan vara långvarig. Därför kan alla som kommer i kontakt med en potentiellt infekterad person riskera att smittas.

Hur skyddar du dig från den öppna formen av tuberkulos

Vaccination kan hjälpa till att skydda mot sjukdom. Infektionssjukdomar är ganska vanliga hos barn. BCG ges till alla barn i länder där sjukdomen är vanlig.

I länder som Storbritannien är det rekommenderat för dem med hög risk. Före vaccination ges en man ett Mantoux-hudtest för att detektera förekomsten av latent tuberkulos. Infektion anses vara den farligaste för spädbarn.

Förebyggande åtgärder består av två huvudfaser:

 • hindra utseendet hos personer med en aktiv fas i trånga platser;
 • förhindra utvecklingen av den aktiva fasen hos personer med latent tuberkulos.

Hur skyddar du dig hemma:

 1. Husen ska vara tillräckligt ventilerade.
 2. Den som hostar är skyldig att lära sig respiratorisk etikett, andningshygien och följa den lärda praxisen.
 3. Med positiva utstrykningsresultat bör tuberkulospatienter:
 • spendera så mycket tid som möjligt i friska luften;
 • Sova separat från andra familjemedlemmar i ett välventilerat område.
 • så lite tid som möjligt att vara i kollektivtrafik och på platser där ett stort antal människor samlas.

Behandling av patienter med en sluten form av sjukdomen är den mest effektiva metoden för skydd mot den öppna formen av sjukdomen.

Många personer med latent infektion utvecklar aldrig aktiv sjukdom.

En särskild högriskgrupp är:

 • personer med HIV-infektion;
 • personer som har blivit smittade de senaste 2 åren
 • spädbarn och småbarn;
 • missbrukare;
 • de äldre.

Om du har en dold infektion, måste du ta medicin.

Symtom på öppen form av tuberkulos

Vem som helst kan bli sjuk med tuberkulos, eftersom tuberkelbacillus sänds av luftburna droppar från en sjuk person, och sedan med hosta efter "bevattning" av hushållsartiklar. Människor som har upptäckt en öppen form av tuberkulos anses vara potentiellt farliga för andra, särskilt barn. För att skydda dig mot infektion behöver du veta om symtomen på en öppen form av tuberkulos och hur man skyddar dig mot det.

Oftast är den öppna formen karakteristisk för pulmonell tuberkulos.

Om du inte äter upp, ständigt befinner dig i en stressig situation och nervös spänning, så om du träffar tuberkelbacillus kommer tecken på tuberkulos att utvecklas, vilket ofta leder till döden.

Antalet fall är benägna att öka. Infektionsutbrott återkommer på grund av en ökning av antalet HIV-infekterade patienter i vilka denna sjukdom uppenbarar sig som en komplikation.

Vad är öppen form av tuberkulos?

Förutom HIV-infekterade patienter inkluderar riskgruppen för sjukdomen äldre, medicinska arbetstagare, patienter med nedsatt immunitet på grund av samtidiga eller uppskjutna sjukdomar, barn och personer som lever i dåliga sociala förhållanden. Mycket sällan förekommer infektion när man äter kött, ägg eller mjölk från smittade djur.

Den öppna formen av tuberkulos har symptom som är svåra i sin kurs och ständigt släpper ut mykobakterier som infekterar det omgivande området. Detta är dess skillnad från den slutna formen av sjukdomen. Tanksåkning (smearmikroskopi) i sputum och saliv detekterar en Koch-vinge, bestämd genom metoden för laboratoriefärgning.

