Lungfibros

Utan självläkande mekanismer kunde människokroppen inte motstå den aggressiva miljön. Dessa processer har en bieffekt om den faktor som de motstår har stor destruktiv effekt. Så den skyddande bindväv som bildas på platsen för kronisk inflammation hos alveolerna i lungorna kan växa i den mån du diagnostiseras med lungfibros, risken för patologiska förändringar beror på egenskaperna. det kan till exempel vara lokal (interstitiell) fibros utvecklad under inverkan av negativa faktorer.

Vad är lungfibros

Lungfibros är en sjukdom där ett hot mot andningsfunktionen skapas på grund av att bindväv bildas i lungorna, vilket tenderar att ackumulera en kritisk massa. Hastigheten och graden av förödande effekter beror på sjukdomens egenskaper. Bredden av spridningen av leverfibros eller lung är uppdelad i:

 • fokus på vilka lokala områden utsätts för förändringar.
 • diffus, där området för tillväxt och komprimering av bindväv fånga stora områden (i bilden) och elasticiteten hos lungvävnaden minskar.

Fibros av lungrötter betraktas som en separat art: stora kärl i lungens botten står i fara. Av växtens art liknar fibros cancer, men dessa sjukdomar har en fundamentalt annan natur och det är fel att blanda dem. Cancer är ett växande konglomerat av DNA-skadade celler i ett organ, fibros är en vanlig, men expanderad ärrvävnad. Växtprocessen av fibervävnad är irreversibel men genomgår korrigering.

symptom

Beroende på bredden av fibros varierar symtomen i svårighetsgrad. I en fokalform kan patienten inte märka sjukdomen alls först. I diffus typ stängs luftens tillträde till lungkärlen av fibervävnad och symptomen tar inte lång tid att:

 • torr hosta;
 • dyspné åtföljd av jämn ljusbelastning;
 • hudfärg och slemhinnor, upp till cyanos (cyanos);
 • svullnad av fingrarna i naglarna
 • i svåra stadier - hjärtsvikt.

Orsaker till sjukdom

På grund av fibrose är uppdelad i interstitiell och idiopatisk. Den första typen uppträder på grund av exponering för skadliga faktorer i yttre lungor. Orsakerna till den andra typen av fibros är ännu inte tillförlitligt belyset av medicin, men denna typ utmärks av den aggressiva spridningen på lungvävnaden. Den interstitiella typen är fibros, orsakad av:

 • inandning av skadliga dammfraktioner med beryllium och kiseldioxid;
 • droger: antibiotika, kemoterapi;
 • infektionssjukdomar: tuberkulos (som leder till lungcirros), atypisk lunginflammation, lungemfysem.

klassificering

Lungfibros klassificeras enligt flera kriterier. Manifestationer av sjukdomen är olika symptom, svårighetsgrad och lokalisering:

Av spridningens natur

Linjärt ensidigt nederlag

En lunga påverkas

Påverkar båda lungorna

Ett organ med liten fokus kan ändras.

Förvånad över alla lungor

Av utbildningsskäl

Sjukdom orsakad av negativa miljöfaktorer

Oidentifierad orsak till utveckling

Försvagad ventilation påverkar övre organ.

Skador på begränsade områden nära lungens rötter

Förekommer vid roten

diagnostik

Klagomål tas med i beräkningen för att bedöma patientens tillstånd. Läkaren lyssnar och knackar på bröstet, kontrollerar andningsfunktionen och lungvolymen. Bestämning av funktionalitet utförs med en speciell testkörningsutlösningskraft. Oximetri mäter syrgasnivån i blodet. För att förstå den fullständiga kliniska bilden utför pulmonologen instrumental diagnostik - röntgen-, magnetisk resonansbilder.

Beräknad tomografi används för att bestämma cystiska manifestationer, mörker. Ett ekkokardiogram används för att detektera lunghypertension. Bronkoskopi används för att studera bronkiets inre yta och funktion. En lungbiopsi (ta en bit av vävnad) tas av minimalt invasiv kirurgi eller bronchoalveolär lavage.

Behandling av lungfibros

Patienterna ordineras komplex terapi, bestående av medicinering och rehabiliteringsåtgärder. Total fibros av rötterna och andra områden i lungorna behandlas med syrebehandling, som bekämpar andfåddhet och förbättrar tillståndet under träning. Om sjukdomen har slutat i ett svårt stadium, föreskrivs patienten plasmaferes och hemosorptionsprocedurer. Fibros kan inte botas helt, men du kan sakta ner processen för att ersätta fibrös vävnad.

Drogbehandling

Drogterapi innefattar användningen av följande droger för att lindra patientens tillstånd:

 1. Glukokortikosteroider - Prednisolon är ordinerad i 12 veckor, stödjande terapi varar i två år. Dosen är 0,5-1,2 g / dag.
 2. Cytostatika - stoppa tillväxten av bindväv. Förskrivas om Prednisolon inte ger önskad verkan. Azathioprin och cyklofosfamid föreskrivs, behandlingsperioden varar i sex månader. Mottagning på 1,5-2 mg / kg i 3-4 receptioner.
 3. Antibiotika - Colchicin tillåter inte att amyloidfibriller bildas, ackumulerar protein. Veroshpiron minskar graden av bildning av bindväv.
 4. Antitussiva och expektoranta läkemedel - minska symtomen. Behandla Eufillin, Salbutamol, Ambroxol.
 5. Antibiotika - eliminera effekterna av bronkit, lunginflammation. Applicera streptomycin, metronidazol, mebendazol.
 6. Vacciner - för att förhindra en minskning av immuniteten. Vart femte år rekommenderas att få vaccin mot pneumokocker.
 7. Hjärtglykosider - Strofantin och metotrexat är förskrivna för att förhindra hjärtsvikt.

Bröstfibros: orsaker och konsekvenser av patologi, behandlingsprinciper

Under de senaste årtiondena har det i alla länder ökat (i Ryssland - med 3,6% per år) i antalet patienter med bröstcancer. I strukturen av sjuklighet och dödlighet bland kvinnlig befolkning har den en ledande ställning.

Ämnet är relevant

Den tidiga diagnosen och behandlingen av fibrotiska förändringar i bröstkörtlarna, som är en av de beståndsdelar som ingår i fibrocystisk mastopati, har fått stor betydelse. Detta förknippas med en signifikant ökning av antalet godartade bröstpatologier, vilket upptäcks hos nästan 80% av kvinnorna i sen reproduktiv ålder. Särskilt vanlig bland kvinnor i reproduktiv ålder, diffus fibrocystisk mastopati - i 60-80%. Oftast (i 37-95%) detekteras den senare bland personer som lider av olika gynekologiska patologier.

Behöver jag ta bort patologiska formationer, och hur kan de behandlas med konservativa metoder? Den höga relevansen av dessa problem beror främst på det faktum att, även om denna patologi inte anses vara precancerös eller en av stadierna i den onkologiska processen, utvecklas nästan alltid maligna tumörer mot dess bakgrund. Dessutom är orsakerna och mekanismerna, förhållandena och riskfaktorerna som bidrar till utvecklingen av båda de samma.

Vad är bröstfibros

Bröstkörteln består av glandulära och stromala komponenter. Den glandulära vävnaden är de alveolära körtlarna som bildar små lobuler, kombinerad i 15-20 stora lober. Deras små mjölkkanaler fodrade med epitel, passera in i större, vilket öppnar på bröstvårtan.

Stroma representeras av fettvävnad, fibrösa strukturer av den bindande (fibrösa) vävnaden, som består av fibroblaster, kollagen och elastinfibrer. De omger lobules och lobes, kanaler, bildar större radiella strukturer och fungerar som en slags ram för bröstkörteln. Dessutom är stromalelementen fettvävnad, blodkärl och lymfatiska kärl.

Överdriven tillväxt av bindvävskomponenten i stroma eller stromal fibros leder till en förändring i förhållandet mellan de fibrösa och glandulära komponenterna i körteln till förmån för den första till bildandet av noder och cyster (fibroadenomatos). Det är den viktigaste delen av fibrocystisk sjukdom.

Typer av fibrotiska förändringar

Normalt beror bröstkörtelns struktur på menstruationsfasens fas, graviditet och amning, åldern. Förändringar i förhållandet mellan glandulära och stromala komponenter hos samma kvinna kan vara fysiologiska och patologiska. Ett patologiskt tillstånd kan endast bedömas med hänsyn till ovan nämnda faktorer, särskilt med hänsyn till de fysiologiska åldersrelaterade stadierna av organförändringar.

En enda klassificering av fibros finns inte och terminologin beror i regel på den kliniska, radiologiska och histomorfologiska bilden och är ofta subjektiv. Till exempel, beroende på förekomsten, skiljer sig diffus fibros av bröstkörteln, vilket är en mer eller mindre likformig fördelning av överskott av bindväv i organet. Det är huvudkomponenten i diffus fibrocystisk och involutiv fibrös mastopati.

Fokal bröstfibros är en begränsad, med utseendet av en tät nod med en diameter av flera centimeter, tillväxten av bindväv i vilken del av körteln, oftast i den övre yttre kvadranten. Denna patologiska bildning betraktas också som lokal bröstfibros. Om gränserna för en nod eller nod definieras mer eller mindre tydligt används termen fibros av bröstkörteln av många läkare. Men meningen med denna term är praktiskt taget ingen annorlunda än den tidigare.

På samma sätt som denna terminologi finns det också relativa, jämförande subjektiva definitioner av allvarligheten av patologi:

 • Måttlig fibros, när körtelvävnaden är något ersatt av fettvävnad, expanderar bindevävnaden också något, med eller utan bildandet av enstaka eller flera små cyster och knölar. I dessa fall har bröstkörteln i palpation en finkornad eller helt enkelt tät karaktär, och på mammogrammet bestäms ett outtryckt nät eller nätcellsutseende.
 • Uttalad fibrosis kännetecknas av utbredd bruttoproliferation av bindväv tills organet deformeras. Uttryckta områden av fibros i bröstkörteln kan uppstå i avancerade fall, efter en betydande mekanisk skada, kirurgi för sjukdomar, estetisk kirurgisk reparation, inklusive installation av implantat (posttraumatisk fibros). Uttryckt tillväxt av fibrös vävnad utvecklas även efter strålterapi - strålningsfibros.

Dessutom finns det ett sådant röntgen- och histologiskt koncept av patologi, som linjär bröstfibros. Det karakteriserar de proliferativa processerna av tät fibrös bindväv mellan lobulerna, längs mjölkkanalerna och inuti den senare.

På mammogram, är involutiva förändringar i bröstkörteln med fibros redan fastställda vid åldern 35-40 år. De visas först en minskning i körtelvävnads lobules och dess ersättning med fettvävnad och uppkomsten av ett stort antal fibrösa band mellan loberna (interlobulära fibros), spridningen av proliferation av bindvävs längs böter, och sedan de stora mjölkgångarna (periduktal bröstfibros), vilket gör att kanalerna pressas och kör gradvis tomt. Därefter ersätts lobulerna helt av fettvävnad, som råder över bindvävskomponenten.

Något mindre vanligt, involverade processer fortsätter inte i fett men i fibrös typ. De kännetecknas av närvaron av stora områden, som huvudsakligen består av bindväv. På röntgenbilder, dessa förändringar har formen av strålar, som är ganska grova band av bindväv vävnad, riktad huvudsakligen radiellt (typhous fibrosis).

Orsaker och symtom på patologi

Sjukdomen är av polyetologisk natur. Med undantag för den ovannämnda traumatisk och strålning orsakar en viktig roll i utvecklingen av patologiska processer spelar tillstånd, tillsammans med ett underskott av progesteron i kroppen, samt överträdelser av äggstocksfunktion, vilket resulterar i en absolut eller relativ överskott av östrogen.

Bröstkörtlarna är könsorganens målorgan, och ett överskott östrogen leder till proliferativa processer av vävnaderna och störningar av hormonreceptorsystemet i detta organ.