Öppen tuberkulos är primär och sekundär:

 1. Primärtyp utvecklas hos personer som inte tidigare varit i kontakt med bäraren av tuberkelbacillus. Oftast är det asymptomatiskt, kännetecknat av endast en liten inflammation i lungorna. Därefter omvandlas den inflammerade härden till en fallös (ostliknande) nod, ersatt av fibrös tillväxt och bildande kalcinater, vilka detekteras på lungens röntgenstråle.
 2. Sekundär pulmonell tuberkulos utvecklas hos patienter som tidigare har haft tuberkulos och kallas miliär. I den här typen är det primära fokuset ärrbildning och kalcinering, men under vissa förhållanden kan det bryta sig in i lungvävnaden eller sprida mykobakteriet i andra organ och system i kroppen (ben, hjärna, mjälte, lever). Navnet på den miliära infektionen berodde på att vävnaden hos de organ som påverkas av tuberkulos ser ut som hirsgryn. På röntgen av lungorna är det väldigt bra.

Öppen tuberkulos är inte en självbehandling, som i alla fall kommer att vara ineffektiv. Det innebär behandling i en specialiserad tuberkulosautomat i ett halvår (med hjälp av 4-5 olika typer av läkemedel), vilket kan ta flera år. Med tidig behandling till läkaren och uppfyllandet av alla recept, är prognosen för öppen tuberkulos gynnsam. I annat fall kan patienten dö av komplikationer.

Sjukdomen bekräftas av röntgen och beräknat tomogram.

symptom

Kliniska manifestationer ökar gradvis. Först känns symtomen inte och orsakar inte sjuka obehag, men med tiden finns det en konstant torr typhost, som då blir våt. Varaktigheten av hostens symptom är tre veckor eller mer. Det är den viktigaste riskfaktorn för den öppna formen (för våt hostning), eftersom sputumet innehåller mikrober.

Patienten förlorar snabbt, hans aptit försvinner och hemoptys kan uppstå. Temperaturen stiger på kvällarna till subfebrila nummer, det är svaghet och slöhet. Miljär form av sekundär tuberkulos utvecklas i flera månader. En aggressiv kurs av sjukdomen börjar karakteriseras av följande symtom:

 • hög feber upp till 39 ° C;
 • nattliga svettningar;
 • långvarig torr hosta, särskilt på morgonen och på natten;
 • smärta i lederna och bakom sternum
 • blek hud.

Därefter går den allmänna kroppstonen ner och gastrointestinala upprördhet uppträder.

Efter kontakt med en patient med tuberkulos måste du vara uppmärksam på förändringar i ditt allmänna tillstånd, kom till ett samråd med en läkare, särskilt om kommunikationen var lång.

För att inte smitta, måste man äta rationellt, inte röka, öka immuniteten, använda vitaminer, undvika nära kontakt med tuberkulospatienter, och inte vägra årliga läkarundersökningar och göra röntgenstrålar. Råd från en erfaren fisiatrik: Ät bra innan du besöker offentliga platser. Koch wand är lättare att infektera kroppen av människor som glömmer att äta i tid ("älskar hunger").

Tecken på öppen tuberkulos

Tiden från inträdet av mycobacterium tuberculosis in i kroppen tills utvecklingen av tecken på sjukdomen är cirka 2-3 månader. Bekräfta diagnosen - fluorografi, röntgen, CT.

Tecken på öppen tuberkulos är: klinisk (symptomatisk), laboratorium (detekterad patogen i analyserna) och radiografiska (alla tecken på tuberkulos är närvarande - mitten av mörkare, närvaron av hålrum av olika storlekar, ökat lungmönster).

Tecken upptäcks av Mantoux tuberculinreaktionen. Med en negativ reaktion, och ett år senare en positiv, med ökade papules, talar de om infektion. I närvaro av svaghet, beständig subfebril, synlig för patienter, kan vi prata om tecken på tuberkulös berusningsskada. Den öppna formen kan ganska passera nästan omärkligt vid en inaktiv ström. Men med akut feber, svettning och konstant hosta börjar en mer aktiv infektionsfas.

Den öppna formen av tuberkulos har följande huvuddrag, bekräftad genom laboratorietester av sputum för förekomst av baciller eller bronkoskopi:

 1. Hosta, persistent torr, sedan med sputum.
 2. Hemoptys, vilket kan vara komplicerat av lungblödning.

Om en sjukdom misstänks efter kontakt med en tuberkulös patient kan smittan misstänkas i ett tidigt skede. Med snabb behandling till läkaren är tuberkulos härdbar. Om patienten skjuter upp behandlingen, kommer det i framtiden att bli mycket svårare att klara av infektionen. Den tidigare behandlingen startas, desto större är återhämtningsgraden.

Pulmonell tuberkulos - tidiga tecken, symtom, former, behandling hos vuxna och förebyggande

Lungtubberkulos är en infektiös patologi orsakad av Koch bacillus, kännetecknad av kliniskt och morfologiskt olika varianter av lungvävnadsskada.

Olika former ger upphov till symtomens variation. Andningssvårigheter (hosta, hemoptys, andfåddhet) och symtom på förgiftning (långvarig subfebril, svettning, svaghet) är vanligast för lungtubberkulos.

Därefter överväger vi vad som är lungtubberkulos, vilka är formerna av sjukdomen och hur människor blir smittade med dem, liksom tidiga tecken på sjukdomen och behandlingsmetoder hos vuxna idag.

Vad är lungt tuberkulos?

Lungtubberkulos är en sjukdom av infektiös natur. Utvecklat på grund av intag av patogenen - mycobacterium tuberculosis. Penetrerar in i människokroppen, orsakar bakterier lokal inflammation, som manifesteras vid bildandet av mindre epithelial granulomer.

De blir habitat och reproduktion av tuberkulösa mykobakterier. Parasiter börjar infektera lymfkörtlarna.

Även om mykobakteriet har trängt in i människokroppen är det inte ett faktum att du omedelbart kan märka tecknen på lungtubberkulos - sannolikheten för sjukdomen är inte 100%. Som medicinsk forskning har visat är kochstången själv närvarande i kroppen av många moderna människor, varav varje tionde person lider av en obehaglig sjukdom.

Om immunsystemet är tillräckligt starkt, motstår det framgångsrikt det smittsamma medlet, så småningom utvecklas en stark immunitet mot den.

Eftersom Koch-trollet multipliceras snabbt i ohälsovillkor, antas det att sjukdomen endast uppstår bland de fattiga, men alla kan bli sjuka med tuberkulos, oavsett ålder eller ställning i samhället.

Former av tuberkulos

Enligt WHO är en tredjedel av världens befolkning smittad med mykobakterier. Enligt olika källor blir 8-9 miljoner människor varje år sjuk med tuberkulos och 2-3 miljoner dör från komplikationerna av denna sjukdom.

Du borde veta att tuberkulos sänds uteslutande från personer som har en öppen form av sjukdomen. Faren ligger i det faktum att patienten i vissa fall kanske inte är medveten om övergången till en sjukdom från en sluten form till en öppen en.

Beroende på arten av förekomsten av dessa typer av sjukdomar:

 1. Primär. Utvecklas när patienten gör första kontakten med Kochs trollstav. Den mänskliga kropp som en infektion överförs först kan lätt påverkas av sjukdomen. Sjukdomen kan ta en latent form, stanna i kroppen i många år och "vakna" bara när patientens immunitet försvagas.
 2. Sekundär pulmonell tuberkulos utvecklas vid upprepad kontakt med kontoret eller som en följd av reaktivering av infektionen i primärfokus. De huvudsakliga kliniska formerna för sekundär tuberkulos är fokala, infiltrativa, spridda, cavernösa (fibrous-cavernous), cirrhotic, tuberculoma.

Öppna lungtubberkulos (smittsam)

Denna form är den farligaste. Vanligtvis påverkar lungorna, men andra organ kan också vara involverade i processen. Infektion sker genom inandning av patogenen. En patient med öppen form måste isoleras. Denna term betyder att en person är smittsam mot dem som finns runt honom, eftersom han utsöndrar aktiva mykobakterier på onsdagen. För att bestämma närvaron av en öppen form kan du använda studien av sputum.