De viktigaste och vanligaste faktorerna för utveckling av fibros är:

 1. Ärftlighet - förekomsten av släktingar i moderns linje av neoplasmer i bröstkörtlar av godartad eller malign natur.
 2. Ålder över 35-40 år.
 3. Tidig inledande av menstruation och sen menopausal period.
 4. Neuroendokrina störningar i hypotalamus-hypofyssystemet och centrala nervsystemet-hypofysen samt dysfunktion i sköldkörteln.
 5. Metaboliska störningar i samband med diabetes och fetma.
 6. Den första graviditeten och förlossningen vid senare ålder.
 7. För lång och för mycket kort amningstid eller fullständig frånvaro.
 8. Kroniska inflammatoriska och hyperplastiska processer av inre genitala organ och dysfunktion hos äggstockarna.
 9. Artificiell abort, speciellt upprepad. Detta beror på det faktum att hormonella effekter orsakar förändringar i körtlarna i de tidiga stadierna. Som ett resultat av avbrottet av denna inverkan uppstår omvända processer som är ojämna. Den senare blir startfaktorn för bildande och utveckling av fibros.
 10. Förlängt neuropsykiskt överarbete och frekvent stressiga tillstånd som bidrar till nedsatt funktion hos det neuroendokrina systemet.
 11. Sjukdomar i lever och gallvägar i strid med deras funktion. Som en följd av detta minskar inaktiveringen med avseende på ett överskott av hormoner leverns förmåga och deras utsöndring i gallan. I detta avseende bör det noteras den negativa inverkan på lever och gallväxtekonsumtion av livsmedel rik på fett, alkoholhaltiga drycker och andra hepatotoxiska ämnen.
 12. Störningar av tarmfunktionen (förstoppning) otillräcklig konsumtion av produkter som innehåller kostfibrer, försämrad tarmbiocenosen mikroflora, och därigenom, är tänkta att ske baksug östrogen mottas med gallan in i tarmen.
 13. Brist på vitaminer, särskilt A, med antiöstrogen effekt; E, en antioxidant och potentiator av effekterna av progesteron; B6, reducerar innehållet av prolactin och främjar normaliseringen av funktionen hos nervsystemet och kärlsystemen.
 14. Överdriven användning av produkter som innehåller metylxantiner, vilket bidrar till utvecklingen av fibrösa vävnader och vätskeackumulering i cystiska formationer. Dessa produkter omfattar främst kaffe, starkt bryggt te, choklad, kokain, kakao.

Kliniska manifestationer av måttligt uttalade förändringar till en viss tid kan vara frånvarande.

De vanligaste symptomen på bröstfibros är:

 • en ökning av körtlarna, engagemanget (mastodinia), en känsla av obehag och tyngd i dem flera dagar före menstruationens början eller under andra halvan av menstruationscykeln;
 • ökad känslighet hos körtlarna och deras smärta vid palpation;
 • smärtor i de ovannämnda perioderna (mastalgi), blir de vanligare
 • diffusa eller enkla förseglingar i form av trådar, små eller stora knölar, bestämda av palpation och ibland smärtsamma, speciellt 1-2 veckor före menstruation;
 • ibland en liten missfärgning av huden och urladdning från nipplarna med tryck.

Behandling av bröstfibros

Anatomiska förändringar i organ som härrör från fysisk skada, strålbehandling och kirurgisk ingrepp kan endast korrigeras med hjälp av plastikkirurgiska metoder.

Vid nodala former är en onkologs undersökning nödvändig med olika diagnostiska metoder, inklusive punkteringsbiopsi. Vid en enda nod rekommenderas sektorsresektion med en nödhistologisk undersökning.

Individuella författare för att förebygga, samt en av komponenterna i programmet för behandling av diffusa former av fibros rekommenderade dieten och korrigering av det centrala nervsystemets funktion, mental status, störningar i det endokrina systemet, lever, galla och tarmar.

Vid psyko-emotionell störning är det önskvärt att använda lätta lugnande medel, huvudsakligen av vegetabiliskt ursprung, i form av tinkturer och avkok.

Det är nödvändigt att avsevärt begränsa intaget av alkoholhaltiga drycker och öka vätskeintaget till 2 liter per dag. Mat bör vara hög i fiber och vitaminer. Användningen av livsmedel som innehåller fytosteroider är önskvärt. Den senare finns i sojabönor och sprit, nötter, sesam, grodvete och i en mindre mängd - i olivolja, frukt och grönsaker, bär och majs. Det är också möjligt att använda kosttillskott med fytosteroider.

Drogterapi

Med tanke på den höga graden av orgelberoende på hormoner rekommenderas oftast olika hormonellt aktiva läkemedel och deras antagonister. Dessa inkluderar:

 • Bromokriptin i en dos av ½ - 1 tablett per dag i 3 månader - sex månader, vilket bidrar till korrigering av överskott av blodprolactin.
 • Parlodel, som är ett halvsyntetiskt derivat av ergotalkaloider. Det har en stimulerande effekt på hypotalamusdopaminreceptorerna, varigenom frisättningen av prolaktin och somatotropiskt hormon i blodet undertrycks.
 • Tamoxifen, som är baserat på kompetitiv bindning i vävnaderna i de cellulära receptorerna av östradiol, vilket resulterar i undertryckt ovariefunktion. Detta leder till en minskning av kompakteringscentra i körtlarna och deras smärta.
 • Danazol, som används i enlighet med de utvecklade systemen. Den har en multifaktoriell mekanism - arbetar direkt med de steroidreceptorer i hypotalamus kärnor, reducerar antalet puls urladdningar hypotalamiska gonadotropinfrisättande hormon utövar direkt reglerar effekt på syntesen av äggstockssteroider genom bindning av vissa enzymer inblandade i syntesen av könssteroider.
 • Dekapeptil, nafarelin et al., Tf på hypofysen och inhiberar utsöndringen av follikelceller och dess luteiniserande hormon, vilket resulterar i blodnivåer av könssteroider minskar.
 • Tibolon (Livial) - hämmar utsöndringen av gonadotropa hormoner och ägglossning, har anti-östrogen effekt på epitelceller.
 • Orala kombinerade preventivmedel - med låg dos adekvat urval är patogenetiskt välgrundade och mycket effektiva. Dessa inkluderar noretisteron, medroxiprogesteron, duphaston och andra, liksom den externa läkemedlet Progestogel gel.