Mykobakterier kan fortsätta även i damm, så det är mycket lätt för dem att bli smittade när de använder samma föremål. Dessutom kan användningen av offentliga institutioner och transporter, även på kort sikt, leda till överföring av en öppen form av tuberkulos från en person till många andra.

Stängd tuberkulos

Den slutna formen av lungtubberkulos innebär inte att Kochs pinnar frigörs i sjuks miljö. Denna form kallas TB-, och det betyder att en person som är sjuk med denna sjukdom inte kommer att kunna infektera andra.

Closed tuberculosis är förknippad med förändringar i patientens hälsotillstånd, vilket kan ta fysiska och interna former. Det bör noteras att epidermal tuberculintestet hos infekterade patienter i 80% av fallen påverkar positivt resultat på grund av CD på lungområdet. Dess bekräftelse är nödvändig genom provning och instrumentundersökningar.

Andra egenskaper svalnar till att patienterna inte känner sig ovela - de bildar inte några obehagliga symptom som indikerar problematiskt funktionssätt i lungorna eller andra system i kroppen.

Tecken på tidig stadium lungtubberkulos

Tecken på tuberkulos hos vuxna kan inte visas omedelbart. Varaktigheten av inkubationsperioden (tiden från virusinfektionstiden till början av de första märkbara symptomen) kan variera beroende på flera faktorer. Mycket ofta förväxlas symptomen av lungtubberkulos i de tidiga stadierna felaktigt med akuta respiratoriska virusinfektioner, och den verkliga orsaken till sjukdomen kan endast detekteras under rutinmässig fluorografi.

De första tecknen på tuberkulos manifesterar sig svagt, men ökar sedan gradvis. Dessa inkluderar:

 • hosta med expektoration av sputum i 3 veckor;
 • hosta upp blod;
 • ständigt hög temperatur;
 • trötthet, apati, låg prestanda
 • oväntade humörsvängningar, irritabilitet;
 • skarp förlust av kilo
 • aptitlöshet.

Symtom visas inte nödvändigtvis omedelbart: i regel sker en första (dessutom är det inte nödvändigtvis en hosta) eller två, andra går med i den. Om dessa symtom överstiger 3 veckor, är det allvarligt att se en läkare.

Var uppmärksam på din aptit, hos patienter minskar det mycket snabbt. Det första karakteristiska tecknet på tuberkulos hos barn och vuxna är en dramatisk viktminskning och en långvarig hosta.

skäl

Orsaksmedlen för denna sjukdom hos människor är bakterier av släktet Mycobacterium, och mer specifikt: Mycobacterium tuberculosis.

Den främsta provokationsfaktorn är en minskning av kroppsmotståndet. Detta kan inträffa under följande omständigheter:

 • om en person har svåra somatiska sjukdomar;
 • för HIV-infektion;
 • diabetes;
 • kronisk alkoholism
 • utarmning av kroppen.

Som det avslöjades under forskningen har det smittsamma medlet ett högt motstånd mot alla aggressiva effekter, det är inte räddat för alkohol, syra, alkali. Tuberkulos kan överleva i marken, snö och de destruktionsmetoder som identifierats av den tyska forskaren föreslog en direkt effekt av solljus, värme, antiseptiska komponenter som innehåller klor.

De viktigaste predisponeringsfaktorerna för utveckling av lungtubberkulos är:

 • rökning;
 • undernäring (brist på vitaminer och animaliskt protein)
 • fysisk utmattning
 • neuropsykiatrisk stress (stress);
 • droganvändning;
 • drogmissbruk;
 • hypotermi;
 • frekventa virus- och bakterieinfektioner;
 • betjänar meningar i fängelser
 • trånga lag;
 • bor i rum med otillräcklig ventilation.