Det finns ingen singelalgoritm för att behandla sjukdomar i bröstkörtlarna som orsakas av överdriven diffus spridning av bindväv, och ett individuellt tillvägagångssätt krävs i varje enskilt fall.

Patologiska egenskaper hos lungfibros, behandling och prognos

Lungfibros är en patologisk process där fibervävnad bildas i organet. Detta är en speciell form av bindväv med hög draghållfasthet. Den har en kollagenstruktur av elastiska fibrer. Normal i kroppen leder denna vävnad lederna och senorna.

Vid lungfibros uppstår fibro-fokala förändringar i organ som ersätter friska vävnader och leder till dysfunktion i andningsorganen.

Orsaker till sjukdomen och patologiska förändringar

Vid lungfibros uppträder aktiv produktion av kollagen, ersätter abnorm proliferation av bindväv gradvis den friska parenkymen. Denna process är oåterkallelig, den omvända substitutionsmekanismen fungerar inte.

Orsaker och predisponeringsfaktorer:

 • kroniska infektiösa och inflammatoriska sjukdomar i andningssystemet;
 • Allmänna allergiska reaktioner, bronkialastma
 • strålningsexponering;
 • mekanisk skada;
 • medfödda och ärftliga patologier;
 • yrkessjukdomar - granulomatos (silikos, amylos, asbestos, antracos, berylliosis);
 • Effekterna av droger - sulfonamider, antibiotika, cytostatika (läkemedel för kemoterapi);
 • infektionssjukdomar - syfilis, tuberkulos.

Riskfaktorer inkluderar rökning, negativa miljöförhållanden (damm av metaller, trä), gastroesofageal reflux, där det finns mikroaspiration i luftvägarna (intaget av innehållet i magen).

Fiberförändringar i lungvävnaden under långvarig inflammation börjar med strukturella förändringar i blodkärlen. Den första att falla under förstörelsen av artären. Fibrös ersättning av parankymen hos organet uppträder gradvis. Bindvävnad påverkar de normala anatomiska skikten som skiljer kapillärerna och de alveolära kaviteterna. Således förstörs epitel-, endotel- och kapillärmembranen gradvis.

För att stoppa sådana förändringar innehåller kroppen en reparativ process (återhämtning). Mediatorer aktiveras - biologiskt aktiva ämnen som utlöser processen för ärrbildning. Gradvis blir dessa omvandlingar utom kontroll, och allestädesgenereringen av lungvävnad i bindväv börjar.

I sjukdomens sista steg bildas omfattande fibromatos, en patologi, i vilken parenchymen fullständigt förlorar sin sträckbarhet och elasticitet. Upprepad lagring av bindväv leder till bildandet av fibrösa ledningar i lungorna, vilket inte bara ändrar alveolerna utan också kärl och nerver. Det finns stängda, begränsade håligheter.

Fiberförändringar i lungorna är en patologi där grova kränkningar av lungens andningsfunktion utvecklas (otillräcklig gasutbyte).

Typer av lungfibros

Sjukdomen, beroende på graden av fördelning i kroppen, är uppdelad i flera typer, vilket skapar diagnostiskt värde och låter dig tilldela adekvat behandling:

 • Lokal fibros är en strängt begränsad drabbad del av lungvävnaden. På röntgenbilder tydligt synliga gränser för den patologiska processen. Asymptomatisk och sällan stör patienter.
 • Fokal fibros - närvaron i lungorna av flera inflammatoriska foci av sårområde och struktur. De kan vara både begränsade och diffusa (diffusa, utan tydliga gränser).
 • Radikal fibros är en lesion av parenchymen i segmentet där lunganslutning med mediastinumorganen (hjärta, aorta, lungartären) ligger anatomiskt.
 • Apikal fibros är proliferationen av bindväv i lungans topp (apikalsegment). De första manifestationerna av sjukdomen liknar bronkit. Lätt bestämd på röntgen.
 • Peribronchial fibros - bindväv som bildas runt bronchiolen, är en följd av bronkit eller bronkopneumoni. Även över tid utvecklas fibros av bronkierna. Ärrbildning i bronkialträet leder till obstruktion av nedre luftvägarna.
 • Interstitiell fibros - bindväv växer runt kärl och i interalveolär septa. Utvecklas efter lunginflammation.
 • Postradiationsfibros är en sekundär sjukdom som uppträder hos patienter efter bestrålning av lungorna vid behandling av cancer.

Symptom på lungfibros

Huvudsymptomen på fibros ökar gradvis andnöd och torr, oproduktiv hosta, vilket är paroxysmal. När man använder antitussives, lindras inte en attack på grund av den låga känsligheten hos fibros på dessa läkemedel.

Övervägande pulmonell fibros påverkar personer över 50 år. Men påtagliga tecken på sjukdomen, som förvärrar hälsotillståndet, framträder efter 60-70 år av livet. Den allmänna tillståndet hos en person försämras gradvis, men det finns fall av snabb utveckling av sjukdomen.

Vid sjukdomens början är andnöd inte märkbar och stör inte människor. Då växer det gradvis och det är svårt för en person att uthärda ens mindre träning (sen gång, böjning, hukning). I sista etappen är det svårt för patienten att tala, svår och andfådd är närvarande i vila, i ett horisontellt läge.

Mot bakgrund av destruktiva förändringar i lungorna utvecklas andningsfel och hypoxi. symptom:

 • ofta långsam andning
 • blek hud med en blå nyans;
 • hjärtklappning;
 • De extra musklerna är inblandade i andningshandlingen;
 • en kraftig minskning av styrkan, kronisk trötthet;
 • viktminskning, asteni;
 • yrsel, dålig natt sömn, sömnighet dagtid;
 • svullnad, hjärtsvikt.

Den största komplikationen av sjukdomen är utvecklingen av ett "lunghjärtat". Fiberformationer i alveolerna leder till en ökning av trycket i lungcirkulationen. Som ett resultat ökar belastningen på myokardiet, det är hypertrofier. Sign - en ökning i hälften av hjärtat till höger (ventrikel och atrium) i förhållande till vänster.

Hos vissa patienter, mot bakgrund av fibros, utvecklas lungfibroma - en godartad tumör i bindvävsfibrer.