Vägar för överföring

 1. Intagandet av mycobacterium i vår kropp uppträder vanligtvis med luft, eller luftburna, vid. Kontakt, transplacental och matarvägar (mat) är mycket mindre vanliga.
 2. Andningsorganen hos en frisk person skyddas från penetrationen av mikroben genom speciella mekanismer som väsentligt försvagas vid akuta eller kroniska andningssjukdomar.
 3. Smaksättningsvägen är möjlig vid kroniska tarmsjukdomar som påverkar absorptionsfunktionerna i den.

Oavsett vägen för inträde av mykobakterier kommer in i lymfkörtlarna. Därifrån spridda de genom lymfaskärlen genom hela kroppen.

Symptom på lungtubberkulos hos vuxna

Inkubationstiden för sjukdomen kan vara från en till tre månader. Faren är att i de tidiga skeden av sjukdomen liknar symptomen en enkel andningsinfektion. Så fort muren går in i kroppen börjar den spridas genom blodet till alla organ, de första infektionsfaktorerna uppträder.

Med tuberkulos känns en person svag, som vid starten av ARVI. Effektiviteten minskar, apati visas, ständigt vill sova, patienten blir trött snabbt. Tecken på berusning passerar inte ganska länge.

Symptom på pulmonell tuberkulos:

 • långvarig hosta;
 • andfåddhet, som ökar gradvis efter infektion med tuberkulos, uppstår även med mindre fysiska aktiviteter;
 • väsande andning, noterad av läkaren när han lyssnar (torr eller våt);
 • hosta upp blod;
 • bröstsmärtor som uppenbarar sig vid djup andning eller när vilande
 • ökad kroppstemperatur: upp till 37 grader eller mer;
 • smärtsam ögonglans, pallor, rodnad på kinderna.

Temperaturen på tuberkulos stiger vanligtvis på natten. Det finns feber, en termometer kan visa upp till 38 grader.

Med större bakteriell aktivitet kan patienter klaga på:

 • plötsliga temperaturfluktuationer upp till 39 ° - speciellt mot slutet av dagen;
 • omkretsande bröst och axelvärk;
 • spasmer under axelbladen (om sjukdomen har påverkat pleura);
 • torr persistent hosta;
 • överdriven svettning under sömnen.

Sådana symtom är karakteristiska för primär tuberkulos - det betyder att en person inte tidigare har stött på denna sjukdom.

Blodhosta och uppkomsten av akuta smärtsamma känslor vid inandning är de farligaste symptomen på lungtubberkulos hos vuxna. Det är mycket svårt att behandla sjukdomen i detta skede. Patienten rekommenderas till sjukhusvistelse. Syftefaktorer påverkar snabbt olika organsystem, och det rörliga systemet kan också lida.

I allvarliga fall har patienten komplikationer i form av:

 • lungblödning;
 • lunghypertension;
 • kardiopulmonell insufficiens
 • svullnad av lemmar;
 • abdominal ascites;
 • feber;
 • skarp viktminskning
 • smärtsamma förnimmelser i cellen;
 • pleurit.

Ofta påverkar tuberkulos lungorna - i nästan 90% av fallen. Mycobacterium kan dock vara farligt för andra organ. Patienten kan diagnostiseras med tuberkulos hos det urogenitala systemet, benen, centrala nervsystemet och matsmältningsorganen. Symptom på sjukdomen i detta fall orsakas av en störning i de drabbade organen.

Utvecklingsstadier

När patogen kommer in i lungorna sker följande:

 1. Mycobacterium tuberculosis deponeras i bronkiolerna och alveolerna, tränger in i lungvävnaden, orsakar en inflammatorisk reaktion (fokusering på specifik lunginflammation).
 2. Därefter är de omgivna av makrofagförespråkare, som efter att ha förvandlats till epithelioida celler står runt patogenen i form av en slags kapsel och bildar det primära tuberkulösa fokuset.
 3. Individuella mykobakterier kan penetrera genom detta skydd, sedan överförs de med blodomloppet till lymfkörtlarna, där de kommer i kontakt med cellerna i immunförsvaret och orsaka ett komplex av reaktioner som bildar specifik cellulär immunitet.
 4. Det finns inflammation, det ersätts av en mer förfinad reaktion, i vilken makrofager också deltar, det beror på deras aktivitet huruvida kroppens tuberkulosförsvar kommer att vara effektivt.