Diagnos av sjukdomen

Innan behandling av lungfibros sker en grundlig diagnos inom ramen för ett samråd med specialister från olika branscher.

Ofta detekteras sjukdomen genom profylaktisk fluorografi. Bilden visar tydligt mörkare områden i lungan, vilket indikerar närvaron av en patologisk process. För en mer detaljerad undersökning av det mänskliga bröstet skickas till röntgenstrålar.

Radiografier visar tydligt skador med begränsad fibros. Vid radikala skador är de mörka fläckarna i bilden lungfibrerade rötter. På fluorogramfibros av lungrötterna med suddiga konturer.

Datortomografi med hög upplösning har stor diagnostisk betydelse. Vid analysen från lager till lager bestäms följande patologiska tecken:

 • karakteristiska skuggor med linjär fibros
 • typha fibrosis med en bikakestruktur i form av cystiska utrymmen fyllda med luft med en maximal diameter av 1 cm;
 • fibros av bronkierna, som åtföljs av bronkiektas (utvidgade områden av bronkialträdet med en skadad mur);
 • parenkymtrådar har trötthet, men uttalas inte;
 • i fall av en skada relaterad till apikala pleura, mikroarv, cyster och luftfångare finns.

I vissa fall för att klargöra diagnosen föreskrivs patienter en biopsi, som inte är obligatorisk för alla patienter. Histologisk undersökning av vävnader visar tydligt växlingen av friska områden i parenchymen med cellulära fibrösa förändringar. Inflammation i vävnaderna är svag, det finns infiltrationsområden med plasma och lymfocyter. Kollagen är mycket tät. Cystor är fyllda med inflammerad epitel och slem.

Behandling av lungfibros

Behandling av lungfibros är konservativ och baserad på bevisbaserad medicin. Drogterapi kan inte stoppa de destruktiva förändringarna i lungorna och bota patienten. Därför är den palliativ i naturen och syftar till maximal förlängning av människans liv.

Läkemedel för behandling av lungfibros:

 1. Hormonala läkemedel - glukokortikosteroider. De minskar allvaret av kronisk inflammation, men stoppar inte produktionen av kollagen (hydrokortison, prednisolon).
 2. Antispasmodik - att slappna av de släta musklerna i luftvägarna och förbättra dräneringen (noradrenalin, izadrin, teofedrin).
 3. Mucolytics (expectorant) - eliminera obstruktion, lindra hosta (Lasolvan, Erespal, Ascoril).
 4. Hjärtglykosider - stödja hjärtmuskulärens arbete (Digoxin, Adonizid, Strofantin).
 5. Icke-periodiska antiinflammatoriska läkemedel - minska och lindra bröstsmärta (Nimesil, diklofenak, Ibuprofen).
 6. Kaliumberedningar - Mat för mikarda (Asparkam, Panangin).

Varje patient som befinner sig i ambulansbehandling ges syrgasbehandling - syremättnad i kroppen.

Andningsgymnastik i lungfibros är huvudprincipen i kampen mot dyspné. Det gör att du kan stärka andningsmusklerna, vilket gör andan djupare.

Behandling av lungfibros med folkmekanismer är ineffektiv. Medicinsk örter kan ordineras för att stärka immunförsvaret och upprätthålla patientens vitalitet.

Förväntad livslängd vid lungfibros är inte längre än 5 år. Med en snabbt utvecklad patologi uppträder det dödliga resultatet inom några månader. Sjukdomsförebyggande - Rökningstopp, Överensstämmelse med säkerhetsbestämmelser på arbetsplatsen, Arbetsskydd, Varning vid användning av kemiska flyktiga föreningar i vardagen.

Farlig lungfibros sjukdom

En mycket farlig för mänskliga livsförändringar i lungvävnaden i medicin kallas lungfibros. Kärnan i sjukdomen ligger i förändringen av lungvävnad på grund av en ökning av bindvävsområdet. Vad är risken för denna sjukdom för en person? Hur förbättrar patientens hälsa i denna situation? Vilka förebyggande åtgärder bör vidtas för att undvika en sådan pulmonell patologisk process? Detta kommer att diskuteras vidare.

Fibrösa förändringar i lungorna. Vad är det

Förändringar i lungvävnad är förknippade med komplikationer av virala eller bakteriella sjukdomar. Alveolernas väggar efter vävnadsskador förlorar sin elasticitet. Som ett resultat minskar mängden syre i blodet. Detta tillstånd provocerar ökad produktion av kollagen i vävnaderna. Som ett resultat bildas bindväv och ärr. Faren är att bindvävsfibrer inte tillåter syre. Vidare bildas inte regenerering under behandling. Därför syftar alla terapeutiska åtgärder till att sakta ner den patologiska processen och bli en barriär mot ytterligare tillväxt och öka bindvävsområdet.

Typer av cystiska förändringar.

I medicinsk praxis noteras följande typer av lungfibros:

 • lokal eller begränsad till ett litet lesionsområde
 • diffus, upptar ett stort område
 • cystisk (cystisk fibros), som påverkar organen i matsmältningssystemet och lungorna
 • brännpunkt, som påverkar lungorna och leveren
 • bestrålning på grund av strålningsexponering
 • apikal eller kommissurell fibros av lungvävnad

Sjukdomen påverkar inte bara lungvävnaden utan även andra inre organens vävnader.

Orsakerna till patologin

Vetenskapliga studier baserade på praktiska observationer visar att mer än hälften av patienter med fibros har infekterats med virussjukdom, lunginflammation eller tuberkulos. Av andra orsaker skiljer läkare:

 • allergiska reaktioner. Vem har genomgått långvarig behandling
 • kemoterapi vid behandling av cancer
 • länge stanna i ett dammigt rum
 • lungens granulom
 • idiopatisk lungfibros av okänd etiologi
 • inandning av organiskt och oorganiskt damm
 • inflammation i bindväv hos andra organ och fysiologiska system
 • kroniska sjukdomar i andningsorganen och lungsystemet

Lungfibros är associerad med patologiska förändringar i alveolit, asbestos, granulomatos, mykos och skador vid fall och blåmärken.

Symptom på sjukdomen

I de tidiga stadierna av lungfibros är mycket svår att bestämma. Anledningen är att cystiska formationer "maskerar" under lunginflammation eller bronkit. Symtomatisk behandling i dessa fall är ineffektiv. Vidare förvärras patientens tillstånd och cystiska förändringar uppträder i bakgrunden:

 • andfåddhet med fysisk ansträngning
 • torr hosta (sällan med sputum)
 • blek av huden.

Den akuta formen av sjukdomen kännetecknas av:

 • förändringar i phalanx (förtjockning)
 • allvarlig dyspné i vila
 • svullnad i huden
 • smärta i bröstet
 • reduktion funktionshinder
 • trötthet

Huden blir blåaktig. Förstärkningen av sjukdomen provar förekomsten av tromboembolism hos lungorna, escudativ pleurisy och pneumothorax. Dessa sjukdomar kan vara dödliga. WHO studier har visat att cystiska förändringar väcker utseende av cancer.

Diagnos av sjukdomen

Praktisk medicin har ackumulerat stor erfarenhet av den instrumentala diagnosen av lungvävnadspatologin. Detta beror på det faktum att cystiska förändringar också finns i kliniken för associerade sjukdomar. Därför, för att korrekt identifiera sjukdomen bland andra liknande etiologier i den använda diagnosen:

 • Röntgenundersökning av olika projektioner av lungorna
 • computertomografi
 • förändringar i blodkärlen genom angiopulmonografi
 • bronkoskopi av lungvävnad
 • andningsanalys

I formuleringen av den korrekta diagnosen läggs tyngdpunkt på vävnadsforskning under biopsi.

Fibrosisbehandling

Protokoll för behandling av pulmonell patologi innefattar:

 1. drogbehandling
 2. användning av folkmedicinska lösningar
 3. sjukgymnastik

Alla terapeutiska åtgärder syftar till att minska spridningen av sjukdomen och förbättra det allmänna tillståndet. Komplexet av medicinska procedurer innefattar nödvändigtvis användningen av syrebehandling. På grund av sådana fysioterapeutiska procedurer reduceras andfåddhet, och patienten kan även utföra fysiska aktiviteter. Rehabiliteringsåtgärder syftar till att förbättra livskvaliteten baserat på patientens historia och allmänna tillstånd och tillhörande sjukdomar. Vaccination används vid behandling av sjukdomen. Det utförs årligen och syftar till vaccination mot influensa och pneumokocker. Som läkemedelsbehandling används cytostatika, glukokortikosteroider och antifibrosmedel och glukoteroid prednison. Kursen är föreskriven upp till 3 månader. Därefter bör patientens tillstånd förbättra och minska dosen av läkemedlet och applicera upp till 6 månader. Användningen av droger är fylld med förhöjning av andra sjukdomar: osteoporos, patologi i mag-tarmkanalen och nervutmattning. Dessa biverkningar bör beaktas vid dosering av droger. Detta är inte en komplett lista över kontraindikationer. Cytotoxiska läkemedel är till exempel kontraindicerade med nedsatt immunitet, alopeci (alopeci) och sjukdomar i det genitourära systemet. Nya studier visar att det mest godartade läkemedlet Verohspiron saktar inte bara tillväxten i bindvävsceller, men minskar också deras utseende i myokardiet och leveren. Detta läkemedel används tillsammans med hormonbehandling.

I vissa fall används lungtransplantation. Det är gjord av:

 1. hypoxiutveckling
 2. reducerad syreförsörjning
 3. ihållande dyspné, trots användning av droger

Lungtransplantation förlänger patientens livslängd i ca 5 år. Den postoperativa perioden är svår för vissa patienter. Därför återgår endast cirka 60% av patienterna som lider av denna sjukdom till det normala livet.

Behandling med folkmetoder

Läkemedel som ackumuleras i örtmedicin kan bli ytterligare metoder vid behandling av sjukdomen. Naturligtvis är användningen av traditionell medicin inte ett paradigm, men deras användning hjälper till att lindra patientens lidande.

För att förbättra blodflödet och öka syreutbytet används tinktur av adonis, fänkål och kummin. Herbal deadwood tagen i lika stora mängder (en tesked) och häll ett glas kokande vatten. Medlen insisterar på en termos i ca 7 timmar (du kan lämna för natten). Därefter filtreras lösningen och berusas under dagen i två eller tre doser.

En annan skyddsåtgärd mot skadliga effekter av kemiska rök, damm och allergiframkallande reaktioner är beredd på basis av violett och oreganoblommor. För produkten tas en del av de torkade blommorna av dessa medicinska växter och upphettas i ett vattenbad i 15 minuter över låg värme. Kokt blandning, hälls i en termos och insisterar upp till 2 timmar. Sedan filtreras och bearbetas verktyget istället för te. Verktyget kan sötas med socker eller honung.

Förebyggande åtgärder

Som förebyggande åtgärder används:

 • skyddsutrustning med konstant kontakt med giftigt avfall
 • läkemedelsbehandling för infektion
 • ger upp dåliga vanor
 • Användning av speciella andningsövningar
 • aktiv vila efter fysisk ansträngning
 • dietmat innehållande vegetabiliska produkter
 • i offseasonen för att förlänga behandlingen med vitaminpreparat som innehåller kalcium och andra spårämnen

De viktigaste förebyggande åtgärderna är ett snabbt svar på fokalskador av lungvävnaden.

Sammanfattningsvis bör det noteras att patologiska förändringar i lungorna är osäkra för människors hälsa. Om du befinner dig i en "riskgrupp" (rök, arbete i en kemisk fabrik eller i gruvor). Då måste du genomgå en rutinbesiktning en gång var sjätte månad. När du diagnostiserar denna patologi följer du läkarens anvisningar och efter en stund blir du definitivt frisk.