Tecken på öppen lungtubberkulos

Tuberkulos är en av de vanligaste och farliga sjukdomarna i världen, från vilken ingen är immun från infektion, eftersom den överförs av luftburna droppar.

För att minska de möjliga riskerna med att få denna sjukdom, behöver du veta så mycket information som möjligt om det och hur man behandlar det.

Risken för infektion med den öppna formen av tuberkulos

För att den öppna formen av tuberkulos ska manifestera sig behöver vi två mycket viktiga förutsättningar - ett försvagat immunförsvar eller en provocerande faktor.

Det innebär att en person som är i god hälsa och inte har några problem riskerar att bli infekterad med tuberkulos än en som redan har några kroniska sjukdomar.

Sjukdomen hos något organ eller överföring av en infektionssjukdom är en faktor i det faktum att immunitet för närvarande kämpar mot andra sjukdomar och inte har tillräckligt med medel för att motstå infektion med Kochs sockerrör.

Dessutom kan ett försvagat immunförsvar inte bara bero på några plågor, men också på grund av bristen på fördelaktiga element som kommer in i kroppen med mat. Detta innebär att undernärda människor är mer mottagliga för att vara smittade av tuberkulos.

Ökad risk finns i vissa sociala grupper, bland annat:

 • - barn och tonåringar
 • - gravida kvinnor
 • - äldre
 • till

Detta beror på att deras neuro-endokrina funktioner i kroppen är ganska instabila.

Barn har ännu inte fått ordentlig immunitet, så de har det vid bildandet.

Gravida kvinnor är mottagliga för sjukdomen, eftersom deras kroppar måste vara ansvariga för två under en viss period.

Äldre människor, på grund av sin ålder och möjliga sjukdomar av annan art, förlorar immunförsvarets resurser som de tidigare haft.

Det finns också en ökad infektionsrisk i det medicinska samhället på grund av deras nära kontakt med patienterna.

För att förhindra att det händer är det nödvändigt att följa alla interna regler för sjukhus, vilket gäller såväl som i obligatoriska sanitära och hygieniska förfaranden, samt vid desinfektion, samt i masker.

Människor som lever i dåliga sociala förhållanden riskerar också att bli infekterad med öppen form tuberkulos på grund av olika orsaker.

För att inte smittas med den öppna formen av tuberkulos är det nödvändigt:

 1. Följ de relevanta hygien- och hygienbestämmelserna.
 2. Begränsa kontakten med sjuka personer;
 3. Genomgå regelbundet profylaktisk undersökning.

För att minska risken efter en eventuell infektion måste du utföra flera åtgärder:

 • - konsumera minst 150 gram livsmedel rik på fetter av animaliskt ursprung
 • - Drick inte alkohol och rök inte;
 • - övervaka intaget av vitaminer i kroppen
 • - undvik repetition av kontakt med en smittad person,
 • - vara på gatan och led en hälsosam livsstil
 • till

Ofta ordinerar läkaren en ytterligare undersökning för att bekräfta eller neka diagnosen. Den innehåller:

 1. Mantoux test;
 2. Bröst röntgen;
 3. Undersökning av urin, blod och sputum.

Kontakt vuxna måste testas en gång om året, medan barn är dubbelt så troliga.

Symtom på öppen form av tuberkulos

Den öppna formen av pulmonell tuberkulos är den farligaste typen av denna sjukdom, eftersom den är den farligaste för samhället. Detta gäller främst personer som är i kontakt med eller i närheten av en sjuk person.