Fibros: Symptom och behandling

Fibros - huvudsymptomen:

 • Viktminskning
 • Bröstsmärta
 • Andnöd
 • Lägre buksmärtor
 • Förlust av aptit
 • Förstorad mjälte
 • kräkningar
 • Hjärtsmärta
 • diarré
 • Tunghet i rätt hypokondrium
 • Torr hosta
 • Minskad libido
 • Bröstvårt urladdning
 • blåmärken
 • flatulens
 • Utvidgningen av menstruationsflödet
 • Snabb andning
 • Obehag under samlag
 • Minskning av synfältet
 • Grunt andning

Fibros är en sjukdom som kännetecknas av en accelererad process för kollagenproduktion och tillväxten av bindväv i alla organ i kroppen på grund av inflammation. Ailment leder till komprimering av vävnader och bildandet av ärr i dem. När fibros av ett visst organ utvecklas kan dess funktionalitet försämras avsevärt. Som ett resultat leder denna sjukdom till utvecklingen av alla patologier.

De vanligaste fibroserna i bröst- och lever-, lung- och prostatakörteln. Som ett resultat av ersättning av organceller med bindemedel uppträder en minskning av vävnadselasticitet. I allmänhet är fibros en bestämd reaktion som försöker isolera inflammerat fokus från hälsosam vävnad.

Orsaker till

De främsta orsakerna till fibrotiska förändringar är inflammatoriska processer och kroniska sjukdomar. Dessutom uppstår sjukdomen efter skada, strålningsexponering och allergiska reaktioner, infektioner och på grund av försvagning av immunsystemet.

Olika organ kan ha vissa orsaker till utvecklingen av sjukdomen. Till exempel i levern utvecklas denna sjukdom som ett resultat:

 • ärftliga sjukdomar;
 • immunförsvar
 • inflammation i gallvägarna;
 • viral och toxisk hepatit;
 • portalhypertension.

Lungfibros utvecklas som ett resultat av sådana faktorer:

 • lunginflammation;
 • inhalation av dammmikropartiklar under lång tid;
 • kemoterapi behandlingar;
 • bestrålning av bröstområdet
 • granulomatösa sjukdomar;
 • tuberkulos;
 • rökning;
 • långsiktig användning av antibiotika;
 • bor i ett ekologiskt förorenat område.

Fibros i prostatakörteln utvecklas på grund av:

 • hormonella störningar
 • oregelbundet sexliv eller brist på det;
 • kronisk prostatit;
 • ateroskleros av kärl som påverkar styrkan.

Fibrösa förändringar i bröstkörteln är orsakade av fibrocystisk mastopati och hormonell obalans. Fibros av livmodern utvecklas med kronisk endometrit. Åldersrelaterade förändringar i myokardiet eller hjärtinfarkt kan leda till fibros av hjärtat. Bildandet av ärrvävnad från bindväv är en komplikation av diabetes, reumatoid artrit och fetma.

Typer av sjukdom

Klassificeringen av fibros är olika för specifika organ. I levern beror typen av sjukdom på platsen av ärr i sina lobuler:

 • ojämn;
 • perigepatotsellyulyarny;
 • zonen;
 • multibulyarny;
 • brygga;
 • periductular;
 • perivenulyarny.

Lungfibros kan vara lokal och diffus. Fibros av prostatakörteln är fokal och med nodoshyperplasi, med transformationen av cyst och atrofi hos parenkymen. Ibland medfödd form.

Lokal och fokal fibros är den första utbredningen av sjukdomen när isolerade områden av vävnad är skadade. I en diffus sjukdom täcker skadan det mesta av orgeln. Cystisk fibros kännetecknas av en utsöndring av den externa utsöndringskörteln, kanalerna blockeras och cyster bildas. Detta leder till utveckling av störningar i andningsorganen och mag-tarmkanalen.

Bland sinnena förekommer epiretinalt fibros i ögat när förändringar av varierande grad sker i strukturerna i glaskroppen och näthinnan. Hos män kan kavernös fibros av penis bildas. Kvinnor i vissa kliniska situationer kan utveckla linjär fibros av bröstet.

Symptom på sjukdomen

Fibrosis utvecklas långsamt och i början uppstår inga klagomål hos patienten. I sällsynta fall upplever människor hälsoproblem och rådgör med en läkare. Kan vara vanlig trötthet. Då finns det störningar i organs arbete, i vissa fall försämras blodflödet.

Med leverfibros observeras allmänt missnöje initialt. Efter ett lätt slag syns blåmärken på huden. Leverförstöring varar i sex till åtta år, varefter kritiska symptom uppstår. Leverans funktion är signifikant försämrad när cellerna i ärrvävnaden växer och förenas. Vidare i storlek ökar mjälten. Andra komplikationer inkluderar spatåder i matstrupen och blödning från dem. Då utvecklas antingen anemi, trombocytopeni eller leukopeni.

I det första utvecklingsstadiet visar kliniska tester att fibrotiska förändringar i levern är obetydliga. Sjukdomen kan bestämmas av det faktum att ökat mjält- och portaltryck. Asciter kan ibland förekomma och försvinna. Det finns också en känsla av tyngd i rätt hypokondrium och matsmältningsbesvär. Ibland klåda och hudutslag på huden.

Lungfibros kan signaleras genom andfåddhet, som ökar med tiden och åtföljs av en torr hosta. Då är det bröstsmärta, snabb och långsam andning. Cyanos noteras på huden. Hyppig bronkit och hjärtsvikt kan indikera progressiv sjukdomsprogression.

Vid kvinnor under hormonella förändringar kan bröstfibrer i bröstet utvecklas. Det är möjligt att känna det endast genom palpation när tätningen når storlekar på 2-3 mm eller mer. Över det drabbade området kommer huden att byta färg. Med tiden är det obehag i bröstet, och sedan ökar smärtan. När sjukdomen fortskrider kan det finnas en klar eller blek urladdning från nippeln. Det finns en känsla av distans av bröstet och tyngdpunkten i det. Då ökar smärtan, blir värre och konstant, vilket ger in i armhålan och axeln.

Risken för livmoderfibros är att fibromyom kan vara en komplikation av det. Magsmerter och långvarig menstruation, liksom obehag under samlag, kan signalera utvecklingen av sjukdomen.

Symtom på bukspottskörteln fibros innefattar minskad aptit och minskad kroppsvikt, diarré och kräkningar, smärta i hypokondrium på vänster sida och flatulens.