För att inte exponera sig för risken för infektion är det nödvändigt att veta vilka särdrag som denna sjukdom har och hur man kan upptäcka en person som lider av den.

Koch-bakteriebakterier utsöndras tillsammans med patientens sputum och kan hittas i luftvägarna hos alla som på ett tillräckligt avstånd till honom på några minuter.

Efter infektion kan symtomen inte visas en stund, vilket är en inkubationsperiod. Han blir ofta från tre till tolv veckor, men i vissa fall kan det ta månader eller år.

Det mest påtagliga symtomet på sjukdomen är en ihärdig stark hosta, som försämras väsentligt på natten och på morgonen. I början av utvecklingen av tuberkulos kan den vara torr, men över tiden blir den till våt.

Detta beror på att sputum dyker upp i lungorna, som den sjuka hostar och hostar. Detta symptom blir kroniskt över tiden och går inte bort om motsvarande behandling inte utförs.

Ett annat tecken på en öppen form av pulmonell tuberkulos är frisättningen av en liten mängd blod tillsammans med sputum vid hosta. Men detta symptom kan inte manifesteras, eftersom det ofta händer i senare skeden utan någon behandling.

Kroppstemperaturen hos en sjuk person är lite hög under lång tid. Denna subfebrila temperatur, som når 37-37,5 grader Celsius, påverkar nästan inte personen, och han känner inte den. På natten ökar svettningen ofta och frysningar dyker upp, vilket försvinner under dagen.

En patient med en öppen form av tuberkulos börjar bli trött över tiden och blir trött mycket snabbare. Detta påverkar respektive dess prestanda, inklusive utförandet av någon fysisk aktivitet.

En person som lider av tuberkulos kan förlora sin aptit. I vissa fall försvinner sömn, en av de faktorer som är en konstant hosta som stör normal sömn.

Ett annat tecken på tuberkulos, liksom många andra sjukdomar, är en ökning av perifera lymfkörtlar som svarar mot infektion i kroppen.

Hur sänds den öppna formen av tuberkulos

Tuberkulos av en öppen form överförs i de flesta fall av luftburna droppar. Samtidigt är det också omöjligt att utesluta en kontakt-hushållsöverföringsmetod.

Han sprider små mykobakterier som kan penetrera direkt i samtalets luftvägar eller lösa sig på några föremål.

Mykobakterier kan fortsätta även i damm, så det är mycket lätt för dem att bli smittade när de använder samma föremål. Dessutom kan användningen av offentliga institutioner och transporter, även på kort sikt, leda till överföring av en öppen form av tuberkulos från en person till många andra.

Det finns även ganska sällsynta fall när infektion sker genom djur. Först och främst gäller det boskap som kan, som en människa, lida av tuberkulos.

Överföring kan ske genom mjölk, eftersom det innehåller mykobakterier som orsakar sjukdomen. När de kommer in i människokroppen börjar de utvecklas, vilket orsakar tuberkulos av olika former, inklusive öppna.

Behandling av öppen lungtubberkulos

Den öppna formen av pulmonell tuberkulos, såväl som stängd, utsätts för effektiv behandling. Dess längd och komplexitet beror direkt på i vilket stadium av sjukdomen patienten har konsulterat en läkare.

Ju mer tid har gått sedan infektionen, desto större är sannolikheten att behandlingen av sjukdomen blir lång och obehaglig.

Under alla omständigheter måste en person ta särskild mediciner länge och uppfylla ett antal andra krav hos en läkare.

Kvalificerad behandling

Den öppna formen av pulmonell tuberkulos behandlas bäst med hjälp av en kvalificerad specialist, eftersom självbehandling i hemmet sällan leder till fullständig återhämtning. Dessutom kan sjukdomen förvärras under tiden som spenderas på denna typ av behandling och leda till allvarligare konsekvenser.