Hjärtfibros kännetecknas av förändringar i blodtryck och dyspné, liksom en onormal hjärtrytm. Fibros av aortaklaven i initialgraden visar inga symptom. Med tiden finns det ont i hjärtat och yrsel, och sedan blir hjärtslaget snabbare, andfåddhet uppstår och patienten kan förlora medvetandet.

Hos män kan smärta i perineum och underlivet, obehag under intimitet och urinering indikera prostata fibros. Då är det problem med erektion, och libido minskar. Komplikationer kan vara pyelonefrit, njursvikt och hydronephrosis.

Fibrösa förändringar kan förekomma i olika delar av ögonen - i linsen, näthinnan eller glaskroppen. Symtom är en minskning av synfältet, en minskning av dess skarpa och smärtsamma känslor.

Diagnos och behandling

Det tidiga skedet av skador på något organ fortsätter utan uppenbara tecken och klagomål om hälsotillståndet. Först av allt tas blod- och urintest för diagnos, och ultraljud bör också utföras. Experter utför också en biopsi - de tar en specifik organvävnad för analys med en speciell nål och undersöker den under ett mikroskop. Alla andra diagnostiska metoder beror på det specifika organ där utvecklingen av fibros är misstänkt.

Vid klagomål om leverens arbete måste patienten undersökas av en gastroenterolog. Han är skyldig att utse ultraljud och fibrotest, fibromax, fibroelastography. För att upptäcka lungfibros ska bröströntgen tas. De utför även magnetisk resonans eller computertomografi, spirografi. Om du har ont i bröstkörteln, måste du göra en mammogram, ultraljud, cytologisk och histologisk undersökning.

Mycket ofta för diagnostiska ändamål används skalan "Metavir". Det bidrar till att bestämma inte bara graden av utveckling av sjukdomen, utan även kliniska indikatorer. På skalan bestäms av graden: F0, F1, F2, F3, F4.

Fibrosisbehandling ordineras av en specialist som har studerat patientens medicinska historia och är bekant med resultaten av hans undersökning. En läkare kan ordinera en eller flera typer av behandling:

 • uteslutning av effekter. Det är nödvändigt att ge upp dåliga vanor och normalisera hormoner;
 • behandlingen är konservativ. I detta fall används metoder för att bromsa utvecklingen av patologi. En av dessa kan vara syrebehandling.
 • behandling med droger. För att behandla sjukdomen effektivt föreskriver läkaren läkemedel som patienten måste ta enligt regimen. Med tiden minskar smärtan, och symtomen på sjukdomen försvinner.
 • kirurgisk ingrepp. Operationen är nödvändig om situationen är kritisk och avlägsnandet av de drabbade vävnaderna krävs.

Behandling av fibros beror på det drabbade organet och typen av sjukdom. Behöver ofta en behandling på sjukhuset. Du behöver en hälsosam kost och en optimal mängd fysisk ansträngning, undvik stress och utföra andningsövningar. Dessutom måste du ta antiinflammatoriska och antibakteriella läkemedel. Vitaminbehandling och fysioterapi rekommenderas.

I allmänhet är behandlingsplanen följande:

 • behandling av den huvudsakliga sjukdomen
 • saktar produktion av cikatriciala vävnadsceller - hämmar utvecklingen av sjukdomen;
 • reduktion av inflammation;
 • förstörelse av sälar och ärrvävnad;
 • förebyggande.

Så snart karakteristiska symptom uppträder är det nödvändigt att gå till en medicinsk institution för diagnos och undersökning av kroppens tillstånd. Kvalificerade specialister ska genomföra många studier, göra en noggrann diagnos, fastställa orsakerna till sjukdomen och förskriva komplex behandling. Fibros är en sjukdom som inte bör behandlas med traditionella medicinmetoder. Det är bättre att lita på proffs - människor med utbildning och erfarenhet. Det är absolut nödvändigt att uppfylla alla doktors föreskrifter och anpassa sig till den framgångsrika, tidiga återhämtningen och genomföra förebyggandet av fibros.

Om du tror att du har fibros och symptomen som är karakteristiska för denna sjukdom, kan du få hjälp av läkare: en terapeut, en gastroenterolog.

Vi föreslår också att vi använder vår diagnosservice för online sjukdom, som väljer eventuella sjukdomar baserat på de inskrivna symtomen.

Echinokocker är en parasitisk sjukdom som är vanlig hos människor. Det är ojämnt fördelat över hela världen. Frekventa fall av sjuklighet ses i de länder där jordbruksverksamhet råder. Echinokocker kan attackera något organ i människokroppen. Echinokocker utvecklas hos barn såväl som hos vuxna från olika åldersgrupper.

Kronisk lunginflammation är en inflammation i lungorna, som ett resultat av utvecklingen av vilken organets mjukvävnader påverkas. Det bär ett sådant namn, eftersom processen upprepas ständigt och kännetecknas av perioder av exacerbationer och apostater av symtom.

Adenokarcinom är en cancerprocess som leder till utvecklingen av en malign tumör i glandulära och epitelceller. På grund av det faktum att nästan hela människokroppen består av sådana celler, har denna typ av cancer inga begränsningar för lokalisering. I medicin kallas det ofta som körtelcancer. Den exakta etiologin för utvecklingen av denna sjukdom är för närvarande okänd. Det finns inga restriktioner för kön. I åldersgruppen risk människor från 40 till 85 år, beroende på typ av sjukdom.

Balantidiasis eller infusionsdysenteri är en parasitisk gastroenterologisk sjukdom, vars klinik kännetecknas av symtom på allmänt förgiftning av kroppen och med tjocktarmen i tjocktarmen. Sjukdomen utlöses av en mikrobe som balantidia eller ciliate infusoria.

Ascariasis hos barn är en patologi relaterad till parasitsjukdomar, som oftast diagnostiseras hos barn. I de flesta fall finns sjukdomen hos spädbarn som inte har blivit 5 år gamla. En agent provokatör av sjukdomen är helminth, nämligen den mänskliga runda ormen (lat Ascaris lumbricoides). Parasiten kan tränga in i barnens organism på flera sätt, men den vanligaste transmissionsmekanismen är kontakten.

Med motion och temperament kan de flesta människor utan medicin.