Efter den första infektion med tuberkulos ges en person upp till 5 olika droger, vilket han måste ta i sex månader. Om du tar några raster kan bakterien bli resistent mot antibiotika, så det är bäst att ta piller hela tiden.

Någon gång efter mottagningens början kommer det att vara nödvändigt att skicka ytterligare test för att se dynamiken i sjukdomsutvecklingen. Baserat på dessa uppgifter kommer läkaren att avgöra om man ska fortsätta ta drogen eller ersätta dem med andra droger.

I vissa fall kan läkaren rekommendera sjukgymnastikbehandlingar, läkemedel som stärker immunsystemet, besök på speciella sanatorier, etc.

När du tar drogerna måste du ta upprepade tester och gå igenom studien. Enligt resultaten av långvarig behandling kommer det att vara möjligt att besluta om förlängning av behandlingen eller avslutningen av behandlingen.

I vissa fall kan behandling av den öppna formen av tuberkulos ta många år.

mat

Näring spelar en mycket viktig roll i behandlingen, eftersom det väsentligt ökar kroppens immunitetsresurs i kampen mot sjukdom.

Det måste innehålla ett komplett utbud av ämnen som är nödvändiga för en person för normal funktion av alla sina organ. Därför ordineras ofta en terapeutisk kost i kombination med läkemedelsbehandling.

förebyggande

Efter att patientens fullständiga botemedel har uppstått, bör han inte glömma försiktighetsåtgärderna och några regler. En av dem är att upprätthålla kroppens immunförsvar på rätt nivå.

För detta ändamål är det möjligt för profylaktiska ändamål att ta vissa läkemedel som hjälper till att bekämpa olika infektioner. En diet som innehåller många vitaminer och proteiner, du måste fortsätta att följa.

Mer information om tuberkulos

Att bo hos en person som har en öppen form av tuberkulos i en lägenhet är risken för infektion. Detta gäller främst delningen av vissa delar av huset, inklusive kök, badrum och badrum.

Även vid separat användning är risken för infektion mycket hög, så patienterna måste leva isolerade från andra tills deras sjukdom upphör att vara farlig för samhället.

I sådana fall är det nödvändigt att regelbundet ta prov, och du kan också desinficera korridoren på huset och landningarna. En sådan försiktighet i någon tid kan ta bort patogener som kan ha kvar på väggarna, räcken eller dörrhandtag.

Det bör förstås att om en granne medvetet vägrar att utföra behandling om han har en öppen form av tuberkulos, kan han genom ett domstolsbeslut tvingas sjukhus.

För att inte bli smittad med tuberkulos från en älskad, måste du följa vissa regler. Om kontakten är tillräckligt nära är det omöjligt att undvika sjukdomen.

Först och främst är det nödvändigt att använda speciella skyddsmaskar som kan förhindra inträde av mykobakterier i andningsorganen. Det är också nödvändigt att spendera mer tid i frisk luft och regelbundet genomgå undersökning med en fisiolog.

Läkaren ska bestämma komplexet av analyser och andra metoder för att undersöka förekomsten av tuberkulos på grundval av uppgifter som lämnats till honom.

Det är värt att komma ihåg att lägenheten där personen bodde, sjuk med öppen form av tuberkulos, är också en infektionskälla. Därför är det nödvändigt att utföra särskild desinfektion för att eliminera alla mykobakterier som kan förbli efter det.

Sådana aktiviteter är specialiserade på specialtjänster. Oavsiktligt att bli av med effekterna av sjukdomen är omöjligt. Dessutom ligger problemet i det faktum att bakterierna Koch-pinnar är ganska stabila och kan vara aktiva på ytan av många föremål i många månader.

Vid de första symptomen som karakteriserar en öppen form av tuberkulos är det nödvändigt att söka hjälp från en medicinsk institution. Ofta kommer en sjuk person att behöva spendera en viss tid på inpatientbehandling för att förhindra risken för infektion av andra människor.